EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

download EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

of 3

Transcript of EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

 • 8/7/2019 EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

  1/3

  K I V r " rdEdrrcvdtI ue rvd ' tBe i l5Lr t ru t I i lucp - l 0 L l t l tl t l u uL u u / " t , ) u ' t \ t H n m e r1 4ol(IJ le

  raitd*'lylbt0d.Jdfinger.vaderdaire9 ob Peter

 • 8/7/2019 EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

  2/3

  )Lt-tKl r-tALLt\ I

  "Alskindvondik schr'ljvenal leuk,"erteltMonique,dieontspannenineenbruin-lerenfauteuilzi t en aanhaarlpffie nipt."Maarpastoenmijnoogaandoening- deziekteva nSargardt- zichopenbaardeenik in kortet i jd eenstukslechterko nzien,be nik erserieusme ebegonnen.Toenwasik netdef t ien."Reisroman"Erkwameenvacaturevrijbi jde schoolkrant,waarikergsneltot hoofclredacteurwerdgebombardeerd .o ten metvwo-5za tik in

  de redactie.Daarnaastwerkteil

 • 8/7/2019 EO Visie - Aanstormend Schrijftalent

  3/3

  bik ingezondenen daarm"uronlikb.- eenlandelijkehrijfwedstrijdvoorNederlandersmetnArabischeen Berberseafl