Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... ·...

23
© 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Ethisch reflecteren aan de slag met een stappenplan Karen Versluys Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt UZ Gent

Transcript of Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... ·...

Page 1: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

© 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Ethisch reflecteren

aan de slag met een stappenplan

Karen Versluys

Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt

UZ Gent

Page 2: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

2 2 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Taboes

Van Dale:

‘Iets dat niet gedaan of gezegd mag worden’

Wikipedia

‘Bij taboes in de westerse cultuur gaat het over onderwerpen of

discussies die over het algemeen gemeden worden

bijvoorbeeld omdat ze gênant of pijnlijk zijn of tot ruzies kunnen

leiden.’

Page 3: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

3 3 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Page 4: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

4 4 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Taboes in de ouderenzorg

Page 5: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

5 5 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Waarden en normen

Page 6: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

6 6 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Taboe ontstaat waar tegen waarden aangelopen wordt.

Ethisch probleem

Page 7: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

7 7 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Waarden

Verwoorden

Expliciteren naar elkaar toe

Samenbrengen van de waarden

Page 8: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

8 8 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Interdisciplinaire reflectie

Wat?

Structureel bespreken van een concrete patiëntencasus die moeilijk

verloopt

Doel?

Tot gedeelde en gedragen zorgvisie en zorgafspraken komen zodat de

zorg kan afgestemd worden op de vraag van de patiënt

Page 9: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

9 9 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Interdisciplinaire reflectie

Spelregels

Onafhankelijke moderator

Alle betrokken disciplines aanwezig

Geen hiërarchie

Respect voor ieders inbreng

Patiënt en/of familie niet aanwezig

Volg structuur van stappenplan

Gemaakte keuzes en afspraken

doorgeven aan de afwezigen

als team naleven

Page 10: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

10 10 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Stappenplan: het vizier als hulpmiddel

Piers et al, 2016

Zorgprogramma Geriatrie UZ Gent ism stafmedewerkers ethiek

Page 11: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

11 11 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

Echtpaar met zoon

Beschrijving van de acuut moment > wordt mondeling weergegeven

Page 12: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

12 12 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Medische

Verpleegkundige

Psychosociale gegevens

Perspectief van de patiënt en familie

Ook juridische kader

Page 13: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

13 13 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

: gevorderde dementie met gekend wegloopgedrag / Geen

acuut medische indicatie voor opname.

: fysiek slechte conditie

De zoon, enig kind en mantelzorger

woont naast het koppel.

focust op alternatieve geneeskunde andere visie op

goede zorg voor moeder met dementie

geen inzicht in het dementieproces van zijn moeder

wil zijn ouders zo lang mogelijk thuis houden

Mevrouw wil dat het geweld stopt en geeft aan dat deze

agressie-episode niet de eerste is.

De draagkracht van de zoon staat onder druk, toch zette hij

externe thuishulp stop. Zoon komt echter steeds terug hulp

vragen.

Page 14: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

14 14 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

Wetgeving: Aanbrengen van ouderenmishandeling ligt

moeilijk:

Als slachtoffer klacht indienen bij politie?

Melding door zorgverleners via de vrederechter?

Page 15: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

15 15 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Benoemen van de emoties

Van patiënt en familie

Van zorgverleners

Boos

Machteloos

Bang

Schuldig

Verdrietig

Bezorgd

Wanhopig

Teleurgesteld

Onverschillig

Radeloos

Onveilig

Onzeker

Page 16: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

16 16 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

Mevrouw: angst, onrust, kwaad

Echtgenoot: ontkent en zegt dat thuis alles haalbaar is

Zoon: kwaadheid, onmacht, frustratie, voelt zich onbegrepen

Verpleegkundigen:

Onmacht: mevrouw naar huis laten gaan, betekent haar

in een bedreigende situatie brengen /dit wordt benoemd

als geen goede zorg

Boosheid: mevrouw te omarmen en te vrijwaren van het

acute geweld heeft veel energie gevraagd

Teleurstelling, radeloosheid: waar begint en eindigt de

verantwoordelijkheid van de zorgverleners?

Arts: machteloosheid

Psychologe: voelt zich schuldig tov mevrouw,

Sociaal VPK: machteloos, maar tegelijk hoopvol dat er toch

een paar stapjes vooruit kunnen gezet worden.

Page 17: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

17 17 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Benoemen van de waarden

Van patiënt en familie

Van zorgverleners

Eerlijkheid

Duidelijkheid

Integriteit

Privacy

Zorgzaamheid

Betrouwbaarheid

Zorgvuldigheid

Empathie

Deskundigheid

Vertrouwen

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Page 18: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

18 18 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

Mevrouw: vraagt liefdevolle zorg

Echtgenoot: geen conflicten met zoon / familieband is

belangrijk

Zoon: autonomie

Verpleegkundigen en psychologe:

Streven naar veilige situatie voor mevrouw

Sterke betrokkenheid met mevrouw

Arts en sociaal werker: zorgvuldigheid, zorgzaamheid,

verantwoordelijkheid, vertrouwen, goede zorg ook op lange

termijn met respect voor de ouder-kindrelatie

Page 19: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

19 19 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Waarden

Verwoorden

Expliciteren naar elkaar toe

Samenbrengen van waarden

Zoeken naar consensus

Page 20: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

20 20 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Zoeken naar een ‘creatieve, beste oplossing’

Komen tot afspraken waarin iedereen zich kan

vinden

Niet: stemming

Niet: iedereen krijgt wat hij vraagt

Page 21: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

21 21 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Casus ouderenmishandeling

Doel van het team: in eerste plaats zorg dragen voor mevrouw. Door

de ouder-kindrelatie te respecteren en een vertrouwensband met de

zoon op te bouwen, proberen werken aan een ‘betere zorg’ (cfr visie

team) voor mevrouw waarin ook de zoon ondersteund wordt in zijn

draaglast.

Mevrouw gaat met ontslag

Maatschappelijk werker volgt het individueel traject met de

zoon verder op i.s.m. diverse zorginstanties

Bij elke episode in het ziekenhuis: probleemopvolging

bevragen bij zoon, maar ook bij mevrouw

Page 22: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

22 22 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent

Take home messages

Taboe ontstaat waar tegen waarden aangelopen wordt

Sleutel in de aanpak: gestructureerde interdisciplinaire

reflectie

Waarden benoemen, expliciteren en samenbrengen

Vizier als stappenplan

Page 23: Ethisch reflecteren - HVGhvg.be/system/files/bijlages/artikel/Karen Versluys... · Interdisciplinaire reflectie Spelregels Onafhankelijke moderator Alle betrokken disciplines aanwezig

23 23 © 2014 Universitair Ziekenhuis Gent