Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

of 64 /64

Embed Size (px)

Transcript of Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Page 1: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!
Page 2: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis 6 februari 2015

Programma

9.00 Welkom

9.10 Terugblik op Barbahuis

10.45 Pauze

11.00 Uitreiking eerste Barbahuis boek

11.10 Vooruitblik op Barbahuis

12.15 Afspraken

12.30 Bubbels voor Barbahuis & lunch

Page 3: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis 6 februari 2015

Programma de schat van Barbahuis

Barbahuis, het DNA, Wilma Klaren

Reflectie: lerend netwerk, het belang van samen innoveren, Mick Eekhout

Meerwaarde:

Energieconcept, Luuc Rutgers/Wim Gresnigt

Co-creatie met het belevingswiel, Guido Hermans

Reflectie: perspectief van woningcorporaties, Emirto Rienhard

Page 4: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!
Page 5: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis DNA

Page 6: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

(Nieuwe) Business Modellen

Waarom / hoe / wat / wie

Page 7: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Nieuwe tijden

Page 8: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Voorbeelden

Beelden voorbeelden nieuwe business modellen

Page 9: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Nieuwe Business Modellen

• Van bezit naar gebruik (functioneel)

• Van lineair naar circulair denken

• Van ‘global’ naar ‘glocal’

• Van organisatie centrisch naar participatie

• Van verticaal naar horizontaal organiseren

• Van “ik” naar nieuwe vormen van “wij”

• Van ‘mono’ naar ‘hybride’ geldvormen

Page 10: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis als NBM

Bron: “Nieuwe Business ModellenEindredactie Prof. Jan Jonker

Page 11: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Principes

AmbitieMensen prettig en betaalbaar laten wonen, nu en

later.

MissieHet organiseren van de match van vraag en aanbod

ten behoeve van de ontwikkeling van Barbahuis-oplossingen en Barbahuizen

Samenwerkingsprincipes

Collectief

Win-Win

Meervoudige waarde creatie

Page 12: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis Klantwaarden

Altijd thuis

Betaalbaar

Duurzaam

Page 13: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis als NBM

Bron: “Nieuwe Business ModellenEindredactie Prof. Jan Jonker

Page 14: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis netwerk

Rollen

Verbindingen

Waardenvergelijking

Page 15: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Het hart van Barbahuis

Page 16: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Identiteit

Barbahuis: een sterk en herkenbaar merk

Page 17: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Reflectie Mick Eekhout Het belang van gezamenlijke innovatie

Page 18: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!
Page 19: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

De meerwaarde van de opbrengst

Energie concept

Co-creatie

Page 20: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

vReflectie op de ontwikkeling van het energieconcept5-2-2015

Page 21: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Selectie Van 7 naar 2 naar 1

Page 22: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Competitie…

Page 23: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Kopgroep Samenwerken met collega ’s

• Klimaatneutraal Lakenplein | bewonersparticipatie | bewonersvraag achterhalen

Page 24: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Energieconcept fase 1• Beproefd systeem | Weinig onderhoud | maar..• Hoge EPC (<0,6)

Page 25: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Concurrentie elkaar motiveren en stimuleren tot innovatie• GPR & Duurzaamheidsconcept sterk verbeterd naar aanleiding van Fase 1

Page 26: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Energieconcept fase 2• Beproefd systeem | te monitoren|• Hogere onderhoudslasten |verbetering EPC; lagere (en vaste) woonlasten.

Page 27: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Fotofinish

• Uitslag héél dicht bij elkaar.

Page 28: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Microscopisch vergelijk• Energieconcepten op detailniveau vergeleken door externe expert.• Aangeleverde berekeningen klopten, afgegeven prijzen minimaal gecorrigeerd.

Page 29: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

vConclusie• Innovatie/verbinding door positieve stimulans.

