Elektronische maaltijdcheque

of 60 /60
16.04 10.062 JOBS OP VACATURE.COM Binnenkort ook op uw bord DE MAAnDAg VAn Sven Mary, advocaat op aSSiSenproceS Kitty van nieuwenhuySen ACTUA Zet de nieuwe loonnorM uw SalariSverhoging on hold? Overbodig VOOR IEDEREEN Vacature. voor m/v met talent De elektronische maaltijDcheque Handig VOOR DE WERKNEMERS Winstgevend VOOR DE UITGEVERS

description

De maandag van Sven Mary, advocaat op assisenproces Kitty van nieuwenhuysenZet de nieuwe loonnorm uw salarisverhoging on hold?

Transcript of Elektronische maaltijdcheque

Page 1: Elektronische maaltijdcheque

16.0410.062 JOBS OPVACATURE.COM

Binnenkortook opuw bord

DE MAAnDAg VAnSven Mary, advocaatop aSSiSenproceSKitty van nieuwenhuySen

ACTUAZet de nieuwe loonnorMuw SalariSverhogingon hold?

OverbodigVOOR IEDEREEN

Vacature.voor m/v met talent

De elektronischemaaltijDchequeHandigVOOR DE WERKNEMERS

WinstgevendVOOR DE UITGEVERS

001_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:36:09

Page 2: Elektronische maaltijdcheque

Heb jij talent? En weet je geen blijf met je engagement?Jobpunt Vlaanderen heeft vast de gepaste uitdaging voor jou.

De Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten,OCMW’s, intercommunales en andere openbare besturenzijn voortdurend op zoek naar talent dat mee wil bouwenaan een beter Vlaanderen.

Informatici, milieuadviseurs, verpleegkundigen, ingenieurs,brandweermannen, boekhouders, management assistants en nogvele andere talenten kunnen bij Jobpunt Vlaanderen terecht vooreen job met engagement.

Ontdek alle vacatures op www.jobpunt.be/vacaturesen maak werk van je talent.

Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties metaandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat.Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.

Jobpunt Vlaanderen spot talentwww.jobpunt.be

002_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:42:08

Page 3: Elektronische maaltijdcheque

Speelminuten voor 50-plussersAlles komt terug, dus ook de War for Talent. ‘Recordaantal

vacatures bij de VDAB’ (29.232 in maart 2011, 13% meer dan

vorig jaar), ‘Honderden vacatures bij NV Vlaanderen’, kopten

de kranten de voorbije twee weken. Des te schrijnender is het

dat de voorbije twee weken onze mailbox en website over-

stelpt werden met epistels van hoogopgeleide 50-plussers die

wanhopig op zoek zijn naar een job. Ze zitten op de reserve-

bank van de arbeidsmarkt en krijgen nauwelijks nog kansen

om te tonen wat ze in hun mars hebben. De directe aanleiding

voor die eruptie van reacties? Twee 50-plussers die in onze

editie van 26 maart de vinger op de wonde legden.

Ruim 2,5 jaar geleden, op 13 september 2008, bracht Vacature

krek dezelfde boodschap op haar cover. Het is een oud zeer:

Vlaanderen kampt met een bijzonder lage werkzaamheids-

graad van 50-plussers. Onder de 55-plussers is amper 1 op 3

nog aan de slag. Om meer 50-plussers aan de slag te krijgen,

pleitten werkgeversorganisatie à la VBO al jaren voor meer

begeleiding én controle op de beschikbaarheid van oudere

werknemers door de VDAB en RVA. Sinds 1 april 2011 wordt

nu in een eerste fase die zogenaamde activering uitgebreid

naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Maar moeten

de werkgeversorganisaties ook niet de hand in eigen boezem

steken en hun achterban ‘activeren’ om meer gemotiveer-

de 50-plussers aan te werven? Wij kregen talrijke reacties

van 50-plussers die bereid zijn om veel water bij de wijn te

doen in ruil voor een toffe job. Om minder te verdienen, om

extra opleidingen te volgen, om flexibele uren in te vullen.

Laat ons dus aub voor eens en altijd die belegen clichés over

50-plussers overboord kieperen.

Intec Brussel, een it-opleidingscentrum voor werkzoeken-

den, helpt 50-plussers om- of bijscholen in it en boekt daarbij

succesjes. A. is 51 en vond werk als junior webdeveloper.

L. is 50 en vond werk als it-coördinator. Dankzij hun gedre-

venheid slaagden zij erin rekruteerders te overtuigen van hun

kwaliteiten. Maar even vaak worden 50-plussers afgewezen,

geraken ze zelfs niet door de eerste sollicitatieronde, laat staan

dat ze hun toekomstige, directe baas kunnen overtuigen.

Haal dus die 50-plussers eindelijk van de reservebank, geef ze

vertrouwen én voldoende speelminuten en wie weet scoren ze

nog levensbelangrijke doelpunten voor uw bedrijf. •

laat ons uw mening weten opvacature.com/standpunt

Hopen op Happy end 03Maandag viel het verdict in het assisenproces van

de vermoorde agente Kitty Van Nieuwenhuysen.

Een slopende dag voor advocaat Sven Mary, die

één van de getroffen families vertegenwoordigde.

Uw maaltijdcHeqUes verorberd 04U heeft er misschien geen flauw benul van, maar

achter de schermen wordt er flink gebakkeleid

over uw maaltijdcheques. Vacature zet zijn tanden

in een niet altijd even koosjer dossier.

abonnees van de t i jd , de morgen, gazet van antwerpen en Het laatste n ieUws ontvangen vacatUre aUtomat iscH b i j HUn krant.

de afrikaanse HersenvlUcHt 10Geen geld, te weinig lokale expertise en massale

hersenvlucht: het patroon loopt als een rode draad

doorheen Burundi. Onze journalist reisde heen en

weer tussen Brussel en Bujumbura, in het zog van

de Afrikaanse diaspora.

Uw loon in een korset 18Dit en volgend jaar zullen bedrijven uit een creatief

vaatje moeten tappen indien ze hun loyale werk-

nemers willen belonen met forse salarisverhogin-

gen. Met dank aan onze regering van lopende

zaken die een en ander in een nieuw KB goot.

Vacature van de week:Reactorfysicusbij SCK•CEN

145beste carrièresin dit magazine

rUbriekendUbbelcHeck 09salariswatcHer 16cijfer 17pUblieke opinie 17jUnkbox 20colUmn an olaerts 21vacatUre.com 21

liselotte vermeire, lichtadviseur

01

“Haal de 50-plussers eindelijkvan de reservebank én geefze voldoende speelminuten.”

StandPuntdoor Sam De Kegel

001_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:51

Page 4: Elektronische maaltijdcheque

2 VACATURE16 APRIL 2011

Je hebt talent en ambitie en kunt al 2 tot 5 jaar werkervaringin een organisatie voorleggen. Bij Vacature bieden weje graag de juiste middelen om je carrière in een hogereversnelling te brengen.

Van 10 t/m 16 juli nemen we je mee voor een exclusievemanagementopleiding op een prachtige locatie aan deCôte d’Azur (*). Je krijgt er les van het kruim van de Vlerickproffen, die zowel je rationele vaardigheden als je emotioneleintelligentie aanscherpen.Let wel: deze opleiding, gecertificeerd door de VlerickManagement School, is slechts weggelegd voor de 16 bèste kan-didaten. Aan jou dus om te bewijzen dat je de competitie metandere m/v met talent aandurft en dat je de selecties kuntdoorstaan.

Surf naar vacature.com/summerschool voor meer informatieof om je meteen in te schrijven. Misschien vertrek jij op 10 juliwel richting Cannes aan de Côte d’Azur.

(*) Alle transport-, verblijfs- en opleidingskosten wordengedragen door de organisatoren.

DURF JIJJE GRENZENVERLEGGEN?

Vacature VlerickSummerschool 2011Côte d’Azur

i.s.m.

Laatste kansom jein te schrijven!

002_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:18:35

Page 5: Elektronische maaltijdcheque

00

Maandag van

Sven Maryadvocaat

Ik sta op en ontbijt snel. We wonen dichter

bij Antwerpen dan bij Brussel en dat betekent dat

het ochtendritueel georganiseerd moet verlopen.

Kinderen aankleden, helpen bij het ontbijt, nog

even spelen.

Ik breng de kinderen naar school en rij

door naar Brussel. Mijn eerste halte is de studio van

FM Brussel, waar ik een kort radio-interview geef.

Voor ik me op de assisenzaak concentreer,

pleit ik eerst in twee andere dossiers. Daarna is het

afwachten. Tegen 10 uur komt de jury met haar ver-

dict naar buiten.

De jury acht de drie verdachten schul-

dig over de hele lijn. Er steekt een voorzichtig ge-

voel van opluchting op, maar dat zal pas compleet

zijn wanneer de uitspraak ook in het arrest wordt

bevestigd. De jury trekt zich samen met de profes-

sionele magistraten terug voor het vaststellen van

het arrest.

Ik ga gewoon weer naar kantoor. Het is een

een eigenaardige situatie. Je moet met andere zaken

bezig zijn, maar intussen laat die ene zaak je niet los.

Het vonnis is een levensbelangrijke beslissing voor de

familie Saccoor. Met de uitspraak worden ze eindelijk

als slachtoffer erkend en kan het verwerkingsproces

beginnen. Het proces en de uitspraak zijn absoluut

noodzakelijk voor het aanvaarden van het psychische

leed dat hen is aangedaan.

De jury begint met het voorlezen van het ar-

rest. Dat neemt net geen twee uur in beslag. De timing

is perfect, want de uitspraak valt samen met de be-

langrijkste tv-journaals.

Na de lezing trek ik me twintig minuten terug

met de familie. Vaak gaat het zo snel dat het moeilijk

is om te volgen wat er precies is gezegd. Het is levens-

noodzakelijk dat de familie alle details heeft begrepen.

Daarna begint de ronde van de tv- en andere inter-

views. Ik moet live in het VTM-journaal, uiteraard tot

op de seconde getimed. Het is me een druk halfuurtje.

Wanneer alles voorbij is, overvalt je een

bizar en leeg gevoel. Zes weken lang heb je al-

leen maar voor die zaak geleefd. Je hoopt op een

goede afloop. Je creëert een band met je cliën-

ten, de collega’s, de mensen die je dagelijks ziet.

Bovendien is mijn vrouw mijn vennoot, zodat we

die periode ook als koppel heel intens hebben

beleefd.

We gaan nog even iets drinken met de

confraters en dan rij ik naar huis. Gelukkig ben

ik net op tijd thuis om een aflevering van Extra-

Time te kunnen meepikken.

Ik kijk wel twaalf keer naar de herhalin-

gen van het laatavondjounaal. Daarna ga ik sla-

pen. Of proberen tenminste. Ik lig nog een hele

tijd te woelen en na te denken. Ik reconstrueer

het hele proces, bedenk wat ik beter had kun-

nen doen, waaraan ik nog kan werken. De laatste

keer dat ik naar de wekker kijk, is het 3.30 uur.

Wouter de Broeck •

Advocaat Sven Mary (37) pleitte afgelopen maandag voor het Brusselse Hof van Assisen als raadsman van de getroffenfamilie Saccoor in de zaak van de vermoorde agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Het werd een slopende dag.

foto

PhiliPRe

ynaeR

s

03

003_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:12

Page 6: Elektronische maaltijdcheque

coverstory

De maaltijdcheques:

handig,winstgevend,overbodig

004_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:24

Page 7: Elektronische maaltijdcheque

50

Wellicht nog voor de zomer maakt de langver-wachte elektronische maaltijdcheque eindelijkzijn intrede. Als werknemer zal u daar nietslechter van worden, maar achter de scher-men vechten werkgevers, handelaars en uitge-vers van de cheques intussen een stevig rob-bertje uit over centen, percenten en tarieven.

Jean-Luc Watteau heeft het wel gehad met de maal-

tijdcheques. Meer nog, hij aanvaardt ze gewoon niet

langer, tot groot ongenoegen van zijn klanten. Wat-

teau staat aan het hoofd van Alpha Sales, een groot-

handelaar in alcoholische dranken. “Wij leveren uit-

sluitend aan de horeca, en heel wat van onze klanten

betaalden ons in maaltijdcheques die ze eerder zelf

van hun eigen klanten hadden ontvangen. De in-

ning en administratieve verwerking van die cheques

kost ons evenwel handenvol geld, en dus weigeren

we ze nog langer te aanvaarden.”

De markt van de papieren maaltijdcheques wordt

al jarenlang volledig gedomineerd door twee grote

spelers, die de koek netjes onder elkaar verdelen:

Sodexo en Edenred, het vroegere Accor. Zij geven de

maaltijdcheques in eerste instantie uit en verkopen

die aan de werkgevers. Op dat moment rinkelt de

kassa voor hen een eerste maal, want bovenop de

nominale waarde van de cheques betalen die werk-

gevers ook een administratieve meerkost en een

verzendingskost. Enkele maanden later, wanneer

een horeca-uitbater of winkelier de ontvangen che-

ques gaat innen bij een van de twee monopolisten,

rinkelt de kassa opnieuw. Tenzij het over echt grote

spelers gaat, genre Carrefour, Colruyt of Delhaize.

De zogenaamde grootdistributie – die door haar

marktaandeel uiteraard bijzonder sterk staat - sloot

immers al in 1994 een deal met de uitgevers van de

maaltijdcheques. Zij betalen geen commissie bij in-

ning van de maaltijdcheques en lijden dus geen cent

waardeverlies. Voor de kleinhandelaar die maaltijd-

cheques gaat innen, liggen de kaarten totaal anders:

zij betalen een commissie die afneemt naarmate ze

langer op hun centen willen wachten. “Nogal wat

kleinhandelaars en kmo’s durven de maaltijdche-

ques niet te weigeren, uit angst klanten te verliezen”,

legt Jean-Luc Watteau uit. “Om de extra kosten voor

de inning ervan te ontlopen, stappen ze dan op hun

beurt met de ontvangen maaltijdcheques naar een

groothandelaar en betalen daarmee dan hun leve-

ringen. Finaal zijn wij dus het kind van de rekening.

De commissies die we bij Sodexo of Edenred moe-

ten ophoesten, lopen op naarmate we onze centen

sneller willen. Kan je een maand lang wachten op je

geld dan kost dat je ‘maar’ 0,35 procent extra. Flink

wat kmo’s zitten nog altijd in dat systeem. Wie bin-

nen acht werkdagen betaald wil worden, moet al 1,5

procent extra neertellen, voor betalingen binnen

drie werkdagen is de meerkost zelfs 2,5 procent.

. . .

05

005_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:43

Page 8: Elektronische maaltijdcheque

Voor grote bedragen loopt het verlies dus aardig

op, en in dat systeem weiger ik nog langer mee te

draaien.”

DuopolieDat de maaltijdcheques Sodexo en Edenred niet

bepaald windeieren hebben gelegd, mag ook blij-

ken uit het enthousiasme waarmee ze zich enkele

jaren terug op de nieuwe ecocheques stortten. Een

markt die ze intussen ook netjes onder hun tweetjes

hebben verdeeld en waarin de kosten voor de han-

delaars vaak zelfs oplopen tot 5 procent van het ont-

vangen bedrag.

Goed drie jaar geleden besloot Jean-Luc Watteau de

gevolgen van het feitelijke duopolie van Sodexo en

Edenred aan te vechten voor de rechtbank. Vanuit

de overtuiging dat er geen enkel economisch of ju-

ridisch argument bestaat om dit soort commissies

te rechtvaardigen. “De uitgifte van de maaltijdche-

ques is al betaald door de werkgever die de cheques

uitkeert aan zijn medewerkers. Waarom zouden So-

dexo of Edenred daar dan nog eens een extra com-

missie op moeten heffen? Daarnaast voelen we ons

ook gediscrimineerd ten opzichte van andere be-

drijven, die hun maaltijdcheques volledig kosteloos

kunnen innen. De grootdistributie kon de dans ont-

springen door te dreigen met een volledige boycot:

mochten de Carrefours of Colruyts van deze wereld

niet langer maaltijdcheques aanvaarden, dan is de

kans niet denkbeeldig dat het hele systeem op korte

tijd in elkaar klapt. Dat beseften de uitgevers zelf

ook maar al te goed, en dus sloten ze een deal af met

de grootdistributie.”

“Puur juridisch gezien waren onze argumenten om

de bewuste commissie aan te vechten tweeledig”,

legt Watteau’s advocate Sandra Gobert uit. “Ener-

zijds argumenteren we dat een maaltijdcheque

niets meer is dan een betalingsmandaat, waarop

nergens vermeld staat dat je bij inning van die che-

que een commissie zou moeten betalen. Daarnaast

klagen we ook het misbruik van machtspositie aan:

Edenred en Sodexo leggen ongelijke voorwaarden

op voor gelijke prestaties.” In eerste instantie werd

de klacht van Alpha Sales door de rechter van tafel

geveegd met het argument dat men nergens kan

aantonen dat beide uitgevers van maaltijdcheques

daadwerkelijk een machtspositie zouden hebben.

“Inhoudelijk werd onze klacht totaal niet onder-

zocht, we hebben dus prompt beroep aangetekend

tegen deze beslissing”, klinkt het.

In het licht van al wat voorafgaat, wordt het maan-

denlange uitstel en getouwtrek rond de invoering

van de elektronische maaltijdcheque plots zeer be-

grijpelijk. Niet in het minst als je weet dat dagelijks

één Belg op vier in contact komt met maaltijdche-

ques. Met andere woorden: zelfs à rato van amper

5 euro per cheque genereren de maaltijdcheques

al een dagomzet van 12,5 miljoen euro. Dat is geen

klein bier, en de twee bedrijven die de markt tot van-

daag volledig domineerden, zijn dan ook van plan

hun huid duur te verkopen.

Extra concurrentie“Heel binnenkort buigt de erkenningscommissie

zich over de dossiers van de kandidaat-uitgevers.

Zoals de kaarten nu liggen zullen de twee spelers die

vandaag de markt van de papieren maaltijdcheques

volledig domineren dan het gezelschap krijgen van

twee nieuwkomers”, bevestigt Ortwin De Vliegher,

woordvoerder van minster Van Quickenborne. “Het

heeft er dus alle schijn van dat er een pak meer con-

currentie komt in de sector.”

Bij Unizo, dat de belangen van de kleine zelfstandi-

gen verdedigt, reageren ze voorlopig nog bijzonder

afwachtend. “Het lijkt haast onvoorstelbaar, maar

geen enkele federale administratie is vandaag be-

voegd om de kosten die de uitgevers van de papie-

ren maaltijdcheques aanrekenen, te controleren”,

vertelt juridisch adviseur Lieven Cloots. “Sodexo en

Edenred konden die tarieven voor werkgevers en

handelaars dus eigenhandig vastleggen. Voor poten-

tiële nieuwe spelers was het al die jaren ook haast

onmogelijk om zich op die markt te begeven. In de

eerste plaats omdat je werkgevers dan moest over-

tuigen een stap in het onbekende te zetten, door van

uitgever te veranderen en met een absolute nieuw-

komer in zee te gaan. Daarnaast vereist de levering

en verwerking van zoveel miljoenen maaltijdche-

ques ook een behoorlijke expertise en een stevige

helpdesk, zodat de investering voor nieuwkomers

ook al niet min was. In die zin is de komst van de

elektronische maaltijdcheque dus absoluut een

goede zaak. Zonder die stap was er wellicht nooit

concurrentie gekomen. Veel van onze leden – reken

maar 80 procent van de kmo’s - hebben gelukkig wel

Jean-Luc Watteau, groothandelaar in alco-holische dranken, vecht het duopolie vanSodexo en Edenred aan voor de rechtbank:“De uitgifte van de maaltijdcheques is al betaald doorde werkgever die de cheques uitkeert aan zijn mede-werkers. Waarom zouden Sodexo of Edenred daarnog een extra commissie op moeten heffen?”

coverstory

. . .foto bas bogaerts

2,5%voor kmo’s die hun maaltijdcheques binnen de drie werkdagen willeninnen bij sodexo of edenred is de meerkost 2,5 procent.

006_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:49:47

Page 9: Elektronische maaltijdcheque

70

nog kunnen profiteren van het oude systeem waarbij

er geen extra kosten verbonden waren aan de inning

van de maaltijdcheques als ze bereid waren drie we-

ken op hun centen te wachten. Voor de meer recente

contracten was ook dat niet meer het geval: daar eis-

ten Sodexo en Edenred altijd boter bij de vis.”

Toch is de kans dat het gunsttarief - waarvan vele

kmo’s nu nog altijd genieten - naadloos wordt over-

genomen bij de invoering van de elektronische maal-

tijdcheques zo goed als onbestaande. Lieven Cloots:

“Alle contracten moeten nu natuurlijk opnieuw

onderhandeld worden. Het probleem daarbij is dat

het nieuwe KB uitdrukkelijk aanstipt dat alle elektro-

nische maaltijdcheques binnen de twee dagen aan

de handelaar moeten worden uitbetaald. In praktijk

komt dat er dus op neer dat alle handelaars voortaan

voor die ‘dienst’ zullen moeten gaan betalen.”

De woordvoerder van minister Van Quickenborne

bevestigt een en ander: “De totale kostprijs voor de

handelaar mag niet hoger oplopen dan bij de papie-

ren versie. Alleen zitten in die totale prijs ook facto-

ren zoals de administratieve verwerking, het risico

op diefstal of fraude en de verzendkost van de che-

ques vervat. Het is finaal aan de kandidaat-uitgevers

om aan te tonen dat het kostenplaatje dus zeker ook

niet hoger zal uitvallen dan in het verleden. Natuur-

lijk is het wel zo dat, als een handelaar nu veel snel-

ler over zijn centen kan beschikken dan vroeger, dat

economisch gezien ook een zekere waarde heeft.”

Ook Jean-Luc Watteau heeft zijn bedenkingen.

“Sodexo en Edenred eisen nu ook van de grootdistri-

butie dat die zich, met het oog op de inning van elek-

tronische maaltijdcheques, opnieuw bij hen zouden

registreren. Een nieuw contract, dat betekent dus

mogelijk ook commissies of verwerkingskosten voor

de grootwarenhuizen. Daar is het laatste woord dus

zeker nog niet over gezegd. Wat me evenwel nog veel

meer tegen de borst stuit, is het gegeven dat Eden-

red en Sodexo het geld dat ze daarbij ontvangen ge-

woonweg op een soort individuele klantenrekening

willen overschrijven. Ook de werkgevers die maal-

tijdcheques willen uitreiken aan hun medewerkers

zullen over een dergelijke rekening moeten beschik-

ken, en daarop dus ook kosten betalen. Met andere

woorden: bij elke transactie van alle betrokken par-

tijen zal de kassa rinkelen, en de facto gaan Edenred

en Sodexo zich min of meer als een bank gedragen.”

3 hamvragen over de maaltijdcheques

In theorie heeft het er veel van weg dat de overheid haar lesje wel geleerd heeft:

in tegenstelling tot wat ooit bij de papieren maaltijdcheques gebeurde, moeten

de kandidaat-uitgevers van de elektronische maaltijdcheques nu vooraf een

erkenning aanvragen bij de FOD Economie. Een erkenningscommissie bekijkt

of alle voorwaarden uit het KB worden nageleefd en hakt dan uiteindelijk de

knoop door. Zoals de kaarten nu liggen zullen Sodexo en Eden-red binnenkort wellicht het gezelschap krijgen van twee nieu-we spelers op de markt. “Dat lijkt weinig in een dergelijk belangrijke

markt, maar onderschat de noodzakelijke investeringen hiervoor niet”, klinkt

het bij Unizo. “Denk maar aan een performant informaticasysteem en een

goed callcenter.”

In tegenstelling tot Sodexo en Edenred maken de twee nieuwkomers in hun

voorwaarden geen gewag van een soort forfaitaire abonnementskost voor aan-

gesloten handelaars. Zij hebben het enkel over een commissie per betaling die

de handelaars zullen ontvangen. De twee traditionele spelers hanteren een

forfait én een vaste kost per transactie, al ligt die dan natuurlijk iets lager dan

de kost per transactie die beide nieuwkomers voorstellen. Toch ziet het er nu

naar uit dat de twee nieuwkomers op het einde van de rit voor de handelaars

een stuk goedkoper zullen uitvallen. Of er dan ook een einde zal ko-men aan de bestaande discriminatie van de kmo’s tegenover deCarrefours of Colruyts van deze wereld lijkt dan weer hoogsttwijfelachtig. De uitgevers worden dan wel verplicht om hun nieuwe tarie-

ven voor de handelaars vooraf bekend te maken, niets kan hen beletten om

achteraf met de grote jongens aan tafel te gaan en met hen speciale – lees goed-

kopere – tarieven te onderhandelen. “Op dat vlak maken we ons helemaal geen

illusies”, stelt ook Lieven Cloots. “Wij zullen nooit weten wat Carrefour betaalt

voor de verwerking van zijn maaltijdcheques. Het staat iedereen natuurlijk ook

vrij om geen maaltijdcheques te aanvaarden. Naarmate meer handelaars van

oordeel zijn dat het prijskaartje voor de inning ervan te hoog oploopt en dus

afhaken, schieten de uitgevers zichzelf ook vaker in de voet. Dat is overigens

exact wat we de voorbije jaren ook met de ecocheques vaststelden: afhankelijk

van het totale aantal moet de werkgever 5 tot 7 procent commissie ophoesten.

Daar moet je dan ook nog eens de verzendingskosten van 20 euro per verzen-

ding aanrekenen. Heel wat werkgevers zien dat niet meer zitten en willen die

cheques dus niet meer bestellen. De handelaars die ecocheques aanvaarden,

betalen overigens ook 3 tot 5 procent kosten, met daarbovenop nog 10 euro

per verzending. Ook daar leeft dus flink wat ongenoegen.”

Wie wordt er nu betervan de maaltijdcheques?

. . .

07

007_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:06

Page 10: Elektronische maaltijdcheque

De grote onbekende blijft vandaag het prijskaartje dat er voor de werkgevers

aan de nieuwe elektronische cheques zal vasthangen. Sodexo en Edenred los-

sen daarover geen details. Meer nog, bij Edenred geven ze grif toe dat die tarie-

ven nog kunnen worden aangepast “in functie van wat de concurrentie voor-

stelt.” Die nieuwkomers kijken voorlopig natuurlijk ook de kat uit de boom.

“Finaal draait het allemaal om die werkgevers”, aldus nog Lieven Cloots. “Wil

je als uitgever een stevig deel van de markt veroveren, dan komt het er op aan

zo veel mogelijk grote bedrijven ervan te overtuigen om met jou als uitgever in

zee te gaan. Dat doe je enerzijds op basis van je tarief naar die werkgevers toe

en anderzijds op basis van een goede service. Omgekeerd schiet je er als uit-

gever van maaltijdcheques niets mee op als je er wel in slaagt veel handelaars

voor je kar te spannen, maar geen bedrijven vindt die jouw cheques willen ver-

delen. Vanuit die optiek is het niet onbegrijpelijk dat er op dat vlak voorlopig

windstilte heerst. Toch kunnen de uitgevers niet voorbij aan het feit dat ze so-

wieso niet boven de prijs van de papieren cheques mogen gaan. Op dat vlak is

het nieuwe KB heel formeel.” Al valt het te betwijfelen of die ‘beperking’ nu zo

dramatisch is voor de uitgevers: de tarieven en commissies die ze de voorbije

jaren hanteerden voor bedrijven en handelaars hebben ze volledig zelf kunnen

bepalen. De kans dat ze daar hun broek aan scheuren, is dus onbestaande.

“Dat klopt maar gedeeltelijk”, reageert woordvoerster Marie Cordiez van Eden-

red. “De wetgever verplicht ons om bedrijven die hun elektronische maaltijd-

cheques willen innen, binnen een termijn van twee dagen te betalen. Voor ons

is dat, in vergelijking met de huidige situatie, een belangrijk financieel verlies.

Het is dus niet onlogisch dat iedereen in de toekomst een commissie zal moe-

ten neertellen, zowel de kleinhandelaars als de grootdistributie.”

Komt uw privacy inhet gevaar doorde elektronischemaaltijdcheque?Marketeers overal te lande wrijven zich nu al verlekkerd in de handen bij het

idee dat ze toegang zouden krijgen tot een schat aan informatie rond het

koopgedrag van zowat 1,2 miljoen landgenoten uit de meest diverse sectoren.

In de wetenschap dat de ‘elektronische maaltijdchequekaart’ gekoppeld zal

zijn aan een individuele rekening die beheerd wordt door de uitgevers van de

cheques, lijkt enige bezorgdheid daarover

niet echt overbodig. “Daar heb je zeker een

punt”, geeft Jan Vansevenant van de Privacy-

commissie ook toe. “In theorie moet je als

gebruiker altijd toestemming verlenen om

informatie over je koopgedrag door te spe-

len aan bijvoorbeeld een direct marketing-

bedrijf. In praktijk zetten gebruikers vaak

al hun krabbel onder een toestemming om

zowat alle persoonlijke informatie door te

spelen aan Jan en alleman in ruil voor een

gratis balpen. Het lijdt geen twijfel datdeze gegevens voor vele marke-teers een ware goudmijn kunnenzijn om zogenaamde profielen opte stellen.Via die profielen kunnen bedrij-

ven dan gerichte reclame doorsturen aan

individuele consumenten. Wij kunnen wel

. . .

