Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1...

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Eric Goyvaerts François Verspagen Eric Goyvaerts François Verspagen 11 Reliëf en kaart 11.1...

 • Dia 1
 • Eric Goyvaerts Franois Verspagen Eric Goyvaerts Franois Verspagen 11 Relif en kaart 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen die relif weergeven 11.3 Relifelementen op de kaart 11.4 Relifvormen op de kaart 11.5 Indeling van het relif naar hoogte 11.1 Hoogtelijn, hoogtezone, hoogtecijfer, kleur 11.2 Tekeningen die relif weergeven 11.3 Relifelementen op de kaart 11.4 Relifvormen op de kaart 11.5 Indeling van het relif naar hoogte
 • Dia 2
 • 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones Op welke foto kun je het gemakkelijkst het relif beschrijven? 11.1 schuine luchtfoto 11.2 verticale luchtfoto Verklaring: De hoogteverschillen zijn beter te zien Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 3
 • 11.1 Hoogtelijnen hoogtezones Op de kaart wordt relif weergegeven in een plat vlak. We gebruiken lijnen en kleuren. Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 4
 • OPDRACHT 11.1 Hoogtezone 0 - 10 m 10 - 20 m 20 - 30 m 40 - 50 m > 50 m Hoeveel hoogtezones? 30 - 40 m zes We gebruiken lijnen en kleuren 11.3 Hoogtezone (m) 11.4 Hoogtelijnen (m) Steilste helling? Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 5
 • OPDRACHT 11.1 Hoeveel hoogtezones? 9 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 6
 • Al deze punten hebben dezelfde hoogteligging = m = lijn die alle punten met dezelfde hoogteligging boven de zeespiegel verbindt. hoogtelijn 10 Ze liggen op dezelfde 11.3 Hoogtezone (m) 11.4 Hoogtelijnen (m) Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 7
 • Hoogtelijn de hoogte De hoogte wordt bij een hoogtelijn weergegeven door cijfers waarvan de bovenkant wijst in de richting van de groter wordende hoogte. Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 8
 • Hoogteverschil tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen = m 10 Dit noemen we het hoogtelijneninterval 11.4 Hoogtelijnen (m) 11.3 Hoogtezone (m) Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 9
 • 11.1 Weergeven van relif Hoogtelijneninterval? 5m Hoogtelijneninterval? 2,5m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 10
 • Weergeven van relif hoogtelijnenkleuren Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 11
 • Hoe geef je de hoogteligging van een punt het nauwkeurigste weer?hoogtelijnenhoogtezones hoogtecijfer Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 12
 • Hoogtepunten worden aangeduid met hoogtecijfers Bepaal de hoogte van: Kemmelberg= Kemmelberg 156m156m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 13
 • Bepaal de hoogte van: Botrange= Signal de Botrange 694m Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 36
 • Dia 14
 • Hoogtezones worden ingekleurd met internationaal overeengekomen kleuren Welke kleur gebruikt men voor dieptezones Blauwe tinten Hoeveel dieptezones ingekleurd op atlaskaart? 4 dieptezones Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 37
 • Dia 15
 • 11.11 1. hoogtelijnenverloop ver van elkaar 2. hoogte 010 m 3. hoogteverschil klein 4. helling zwak = effen gebied, bijna geen hoogteverschil, zwakke helling vlakte 5. relifvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Relifvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40
 • Dia 16
 • 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte 200 -350 m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil = effen tot zacht golvend gebied, steile hellingen langs rivieren, grote hoogteverschillen in de valleien plateau 5. relifvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Relifvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40
 • Dia 17
 • 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte 70 - 155m 3. hoogteverschil matig 4. helling steil = ovaalvormige, gesloten hoogtelijnen, matige hoogteverschillen, steile hellingen heuvel 5. relifvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Relifvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40
 • Dia 18
 • 1. hoogtelijnenverloop dicht bij elkaar 2. hoogte tot 2 848m 3. hoogteverschil groot 4. helling steil = dicht op elkaar volgende hoogtelijnen met grote hoogteverschillen en steile hellingen berg 5. relifvorm OPDRACHT 11.5 11.4 Relifvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40
 • Dia 19
 • Sterk / zwak relif Hoe verlopen de hoogtelijnen in een: Sterk / zwak relif dicht bij elkaar ver van elkaar 11.9 OPDRACHT 11.5 11.4 Relifvorm op de kaart Meridiaan 1 Blz. 40
 • Dia 20
 • 11.5 Indeling van het relif naar hoogte Indeling relif volgens hoogteligging drie hoogtezones De verschillende relifvormen kunnen in deze hoogtezones voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 21
 • Van 0 tot 200 m = Laagland 11.5 Indeling van het relif naar hoogte Hoogtezone Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 22
 • In deze hoogtezone kunnen verschillende relifvormen voorkomen: Laagvlakte Laag heuvelland Laagplateau IJzer Haspengouw Kemmel Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 23
 • Centraal Massief Van 200 tot 2 000 m = Middelland 11.5 Indeling van het relif naar hoogte Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 24
 • Middelhoog plateau Ardennen Kemmel Middelgebergte Centraal Massief Ertsgebergte Middelgebergte In deze hoogtezone kunnen de verschillende relifvormen voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 25
 • Alpen Hoger dan 2 000 m Hoogland 11.5 Indeling van het relif naar hoogte Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 26
 • Scandinavisch Hoogland Getand hooggebergte Afgerond hooggebergte Alpen In deze hoogtezone kunnen de verschillende relifvormen voorkomen Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 27
 • Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41 11.5 Indeling van het relif naar hoogte
 • Dia 28
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone Topografische kaart horizon helling hoogteverschil insnijding ver uit elkaar 3,75m laagland recht zwak klein ondiep relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal 11.15 VLAKTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 41
 • Dia 29
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.16 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar bij dalflanken 320m middelland recht steil in vallei groot in vallei diep in vallei relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal PLATEAU Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42
 • Dia 30
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.17 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding ovaal gesloten korter naar de top toe 150m laagland golvend matig ondiep relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVEL Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42
 • Dia 31
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.18 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar korter naar de top 4 808m hoogland getand steil groot diep relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal BERG Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 42
 • Dia 32
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.19 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding gesloten, kronkelend meerdere toppen 220m middelland golvend matig klein matig ondiep relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal HEUVELLAND Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43
 • Dia 33
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.20 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding > 3 000m hoogland getand steil groot diep relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal GEBERGTE zeer dicht bij elkaar, al dan niet gesloten Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43
 • Dia 34
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.21 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding 200m middelland golvend steil in dal groot in dal diep in dal relifvorm Relifvorm: kies uit heuvelland berg vlakte heuvel plateau gebergte vallei of dal VALLEI of DAL evenwijdig, dicht in dal, lagere hoogte bij rivier Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 43
 • Dia 35
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.22 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar niet gesloten 1 592m middelland golvend steil groot diep relifvorm Relifvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte MIDDELGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44
 • Dia 36
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.23 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding Geen hoogtelijnen op kaart: gebruik van schaduw 2 470m hoogland golvend steil groot diep relifvorm Relifvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte AFGEROND HOOGGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44
 • Dia 37
 • OPDRACHT 11.6 OPDRACHT 11.6 11.24 patroon hoogtelijnen hoogte hoogtezone horizon helling hoogteverschil insnijding dicht bij elkaar, in dal uit elkaar 3 032m hoogland getand steil groot diep relifvorm Relifvorm: kies uit getand hooggebergte afgerond hooggebergte middelgebergte GETAND HOOGGEBERGTE Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 44
 • Dia 38
 • OPDRACHT 11.7 OPDRACHT 11.7 11.25 Gebergte?Himalaya Hoogste top? Mount Everest Diepste punt aarde? Marianentrog - 10 911m 8 850m Hoogteverschil? Meridiaan 1 Meridiaan 1 Blz. 45 19 761m 8 850 . m - 10 911 .. m
 • Dia 39
 • Relif, relifvorm en kaart 11 1. Op kaart wordt relif voorgesteld d.m.v. hoogtepunten, hoogtelijnen, hoogtezones en kleuren. 2. Hoogtezones worden ingekleurd met afgesproken kleuren. 3. Hoogtepunten (-cijfers): geven de juiste hoogte van een plaats. 4. Hoogtelijn: een denkbeeldige lijn die alle punten met dezelfde hoogte boven de zeespiegel verbindt. 5. Hoogtelijneninterval: hoogteverschil tussen 2 hoogtelijnen.
 • Dia 40
 • 11 7. We onderscheiden drie hoogtezones: -laagland: 0 200m -middelland: 200 2 000m -hoogland: > 2 000m 8. De verschillende relifvormen kunnen voorkomen in deze hoogtezones: -laagvlakte laagplateau laag heuvelland -middelvlakte middelplateau middelgebergte -hoogvlakte hoogplateau hooggebergte (afgerond getand) 6. Het verloop van de hoogtelijnen en kleurenhoogtezones: - -laat toe om hoogteverschillen te bepalen -laat toe om de aard van de helling te bepalen: hoe dichter lijnen en kleuren bij elkaar, hoe steiler de helling 6. Het verloop van de hoogtelijnen en kleurenhoogtezones: - -laat toe om hoogteverschillen te bepalen -laat toe om de aard van de helling te bepalen: hoe dichter lijnen en kleuren bij elkaar, hoe steiler de helling Relif, relifvorm en kaart
 • Dia 41
 • 11 Relif, relifvorm en kaart Relif voorstellen door kleuren. Hoogte en hoogtezones aflezen op een kaart d.m.v.: hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. Hoogteverschil en helling afleiden op kaarten met hoogten en hoogtezones. Relifdoorsnede of profiel tekenen. Vergelijken van een helling d.m.v. het hoogtelijnenpatroon. Relifvormen herkennen en benoemen a.d.h.v. kaarten, fotos... Relif voorstellen door kleuren. Hoogte en hoogtezones aflezen op een kaart d.m.v.: hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. Hoogteverschil en helling afleiden op kaarten met hoogten en hoogtezones. Relifdoorsnede of profiel tekenen. Vergelijken van een helling d.m.v. het hoogtelijnenpatroon. Relifvormen herkennen en benoemen a.d.h.v. kaarten, fotos... hoogtelijn hoogtelijneninterval hoogtezone relifdoorsnede of profiel hoogtelijn hoogtelijneninterval hoogtezone relifdoorsnede of profiel