Emmausgangers (Derde Paaszondag A-cyclus 2011)

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  644
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de derde Paaszondag A 2011 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem). Het evangelie was dat van de Emmausgangers. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Emmausgangers (Derde Paaszondag A-cyclus 2011)

 • 1.

2. Gebroken gaan ze weer naar huis, hoe is hun hoop vervlogen, men sloeg hun meester aan het kruis, niets kan de mannen troosten. 3. Terwijl ze spreken met elkaar komt iemand naast hen lopen, ze zien hem niet, ze praten maar, hun wereld is gesloten. 4. En zij vertellen van de dood die Jezus is gestorven, hoe hadden zij in Hem geloofd, zou Hij geen koning worden ? 5. En hij legt alles aan hen uit, de wet en de profeten, al pratend zijn ze bijna thuis, wil hij niet blijven eten: 6. Aan tafel deelt de gast het brood en hij wordt zienderogen de lang beloofde mensenzoon, de mannen - zij geloven. (Bouma Hans / van de Velde Jan-Willem) 7. 8. (J. Hofland / JW van de velde) 9. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid. 10. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis / 16 deEeuw) 11. 12. De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf. 13. Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis. 14. De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn, die gast, het moet de gastheer zijn! 15. Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem, Hij deelt met ons het daag'lijks brood, de Heer is onze reisgenoot. (Zijlstra Jaap / Biesbrouck Peter) 16. 17. [Pr.] Ik geloof in Goddie met mensen op weg gaat, die van mensen houdt,die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus heeft gezonden. 18. [allen] Ik geloof in Jezus van Nazareth die de dood overwon. In Hem herken ikde langverwachte Messias die ons roept om door dienstbaarheidgeluk te zoeken en te vinden. Ik geloof in zijn droomde mensen gelukkig te maken in een wereld van vriendschap,van recht en van gerechtigheid. 19. [Pr.] Ik geloof in de Geestdie ons oproept tot verbondenheid. Hij schenkt ons aan elkaarals licht en hoop, als brood en wijn,als dank en vergeving. 20. [allen] Hij roept ons samenin Zijn wereldwijde geloofsgemeenschap. Hij blijft ons trouw,over de grenzen van de dood heen.Amen. 21. 22. Wij gaan de weg die velen zijn gegaan moe en verward, verdoofd teneergeslagen wij hadden zo gehoopt op ander nieuws vrede, bevrijding nog in onze dagen 23. Dan komt een vreemde, sluit zich bij ons aan. Hij vraagt: waarom zo droef en aangeslagen? Weet je dan niet van opstaan uit de dood, van bevrijding uit verloren slagen 24. Hij zet ons hoofd en hart opnieuw in gloed, de vlam van hoop doet hij opnieuw ontvonken Hij spreekt van liefde,sterker dan de dood over wie zijn in nood en dood verzonken. 25. Hij gaat ons voor en breekt voor ons het brood hij heft de beker op het nieuwe leven, teken van toekomst en verrijzenis, van de bevrijding, uit de dood geheven. 26. 27. [pr] God, onze Vader,altijd ben Jij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, ben Jij bij ons wanneer Jouw Zoon ons samenbrengtrond deze tafel waar wij Jouw liefde vieren met brood en beker. 28. [allen] Zoals eens op de weg naar Emmas ontsluit Hij nu voor ons de Schriften en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. 29. [pr] Daarom bidden wij, oneindig goede God: beadem met Jouw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. RECHTSTAAN 30. [pr] Want op de avond voor zijn lijden Oneindig goede Vader, wij vieren hier deze gedachtenisen wij verkondigen de liefde die Jij ons getoond hebt in Jezus, Jouw Zoon,die door het lijden en de dood is gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt,is ingetreden in Jouw eeuwige Liefde. Zie met genegenheid neer op dit samenzijnen herken er in dat wij zoekerszijnop de weg naar Jou toe. 31. [allen] Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met Jouw liefde. Sterk ons door deze gaven, hier op deze tafel, en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken. 32. [pr] Leer de verantwoordelijkenen alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouwin de beleving van Jouw Blijde Boodschap. 33. [allen] Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg tonen die naar Jouw liefde leidt. 34. [pr] Bewaar in Jouw eeuwig licht onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar Jou zijn teruggekeerd. Breng hen tot de vreugde van de verrijzenis. 35. [allen] En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in Jouw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in Jouw nabijheid. 36. [pr] Laat ons nu al, in dit leven,groeien naar Jouw beeld en gelijkenis zodat we in het spoor van Maria, onze Moeder, en naar het voorbeeld van zovele heiligen , dankbaar Jouw naam aanbidden en Jouw woorden naar waarde schatten door Jezus Christus, onze Heer. 37. [allen] Door Hem en met Hem en in Hem zal Jouw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.Amen 38. 39. Vader van alle mensen onzichtbaar, toch dichtbij. Jouw naam is heel bijzonder: "Je bent er steeds voor mij" Doe Jouw dromen komen, Jouw hemels mooie plan. Die vrede wil ik brengen en helpen waar ik kan. Leer ons wat er nodig is, brood voor elke dag Leer ons te vergeven zodat Je weer lacht. Maak ons sterk en zeker en toon de juiste weg. Ik wil er echt voor gaan. Ik geloof wat ik nu zeg. (Biesbrouck Peter) 40. 41.

 • Dona la pace Signore,a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore,dona la pace Geef ons Uw vrede,geef vrede aan wie op U vertrouwt.Geef ons Uw vrede, geef vrede.

42. 43. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden 44. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen, ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen. Houd op het licht altijd je ogen gericht dat zal je kracht zijn voor morgen. 45.