energiQ hiensch service

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  1.203
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Bedrijfspresentatie

Transcript of energiQ hiensch service

 • 1. energiQ hiensch service uw Partner in technisch beheer en onderhoud.
  • energiQ hiensch service is een multifunctioneel service bureau, dat sinds 1976 gespecialiseerd is in het beheren en onderhouden van technische installaties.
  • Om optimaal als uw betrouwbare partner te kunnen optreden zijn onze diensten over vier afdelingen verdeeld;
  • - Service en Onderhoudvoor gedegenonderhoud en snelle service aaninstallaties.
  • - Technisch Beheervoor hetoverkoepelend beheer over uwaannemers en installaties.
  • - Projectenvoor uitbreidingen,vervangingen en nieuwe installaties.
  • - Lucht - en waterzijdig inregelen .
  • Wij werken met specialisten voor elke discipline. Zij zijn thuis in een grote diversiteit aan installaties op het gebied van klimaat, sanitair, en elektrotechniek.
  • De comfortabele resultaten van onze inspanningen vindt u dan ook in allerlei soorten gebouwen in binnen - en buitenland.
  ISO 9002 VCA*

2. Up to date kennisniveau

 • Onze specialisten zijn niet alleen uitstekend opgeleid, wij zorgen er ook voor dat ze continu in de pas blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, milieu en veiligheid. Daarvoor worden er regelmatig interne en externe cursussen gevolgd in de diverse disciplines.

ISO 9002 VCA* 3. Een waardevolle partner

 • Voor u kanenergiQ hiensch service eenpartnerzijn die met u meedenkt en die u zekerheid weet te bieden.
 • Zekerheid voor een prima functionerende en energie efficinte installatie, dankzij onze adequate aanpak van onderhoud en calamiteiten.
 • En zekerheid voor wat betreft geplande budgetten, die normaliter niet overschreden worden.
 • Tevens bieden wij u als opdrachtgever een nauwkeurig overzicht op het geheel dankzij onze gedetailleerde rapportages en regelmatige evaluatiegesprekken.

ISO 9002 VCA* 4. Wij zorgen voor een langer en beter technisch leven.

 • Gedegen zorg voor uw installaties levert een langere levensduur van uw installaties op.
 • Bovendien functioneren ze efficinter, waardoor u kunt besparen op vervanging en energiekosten. Goed onderhoud kan veel verrassingen voorkomen.
 • De afdelingService en Onderhoudis de specialist die deze belangrijke taak uiterst deskundig voor u uitvoert. Zowel de onderhoudsbeurten als ook de regelmatige inspecties en controles.
 • Ons team is goed getraind voor alle technische disciplines.

ISO 9002 VCA* 5. 24/7 Storingsopvolging

 • Bij eventuele calamiteiten reageren we razendsnel. Debet daaraan is het naadloze samenspel tussen ons geavanceerd computersysteem en ons serviceteam. Wij kunnen ons systeem koppelen aan uw DDC- of gebouwautomatiseringssysteem, zodat wij veel van uw installaties nauwlettend in het oog kunnen houden.
 • Bij calamiteiten analyseren we onmiddellijk welke actie moet worden ondernomen.
 • Vervolgens kan op elk moment een specialist ter plaatse aan het werk, want ons team staat dag en nacht voor u klaar.

ISO 9002 VCA* 6. Probleemoplossers met een schat aan ervaringen

 • Problemen die zich voordoen hebben meestal te maken met de klimaatinstallatie. Tocht, stank, geluid, benauwdheid en andere comfortklachten pakken we grondig en effectief aan.
 • Het team van de afdeling Service & Onderhoud werkt met moderne en recent geijkte meetapparatuur, conform de ISSO richtlijnen. Wij inventariseren de klachten, verrichten de benodigde metingen, analyseren het probleem en komen met een gegarandeerde oplossing.
 • De meeste problemen zijn we al eens eerder tegengekomen, waardoor we niet lang hoeven te zoeken naar de meest efficinte en adequate oplossing.
 • De oplossing van uw probleem presenteren wij in een advies. En voor de uitvoering van dit advies kunnen we ook zorgen. Daarbij nemen we de volledige verantwoording en geven garantie op de werkzaamheden en het toegezegde resultaat.

ISO 9002 VCA* 7. De afdelingTechnisch Beheergeeft uw manager tijd voor kerntaken .