Page 30: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

v

Specialiseer & verfijn voor een compacte selectie• Rating op KPI’s per concept; Welk concept is de perfect match?• Verfijn de beste 2 naar de specifieke locatie en gebruikers.

Page 31: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Co-creatie met het belevingswiel

Page 32: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Vraag ≠ behoefte

“If I had asked people what they wanted, they would havesaid faster horses.”

Henry Ford

“You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll

want something new.”

Steve Jobs

Page 33: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Essentie:

Impliciete behoefte Expliciete vraag

Page 34: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

proces start en eindigt bij bewoners

Hoe beleven zij hun wereld?

Page 35: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Belevingswiel

Co-creatie methode voor het formuleren en borgen van wensen

en eisen

Page 36: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Beleving

De elementen

BIN

NEN

1: De 5 B’s

2: Verdiepings-aspecten

Page 37: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Beleving

Kernwaarden : BARBA Principles/DNA/netwerkJuridisch: Wetgeving, stedebouwkundige kaders, bestemmingsplan, etc.Corporatie: kaders m.b.t. budget, kwaliteit, exploitatie en planning

Fundament

BIN

NEN

Page 38: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Beleving

Kernwaarden : BARBA Principles/DNA/netwerkJuridisch: Wetgeving, stedebouwkundige kaders, bestemmingsplan, etc.Corporatie: kaders m.b.t. budget, exploitatie en doorlooptijd

Co-creatie met bewoners1: inventariseren2: verdiepen3: prioriteren

BIN

NEN

Page 39: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Vaste waarden

Page 40: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Bijzondere waarden

Page 41: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Concepten

Page 42: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Borging totaalprocesBeoordelen • Corporatie• Bewonerscommissie• Belevingswielteam

Controleren• Corporatie• Professionals /

adviseurs

Kernwaardenbewaker!

Page 43: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Leren

• Op techniek

• Maar zeker ook op proces

• Essentieel dat het geleerde uit Barba 1 wordt gebruikt in Barba 2 en verder.

• Voorwaarde: blijven toetsen en evalueren. Voor, tijdens en na het project!

Page 44: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Vragen

Page 45: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Reflectie perspectief woningcorporaties

<Achtergrond voor interview Emirto>

Page 46: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Pauze

• Carrousel boekje 60 pag

Page 47: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!
Page 48: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Van Barbahuis 1 naar Barbahuis 2

Page 49: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

49

Roadmap

1. Intro

2. Keten naar netwerk

3. Lessons learend

4. Van Barbahuis 1 naar barbahuis 2

Page 50: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

50

Samenwerken in de keten

Mind set:focus op ketenbelang, transparantie, vertrouwen, respect, echt luisteren naar elkaar, belangen zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk op tafel

Efficientie en effectiviteit:het 100jaar beproefde bouwproces in hoge mate optimaliserenDoor: pressure coockers om doorlooptijden te verkorten, experiment om besluitvorming te versnellen, partners naar voren halen om op juiste moment kennis in te brengen

Page 51: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Van keten naar netwerk

Duurzaam netwerkopen sourceveiligheid en vertrouwenVan efficiëntie en effectiviteit naar innovatierehabiliterend en vernieuwend

Flinke weg te gaan-Bestaande structuren, belangen en patronen-Sterke conditionering-Is er noodzaak tot verandering?

Complexiteit neemt toe.....

Page 52: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Complexiteit netwerk

Drie regels1. beweeg dezelfde kant op2. houdt onderling afstand en 3. Vermijd botsingen

-netwerk is snel en wendbaar-Zorgen meer regels voor minder orde?

