Elke ochtend in de kreukels? Dit doet slaaptekort met je

download Elke ochtend in de kreukels? Dit doet slaaptekort met je

of 6

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Een film kijken, in bed nog een half uur je elefoon checken, om krap zes uur later als een zombie de snoozeknop een hengst te geven. Voor iedereen die dit herkend: wake-up-call! Want goed slapen is minstens zo belangrijk als gezond eten en sporten.

Transcript of Elke ochtend in de kreukels? Dit doet slaaptekort met je

 • ,ELI([CHTINDIN DE

  KRU@S?Dlf doetslaaplekor mef ie

  Een film kijl

 • TEKST MENSJE MEICHIOR I FOTO'S GETTY llr LAZY LIFE

  +.' '=G* =.

  .::...;:,.....:-:.:=..,-

  a%,

 • REGEL NUMMERTTYOOREEN BETERE

  NACHTRUST: SCHUIF JE

  Na een veel te korte nacht snooze je eerstvrer keer, springje daarna toch maar onderde douche en hou je je vervolgens de heleochtenJ op de been met sloten l-.o{'[ie. Tegende middag leef je pas r\reer oP, maar joh, dieverloren rustuurtjes haalje in het r'r'eekendwe1 in tijdens je wekelijkse uitslaapsessres,tocnrNou, nee. l/ant al tuk je je een ongeluk's ochtends, je 'slaapschuld' haal je er nietmee n {zie kader). En u'lst je dat die tekorte nachten een groot effect op je gezond-hel

 • KORTE ENSLECHTESLAPERSHEBBEI{ 650loMEERKANSOP HAR,T. El{YAATZIEKTENEn om terug te komen op die lijn: bij slaap-gebrek maakt ons lichaam meer ghrelineaan, het hormoon dat hongergevoel opwekt,en juist minder leptine, het hongerstillendehormoon. Gevolg: reel gevaarvoor bingeealing. "Door slaaptekort krijgje trek invet en suikerrljk voedsel," zegt Hamburger."En als je te laat naar bed gaat, heb je in diewakkere uren ook nog eens simpelweg meer

  tjd om te eten."

  VAN ELF TOT ZEVENEen volwassene heeft zeven tot acht uur

  slaap per nacht nodig. Gemiddeld dan, hetkan ook zijn dat je negen uur nodig hebt -afhankelijk van je leeftr.ld, wat je overdagdoet en je algehele gezondheid. Veel mensenhebben geen idee hoeveel slaap hun lichaam

  nodig heeft, denkt Hamburger. "Juist omdatze altiid maar doorgaan. 's Avonds zijn ze tedruk om op tijd naar bed te gaan, en over-dag houden ze zich staande met koffie."Ons bioritme volgt het daghcht: na de sche-mering maken we hormonen aan waarvanwe slaperig worden, maar met kunstlichtverschuiven we het moment waaoP we gaan

  slapen naar een later trldstip. Slechts eenpaar pocent van de bevolking is een echtavond- of ochtendmens. De rest functioneert

  - of ze het nou willen of niet - het beste met

  een nacht van elf uur 's avonds tot zeven ofacht uur ln de ochtend.Hoe kan het dan dat dle ene collega die net I

  vlvA 3t

 • 1vacler is geworden met vier uur slaap nogsteeds functioneert? Of die vriendin die hethele n eekend doorhaalt op maandag weerfrs op haar lr,erk zit? "Ze kunnen helemaalnret functioneren, dat dnken ze alleenmaar. Net als andere mensen die eigenlijkr eel te liort slapen." zegr H.rmburger. Eenuur te lr.einig slaap vermindert je productivi-teit al met trvintrg procent. Je kunl mindergoed beslissingen nemen en kunt takenuaarbij je jehersenen nodighebL minderaan. Het venijnige is dat je dat zelf niet echtdoorhebt. Hamburger haalt een onderzoekaan rvaarbij automobilisten een tijdje uit hunslaap r,verden gehouden, \,vaarna ze zelf moes-ten aangeven of ze nog scherp genoeg warenom te rijden. Daarna i,r.rd getest of ze echtnog zo goed reageerden. "Ze dachten bijnaallemaal dat ze het wel gingen redden doorramen open te zetten of veel koffie te drin-ken. De realiteit: ze reden onverantr'voordslecht."

  WHATSAPP-VERBODWe moeten dus meer slapen, maar ook beter.\ olgens H..rmbu rger rs dut n i(.t ccns zo moei-lijk. Stap nummer n is 's avonds mobieltjesen tablets aan de kant te leggen, minimaaleen uur voordat je naar bed gaat. Dat appjeLan rvel effe rvachten dus, en die Instagram-foto's staan er morgen ook nog. Hamburger:"lk hoor van mijn studenten dat die dingenuitzetten r,te-se-lrjk moeilijk is, maar echt:je slaapt er beter door." En als je door om-standigheclen toch niet aan de eisen van jebiologische klok kunt voldoen, zit er volgensHamburger maar n ding op: "ln hct rveek-end chte rust pakken. En dan niet tot laatln\gaan en tlaalna Lritslapen. marr juisl eenpaar avonden vroeger naar bcd. Zo vu1 je jeenergie weer aan cn verschuit je ritme naar\ foegcr op de arund. Je zult zrcn dat je je ereen stuk fitter door gaat voelen.' )

  ':':':::"t-'r

  *:'"ir,.,

  'it.l:!::...

  a=%f,k#-

  vtvA 33

 • SLAAPINHALEN?DATLUKTALLEENALSJEVROEGERNAARBEDGAAT

  l4 vlvA

  FEITEN & FABETSUitslapen is genoeg, gijzultniel snoozen en samen slaaP jeslechter: de waars en nietwaarsomlrenl het slaaPritueel.

  .@tSAMEI{ SLAAP JE SLECHTERGezellig, samen slapen. Maar vooral

  vrouwen komen dan slaap ekort' Mannen

  hebben meer dan vrouwen de neiging

  om te woelen en ze snurken ook vaker'

  Vrouwen die alleen slapen' slapen dus

  dieper dan de beddelers. Er is wel een

  dikke maar: mensen die naast iemand

  anders slapen, maken minder stresshor-

  monen en meer van het 'knufelhormoon'oxyiocine aan. leder een eigen del