Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

16
Ecosysteem voor Ambitieus Ondernemerschap 12 november 2014 Prof Dr Erik Stam

description

Ondernemerschap is groeiende in Nederland, die trend is al vanf de jaren negentig zichtbaar. Hebben we dan een gezond ondernemend ecosysteem? Nog niet ideaal. Ten opzichte van de de VS of Zweden is er bij Nederlandse startups een lagere groeiambitie mbt de groei in aantal medewerkers. Tevens hebben we een groot aantal bewust of verplichte ZZPérs. Beide zijn gerelateerd aan het functioneren van de arbeidsmarkt - maar het heeft natuurlijk ook met het ambitieniveau (motivatie & cultuur) te maken. We hebben toch nog steeds een beetje een 'doe maar gewoon' cultuur. Naast arbeidsmarkthervormingen moeten we ook werken aan het belonen van ambities, het ontwikkelen van leiderschap (voorbeeld/champions) en het ontwikkelen van nieuwe combinaties an kennis, kapitaal en talent.

Transcript of Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Page 1: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Ecosysteem voorAmbitieus Ondernemerschap

12 november 2014

Prof Dr Erik Stam

Page 2: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

De Nederlandse

Ondernemerschap Paradox

Page 3: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Zelfstandig ondernemers &nieuwe bedrijven in NL, 1987-2011

Page 4: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

ZZP’ers & Werkgevers in NL, 1996-2011

Page 5: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Belgium Germany Netherlands Sweden UK Israel US

Job growth expectations start-ups (2013)

20 or more jobs 5-19 0-5

Shar

e o

f th

e ad

ult

po

pu

lati

on

Page 6: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Ecosysteem voor Ambitieus Ondernemerschap

Page 7: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Entrepreneurial activity

Entrepreneurial Ecosystem Elements

Page 8: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Formal institutions

Framework conditions

Systemicconditions

Culture

Networks Leadership Finance Talent

Physical infrastructure

Demand

New knowledge

Innovativestart-ups

High-growthstart-ups

Entrepreneurial employee activity

Productivity Income Employment Well-being

Support services / intermediaries

Value creation

Outcomes

Outputs

Entrepreneurial activity

Entrepreneurial Ecosystem Elements

NIET ZELFSTANDIGEN OF NIEUWE BEDRIJVEN PER SE

Page 9: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Opkomst van zzp’ers

• Relevanter als conditie voor entrepreneurialecosystem (“cultuur”), dan als output

• ook indicator van gebrek aan ambities, en beperkte arbeidsmobiliteit

Page 10: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Formal institutions

Framework conditions

Systemicconditions

Culture

Networks Leadership Finance Talent

Physical infrastructure

Demand

New knowledge

Innovativestart-ups

High-growthstart-ups

Entrepreneurial employee activity

Productivity Income Employment Well-being

Support services / intermediaries

Value creation

Outcomes

Outputs

Entrepreneurial activity

Entrepreneurial Ecosystem Elements

++ ZELFSTANDIGEN / NIEUWE BEDRIJVEN

?

Page 11: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Formal institutions

Framework conditions

Systemicconditions

Culture

Networks Leadership Finance Talent

Physical infrastructure

Demand

New knowledge

Support services / intermediaries

Entrepreneurial Ecosystem Elements

Hermann Hauser - Cambridgeshire

High-growthstart-ups

Outputs

Entrepreneurial activity

Page 12: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Formal institutions

Framework conditions

Systemicconditions

Culture

Networks Leadership Finance Talent

Physical infrastructure

Demand

New knowledge

Support services / intermediaries

Entrepreneurial Ecosystem Elements

Hermann Hauser - Cambridgeshire

Two types of people: leaders (entrepreneurs) and feeders (people who support startups, such as government agencies, funders, service providers). While the "feeders" are the very fabric of the community, the entrepreneurs must be in the lead.

Brad Feld (2012)

Page 13: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14
Page 14: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Routes naar Succes voor NL Incubatieland

• NL Ecosysteem voor ambitieusondernemerschap nog niet op orde…

• Ecosysteem benadering biedt nieuw inzicht voor leiderschap ondernemers en input andere stakeholders (leaders & feeders)

Page 15: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Routes naar Succes voor NL Incubatieland

Incubators

• ontmoetingsplaatsen voor ambitieuze ondernemers en nieuwe combinaties van kennis, kapitaal, talent

• output én aanjager van een gezond ecosysteem voor ambitieus ondernemerschap

Page 16: Erik Stam Universiteit Utrecht - dif14 - 12-11-14

Ecosysteem voorAmbitieus Ondernemerschap

12 november 2014

Prof Dr Erik Stam