Page 53: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

53

• door andere manier van uitvragen, hebben we meer en andere dingen gekregen (kwaliteit, esco, parkeren, park)

• Portaal/consortia hebben behoefte aan een meer iteratief proces (samen tot oplossingen komen)

• Bijvoorbeeld bij veranderende kaders door omgeving die niet aangehaakt is bij selectie

• kosten/baten uitvraag niet goed -> rendement competitie ligt gevoelsmatig scheef

• iedereen heeft budget opgemaakt en het residu gezocht in de kwaliteit (ons niet gerealiseerd)

Vraagspecificatie en aanbesteding

Page 54: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

• Goed afbakenen tot waar de omgeving aangesloten wordt

• Duidelijk maken wie de stakeholders zijn en welke mate van invloed zij hebben

• Portaal heeft een verbindende rol naar de stakeholders als eigenaar/verhuurder

Co-creatie en omgeving

Page 55: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

• merken dat het niet in het primaire handelen zit om te delen

• gebeurt wel intern, extern via evaluatie, inspiratiesessies

Delen in het netwerk

Page 56: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

1. Meer samenwerking Portaal-consortia tijdens haalbaarheidfase

2. Uitvraag meer kosten efficiënt, competitie op andere manier inzetten

3. Verder verfijnen uitvraag aan de hand ambities en doelen Portaal

4. Duidelijkere definitie van omgeving inclusief eigen rol daarbij

Van Barbahuis 1 naar barbahuis 2

Page 57: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!
Page 58: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Barbahuis 6 februari 2015

Programma Barbahuis: Wie pakt de schat op?

Van Barbahuis 1 naar Barbahuis 2, Joris Gresnigt & André Smit

Debat Conceptdating door Barbahuis o.l.v. Arthur Lippus

Afspraken

Page 59: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Debat Vervolg Barbahuis

De Schat ligt klaar!Stelling 1

Om de schat op te pakken is een Barbahuis platform niet (meer) nodig

Om de schat op te pakken is een Barbahuis platform (nog) wel nodig

Page 60: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Debat Vervolg Barbahuis

Het hart en netwerk van Barbahuis is voldoendein balans

Het hart en netwerk van Barbahuis is onvoldoendein balans

De Schat ligt klaar!Stelling 2

Page 61: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Debat Vervolg Barbahuis

De schat van Barbahuis moet als zelfstandig platform verder worden ontwikkeld

De schat van Barbahuis moet vanuit bestaand(e)Platform(s) verder worden ontwikkeld

De Schat ligt klaar!Stelling 3

Page 62: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Debat Vervolg Barbahuis

De lead moet liggen bij bestaande Platforms binnenBarbahuis

De lead moet liggen bij bestaande Platforms buitenBarbahuis

De Schat ligt klaar!Stelling 4

PortaalConsortiaSlimBouwenActivate – The new buildersBIMXtra

Nieuwe Business ModellenPlatform 31AedesNetwerk Conceptueel bouwenStroomversnelling

Page 63: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Conceptdating

Match

De schat ligt wederzijds klaar!Draagvlak en BekendheidRol in landelijke ontwikkelingenPredicaat Excellente conceptenAanwezig Back-officeMethode ontmoeting vraag & aanbodLidmaatschap & VerenigingsstructuurVragers/opdrachtgevers als lid

Identiteit met sterk en herkenbaar merkFocus op eindgebruiker & klantwaardeConcepten gestapelde bouwBelevingswielMethode conceptdatingVerkenning nieuwe business modellenBestaande en potentieel nieuwe leden

Focus op conceptuele aanpakFocus op betere ontmoeting vraag en aanbodFocus op betaalbaar, rendabel en goed wonenBreedte leden platform

Page 64: Evaluatie Barbahuis. De schat ligt klaar!

Conceptdating

To do

- Besluit tot verkenning matchmaking met Netwerk Conceptueel Bouwen

- Vorming team matchmakers

- Week 8 Verkennend gesprek

- Week 9 Voorstel aan netwerken

- Week 10 (Voorlopig) besluit

- Week 11 (12maart) Bekendmaking tijdens Jaarcongres NCB

- Q2 doorstart Barbahuis als thema/werkgroep van Netwerk Conceptueel Bouwen