Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

of 15 /15
1

description

Entree opleiding Nova College 25 juni 2012. ROC Nova College. Opgericht in 1996 Aantal cursisten15.000 Aantal medewerkers1200 Aantal opleidingen ca.200. ROC Nova College. Drie regio’s: Noord – hoofdlocatie Beverwijk Midden – hoofdlocatie Haarlem Zuid – hoofdlocatie Hoofddorp. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

Page 1: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

1

Page 2: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

Entree opleiding

Nova College

25 juni 2012

Page 3: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

3

ROC Nova College

Opgericht in 1996

Aantal cursisten 15.000

Aantal medewerkers 1200

Aantal opleidingen ca.200

Page 4: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

4

ROC Nova CollegeDrie regio’s:

• Noord – hoofdlocatie Beverwijk

• Midden – hoofdlocatie Haarlem

• Zuid – hoofdlocatie Hoofddorp

25 juni 2012

Page 5: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

5

Huidig aanbod niveau 1

Doelgroep Aantal deelnemers Wie Aka jongeren 250 T&T

Aka volwassenen 70 T&T

BKA BOL 25 Units

BKA BBL jongeren 41Units

BKA BBL Volwassenen 17 Units

Page 6: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

6

Augustus 2013

Alle opleidingen niveau 1 = entree.

• Breed = basis

• Smal = bedrijfsspecificiek

Page 7: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

7

Unit Entree in oprichting

• Breed BOL en BBL = Unit Entree

• Fundament = afdeling T&T/AKA

• Schooljaar 2012 – 2013 = onderzoek en ontwikkeling

• Mei 2013 = definitief besluit

• Smal = Unit Beroepsonderwijs

Page 8: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

8

Positionering Unit Entree

Expertisecentrum in regio niveau 1 en verwante trajecten:- Uitvoeren - Samenwerken- Legitimeren- Regisseren

Page 9: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

9

Samenwerking voortgezet onderwijs• Doorstroomprotocol

• Unit Entree voert uit = centraal

• Gezamenlijk opzet en uitvoering trajecten = in de regio

• Huidige samenwerking = +Continueren / versterken ingezet beleid

Page 10: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

10

Doorstroom niveau 2• Positief doorstroom advies + diploma is

onverkort niveau 2

• Tussentijdse doorstroom

• Programmatische samenwerking1. doorstroomprogramma’s2. Inzet expertise niveau 2

• Huidige samenwerking = +Continueren / versterken ingezet beleid

Page 11: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

11

Uitstroom naar werk • Goed contact met BPV bedrijven

• Waardering T&T door BPV bedrijven = +

• Begeleiden uitstroom naar werk nog in kinderschoenen

• Inzet opbouwen netwerk uitstroom naar werk (veranderde regelgeving VSV)

Page 12: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

12

Samenwerking hulpverlening• Plusvoorziening is geintegreerd

• Uitgebreid ZAT

• Intern zorgteam

• Spreekuur op locatie

• Huidige samenwerking Uitvoering = + Beleid = - 0 investeren in vastleggen plus

verankeren samenwerking ( op basis van nieuwe regelgeving)

Page 13: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

13

Samenwerking gemeenteUitvoering Leerplicht RMC

Waardering samenwerking = +

Beleid

Centrum gemeente = 0 + Regio gemeente = -

Veel investeren in contact en afstemming lokaal ↔ regionaal beleid

Page 14: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

14

Dilema’s• Toelating Entree opleiding

• Verzwaring exameneisen VMBO

• Referentie niveaus Nederlands en Rekenen

• Norm en definitie begeleide onderwijsuren

• Cascade model

Page 15: Entree opleiding Nova College 25 juni 2012

15

Stelling

Begeleiding centraal onderwijs volgt