Moeten wede maaltijdchequesniet gewoon afschaffen?Zo mogelijk nog fundamenteler in heel dit debat: waarom zou de overheid het

systeem van de maaltijdcheques nog langer in stand moeten houden? Advo-

cate Sandra Gobert: “Het komt er eigenlijk op neer dat twee privé-bedrijven zich via dit systeem al jarenlang stevig verrijken opkap van de Belgische staat, lees de belastingbetaler. De over-

heid delegeert een bevoegdheid die ze zelf niet uitoefent aan twee bedrijven

die daarmee flink hun zakken vullen. Die verschillende cheques zijn immers

niets meer dan een fiscaal uiterst gunstige vorm van loon, waarop geen sociale

zekerheid moet worden betaald. Het is dan ook totaal onlogisch dat een bedrijf

dat bijvoorbeeld een aantal cheques ter waarde van 10.000 euro wil incasseren

daarop 250 euro extra zou moeten betalen.”

Ook bij Unizo stellen ze het voortbestaan van het systeem zelfopenlijk in vraag. “Oorspronkelijk waren die cheques bedoeld om werk-

gevers die hun personeel een extraatje wilden gunnen wat meer ademruimte

te schenken, via een soort van fiscaal vrijgesteld loon. Vandaag merken we dat

een deel van dit voordeel eigenlijk wegvalt, omdat werkgevers ook aan de uit-

gevers van de maaltijdcheques nog extra kosten moeten betalen. Werkgevers

die hun personeel dit soort voordeel willen toekennen, zouden hen het totale

bedrag net zo goed maandelijks kunnen storten, onder een specifieke fiscale

code. Dat zou een pak kosten en heel wat administratieve rompslomp uitspa-

ren, zowel voor de handelaars als voor de bedrijven zelf. We hebben dat ook

al aan de minister gezegd, maar die speelt de bal door naar de sociale part-

ners, waar de vakbonden blijkbaar op de rem gaan staan uit vrees dat dit soort

belastingsvoordeel op termijn te hoog zou gaan oplopen.” In regeringskringen

wordt ons bevestigd dat ook regeringspartijen CDH en PS – lees de excellenties

Milquet en Onkelinckx – niet willen weten van een afschaffing van de maal-

tijdcheques. Ook zij zien daarin een graduele uitholling van het sociale zeker-

heidssysteem en geven dus flink tegengas.

De elektronische maaltijdcheque:wat verandert er voor u?surf naar vacature.com/cheque

optreden tegen mogelijk misbruik, maar dat gebeurt altijd pas achteraf, na een

concrete klacht. En om eerlijk te zijn: je moet al behoorlijk assertief zijn en

stevig in je schoenen staan om die stap te zetten.”

Bij Edenred, wereldwijd marktleider in voorafbetaalde dienstencheques, be-

nadrukt woordvoerster Marie Cordiez dat de gebruikersgegevens wettelijk ge-

zien onder geen beding mogen worden doorverkocht aan andere bedrijven.

Toch zit er een fors uit de kluiten gewassen adder onder het gras. Edenred biedt

de gebruikers van de maaltijdcheques namelijk ook de mogelijkheid om lid

te worden van de ‘Beneficio Club’. “Wie lid wordt van die club kan van allerlei

voordelen genieten”, klinkt het. Tegelijk geven de leden van die club Edenred

ook toestemming om hun uitgebreide persoonsgegevens door te verkopen aan

andere bedrijven. En het valt natuurlijk niet geheel uit te sluiten dat daar ook

wel eens direct marketingbedrijven tussen zouden kunnen zitten. Of wat had

u anders gedacht?

008_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:25

Page 11: Elektronische maaltijdcheque

90

DUBBELCHECK

“Gelukkig hebben we onze oudersdie met plezier op de kinderen passen”

“Mijn job bestaat vooral uit het bekijken van films. Dat doe ik niet alleen, het

aanbod wordt verdeeld onder de leden van het programmacomité. Hun ad-

viezen leveren ze bij mij af en ik stel het uiteindelijke filmprogramma voor het

festival op. Daar komt een pak administratief werk bij kijken. Vanaf augustus

wordt het hyperdruk: ik leid ook de it en ticketverkoop voor het evenement in

goede banen.”

“Regelmatig staan er buitenlandse trips op de agenda. Ik geef vaste prik op de

filmfestivals van Rotterdam, Berlijn, Cannes en Karlovy Vary in Tsjechië. Daar

is Sofie de laatste jaren mee naartoe gegaan. Ook nu we nog een extra kindje

hebben, zal ze me vergezellen. Ik vind het gezond om af en toe dingen met ons

tweeën te doen. Gelukkig hebben we een goed vangnet: onze ouders wonen

vlakbij en passen met plezier op de kinderen. We doen vaak beroep op hen

want Sofie en ik zijn gebeten door toneel. Bij Theater Trac, het amateurgezel-

schap waar we elkaar leerden kennen, zitten we nu ook in de raad van bestuur.

Ik ga tegenwoordig twee keer per week repeteren, en Sofie heeft het druk met

de kindervoorstelling die ze uitwerkt. We gaan ook vaak samen naar theater

kijken en houden er een ruime vriendenkring op na.”

“Ik geef toe dat ik best bang was dat we ons leven zoals we het gewoon waren,

moesten laten schieten met een tweede baby. Maar dat blijkt best mee te val-

len. Ik besef wel dat het voor het thuisfront niet makkelijk is in de hectische

maanden voor het festival. Maar dat is nu eenmaal de impact die mijn job op

mijn leven heeft, dat weet Sofie al heel lang. We hebben er nooit ruzie over, het

hoort er gewoon bij.”

“We leiden een geïmproviseerd leven,maar met twee kinderen moet ermeer gepland worden”

“Ik heb psychologie gestudeerd en kon als coördinator bij vzw Cliniclowns

België aan de slag. Erg leuk, maar ik wilde liever met jongeren werken. Zes jaar

geleden heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. Ik sta nu in het vijfde,

zesde en zevende jaar BSO en TSO, en haal daar veel voldoening uit.”

“Op school werken we met modules, mijn lesrooster verandert per semester.

Wat dat geeft met twee kinderen, weet ik niet. Ik ben nog steeds in bevallings-

verlof. Sowieso zal het meer organisatie vergen. Wim en ik leiden nogal een

geïmproviseerd leven, we beslissen vaak dingen op het laatste moment.

Met één kind valt dat nog best te regelen, met twee zullen we moeten leren

plannen: dat wordt dé uitdaging. Het is niet ons sterkste punt, merken we ook

in het huishouden. Wim doet de boodschappen, ik de was en de strijk maar

voorts doen we ook dat à l’improviste. Wie tijd en zin heeft, kookt en nu onze

poetsvrouw tijdelijk out is, is het puzzelen om alles op orde te houden. Met de

kinderen loopt het wel goed. Hij brengt ’s morgens Anaïs naar school, ik haal

haar op. En een babysit vinden is nooit een probleem: daarvoor kunnen we

rekenen op onze ouders.”

“Wim is vaak laat thuis. Hij zit nu in volle voorbereiding voor de première van

een theaterproductie. Dat maakt dat ik er door de week regelmatig alleen voor

sta. Soms is dat lastig, maar de weekends maken veel goed. Ik vind het ook

geen probleem: zolang ik zie dat hij energie haalt uit zijn job en gelukkig is met

wat hij doet, steun ik hem volledig.”

Nathalie Van Laecke •

Naam:Wim De Witte (41)Functie: Programmator bij het Internationaal Filmfestival Gent

Naam: Sofie De Mol (30)Functie: Lerares expressie en animatie aan het instituut voor verpleegkunde Sint-Vincentiushij zij

Werkuren 40 uur/weekAVonD- en WeekenDWerk “Vanaf augustus werk ikhaast zeven dagen op zeven.”oVeruren “Naar aanloop van het festival klop ik heel veel uren.Het is haast onmogelijk om ze allemaal bij te houden.”Woon-WerktrAject: “Van Oostakker naar het centrum van Gentben ik een kwartier onderweg als het verkeer aan de Dampoort meevalt.”thuISWerk “Als ik thuis werk is dat vooral om films te bekijkenof mails bij te werken.”MInDer Werken? “Neen”

Werkuren 20 uur/week voor de klasAVonD- en WeekenDWerk “Voorbereidingswerken vergaderingen worden vooral ’s avonds ingepland.”oVeruren “Ja”Woon-WerktrAject “Ik ga met de fiets, een luxe.Van huis tot school ben ik exact twintig minuten onderweg.”thuISWerk “Ja, lesvoorbereidingen en verbeterwerk.”MInDer Werken? “Neen”

BALAnS

8BALAnS

8

foto ISABEL PoUSSEt

Wim en Sofie werken met passie, samen hebben ze een dochter Anaïs (3) en een zoon Arthur (2 maanden)

009_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:50:38

Page 12: Elektronische maaltijdcheque

WERK & WERELD

‘Opgelet voor nijlpaarden, zwemmen op eigen risico’, prijkt er op bordjes aan de rand van het Tanganyika-meer. Lokale vissers duiken echter ’s ochtends vrolijk het meerin voor hun dagelijkse douche. Maar in een land als Burundi kan je maar beter niet enkele ledematen zien verdwijnen in de maag van een hongerig nijlpaard.Ziekenhuizen zonder dokters zijn er eerder regel dan uitzondering, apothekers dun gezaaid.

010_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:03

Page 13: Elektronische maaltijdcheque

11

De nieuwe Belgische beleidskeuze leekeven eenvoudig als geniaal: stort niet langergeld in bodemloze Afrikaanse putten, maarbetrek hoogopgeleide Afrikanen in Europa – dezogenaamde diaspora – actief bij de econo-mische ontwikkeling van hun geboorteland.We trokken naar het straatarme Burundi, enstelden er vast dat de kloof tussen theorie enpraktijk nergens zo diep gaapt als in Afrika.

De bordjes aan de rand van het schitterende Tan-

ganyika-meer laten weinig aan de verbeelding over:

“Opgelet voor nijlpaarden, zwemmen op eigen ri-

sico”. Lokale vissers laten zich weinig gelegen aan

die waarschuwing en duiken ’s ochtends vrolijk het

meer in voor hun dagelijkse douche, maar de lokale

expats die regelmatig naar de fraaie stranden afzak-

ken, weten wel beter. In een land als Burundi kan je

maar beter niet ziek worden, laat staan enkele lede-

maten zien verdwijnen in de maag van een hongerig

nijlpaard of een overijverige krokodil. Ziekenhuizen

zonder dokters zijn er eerder regel dan uitzondering,

en van de negentig gediplomeerde apothekers die

het land rijk is werken er driekwart in de hoofdstad

Bujumbura. Burundi telt welgeteld één medische

scanner, en het verhaal gaat dat enkel de vroegere

minister van Gezondheid die weet te bedienen.

De al vijftien jaar aanslepende burgeroorlog bracht

het land niet enkel economisch en sociaal op de

rand van de afgrond, hij lag ook aan de basis van een

massale hersenvlucht. Onder meer naar België, waar

vandaag paradoxaal genoeg bijna evenveel apothe-

kers van Burundese afkomst aan de slag zijn als in

Burundi zelf. In de wetenschap dat de enige oplei-

ding farmacie in het land al vijftien jaar geleden de

deuren sloot, lijkt er ook niet meteen beterschap in

zicht. Almaar meer gewiekste lokale handelaars do-

ken de voorbije jaren in dat gat in de markt. Zij open-

den met een rotvaart nieuwe ‘apotheken’ in Bujum-

bura. Joseph Niyonzima, voorzitter van de nationale

apothekersbond en eigenaar van de ‘Pharmacie la

Différence’ in hartje Bujumbura – niet veel meer dan

enkele dozen babyvoeding en drie wankele rekjes

met medicijnen – is er het hart van in. “Die nepapo-

theken schieten hier als paddenstoelen uit de grond,

maar geen kat op het ministerie van Gezondheid die

daar wakker van ligt. De uitbaters – die doorgaans

nog geen doosje aspirine van een laxeermiddel kun-

nen onderscheiden - doen ons, gediplomeerde apo-

thekers, oneerlijke concurrentie aan met gesmok-

kelde en vaak ook valse geneesmiddelen. Een flink

gedeelte van de bevolking hier is straatarm en vaak

ook ongeletterd, en zij opteren dus systematisch

voor de zogenaamd goedkopere apotheken.

HoogopgeleideAfrikanenvoor Afrika:het failliet van een Belgisch beleid

...

FOTO TIM DIRVEN

RWANDA

TANZANIA

BURUNDI

AFRIKA

CONGO Burundi, een bevoorrechte partner voorde Belgische ontwikkelingssamenwerking• Onafhankelijk van België sinds 1962• Oppervlakte 27.000 km2

• Gemiddelde levensverwachting: 51 jaar• 9 miljoen inwoners• Alfabetiseringsgraad: 65%

011_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:10

Page 14: Elektronische maaltijdcheque

...

Een doosje aspirine kost officieel 4 dollar, terwijl het ge-

middelde jaarinkomen rond 130 dollar schommelt. Daar

hoeft geen tekening bij, niet? De gevolgen op gezond-

heidsvlak zijn dramatisch: regelmatig vallen er doden

omdat de mensen om het even wat slikken. Wanneer we

het ministerie van Gezondheid vragen om in te grijpen,

vragen ze ons of we dan misschien het vrije ondernemer-

schap willen beteugelen.”

Grote Meren-projectGeen geld, te weinig lokale expertise, gebrekkige op-

leidingen en massale hersenvlucht: het patroon loopt

als een rode draad doorheen tal van Afrikaanse landen

waar oorlog, wanbestuur en ontbering de voorbije de-

cennia hele intellectuele elites richting Europa joegen.

Die vaststelling en het gegeven dat er ook in Brussel een

belangrijke Afrikaanse diaspora leeft, inspireerde toen-

malig minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles

Michel enkele jaren terug al tot een opmerkelijke koers-

wijziging in het Belgische ontwikkelingsbeleid. Nadat hij

in mei 2008 op het Wereldforum voor Migratie en Ont-

wikkeling al een warm pleidooi hield voor een grotere

inbreng van de Afrikaanse diaspora, voegde hij zelf de

daad bij het woord. Datzelfde jaar werd het programma

‘MIDA Grands Lacs’ boven de doopvont gehou-

den. MIDA staat voluit voor ‘Migration for Develop-

ment in Africa’ en werd goed tien jaar terug in de stei-

gers gezet door de Internationale Organisatie voor

Migratie (IOM). Vanuit de overtuiging dat vele duizen-

den goed opgeleide Afrikanen in Europa betrokken wil-

den en konden worden bij de economische opbouw

van hun land van herkomst. Met het Grote Meren-

project mikte de Belgische ontwikkelingssamen-

werking resoluut op de duizenden hooggeschoolde

Congolezen, Burundezen en Rwandezen in ons land.

Het geld, ruim 3,8 miljoen euro in een eerste fase,

WERK & WERELD

“Goed opgeleide mensenvanuit de diaspora helpenom definitief naar Burundi

terug te keren, dat lijkt me oplange termijn veel zinvoller.”

Jozef Smets, de Belgischeambassadeur in Bujumbura

012_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:32

Page 15: Elektronische maaltijdcheque

13

kwam van de Belgische overheid, de selectie

en uitvoering van de projecten kwamen in handen

van IOM en van de drie betrokken landen.

Begin dit jaar, ruim tweeënhalf jaar nadat het Bel-

gische MIDA-project uit de startblokken schoot,

hadden we in een grauwe buitenwijk van Charleroi

een afspraak met Emmanuel Bamenyekanye. Een

apotheker van Burundese origine, en tevens de grote

bezieler van de werkgroep “gezondheid” binnen de

Burundese diaspora in ons land. Die telt zowat zes-

duizend zielen, en daar zitten opvallend veel ge-

schoolde apothekers en artsen tussen. “Dat is geen

toeval”, klinkt het. “De enige apothekersopleiding in

Burundi werd lange tijd volledig gefinancierd door

de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Op een

gegeven moment besliste men in België die oplei-

ding in Bujumbura stop te zetten, maar apothekers

in spe kregen wel de kans hun opleiding in België

te volgen. Zo ben ik hier zelf ook beland. Nogal wat

Burundese apothekers die in België hun diploma

behaalden, zagen het achteraf niet meer zitten om

terug te keren naar hun geboorteland dat verscheurd

werd door een gruwelijke burgeroorlog. Zij vestig-

den zich in België en bouwden hier een carrière uit.

Toch is die goed opgeleide Burundese diaspora altijd

geïnteresseerd gebleven in wat er in Burundi ge-

beurde. Niet in het minst omdat de situatie op vlak

van gezondheidszorg in mijn geboorteland almaar

dramatischer werd. Het probleem is dat die diaspora

noch hier noch in Burundi zelf politieke steun kreeg

om haar steentje bij te dragen bij de heropbouw van

hun geboorteland. Persoonlijk ben ik al verschillende

keren ter plekke poolshoogte gaan nemen, maar ik

150 miljoen euroIn de perIode 2010-2013 trekt BelgIë voor ontwIkkelIngssamenwerkIng een Budget van 150 mIljoen euro uIt voor projecten In BurundI.

Foto tIM DIRVEN

...

Zicht op ‘Pharmacie la Différence’ in hartje Bujumbura, één van de officiële apotheken. Die ondervinden zware concurrentie van nepapotheken dieals paddestoelen uit de grond schieten en gesmokkelde en vaak ook valse geneesmiddelen verpatsen onder de prijs.

013_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:46

Page 16: Elektronische maaltijdcheque

voelde meteen dat de politieke machthebbers niet

op die goed opgeleide Burundezen uit het buiten-

land zaten te wachten. Zonder hun steun kan je bitter

weinig beginnen.”

Gratis reisbureauIn België lagen de kaarten sinds kort enigszins an-

ders. In theorie dan toch. Het Grote Meren-project

waar Charles Michel zich een vurig pleitbezorger van

toonde, moest een forum worden voor de intellec-

tuele en financiële elite uit die landen die in België

verblijft. Het zou hen toelaten om op gestructureerde

wijze hulpprojecten in Burundi, Rwanda of Congo

op poten te zetten. Emmanuel Bamenyekanye: “In

praktijk was het voor de Belgische regering ook een

handig instrument om zich van een aantal lastige

Congolezen in Brussel te ontdoen. Stop ze wat centen

in hun handen, en stuur hen terug naar hun geboor-

teland, iets in die aard. Daarnaast gingen nogal wat

arme sloebers uit de diaspora IOM ook als een gratis

reisbureau beschouwen, dat hen de kans bood regel-

matig naar hun geboorteland terug te keren en daar

nog gratis te logeren ook. Net die mensen beschikten

doorgaans niet echt over die expertise waar ze in Afri-

ka op zaten te wachten. Omgekeerd ging IOM hier

dan wel op zoek naar ervaringsdeskundigen in ver-

schillende domeinen, maar als die dan eerst enkele

maanden en nu vier weken (één van de inschrijvings-

criteria voor MIDA-projecten, nvdr) in Afrika moeten

blijven, dan weet je vooraf dat weinig artsen of apo-

thekers die hier een gezin en praktijk hebben zich zo

lang kunnen vrijmaken. Last but not least is er nog

het financiële aspect: zelf had ik me aangemeld om

twee weken lang les te geven in een paramedische

school in Burundi. MIDA betaalde me daarvoor 750

euro, maar heel die reis heeft me minstens 3.000 euro

gekost omdat ik intussen zelf een andere apotheker

moest betalen om me hier te vervangen. Hoeveel

hoogopgeleide Afrikanen zal je onder die voorwaar-

den bereid vinden om hun expertise een tijdlang ter

beschikking te stellen?”

Eind 2009 organiseerde de Burundese apotheker in

Charleroi zelf een groot symposium voor Belgische

Burundezen uit de gezondheidssector die bereid

waren hun jaarlijkse vakantie op te offeren om in

Burundi opleidings- en vormingsprojecten op te zet-

ten. Het initiatief bleek een groot succes: 50 artsen,

30 verplegers en 7 apothekers meldden zich aan om

voor enkele weken naar Burundi te trekken. In de we-

tenschap dat vandaag 80 procent van alle Burunde-

zen sterft zonder ooit een dokter te hebben gezien,

betekent dat al iets. “De contacten met ziekenhuizen

en scholen in Burundi waren al gelegd, waarop we

gingen aankloppen bij de Burundese regering om

onze verplaatsingskosten te financieren met geld dat

ze in het kader van internationale ontwikkelingspro-

jecten ontvingen. Veel verder dan het kantoortje van

een lokale ambtenaar die zich met de diaspora in het

buitenland zou bezighouden zijn we nooit geraakt.

Toen we vervolgens ook hier bij minister Charles Mi-

chel gingen aankloppen met dit toch al vrij concrete

project, kregen we daar te horen dat we daarvoor dan

maar bij IOM moesten gaan aankloppen. Alle initia-

tieven vanuit de diaspora moeten voortaan immers

via het MIDA-project passeren. Waarna we bij IOM in

Brussel dan te horen kregen dat het ons vrij stond ons

in te schrijven voor één van hun eigen projecten. Ein-

de verhaal dus, en of we ooit nog eens zoveel hoogge-

schoolden van Burundese origine bereid gaan vinden

hun vakantie op te offeren, is hoogst twijfelachtig.”

OnkostenvergoedingHet verhaal klinkt Jozef Smets, de Belgische ambas-

sadeur in Bujumbura, niet eens zo verrassend in de

oren. “Er keren de laatste jaren stilaan meer en meer

Burundezen uit Europa terug naar hun geboorteland.

Een aantal onder hen slaagt er daadwerkelijk in een

mooie positie te bemachtigen, maar daar tegenover

staan ook nogal wat mislukkingen en frustraties. Niet

in het minst omdat ze hier vaak niet de omkadering

en steun krijgen die ze verwachten of die hen beloofd

was. Er loopt hier dus wel wat fout, en als ik met col-

lega-ambassaseurs uit Rwanda en Congo praat, merk

ik dat ik met die vaststelling niet alleen sta.”

Kathelyne Craenen, attaché voor ontwikkelingssa-

menwerking op de ambassade in Bujumbura: “Oor-

spronkelijk mikte het MIDA-programma op goed op-

geleide Burundezen die voor enkele maanden vanuit

Europa naar hier kwamen afgezakt. Vandaag heeft

MIDA wat ons betreft meer weg van een reisbureau:

vanuit Europa komen Burundezen voor drie tot vier

weken naar hier, waar ze dan dankbaar gebruik van

maken om familie en vrienden met een bezoekje te

vereren. Bovendien ontvangt pakweg een arts hier

dan op vier weken een ‘onkostenvergoeding’ die zo-

wat even hoog ligt als wat een lokale arts in een heel

jaar verdient. Natuurlijk kan ik ook begrip opbren-

gen voor het argument dat goed opgeleide artsen of

apothekers van Burundese afkomst zich in België

geen twee maanden kunnen vrijmaken, maar waar-

om zouden we de diaspora dan niet op een andere

wijze proberen in te schakelen? Ik denk bijvoorbeeld

aan programma’s op vlak van e-learning – die vroe-

ger wel bestonden – maar die door MIDA intussen

zijn afgevoerd.”

“Een tweede pijnpunt zijn de lokale projecten zelf.

Die worden voorgesteld en geselecteerd door de lo-

kale overheid en door IOM Brussel, maar persoonlijk

zijn we lang niet altijd overtuigd van de grote toege-

voegde waarde daarvan. Met die kritiek staan we ove-

rigens niet alleen, maar blijkbaar volstaat dat niet om

IOM in Brussel op andere ideeën te brengen. Neem

nu de steun aan het psychiatrische ziekenhuis van

Kamenge, hier in een buitenwijk van Bujumbura: dat

project loopt al verschillende jaren, maar de meer-

waarde daarvan ontgaat me nog altijd.”

Hoogst merkwaardig toch, dat de Belgische regering

het hele MIDA-project wel financiert, maar tegelijk

zelf geen projectvoorstellen kan indienen. Terwijl

pakweg de attachés voor ontwikkelingssamenwer-

king in de Belgische ambassades in Bujumbura,

Kigali of Kinshasa toch redelijk goed geplaatst zijn

om de lokale noden te kunnen inschatten. Ambassa-

deur Jozef Smets: “De kritiek vanuit de ambassades

hier op de criteria en de uitvoering van het MIDA

‘Grote Meren’ is niet nieuw, maar helaas hebben we

zelf geen vinger in de pap. Ik vraag me echt af of we

niet eerder moeten bekijken hoe we goed opgeleide

mensen vanuit de diaspora kunnen helpen om defi-

nitief naar hier terug te keren. Dat lijkt me op lange

termijn veel zinvoller en efficiënter. Vandaag lukt dat

doorgaans niet, omdat ze hier van het kastje naar de

muur gestuurd worden en op de koop toe op allerlei

praktische problemen botsen. Neem nu de onder-

wijsproblematiek: de kinderen van Burundezen die

jarenlang in België gewoond hebben, kunnen hier

...

WERK & WERELD

014_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:51:51

Page 17: Elektronische maaltijdcheque

15

meestal niet terecht op de Belgische school omdat

die school peperduur is. Wat is dan het alternatief?

Lokaal onderwijs, dat van bijzonder laag niveau is.

Zoiets is voor vele hooggeschoolden uit Europa echt

een afknapper.”

IOM opende intussen zelf ook een kantoortje in Bu-

jumbura. De nieuwe vertegenwoordiger daar – die

jarenlang verantwoordelijk was voor het MIDA-

programma in West-Afrika – liet intussen zelf ook al

uitschijnen dat het ‘Grote Meren’-programma voor

flink wat verbetering vatbaar was. “Ik hoop dat er

dan eindelijk ook eens naar onze kritiek zal geluis-

terd worden, want tot nog toe verliep de dialoog met

IOM bijzonder stroef”, aldus nog Jozef Smets. “Op de

koop toe krijgen we als enige financier ook amper

toegang tot de projecten zelf en vallen onze opmer-

kingen doorgaans in dovemansoren. Ook bij de Bu-

rundese overheid trouwens. Om je nog één voorbeeld

te geven: wat voor zin heeft het om in juli en augustus

professoren vanuit België naar hier te laten overko-

men, wanneer de universiteiten gesloten zijn? Vorig

jaar liep er nochtans zo’n project. We hebben dat in

Brussel ook aangekaart, maar het bleef daar oorver-

dovend stil. Niet dat we vinden dat het hele MIDA-

programma daarom maar geschrapt moet worden,

maar een grondige bijsturing is absoluut noodzake-

lijk. En het lijkt me geen overbodige luxe om de im-

pact en toegevoegde waarde van projecten die vanuit

Brussel worden opgezet achteraf ook minstens even

op het terrein na te gaan.”

Verwachtingen te hooggespannenAls er iemand goed geplaatst is om de potentiële in-

breng van hoogopgeleide ‘Belgische Burundezen’ in

hun land van herkomst te bekijken, dan moet het wel

Epimaque Ntirushwubwenge zijn. Jarenlang woonde

hij zelf in de buurt van Namen, maar sinds kort be-

trekt hij een naar Afrikaanse normen behoorlijk goed

uitgerust kantoortje in hartje Bujumbura. Als lokale

coördinator - lees officieuze verbindingsofficier met

de lokale regering - voor het MIDA-programma. Ook

hij maakt verrassend genoeg flink wat kritische kant-

tekeningen bij het hoge verwachtingspatroon naar

de diaspora toe.

“Enkele jaren terug mikte het MIDA-programma

vooral op academische samenwerkingsprojecten.

Dat leidde toen al regelmatig tot flink wat wrevel,

omdat niet alle professoren en artsen hier even en-

thousiast waren over de komst van hoogopgeleide

landgenoten uit België, die ze in de eerste plaats als

concurrenten zagen. Vandaag zijn de projecten een

stuk praktischer en concreter – landbouw, medische

opleidingen, noem maar op – en lopen ze doorgaans

maar over enkele weken. Omdat we ondervonden

hebben dat het anders haast onmogelijk is om goed

opgeleide specialisten uit Europa te laten overko-

men. Samen met u kan ik enkel maar vaststellen dat

we flink wat geld en energie stoppen in het mobili-

seren van de diaspora in Europa en in de selectie

van geschikte projecten hier ter plaatse, maar dat

de Burundese autoriteiten zelf vaak op de rem gaan

staan. Zodat er op het terrein inderdaad niet al te veel

beweegt, al enkele jaren lang. Dat is onbegrijpelijk

als je nagaat hoeveel goed opgeleide Burundezen in

West-Europa staan te popelen om hier hun steentje

bij te dragen. Tegelijk vrees ik dat de verwachtingen

hier naar de diaspora toe soms te hooggespannen

zijn: wanneer iemand bereid is om hier een maand

van zijn vakantie op te offeren, dan vind ik dat al

heel wat.”

De onverbloemde kritiek op de weinig opbouwen-

de, lees soms zelf ronduit negatieve, houding van

de Burundese regering naar de diaspora toe vingen

we ook bij andere Burundese gesprekspartners op.

Al werden er ook hardop vragen gesteld bij het be-

leid van de toenmalige Belgische minister van Ont-

wikkelingssamenwerking, Charles Michel. “Het is

wel heel gemakkelijk om eerst een grotere inbreng

van de Afrikaanse diaspora te bepleiten en de bal

vervolgens systematisch door te spelen naar IOM

en zelf geen enkel initiatief te steunen. Voor het

‘Grote Meren’-project heeft België goed 3,8 miljoen

euro uitgetrokken. Het is een illusie te denken dat

je daarmee snel eventjes de Congolese, Rwandese

en Burundese diaspora in Brussel kan mobiliseren.

Waarom weigert de officiële bilaterale ontwikke-

lingssamenwerking in België met de diaspora samen

te werken? Als het de Belgische regering echt me-

nens is wat betreft een grotere rol van de diaspora in

het ontwikkelingsbeleid, dan zou dat toch de logica

zelf moeten zijn?”

DEZE REPORTAGE KWAM TOT STAND MET DE STEUN VAN

Joseph Niyonzima, voorzitter van de Burundese apothekersbond: “Ons ministerie van Gezondheid ligt niet wakker van een goeiegezondheidszorg.” Opmerkelijk: in België zijn er paradoxaal genoeg bijna evenveel apothekers van Burundese afkomst aan de slag als in Burundi zelf.