 • Gebouwen worden met steeds meer en steeds geavanceerdere systemen uitgerust. Dat brengt extra tijd en zorg met zich mee, en behoeft een scherp inzicht in de markt en de actuele technische vakkennis.
 • De afdelingTechnisch Beheerneemt de gespecialiseerde taken van u over, zodat u overal in Nederland verzekerd bent van optimaal werkende installaties tegen de laagst mogelijke kosten.
 • Wat uw manager veel tijd kost, kunnen wij dankzij onze specialistische ervaring en hulpmiddelen meestal sneller. Wij kunnen uw manager trefzeker adviseren in beslissingen die hem veel moeite kosten. Dit dankzij onze technische know-how en branchekennis.
 • Daardoor spaart u veel tijd en veel geld. En uw manager kan zich weer toeleggen op zijn kerntaken.

ISO 9002 VCA* 8. Technisch beheerders met een bijzondere karakteristiek

 • Met de afdelingTechnisch Beheerhaalt u een partner in huis met vier bijzonder karakteristieke voordelen:
  • Wij voelen ons sterk verantwoordelijk voor de continuteit van uw technische operaties en reageren dan ook a la minuut op elke probleemmelding.
  • Wij beschikken over de bundeling van specialistische kennis voor al uw technische installaties.
  • Wij zijn thuis in heel Nederland en ook daar buiten.
  • We beschikken steeds over de meest actuele kosten - kengetallen.
  • We beheren uw technische installaties volgens vooraf vastgestelde budgetten.
  • Ons advies is volstrekt onafhankelijk en dient slechts uw belang.

ISO 9002 VCA* 9. Budgetten op basis van kennis en ervaring

 • Onverwachte technische tegenvallers kunnen uw exploitatiebudget soms behoorlijk in de war schoppen. Demeerjaren budgetteringvan de afdelingTechnisch Beheerhelpt u van dit probleem af.
 • Wij bieden u overzichtelijke management informatie.Tot in detail onderbouwd en gebudgetteerd.
 • Wilt u er zeker van zijn dat uw installaties goed blijven functioneren zonder onverwachte extra investeringen?
  • Zodra een installatie drie maanden bij ons in onderhoud is kunnen wij u rapporteren wat er op termijn aan de installatie moet gebeuren.
  • In een meerjaren budgetteringsrapportage begroten we de kosten voor meerdere jaren.

ISO 9002 VCA* 10. Professionele aanpak van klachten

 • Soms is eenonafhankelijk klimaatonderzoek gewenst.
 • D.m.v. interviews met gebruikers en inventarisatie van de betrokken installaties analyseren we de klachten en brengen we de werkomstandigheden in beeld.
 • Uiteraard worden ook de ergonomische aspecten en de Arbo-wet hierbij betrokken.
 • Alle onderzoekgegevens krijgt u in een helder rapport voorzien van aanbevelingen en budgetten.

ISO 9002 VCA* 11. Controle op energieverbruik

 • Onze voortdurende controle op energieverbruik kan u veel geld besparen.
 • Want zodra uw energieverbruik verloopt volgens een ongebruikelijk patroon kunnen we onmiddellijk ingrijpen en daardoor onnodig energieverlies voorkomen.
 • Verder stelt onze punctuele registratie u in staat de energiekosten, goed onderbouwd, aan de huurders door te berekenen.

ISO 9002 VCA* 12. Project afdeling

 • De afdelingprojecten , is uw steun en toeverlaat bij renovaties, grote vervangingen van installaties, uitbreidingen en/of huurders aanpassingen, tijdens inhuizingen. U kunt ons de zorg voor de volledige uitvoering van de installatie -en cordinatiewerkzaamheden toevertrouwen, of als u dat liever wilt, alleen de cordinatie daarvan.
 • Ons team van ter zaken kundige ontwerpers en projectleiders staat klaar. Afhankelijk van de werkzaamheden stellen wij, met goedkeuring van u, een installatieteam samen van gespecialiseerde bedrijven, die de werkzaamheden uitvoeren onder onze verantwoording.

ISO 9002 VCA* 13. Vakkundig en vertrouwd bij renovatie en vervanging

 • Bij renovatie of vervangingsonderhoud staat u tijdelijk voor een enorme hoeveelheid extra werk. Onzeproject afdelingkan u het managen van het project van kop tot staart uit handen nemen. Op de meest professionele manier, met de modernste hulpmiddelen.
 • Teneinde tot een goed advies te komen voeren wij onderzoek uit.
 • Voor nieuwe projecten en grootschalige vervangingen of structuurwijzigingen doen wij dit op locatie. Wij inspecteren de gebouwen en installaties en voeren overleg met de betrokkenen.
 • Voor sommige projecten van reeds langer bestaande relaties volstaat hiervoor vaak een analyse via ons zeer geavanceerde computersysteem. Hierna adviseren wij u over aanpak en budget.
 • Na de besluitvorming zorgen wij voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Wij begeleiden en controleren de contractanten en cordineren alle communicatie. Tenslotte volgt een zorgvuldige oplevering.

