Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen...

10
1 Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018 (ingezonden foto). De modder van het plantsoen zat tot negen meter hoogte op de huizen aan de Beekmos. 6 januari 2018 GroenLinks Houten

Transcript of Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen...

Page 1: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

1

Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018

De Beekmos, 1 januari 2018 (ingezonden foto). De modder van het plantsoen zat tot negen meter hoogte op de huizen aan de Beekmos.

6 januari 2018 GroenLinks Houten

Page 2: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

2

Samenvatting

Het algemene beeld van de jaarwisseling 2017/18 is hetzelfde als bij de jaarwisseling 2016/17 en conform het landelijk beeld: het lijkt erop dat de overlast van vuurwerk geleidelijk aan iets afneemt, maar hard is dit niet te maken. Er waren deze keer 78 meldingen (2016/17: 89 meldingen, 2015/16: 111 meldingen).

De meeste meldingen kwamen uit Houten-Noord, meer dan in 2016 uit de vuurwerkvrije zones. Over de rol van de politie en de gemeente is onvrede, met name over het ontbreken van handhaving. Er werd ook flink geklaagd over het niet opruimen van vuurwerk, met name op plekken waar geen huizen staan (groenzones, tunneltjes, parken, schoolpleinen, skatebanen).

De meeste meldingen gingen over zeer harde knallen (56 = 60% van alle meldingen), en er waren weer veel meldingen over bange huisdieren (54).

Relatief veel mensen schreven uit zichzelf dat zij voor een algemeen vuurwerkverbod zijn (62%, vorig jaar 50%). Dit komt overeen met het landelijk beeld: meer dan de helft van de mensen is voor verbieden van consumentenvuurwerk en in plaats daarvan gemeentelijke vuurwerkshows.

Interessant is in dit verband dat naast de oogartsen nu ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Genootschap van Burgemeesters aandringen op een verbod, en dat zelfs de vuurwerkbranche heeft gezegd te kunnen leven met een verbod op knalvuurwerk.

Page 3: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

3

1. Inleiding

Eind 2014 heeft GroenLinks Houten in de gemeenteraad gevraagd om een referendum over vuurwerk. Het voorstel van GroenLinks was hierbij om een aantal plekken in Houten aan te wijzen waar wel vuurwerk afgestoken kan worden, de rest van Houten zou dan vuurwerk-vrije zone worden. Op de plekken waar vuurwerk toegelaten zou worden zou ook vertier zoals muziek en verkoop van (bijvoorbeeld) oliebollen en glühwein toegestaan zijn, zodat op deze plekken de jaarwisseling feestelijk gevierd kan worden. Het voorstel van GroenLinks vond geen meerderheid in de gemeenteraad, wel werd uitgesproken dat de weg van de geleidelijke terugdringing van vuurwerk een goede optie was.

2. Landelijk beeld 2017-2018 Bij de jaarwisseling 2015/16 heeft de burgemeester in de winkelcentra en rondom verzorgingshuizen vuurwerkvrije zones ingesteld. In januari 2016 gaf de burgemeester aan dat de evaluatie hierover positief was. Eind 2016 bleek de vuurwerkvrije zone bij de kinderboerderij te zijn geschrapt. Ten tijde van het schrijven van dit document is de evaluatie van de gemeente nog niet openbaar. Wel is het landelijk beeld bekend: voor de jaarwisseling is er evenveel vuurwerk verkocht als vorig jaar. Het is zo dat het aantal mensen dat vuurwerk koopt steeds kleiner wordt, maar men koopt wel steeds meer. Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland neemt al een aantal jaren langzaam af, dit jaar is het aantal ernstige slachtoffers echter weer toegenomen met 24% tot 95 slachtoffers, 35% hiervan was omstander, een derde hiervan was jonger dan 17 jaar, een vijfde kwam door illegaal vuurwerk1. Naast (onder andere) de oogartsen pleiten nu ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid2 en het Genootschap van Burgemeesters3 voor op een verbod op gevaarlijk vuurwerk, en zelfs de vuurwerkbranche heeft gezegd te kunnen leven met een verbod op knalvuurwerk.

3. Meldpunt Houten 2016/2017 Vanwege de inhoud van de respons op het vuurwerkmeldpunt in de afgelopen jaren heeft GroenLinks Houten voor het derde jaar op rij aan de Houtenaren gevraagd in welke mate in Houten sprake is van overlast door vuurwerk. Om die reden is wederom het mailadres [email protected] geopend, en werd dit bekend gemaakt via

De Facebookgroepen - Houten - De Houten Groep - Hondenliefhebbers Houten - Kattenliefhebbers Houten - Dierenliefhebbers Houten

Online op de website van ’t Groentje vanaf 27 december 2017. Er zijn geen bekendmakingen geplaatst in gedrukte media en op de website van GroenLinks Houten.