TEKSTFILIP MICHIELS, BURUNDI

FOTOTIM DIRVEN

Minister Chastel reageert (niet):“I know nothing”

Olivier Chastel, die enkele maanden terugCharles Michel opvolgde als minister van Ont-wikkelingssamenwerking, wilde zelf niet reage-ren op de reportage. Erwin DeWandel, adviseurop het kabinet-Chastel, benadrukt dat het MIDA-programma de voorbije jaren al enkele malengrondig werd geëvalueerd en bijgestuurd. “Kri-tiek vanuit de ambassades wordt indien nodigook overgemaakt aan OIM, maar dit uiteraardzonder te vervallen in micromanagement”, klinkthet. Het feit dat een heel concreet project vande Burundese diaspora in ons land op geen fi-nanciële steun kon rekenen vanuit de bilateraleontwikkelingshulp, ligt volgens De Wandel aande Burundese autoriteiten.

”Als Burundi zelf vraagt om de diasporate steunen, zal dat ook gebeuren.” Merk-waardig toch, hoe het blijkbaar de Burundeseautoriteiten zijn – die vaak niet echt zitten tewachten op goed opgeleide lastposten uit België– die mee bepalen hoe het Belgische ontwikke-lingsbudget wordt besteed.

©TH

ECOUNCILOFTH

EEU

ROPEAN

UNIO

N

015_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:12

Page 18: Elektronische maaltijdcheque

1.410

SALARISWATCHER

“In de elektrotechnische groothandel waar ik werk,

adviseer ik klanten en installateurs inzake verlichting.

Ik heb een voltijds contract, maar met twee jonge kin-

deren kies ik ervoor om woensdag tijdskrediet op te

nemen. Met mijn salaris ben ik tevreden. Dat was bij

mijn vorige job niet het geval, het was één van de rede-

nen waarom ik er ben weggegaan. Bovendien zijn mijn

kosten een pak lager. Vroeger moest ik dagelijks naar

Brussel, nu kan ik met de fiets naar het werk.”

Eigen huis: 1.000 euro per maand“Mijn vriend en ik hebben een eigen huis. Voor de ver-

bouwingen die we vorig jaar deden, hebben we extra

geleend. De afbetaling van beide leningen neemt de

grootste hap uit ons budget: ongeveer 1.000 euro per

maand. Al hinken onze uitgaven voor eten en drinken

niet ver achterop. Ik doe de boodschappen bij Colruyt

en geef er wekelijks 150 euro uit. Met wat we daarnaast

nog spenderen bij de bakker, de slager en de groen-

tewinkel, zitten we al gauw aan 800 euro per maand.

Dure hobby’s hou ik er niet op na: lopen doe ik gratis, ik

zit op danscursus (90 euro per kwartaal) en kooklessen

kosten me ongeveer 15 euro per keer, maaltijd inbegre-

pen. Voorts proberen mijn vriend en ik twee keer per

jaar op weekend te gaan en tijdens de zomervakantie

gaan we op reis met het gezin, maar dan doen we geen

zotte kosten.”

Nieuw fornuis: 1.600 euro“Ik ben dol op koken, maar al mijn hele leven heb ik in

huizen gewoond met een kleine keuken. Vorig jaar heb-

ben we dus bewust gekozen om te investeren in een

mooie, ruime keuken. De kroon op het werk is ons nieuw

gasfornuis van Smeg. Via mijn werkgever kon ik bij de

aankoop van een korting profiteren, we hebben slechts

1.600 euro betaald.” Nathalie Van Laecke •

Meer salariswatchers opvacature.com/salaris

Naam: Liselotte VermeireLeeftijd: 38

Diploma: Binnenhuisarchitectuuraan de Hogeschool Gent

Burgerlijke staat: SamenwonendFunctie: Lichtadviseur/bediende bij Lagrange

Netto maandsalaris: 1.410 euroExtralegale voordelen: Fietsvergoeding,

maaltijdcheques en groepsverzekeringOpslag het voorbije jaar: “Neen”

Sparen: “Neen”Beleggen: “Neen”

foto

isabe

lpo

uss

et

euro netto als lichtadviseur

016_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:23

Page 19: Elektronische maaltijdcheque

17

PUBLIEKE OPINIE

CIjfEr

1op 5 werknemers (19,3%) gaat jaarlijks weg bij

zijn werkgever, aldus een studie op basis van

gegevens over 85.996 Belgische werknemers van het

Sociaal Secretariaat van Securex.

Sinds eind 2008 waren werknemers veel minder

scheutig om weg te gaan bij hun werkgevers. In

2009 bedroeg het vrijwillige verloop 6,6%. Intus-

sen is die trend omgeslagen. Vorig jaar steeg het

vrijwillige verloop naar 7,8%. De voorbije tien jaar

schommelde het tussen 6% à 8%. De sectoren

horeca, haarkappers, tuinbouw en uitzendarbeid kam-

pen het meest met werknemers die zelf opstappen.

Omgekeerd werd in 2009 maar liefst 12,7% van

de werknemers aan de deur gezet. Het ‘onvrijwillig

verloop’ daalde in 2010 naar 11,3%. Dat blijft hoog.

De voorbije jaren lag het gemiddelde iets onder 10%.

U loopt het grootste risico ontslagen te worden in de

volgende sectoren: schoonmaak, textiel, landbouw,

hotelwezen en de zelfstandige kleinhandel. (EV)

Reacties op coverstory van vorige week:‘Op de agenda: werken aan kinderen’

Taboedoorbrekende getuigenissenIjzersterk verhaal over die koppels met een onver-

vulde kinderwens en de impact op hun carrière. In

onze familie is er ook een koppel dat al jaren tever-

geefs probeert aan een kind te geraken. Er wordt

nooit open over gepraat op familiefeesten, en dat

zorgt voor akelige stiltes als het ‘kindjes maken-on-

derwerp’ aan bod komt. Vooral die eerste getuigenis

vond ik indrukwekkend en taboedoorbrekend: een

koppel dat noodgedwongen zonder kinderen door

het leven gaat, maar daar ook de voordelen probeert

uit te puren. Voorts blijkt dat de keuze om open kaart

te spelen op het werk, afhangt van veel factoren zoals

het karakter van de betrokken persoon, maar vooral

ook de relatie met je directe baas. Als die relatie koel

en afstandelijk is, dan lijkt het me beter om te zwij-

gen, ook al zorgt dat voor veel praktische problemen

indien je midden in een vruchtbaarheidsbehande-

ling zit. Lieve Vlaeminck, via e-mail •

Arrogante reactievan derde getuigeIemand die een kind gekregen heeft via in-vitroferti-

lisatie en dan aan anderen zegt dat kinderen krijgen

geen absoluut recht is, en suggereert dat sommigen

te ver gaan: dat getuigt van een ongelooflijke arro-

gantie. reactie via website •

Geen enkel recht is absoluutOk, die man heeft misschien iets gemakkelijker spre-

ken omdat hij twee kinderen heeft, waarvan één via

in-vitro, maar hij heeft wel gelijk: geen enkel recht is

absoluut, ook dat niet op eigen kinderen. Als het echt

niet lukt, moet je je daarmee verzoenen, en de vraag

hoever je kan ingrijpen in Moeder Natuur mag ze-

ker gesteld worden. Ik ken een koppel dat al tien jaar

probeerde kinderen te krijgen, uiteindelijk strandde

de relatie omdat ze er allebei aan kapot gingen. Is dat

dan zoveel beter? Proficiat trouwens aan Vacature

met dit verhaal. reactie via website •

1 op 5 werknemers verlaat jaarlijks zijn werkgever

Een brede talenkennis bij uw zoektocht naar werk blijft eengroot pluspunt, wat Vic Van Aelst (N-VA) ook moge beweren.Deze week vroegen wehoeveel talen u spreekt.

POLL

Doe mee aan de nieuwe poll ensurf naar vacature.com/poll

PersoneelsverlooP in cijfers(CIjfErs OVEr 2010, IN % VAN dE tOtALE stEEKPrOEf AAN wErKNEmErs)

vrijwillig verlooP ToTaal 7,8%wAArVAN: OPzEg dOOr wErKNEmEr 5,5%

wEdErzIjds AKKOOrd 2,1EENzIjdIgE wIjzIgINg dOOr wErKNEmEr 0,2%

onvrijwillig verlooP ToTaal 11,3%wAArVAN: CONtrACtBrEUK 3,3%

OPzEg dOOr wErKgEVEr 2,3%drINgENdE rEdEN 0,5%EINdE tIjdELIjK CONtrACt 3,6%OVErmACht 0,5%fAILLIssEmENt 0,4%BrUgPENsIOEN 0,6%OVErLIjdEN 0,1%COLLECtIEf ONtsLAg 0,02%

ToTaalverlooP19,3%

(BrON: PErsONEELsVErLOOP INdE PrIVésECtOr, sECUrEx, APrIL 2011)

Enkel mijn moedertaal 1%

Mijn moedertaal en 1 vreemde taal 4%

Mijn moedertaal en 2 vreemde talen 28,%

Mijn moedertaal en 3 vreemde talen 37%

Mijn moedertaal en 4 of meer vreemde talen 30%

017_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:42

Page 20: Elektronische maaltijdcheque

ACTUA

De regering van ‘lopende zaken’ was iedereen tevlug af: het koninklijk besluit met de loonbeperkingwas er voor men er erg in had. Bedrijven die hunmensen iets meer willen geven, zullen heel creatiefuit de hoek moeten komen.

Volgens Knack ‘wordt 2011 het jaar van salarisklim’. Op ba-

sis van een loonstudie van het adviesbureau Berenschot

schrijft het blad dat vele werknemers weer opslag kunnen

verwachten. De collega’s van het zakenblad Trends titelen

dan weer dat een ‘reële loonstijging in 2011 uitgesloten is’.

Inderdaad, door de nieuwe loonnorm die de regering ruim

een week geleden publiceerde, is er weinig ruimte voor

loonstijgingen.

Het nieuwe koninklijk besluit (KB) kwam als een don-

derslag bij heldere hemel. “Vele spelers hadden ver-

wacht dat de regering niet zou tussenkomen omdat ze

in ‘lopende zaken’ is”, analyseert Bart Vanschoebeke,

advocaat van het bureau Claeys & Engels. “Daarom

waren wij verbaasd toen er op 25 maart een ont-

werp van koninklijk besluit klaar lag en naar de

koning gestuurd werd ter ondertekening. De hele

ministerraad, dus ook de socialistische eminen-

ties, had dit KB goedgekeurd. Op 1 april stond

het al in het Staatsblad en was het wet. De re-

gering heeft snel ingegrepen en is verder ge-

gaan dan bij vroegere tussenkomsten toen de

normen indicatief waren. Nu is de loonnorm

bindend.”

0,3 reële loonstijgingDe Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had

3,9% voorop geschoven voor de barema- en

de indexverhogingen over twee jaar, plus 0,3%

reële loonstijging; dus samen 4,2%. De regering

heeft zich hierop gebaseerd: ze geeft geen index-

verwachtingen, maar bepaalt als reële stijging van

de loonkosten voor een bedrijf 0 procent voor 2011 en

0,3% voor 2012.

“Voor dit jaar verwachten sommige sectoren twee index-

sprongen. Door de stijgende inflatie ziet het er naar uit dat

de automatische indexering boven 5% zal uitkomen”, schat

Bart Vanschoebeke. “Die zullen zonder probleem doorgere-

kend worden aan de werknemers. Ook de baremaverhogingen

die vastliggen in de cao’s en in individuele overeenkomsten,

kunnen uitgevoerd worden.” Nieuwe systemen invoeren of toe-

passen mag dan weer niet. Omdat de index volledig van kracht

blijft en de baremaverhogingen doorgaan, is de loonnorm dus

geen ramp voor de werknemers. De gewone werknemer behoudt

dus grotendeels zijn koopkracht, wat een grotere loonstijging bete-

kent dan in vele buurlanden.

Hoe moet die reële loonblokkering nu becijferd worden? Voor het

hele bedrijf of per individuele werknemer? Bart Vanschoebeke: “Dit

is niet zo duidelijk. Een bedrijf moet wellicht de loonkosten over 2009

en 2010 nemen en daar het gemiddelde per werknemer van bereke-

nen. Zo komt het tot gemiddelde loonkosten die dit jaar niet mogen

aangroeien en volgend jaar met +0,3%. Bijvoorbeeld, als een bedrijf

Uw loonin een korset

Nieuwe loonnorm remt uw salarisverhoging deels af

018_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:52:52

Page 21: Elektronische maaltijdcheque

19

in 2009 en 2010 hoge bonussen heeft toegekend, kan het die in

2011 fors beperken en de gecreëerde ruimte gebruiken om hier

en daar een salaris te verhogen. Dat mag. De werkgever moet er

alleen op letten dat de globale loonkosten van zijn bedrijf onder

controle blijven.”

De wet op de loonmatiging uit 1996 voorziet wel enkele uitzon-

deringen. Bepaalde werknemersparticipaties in cash of aan-

delen en de bijdragen voor de sociale pensioenplannen vallen

buiten de loonnorm. Als de werkgever extra voordelen toekent

in dergelijke pensioenplannen, worden die niet aangerekend

op zijn marge. Ook nieuwkomers ontspringen logischerwijze

de dans. Hun salaris valt buiten de nieuwe loonnorm.

“Heel veel klanten, werkgevers meestal, klagen omdat ze na

de crisisjaren eindelijk over de financiële middelen beschik-

ken om loonsverhogingen toe te kennen. Ze willen die ge-

bruiken om trouwe en essentiële medewerkers te belonen

en aan zich te binden. Nu kan dat niet of ze dreigen de

loonnorm te doorbreken”, aldus Bart Vanschoebeke.

“Ze zitten de komende twee jaar in een korset en

begrijpen dat niet. In de filialen van multinationale

bedrijven zucht men: hoe krijgen we dit verkocht

aan onze hoofdkwartieren in Amerika en Duitsland

nu daar salarisplannen met wereldwijde impact en

verhogingen zijn goedgekeurd?

En hoe leg je uit dat indien er dit jaar een herstruc-

turering is met een sociaal plan, vervat in een cao,

waardoor door de ontslagpremies de loonkosten

tijdelijk verhogen, het plan eigenlijk niet bestaat?

Want het is absoluut nietig.”

Vermaledijde bonussenAlle bonussen, zelfs de superbonussen van topmana-

gers, vallen onder de loonnorm, op voorwaarde dat het

een element van de loonkosten betreft. De manager moet

dus het statuut van werknemer hebben. Is die zelfstandige

of werkt die via een vennootschap, dan kan hij vrij gemak-

kelijk aan de loonnorm ontsnappen. Bart Vanschoebeke:

“Indien de onderneming in 2009 en 2010 veel bonussen heeft

toegekend, kan ze die gedeeltelijk afschaffen en andere para-

fiscaal interessantere voordelen toekennen. Op die manier kan

de onderneming een marge creëren om hier en daar toch een

verhoging toe te staan. De werkgevers zullen dit jaar sowieso crea-

tiever moeten omgaan met de brede waaier aan extralegale voorde-

len. Ik vermoed dat technieken die in onmin geraakt zijn, weer de kop

zullen opsteken. Zoals werknemers meer laten participeren in het

kapitaal van de onderneming of de dure bonussenplannen vervangen

door de goedkopere bonuspensioenplannen.”

Als werknemers en werkgevers een sociaal akkoord sluiten dat grotere

loonstijgingen voorziet dan de loonnorm, is dat akkoord in principe on-

wettelijk. Maar de wet voorziet enkel in een sanctie wanneer de overschrij-

ding van de loonnorm het gevolg is van overeenkomsten op nationaal,

sectoraal of ondernemingsvlak. Een overschrijding van de marge door een

eenzijdige toekenning van gigantische bonussen kan op zich niet leiden tot

een sanctie. “De wet is zo lek als een zeef”, weet een andere jurist. “De gaten

zijn groter dan de kaas, als is het maar omdat onduidelijk is wat de loon-

kosten precies inhouden en hoe je de loonnorm precies moet berekenen.

“De werkgevers zullen dit jaar creatievermoeten omgaan met de brede

waaier aan extralegale voordelen.”Advocaat Bart Vanschoebeke, Claeys & Engels

. . .

019_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:06

Page 22: Elektronische maaltijdcheque

Ai Weiwei is weg. Nog altijd. Twee weken geleden werd deChinese kunstenaar tegengehouden op de luchthaven vanPeking. Sindsdien is hij zoek. Niemand heeft nog iets van hem gehoord.

En de Chinezen doen alsof ze gek zijn. Ai heeft zijn belastingen niet netjesbetaald, zeggen ze. Terwijl iedereen wéét wat hij écht heeft gedaan. Hij heeftgezegd dat de economie van China groot geworden is op de rug van de Chine-zen. En hij heeft gezegd dat Chinese arbeidskrachten zwaar worden uitgebuit.Zwijgen moeten ze en werken, dat heeft Ai Weiwei gezegd. Zoiets mag na-tuurlijk niet van China. En dus is Ai Weiwei weg, terwijl hier niemand nog durftlezen wat er op de achterkant van zijn telefoon staat. +++ Made in Germany,zou dat kunnen? Daar werken ze toch ook hard. Of toch harder dan hier. Oftoch meer dan hier. De Oeso heeft het uitgerekend. Belgen houden gemiddeld5,4 uur vrije tijd over per dag. Blijven over: 7 uur en 7 minuten om te werken.Dat zijn 18 minuten minder dan de Duitsers. Blijkt dat Mexicanen de

meeste uren kloppen, bijna 10 per dag.In Japan zitten ze aan 9 uur. Over China zegthet Oeso-onderzoek niets. Toen de enquêteursbelden, nam niemand de telefoon op. Wellicht. Inieder geval hebben sociologen zich gehaast om tezeggen dat véél werken niet hetzelfde is als hárdwerken. België is één van de meest productieve

landen ter wereld. En in Mexico hebben ze gewoon geen verstand van effici-entie. +++ In Ulaanbaatar wel. Efficiëntie bedoel ik. Want met Ulaanbaatargaat het erg goed. Ulaanbaatar is de hoofdstad van Mongolië enUlaanbaatar is het nieuwe paradijs. De grond zit vol koper.De grond zit vol steenkool. Mijnbouwers staan te duwen en te trekken om alseerste hun schop te steken in Ulaanbaatar. De Mongoolse beurs piekt gelijk eenwilde. Op straat stikt het intussen van de Range Rovers en Porsche Cayennes.Sukhbaatar Square is the place to be. Met filialen van Louis Vuitton en Armani.Op de trappen van het parlement zit overigens een zeer dikke Djengis Kahn. DeMongolen hebben voor zijn standbeeld bepaald niet op een grammetje bronsgekeken. Enfin, wij moeten dringend op zakenreis naar Ulaanbaatar. Qatarheeft zijn beste tijd gehad. Om nog te zwijgen over Dubai. An Olaerts •

JUNKBOX

Over de periode 1997-1998 was er eveneens een dwingende loonnorm

van 6,1 %, inclusief index- en baremaverhogingen. Alhoewel er dan

naar verluidt een aantal pv’s zijn opgesteld, is er niet één die tot ver-

volging leidde. Er zijn dus geen administratieve geldboetes opgelegd.”

Het Merkel-effectVandaag is Guy Cox, de man die in 1996 de kabinetschef was van Miet

Smet, directeur-generaal van de afdeling ‘collectieve arbeidsbetrek-

kingen’ van het ministerie van Tewerkstelling. Hij mag uitvoeren wat

de regering besliste. Dit is geen cadeau: er worden vele akkoorden af-

gesloten die allemaal moeten gecontroleerd worden of ze al dan niet

strijdig zijn met de wet.

Daarnaast staat er in de wet ook een ‘bijsturingsmechanisme’ in-

dien na één jaar blijkt dat de loon is overschreden voor de hele

Belgische economie. Maar dat is nog nooit toegepast. “De loon-

norm is dus een verkeerd instrument om de lonen echt in toom

te houden. Je kan er politiek en moreel alle kanten mee op”, aldus een

sociaal onderhandelaar.

Er zijn dus flink wat conflicten op komst naar aanleiding van de

loongesprekken in de sectoren en de bedrijven die nu op gang wor-

den getrokken? “Dat zou je verwachten”, horen we bij de vakbonden.

“Maar de administratie ‘Tewerkstelling’ heeft al laten verstaan dat

akkoorden die echt over de schreef gaan, niet goedgekeurd zullen

worden. De paritaire comités hebben het ordewoord gekregen om de

wet te respecteren.”

Na de uitval van de Duitse bondskanselier Angela Merkel tegen het

Belgische indexsysteem, beseft de Wetstraat dat ook in ons land de

lonen in toom moeten gehouden worden. “Europa heeft de politici

duidelijk gemaakt dat een loonstijging groter dan de toename van

de economische productiviteit niet meer kan. En dat was de voorbije

jaren wel het geval dankzij de index”, horen we van een politicus.

“Binnen het ACV groeit het besef dat, als de lonen weer de pan

uitswingen, het gedaan is met de Belgische index. En dat wil de chris-

telijke vakbond vermijden. Daarom moeten de nieuwe loonakkoorden

de stijging in de hand houden.”

Hebben de vakbonden zichzelf in de voeten geschoten, door het

Interprofessioneel Akkoord (IPA) te verwerpen? Met het IPA dat op

tafel lag, hadden ze in de sectoren en de bedrijven meer onderhande-

lingsruimte om iets uit de brand te slepen.

“Heel dit verhaal heeft vele dubbele lagen”, getuigt een kenner van het

sociaal overleg. “In dit onderhandelingsspel wordt er veel meer beslist

vanuit de buik dan vanuit tactische berekeningen. Daarom zou je den-

ken dat de vakbonden zich lelijk misrekend hebben.”

Al lachen de vakbonden waarschijnlijk in hun vuistje, want de wel-

vaartsaanpassing van de sociale uitkeringen en de vervangings-

inkomens, die bovenop de index komt en die binnen het IPA op 60%

was gezet, is door de regering opgetrokken naar 100%. Hier hebben de

vakbonden hun grote vis binnengehaald. Erik Verreet •

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijngeheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

. . .

020_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:24

Page 23: Elektronische maaltijdcheque

21

Lees het opvacature.com/media

Werken in de media:de nadelen, de salarissenen de vacatures

VACATURE.COM

De schuif is uit. Ladeloos is in.Vergeet de lessenaar met opklapblad. Dingen opbergen in je bureau is

démodé. Iets uit de lagere school. Rekenschriften links, taalboeken rechts, pennendoos in het mid-

den. Of nog erger, een stempelmolentje in de bovenste lade, samen met de Tipp-Ex, de paperclip-

magneet en een stinksponsje om niet aan postzegels te hoeven likken.Wie het kent is van de belegen

soort, een oude taart.

Nieuwe kantoren hebben clean desks, strakke benches met niks. Een kabelgoot, dat is alles. En als

je ergens werkt waar men méé is met de tijd, héb je helemaal geen bureau. Dan ga je gewoon zitten

waar plaats is, op je flexplek. Het is een teken van moderniteit. Het is een bewijs van veerkracht in het

koppetje. Bovendien krijgt het kantoor er een frisse aanblik van. Slonzigheid leidt de aandacht af van

de essentie. Leeg en kaal is goed voor de focus. Je wordt er vanzelf productief van.

Maar dat is zonder Karen gerekend. Karen vertrekt thuis een kwartier vroeger om als allereerste op

kantoor te zijn. Karen wil namelijk niet onder de airco zitten. Zij heeft het namelijk in haar schouders

en van kou krijgt ze het nog meer in haar schouders. Ken je het type? Zo’n type is Karen. Zo’n type dat

mét oogcontact harder begint te lopen op een terras om rap het tafeltje in te pikken waarvan jullie al-

lebei weten dat jij het als eerste had gezien. Zo’n type dat ook in een overvolle trein altijd bij het raam

zit met haar boekentas op de zetel.

Enfin, niemand heeft op kantoor een vaste plaats, behalve Karen. Ze zit helemaal achteraan met haar

rug tegen de muur. Zo kan ze de hele dag naarYunomi surfen. Karen is immers redactrice bijYunomi.

Ze schrijft berichten over cake, thrillers en assertiviteit. Op die manier is Karen een inspiratiebron

voor duizenden Yunomi’s. Bij Yunomi weet niemand dat Karen in het écht zo sympathiek niet is. De

scène die ze maakte toen iemand op haar plaats ging zitten, is legendarisch. Ze sloeg Erik bijna de

kop in toen ze hém op háár plaats aantrof. De woede was ver, ver voorbij de cake, de thrillers en de

assertiviteit op Yunomi. De flexplek bleek ineens gewoon een geval van inbeelding.

Sindsdien heeft Karen haar territorium gemarkeerd. Waar bevers naast hun anus een muskusklier

hebben, heeft Karen een fotokader. Karen heeft het lijstje op haar bureau geplant gelijk een vlag op

de maan. Voortaan hoeft niemand nog te twijfelen waar Karen zit, daar waar niemand anders zit en

daar waar het fotokader staat. In het lijstje zit overigens een communiefoto van haar petekind, een

mormelmeisje met een handtas van Eastpak en twee melktanden te weinig. De gefotoshopte sepia

kan de boosaardigheid van het kind niet verbergen. Ambertje heeft dezelfde gevaarlijke oogopslag als

Karen.Wat maakt dat niemand aan het bureau durft gaan zitten, zelfs niet als tante Karen een dag vrij

heeft. Dat de flexplek officieel nog steeds in voege is, maakt geen verschil. Wee de onverlaat die durft

zweren bij de clean desks van het moderne kantoor. Laat dat van de lade maar gewoon zo. Anders

schuift Karen misschien weer uit. Met haar vuist. •

COLUMN door An Olaerts

Ontdek ook de

jobs op vacature.com10.062

KLAASVE

RPLANCKE

“Wee de onverlaatdie durft zweren bijde clean desks vanhet moderne kantoor.”

Lees het opvacature.com/politiek

Wie lost de politiekecrisis op? 16 politicien hun cv

Lees het opVacature.com/rekruteerders

De 25 grootsterekruteerdersvan het moment

021_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:53:37

Page 24: Elektronische maaltijdcheque

22 VACATURE16 APRIL 2011

www.jobpunt.beDe VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook

geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Je functie: je staat in voor heel wat rapporterings- en controletaken die de VREG uitvoert en je houdt, met het oog hierop, contact met elektriciteits- en aardgas-leveranciers, netbeheerders en producenten van groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Je bent het aanspreekpunt binnen de directie Marktwerking voor vragenover de werking van de energie- en de certificatenmarkt. Je geeft hierover informatie door aan de cel Informatie en Communicatie. Je helpt met het verwerkenvan rapporterings- en enquêteresultaten tot overzichtelijke rapporten en statistieken. Je onderhoudt contacten met producenten, energieleveranciers en gebruikers vande VREG-databank. Je werkt mee aan de opvolging van de certificatenmarkten.Je profiel: je hebt een bachelordiploma in een economische richting of een bachelordiploma met minstens 1 jaar relevante ervaring in de energiesector. Werken methet courante Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint, …) vormt voor jou geen probleem. Je hebt basiskennis van het Frans en het Engels. Vlotte en accurate omgang metcijfers is een must. Ervaring met databanktoepassingen is een pluspunt.

Wil je meewerken aan een beter werkende energiemarkt in Vlaanderen?

Energie is een belangrijke uitdaging voor onze moderne maatschappij. Mee door de vrijmaking van de energiemarktzijn de elektriciteits- en aardgassector in volle beweging. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)draagt in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de internationale context bij aan een transparante Vlaamseenergiemarkt. Hij realiseert zijn missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse overheid, de marktspelers en deenergieverbruikers. Hij maakt dit waar met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balanstussen werk en privé.

Voor de versterking van het agentschap in Brussel zijn we op zoek naar een (m/v):

Aanbod: je wordt aangeworven in de salarisschaal B111, brutoaanvangssalaris van 2 106 euro. Verder bieden we een vaste benoeming (relevante ervaring wordt inrekening gebracht) binnen een boeiende organisatie, op wandelafstand van het treinstation Brussel-Noord, een dynamische en aangename werkomgeving met middelenen kansen om te slagen, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.Aanleg van werfreserve van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging).

Interesse? Stuur je motivatiebrief en een uitgebreid cv uiterlijk op zondag 1 mei 2011 naar [email protected] of naar Jobpunt Vlaanderen, t.a.v.Carla Kayaerts, Technologielaan 11, 3001 Heverlee. Een uitgebreide functiebeschrijving vind je op www.jobpunt.be, onder ‘vacatures op mijn maat’.

assistent toezichthouder marktwerking

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tottoegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die deUniversiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerdemedewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEELInformatica (domein human-computer interaction)

Informatica (domein visual computing)Publiekrecht (tenure track of met stageperiode)

Beleidsinformatica (tenure track)Gezondheidseconomie (20 %)Personen- en samenlevingsrecht, m.i.v. het familiaal vermogens-

recht, Fiscaal recht, Sociaal recht en Onderhandelen en bemiddelenGezondheidsmanagement (20 %) en Microbiologie (5 %)

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEELStatistiek en Informatica - specialisatie ‘human-computer interaction’

Zuivere wiskunde, Toegepaste wiskunde/Statistiek en Informatica – specialisatie‘multimedia’

Logica en kennisbanken, Wiskunde - Dynamische Systemen, Bouwkunde enBiostatistiek

Informatica – specialisaties ‘human-computer interaction’ en ‘visual computing’Cleantech Business Developer – nieuwe materiaal- en energie-

systemenNeurobiologie, Informatica – specialisaties ‘interactie-modellering’, ‘human-

computer interaction’, ‘visual computing’ en ‘databases en theoretische informatica’

De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willenbehalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen,Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEELFinanciën (graad 12/13)

Zorg (50 %) (graad 7)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE

CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

Ontdek onze nieuweboeiende jobs!Kijk in deze Vacature

022_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:18:36

Page 25: Elektronische maaltijdcheque

23VACATURE16 APRIL 2011

www.jobs.hudson.com

Meer informatie vindt u op www.vacature.com, www.jobs.hudson.com en www.honda-access.com.