ISO 9002 VCA* 14. Commissioning

 • Voordat een gebouw opgeleverd wordt staat u voor een cruciaal moment: de inbedrijfstelling van de installaties. Dit is een belangrijke definitieve check op de ontwerpuitgangspunten en op de kwaliteit van de installatie.
 • Duidelijk een taak voor specialisten, voor onze specialisten. Want de afdelingcommissioningzorgt vakkundig voor het inregelen, balanceren, testen en in bedrijf stellen van de diverse installaties. Daarna leveren wij u een punctueel lucht -en waterzijdig inregel -en testrapport, een van de benodigde opleveringsdocumenten.
 • Dit verzekert de opdrachtgever van de juiste capaciteit en het juist functioneren van de installaties en voorkomt bovenal discussie na de oplevering.

ISO 9002 VCA* 15. Een selectie uit onze opdrachtgevers

 • Multi-Let Industrial property 27BV
 • Oppenheim Immobilien-KAG mbH
 • Priority Telecom BV
 • PropertyView B.V.
 • Sanquin, Bloedbank Haaglanden
 • Secon B.V.
 • Cresendo Property Management
 • SKF Nederland
 • Special Sports B.V.
 • TNT Holdings
 • Tramell&Crow
 • Uni Invest Beheer B.V.
 • Unicornus staete
 • UPC Operations B.V.
 • Vascobel Beheer BV
 • World Fashion Centre
 • Tishman Spyer

ISO 9002 VCA* ABN-AMRO Adantino Altera Vastgoed B.V. Atalanta Onroerendgoed B.V. Breevast Beheer Cinka Vastgoed Elizen Vastgoed B.V. Fortis Vastgoed B.V. Fortress Gemeentelijke Belastingdienst Adam Homburg Vastgoed Management Hanseatische Immobilien Consult Gmbh Dynamis ABC IOG group B.V. Meeus KPMG LEVOB Medisch centrum Toolenburg Merwede kantoren B.V. 16. Een selectie uit onze projecten ISO 9002 VCA* Categorie Kantoorgebouwen Project Atrium Adres Strawinskylaan 3001 Plaats Amsterdam BVO in m2 37.000 Opdrachtgever Tishman Spyer Beheerder Good4U 17. Een selectie uit onze projecten ISO 9002 VCA* Categorie Specials Project Special Sports Adres Escapade 1 Plaats Amstelveen BVO in m2 3.000 Opdrachtgever Special Sports BV Beheerder Special Sports BV 18. Een selectie uit onze projecten ISO 9002 VCA* Categorie Specials Project Sanquin bloedbank Adres Plesmanlaan 1a Plaats Leiden BVO in m2 8.000 Opdrachtgever Bloedbanken Haarlemmermeer Beheerder Bloedbanken Haarlemmermeer 19. Een selectie uit onze projecten ISO 9002 VCA* Categorie Kantoorgebouwen Project Hoogvoorde Adres Sir Winston Churchilllaan 362 Plaats Rijswijk BVO in m2 25.000 Opdrachtgever Cinka Vastgoed Beheerder Good4U 20. Een selectie uit onze projecten ISO 9002 VCA* Categorie Kantoorgebouwen Project Eurocenter Adres Plesmanlaan 100 Plaats Leiden BVO in m2 20.000 Opdrachtgever Cinka Vastgoed Beheerder Cinka Vastgoed 21. Uitnodiging

 • energiQ hiensch service wil graag uwpartnerzijn voor het technisch onderhoud en/of beheer van uw installaties. In het voorgaande hebben we daarom uw aandacht gevestigd op een aantalsterke puntenvan onze organisatie.
 • U mag van ons serieus en verantwoordelijkpartnershipverwachten dat zich vertaalt inbetrokkenheidbij uw projecten.
 • Wij zorgen voor eenlanger en betrouwbaarder technisch levenvan uw installaties.
 • Eventuele technische problemen lossen wijadequaat en efficintop.
 • Terwijl u voor elk speciaal projectop ons kunt rekenen .
 • Indien uw interesse gewekt is, dan zullen onze afdelingen u graag van dienst zijn.

ISO 9002 VCA*