Elektronische lessen als Onderwijstijd

of 41 /41
1 Elektronische lessen als onderwijstijd Presentatie door Eus van Hove 1932 2009

Embed Size (px)

description

Presentatie op Dé Onderwijsdagen 2009 Utrecht, 11 november 2009

Transcript of Elektronische lessen als Onderwijstijd

Page 1: Elektronische lessen als Onderwijstijd

1

Elektronische lessen als onderwijstijdPresentatie door Eus van Hove

1932

2009

Page 2: Elektronische lessen als Onderwijstijd

2

“De overgrote meerderheid van docenten (70%) gebruikt geen digitale leermiddelen en doceert letterlijk en figuurlijk volgens het boekje”.

Onderwijsraad (2008)

Page 3: Elektronische lessen als Onderwijstijd

3

Waarom gebruiken docenten geen ICT in het onderwijs?

Centrale vraag

Page 4: Elektronische lessen als Onderwijstijd

4

Enquête: ICT in het Onderwijs

Page 5: Elektronische lessen als Onderwijstijd

5

Enquête: ICT in het Onderwijs

Page 6: Elektronische lessen als Onderwijstijd

6

Enquête: ICT in het Onderwijs

Page 7: Elektronische lessen als Onderwijstijd

7

Enquête: ICT in het Onderwijs

Page 8: Elektronische lessen als Onderwijstijd

8

Enquête: ICT in het Onderwijs

Oorzaken voor het achterblijven van ICT in het onderwijs,het ontbreken van:

1.voldoende tijd bij docenten (3,7)2.digitale vaardigheden bij docenten (4,2)3.voldoende pc’s met internet op school (4,5)4.een heldere visie op Onderwijs en ICT (4,9)5.adequaat taakbeleid waarin naast klassikale lessen ook elektronische lessen meewegen (5,5)6.voldoende geschikt digitaal lesmateriaal (6,6)7.een geschikte elektronische leeromgeving (7,1)8.voldoende motivatie voor elektronische lessen bij leerlingen (7,1)

Page 9: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Productiviteit

9

Nederlandse leraren hebben veel minder tijd voor leerlingen dan buitenlandse collega's. Leraren hebben te weinig tijd om hun lessen voor te bereiden.

AOb, 19 september 2009

Page 10: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Productiviteit

10

Prijs elektronische les:

- € 300 per ‘beeldscherm’- 60 ‘beeldschermen’ per lesuur- € 18.000 per les

E-Learning congres 2008

Page 11: Elektronische lessen als Onderwijstijd

11

Wat is een elektronische les?

Wat is onderwijstijd?

Geldt een elektronische les als onderwijstijd?

Page 12: Elektronische lessen als Onderwijstijd

12

Wat is onderwijstijd?

"Wenn jeder schläft und einer spricht. Den Zustand nennt mann Unterricht".

Wilhelm Bush, 19e eeuw

Page 13: Elektronische lessen als Onderwijstijd

13

Wat is onderwijstijd?

NRC, 20-11-2006

Page 14: Elektronische lessen als Onderwijstijd

14

Wat is onderwijstijd?

Page 15: Elektronische lessen als Onderwijstijd

15

Wat is onderwijstijd?

Page 16: Elektronische lessen als Onderwijstijd

16

Wat is onderwijstijd?

Zou méér onderwijstijd tot betere leerresultaten leiden?

"Als meer contacttijd tot minder voorbereiding thuis en meer ouwehoertijd in lessen leidt, dan zijn we er niet“.

Van Kralingen, 2007

Page 17: Elektronische lessen als Onderwijstijd

17

Wat is onderwijstijd?

Reactie Marja van Bijsterveldt: (27-11-2007)“Deze criteria gelden voor alle onderwijsactiviteiten, dus ook voor begeleiding op afstand in de elektronische leeromgeving van Blackboard. Er moet daarom in ieder geval sprake zijn van sturing door de instelling en van adequate begeleiding. Dit betekent dat de instelling duidelijk moet kunnen maken dat gedurende de geplande tijd deelnemers van de onderwijsactiviteit gebruik maken en dat die voorzien zijn van adequate begeleiding door de instelling. De e-mail van een docent die een week later wordt beantwoord valt daar dus bijvoorbeeld niet onder”.