Product DevelopmentEngineer

Opvolgen en coördineren van het volledige proces van productontwikkeling totde finale productie. Uitwerken van vernieuwende ideeën en concepten metbetrekking tot autoaccessoires op basis van analyses van marktgegevens.Opvolgen van technische specificaties en de productieplanning door het over-leggen met de R&D-afdeling in Japan en door het onderhouden van excellenterelaties met leveranciers.

Account ManagerInstaan voor de planning en verkoop van accessoires aan Honda-invoerders en-distributeurs in Europa. Regelmatig bezoeken van klanten om voeling tehouden met marktevoluties en hen te ondersteunen in de ontwikkeling vanhun promotie-, prijs- en distributiestrategie van toebehoren van auto’s.Interpreteren van rapporten, markttrends en omzetgegevens met het oog opeen adequate besluitvorming en een adequaat actieplan, gevolgd door eennauwgezette analyse van de verkregen resultaten.

AALSTHonda Access Europe nv (www.honda-access.com), gevestigd in Aalst, is het Europese hoofdkwartier voor de ontwikkeling, distributie en marketing van accessoires voorHonda-wagens en -motorfietsen. Deze producten worden verkocht via nationale Honda-vestigingen en -invoerders, momenteel aanwezig in een veertigtal landen in Europa,het Midden-Oosten, Afrika en Rusland. In het laatste boekjaar werd met een zestigtal medewerkers een omzet gerealiseerd van om en bij de 85 miljoen euro. Voor de uitbouwvan de organisatie kijken we momenteel uit naar een (m/v):

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv naar Hudson met vermelding van referentie BE634639voor Product Development Engineer en referentie BE634631 voor Account Manager, t.a.v. Charlot Veraverbeke,Kennedypark 6 bus 10, 8500 Kortrijk, tel 056 25 81 00, e-mail [email protected] reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Erkenningsnummerwerving&

selectieVG.206/B–BHG

B-AA04.008–W.RS.98•LidvanFedergon

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Zoo Academy ManagerWetenschappelijk gevormd communicatiespecialist

Uw functie: • Binnen ons departement Onderzoek & Ontwikkeling gaat u een teambouwen dat, in nauwe samenwerking met ons Centre for Research & Conservationenerzijds, en met onze Curatoren/Beheerders van onze zoölogische collectieanderzijds, een nieuwe dynamiek zal brengen in onze educatieve werking onder denoemer Zoo Academy. • Samen met ervaren educatoren, grafische medewerkers engidsen zult u een kennisplatform belichamen, dat voortdurend geactualiseerd wordten complexe, wetenschappelijke informatie op een begrijpbare en gestructureerdemanier vertaalt, in lijn met de verwachtingen van zowel het grote publiek en externeinstanties als van interne afdelingen zoals marketing, HR, pers- en communicatie …• U werkt autonoom verhaallijnen, concepten en beelden uit. U redeneert daarbijvanuit de perceptie van onze bezoekers en de relevantie voor hen. U bepaalt dekanalen via dewelke onze inhoud aan eindgebruikers zal worden aangeboden(bv. audiogidsen, detectivespellen, multimediaal ondersteunde shows …).• De communicatiestrategieën rond onze verschillende merken Zoo/Planckendael/

Serpentarium past u organisch toe. U stuurt een veelvoud van projecten aan metrespect voor concept, timing en budget. • Via de Zoo Academy zorgt u ervoor dat deKMDA vanuit een collectieve betrokkenheid een unieke natuurbeleving kan brengen.

Uw profiel: • Dankzij uw wetenschappelijke opleiding bent u in staat wetenschappelij-ke bronnen te begrijpen en te bevragen. Als communicator weet u moeilijke materiekernachtig, bevattelijk, verrassend, soms zelfs speels te brengen. Zowel intern als externbrengt u uw ideeëngoed eenduidig over. • Analytisch, logisch denkend en primageorganiseerd weet u een goed functionerende structuur op te zetten. • U slaagt ertevens in een veelvoud van projecten aan te sturen en/of op te volgen. Binnen datkader weet u een uitgebreid team efficiënt te leiden. • U bent vertrouwd met multime-dia, sociale media en courante grafische applicaties. • Geduld, doorzettingsvermogen,stressbestendigheid en uitstekende communicatievaardigheden kenmerken u. • Naasthet Nederlands heeft u ook een uitstekende kennis van het Frans en het Engels.

Ons aanbod: • De KMDA biedt u bijzonder boeiende jobs, een uniek product en een werkomgeving in volle ontwikkeling, die persoonlijke initiatieven stimuleert. U kan tevensrekenen op een marktconforme remuneratie en een uitstekend pakket extralegale voordelen.

Account Manager B2BGeboren commercieel talent

Uw functie: • Naast het beheer van bestaande relaties staat u in voor de uitbouw vannieuwe B2B-relaties in de regio’s Vlaanderen en Brussel via doelgerichte prospectie.• Ondersteund door onze commerciële binnendienst zorgt u ervoor dat kwalitatieveverkoopsgesprekken zich vertalen in de uitbreiding van uw klantenportefeuille,die u zelfstandig beheert. • Daarnaast bouwt u zelf een netwerk uit en neemt ucommerciële initiatieven, die u toelaten uw jaarobjectief te behalen. • U rapporteertrechtstreeks aan de Sales Manager B2B.

Uw profiel: • U kan bogen op minimaal 3 succesvolle jaren als Account Manager in eenB2B-omgeving. Uw hogere opleiding in een commerciële richting vormt een bijkomen-de troef. • Met uw aangeboren verkoopstalent, uw gedrevenheid en uw doorzettings-vermogen schrikt actieve prospectie u niet af. • U kan zowel autonoom als inteam functioneren. • U bent hands-on, communicatief, enthousiast, resultaatgericht,stressbestendig en goed georganiseerd. • U bent in staat om op niveau te onderhande-len met HR Managers, Sales & Marketing Managers of algemeen verantwoordelijken.• U heeft een zeer goede kennis van het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.Uiteraard spreekt u ook een mondje Engels.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE632281voor Zoo Academy Manager en referentie BE632279 voor Account Manager B2B naar Hudson, t.a.v. Luc Vermeersch,Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel 02 610 27 11, e-mail [email protected], www.jobs.hudson.com.Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummerwerving&selectieVG.206/B–BHGB-AA04.008–W.RS.98•LidvanFedergon

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen VZW baat meerdere dierenparken uit die behoren totde wereldtop: de Zoo van Antwerpen, Planckendael in Mechelen en het Serpentarium in Blankenberge. De KMDA istevens de beheerder van het natuurreservaat De Zegge in Geel. Zodoende levert ze een belangrijke bijdrage tot hetnatuurbehoud en de natuur- en milieueducatie. Met de Koningin Elisabethzaal, de grootste concertzaal vanVlaanderen, vervult de instelling ook een belangrijke culturele opdracht. Met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaaris de KMDA marktleider op toeristisch vlak in België en speelt ze een vooraanstaande rol op wereldvlak voor watbetreft wetenschappelijk onderzoek en conservatie. Ze realiseert met 400 medewerkers een omzet van 45 miljoeneuro. De KMDA blijft groeien en investeert jaarlijks meer dan 20% van haar omzet in vernieuwing en expansie. De optil zijnde volledige renovatie van de Kon. Elisabethzaal en de bouw van een internationaal congrescentrum zijn daarslechts enkele voorbeelden van. In het kader van onze groei willen we ook onze structuur verder versterken.Daarom zoeken we ervaren professionals voor onderstaande functies (m/v):

ANTWERPEN

023_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:19:02

Page 26: Elektronische maaltijdcheque

24 VACATURE16 APRIL 2011

De afdeling Communicatie vanhet Departement Diensten voor het

Algemeen Regeringsbeleid bereidt hetalgemene communicatiebeleid voor

en ondersteunt alle hoofdrolspelers inde Vlaamse overheidscommunicatie.

Dat doet ze onder meer doorexpertise aan te bieden, vorming

en overleg te organiseren, enorganisatiebrede interne en externe

communicatiekanalen uit te bouwen.Binnen de afdeling Communicatie

werkt een multifunctioneel team aaneen project rond de beeldvorming en

reputatie van Vlaanderen. De afdelingCommunicatie is op zoek naar een

gedreven kandidaat voor defunctie van:

Aanbod: je krijgt de kans mee vorm te geven aan het merk Vlaanderen. Je functie is zeer veelzijdig. Je werkt samen met een multidisciplinaircommunicatieteam en je kan pionierswerk verrichten. Je krijgt een statutaire functie op niveau A2 (adviseur). Je krijgt minimaal 48 775 euro als bruto-jaarsalaris, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling.

Interesse? Je kunt de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement nalezen op www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures’. De sollicitatie-termijn voor deze functie werd verlengd! Stuur je kandidatuur uiterlijk 26 april 2011 bij voorkeur per mail naar [email protected] of naarJobpunt Vlaanderen (Zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel. Vermeld de functietitel in het onderwerp van je mail of brief.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten wordendan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. www.jobpunt.be

adviseur beeldvorming en reputatie (m/v)

Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid rond beeldvorming en reputatie van Vlaanderen en van de Vlaamseoverheid (onderzoek, merkboek, actieplan, …) en fungeert hierover als aanspreekpunt in de organisatie. Je vervult een belangrijke rol in decommunicatie over beleidsmaatregelen die de aandacht van de internationale pers kunnen oproepen en weet als geen ander wat relevant kan zijnvoor de regionale en nationale media en journalisten. Je reageert hierbij proactief en bereidt de juiste communicatiemix voor. Tijdens het Europeesvoorzitterschap in 2010 zijn de fundamenten gelegd waarop je zult voortbouwen. Je introduceert de nationale en internationale communicatiestrategieen de daaruit afgeleide instrumenten in de organisatie. Je ondersteunt de organisatie om haar communicatie in lijn te brengen met het merkverhaal.Vanuit je verantwoordelijkheid voor het overkoepelende verhaal, volg je ook andere projecten van de afdeling Communicatie op en start je nieuweorganisatiebrede projecten.

Jouw profiel: je hebt een master of een gelijkwaardig diploma, bij voorkeur in communicatie of marketing. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbarerelevante ervaring in een communicatiefunctie (reputatiemanagement, branding, marketing, public relations). Je hebt ervaring in projectmanagement en-coördinatie.

VoorWaterwegen en Zeekanaal NV zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. www.jobpunt.be

weg van water,werken aan morgen

BEKKENCOÖRDINATORBOVENSCHELDEBEKKEN statutair – Gent

Functie: in deze functie organiseer je de werking van het bekkensecretariaat en verzorg je de dagelijkse leiding. Hier-toe formuleer je onder meer adviezen over diverse dossiers binnen het integraal waterbeheer en het bekkenbeheer enneem je deel aan verschillende overlegplatformen en vergaderingen. Daarnaast organiseer je het openbaar onderzoekin het kader van de herziening van het bekkenbeheerplan en schrijf je samen met de overige leden van het bekken-secretariaat het bekkenbeheerplan en het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport uit. Het spreekt dan ook voor zich dat jein deze functie zeer uiteenlopende contacten zal opbouwen (o.a. met provinciegouverneurs, Vlaamse waterbeheerders,gemeenten, CIW en belangengroepen) waarbij je rol als bemiddelaar centraal staat.

Profiel: je hebt een masterdiploma en je hebt reeds 4 jaar operationele of beleidsvoorbereidende ervaring met hetintegraal waterbeleid. Je bent een sterke communicator die een gezonde dosis assertiviteit weet te combineren metvoldoende diplomatie. Je stelt je neutraal op ten aanzien van de diverse waterbeheerders, sectoren en andere belangen-groepen. Ten slotte ben je klant- en resultaatgericht.

In het westen en het centrum van Vlaanderen beheertWaterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, als organisatiebinnen de Vlaamse overheid, de waterwegen en heel wat wa-tergebonden gronden. Onze organisatie heeft als doelstellingde binnenvaart te stimuleren en te optimaliseren via goedonderhouden vaarwegen en geautomatiseerde bruggen ensluizen. De zorg voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’in het algemeen, dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Zobeschermen wij de bevolking tegen wateroverlast door deaanleg van dijken en gecontroleerde overstromingsgebiedenen besteden wij aandacht aan ecologische oeverversterkingenin natuurgebieden. Ten slotte bouwen wij de recreatieve func-ties op en om onze waterwegen verder uit, van voorzieningenvoor wandelaars en fietsers tot faciliteiten voor de plezier-vaart en allerlei watersporten. Verscheidenheid is troef bijW&Z en dat weerspiegelt zich ook in onze jobmogelijkheden.

weg van water

Om ons W&Z-team te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v):

Aanbod:een statutaire benoeming mits het voldoen binnen de proeftijd en een brutostartsalaris van 3 123,6 euro per maand (bij4 jaar ervaring). W&Z biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling, waar voldoende ruimte is voor zelfstandigwerken bij het uitoefenen van je job. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden. Wij bieden verder eenstevig pakket verlofdagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer van en naar je werk.Relevante privé-ervaring kan tot maximaal 9 jaar gevaloriseerd worden.

Interesse?Voor meer informatie kan je terecht bij Veerle Goethals, 09 268 02 26. Je sollicitatiebrief met cv en duidelijke vermel-ding van de functie kan je sturen naar Waterwegen en Zeekanaal NV t.a.v. Ann Potvin, Oostdijk 110, 2830 Willebroekof via mail naar [email protected]. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 15 mei 2011. Een uitgebreide functieom-schrijving kan je vinden op de website van www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures op mijn maat’.

024_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:19:08

Page 27: Elektronische maaltijdcheque

25VACATURE16 APRIL 2011

www.jobs.hudson.com

Volys Star (www.volysstar.be), gevestigd te Lendelede (Kortrijk), is een producent van gevogeltespecialiteiten. Als referentie op de internationale markt is het bedrijf sterkinnovatief en klantgericht. Vanuit een flexibele ingesteldheid wordt optimaal ingespeeld op nieuwe klantenbehoeften. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan hoog in hetvaandel. Voor deze dynamische onderneming in volle expansie zijn wij vandaag op zoek naar een (m/v):

LENDELEDE

Customer Service CoördinatorUw functie: • U bent verantwoordelijk voor het opmaken en analyseren van de ver-koopprognoses. Dit gebeurt in nauw overleg met marketing, verkoop en planning.• U baseert zich hiervoor op historische gegevens, marketingacties en klanten-promoties. Op die manier stuurt u zowel de planning als uitlevering op een efficiëntemanier aan. • U beheert de verschillende prijslijsten en houdt conditiefiches opeen correcte en gestructureerde manier bij. • Na een inwerkperiode wordt u nauwbetrokken bij de verdere implementatie van een ERP-systeem binnen deverkoopafdeling. Het beheer van masterdata wordt aan u toevertrouwd. • U analy-seert verkoopstatistieken en vertaalt deze naar klantvriendelijke presentaties.• U rapporteert aan de Sales & Marketing Manager.

Ons aanbod: • Een aantrekkelijke functie met ruimte voor initiatief en verantwoorde-

lijkheid binnen een dynamische en sterk groeiende onderneming. • Reële doorgroei-mogelijkheden. • Een interessant salarispakket met extralegale voordelen.

Uw profiel: • U genoot een hogere opleiding (bijvoorbeeld in een economischerichting), maar belangrijker is uw relevante ervaring in een gelijkaardige functie. • Ubent een georganiseerde persoon die op een gestructureerde manier naar resultaattoewerkt. U denkt met de organisatie mee en toont zin voor initiatief om zakenefficiënter aan te pakken. • U bent analytisch sterk en heeft een goed cijfermatiginzicht. • U bent een gedreven teamspeler met sterke interpersoonlijke vaardighedenom mensen mee te krijgen in (verbeterings)projecten. • U kunt vlot overweg metMS Office en hebt affiniteit met informaticasystemen. • U bent communicatief vlot inhet Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Duits is een pluspunt.

Interesse?Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE634608 naar Hudson,t.a.v. Charlot Veraverbeke, Kennedypark 6 bus 10, 8500 Kortrijk, tel. 056 25 81 00, [email protected], www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummerwerving&selectieVG.206/B–BHGB-AA04.008–

W.RS.98•LidvanFedergon

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Business Development Manager BeluxOndernemende ervaren technical sales B2B - sector AIR and SEA

Je functie: • Je start in de Belux regio de uitbouw van het marktsegment Air & Sea(poorten met toepassingen in lucht- en zeehavens). • Je bent eindverantwoordelijkvoor het ‘Megadoor’ segment en vertegenwoordigt ook de andere Crawfordproducten en servicecontracten in je sector. • Je ontwikkelt proactief jenetwerk binnen de Air & Sea markt met projectontwikkelaars, aankopers,architecten en aannemers. Je volgt de toekomstplannen m.b.t. grootschaligebouw- of renovatieprojecten op. • Je vertaalt de toegevoegde waardevan de Crawford producten naar de potentiële klanten en voorschrijvers. • Je volgtalert de marktontwikkelingen en speelt businessopportuniteiten door aanje salescollega’s. • Je kan rekenen op een stevige interne omkadering en opgekwalificeerde technische experten. • Je bent naar schatting 75% van je tijd

aanwezig in je sector en kan van thuis uit werken. • Je rapporteert rechtstreeksaan de Sales Manager Belux.

Je profiel: • Je genoot een hogere (bij voorkeur technische) opleiding of gelijkwaardigdoor ervaring. • Je hebt een degelijke verkoopervaring in een professioneleB2B-omgeving of ervaring als projectleider in de bouw- of constructiewereldaangevuld met duidelijke verkoopkwaliteiten. • Je bent vaardig in contactenmet zowel specialisten als generalisten, beslissingsnemers en uitvoerders. • Je werktzelfstandig en bent pienter in je marktbenadering. • Sterk entrepreneurship wordtdoor je management zeker gewaardeerd. • Je bent ambitieus in het bereiken vanje doelstellingen. • Je bent goed 3-talig (N-F-E).

Ambitieuze B2B Sales Manager BeluxPeoplemanager voor technische salesexperten

Je functie: • Je bent eindverantwoordelijk voor het ervaren verkoopteam encoördineert de marketingactiviteiten voor de Belux regio. • Je vertaalt de groei-plannen in concrete salesobjectieven en weet die met een no-nonsense aanpakdoor je team te laten omzetten in positief evoluerende resultaten. • Je geeft dejuiste impulsen aan je team. Je wakkert een proactieve aanpak aan, stimuleerthen tot zelfontwikkeling en stuurt hen tot concrete resultaten. • Je maakt dejaarbudgetten op, analyseert en interpreteert de cijfers. Je hebt een brede kijkop de doelmarkt en reageert gevat op veranderingen binnen de branche. • Jebent lid van het Crawford Management Team en werkt ambitieus mee aan

het vormgeven en implementeren van het algemene beleid. • Je rapporteert aan deManaging Director Belux.

Je profiel: • Je hebt een masteropleiding, aangevuld met een degelijke kennis van hetverkoopvak. • Je hebt een bewezen verkoopervaring en hebt als sales manager reedstoegevoegde waarde gegeven aan een middelgrote verkooporganisatie. • Je hebtruime ervaring met leiding geven, financiële opvolging, B2B-marketing en salescoör-dinatie. • Je combineert je strategische visie en toekomstgericht denken met eenhands-on aanpak en no-nonsense mentaliteit. • Je bent goed 3-talig (N-F-E).

Interesse? Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE634624 voor BusinessDevelopment Manager en referentie BE634625 voor Ambitieuze B2B Sales Manager naar Hudson, t.a.v. Janick Joos,Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 91, e-mail [email protected],www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Erkenningsnummerwerving&selectieVG.206/B–BHGB-AA04.008–W.RS.98•LidvanFedergon

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Ons aanbod: • Crawford biedt je een ondernemende en ambitieuze rol bij een internationale marktleider. • Op korte termijn heb je een zeer verantwoordelijke functie,die wordt aangevuld met extra doorgroeiopportuniteiten op termijn. • Je wordt omkaderd door een stevige Crawford structuur die gebouwd is op ethiek, resultaat,professionalisme, drive en een no-nonsense spirit. • Je kan rekenen op een competitief salaris, full package.

MERELBEKECrawford Belux, gevestigd te Merelbeke, maakt als verkooporganisatie deel uit van de Zweedse groep Assa Abloy.Deze multinational is wereldleider in door openings solutions en stelt 37.000 mensen tewerk. Crawford Belux is metmeer dan 160 gemotiveerde medewerkers uitgesproken marktleider op het vlak van service en verkoop vanindustriële poorten en laad- en lossystemen. De organisatie staat bekend voor een uitstekende service en kwaliteit.De no-nonsense bedrijfscultuur stimuleert de medewerkers in het hoofdkantoor te Merelbeke in hun daadkrachtigeaanpak. Om deze unieke positie verder te ontwikkelen, maken wij prioriteit van het aantrekken van een (m/v):

025_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:44:18

Page 28: Elektronische maaltijdcheque

26 VACATURE16 APRIL 2011

www.myBayerjob.beBayer Antwerpen NV

Bayer Antwerpen werd in 1962 opgericht

als eerste chemieonderneming in het

noordelijke Antwerps havengebied en is

daarmee ‘Pionier aan de Schelde’. Het

bedrijf produceert kunststof voorproducten

en hoogwaardige kunststoffen voor het

deelconcern Bayer MaterialScience. De

producten van Bayer Antwerpen vinden

toepassing in alle domeinen van het

dagelijkse leven. Het topproduct is

polycarbonaat (Makrolon), waaruit cd’s,

dvd’s, bedaking van stations, stadions en

serres, auto- en computeronderdelen,

motorhelmen en skibrillen enz. worden

vervaardigd.

Surf snel naar www.mybayerjob.be, wij zoeken:Operational production expertPlant reliability engineerPiping designerEngineer contractors managementProcess engineerCSA designerProcess and plant safety engineer

§2110253

Bayer Antwerpen - Haven 507 - Scheldelaan 420 - 2040 Antwerpen - Tel. 02 535 66 99

Naast een boeiende job met reële carrièreperspectieven, bieden we u ruimte voor uw persoonlijkeontwikkeling in een dynamische en groeiende omgeving. Bovenop een competitief salaris krijgt u eenruim pakket extralegale voordelen. Gemotiveerde werknemers moeten immers beloond worden.

Surf snel naar www.mybayerjob.be, registreer u en vind meer info over uw droomjob bij Bayer.

Tijd voor de job van je leven?Ga voor KBC en bouw mee aan de technologie van morgen.

Ruimte voor je ambities.Wij zijn niet alleen een grote bank-verzekeraar, maar ook een van de grootste ICT-werkgevers van België.Zo’n 4 000 binnen- en buitenlandse ICT-professionals zorgen er de klok rond voor dat onze 13 miljoen klantenwereldwijd gemakkelijk en veilig zaken kunnen doen. Bij KBC-ICT werk je dus nooit achter de schermen.En omdat we een vooruitstrevende bank-verzekeraar zijn, gaan we voor niets minder dan de meestvooruitstrevende soft- en hardware oplossingen.

Ruimte voor je leven.Bij KBC wordt keihard gewerkt, maar we zorgen er altijd voor dat je privé ook werkt. Voor ons tel je nietalleen als m/v van KBC. Maar ook als partner/bergbeklimmer/gitarist/…. Daarom wil KBC méér bieden daneen 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life. In werken en leven in balans door carrièreplanning, flexwerkenen een eigentijds personeelsbeleid.

Ons aanbod.Als ICT’er werk je in een snel veranderende omgeving. Samen met andere ICT-professionals bepaal jehoe de technologie van morgen eruitziet. Ben je afgestudeerd als bachelor of master in een ICT-richting?Of heb je al enkele jaren ervaring? Dan bieden wij je: uitdagend werk met een contract van onbepaaldeduur, een persoonlijk en ruim opleidingsprogramma, doorgroeimogelijkheden, loopbaanbegeleiding,een competitief salarispakket en een heleboel extralegale voordelen.Meer weten over onze vacatures en sollicitatieprocedure? Surf naar www.9tolife.be.

Breng leven in je werk.

Ontdek onze jobs opwww.9tolife.be

026_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:01

Page 29: Elektronische maaltijdcheque

27VACATURE16 APRIL 2011

Maak kennis met je toekomstSoprim@ is een organisatie die kwaliteitsvolle woon- zorgconcepten aanbiedt aansenioren via een geïntegreerd netwerk van 15 woon- en zorgcentra in Vlaanderen. In hetkader van zijn expantiepolitiek heeft de groep Soprim@ twee interessante vacatures terondersteuning van de afgevaardigd bestuurder:

FUNCTIE: Je bent verantwoordelijk voor alle juridische zaken binnen de groep, gaande vanincassodossiers, contractopvolging tot de vennootschapsdossiers. Je verzorgt hierbij ook allecontacten met externe advocaten en instanties. Daarnaast teken je de aankooppolitiek vande groep uit en volgt deze mee op. Je onderhandelt de aankoopdossiers met de belangrijksteleveranciers, onderhoudt de contacten en volgt de kwaliteit van de leveringen mee op.Tevens organiseer je de interne coördinatie tussen leveranciers en de Woon-en Zorgcentra. Jerapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder.

PROFIEL: Je genoot een opleiding als licentiaat rechten. Je hebt enkele jaren ervaring, hetzij ineen bedrijfsomgeving, hetzij in een advocatenkantoor.

FUNCTIE: Als projectleider technieken (sanitair/verwarming/electriciteit/gebouwen…) staje in voor de opvolging van de verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten van onzewoon- en zorgcentra. Je woont de werfvergaderingen bij en staat in voor de opvolging van dewerkzaamheden. Je onderhoudt daarbij goede contacten met de leveranciers en onderaannemersen stuurt het proces bij waar nodig. Je denkt conceptueel mee naar de meest efficiënte- enkostenbesparende oplossingen en maakt het lastenboek mee op. Je rapporteert rechtstreeks aande afgevaardigd bestuurder.

PROFIEL: Je hebt een diploma ingenieur elektromechanica of bent gelijkwaardig door ervaring.Je bent freelancer of wil in vast dienstverband werken. Je beschikt over goede communicatievevaardigheden en een sterk technisch inzicht. Je bent een goede onderhandelaar. Stress heeft opjou géén vat. Ervaring in projectmanagement is een sterke troef.

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: Een dynamische werkomgeving met ruimte om jouw talentenvolledig te ontplooien. Een competitieve verloning met o.a. mogelijkheid tot dienstwagen.

INTERESSE? MEER INFO?Stuur je motivatiebrief en cv naar: [email protected], voor meer informatie kan jecontact opnemen met Kristel Verlinden, managementassistente, 02 454 00 80.

Meer info over Soprim@? www.soprimat.be

BEDRIJFSJURISTE -DIRECTIEASSISTENTE

(m/v - deeltijds - 30u./week)

PROJECTLEIDER TECHNIEKEN(m/v - voltijds)

DIENSTHOOFD PUBLIEKE DIENSTVERLENING(A1a-A3a) (statutair)

HELPDESKMEDEWERK(ST)ER ICT(B1-B3) of (C1-C3) (tot februari 2012)

Gemeente Edegem zoekt een dynamische en ondernemende (m/v)

Gemeente Edegem

Meer informatie: De specifieke toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijvingenen de examenprogramma’s zijn te verkrijgen bij de personeelsdienst.(tel. 03 289 22 51(54) – e-mail: [email protected])

Solliciteren: Zend je kandidatuur schriftelijk vergezeld van een cv en een kopie van je diploma,uiterlijk tegen 3 mei 2011 aan het college van burgemeester en schepenen, Kontichstraat 19 te2650 Edegem of naar [email protected]

www.edegem.be

centrale balie, een contact center en de ondersteunende administratie.

van burgerzaken, ruimtelijke ordening, milieu en ...

pen, industriële wetenschappen en technologie, handelswetenschappen en bedrijfskunde en informatica

verkeer, opleidingen.

Uw functie

Uw functie

Uw profiel

Uw profiel

Wij bieden

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 6.000 collega’s zijn dagelijksaan de slag in onderwijs en onderzoek, maar ook in beheer en administratie,technische en sociale voorzieningen ... Voor hen is de Universiteit Gent een logischekeuze: de Universiteit Gent is één van de grootste, meest dynamische en toekomst-gerichte werkgevers van de regio. Momenteel hebben wij volgende vacatures (m/v)

Coördinator“Club Het Pand”

(Gastronomisch restaurant en cateringdienst)

Directie StudentenvoorzieningenCentrale AdministratieRef. CA80A PAND

BeleidsmedewerkerOnderwijs

DecanaatFaculteit Economie en Bedrijfskunde

Ref. EB51A BLMW

Technicus

Vakgroep Analytische ChemieFaculteit Wetenschappen

Ref. WE08B TECH

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 –W.RS.98 • Lid van Federgon

www.UGent.be/vacatures

Meer details over deze en andere functies, evenals de inschrijvingsvoorwaarden, kan je terugvinden op de website van de Universiteit Gent. Deze informatie kan je ookopvragen bij mevrouw Tess Vonck op het telefoonnummer 09 243 89 54 of op het e-mailadres [email protected] kandidaturen dienen te worden gericht aan: Hudson • t.a.v. Tess Vonck • Moutstraat 56 • 9000 Gent. Gelieve duidelijk het referentienummer te vermelden.Bij voorkeur solliciteren per e-mail op het e-mailadres [email protected]. Een automatische antwoordmail zal de ontvangst van jouw e-mail bevestigen.Uiterste inschrijfdatum: 5 mei 2011. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

027_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:28

Page 30: Elektronische maaltijdcheque

28 VACATURE16 APRIL 2011

De Belgische RTL groep omvat verschillende topbedrijven in de audiovisuele enmediasector.Met ons aanbod van verschillende tv- en radiozenders, reclameregies en een gevarieerd newmedia aanbod bieden wij u een interessante werkuitdaging op verschillende vlakken.Er zijn verschillende posten open in diverse domeinen, van IT tot Financiën, van Verkoop totMarketing.

