Energie efficient bouwen

of 28/28
Construction Automotive Industry www.rehau.be MEERWAARDE REALISEREN – KOSTEN SPAREN OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN MODERNISEREN
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Energie efficient bouwen

 • Construction

  Automotive

  Industry

  www.rehau.be

  MEERWAARDE REALISEREN kOSTEN SPARENOPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN MODERNISEREN

 • De drie pijlers van energie-efficint bouwen:

  1. Energieverlies reduceren2. Energie-efficintbenutten3. Energie-efficintvoortbrengen

 • INHOUD

  De drie pijlers van energie-efficint bouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz

  Energie-efficint bouwen en moderniseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 4

  Energieverlies reduceren: Metenergie-efficinteraam-engevelsystemen ................................. blz6

  Benuttenenvoortbrengenvanregeneratieveenergien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 14

  Energie-efficintbenutten: Metsysteemoplossingenvoorregeneratieveenergien - Vloerverwarming en koeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz16

  Energie-efficintvoortbrengen: Metsysteemoplossingenvoorregeneratieveenergien - Aardwarmte (geothermie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 19 - Thermische zonne-energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz - Fotovoltasche zonne-energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 4

  Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz26

  Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 7

 • Energiebesparendemaatregelenwordenfinancieelondersteundenopgelegddoor,onderandere,deEUmetdeRichtlijnbetreffendedeEnergieprestatievanGebouwendiein2006omgezetzalwordeninnationaalrecht,ofmethetgoedgekeurdeProtocolvanKyoto.Deinformatiehieronderbiedtudoelgerichteenpraktischeideenvoorenergie-efficintemodernisering.

  Energie-efficintie:

  Energie-efficintiesteuntzowelophet

  reduceren van energieverlies als op het

  efficintbenuttenenvoortbrengenvan

  energie. Het is dan ook raadzaam actie

  teondernemenopvlakvanrenovatie,

  modernisering of nieuwbouw.

  ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN ...

  Primairenergieverbruikinhethuishouden,2002

  Bron:dena,Duitsland

  Alsueenhuisbouwt,wiltuzekerzijnvaneengoedeenergie-efficintievoordetoekomst.Waarschijnlijkheeftuveelvragenrondbouwtechnieken,subsidies,technologien,materialenen,vooral,energiebesparing.

  De drie pijlers van energie-efficintie:

  1. Energieverlies reduceren2. Energie-efficintbenutten3. Energie-efficintvoortbrengen

  Omeenmaximaalresultaattebereiken,wordenfinancilebesparingenbestgecombineerdmetgeplande renovatiewerken.

  Zelfs eenvoudige aanpassingen zoals de isolatie van deschilvaneengebouw,kunnendeenergiekostendanig doen dalen. Het vervangen van oude ramen bijvoorbeeld in een huis uit de jaren zeventig (met 0 m raamoppervlakte met een Uw-waarde van +/- .0) door moderne PVC-ramen (Uw-waarde < 1.4) (0 m) kan een jaarlijkse besparing opleveren vanongeveer590literolie.Investereninefficintenergiegebruik kan de waarde van uw huis opmerkelijk doen stijgen.

  Bron:Trykowski,96158Frensdorf

  4

 • Formule:

  Eigen energieverbruik =

  Verbruik x 10 personen x 1000

  Woonoppervlakte in m

  Nood aan besparingen?

  Met behulp van de volgende eenvoudige vragen kunt u snel en gemakkelijk uw algemeen energieverbruik inschatten (zie ook de formule in het schema links onderaan):

  Vermenigvuldig uw jaarlijks stookolieverbruik (liter/jaar) of jaarlijks gasverbruik (m/jaar) met 10. Als het verwarmingssysteem ook gebruikt wordt omhetwateroptewarmen,trekdan1000afperpersoon in uw huishouden. Deel dit resultaat door de oppervlakte van uw huis om uw energieverbruik in kWh/ma te verkrijgen.