1 Zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/1493680/traumachirurgen-meer-vuurwerkslachtoffers 2 Zie https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2329/veiligheidsrisico-s-jaarwisseling/publicatie/1721/veiliger-jaarwisseling-riskant-vuurwerk-verbieden 3 Zie https://nos.nl/artikel/2209066-burgemeesters-willen-verbod-op-zware-knallers-siervuurwerk-moet-kunnen.html

Page 4: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

4

4. Reacties In totaal kwamen er 78 reacties. 58% van de meldingen (in 2016: 71%) vond plaats op de drie dagen waarop vuurwerk verkopen was toegestaan. Dit percentage is waarschijnlijk lager dan voorgaande jaren omdat de verkoop van vuurwerk niet was toegestaan op 31 december 2017 omdat dit een zondag was. Hieronder zijn statistieken te vinden van de ontvangen reacties. In het algemeen kunnen we zeggen dat het beeld ongeveer gelijk is aan dat van 2015/16 en 2016/17 wat betreft aantallen en soort klachten. Er lijkt een licht dalende trend lijkt te zijn, maar het is lastig te zeggen of dit een echte trend is, of toevallige fluctuaties.

5. Statistieken GroenLinks vroeg mensen een e-mail te sturen, er is geen sprake van een format waarop mensen vooraf konden reageren. Veel mensen hebben uitgebreide e-mails geschreven, sommige meldingen waren kort. De opmerkingen zijn geturfd naar een aantal kenmerken. Waar in mails informatie niet werd gemeld over bijvoorbeeld locatie of aard van het vuurwerk, is dit niet geturfd.

A. Bron 2017/2018 2016/17 2015/16

Aantal meldingen per e-mail 72 84 106

Aantal meldingen per telefoon 0 3 5

Aantal mondelinge meldingen 4 2 -

TOTAAL 78 89 111

B. Locatie van de meldingen De locatie van een klacht is gemarkeerd met een ster (zie kaart). Relatief veel meldingen kwamen van locaties op schoolpleinen en in groenzones.

C. Tijdstip van de overlast 2017/2018 2016/17 2015/16

Buiten de toegestane tijden* 57 64 78

“De hele week al” 20 23 17

“Al weken lang” 4 10 12

In de nacht 12 6 8

*Toegestaan is 31 december 18.00-02.00 uur

D. Aard van het vuurweek 2017/2018 2016/17 2015/16

Erg harde knallen (“bommen, munitie”)

56 63 66

In de winkel te verkrijgen knalvuurwerk

9 11 14

Vuurpijlen 1 1 2

Siervuurwerk 0 1 1

Page 5: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

5

E. Opmerkingen 2017/2018 2016/17 2015/16

a. Handhaving

“Politie doet niets”, geen handhaving

17 16 21

“Politiek moet iets doen hieraan”

1 3 5

Gemeente niet bereikbaar 1 0 3

b. Opmerkingen over schade

Overlast door opblazen dingen 5 7 -

Schade aan eigen bezittingen 13 6 18

Schade aan gemeentelijke bezittingen

3 4 7

c. Opmerkingen over overlast

Bange huisdieren 54 61 49

Bange kinderen 6 7 6

“Ga elders vertoeven tijdens de jaarwisseling”

2 7 -

“Lijkt wel oorlog” 9 5 -

Bang voor breken ruiten 11 4 3

“Moest oordopjes in” 0 1 2

d. Overige opmerkingen

In de vuurwerkvrije zone 6 - -

Voor algemeen vuurwerkverbod 49 44 46

Niet voor vuurwerkverbod 1 0 2

Algemene conclusies 1. Het algemene beeld lijkt hetzelfde als bij de jaarwisseling 2016/17 en conform het

landelijk beeld dat de overlast geleidelijk aan afneemt, maar dit is niet statistisch hard te maken.

2. De meeste meldingen kwamen uit Houten-Noord, meer dan in 2016 uit de vuurwerkvrije zones.

3. De meeste meldingen gingen over zeer harde knallen (56). 4. Er waren veel meldingen over bange huisdieren (54). 5. Er werd ook flink geklaagd over het niet opruimen van vuurwerk, met name op plekken

waar geen huizen staan (groenzones, tunneltjes, parken, schoolpleinen, skatebanen). 6. Over de rol van de politie en de gemeente is onvrede, met name over het ontbreken van

handhaving. 7. Relatief veel mensen schreven uit zichzelf dat zij voor een algemeen vuurwerkverbod

zijn (62%, vorig jaar 50%). Dit komt overeen met het landelijk beeld: meer dan de helft van de mensen is voor verbieden van consumentenvuurwerk en in plaats daarvan gemeentelijke vuurwerkshows.

Page 6: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

6

Kaart met locaties van vuurwerkoverlast

Page 7: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

7

Bijlage: Enkele ontvangen reacties ter illustratie (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 2 januari 2018 18:24 Onderwerp: al vanaf half november vuurwerkoverlast

Mijne dames/heren,

Helaas wordt de overlast niet beperkt tot oudejaarsavond. Al weken wordt er overal geknald! Ook vandaag nog. De ervaringen van andere jaren leren mij dat het nog wel een poosje doorgaat, vooral in het weekeind.