Kom erbij!

Info op www.rtlinfo.be rubriek Jobs bij RTL Belgium

Consult ants in verkoop en verkoopmanagement w w w.inventi.be

COVAMEAT nv in Wijtschate werd opgericht in 1969 en is eendochteronderneming van GROEP COVALIS, waarvan de aandelen inhanden zijn van de coöperatie COVAVEE - eigendom van ongeveer600 varkenshouders - en van de investeringsmaatschappij van deGroep Boerenbond. Covameat is een sterk groeiende onderneming,gespecialiseerd in het slachten, versnijden en verhandelen van topkwalitatief varkensvlees. Zij realiseren een omzet van meer dan 115

miljoen euro in producten bestemd voor de retail- en voedings-industrie in gans Europa en daarbuiten. Hun uiterst hoge kwaliteits-bewaking, hun scherpe traceerbaarheid en de doorgedreven infor-matisering liggen aan de basis van hun succesverhaal. Nieuwe inves-teringen leiden op korte termijn naar een substantiële verhoging vande productiecapaciteit in Wijtschate. Om ook de verkooporganisatiete versterken is Covameat dringend op zoek naar een krachtige (m/v)

Functie

Je krijgt een zeer intensieve opleiding in de slachte-rij waarbij je inzicht krijgt in zowat alle aspecten vanvarkensvlees (structuren en verschillende kwaliteiten),maar ook de specifieke versnijdings- en verpakkings-mogelijkheden.

Wanneer je er klaar voor bent, kan je de baan op omde relaties met bestaande klanten uit te diepen maarook om meer en meer de markt te prospecteren naarnieuwe opportuniteiten en het maken van nieuweklanten. De doelmarkt is in hoofdzaak de vleesverwer-kende industrie in zijn ruimste vorm.

Je gaat heel grondig te werk om de verwachtingen vande klant goed te begrijpen. Fijne kostprijsanalyses ennauwe samenwerking met het slachthuisteam brengenje tot creatieve, rendabele voorstellen die leiden toteffectieve verkopen.

Eens op kruissnelheid verdeel je jouw tijd 50/50 over:- reizen naar klanten en prospecten- telefonische contacten om het aanbod van de week

rendabel in de markt te zetten.

Profiel

Je carrière is in volle ontwikkeling. Je hebt reeds eendegelijke ervaring in de exportgerichte verkoop, liefstin de voedings- en/of landbouwsector. Hoe dan ookhou je van lekker vlees en ben je bereid hierin eenspecialist te worden.

Een hogere opleiding economie, handelsingenieur,landbouwingenieur, veearts of gelijkwaardige ervaringhelpt je om situaties te analyseren en gericht aan tepakken. Communicatieve vaardigheden om met eenbreed palet van contactpersonen te praten, makendeel uit van uw persoonlijke troeven.

Verder heb je een ondernemende ingesteldheid metoog voor een brede visie in business: kwaliteit entiming in transport en verwerking van de producten tothun eindbestemming. Alles heeft zijn impact.

Gezien de aard van de functie is meertaligheid eenuitgangspunt. Je familiale situatie laat je toe geregeldte reizen. Je woont bij voorkeur ten westen van de asAntwerpen-Bergen.

Wij bieden

Covameat biedt je een unieke carrièrekans binneneen sterke groep met zeer hoge professionaliteit.Verder is een aantrekkelijk salarispakket met repre-sentatieve bedrijfswagen voorzien.

Geboeid?

• Mail zo snel mogelijk jouw cv met motivatienaar [email protected] offax naar +32 3 223 68 69

• Tijdens de kantooruren kan je bellen naarHanne Rummens op +32 3 223 68 67.Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen.

Uw kandidatuurwordt vertrouwelijkbehandeld door deraadgevers van Inventi.

Erkend Wervings- enSelectiebureau

nr. VG.301/B

028_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:45:33

Page 31: Elektronische maaltijdcheque

29VACATURE16 APRIL 2011

Creëer de technologie van de toekomstop het Studiecentrum voor Kernenergie

www.sckcen.be

Het Studiecentrum voor Kernenergie, SCK•CEN, is een van de grootste onderzoekscentra in België. Zo’n 650 medewerkers zetten zich in omvreedzame industriële en medische toepassingen van nucleaire wetenschap te ontwikkelen.

Het motto ‘Onderzoek naar een duurzame optie’ vat onze missie helemaal samen. We werken rond thema’s die belangrijk zijn voor onzemaatschappij: de veiligheid van nucleaire installaties, de berging van radioactief afval, de bescherming van mens en milieu tegen ioniserendestraling, duurzame ontwikkeling,… Zo bouwen we mee aan een leefbare samenleving, voor onszelf en de generaties die na ons komen.

Met het MYRRHA-project ontwikkelen we een multifunctionele experimentele bestralingsfaciliteit voor de productie van radio-isotopen engedopeerd silicium voor hernieuwbare energietoepassingen, de transmutatie van radioactief afval en de studie van materialen voor innovatievereactoren.

Het SCK•CEN versterkt zijn groep medewerkers met de aanwerving van een (m/v):

Research towards a sustainable option

Projectingenieur Elektrische Installaties enInstrumentatieJouw uitdaging: Je realiseert elektrische en elektronische vernieuwingenaan onze infrastructuur met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Jeanalyseert de noden en leidt de projecten op administratief en technisch vlak.Daarnaast ondersteun je het hoofd van de afdeling bij de dagelijkse leiding enorganisatie.

Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappenrichting elektriciteit, elektronica of instrumentatie en hebt enkele jaren ervaring.Je bent een enthousiaste ondernemer met zin voor leiderschap en teamwork.Je spreekt vlot Frans en Engels.

Projectingenieur ElektriciteitJouw uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden,uitvoeren en opvolgen van renovatieprojecten op elektrisch vlak. Je coördineertzelfstandig de projecten, begeleidt studiebureaus en volgt de administratie op(lastenboeken, budgettering, rapportering, ...).

Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de industriële wetenschappenrichting elektriciteit, elektrotechnieken of elektronica met enkele jaren ervaring.Je bent analytisch ingesteld en hecht belang aan communicatie en veiligheid.Daarnaast spreek je vlot Frans en Engels.

ReactorfysicusJouw uitdaging: Je staat in voor het beheren en analyseren van verschillendebestralingsprojecten, voor de samenstelling en analyse van de lading van dereactor en voor de opvolging van de reactorwerking.

Jouw profiel: Je hebt een Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen ofeen PhD richting fysica of in het nucleaire met enkele jaren ervaring. Je benteen specialist, gedreven door de wetenschap, die communicatief is en eenaardig mondje Nederlands, Frans en Engels spreekt.

Surf naar onze website voor meer details over al onze vacatures enactiviteiten: www.sckcen.be

Wij bieden je:• een uitdagende en afwisselende job;• kansen tot zelfontplooiing binnen een internationale onderzoeksomgeving;• de mogelijkheid tot het volgen van aangepaste opleidingen en on-the-jobtraining;

• een aantrekkelijk loon met een mooi pakket extralegale voordelen.

Interesse? Surf naar onze jobsite en stuur je sollicitatiebrief met uitgebreidcurriculum vitae uiterlijk op 7 mei 2011, naar: SCK•CEN, t.a.v. Evi Belmans,Recruitment Officer, Boeretang 200, 2400 [email protected]/jobs

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE

CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE

029_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:47:41

Page 32: Elektronische maaltijdcheque

30 VACATURE16 APRIL 2011

Richard Wolf NV, opgericht in 1977, is een handelsondernemingmet 17 werknemers en is actief in de Belgische en Nederlandsemarkt van de endoscopie (medisch/industrieel) en deniersteenverbrijzeling.

Voor onze verdere uitbouw zoeken wij dringend:

1 Parttime (4/5) en1 Parttime (3/5) medewerk(st)erRespectievelijk vooralgemene klantendienst en projectbeheer.

Geïnteresseerd ?Consulteer de uitgebreide informatie m.b.t. deze openstaandevacatures op onze site www.richard-wolf.be.Alle correspondentie te richten aan dhr. L. Dhaenens, directeur.

Regio Gent (Drongen)

Voor het bouwen van bruggen, kaaimuren en waterbouwkundige werken zijn wij op zoek naar eendynamische (m/v):

HYE nv, gevestigd in Zwijndrecht, is reeds meer dan 80 jaar actief in dewaterbouw. 145 medewerkers staan garant voor kwaliteit en realiseren eenomzet van ongeveer € 40 miljoen.

www.hye.be

ONS AANBOD:

GEÏNTERESSEERD?

03 250 13 82 [email protected]

PROJECTLEIDER

WERFLEIDER

WERKVOORBEREIDERTaken: werkvoorbereiding, bouwkundig tekenen, administratieve ondersteuning van de werven.

sterk in waterbouw

sinds 1929

“A British education for international families in the heart of Europe”The British School of Brussels vzw. Leuvensesteenweg 19, 3080 Tervuren, Belgium

Tel: +32 (0)2 766 04 30 - Fax: +32 (0)2 767 80 70

Human Resources Managerfor 1 June 2011Local working conditions applicableThe British School of Brussels (BSB) is a very successful school serving international families inthe Brussels region who require a British education for children aged from 1 to 18 years. The twoSchools that make up the BSB - Primary and Secondary - comprise over 1150 students and providesuperb facilities and resources. In the Secondary School, with 630 on roll, we have offered both theInternational Baccalaureate Diploma and GCE A Levels to our senior students since 2005. FromSeptember 2011, The School will be increasing and complementing its English-medium languageteaching by offering bilingual programmes in French and Dutch.

We are now seeking a Human Resources Manager. As an HR generalist, the right candidate willguide and manage the overall provision of human resources services. The main areas includestaffing, planning, development and implementation of policies, procedures and projects, contractmanagement, compensation and benefits, to support the employees and management of the BritishSchool of Brussels. Specifically s/he will be directly responsible to the Principal, working with othersenior staff and the HR team.

How to apply:Email a letter of application and curriculum vitae including details of two referees (with emailaddresses if possible) to [email protected] by 16.00 hrs on Friday 22 April 2011.Interviews will be held on Tuesday 10 May 2011.No additional information is required at this stage.

Job description:Please see our website www.britishschool.be

Buurtwerk Posthof vzwProject ICT dot.kom

WERFT AAN

BEGELEIDER(M/V)

• Leidinggevende en socialekwaliteiten

• Goede kennis van hardware ensoftware

• Bachelor diploma

Profiel opwww.buurtcentrum-posthof.be/dotkom

Brief + CV tem 01/05/2011 naarBuurtwerk Posthof vzwtav Martine EloyPatriottenstraat 622600 Berchem [email protected]

Zijn verantwoordelijkheden:Ondersteunen van de schoolorganisatie in de ruimste zin van het woord; o.a.- ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel- een effectieve schoolorganisatie verder ontwikkelen ten voordele

van een vlotte werking en een goed werkklimaat

De formele vereisten:- diploma van het type master (HOLT of universitair)- bewijs van pedagogische bekwaamheid- een sterke affiniteit/kennis van de nijverheidstechnische sector

Bij voorkeur onderwijservaring

Bijkomende informatie: Jan van Opstal, directeur, tel. 0473 93 34 81

Kandidaturen dienen voor 20 mei toe te komen, per gewone brief op volgend adres:Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs t.a.v. de voorzitter A. BeversGravin Elisabethlaan 30 - 2320 HOOGSTRATEN

ADJUNCT-DIRECTEUR(m/v)

VRIJ INSTITUUT VOOR TECHNISCH ONDERWIJS (VITO vzw) Hoogstratenwenst voor indiensttreding per 1 september 2011 een

Specialist in Horecamateriaalzoekt een m/v:

VERTEGENWOORDIGER• bezoek aan cliënteel en prospectie

• werk in eigen streek• opleiding door de firma

• ervaring niet noodzakelijk.

Bel dhr. F.Vermeylen op 03/664 78 98Ma-Di-Woe tussen 9 en 12.30 of 14 en 17 uur. JE EIGEN TALENT

HERKENNEN.OOK DAT ISEEN TALENT.

030_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:25:08

Page 33: Elektronische maaltijdcheque

31VACATURE16 APRIL 2011

DIT IS VOOR JOU

ONDERSTEBOVEN VAN ÉÉN VAN DEZE VACATURES?Bel vandaag nog naar Ilse Vandewalle op 0473/887 175 ofmail naar [email protected].

Accent Jobs voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

VG.13/BUO

B-A

A07

.005

OM ONS DYNAMISCH MARKETINGTEAM TE VERSTERKENZIJN WIJ MOMENTEEL OP ZOEK NAAR

ANDERS

EVENTMANAGER M/V

GRAFISCHVORMGEVERM/V

WEBDESIGNERM/V

031_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:54:17

Page 34: Elektronische maaltijdcheque

32 VACATURE16 APRIL 2011

Profiel:• Een degelijke technische bagage - door opleiding of

ervaring - is een goede basis.• Daarnaast hebt u reeds een eerste commerciële er-

varing met aantoonbare resultaten.• U voelt zich aangetrokken tot echt pionierswerk en

de uitdaging om een eigen klantenportefeuille opte bouwen.

• Gezien uw werkgebied is een vlotte tweetaligheid -Nederlands/Frans - een uitgangspunt.

• U woont bij voorkeur op één van de centraleverkeers-assen van België.

www.technospecials.be

Wat mag u verwachten van Techno Specials?• Een unieke carrièrekans in een compacte organisa-

tie binnen een internationale holding.• Techno Specials biedt de juiste kandidaat marktcon-

forme arbeidsvoorwaarden.• Bij succes bent u de aangewezen persoon om de

business in Security Solutions verder uit te bouwen.

Bent u geboeid door deze functie ?• Bel dan op zondag 17 april tussen 18u00 en 19u00

naar Frank De Pauw op +32 478 55 56 16.• Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie naar

[email protected]• Tijdens de kantooruren kan u bellen naar +32 3 223

68 67. Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

Functie:• Door een intensieve introductie in het bedrijf,

de producten en de klanten kan u snel van startgaan in de markt.

• U bouwt een eigen klantennetwerk uit van studie-bureaus, installatiebedrijven en eindklanten inBelgië en Groothertogdom Luxemburg.

• Vanuit uw product- en marktkennis g ee ft u technischadvies en de juiste oplossingen aan uw klanten.

• U begeleidt het hele verkoopproces vanaf deprospectie tot het maken van de offerte en hetbinnenhalen van het order.

• Een ervaren Sales Director staat u met raad endaad bij om uw doelstellingen te bereiken.

Consultants in verkoop en verkoopmanagement www.inventi.be /vacatures

Techno Specials, gevestigd in Gent, is gespecialiseerd in deproductie en distributie van kabels en kabelverbindingenvoorBuilding,Telecomen Industrie.Zij behoren totde TKH-Group, een internationale holding met eigen fabrieken overde hele wereld en een geconsolideerde omzet van bijna

1 miljard €. Een sterk team van 10 enthousiaste mede-werkers staat dagelijks klaar om klanten, groothandels,installatiebedrijven en eindgebruikers te bedienen. Omde business unit Security Solutions in Belux uit te bouwenzoekt Techno Specials NV een m/v

Erkend Wervings- enSelectiebureau nr. VG.301/B

TECHNISCH COMMERCIEEL BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

PROJECTVERKOPER

Unieke carrièrekans in de wereld van toegangscontrole en beveiliging

VACATURE INVESTEERT MEEIN UW STRIJD OM WIT TALENT.In de maand mei brengt Vacature voor het eerst een speciale gids uit voor de zorgsector.

Deze inspirerende uitgave - in magazinevorm - bevat diepgaande artikels omtrent de

hot topics, en nuttige carrièretips die het beroep van verpleegkundige en verzorgende

een stevig duwtje in de rug geven. Het is immers belangrijk dat een aantal vooroordelen

tegen de beroepssector weggewerkt worden, zodat ‘zorgkundige’ een magneetberoep wordt.

Mis deze unieke kans niet en word partner van Vacature in uw zoektocht naar personeel

in de zorgsector.Want wie de volgende jaren voldoende verplegend en verzorgend personeel

wil aantrekken, zal meer dan ooit het verschil moeten maken.

Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482.03.64

Rekruteringsplannen?

032_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:54:43

Page 35: Elektronische maaltijdcheque

33VACATURE16 APRIL 2011

www.dip.be

Geïnteresseerde kandidatenreageren bij voorkeurvia onze websitewww.dip.beof sturen hun cv [email protected] attentie van Harry Aerts.

Voor bijkomende vragenkan je terecht op 02 250 15 50.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B,B-AA04.059, W.RS.191 -Lid van Federgon.A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Managing consultantKantoor BrusselJe bent verantwoordelijk voor de projectleiding van rekruterings- en assessmentopdrachten voorBelgische en internationale organisaties. Dankzij de grondige kennis van de arbeidsmarkt en van despecifieke context van je klant, werk je voor elk assignment, in samenwerking met een team vanconsultants, een doelgerichte strategie uit. Als peoplemanager ben je verantwoordelijk voor dewerkorganisatie, de coaching van de consultants en het optimaliseren van de teamwerking. Je volgtzelf de key accounts op en bouwt de klantenrelaties verder uit dankzij een doorgedreven service enklantgerichtheid.

Als universitair beschik je over een relevante ervaring als senior consultant in rekrutering en/ofassessment en een uitgesproken interesse voor het domein. Je bent zeer goed tweetalig Nederlands/Frans. We rekenen vooral op je enthousiasme, op je klant- en resultaatgerichtheid en commerciëlefeeling.

Bij DIP kom je terecht in een hecht, energiek en multidisciplinair team in een professionelewerkomgeving met ruimte voor initiatief. Onze medewerkers mogen bovendien rekenen op eenaantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen en de nodige middelen om optimaalhun functie uit te oefenen (representatieve bedrijfswagen, gsm, laptop …).

DIP maakt deel uit vande divisie Competence

& Consultancyvan de groep SD Worx

en is één van demarktleiders op het gebied

van Recruitment& Search, Assessmenten Career Development

& Coaching.

Wij ondersteunen onzeklanten - Belgische

en internationalebedrijven, overheid en

non-profitorganisaties - bijde uitbouw en implementatievan een performant beleid op

het vlak van TalentManagement.

Om onze verdere groei teondersteunen, kijken we

uit naar een (m/v):

INTERESSE?

Om de voortdurende groei van Nynas te ondersteunen, zijn wij momenteel op zoek naar een (m/v)

LABORANT(LabTechnician Bitumen)voor het Technical Department te Antwerpen. UWROL:

U bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van de Bitumenproducten uit de verschillendedepots. Tevens bent u verantwoordelijk voor de calibratie en het onderhoud van een aantal apparaten en helpt ubij het opstarten en de in gebruikname van nieuwe apparatuur. U voert projecten rond bitumentoepassingen uiten u voert projecten uit ter ondersteuning van onze klanten in de bitumen-, emulsie-, asfalt- of roofingindustrie. Urapporteert - op een duidelijke en allesomvattende manier - de bekomen analyseresultaten (in het Engels) aan deLab Manager. Bij dit alles plant u uw werkzaamheden op een doeltreffende manier en u voert deze dan ook binnende vooropgestelde termijn uit.

UWPROFIEL:• U genoot een scheikundige opleiding (Bachelor) of bent gelijkwaardig door uw relevante ervaring;• Ervaring in onze business is een troef;• U bent communicatievaardig en u kan zich vlot uitdrukken in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk);• U hebt een grondige operationele kennis van MS Office;• Kennis van LIMS is aanbevolen, maar geen vereiste;• U bent een echte ‘team player’;• U beschikt over goede analytische vaardigheden en u kan nauwkeurig werken onder druk.

ONS AANBOD:Een uitdagende en voltijdse (36u/week) job van onbepaalde duur binnen een groeiend internationaal bedrijf waarinteamwerk hoog aangeschreven staat. Nynas is een ‘kleine reus’ in zijn sector en tracht resultaten te behalen rekeninghoudend met de nodige zorg en aandacht voor mensen en omgeving. Een competitief salarispakket wordt voorzien.

Stuur uw cv samen met uwmotivatie naar: Accord Group Belgium t.a.v. Yolande KuppensRijvisschestraat 118 bus 39052 Zwijnaardeof naar [email protected]

Nynas is een Zweedse petrochemische groep die gespecialiseerd is in bitumen(toepassingen in de wegenbouw en dakbedekking) en naphthenische oliën.

Nynas heeft vier eigen raffinaderijen – twee in Zwedenen twee in het Verenigd Koninkrijk – en heeft

partnerraffinaderijen, terminalsen verkoopkantorenverspreid over heel

Europa.

VAB is de grootste Vlaamse mobiliteitsclub die voor meer dan 380.000 leden zekerheid, bescherming en levenscomfort – zowel thuis, onderweg, als op reis – nastreeft.Het succes van VAB hangt volledig af van zijn medewerkers en hoe zij aan dienstverlening doen. Daarom wil VAB een bedrijf zijn waar het aangenaam is om te werken enwaar respect voor het individu leidt tot tevreden werknemers. Als onafhankelijke organisatie staat VAB garant voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Met die sterketroeven en met de vernieuwende technische competenties levert VAB diensten aan particulieren en bedrijven: bijstand bij pech en ongeval, wereldwijde reisbijstand, diagnosesen technische opleidingen, verkoop van VAB-Tweedehandswagens, VAB-Rijschool, enz. Die drang naar kwaliteit bracht ons in 2010 naar 150 miljoen euro omzet. Ook in detoekomst zoeken we medewerkers die graag vooruit willen en anderen graag vooruit helpen.Wij zoeken een (m/v):

Reageer snel en stuur je sollicitatiebrief met cv naar VAB nv, t.a.v. de personeelsdienst, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht.Je kan ook een e-mail sturen naar [email protected]

Hoofd Dispatching (m/v)Functie:• Je bewaakt het overzicht over de totale dispatching van interventies: pechgevallen, slepen, leveringen en ophalingen. • Daarnaast hou je toezichtop het naleven van de procedures, dispatchflows, SLA’s en uitvoeringen door de wegenwacht of externen. • In deze functie ligt de klemtoon op hetefficiënt aansturen van de dispatching en niet op het aansturen van de wegenwachters. • Door een roulatiesysteem (met 3 hoofddispatchers) heb jegeen eigen team. • Je werkt in ploegen en weekends (1 op 3).

Profiel:• Je hebt een vijftal jaar ervaring in het aansturen van een klein team binnen een operationele onderneming. • Verder heb je affiniteit met auto’s (eigeninteresse en een basiskennis autotechniek). • Hoewel je Nederlandstalig bent, kun je binnen je vakdomein een gesprek voeren in het Frans. • Gezien deaard van de functie is ervaring in dispatching en planning een pluspunt. • Je beschikt over een sterk synthetisch vermogen en dwingt autoriteit af doorje maturiteit en persoonlijkheid. • Die kwaliteiten combineer je met assertiviteit en stressbestendigheid. • Je pakt je werk gestructureerd aan en haktknopen door wanneer dat nodig is. • Tevens heb je een ontwikkeld oriëntatievermogen (geografische kennis, inzicht in files, …) en werk je zeer taakgericht.

In ruil voor jouw inzet en motivatie biedt VAB nv je:• Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk vooropstaan. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonmet extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en doorgroeimogelijkheden.

www.vab.be

033_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:59:38

Page 36: Elektronische maaltijdcheque

34 VACATURE16 APRIL 2011

interim | inhouse services | search & selection | hr services

Het is rooden wil je graagontmoeten.

www.tempo-team.be

Als uitzendkrachtAdministratief bediendeHR officerLogistiek medewerkerMarketing assistantDirectiesecretaresseCustomer service medewerkerContact center agentVertegenwoordigerTeam leaderCall agent

Meteen in een vaste jobAccount managerBusiness AnalystProduction & Training EngineerProject Engineer Project ImprovementTechnical Trainer & Expert

Of als collega bij Tempo-Team zelfHR ConsultantOffice manager

Alle jobs ontdekken?Afspraak in een Tempo-Team kantoor in jouw buurtof surf naar www.tempo-team.be.We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Bij Tempo-Team werk je om te leven, en niet omgekeerd.Als uitzendkracht of meteen in een vaste job.

Surf naarwww.tempo-team.be

en solliciteeronline!

Bent u gefascineerd door de wereld van pc’s, netwerken en telecom? Mist u net dat ietsjemeer kennis en ervaring om aan de slag te kunnen in deze boeiende telecommunicatie-sector? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u!

u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren opeen niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door bedrijfservaring, hetzij door uw studie-verleden). U hebt een (passieve) kennis van het Engels.

u leert pc’s gebruiksklaar maken en herstellen. U krijgt een degelijke basis vanuniversele netwerktechnologie (Cisco), besturingssystemen (Windows 2008/7, Linux) enbeveiliging zodat u kunt helpen bij het installeren van een netwerk. U leert alsook denieuwste technologiëen op gebied van telecomnetwerken, mobiele telefonie, wireless,PDA’s, GSM en GPRS.

deze kosteloze voltijdse dagopleiding in Aarschot start op2011 en eindigt op 5 december 2011 (inclusief van 6 weken).

Kom naar de vrijblijvende infosessie op 4 of 10 mei 2011 om 14h bijVDAB Heverlee. Bel of mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi, tel. 016 38 00 38 [email protected]. Indien je niet kan aanwezig zijn op de infosessie en toch geïnteres-seerd bent, bel of mail dan voor een nieuwe afspraak. Reageer zo snel mogelijk!Surf naar www.cevora.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding.

Cevora vzw enVDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten danook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

WORD

TELECOMMUNICATIETECHNICUS

DOE ZOALS DUIZENDEN MENSEN DIE

JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN IN SAMENWERKING MET

U bent dynamisch, sociaal,flexibel en beschikbaar?

Het Neutraal Ziekenfondszoekt (m/v) tweetalige (NL/FR)

1. Voor de dienst klantenbeheer:

• polyvalente bediendenvoor het beheer van klantendossiers

Uw profiel: • dynamisch, sociaal, beschikbaar, flexibel en autonoom • teamgeest,kennis van Engels is een pluspunt.

Ons aanbod: • aangename werkomgeving • volledige opleiding • aantrekkelijksalaris en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijd-cheques, 13e maand,…).

2. Voor het Sportcentrum «Belgica Sport Center»:

• een assistent(e)voor de administratie en coördinatie van het centrum

• een barman en een kokvoor de Horeca-afdeling

• sportcoördinatoren• een polyvalent bediende

voor de levering en coördinatie van medisch materiaal (in bezit van rijbewijs B)

Uw profiel: • legt gemakkelijk contacten • dynamisch en polyvalent • kennis vanEngels is een pluspunt.

Ons aanbod: • aangename werkomgeving • aantrekkelijk salaris • extralegale voordelen.

Geïnteresseerd en onmiddellijk beschikbaar?Stuur uw C.V. en motivatiebrief vóór 29 april 2011 naar

HET VRIJ VERBOND DER NEUTRALE ZIEKENFONDSEN,Tervurenlaan 68-70 te 1040 Brussel.

- voor de dienst klantenbeheer: ter attentie van de dienst Human Resources- voor het Sportcentrum: ter attentie van de heer Camille D'HULST

034_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:34

Page 37: Elektronische maaltijdcheque

35VACATURE16 APRIL 2011

Account Manager Vlaanderen (m/v)(met uitstekende verkoopgerichte attitude)

Aanbod: Een uitdagende job in een commerciële functie met een competitief salarispakket en een bedrijfswagen. We voorzien ook uitgebreidevorming, training en opleiding over de nieuwste technieken in de energiesector.

Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar [email protected]. Ago International, adviseurs op het vlak van human resourcesrecruitment, zorgt voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht. Voor bijkomende informatiekan u ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0478 44 80 36.Deze vacature vindt u ook op

VG.46/B-lid

vanFede

rgon

-BA-AA05

.080

-W.RS.30

1

Uw functie:U verkoopt zonnepanelen en energiebeheerssystemen aanindustriële klanten.Ubentvooralverantwoordelijkvoordeopvolgingvanonzebestaandeklantenportefeuille (70% van uw tijdsbesteding). Daarnaast gaat uactief op zoek naar nieuwe klanten (30%).U onderhoudt uw netwerk en hebt een neus voor nieuwe sales-opportuniteiten.U beantwoordt technische vragen van klanten op een professionelemanier, helpt hen aan informatie en neemt deel aan seminaries.Een drietal keer per jaar vertegenwoordigt u ons bedrijf op beurzen.U rapporteert aan de Manager van Van deWalle Energy.

Uw profiel:U hebt al een eerste ervaring achter de rug in een gelijkaardigesalesfunctie in een B2B omgeving.

U combineert een goede technische kennis van uw product met eenuitgesproken commercieel talent en resultaatgerichtheid.

U bent een gedreven en ondernemende persoonlijkheid, werktnauwgezet, to-the-point, efficiënt en gestructureerd en gaat rechtop uw doel af.

U communiceert vlot, legt makkelijk contacten en door uw zelf-zekerheid hebt u een stevige dosis overtuigingskracht.