  Uiteraard is deze waarde slechts een ruwe schatting. Een energieconsulent kan voor u een meer gedetailleerde berekening maken. Als het resultaatvanuwberekeninglagerligtdan120,dan bevindt uw energieverbruik zich op een goed niveau.Ligthetresultaathoger,dankuntuenkeleenergiebesparende maatregelen overwegen.

  Argumenten voor energie-efficint bouwen :

  1. Bescherming tegen stijgende energiekosten. Zorg voor energiebronnen. Verhoogde levenswaarde4. Subsidies5. Verhoogde eigendomswaarde6. Verhoogdefunctionaliteit7. Verbeterde luchtkwaliteit in de kamers8. Grotercomfort9. Aantrekkelijk design

  ... EN MODERNISEREN

  Subsidieprogrammas :

  Er bestaan verschillende interessante

  programmasdieenergie-efficinte

  moderniseringpromotenenfinancieel

  ondersteunen.InBelgibijvoorbeeld

  bestaan er naast de nationale

  programmas ook subsidies per

  gewest en per gemeente. Gelijkaardige

  subsidieprogrammas zijn voorzien in

  de hele EU.

  Voor bijkomende informatie:

  www.rehau.be

  5

 • ENERGIEVERLIES REDUCERENMET EFFICIENTE RAAM- EN GEVELSYSTEMEN VAN REHAU

  Meestal stelt u zich maar eenmaal de vraag wat het beste

  raamsysteem is: in de beginfase van de bouw of renovatie.

  AlsuramenkiestmeteenREHAUprofielsysteem,bentuzeker

  vaneenjuistebeslissingzowelopvlakvandesign,comforten

  kostenbesparing als voor goede isolatie en duurzaamheid.

  6

 • Dach: 15%Auenwand: 35%

  Kellerdecke: 13%

  Fenster: 37%

  Energie besparen met isolatieZelfs tijdens de koudste maanden van het jaar voelt u zich behaaglijk en beschermd achter ramen met eenREHAUprofielsysteem.Dankzijdeoptimaleisolatieblijftdewarmteinuwhuisbehouden.Ugenietdusniet alleen van een aangename woonruimte maar kunt ook een lagere factuur voor verwarmingskosten verwachten.REHAUramenzijndeperfectekeuzevoorenergiezuinigewoningen,voorpassiefhuizenenvoorhet energiezuinig renoveren van oudere woningen.

  Raam Oud

  houten raam*

  Oud kunststofraam

  uit 1985

  REHAU Thermo-Design 70,

  REHAU Brillant-Design

  REHAU Brillant-Design

  MD Plus

  REHAU Clima-Design

  Energiebesparing 0 % 44 % 75 % 77 % 85 %

  Bouwbreedte - 60mm 70 mm 70 mm 10 mm

  Uf-waarde, kader - 2,0 1,3 1,1 0,71

  Ug-waarde, beglazing 5,8 3,0 1,1 1,1 0,7

  Uw-waarde, raam ** 3,6 2,8 1,3 1,2 0,79

  Kamers - Meerkamersysteem,

  vijf-kamersysteem

  Vijf-kamersysteem,

  middendichting

  Meerkamersysteem met speciale

  aanvullende isolatie

  Warmteisolatie - - Extra warmte-isolatie met

  thermische versterking:

  Uf-waarde:1,2W/mK

  Plus =

  met thermische

  versterking

  Certificaat

  voor passiefhuizen

  Duurzaamheid - - Uitstekend Uitstekend Uitstekend

  Kleuren - - Folie,gelakt,aluminium-

  buitenschaal

  Folie,gelakt,aluminium-

  buitenschaal

  Wit

  * = gebaseerd op een oud houten raam=100%,**:Waarde gebaseerd op een raam (1 x 145 cm) in overeenstemming met DIN EN 10077-1

  U-waarde

  Warmteverlies in een constructie.

  HoekleinerdeU-waarde,hoelager

  het warmteverlies. Volgens de huidige

  energiebesparende maatregelen

  moeten ramen in nieuwbouw voor

  een goede warmte-isolatie zorgen

  zodat de vereiste totale energiebalans

  in evenwicht blijft (Uw-waarde