Evolutie Les 4 En Verder

of 19 /19
Natuurlijke selectie - Natuurlijke selectie - mechanisme achter adaptieve mechanisme achter adaptieve evolutie evolutie Tot nu toe…. Tot nu toe…. Evolutie bekijken op populatie niveau Evolutie bekijken op populatie niveau Uit de Populatiegenetica: Hardy- Uit de Populatiegenetica: Hardy- Weinberg Weinberg Maar: Mutaties/… maken evolutie Maar: Mutaties/… maken evolutie mogelijk, zorgen voor variatie mogelijk, zorgen voor variatie Nu: natuurlijke sectie/adaptieve Nu: natuurlijke sectie/adaptieve evolutie evolutie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Evolutie Les 4 En Verder

 • 1. Natuurlijke selectie - mechanisme achter adaptieve evolutie
  • Tot nu toe.
 • Evolutie bekijken op populatie niveau
 • Uit de Populatiegenetica: Hardy- Weinberg
 • Maar: Mutaties/ maken evolutie mogelijk, zorgen voor variatie
 • Nu: natuurlijke sectie/adaptieve evolutie

2. Variatie binnen populatie

 • 2 typen eigenschappen:
 • Kwantitatieve kenmerken :
 • meetbaar op een glijdende schaal
 • (wijst vaak op polygene erfelijkheid)
 • (kwalitatieve/)onderscheidende(discrete)eigenschappen: of/of typen

3. Fenotypische en genotypischevariatie

 • Niet alles is wat het lijkt
 • Vlinders in voor- en najaar
 • Polymorfisme: veelvormigheid=voorkomen van 2 of meer variaties direct waarneembaar in aantallen
 • Fenotypisch,m.b.t. een discrete eigenschap
 • Genetisch: kwantitatieve eigenschappen

4. 5. Kwantificering genetische variatie

 • Op 2 niveaus:
 • gen diversiteit- nucleotide diversiteit
 • Gen: % gemiddelde heterozygotie
 • Nucleotide: % verschil in samenstelling nucleotiden overeenkomstig chromosomen

6. Variatietussenpopulaties

 • Soorten kennen een geografische variatie en daarmee een verschil in genenpool tussen populaties of zelfs binnen een populatie
 • Oorzaak is vaak (abiotische) milieuverschillen versterkt door natuurlijke selectie vanuit de (biotische)omgeving

7. 8. Bijzondere situaties

 • Oplopende verschillen langs een geografische as= cline
 • Biotische oorzaak: door intermediaire groep tussen 2 verschillende populaties
 • Abiotische oorzaak: temperatuur

9. 10. Natuurlijke selectie

 • Mogelijke basisprincipes
 • Struggle for existence
 • Survival of the fittest
 • Dit betekentniet(alleen):
 • directe strijd individuen onderling
 • Maar(ook meer):
 • Voordelen (fitness), daardoormeer nakomelingen

11. Natuurlijke selectie als mechanisme van adaptieve evolutie

 • Definitie:
 • darwinistische fitness: bijdrage van een individu aan de genenpool van de volgende generatie in vergelijking met andere individuen
 • In kwantitatievevorm: relatieve fitness.
 • Fitness is de cumulatie van effecten van allelen

12. Selectie en de gevolgen

 • 3 selectierichtingen
 • Directional =
 • gericht
 • Disruptive=
 • splitsend
 • stabilizing

13. Waarom genetische variatie blijft..

 • Waarom blijven (ongunstige) eigenschappen?
 • Waarom soms geen splitsende/.. selectie?
 • Diploidie: recessieve blijven(slapend)
 • (zeker bij lage frequentie)
 • Balanced polymorphisme
 • Neutrale variatie ( Slapende genen/allelen?)

14. vervolg

 • Balanced polymorfisme:
 • Natuurlijke selectie zorgt ervoor dat de frequentie van 2 of meer fenotypen in een populatie behouden blijven
 • 2 vormen:
 • 1)Heterozygote voordeel
 • (sikkelcel anemie + malariaresistentie)
 • 2)frequentie afhankelijke selectie

15. Frequentie-afhankelijke selectie

 • Het wegvallen van de meest voorkomende fenotypen en groei van de minst voorkomende fenotypen.
 • Predator - prooi relaties:een voorbeeld: meest voorkomende mottenvormenworden opgegeten, zeldzame zijn in het voordeel: vallen voor de vogels niet op..

16. 17. Seksuele dimorfie

 • Opvallende verschillen in individuen:
 • Mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen
 • Secundaire kenmerken :tegenstrijdig met natuurlijke selectie
 • Interseksuele selectie i.t.t. intraseksuele selectie

18. Seksualiteit en natuurlijke selectie

 • Bijzondere situatie: tegenstrijdig
 • A-seksueel voortplanting is handiger
 • Verklaring wordt gezocht in weerstand tegen parasieten vanwege de genetische variatie

19. Natuurlijke selectie leidt niet tot

 • Perfecte organisme, want
 • 1) beperkingen door historische ontwikkeling van de soort
 • 2)aanpassingen zijn compromissen
 • 3)verandering van omgeving betekent niet altijd verbetering
 • 4)natuurlijke selectie werkt hier en nu en niet naar de toekomst