AGO INTERNAT IONALHuman Resources Recruitment

Kortrijk • Gent • Brussel • [email protected] www.ago.bz De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Van deWalle Bouwgroepis uitgegroeid toteen overkoepelendebouworganisatie metafdelingen in Industriebouw,Appartementenbouw,Vastgoed,Infrastructuur, Prefabbeton,Natuursteen, Logistiek,Lawaaibeheersing en Real Estate.Voor een onderneming als deBouwgroep is elk project eenopportuniteit om zich teverfijnen en worden enkel debeste materialen gebruikt.VoorVan deWalle Energy, onzejongste bedrijfstak, zijn wij opzoek naar een

Energy Energy Energy

www.pidygourmet.com

VG.46/BO

-lid

vanFede

rgon

-BA-AA05

.080

-W.RS.30

1

AGO INTERNAT IONALHuman Resources Recruitment

Kortrijk • Gent • Brussel • [email protected] De selectie gebeurt in exclusieve samenwerkingmet Ago International

Ons aanbod: Een functie in een familiale werkomgeving waar u samenwerkt met een team van professionele collega’s. Een aantrekkelijksalarispakket aangevuld met bedrijfswagen. Een prachtige internationale ervaring in een van de meest fascinerende wereldsteden.

Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreid cv naar [email protected] Ago International, adviseurs op het vlak van HR Recruitment, zorgtvoor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt feedback. Voor bijkomende informatie kan u ook bellennaar 056 22 80 64 of naar 0473 24 45 01.Deze vacature vindt u ook op

Operation Manager U.S.A.Uw functie: Na een intensieve opleiding in België, wordt u verant-woordelijk voor de Pidy vestiging in New York. Deze bestaat uit een25-tal arbeiders en 4 bedienden. Bij deze verantwoordelijkhedenhoren: het verder uitbouwen van de productie mogelijkheden, hetverder ontplooien van het logistiek centrumdie zowel de lokale als deingevoerde producten over gans Amerika verdeelt, de boekhoudingen de volledige administratie. U optimaliseert de organisatie en derentabiliteit. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding ende implementatie van de groepsstrategie. U bent verantwoordelijkvoor de planning en het personeelsbeleid. U implementeert verder

het bestaand kwaliteitssysteem. U fungeert als contactpersoon enrapporteert aan de Pidy Headquarters in België.

Uw profiel: U genoot een universitaire opleiding, eventueelaangevuld met een managementopleiding. Dankzij uwleiderscapaciteiten bezit u de nodige competenties om een fabriekeigenhandig te sturen. U bent een geboren organisator. Alspeoplemanager bent u in staat uw team te coachen en te motiveren.

U beheerst het Engels perfect, zowel mondeling als schriftelijk.Vermits u opereert vanuit de USA, bent u bereid zich daar minstens

5 jaar te vestigen.

Pidy is een internationale voedingsgroep actiefin de productie en verkoop van producten“klaar om te vullen”. De groep heeft vestigingenin Ieper (België), Halluin (Noord-Frankrijk),Northampton (UK) en NewYork (USA). Alsmarktleider in de productie en distributievan bladerdeegproducten staat Pidy garantvoor een continue, klantgerichte product- enprocesontwikkeling. Aan de basis van dit successtaan 350medewerkers.Wilt u deel uitmaken vaneen sterk bedrijf in beweging dan bent u dem/vdie wij zoeken.

www.ago.bz

Win5 HTC Desire Stoestellensurf naar vacature.com/htc

035_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:51

Page 38: Elektronische maaltijdcheque

36 VACATURE16 APRIL 2011

Jouwgame,onze

opleiding.

Meer dan een job

Wil je je leadership skills verder ontwikkelen? Droom je van eentoekomst tussen sterke merken? Wil je meer dan een job?

Dan zit je vast goed bij Delhaize. Delhaize speelt steeds weer inop nieuwe trends in het marketinglandschap én kan je carrièrealle kansen bieden.

Wil jij deel uitmaken van dit winning team waar vastberadenheid,integriteit en humor centraal staan? Neem dan deel aan onzemanagement game en ontdek het boeiende leven van eenDelhaize-supermarktdirecteur. Kom werken in team, verzamelje producten, win omzet, beheer je assets en... stel je klantentevreden!

Breng je de game tot een goed einde, dan maak je kansop een doorgedreven opleiding van 12 tot 18 maanden totsupermarktdirecteur.

Wie weet, wordt deze game binnenkort werkelijkheid…

Meer weten? Surf snel naarwww.morethanagame.been schrijf je in.

consultants in verkoop en verkoopmanagement

Inventi, gevestigd in hartje ANTWERPEN, is een consultancy-en trainingsbureau, dat zich toespitst op verkoop en verkoop-management. De klanten zijn groeiende KMO’s, grotebedrijven en multinationals. De actieradius van Inventi is deBenelux met spin-off-activiteiten in de omliggende landen.

Na méér dan 20 jaar steile opgang is Inventi geëvolueerdtot een vooraanstaand en gewaardeerd consultancy- en trai-ningsbureau. Om de groei van Inventi te ondersteunen enin het bijzonder de organisatie hebben wij een zeer inte-ressante en boeiende vacature voor een m/v

Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen www.inventi.be

DIRECTIE ASSISTENTEFunctieU heeft een zeer afwisselend takenpakket met dedaarbijhorende verantwoordelijkheden:

Eerst en vooral staat u in voor het coördinerenvan de training- en selectieopdrachten, zoweltelefonisch als per e-mail.U beheert de forecast, database en planningenvan de consultants.U werkt mee aan de uitvoering van rapporten,eigen aan een consultancybedrijf, opgemaakt inInDesign.U staat in voor de ontvangst van klanten, traineesen kandidaten.Als directie-assistente zal u ook verantwoorde-lijk zijn voor het opstellen van de notulen van dewekelijkse vergadering van de consultants.U rapporteert rechtstreeks aan de GedelegeerdBestuurder.

Uiteraard voert u dit veelomvattende takenpakket nietalleen uit. Een ervaren back-office medewerkster zalu hierbij ondersteunen en de nodige opleiding geven.

ProfielU heeft een universitaire opleiding als Master ofeen gelijkwaardige ervaring.Gezien het niveau van de klantenrelaties en decomplexiteit van onze activiteiten heeft u eenrepresentatief voorkomen, bent u sterk communi-catief en heeft u een vlotte pen.U mag jong zijn, maar u voelt zich vooral zeersterk aangetrokken door de dynamiek van hetbedrijfsleven.Uiteraard kan u vlot werken met de gebruikelijkeOffice-pakketten.U bent leergierig en u heeft de drang om zichdagelijks te ontwikkelen.Gezien het internationaal cliënteel bent u vlottweetalig Nederlands-Frans. Kennis van hetEngels is een voordeel.U woont in Antwerpen of omgeving.

Wat mag u van Inventi verwachtenEen bedrijf met een open cultuur waar kwali-teit en ontwikkeling centraal staan.Een moderne en dynamische werkomgeving.Een competitief salaris in functie van uwniveau of ervaring en extralegale voordelen.

Hoe reageren• Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatie

naar [email protected]• Of bel voor meer informatie of het maken

van een afspraak op zondag 17 april 2011tussen 10u00 en 11u00 naar Roger Helsen op+32 474 50 19 84.

• Tijdens de kantooruren kan u bellen naarHanne Rummens op +32 3 223 68 67.

Erkend Wervings- en Selectiebureaunr. VG.301/B lid van Federgon.

036_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:06

Page 39: Elektronische maaltijdcheque

ADGAR I&D BELGIUM pag. 38AG INSURANCE pag. 38HOSPITAAL PLUS pag. 38SPE-LUMINUS pag. 39ZORGBEDRIJF ANTWERPEN pag. 37

PAGINAADVERTENTIE

s

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

VAN PAGINA 38 TOT 39Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatievejobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u dejuiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt umeteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderne-ming online heeft staan op vacature.com.

FINANCE &CONSULTING

37VACATURE16 APRIL 2011

Laat uw financiële talent uzelf énduizenden anderen vooruithelpen.

Alles over deze jobs vindt u op www.antwerpen.be/jobs, klik op Zorgbedrijf Antwerpen.

U kan ons ook altijd mailen ([email protected]) of bellen (03 338 27 27).

• Financieel adviseurVoor budgetbeheer en –controle, financiële analysesen rapportering en de opvolging van subsidie- eninvesteringsdossiers.

• Boekhouding coördinatorVoor het aansturen van één van onze boekhoudkundigeafdelingen.

• Boekhouding deskundigeVoor het uitvoeren van financiële transacties en controle.

• Thesaurie deskundigeVoor het uitvoeren van financiële analyses en hetoptimaliseren van geldstromen.

4.000 gemotiveerde medewerkers en hun 15.000 klanten zijn op

zoek naar uw financiële talent voor een snel groeiende sector. Het

Zorgbedrijf Antwerpen is een nieuw bedrijf van de groep Antwerpen.

Met 40 dienstencentra, een tiental thuisdiensten, 2.600 serviceflats en

17woonzorgcentra is het de grootste speler in de Antwerpse zorgsector.

037_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:03:36

Page 40: Elektronische maaltijdcheque

DOSSIER FINANCE & CONSULTING38 VACATURE16 APRIL 2011

Marie, 23 jaarAG Insurance ontdekt graag watMarie in haar mars heeft.

Let usdiscover you.

AG Insurance is ervan overtuigd dat er bij elke collega heelwat te ontdekken valt. Iedereen heeft immers zijn eigen talenten enambities. Daarom bieden we onze mensen tal van groeimogelijkheden.In een aangename werksfeer krijgt iedereen de kans om zich te ontplooienen om zelf initiatief te nemen. Een gezonde work-life balans wordt daarbijniet over het hoofd gezien. Dat alles in een bedrijf dat zijn ecologischeverantwoordelijkheid neemt. Zo zijn onze kantoren perfect bereikbaar methet openbaar vervoer.

Laat AG Insurance dus ontdekken wat jij in je mars hebt.Wij luisteren graagnaar jouw plannen. Zo kunnen wij de match maken met een uitdaging opmaat bij de grootste verzekeraar van het land.

Spreekt een van deze vacatures (m/v) je aan?Schadebeheerder Auto

Insurance Accountant

Surf naar www.aginsurance.be/discover voor meer info over dezeof andere jobs. Zo biedt AG Insurance nog heel wat uitdagingen op het

project management of IT.

De Maatschappij voor onderlinge bijstand (MOB) HOSPITAAL-PLUS,

HOSPITALISATIEVERZEKERING VAN DE LIBERALE MUTUALITEITEN, zoekt voor

onmiddellijke indiensttreding voor haar hoofdzetel in Brussel bij voorkeur

eenMASTER IN DETOEGEPASTE ECONOMISCHE

WETENSCHAPPENFunctie :

Op financieel en organisatorisch vlak wordt u verantwoordelijk voor de transitie van een

ziekenfondsstructuur (MOB) naar een verzekeringsonderneming, en voor de implementatie

van de Europese richtlijn Solvency II.

U wordt verantwoordelijk voor het financiële en het boekhoudluik van de werking, inbegrepen

de financiële en statistische rapportering (intern en extern).

U adviseert en ondersteunt de directie in de werking en organisatie.

Uw profiel :

Ubeschikt over eenmasterdiploma toegepaste economischewetenschappen of economische

wetenschappen en/of heeft relevante ervaring in de verzekeringssector.

U kan zowel autonoom werken als in team, bent punctueel, pro-actief en analytisch ingesteld

en heeft een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

U bent Nederlands- en/of Franstalig met een zeer goede, actieve kennis van de andere

landstaal.

Ons aanbod :

Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een competitief

loonpakket met extralegale voordelen. Uw plaats van tewerksteling wordt de Landsbond van

de Liberale Mutualiteiten, MOB Hospitaal-Plus, Livornostraat 25 in 1050 Brussel.

U kan uw kandidaatstelling en cv vóór 12 mei 2011 bezorgen aan de MOB HOSPITAAL-PLUS, Jan

Vandeweerd, voorzitter, Livornostraat 25, 1050 Brussel, of per e-mail naar [email protected].

Onze accountant gaat met brugpensioen in september 2011.Daarom zoeken wij, een internationale investeringsgroep in de onroerend goedsector, zowel in België als in het buitenland, op korte termijn een :

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER (m/v)

die verantwoordelijk is voor :- de boekhoudingen van onze Belgische vennootschappen.- de contactpersoon is tussen onze internationale holding, de banken, de

auditors, tax consultants, sociaal sekretariaat en leveranciers.- het opstellen en indienen van BTW-aangiftes, voorbereiding van de

vennootschapsbelasting, aangiftes onder supervisie van de externe accountantsen taxconsultants.

- verzorgen van de kwartaal- en jaarrapportage aan de holdingmaatschappij.- opstellen van de jaarrekeningen.- opstellen van budgetten en cash flows.

Uw profiel:- graduaatopleiding boekhouden of universitaire opleiding TEW, richting

accountancy en beschikken over minimum 8 à10 jaar ervaring in het voerenvan computerboekhouding.

- voldoende kennis van BTW wetgeving en vennootschapsbelasting is gewenst.- kennis van IFRS reporting is een pluspunt.- grondige kennis van Microsoft Excel en Word is absoluut noodzakelijk.- vertrouwd zijn met Windows XP en in de toekomst Windows 2007 is een

pluspunt.- door het internationale karakter van onze groep is naast de kennis van

Nederlands een zeer goede kennis van Engels een absolute vereiste.- een degelijke basiskennis van het Frans is een pluspunt.- u zal volledig zelfstandig moeten kunnen werken.

Ons aanbod:- een solide betrekking in een internationale groep met kantoor te Antwerpen-

centrum.- een competitief salaris in overeenstemmingen met uw ervaring en

bekwaamheid.

Heeft u interesse voor deze uitdagende betrekking, stuur dan uw sollicitatiebriefmet C.V. voorzien van recente pasfoto naar:

De heer Herman Wauters • p/a Adgar I&D Belgium NVMolenbergstraat 10 • 2000 Antwerpen

038_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:06

Page 41: Elektronische maaltijdcheque

DOSSIER FINANCE & CONSULTING 39VACATURE16 APRIL 2011

Wordt Brussel het kader voor jouw succescarrière?

Surf naarwww.lumineuzeloopbaan.be en weldra zit er nieuwe energie in je carrière!

Heb je ervaring met project management (BI en/of infrastructuur),ben je een functioneel analist, spreekt een PMO-job je aan

of ben je een specialist in security?

Versterk dan ons groeiend ICT-team!

Heb je een financiële achtergrond, kent Excel geengeheimen voor jou, analyseer je graag en boeien cijfers je?

Dan ben jij dé kandidaat voor ons Energy Trading-team!

Ontdek via www.lumineuzeloopbaan.beonze verschillende vestigingen enandere carrièremogelijkheden in:

• Finance

• Retail

• Production

• Purchasing

Reageer

via ‘spontaan

solliciteren’ op

lumineuzeloopbaa

n.be

Kijk op de website:www.vikvorming.beOf neem contact op met VIK Vorming:[email protected] of 03 259 11 06

Meer informatie?

VIK VormingHerentalsebaan 6432160 Wommelgem

Praktisch:data: maandagen 9 en 23 mei 2011tijdstip: telkens van 10 tot 18 uurplaats: VIK-huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgemmeer info: www.vikvorming.be/rapport

Praktisch:data: zaterdagvoormiddagen 7 en 14 mei 2011tijdstip: telkens van 9 tot 12 uurplaats: VIK-huis, Herentalsebaan 643 in Wommelgemmeer info: www.vikvorming.be/presentatie

Heldere taal intechnische rapporten

Overtuigend presenterenPROGRAMMAIn de voormiddag reiken we u een aantal technieken aan:n Hoe structureer ik mijn verhaal rond dit objectief?n Tips en oefeningen in non-verbaal taalgebruik?n Hoe betrek ik de deelnemers bij

het objectief van de presentatie?n Hoe bouw ik een dialoog met

open en suggestieve kernvragen?n Hoe zorg ik ervoor dat ik het kruispunt

van de communicatie blijf?n Hoe ga ik om met stoorzenders?n Hoe beheer ik mijn tijd?n Hoe sluit ik krachtig en resultaatgericht af?

In de namiddag kiest u zelf voor één van de drie workshops:1 Een strategie of nieuwe aanpak presenteren aan je team.2 Een oplossing, een product of een service presenteren.3 Een technische- of een bedrijfspresentatie geven aan een

klant.

PROGRAMMAn Efficiënt voorbereidenn Doel bepalenn Inhoud en doel op de lezer afstemmenn Sterke analyse- en synthesestrategieën hanterenn Structuurstrategieën hanteren (met voorbeelden)n Schrijfstijl perfectioneren (met kleine schrijfoefeningen)n Een checklijst opstellenn Opvolging ervaringen sinds dag 1n Gepaste vorm en stijl voor een rapportn Korte krachtlijnen van de norm van het BIN

(Belgisch Instituut voor Normalisatie)n Workshop met authentieke documenten

van de deelnemers en schrijfoefeningenn Veel voorkomende valkuilen

(de voor- en nadelen van onze hersenen)n Indien nodig: enkele typische valkuilen

bij het schrijven in het Engelsn Een actieplan opstellenBrengt u uw eigen rapporten mee? Dan krijgt u advies op maat.

039_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:11

Page 42: Elektronische maaltijdcheque

40 VACATURE16 APRIL 2011

Accentracing team

( J U N I O R ) M A R K E T I N G M A N A G E R

Omschrijving

U coördineert de marketingactiviteiten rond het Accent Racing Team en werkt promotiecampagnes uit.

U trekt via prospectie nieuwe sponsors aan, communiceert met de bestaande sponsors en staat in voor

de sponsorevenementen. U houdt rechtstreeks contact met de Tuner en zorgt er samen voor dat het

Team kan starten op de wedstrijden. U rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Accent Jobs For People.

Profiel

U bent een zelfstarter met een creatieve flair. U bent communicatief sterk. U bent een flexibel en

stressbestendig. U heeft 2 jaar relevante werkervaring en een sterke affiniteit met Marketing & Sales.

Bij voorkeur heeft U ervaring in een evenementenbureau of reclamebureau.

WWW.ACCENTRACINGTEAM.BE

Sinds het ontstaan van het Accent Racing Team worden elk jaar nieuwe grenzen verlegd. Onder leiding van Philip Cracco zettehet team de voorbije jaren enkele mooie prestaties neer. Na een decennium zich enkel gefocust te hebben op de motorsportin België wil het team zich nu ook internationaal profileren. Daarom is het Accent Racing Team op zoek naar een (m/v):

Geïnteresseerd of op zijn minst geïntrigeerd door deze vacature?Stuur zo snel mogelijk uw cv naar [email protected] en bel op het nummer 0478 844 390.

www.conac.be www.abelicaglobal.com

2 Software ontwikkelaarsJe functioneert binnen de unit Software development van IT.Als software ontwikkelaar sta je in voor de ontwikkeling vanNET web applicaties en NET rich client applicaties. Je zal zowel onzelegacy applicaties migreren als nieuwe applicaties ontwikkelen.We zoeken zowel een schoolverlater als een ervaren informaticusmet 5 à 10 jaar ervaring.

Profiel:

en met een projectmatige aanpak

problem solver

IT-Analist

uitwerkbaar model voor een geautomatiseerd informatiesysteem.

praktijk

professionele manier samenwerken met collega’s doorheen deorganisatie

Boekhoudkundig beheerderDe kandidaat is verantwoordelijk voor de administratieve en/of

instaat. Dit houdt onder meer in dat hij/zij zelfstandig volgendetaken uitvoert:

Conac werd opgericht in 1988

en stelt momenteel ongeveer

40 medewerkers tewerk in een

volledige dienstverlening voor

de grote pensioenfondsen, nl.:

boekhouding

Conac bedient momenteel

een groot deel van de Belgische

markt.

Via ons netwerk Abelica Global

behoren we tot één van de

belangrijkste internationale

dienstverleners in dit domein.

Wij zijn gelegen vlakbij het

Centraal Station in Brussel.

Momenteel hebben wij

volgende openstaande

vacatures (m/v) om de groei

te ondersteunen:

deze opvolgen/oplossen met de contactpersoon van de klant

Profiel:

en verzekeringen

een flexibele bedrijfsomgeving

Wij bieden:

onderneming die groeit binnen een sterk groeiende sector.Je kan rekenen op een permanente opleiding en een gevarieerde job.

legale voordelen.

Contactgegevens:

Conac cvba

en voor verderetoelichting over onze activiteiten.

040_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:23

Page 43: Elektronische maaltijdcheque

41VACATURE16 APRIL 2011

143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.beSpecialists in Banking & Financial Services Recruitment

Head of Risk Management EMEA

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at [email protected] by quoting the ref MTRW515865

A Top-Tier international financial institution is creating a Head of Risk Management EMEA role. Based in the Brussels branch and reporting to the General Management Board, this new role in the structure ismeant to handle all Risk Management matters, from Risk mapping, to Risk policy, Risk reporting and Risk awareness. The environment is dedicated to the team work and the efficiency to deliver within the resultdriven mindset. The company counts today about 60 people in charge of the deal acquisitions, the central services, the back and the middle office.

Brussels MTRW515865 M/F

Main Responsibilities

Setup and development of the Risk Management FrameworkParticipation of the analysis in the Operational and Credit Risk ManagementIntegrate the Risk Management awareness in the companyParticipate actively in the realization of Risk MappingLiaise with London in terms of Risk ManagementRespond to CBFA requirementsPerform control with or without the external consulting resources

Your Profile

University degree preferably in Economics or Applied Economics, Business Management, FinanceAt least 10 years of relevant experience, ideally related to Credit Risk ManagementExperience and knowledge of corporate/commercial banking activities is a plusFluent in English, command of French and/or Dutch is a plusHands onWilling to make the differenceResults driven“Out of the box” mindset

143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.beSpecialists in Sales & Marketing Recruitment

Business Developer (Bulding & construction materials)

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at [email protected] by quoting the ref MBEP516322.

Knauf is a multinational producer of building materials and construction systems. The company operates more than 150 production plants in over 40 countries with more than 24,000 employees.Knauf produces construction materials for drywall construction, internal plaster and cement-based external plaster and insulating. Nowadays, in order to increase the visibility of their Cement-based externalplaster range (Aquapanel®) on the Belgian Market, Knauf is looking for an entrepreunarial minded Business Developer.

Brussels MBEP 516322 M/F

Job Description

You provide technical expertise and advice to new and existing customersYou Identify and make contact with potential customers engaged on target construction projectsYou produce designs, specifications and details for architects, designers and contractorsYou maintain a close contact with Knauf Marketing Department to ensure our strong brand presenceYou act as a “true” expert for your product range and provide, if necessary, technical assistance

Your Profile

You have a higher education in a building disciplineYou have In depth knowledge of the construction marketplace, a strong business appreciation andMarket Awareness.You are Fluent in French and in Dutch.You are autonomous and proactive and you have good communication and interpersonal skillsYou are Customer and Solutions oriented

143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.beSpecialists in Sales & Marketing Recruitment

Electrotechnical Account Manager BeNeLux

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at [email protected] by quoting the ref MDES515841.

Our client is one of the worlds leading manufacturers within the energy transmission sector. With sales over 3.000 millions Euros, 47 manufacturing locations and more than 11.000 colleagues, they provide serviceto a global network of clients worldwide. They are a high-end supplier towards the energy transmission and distribution networks, the transport sector, the communication sector, the construction sector and theOEM industry.

Brussels MDES515841 M/F

Job Description

You design and implement the sales strategy in the Benelux region.You establish new and manage existing business relationships at all levels within key accounts.You will sell projects (and follow-up when needed) and products to the public sector, utilitiesproviders, the transport sector and the industry (Original Equipment Manufacturers) but also managerelationships with distributors.You manage the regional revenues and margin growth

Your Profile

You have a higher education (technical or business).You can demonstrate a proven sales track record within technical sales in energy transmission(ideally more than 5 years) with client interaction on multiple levels (In Belgium; The Netherlands andLuxemburg are a plus).You have the ability to sell products as well as projects.You are autonomous and proactive, you demonstrate analytical skills resulting in productive actions.You are fluent in Dutch and French, English is a plus.

143 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.beSpecialists in Banking & Financial Services Recruitment

Senior Risk Manager Continental Europe

If you recognise yourself in this role, please contact us via email at [email protected] by quoting the ref MTRW516237

A leading Global Property Expert, specialized in logistics and business space, is creating a Senior Risk Manager Continental Europe role within its Risk & Audit department. Based in Brussels and reporting to boththe General Counsel Europe and the Global Head of Risk Management, the function will service the Continental Europe region, covering incident management, operational risk identification and business control.

Brussels MTRW516237 M/F

Main ResponsibilitiesAs Senior Risk Manager – Continental Europe, your responsibilities will include :Setup and schedule the audit plan and ensure the follow upConduct internal audits and act as the lead advisor in terms of operational issues and financial riskmanagementManage the outstanding audit action schedulesProvide innovative input to the ongoing development and enhancement off the risk managementframeworkConduct incident management planAnalyze the risk issues in terms of Client acquisition, logistic matters, and investmentsEnsure the risk awareness within the group for the Continental EuropeProvide risk mapping results in terms of Financial RequirementsDevelop the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan

Your ProfileUniversity degree in a Financial Risk Management, or any other relevant fieldAt least 5 to 7 years of Risk Management and/or Audit experienceGood understanding of the Property industry is definitely an assetAny qualification in Lean, Six Sigma or other relevant certifications is a plusExcellent communication and presentation skills in English is mandatory, Dutch and/orFrench is a plusDetail oriented and result driven problem solverAutonomous, self motivated and self learner

OfferThis is a unique opportunity to join a still growing market leader in a role that will be customized forthe right candidate, and will give you premium exposure throughout the organization.

041_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:20

Page 44: Elektronische maaltijdcheque

42 VACATURE16 APRIL 2011

Scan deze QR CODE!Scan deze QR CODE! Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Diamondland, the largest diamond showroom in Antwerp - theDiamond City- attracts consumers from all over the world tobuy diamonds and diamond jewelry right from the source inAntwerp, the Diamond World Center.

MultilingualSalesperson (m/v)

FunctionWe are looking for a dynamic and representative sales-person to enforce our sales staff to serve and inform ourinternational clientele regarding their purchase of loosediamonds and diamond jewelry.

ProfileEmotional intelligence, responsibility and sense for initiative arerequired. As well as communication skills and language know-ledge, including non-European languages. Experience is wellappreciated but personality and commitment are even moreimportant.

Contact:[email protected]

Scan deze QR CODE!

ONLINE JOBS IN DE KIJKERPost én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Wolford staat wereldwijd bekend als een luxe merk. Met eenduidelijke visie op hoge kwaliteit, creativiteit en met een sterkgevoel voor ethiek produceert, commercialiseert en distribueertWolford unieke mode voor vrouwen. Luxe heeft de toekomst.Ter versterking van ons team in Antwerpen zijn wij op zoeknaar een

Human Resourcesen Payroll Assistent (m/v)

FunctiebeschrijvingOndersteuning van en rapportering aan de Finance

hoofdkantoor in Oostenrijk op gebied van HR in de Benelux

ProfielCommerciële/administratieve bachelor of Mbo-opleiding

gestructureerd kunnen werken.

Contact: [email protected]: +32 (+) 34513930www.wolford.com

Bij OCMW Zandhoven staat dienstverlening aan iedereburger centraal. Wij zoeken een dynamische medewerkervoor een boeiende, verantwoordelijke job

Administr. Deskundige(m/v)

FunctiebeschrijvingAdministratieve ondersteuning van de OCMW-diensten

ProfielBachelordiploma of diploma hoger onderwijs (één cyclus)

organisatorische & adminstratieve vaardigheden.

Aanbod

team.

Contact:[email protected]

Zelfstandig Gerant(m/v)

Functiebeschrijving

en administratie vallen ook onder uw bevoegdheid.

Profiel

manager.

Contact: www.primo.be

Als een onderdeel van een toonaangevende Duitse transportgroepspecialiseren wij ons in het vervoer van bulkproducten, vloeistoffenen general cargo voor de levensmiddelen- en chemische industrie.We beschikken hiervoor over een eigen containervloot van meer

vervoer. Heb jij zin om ons team te versterken, als (m/v):

Expediteur (m/v)

FunctieomschrijvingJe zorgt voor de dagelijkse contacten met de klant, de registratie,de operationele en administratieve afhandeling van hun logistieke

-bewust als je bent zoek je steeds naar de meest betrouwbare en

maar hierbinnen kan je voldoende autonoom werken.

Profiel

het plannen en organiseren van transporten en het opvolgen van

Contact: [email protected]/224.84.84

Brabantia is een gerenommeerd familiebedrijf en één van demarktleiders op het gebied van huishoudelijke artikelen.

Onze producten zijn functioneel en tijdloos van vormgeving.

Hoofd FinanciëleAdministratie (m/v)

FunctieomschrijvingJe staat in voor het opstellen en opvolgen van de resultatenrekeningenen balansen en het correct uitvoeren van de financiële boekhouding

van de medewerkers.

ProfielJe hebt een hogere universitaire opleiding ( economie, finance...)

ervaring.

Contact: [email protected]

042_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:21

Page 45: Elektronische maaltijdcheque

43VACATURE16 APRIL 2011

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreidefunctieomschrijvingen op

Vacature.comExtra impact voor uw online vacature?Contacteer Anke Blommaertop 02/482.03.45of [email protected]

SCAN DEZE QR CODE!

Geen Qr Code Scanner?Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs

Scan deze QR CODE!

CSM Benelux ontwikkelt, produceert en distribueert bakkerij-ingrediënten voor bakkers groot en klein, industriële brood-en zuivelproducenten, retailers en talrijke foodserviceklanten.CSM Benelux is tevens de naam achter een aantal sterkemerken als Waldkorn, Molco, Carels, Debco, Trio bewust en

Trade MarketeerNederland (m/v)

FunctiebeschrijvingJe analyseert, interpreteert marktinformatie en vertaalt ditnaar concrete kansen voor CSM Benelux in het Out Of Home

en productlanceringen, bewaakt de budgetten en evalueert

met sales.