Al heel lang vind ik het vreselijk wat men dieren en het milieu willens en wetens aandoet! Met dieren bedoel ik alle buitenlevende dieren (vogels, egels die niet in winterslaap zijn met deze temperaturen, schapen, paarden, vossen, enz). Daarbij zijn zeer veel honden en zo goed als alle katten panisch van angst. Zelf heb ik nu een hond die al lang niet meer wil wandelen. De laatste 4 dagen heeft hij alleen maar liggen trillen in huis, ondanks veel rustgevende medicijnen. Hij wil al naar binnen zodra hij maar in de verte een knal hoort! Ik weet hier in de verre omgeving geen plek om met de hond te gaan wandelen, zonder dat hij bang is.

Mijn voorstel is om per volgend jaar te beginnen met een algeheel consumenten vuurwerk verbod, eventueel met een grote gemeente vuurwerkshow.

Ook moeten we niet vergeten wat we voor het milieu kunnen betekenen wanneer( wereldwijd) het vuurwerk verboden zou worden. Ik vind siervuurwerk mooi om te zien,

maar is het belangrijk om zoveel gif rond te strooien, dat ook weer op de grond en in het water terechtkomt?

Ik zou mijn geld liever besteden aan extra politieagenten op straat en een grote pakkans voor iedereen die zich niet aan de regels houdt, dan zoals nu aan het opruimen van de zooi en aan de ziektekosten die gemaakt moeten worden voor vuurwerkslachtoffers ??!!, waardoor de premie ook weer omhoog moet.

Tot zover mijn relaas. Bedankt voor het lezen!

Groeten,

Page 8: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

8

Jongeren steken vuurwerk af in Park Schoneveld

Verzonden: zondag 31 december 2017 22:23 Onderwerp: Word gek van de BOMMEN

Beste,

Vanaf 10 uur vanmorgen bommen. Vuurwerk ok maar tegenwoordig zijn het bommen. De ramen trillen bijna eruit. Vannacht om 2 uur ook al wakker met een hartaanval dacht ik..oorlog.

Echt dit moet stoppen. De naarste dag van het jaar..vooral in HoutenZuid waar ze vanaf september al aan het knallen zijn. Politie gebeld in oktober, doet niets.

31 december. De ellendigste dag vooral voor dieren. Stop de BOMMEN SVP.

Mvg

Verzonden met mijn Windows Phone

Verzonden: zondag 31 december 2017 11:37

Onderwerp: Wijk de muur

Gisteravond: 20:00

Vanmorgen: 10:15

In het algemeen al dagen hinder van knallen. Vooral voor dieren erg onwenselijk.

Mijn paard reageert er erg op en ik kan dan ook al dagen mijn hobby paardrijden niet uitoefenen (rijsbruggerweg nabij nieuw wulven).

Groetjes

Page 9: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

9

Verzonden: zondag 31 december 2017 10:24 Onderwerp: Om 10 uur al harde knallen

Beste gemeente,

Helaas gaat t vanochtend om 10 uur s ochtends al helemaal los bij de Mispelgaarde. Harde knallen in put onder poortje. Uiteraard zijn ze on tour dus we hebben de daders niet kunnen herleiden. Hopelijk houdt dit snel op en krijgen we een algeheel vuurwerk erbij met een centrale vuurwerk show.

Met vriendelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verzonden: zaterdag 30 december 2017 19:55 Onderwerp: Vuurwerk overlast 29 en 30 december

Geachte heer, mevrouw,

Graag maak ik melding van vuurwerkoverlast. Met name gisteren en vandaag (29 en 30 december) ervaren we in toenemende mate overlast van vuurwerk. Het gaat om knal en siervuurwerk, en lijkt te komen uit het park achter het strandje bij de rietplas.

Ook in de tuin op …. wordt sinds enkele weken regelmatig zeer luid knalvuurwerk afgestoken. Onze (jonge) kinderen en wij hebben hier erg veel last van. Bewoners aanspreken heeft geen resultaat opgeleverd.

Dat handhaving bijna niet te doen is bij zoveel overlast kan ik me voorstellen. Wat mij betreft zou een verbod (en dus ook geen verkoop) de enige logische oplossing zijn.

Voor vragen mag u contact opnemen, maar tbv het rapport verzoek ik u om deze melding vertrouwelijk (anoniem) te behandelen. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Page 10: Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten … · 2018. 1. 17. · Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018

10

Verzonden: zaterdag 30 december 2017 17:52 Onderwerp: Vuurwerkoverlast

Vandaag zaterdag 30/12: gehele dag last van vuurwerk gehad. Woon op Klaverhof en er is hondenuitlaatplek voor mijn deur.

Mijn kat wil niet naar buiten.

Vorig jaar en de jaren daarvoor is er links van hondenveld, is ook groenvoorziening, 2 dagen vooraf aan de jaarwisseling met carbid geschoten.

Elk jaar om gek van te worden.

Heb nu besloten zogauw ze weer carbid gaan schieten de politie te bellen.

Vindt eigenlijk dat op hondenuitlaatplekken verbod moet komen om vuurwerk af te steken.

Met vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad