Euthanasie bij minderjarigen - Ghent University · PDF file Faculteit Rechtsgeleerdheid...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Euthanasie bij minderjarigen - Ghent University · PDF file Faculteit Rechtsgeleerdheid...

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid

  Universiteit Gent

  Academiejaar 2013-2014

  Euthanasie bij minderjarigen

  Masterproef van de opleiding

  ‘Master in de rechten’

  Ingediend door

  Sarah De Rocker 20034036

  Promotor: Prof. Dr. Gert Vermeulen

  Commissaris: Dr. Karen Verpoest

 • 1

  Dankwoord

  Deze masterproef had moeilijk tot stand kunnen komen zonder de hulp van een aantal personen. Ik

  wens dan ook graag mijn promotor prof. Dr. Gert Vermeulen en assistente Yasmin Van Damme te

  bedanken voor hun begeleiding bij het schrijven van deze masterproef.

  De keuze van dit onderwerp heb ik te danken aan de huisartsen van Groepspraktijk Opstal. Bedankt

  om me de inspiratie te geven om te schrijven over dit boeiende onderwerp. Door het schrijven van

  deze masterproef is mijn interesse rond euthanasie enkel nog toegenomen.

  Ook psychotherapeut Bert Van Puyenbroeck verdient een extra woordje van dank voor de vloed aan

  informatie die hij me omtrent dit onderwerp bezorgd heeft.

  En uiteraard mag ik ook mijn trouwe lezer niet vergeten.. papa, dankjewel!

  Zoals je ziet, het klopt wat men zegt, een thesis schrijf je niet alleen. Maar nog belangrijker, studeren

  doe je niet alleen. Het was soms zweten en zwoegen, er waren fantastische momenten en

  crisismomenten, het was een onvergetelijke ervaring die ik niet had willen missen. Daarom wil ik hier

  ook de kans grijpen om officieel enkele mensen te bedanken die deze rollercoaster samen met mij

  hebben doorstaan.

  Als eerste wens ik al mijn collega’s van Groepspraktijk Opstal te bedanken. Jullie zijn me tijdens mijn

  studies door dik en dun blijven steunen. Roland, Rita, Lara, Marie, Jirka, Bert en mama, dankjewel!

  Astrid, Lien en Layla, bedankt om deze ervaring onvergetelijk te maken. Het was fijn samen met jullie

  de schoolbanken te mogen delen.

  Lieselot, bedankt om al die uren naar mij te luisteren tijdens onze honderden loopmomenten.

  En onder het motto save the best for last… mama en papa, dankjewel! Jullie liefde en steun is

  oneindig gebleken... Bedankt om mijn rots in de branding te zijn!

 • 2

  Inhoudsopgave

  DEEL I Inleiding en probleemstelling .................................................................................................. 6

  DEEL II Wetgevend kader ..................................................................................................................... 8

  Hoofdstuk 1 Wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ................................................................ 8

  Hoofdstuk 2 Wijzigingswet van 28 februari 2014 ........................................................................... 9

  DEEL III Euthanasie ............................................................................................................................. 10

  Hoofdstuk 1 Euthanasie en andere levenseindebeslissingen .......................................................... 10

  1.1 Het stoppen of niet opstarten van een medisch zinloze behandeling ................................ 10

  1.2 Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect en continue diepe sedatie .............. 11

  1.3 Opzettelijke levensbeëindiging zonder verzoek ................................................................ 12

  1.4 Hulp bij zelfdoding ............................................................................................................ 13

  1.5 Euthanasie of levensbeëindiging op verzoek ..................................................................... 13

  1.6 De paradox van de actieve en de passieve euthanasie ....................................................... 14

  Hoofdstuk 2 De Euthanasiewet ...................................................................................................... 15

  2.1 Materiële voorwaarden ...................................................................................................... 16

  2.1.1 De hoedanigheid van de verzoeker ............................................................................ 16

  2.1.2 De gezondheidstoestand van de patiënt ..................................................................... 17

  2.1.3 Het verzoek ................................................................................................................ 19

  2.2 Procedurele voorwaarden .................................................................................................. 21

  2.2.1 Informeren ................................................................................................................. 21

  2.2.2 Consultatie tweede arts .............................................................................................. 21

  2.2.3 Overleg ...................................................................................................................... 22

  2.2.4 Niet-terminale patiënt ................................................................................................ 23

  2.3 Wilsverklaring euthanasie ................................................................................................. 23

  2.4 Uitvoering .......................................................................................................................... 24

  2.5 Toezicht ............................................................................................................................. 25

  Hoofdstuk 3 Verhouding tot de strafwet ........................................................................................ 26

  Hoofdstuk 4 Besluit ........................................................................................................................ 28

  DEEL IV Euthanasie bij minderjarigen ............................................................................................. 30

  Hoofdstuk 1 De situatie vóór de wetsuitbreiding ........................................................................... 30

  1.1 Ontvoogding ...................................................................................................................... 31

  1.2 Noodtoestand ..................................................................................................................... 31

  1.3 Toepassing van continue diepe sedatie .............................................................................. 32

  1.4 Nood aan uitbreiding? ....................................................................................................... 33

  Hoofdstuk 2 Het debat .................................................................................................................... 33

 • 3

  2.1 Voorstanders ...................................................................................................................... 34

  2.1.1 Discriminatie ............................................................................................................. 34

  2.1.2 Artikel 12 Kinderrechtenverdrag ............................................................................... 34

  2.1.3 Wet Patiëntenrechten ................................................................................................. 36

  2.2 Tegenstanders .................................................................................................................... 36

  2.2.1 Het hellend vlak ......................................................................................................... 36

  2.2.2 “Euthanasie bij kinderen komt niet voor” ................................................................. 37

  2.2.3 “Een optimale palliatieve zorg is voldoende” ........................................................... 39

  Hoofdstuk 3 De wetsuitbreiding..................................................................................................... 39

  Hoofdstuk 4 Discussiepunten ......................................................................................................... 40

  4.1 Materiële voorwaarden ...................................................................................................... 41

  4.1.1 Enkel fysiek lijden bij terminale kinderen. ................................................................ 41

  4.1.2 Oordeelsbekwaamheid of een leeftijdsgrens? ........................................................... 43

  4.1.3 Ontvoogde minderjarigen .......................................................................................... 49

  4.2 Procedurele voorwaarden .................................................................................................. 50

  4.2.1 Instemming van de ouders ......................................................................................... 51

  4.2.2 Palliatieve filter? ........................................................................................................ 53

  4.2.3 Controle? ................................................................................................................... 53

  4.3 Wilsverklaring euthanasie ................................................................................................. 56

  Hoofdstuk 5 Onbekwame minderjarigen ....................................................................................... 57