ProfielBachelor of master, bij voorkeur in commerciële richting, meteen sterk analytisch vermogen en uitstekende communicatieve

een plus; ervaring in de voedingssector een must.

Contact:www.werkenbijcsmbenelux.com

Wolford staat wereldwijd bekend als een luxe merk. Met eenduidelijke visie op hoge kwaliteit, creativiteit en met een sterkgevoel voor ethiek produceert, commercialiseert en distribueertWolford unieke mode voor vrouwen. Luxe heeft de toekomst.Ter versterking van ons team in Antwerpen zijn wij op zoeknaar een

Retail Assistant (m/v)

Functiebeschrijving

tussen BeneluxManagement team, verkooppunten en hoofd-

Manager bij operationele werkzaamheden, cijfermatigeanalyses, rapportages en coördineren en opvolgen vanretail projecten.

ProfielCommerciële/administratieve bachelor of Mbo-opleiding

werken.

Contact: [email protected].: 0032-34513930

Als een onderdeel van een toonaangevende Duitse transportgroepspecialiseren wij ons in het vervoer van bulkproducten, vloeistoffenen general cargo voor de levensmiddelen- en chemische industrie.We beschikken hiervoor over een eigen containervloot van meer

vervoer. Heb jij zin om ons team te versterken, als (m/v):

Administratief BediendeBoekhouding (m/v)Functieomschrijving

-woordelijkheid en hebt een aangeboren affiniteit voor cijfers en

en boekhoudkundige verwerking van verkoop- en aankoopfacturen,de opvolging van debiteuren en het actualiseren en up-to-datehouden van de prijslijsten in onze database.

ProfielAls dynamisch persoon schuw je regelmatige telefonische contacten

Contact: [email protected]: 03 224 84 84

chemical and petrochemical industries. Based in Germany, thecompany has a wide network across Europe, the Middle Eastand China.To support our rapid international growth we arelooking for strong candidates for the following position:

Operations ManagerMiddle East (m/f)

FunctionTo manage one of our site operations on a large scale

candidate should have proven experience in this sort of

together with a customer-minded approach and strong

English together with experience in handling a multinationalteam are prerequisites for the job.After a six-month initiation period in Germany we foresee apotential re-location to the GCC region (ultimate location tobe agreed upon) as a basis for the position, which will entailsubstantial international travel. We offer a competitivesalary and once located in the Middle East, accommodationand transportation will be provided.

Contact:[email protected]

043_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:48:45

Page 46: Elektronische maaltijdcheque

44 VACATURE16 APRIL 2011

Luc BertrandAckermans & van Haaren

Luc De BruyckereTer Beke

Bert De GraeveBekaert

LaurentMinguetSerial Entrepreneur

WITH THE SUPPORT OFGOLD PARTNERS EVENT PARTNERS

Wees erbijwanneer één van Belgiës meest prestigieuze

business awards wordt uitgereikt.

in aanwezigheid van vroegere winnaars & genomineerdenVLERICK AWARD

Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Inschrijven opwww.vlerickalumni.com/award2011

044_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:56:49

Page 47: Elektronische maaltijdcheque

45VACATURE16 APRIL 2011

Academisch enWetenschappelijk PersoneelDe faculteit

Politieke en SocialeWetenschappenzoekt een (m/v):

Mandaatassistent

De faculteit

zoekt (m/v):

Researchmandaten

Administratief en Technisch Personeel

zoekt een (m/v):

Expert HVAC

een (m/v):

Stafmedewerker

Geïnteresseerd?www.ua.ac.be/vacatures

©JanCr

ab

The Human ElementDow is wereldwijd marktleider op hetgebied van plastics en chemicaliën.Deze positie stelt Dow in staat haarmissie te realiseren: bijdragen aan devooruitgang van de mensheid. Dat doetDow door innovatieve toepassingen teontwikkelen voor de voedsel- en farma-ceutische industrie. Maar bijvoorbeeldook voor verpakkings- en isolatie-materialen, persoonlijke verzorgings-producten en voor de productie vanschoon drinkwater. In de Benelux isDow gevestigd op acht verschillendelocaties, waarvan vijf in België.Werken bij Dow is bijzonder. U krijgtveel eigen verantwoordelijkheid. Wantin onze ogen speelt het menselijkeelement, the Human Element, de hoofd-rol bij het realiseren van vooruitgang.

Voor onze HDPE plant inTESSENDERLOzoeken we een gedreven ProductionEngineer, bij voorkeur met enkele jarenervaring. Dow zoekt communicatieveteamplayers, die veilig werken en aan-dacht voor het milieu zeer belangrijk vinden.

Production EngineerU zet uw kennis en ervaring in om hetproductieproces te optimaliseren eneventuele technische problemen in defabriek op te lossen. Veiligheid, gezond-heid en milieu stelt u voorop, maar u zetzich uiteraard ook in voor het makenvan kwaliteitsproducten tegen zo laagmogelijke kosten. U kunt goed metmensen omgaan; als coach en bege-leider zorgt u er samen met andereondersteunende functies voor dat debedrijfs- en fabrieksdoelstellingen wor-den gehaald. U heeft een afgerondemasters in ingenieurswetenschappen(richting chemie, werktuigkunde ofmateriaalkunde) en minimaal enkelejaren ervaring bij voorkeur in dechemische industrie.

Solliciteren?Stuur uw CV met motivatie naar GerardBlum, [email protected].

Kijk voor meer informatie of onze anderevacatures op www.careersatdow.com.

045_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:57:22

Page 48: Elektronische maaltijdcheque

46 VACATURE16 APRIL 2011

B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 - 8 8 0 0 R O E S E L A R E - + 3 2 ( 0 ) 4 9 6 4 0 0 0 7 6 - I N F O @ A C C E N T R I Q U E . B E - WWW . A C C E N T R I Q U E . B E

OM S C H R I J V I N G

U BOUWT HET EVENEMENTENBUREAU, DAT ZICH FOCUST

OP HR EVENTS, VERDER UIT. HET COMMERCIËLE IS UW

HOOFDTAAK: U PROSPECTEERT EN HEBT DAGELIJKS CON-

TACT MET UW KLANTEN. U WERKT MET EEN TEAM VAN

EVENT MANAGERS OM DE PROJECTEN TE REALISEREN.

SAMEN MET DE EVENT MANAGERS VERTAALT U IDEEËN

IN BEKL IJVENDE PROJECTEN EN STAAT U IN VOOR DE

ORGANISATIE ERVAN. U RAPPORTEERT RECHTSTREEKS

AAN DE CEO VAN THE HOUSE OF HR.

UW P R O F I E L

U H E E F T M IN IMUM 5 JAAR R E L E VAN T E WERK E R VAR I NG EN E EN S T E R K E

A F F I N I T E I T ME T MARK E T I NG & SA L E S . B I J V OOR K EU R H E E F T U E R VA -

R I NG I N E EN E V EN EMEN T ENBUR EAU . UW COMMERC I Ë L E EN C R EAT I E V E

F L A I R EN UW PASS I E V OOR K L AN T ENS E R V I C E Z O RG EN E R VOOR DAT

U VAN D E Z E BUS I N E S S UN I T E EN SUC C E S V E RHAA L MAAK T. U B EN T

E EN EN THOUS I A SMER END EN I N S P I R E R END P E R SOON . U B EN T E EN

F L E X I B E L E DU I Z ENDPOO T EN G E Ï N S P I R E E RD DOOR D E ORGAN I S AT I E -

M I C ROB E . U B EN T E EN S T R E S SB E S T END I G P E R SOON ME T VO L DO END E

SOC I A L E S K I L L S OM T E COÖRD I N E R EN ON - T H E - F I E L D .

ACCENTRIQUE IS EEN NO-NONSENSE EVENEMENTENBUREAU GESPECIALISEERD IN DE CREATIE, ORGANISATIE

EN COÖRDINATIE VAN DE MEEST DIVERSE EVENEMENTEN, GAANDE VAN ORIGINELE BUSINESS MEETINGS,

SEMINARIES, CONGRESSEN, INCENTIVES, TEAMBUILDINGS EN BEDRIJFSFEESTEN.

G E Ï N T E R E S S E E R D O F

O P Z I J N M I N S T G E Ï N T R I G E E R D D O O R D E Z E VA C AT U R E ?

STUUR ZO SNEL MOGEL IJK UW CV NAAR ANNELYN .NAERT@HOUSEOFHR .BE

EN BEL OP HET NUMMER 0478 844 390 .

W I J Z I J N O P Z O E K N A A R E E N ( M / V )

( J U N I O R ) P R O J E C T MANAG E R

VG.1

246/

BUO

SAP

-B-

C07.

002

-W

.INT.R

E.RS

.SO.

148

-DC

:401

03

Lid

van

recr

uitm

ent,

sear

ch&

sele

ctio

n.As

cent

ois

een

divi

sie

van

t-gr

oep

NV.

Meer jobs op www.ascento.beDe selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ascento.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteitenen vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Ascento is een divisie van

Algemeen DirecteurVoor sociale huisvestingsmaatschappij te Merksplas

In Merksplas beheert Bouwmaat-

schappij De Noorderkempen on-

geveer 1250 sociale woningen in de

regio Noorderkempen. Een team van

8 medewerkers werkt samen om de

sociale missie van de organisatie op

een professionele en toekomstgerich-

te manier verder uit te bouwen. In het

kader van de verdere uitbouw rekrute-

ren zij een (m/v):

Zorg voor sociale woningenU heeft de dagelijkse leiding en bent eindverantwoordelijke voor

de organisatie, en dit in nauw overleg met de Raad van Bestuur.

U beheert het bestaand patrimonium en realiseert nieuwe pro-

jecten. U vertegenwoordigt de maatschappij op tal van raden. U

coacht uw medewerkers, bepaalt het personeelsbeleid en bent

ook verantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer.

Leidinggevende met dossierkennisU beschikt over een masterdiploma, of een diploma hoger

onderwijs van twee cycli, of een bachelordiploma met min. 5

jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie. U

communiceert intern en extern op een overtuigende wijze. U

bent stressbestendig, flexibel en een geboren coach en leider.

Boeiend en mensgerichtEen boeiende job waarbinnen een mensgerichte visie centraal

staat. Een salaris tot maximum loonschaal A212 (barema’s

Vlaamse overheid), extralegale voordelen, 35 vakantiedagen

en de mogelijkheid tot een dienstwagen.

Interesse?Stuur voor 29 april 2011 uw cv en motivatiebrief naar

[email protected]

GA JE WERKEN METEEN BEDRIJFSWAGEN?OF MET PLEZIER?

046_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:21:09

Page 49: Elektronische maaltijdcheque

47VACATURE16 APRIL 2011

EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCYAGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNEEUROPÄISCHE AGENTUR FÜR FLUGSICHERHEIT

http://easa.europa.eu/recruitment.

BELGIË • NEDERLAND • FRANKRIJK • Z-AFRIKA

VG

.490

/B

Search & Selection is een gereputeerd personeelsadviesbureaumet kantoren in Antwerpen, Gent, Zaventem, Breda (NL),Lille (FR) en Pretoria (Z-A). Ruim dertig jaar begeleidenwij, als onafhankelijke HR partner, organisaties met wervingen selectie, search, evaluatie en ontwikkeling van personeel.Zowel op de private markt als in de publieke sector bouwdenwij een uitgebreide klantengroep en een sterk referentiekaderuit. Search & Selection onderscheidt zich door gedrevenvakmanschap gecombineerd met innovatieve werkmethoden,een grondige marktkennis en het persoonlijk engagement vanonze medewerkers. Onze klanten kunnen steeds rekenen op dehoogste kwaliteit en professionaliteit. Daarom willen wij onsteam in Antwerpen versterken met een talentvolle (M/V):

FUNCTIE:Je werkt in tandem met de projectleider-consultant dieop jou kan rekenen voor ondersteuning inzake allefacetten van het projectmanagement voor wervings- enselectieopdrachten. De focus ligt hierbij op de organi-satorische en administratieve omkadering van verschil-lende procedures zoals dossier- en agendabeheer, offerte-werk, voorbereiding facturatie, projectopvolging, project-rapportering.Daarnaast wordt deze functie stapsgewijs aangevuldmet een aantal inhoudelijke taken zoals o.m.:•Wervingsacties: opmaak vacatureprofielen, e-recruit-

ment, database search, direct search, marktonderzoek,wervingscommunicatie.

•Selectieopdrachten: selectie-interviews, psychotech-nische testing, feedback.

Je levert dus een essentiële bijdrage en bent mee verant-woordelijk voor de correcte opvolging en afhandelingvan een aantal lopende projecten.

PROFIEL:Deze veelzijdige en uitdagende functie vereist zowelsterke organisatorische en administratieve vaardighedenals inhoudelijke kwaliteiten. Wij kijken uit naar kandi-daten met een gerichte interesse in werving en selectie enmet een Bachelor of Master-diploma, bij voorkeur in eenmenswetenschappelijke richting. Een eerste ervaringin een ondersteunende functie binnen HR of consultancyis een plus, maar ook gemotiveerde carrièrestarterskomen in aanmerking. Je bent voldoende klantgericht,diagnostisch onderlegd en je beschikt over goede com-municatieve vaardigheden.

AANBOD:Search & Selection biedt jou een uitdagende functie metloopbaanperspectieven. Bezit je de nodige commerciëleflair en ondernemingszin, kan je doorgroeien naar defunctie van projectleider. In ieder geval krijg je de nodigebegeleiding en groeien jouw verantwoordelijkheden infunctie van je ontwikkeling. Je maakt deel uit van eentoekomstgericht bedrijf en een dynamisch team. Jeinzet en talent worden gehonoreerd met een competitiefsalaris, aangevuld met interessante extra-legale voordelen.

HOE REAGEREN?Geïnteresseerden solliciteren bij voorkeur online viawww.searchselection.com op vacature met referentie-code 5216/TB. Je kan eventueel ook schrijven naar:Search & Selection Antwerpen, t.a.v. Tom Bertens,Amerikalei 213, B-2000 ANTWERPEN,Tel.: 03/248.29.40,Email: [email protected]

Je mag rekenen op eenvertrouwelijke behandelingvan jouw kandidatuur.

SAMENHOGEROP

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL

Solliciteren?Geïnteresseerde kandidatenschrijven, mailen of nementelefonisch contact op metGroup Maes,t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet,HR Manager.Toemaattragel 1, 9000 Gent.Tel. 09/[email protected]

www.groupmaes.be

GROUPMAES

Functie: Je realiseert projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Je doet ditniet zonder grondige voorbereiding, je onderhandelt vooraf met leveranciers en onder-aannemers omtrent technische uitwerking en planning. Je kunt hiervoor rekenen opinterne en externe medewerkers. Zodra een project opstart, volg je de werf op, los jetechnische problemen op en ben je aanwezig op werfvergaderingen. Je onderhandeltmet de klant, stuurt onze werfleiders en onderaannemers ter plaatse aan, kortom,je coördineert en zorgt dat het vooruit gaat. Naast je coördinerende rol hou je ook deprojectkosten in de gaten. Het budgetbeheer en de rendabiliteit zijn immers jouw verant-woordelijkheid.

Profiel: Bouwkundige opleiding (Ingenieur, Architect) en minimaal 5 jaar ervaring. Je kenthet reilen en zeilen van bouwprojecten aan de kant van de (onder) aannemer. Je benteen kei in het coördineren en je kunt meerdere projecten tegelijk aansturen. Je bent vlottweetalig (N/F).

Aanbod: Een bijzonder boeiende en gevarieerde job in een bedrijf waar je verantwoorde-lijkheid krijgt en de kans om jezelf te ontwikkelen. Een jonge en informele omgevingwaar teamwork aangemoedigd wordt. Een salarispakket en de nodige tools passendbij deze functie.

Genisol nv behoort tot Group Maes en is gevestigd te Gent. Het bedrijfis actief in de bouwsector op het vlak van binnenafwerking (residentieel,kantoren, scholen, openbare besturen), restauratietechnieken en schrijn-werkerij. In het kader van haar groei heeft “GENISOL PROJECTS”(binnenafwerking) volgende vacature (m/v):

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW

ANDERE VACATURES BIJ GROUP MAES BINNENFINANCE EN TECHNICS VIND JE OPWWW.GROUPMAES.BE

047_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 20:04:21

Page 50: Elektronische maaltijdcheque

48 VACATURE16 APRIL 2011

DePersgroepPublishingdraait rondpassie voorde lezer, surfer enadverteerder.

Maarook rondpassie voor onzemedewerkers. Als uitgever vanpowerbrands inalle

mediasegmenten is dePersgroepeen inspirerendeomgevingvoor

talentvollemedewerkers.

Hetgeheimachter ons succes?DePersgroepPublishing laatgeenkans

onbenutomnieuweenvernieuwendeprojectenop te starten. Heel

binnenkort latenweweer vanonshorenmeteengloednieuwdigitaal project, NINA.be.

Metdezevernieuwdewebsite lancerenwehetgrootste Belgische internetinitiatief naar

vrouwen.Hiervoorzijnweopzoeknaarenthousiastemedewerkersomvanditgloednieuwe

verhaaleensuccestemaken.

Weet jij wat vrouwenwillen?Ben jedynamisch,gemotiveerd, flexibel, resultaatgericht enhou je vaneenno-nonsenseaanpak?Contacteeronsdan snel.Surf naarwww.persgroep.be, klik door naar jobs,openstaandevacatures, selecteer jouw jobensolliciteer online.

048_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:37

Page 51: Elektronische maaltijdcheque

49VACATURE16 APRIL 2011

Wij zijn op zoek naarNationaal AccountManagerFunctieAlsnationalaccountmanagerben jeverantwoordelijkvoorhetafsluitenvanpromotioneledealsendeverkoopvanonlineadvertentieproducten invrouwelijkesectoren zoalsmode, lifestyle,design,wellness,..

ProfielWezoeken iemandmeteen sprekendeverkoopservaring, idealiter binnendefashionenwomanworld. Jebent salesgedreven, empatisch ingesteldencommunicatief sterk. Je kanopeenovertuigendeenpakkendewijzeeenkrachtigepresentatiebrengen.Verder krijg je nog steedseenkick vanprospecterenenhou je vanhetonderhoudenvanbestaandeklantenrelaties.Jebenteenenthousiastedoorzetter enhardewerker, resultatenhalen iswat jedrijft. Nederlands is jemoedertaal en je spreekt zeer vlot Frans.Passie voordemediawereldenvoor het internet is vanzelfsprekend.

Regionaal AccountManagerFunctieAls regionaalaccountmanager ben jeverantwoordelijkvoorhetafsluitenvanpromotioneledealsendeverkoopvanonlineadvertentieproducten invrouwelijkesectoren zoalsmode, lifestyle,design,wellness...

ProfielJehebteendegelijkeverkoopservaring in dedienstensector eneenneus voorcommerciëleopportuniteiten. Jebentgepassioneerddoormediaen reclame:deonlineendigitalewereld zijn je tweedehabitat. Naast commerciële skills beschik jeookovereengoedeadministratievebasis.

Account ExecutiveFunctieAlsaccountexecutive bouw jeeeneigenportefeuille van klantenopdmv telefoni-scheprospectie. Jij bentdeprofessional dieer naar streeft te scoren. Jeweetalsgeenander hoe je jepotentiële klanten kuntaansprekenenovertuigen. Jebena-dert nieuwe leads, stelt jezelf enhetonlineconcept vooren krijgt hierbij devrijheidomeenpassendvoorstel uit tewerkenen teonderhandelenmetdeklant.

ProfielJebentvlot tweetalig (Nederlands/Frans)enhebteenaffiniteitmetdeonlinemarkt.Jeovertuigingskrachtendoorzettingweet je tevertalennaarconcrete resultaten.Jeorganisatorischeenadministratievevaardighedengarandereneenperfecteopvolgingvanofferte totenmetdeverschijningvandeonlinedeals.Door jezelfstandigheid, zinvoor initiatiefen interessevoordemediaennieuwemedia,verwerfje sneleengrondigemarkt-enproductkennisenbouwjestevigeklantenrelatiesuit

Community ManagerFunctieDoor innovatiefdenkenenactiegerichtdoen,ben jijdedrijvendekrachtachtereencommunityvanvrouwen. Jijbentdecentralecontactpersoonvoorde ledenervan,participeertactiefbinnendezecommunityenbeantwoordtallevragen.Daarnaastwerk je technischen lay-outmatigonlineactiesuitomnieuweledenaantetrekkenendebestaandecommunity teentertainen.Jevolgtookdecontactenopmetdepartnersdiemeewerkenaandecommunity.Jebentm.a.w.verantwoordelijkvoordecommunicatiemetendeuitwerkingvanactiesvoordezeonline femalecommunity.

ProfielJecombineert gedrevenheidmeteenpassie voordeonlinemediaendewil om tewinnen. Je schrijft graagenvlot teksten. Jebent zeercommunicatiefeneenplanning-enorganisatietalent.Het schrikt jounietaf omverschillendeactiesgelijktijdigop te zettenenop tevolgen. Jebent stressbestendigen je kanvlot ommetdeadlines. Bovendienben jeeenhardewerker eneengedreven teamspeler.Jehebteengoedekennis vanhtml, css, photoshopendreamweaver. Kennis vanGoogleAdwords is eenpluspunt.

JAVA DeveloperFunctieAlsJavaDeveloperben jemeeverantwoordelijkvoordeoptimalisatievanonzeBelgischeenNederlandsewebsites. Bovendiensta jemee invoordevolledigesoftware lifecycle.

ProfielJavaenandereprogrammeertalen ken jedoorendoor. Jebentookvertrouwdmetwebtechnologieën zoals xHtml, Javascript,Css,… systemengineeringenwebhosting.

E-commerceweb developerFunctieInhetkadervanditgloednieuweprojectben jemeeverantwoordelijkvoordeontwikkelingvanonzee-commerce-activiteiten.Alservarenback-endPHPdeveloperwerk jeaancomplexe,professionelewebshopapplicatiesopbasisvanMagento.Jeontwikkeltnieuwefunctionaliteitenenmodulesen integreert ze inbestaandebedrijfsprocessen.

ProfielJebenteen sterkecommunicator enhebt kennis vanPHP5&OOPenMagento.Ookbelangrijk zijn je kennis vanMySQL, HTMLenCSS.

AanbodEen jobvol afwisselingbinnendé leidendemediagroepvanVlaanderen,dat iswatwij jou

aanbieden.Wij voorzieneenaantrekkelijk salarisaangevuldmetextralegale voordelen

(eenuitgebreidegroeps- enhospitalisatieverzekering,bedrijfsrestaurant, deelname inde

winst enandereaantrekkelijkecomfortdiensten).Daarnaast hechtenweveel belang

aancontinueontwikkelingvanonzemensenenvoorzienwe regelmatigdoorgedreven

opleidingen.

Voormeerinformatieoverdezevacatureskanjeookterechtoponzewebsite:www.persgroep.be.

what women want

049_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:58:54

Page 52: Elektronische maaltijdcheque

50 VACATURE16 APRIL 2011

VacatureTalentumgemist?

Ontdek de andere manier van solliciteren.

Vacature Virtual Talentum is de grootste online carrièrebeurs van België voor m/v met talent.

Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg

het grootste jobaanbod en solliciteer meteen.

Waar wacht je nog op?

Surf naar virtualtalentum.vacature.com en ontmoet jouw nieuwe werkgever virtueel.

050_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:54:24

Page 53: Elektronische maaltijdcheque

51VACATURE16 APRIL 2011

Reageren doe je onder referentie3701V naar [email protected] naar Signum HR & Management,Battelsesteenweg 455 E, 2800Mechelen (015/450960).

BOSS paints in Beveren-Leie (Waregem) ontwikkelt,produceert en commercialiseert een gammaverfproducten. Kwaliteit, advies en service zijnsleutelbegrippen in de strategie van dit dynamischefamiliebedrijf, dat 230 mensen tewerk stelt en eenomzet van meer dan 42 miljoen euro realiseert.BOSS paints verkoopt aan zowel professionele als particuliere klanten. Deze laatstekunnen terecht in de betere decoratiezaken en in de 41 colora-winkels. Het bedrijfwerd door Unizo uitgeroepen tot KMO-Laureaat 2010 West-Vlaanderen. BOSS paintskijkt uit naar de versterking van een (m/v):

Als een enthousiaste ambassadeurvertegenwoordig je BOSS paints bij devakman: schilders en schildersbedrijven.Je beheert en ontwikkelt duurzamepartnerships, waarbij je toegesnedenoplossingen voorstelt uit het brede gammaproducten en services dat BOSS paintsaanbiedt. Je bent de spil tussen je klantenen je collega’s, in het bijzonder kleuradviseur,

technisch adviseur en medewerkercommerciële binnendienst. Voeg je aanje saleservaring het werkniveau vaneen bachelor toe? Ben je geïnteresseerdin decoratie en kleuren? Ben jecommunicatief, resultaatgericht enzelfstandig? Kijk voor meer informatie opwww.signumhrm.be. BOSS paints heeftvoor jou een aantrekkelijk aanbod in petto.

partnership met schilders(bedrijven)

Sales Rep Zuid-A’pen

MANAGEMENT ASSISTANTDYNAMIC AND DEDICATEDFor our Brussels Benelux office,we are looking for an assistant to the Managing Director.

WINGAS (www.wingas.be) is founded in 1993 as a joint venture betweenBASF’S daughter Wintershall and the Russian company Gazprom, and hassince its foundation realized an average yearly growth of 23% per year.

Together with its shareholders and its daughter companies like WINGASTransport, the WINGAS Group is active in the whole natural gas valuechain. This includes the production, the transportation, the operation ofan own extended natural gas pipeline network, the storage, and the sales

and distribution of natural gas within the European market. We offer a fastgrowing, financially stable organisation, encouraging entrepreneurship.

Having had a first working experience, you will manage the reception,diaries, cost control and organise meetings. We are looking for atrilingual person (DU, FR, EN), who has an entrepreneurial spirit andwho is prepared to go “the extra mile”. You know the MS Office tools,you are a flexible self organiser, communicative and positive minded.As a direct assistant to the Managing Directoryou can handle stress and confidentiality. Weoffer a fixed salary of €2500 to €3500 andextra benefits, depending on the quality andexperience of the candidate.

Does this profile interest you? Please send yourupdated CV at [email protected] call on 2 541 16 55.

hays.be

Uw functie: U stuurt samen met het directieteam de onderneming aan. Daartoe krijgt u na eenintensieve training on the job volgende taken & verantwoordelijkheden : • U werkt mee aan het dagelijksefficiënt organiseren van de planning en uitvoering van de controles. • Bij onze planning op weekbasistreedt u op termijn op als coördinator • U wordt verantwoordelijk voor één van onze afdelingen & geeftleiding aan een team van agenten-onderzoekers. Daarbij bent U een spil bij de opvolging van technischeprocedures & de verslaggeving in het kader van ons integraal kwaliteitssysteem • U onderhoudt derelaties met de klanten waarvoor u dossierbeheerder wordt & dit zowel op commercieel als technischvlak. U adviseert onze klanten deskundig door opvolging van regelgeving & technologie in uw vakgebied.• Op termijn introduceert & implementeert u organisatorische en technische verbeteringen. U werktdaarbij nauw samen met de kwaliteitsverantwoordelijke voor de uitwerking van interne procedures enrichtlijnen.Uw profiel: • Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gedreven kandidaat (m/v) die zich gemakkelijkweet te integreren in een team • U beschikt over een Master diploma (Burgerlijk Ingenieur, IndustrieelIngenieur, Handelsingenieur of T.E.W.) • U hebt ervaring in industrie (mechanica of elektriciteit) of metveiligheids- en milieubeheer • U werkt nauwkeurig & kunt toch deadlines halen • U hebt leidinggevendecapaciteiten & bewezen competenties op vlak van algemeen management en organisatieontwikke-ling • U kan vlot communiceren met interne & externe gesprekspartners van alle niveaus • U bentNederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans.

Uw functie: Na uw opleiding verricht u veiligheidscontroles van elektrische en/of technische instal-laties, met de nodige dosis verantwoordelijkheidszin • U staat in direct contact met nieuwe & bestaandeklanten in uw regio • U bent tevens verantwoordelijk voor de administratieve verwerking op PC van deverslaggeving naar aanleiding van uw controles.Uw profiel: • U bent graduaat of bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring.• U hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als technicus, met betrekking tot onderhouds- of installatie-aspecten • U bent dynamisch, met goede contactuele vaardigheden.

Wij bieden: • Een voltijdse job in een evenwichtig groeiend bedrijf • Een competitieve verloning • Eenuitgebreid gamma van extra legale voordelen (firmawagen, verzekeringen, dagvergoeding, ...) • Een col-legiale werksfeer met een team enthousiaste collega's • Een schat aan kennis en ervaring • Mogelijkheidtot specialisatie in technieken of sectoren in functie van uw interesse en ambitie.

Interesse? We ontvangen je kandidatuur met CV graag via een brief of e-mail:ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden.Tel. 015-55 51 51, e-mail: [email protected], www.atk.be

ATK,externe dienst voor technische controles, gevestigd te Bonheiden bij Mechelen, is sinds 1962actief in veiligheidscontroles van technische installaties (o.m.hefwerktuigen,elektriciteit,aardgas& druktoestellen) alsook in milieucontroles.ATK werkt met een integraal kwaliteitssysteem vol-gens ISO 17020 en is daartoe door Belac geaccrediteerd. Door een kwalitatieve & snelle servicete verlenen aan onze klanten, kennen wij een gezonde groei. ATK wil als dynamische KMOhaar dienstverlening steeds verder vernieuwen en afstemmen op de vragen van haar klanten.Om onze groei te ondersteunen, zoeken wij ter versterking van ons team een enthousiaste m/v:

Operations Manager

Inspecteurs

CvbaVooruit beheert, onder de handelsnaam COOP-apotheken, naasteen eigen groothandel, 38 apotheken in Oost- enWest Vlaanderen

Om ons team in de apotheek, gespecialiseerd in levering aan residentiële woongemeenschappengelegen te Gent, te versterken zijn wij dringend op zoek naar een gemotiveerde:

APOTHEKER(m/v)

Functieomschrijving:Samenmet de apotheker-titularis en een gespecialiseerd team bent u verantwoordelijk voorde levering van gefractioneerde geneesmiddelen aanWoon- en Zorgcentra. U staat in voor deorganisatie en de planning van de geneesmiddelendistributie, de contacten met de diverseinstellingen en de verdere uitbouw van deze strategische afdeling.

Profiel:U bent in het bezit van het diploma van apotheker. (Master in de farmaceutische zorg,Master inde ziekenhuisfarmacie). U kan zelfstandig werken en functioneert goed in een multidisciplinairteam en beschikt over leidinggevende capaciteiten.U bent communicatief, dynamisch en heeft ervaring met diverse informaticasystemen.

Ons aanbod:Uwordt tewerkgesteld in een moderne werkomgeving,met ruimte voor autonomie en eigeninbreng.Wij bieden een voltijdse functie, een contract van onbepaalde duur en een correcteverloning aangevuld met extra legale voordelen.

Hoe solliciteren voor deze functie?Gelieve uw schriftelijke gemotiveerde kandidatuur vergezeld van uw cv via e-mailvoor 28 april 2011 door te sturen naar :[email protected] bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemenmet Marc Standaert, directeur,Nieuwevaart 151 - 9000 Gent, telefoon: 09/ 216 68 25

051_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:00

Page 54: Elektronische maaltijdcheque

DIRECTIE & TOPMANAGEMENTADJUNCT-DIRECTEUR VITO HOOGSTRATEN 30

ALGEMEEN DIRECTEUR BOUWMAATSCHAPPIJ DE NOORDERKEMPEN ASCENTO 46

APPROVALS & STANDARDISATION DIRECTOR EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY-EASA 47

DELHAIZE SUPERMARKTDIRECTEUR DELHAIZE GROUP 36

OPERATION MANAGER U.S.A. PIDY GOURMET AGO INTERNATIONAL 35

OPERATIONS MANAGER MIDDLE EAST ALFRED TALKE 43

INGENIEURSCSA DESIGNER BAYER ANTWERPEN 26

ENGINEER CONTRACTORS MANAGEMENT BAYER ANTWERPEN 26

INDUSTRIEEL INGENIEUR LUCHTVAART SELOR 45

INFRASTRUCTURE MEDEWERKERS SMALS 58

INGENIEURS JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

OPERATIONS MANAGER ATK 51

PIPING DESIGNER BAYER ANTWERPEN 26

PLANT RELIABILITY ENGINEER BAYER ANTWERPEN 26

PROCESS AND PLANT SAFETY ENGINEER BAYER ANTWERPEN 26

PROCESS ENGINEER BAYER ANTWERPEN 26

PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEER HONDA ACCESS EUROPE HUDSON 23

PRODUCTION & TRAINING ENGINEER TEMPO-TEAM 34

PRODUCTION ENGINEER DOW 45

PROJECT ENGINEER PROJECT IMPROVEMENT TEMPO-TEAM 34

PROJECTING. ELEKTRISCHE INSTALLATIES SCK-CEN 29

PROJECTINGENIEUR ELEKTRICITEIT SCK-CEN 29

PROJECTLEIDER HYE 30

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW GROUP MAES 47

WERKVOORBEREIDER HYE 30

TECHNIEK & PRODUCTIEEXPERT HVAC UNIVERSITEIT ANTWERPEN 45

INSPECTEURS ATK 51

OPERATIONAL PRODUCTION EXPERT BAYER ANTWERPEN 26

PRODUCTIE MEDEWERKER SPE-LUMINUS 39

PROJECTLEIDER TECHNIEKEN SOPRIM@ 27

TECHNICAL TRAINER & EXPERT TEMPO-TEAM 34

TECHNICUS UNIVERSITEIT GENT HUDSON 27

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER SCH√ÚCO VAN DER VELDE GROEP 53

WETENSCHAPLABORANT NYNAS ACCORD GROUP BELGIUM 33

REACTORFYSICUS SCK-CEN 29

REDACTIE & COMMUNICATIEADVISEUR BEELDVORMING EN REPUTATIE VLAAMSE OVERHEID, AFD. COMMUNICATIE JOBPUNT VLAANDEREN 24

COMMUNITY MANAGER DE PERSGROEP PUBLISHING 49

ZOO ACADEMY MANAGER KMDA HUDSON BELGIUM 23

HR MANAGEMENTASSISTENT HR CONSULTANT SEARCH & SELECTION 47

HR CONSULTANT TEMPO-TEAM 34

HR MEDEWERKERS SMALS 58

HR OFFICER TEMPO-TEAM 34

HUMAN RESOURCES EN PAYROLL ASSISTENT WOLFORD 43

HUMAN RESOURCES MANAGER THE BRITISH SCHOOL 30

MANAGING CONSULTANT DIP DIP 33

CONSULTANCYSAFETY CONSULTANT AG INSURANCE 38

JURISTIEKBEDRIJFSJURISTE - DIRECTIEASSISTENTE SOPRIM@ 27

JURIST AG INSURANCE 38

FINANCIËNACCOUNT MANAGER TEMPO-TEAM 34

ACCOUNTANT OF BOEKHOUDER ADGAR I&D BELGIUM 38

ACTUARY PRODUCT MANAGER PROTECTING AG INSURANCE 38

BEHEERDER CORPORATE PROPERTY AG INSURANCE 38

BEHEERDER EMISSIE BUSINESS BOAR AG INSURANCE 38

BEHEERDER RECHTSBIJSTAND, LEVENSVERZ. AG INSURANCE 38

BOEKHOUDERS JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

52 VACATURE16 APRIL 2011

OVERZICHTPER FUNCTIE

Alle vacatures vind je ook onlinevacature.com/zoeker

052_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:00

Page 55: Elektronische maaltijdcheque

53VACATURE16 APRIL 2011

Schüco ontwikkelt en verdeelt op succesvollewijze technische en architectonisch veeleisendesystemen voor de productie van ramen, deuren,gevelsystemen en solar constructies. Dezeproducten en systemen kenmerken zich door eenhoge mate van kwaliteit en betrouwbaarheid.Met het unieke scala aan materialen, kleuren,vormgeving en de intelligente systeemtechniekkunnen zij meer dan voldoen aan de eisen die aanelk willekeurig project worden gesteld. SchücoBelgië te Gent bewerkt de markt met kunststofgevelsystemen voor met name klanten in dewoningbouw-, utiliteit- en welzijnsector. Met eenteam van enthousiaste, professionele en zeerervaren medewerkers maakt Schüco de laatstejaren een gezonde groei door. Voor de vestigingin Gent (vlak bij openbaar vervoer) zijn wij opzoek naar enthousiaste kandidaten (m/v) voor devolgende functies:

In deze functie wordt u verantwoordelijk voor een erg divers takenpakket. U behandelt het inkomend telefoonverkeer,organiseert beurzen en zorgt hier voor de nodige vertalingen. U ondersteunt de Sales Manager Benelux bij zijnwerkzaamheden. U bent administratief sterk en beheert de kantoor- en facilitaire benodigdheden. U bent de onmisbareschakel in de communicatie met zowel klanten als collega’s en denkt graag mee. (referentienummer BSCH111)

Uw profiel:• Ondernemend, zelfstandig en klantgerichte houding• Flexibel, teamplayer

Commerciële en directiefuncties opwww.velde.be

Erkenning VG.665/B

Sales Support Medewerker

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOORSALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES

IN (NON) PROFIT

BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst

Na uw intensieve inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor het geven van technisch advies (product-, project- ofsysteemvragen) en bent u de spil tussen de Belgische markt en het hoofdkantoor in Duitsland. Uw gesprekspartnersvariëren van architecten en projectleiders tot de afdeling calculatie, werkvoorbereiding en de tekenkamer. U geeft nietalleen advies maar bouwt een langdurige en sterke relatie op mede door uw klantgericht denken. Daarnaast maakt uactief deel uit van een projectgroep. Deze levert bijvoorbeeld verkoopondersteunende middelen aan de buitendienst omzo de organisatie verder te professionaliseren. (referentienummer BSCH112)

Uw profiel:• Bij voorkeur een bouwkundig technische opleiding of relevante ervaring• Beheersing van Autocad en andere tekenprogramma’s is een plus

• Technisch sterk, flexibel• Tweetalig (NL/FR)

• Hoge mate van zelfstandigheid inuw functie

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

• Sterke computervaardigheden• Goede kennis van het Frans en Duits

Wat biedt Schüco?• Professionele en succesvolle multinational• Klein, hecht team• Mooie doorgroeimogelijkheden

Interesse?Reageer via onze site www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Valerie Maesof Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.schueco.be

Commerciële en directiefuncties opwww.velde.be

Erkenning VG.665/B

Account manager

Knauf Insulation Beneluxmaakt deel uit van de Knauf groep en is al jarenlang toonaangevendproducent van verschillende isolatiematerialen. Vanuit het verkoopkantoor in Oosterhout (NL)bewerkt Knauf Insulation de Benelux. Op dit moment is Knauf Insulation wereldwijd de snelstgroeiende isolatieproducent met het meest gevarieerde aanbod aan isolatieproducten. Klanten vande organisatie bevinden zich met name in de ruwbouw, droogbouw en industrie. Ter versterking vanons Belgisch team, zijn wij op zoek naar kandidaten m/v voor de functie van:

Na een praktische inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van Knauf Insulation in Belgiëen Luxemburg wat betreft de productgroepen geëxpandeerd polystyreen, steenwol en houtwolcement. Dankzij uwadviserende rol en uw (aangeleerde) productkennis bouwt u bestaande contacten verder uit. Uiteraard ligt daarnaastde nadruk op nieuwe projecten en potentiële klanten. Uw opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit aannemers endakwerkers. In deze zelfstandige functie wordt u ondersteund door een professionele binnendienst. U werkt vanuit huisen rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur.

Uw profiel:• Commerciële buitendienstervaring• U spreekt “de taal van de bouw”• Zelfstandig, daadkrachtig, no-nonsense• Basiskennis van de Franse taal is een vereiste

Interesse?Reageer dan binnen 10 werkdagen op www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. KNA112) kunt ucontact opnemen met K. Mathijssen of V. Van Landeghem, tel: 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.knaufinsulation.nl

Knauf Insulation heeft veel te bieden:• Sterke naam, solide organisatie• Zeer gevarieerd aanbod aan isolatieproducten• Korte communicatielijnen, informele cultuur• Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOORSALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES

IN (NON) PROFIT

BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

053_GPV3QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:37

Page 56: Elektronische maaltijdcheque

BOEKHOUDING COORDINATOR ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 37

BOEKHOUDING DESKUNDIGE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 37

BOEKHOUDKUNDIG BEHEERDER CONAC 40

BUSINESS ANALYST TEMPO-TEAM 34

CUSTOMER SERVICE COORDINATOR VOLYS STAR HUDSON BELGIUM 25

DIRECTEUR FINANCIEN UNIVERSITEIT HASSELT 22

ENERGY TRADER SPE-LUMINUS 39

FINANCIEEL ADVISEUR ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 37

FINANCIELE MEDEWEKERS RTL BELGIUM 28

FINANCIELE MEDEWERKER SPE-LUMINUS 39

FISCALIST AG INSURANCE 38

HEAD OF RISK MANAGEMENT EMEA COPORATE BANKING MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 41

HOOFD FINANCIELE ADMINISTRATIE BRABANTIA 43

INSURANCE ACCOUNTANT AG INSURANCE 38

INSURANCE OFFICER EMPLOYEE BENEFITS AG INSURANCE 38

MASTER I.D. TOEGEPASTE ECON. WETENSCH. HOSPITAAL PLUS 38

SCHADEBEHEERDER AUTO AG INSURANCE 38

SENIOR RISK MANAGER CONTINENTAL EUROPE LEADING PROPERTY MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 41

THESAURIE DESKUNDIGE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 37

SALES & MARKETING

(JUNIOR) MARKETING MANAGER ACCENT 40

(JUNIOR) PROJECT MANAGER ACCENTRIQUE 46

ACCOUNT EXECUTIVE DE PERSGROEP PUBLISHING 49

ACCOUNT MANAGER HONDA ACCESS EUROPE HUDSON 23

ACCOUNT MANAGER KNAUF INSULATION BENELUX VAN DER VELDE GROEP 53

ACCOUNT MANAGER B2B KMDA HUDSON BELGIUM 23

ACCOUNT MANAGER VLAANDEREN VANDEWALLE BOUWGROEP AGO INTERNATIONAL 35

ACCOUNTMANAGER ABS VAN DER VELDE GROEP 55

ADVISEURS AG INSURANCE 38

AMBITIEUZE B2B SALES MANAGER BELUX CRAWFORD HUDSON BELGIUM 25

BUSINESS DEVELOPER KNAUF MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 41

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BELUX CRAWFORD HUDSON BELGIUM 25

CONTACT CENTER AGENT TEMPO-TEAM 34

ELECTROTECHNICAL ACCOUNT MANAGER MICHAEL PAGE INTERNATIONAL MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 41

EVENT MANAGER ACCENT JOBS FOR PEOPLE 31

EXPORT MANAGER COVAMEAT INVENTI 28

FIELD SALES ENGINEER CONDUCTIX-WAMPFLER VAN DER VELDE GROEP 55

MARKETEERS RTL BELGIUM 28

MARKETING ASSISTENT TEMPO-TEAM 34

MULTILINGUAL SALESPERSON DIAMONDLAND 43

NATIONAAL ACCOUNT MANAGER DE PERSGROEP PUBLISHING 49

PROJECTVERKOPER TECHNO SPECIALS INVENTI 32

PURCHASER SPE-LUMINUS 39

REGIONAAL ACCOUNT MANAGER DE PERSGROEP PUBLISHING 49

RETAILER SPE-LUMINUS 39

SALES REP ZUID A’PEN BOSS PAINTS SIGNUM HR & MANAGEMENT 51

TRADE MARKETEER CSM 43

VERKOPERS RTL BELGIUM 28

VERTEGENWOORDIGER TEMPO-TEAM 34

VERTEGENWOORDIGER DIMATEC 30

ZELFSTANDIG GERANT PRIMO 43

LOGISTIEK & DISTRIBUTIEEXPEDITEUR BRUHN 43

HOOFD DISPATCHING VAB 33

JUNIOR INKOPER ECC VAN DER VELDE GROEP 55

LOGISTIEK MEDEWERKER TEMPO-TEAM 34

ADMINISTRATIEADMINISTRATIEF BEDIENDE TEMPO-TEAM 34

ADMINISTRATIEF BEDIENDE BOEKHOUDING BRUHN 43

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE OCMW ZANDHOVEN 43

ASSISTENT TOEZICHTHOUDER MARKTWERKING VREG JOBPUNT VLAANDEREN 22

ASSISTENT(E) VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 34

CALL AGENT TEMPO-TEAM 34

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER TEMPO-TEAM 34

MANAGEMENT ASSISTANT WINGAS HAYS 51

MANAGEMENT ASSISTANTS JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

OFFICE MANAGER TEMPO-TEAM 34

PARTTIME MEDEWERKER PROJECTBEHEER RICHARD WOLF 30

POLYVALENTE BEDIENDE VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 34

POLYVALENTE BEDIENDEN VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 34

PROJECT MANAGER AG INSURANCE 38

RETAIL ASSISTANT WOLFORD 43

SALES SUPPORT MEDEWERKER SCH√ÚCO VAN DER VELDE GROEP 53

STAFMEDEWERKER INDUSTR ONDERZOEKSFONDS UNIVERSITEIT ANTWERPEN 45

ANDEREBEKKENCOORDINATOR BOVENSCHELDEBEKKEN WATERWEGEN EN ZEEKANAAL JOBPUNT VLAANDEREN 24

BRANDWEERMANNEN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

MILIEUADVISEURS JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

PENITENTIAIR BEWAKINGSASSISTENTEN SELOR 45

PROJECTMANAGER ZORG UNIVERSITEIT HASSELT 22

SPORTCOORDINATOREN VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 34

TEAM LEADER TEMPO-TEAM 34

WERFLEIDER HYE 30

GEZONDHEIDAPOTHEKER VOORUIT 51

VERPLEEGKUNDIGEN JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

CREATIEVE BEROEPENGRAFISCH VORMGEVER ACCENT JOBS FOR PEOPLE 31

WEB DESIGNER ACCENT JOBS FOR PEOPLE 31

MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGBEGELEIDER BUURTWERK POSTHOF 30

DIENSTHOOFD PUBLIEKE DIENSTVERLENING GEMEENTE EDEGEM 27

54 VACATURE16 APRIL 2011

Alle vacatures vind je ook onlinevacature.com/zoeker

054_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:27

Page 57: Elektronische maaltijdcheque

55VACATURE16 APRIL 2011

Commerciële en directiefuncties opwww.velde.be

Erkenning VG.665/B

Accountmanager

ABS, onderdeel van het Zweedse Cardo Flow Solutions, is wereldwijde leverancier van oplossingenvoor afvalwaterzuivering. Met een compleet productengamma van pompen, mixers, roerwerken,beluchters, compressoren, controle- en monitoringapparatuur en een uitstekende service biedt ABSde meest optimale oplossingen aan klanten in verschillende sectoren. Voor de Benelux-organisatiezijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten m/v voor de functie van:

Na een grondige interne opleiding wordt u verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten in de regio Vlaanderen. Indeze functie zorgt u voor technisch advies naar zowel bestaande klanten als prospecten. U onderhoudt contacten metgemeentes en intercommunales maar ook met aannemers en installateurs, en u evolueert tot deskundig partner dankzijgedegen advisering. Geregeld woont u sales meetings bij op het kantoor te St. Stevens Woluwe en Maastricht. U werktvanuit huis en rapporteert aan de General Manager Benelux.

Wie zoekt ABS?• Hogere technische opleiding• Succesvolle commerciële buitendienstervaring• Organisatorisch sterk, netwerker, doorzetter• Goede werkkennis Frans

Geïnteresseerd?Reageer dan, bij voorkeur binnen 10 werkdagen, via onze website www.velde.be. Het referentienummer voor dezevacature is AWT111. Voor meer informatie kunt u kijken op www.absgroup.com of contact opnemen met Valerie Maes,telefoon 03/369 11 61.

Wat biedt ABS?• Solide onderneming met open, informele werksfeer• Degelijke opleiding en ruimte voor eigen ontwikkeling• Functie met verantwoordelijkheid• Aantrekkelijk salarispakket

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOORSALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES

IN (NON) PROFIT

BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Commerciële en directiefuncties opwww.velde.be

Erkenning VG.665/B

Junior Inkoper

ECC NV is een chemisch bedrijf gevestigd in Wilrijk dat reeds meer dan 40 jaar actief engespecialiseerd is in de ontwikkeling, de engineering, de productie en de toepassing van chemischeen bouwtechnische producten. ECC nv is uiterst sterk in alles omtrent waterdichting, structureelherstel en kunstharsvloeren. Een flexibele aanpak en oog voor innovatie maken van ECC N Veenhoogwaardige partner. Ter versterking van het gedreven team zijn wij op zoek naar kandidaten(m/v) voor de functie van:

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOORSALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES

IN (NON) PROFIT

BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

In deze functie speelt u een belangrijke rol in het aankoopbeleid van grondstoffen en producten. Prijsafsprakenvoorbereiden, prijsberekeningen en margebewaking zijn uw uitdagingen. De correcte afhandeling van deinkoopadministratie behoort eveneens tot uw taken. Bovendien staat u in voor het voorraadbeheer: een optimaalvoorraadniveau is uw doel (zowel van grondstoffen als afgewerkte producten). Nauwkeurigheid en discipline zijnsleutelwoorden in deze functie. U bent de spil tussen R&D, productie en verkoop.

Uw profiel?• Bachelor- of Masteropleiding (voorraadbeheer, inkoop,..)• Starter of eerste werkervaring• Communicatief en flexibel• Sterke computervaardigheden

Interesse?Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentienummer ECC111 kunt u contact op-nemen met Mevr. Maes of Mevr. Van Landeghem op het nummer 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.ecc-belgium.be

Wat biedt ECC NV?• Gezonde, solide organisatie• Uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief• Korte communicatielijnen, open en informele cultuur• Uitstekende arbeidsvoorwaarden (incl. bedrijfswagen)

Field Sales Engineer

Conductix-Wampfler is de toonaangevende fabrikant op hetgebied van energie- & datatoevoersystemen voor bewegendesystemen. De activiteiten zijn zeer veelzijdig en gevarieerd.Meer info hierover vindt u op www.conductix.com.Voor de Belgische en Luxemburgse markt zijn wij op zoek naargemotiveerde kandidaten (m/v) voor de functie van:

Commerciële en directiefuncties opwww.velde.be

Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOORSALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES

IN (NON) PROFIT

BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

In deze buitendienstfunctie bent u verantwoordelijk voor de verkoopresultaten op de Belgische en Luxemburgse markt.Door de grote diversiteit van wensen en behoeften van de klanten wordt u uitgedaagd om creatieve klantgerichteoplossingen te creëren. Belangrijke klanten en toepassingen vindt u in havens, staalfabrieken, pretparken, rolbruggen,machine-industrie, fabrieksautomatisering, elektrische voertuigen, theaters enz. Uw gesprekspartners zijn constructeurs,projectingenieurs en inkopers. U werkt vanuit huis en rapporteren doet u aan de directeur SMO Benelux in Nederland.

Uw profiel?• Relevante verkoopervaring• Technisch sterk, creatief, oplossingsgericht• Bij voorkeur mechanische of elektrotechnischeervaring/opleiding. Bachelor werk- en denkniveau

• Meertalig (NL/FR/EN). Duits is een plus

Interesse?Reageer via www.velde.be. Voor meer informatie over de vacature met referentienummer WMP111 kunt u contact opnemenmet Mevr. Maes of Mevr. Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.conductix.com

Wat biedt Conductix-Wampfler?• Internationale organisatie met een gevestigde marktpositie• Breed scala innovatieve kwaliteitsproducten• Veelzijdig werk. Prima ontwikkelingsmogelijkheden• Goede ondersteuning vanuit Conductix-Wampfler Nederland• Uitstekende arbeidsvoorwaarden

055_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 19:55:19

Page 58: Elektronische maaltijdcheque

ICT & INTERNET2 SOFTWARE ONTWIKKELAARS CONAC 40

DEVELOPERS SMALS 58

E-COMMERCE WEB DEVELOPER DE PERSGROEP PUBLISHING 49

FUNCTIONEEL ANALIST SPE-LUMINUS 39

HELPDESKMEDEWERK(ST)ER ICT GEMEENTE EDEGEM 27

ICT-ERS KBC 26

INFORMATICI JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN 2

IT YOUNG PROFESSIONALS & EXPERTS AG INSURANCE 38

IT-ANALIST CONAC 40

IT-ERS RTL BELGIUM 28

JAVA DEVELOPER DE PERSGROEP PUBLISHING 49

PROJECT MANAGERS SMALS 58

SECURITY MEDEWEKERS SMALS 58

ONDERWIJS & OPLEIDINGASSISTENEN WISKUNDE UNIVERSITEIT HASSELT 22

BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS UNIVERSITEIT GENT HUDSON 27

DEELTIJDS HOOFDDOCENT GEZONDHEIDSECON. UNIVERSITEIT HASSELT 22

DEELTIJDSE DOCENTEN GEZONDHEIDSMANAG. UNIVERSITEIT HASSELT 22

DEELTIJDSE DOCENTEN RECHT UNIVERSITEIT HASSELT 22

DOCTOR-ASSISTENTEN STATISTIEK & INFOR. UNIVERSITEIT HASSELT 22

DOCTOR-NAVORSERS LOGICA UNIVERSITEIT HASSELT 22

DOCTORAATSBURSALEN NEUROBIO, INFORM. UNIVERSITEIT HASSELT 22

MANDAATASSISTENT POLITIEKE COMM. UNIVERSITEIT ANTWERPEN 45

NAVORSER-MASTER CLEANTECH BUSINESS DEV UNIVERSITEIT HASSELT 22

NAVORSERS-MASTER INFORMATICA UNIVERSITEIT HASSELT 22

RESEARCHMANDATEN GENEESKUNDE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 45

VOLTIJDS DOCENT BELEIDSINFORMATICA UNIVERSITEIT HASSELT 22

VOLTIJDS DOCENT PUBLIEKRECHT UNIVERSITEIT HASSELT 22

VOLTIJDS HOOFDDOCENT INFORMATICA UNIVERSITEIT HASSELT 22

VOLTIJDS HOOGLERAAR INFORMATICA UNIVERSITEIT HASSELT 22

ONTHAAL & SECRETARIAATDIRECTIE-ASSISTENTE INVENTI INVENTI 36

DIRECTIESECRETARESSE TEMPO-TEAM 34

PARTTIME MEDEWERKER ALG. KLANTENDIENST RICHARD WOLF 30

HORECAPERSONEELBARMAN EN KOK VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS 34

COORDINATOR “CLUB HET PAND” UNIVERSITEIT GENT HUDSON 27

Alle vacatures vind je ook onlinevacature.com/zoeker

56 VACATURE16 APRIL 2011

Algemeen Directeur Christophe GlorieuxAccounting Walter RoosSecretariaat & HR Pia De BeuckelaereOnthaal & receptie Linda De Nutte

RedactieHoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco)Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel,Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré,Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54

Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout,An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert,Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, MarjorieBlomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck,Ann Lemaître, Rafal Naczyk

Grafische vormgevingArt Director Pieter Ver Elst Assistant ArtDirector Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers,Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo

SalesSales Director Nancy Werbrouck SalesManager Marijke Van Impe Internet SalesManager Kim Claesen Account managersRuth Janssens, Sofie Verbrugghe, Kim Tosseyn, SylvieDe Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, StijnCompernolle 02-482.03.50 Teamcoach InternalSales Hendrik De Backer 02.482.03.74 SalesAssistants Anke Blommaert, Valerie De Valck,Wedad Baouider, Rosette Mukendi, BenjaminBiernaux, Hilde Vanden Driessche, IsabelleGhesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour02-482.03.38

Operations & CRMProject Manager & Analyse Dieter VermanderCRM & Back Office Medewerker RosangelaTeixeira Ordering & KlantenboekhoudingAnn De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw02-482.03.71

Marketing, Research & DistributieMarketing Director Diane Devriendt Communi-cations & Distribution Manager Dries MahieuBusiness Communications & ResearchManager Marjan Desmedt Product ManagersBrigitte Vermeulen, Jan Baeten

Sites en productontwikkeling internetInteractive Manager Inge Martens (voorToday IM) Product Development ManagerFlorence Collard Client Production LiesbethTeugels, Ahmed Ouarzazi Project managementJosi Swerts Support & Test Engineer PeterGinis Web Designers Ward Meremans, DomienVerbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster WebDevelopment Joost Roelandt, Benny Lootens,Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock

CommunitiesBusiness Unit Manager Yves Verbeke

Gedelegeerd bestuurderDirk VelgheVerantwoordelijke uitgeverChristophe GlorieuxHavenlaan 86C, B101, 1000 Brussel

Vacature C.V. is erkend als bureau voor privatearbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onderhet nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaatkunnen ten allen tijde worden geraadpleegd opwww.vacature.com/rechtenkandidaat

COLOFON

JE EIGEN TALENTHERKENNEN.OOK DAT ISEEN TALENT.

056_GPV1QU_20110416_VMGHP_00.pdf; Apr 14, 2011 21:04:21

Page 59: Elektronische maaltijdcheque

Aurélie Collard vond haar nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeftu de grootste kans om een job te vinden op uw maat.

Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional:Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online.Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En meteen aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt.Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent enondernemingen mekaar vinden.

Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent.Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.

Aurélie Collard - Account Manager - Selor

VIAVACATURE.

003_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:42:11

Page 60: Elektronische maaltijdcheque

EMBRACEYOUR

FUTURE

Smalsontwikkelt ICT-servicesmetmaatschappelijke relevantie voor haar klanten.Met de service Dimona zijn alle aanwervingen in België geïnformatiseerd:een besparing van 1,7miljard euro per jaar voor de Belgische bedrijven!110 000 Belgen registreerden zich in Orgadon, de orgaandonorendatabank,die voor een vlotte match zorgt tussen patiënten en beschikbare organen. Enmet eMazout ondersteundenwe onze klantmet informatica die de behandelingversnelt van subsidievragen van gezinnen voor stookolie in de winter.

Meerdan1600professionals zettenbij Smalselkedaghunschouders onder onzetoekomst, ons werk, onze gezondheid, ons gezin. Met rijke ICT-expertise enactuele technologie garanderenwekwaliteitsvollemaatschappelijke ICT-services,vandaag enmorgen.

We zoeken 80 medewerkers in diverse domeinen!Project Management • Development • Security • Infrastructure • HRSolliciteer op www.smals.be!

omkadering

opleiding

flexibele uren

telewerk

pensioenplan

sterke loonsvoorwaarden

vlotte bereikbaarheid kantoren

Solliciteer opwww.smals.be! Ontdek ons op Facebook!

Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering – Fonsnylaan 20 – 1060 Brussel

004_GPV1QU_20110416_VMGCV_00.pdf; Apr 13, 2011 11:41:35