Reactie Marja van Bijsterveldt: (27-11-2007)“Deze criteria gelden voor alle onderwijsactiviteiten, dus ook voor begeleiding op afstand in de elektronische leeromgeving van Blackboard. Er moet daarom in ieder geval sprake zijn van sturing door de instelling en van adequate begeleiding. Dit betekent dat de instelling duidelijk moet kunnen maken dat gedurende de geplande tijd deelnemers van de onderwijsactiviteit gebruik maken en dat die voorzien zijn van adequate begeleiding door de instelling. De e-mail van een docent die een week later wordt beantwoord valt daar dus bijvoorbeeld niet onder”.

Page 18: Elektronische lessen als Onderwijstijd

18

Wat is onderwijstijd?

Nieuwe definitieOnderwijstijd

Onderwijstijd niet meer te definiëren in termen van het aantal uren dat de leraar voor de klas staat.

Page 19: Elektronische lessen als Onderwijstijd

19

Wat is onderwijstijd?

“Innovatief onderwijs bestaat uit een door leraren ontworpen arrangement van activiteiten, waarvan luisteren naar een leraar in de klas er één is en waarvoor gelijktijdige aanwezigheid van leraar en leerling in één ruimte lang niet altijd nodig en mogelijk is”.

Commissie Onderwijstijd, 2008

Page 20: Elektronische lessen als Onderwijstijd

20

Wat is onderwijstijd?

Onderwijstijdnieuwe definitie

Commissie Onderwijstijd, 2008

Page 21: Elektronische lessen als Onderwijstijd

21

Wat is onderwijstijd?

Onderwijstijdnieuwe definitie

In een elektronische les moetworden verantwoord dat er wordt geleerden niet wordt geMSNd of geYouTubed.

Slimme elektronische lessen

Page 22: Elektronische lessen als Onderwijstijd

22

Elektronische leeromgeving

Page 23: Elektronische lessen als Onderwijstijd

23

Leerstof wordt pas zichtbaar afhankelijk van een aantal criteria:• datum en tijd• leerling, groep, of hele klas• aanklikken van item • score voor een online toets

Blackboard: Adaptieve inhoud

Leerproces wordt transparant

Page 24: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Blackboard: Adaptieve inhoud

24

Page 25: Elektronische lessen als Onderwijstijd

25

Page 26: Elektronische lessen als Onderwijstijd

26

Elektronische les

Page 27: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Blackboard: Prestatieoverzicht

27

Page 28: Elektronische lessen als Onderwijstijd

28

Blackboard: Gebruikersvoortgang

Page 29: Elektronische lessen als Onderwijstijd

29

Blackboard: Gebruikersvoortgang

Page 30: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Blackboard: Grade Center

30

Page 31: Elektronische lessen als Onderwijstijd

31

Page 32: Elektronische lessen als Onderwijstijd

32

Page 33: Elektronische lessen als Onderwijstijd

33

1. Eenvoudig aanbieden van leerstof • actueel, multimediaal, interactief, etc.

2. Eenvoudig afnemen van toetsen• directe feedback op het leerproces• geen correctiewerk

3. Verantwoording onderwijstijd is mogelijk

Grote kracht van Blackboard

Page 34: Elektronische lessen als Onderwijstijd

34

Grote kracht van Blackboard

• Blackboard kan just-in-time aan alle leerlingen individuele feedback geven op het leerproces

• Blackboard kan de tijd van onderwijsactiviteiten exact registreren van elke individuele leerling

• dit kan met de Bb-tool Adaptieve inhoud

Page 35: Elektronische lessen als Onderwijstijd

35

Slimme elektronische lessen gelden als onderwijstijd

Conclusie

Page 36: Elektronische lessen als Onderwijstijd

36

Geavanceerde elektronische leeromgeving, bijv. Blackboard

Randvoorwaarden

Page 37: Elektronische lessen als Onderwijstijd

37

Voldoende werkplekkenof nog beter draadloos internet

Randvoorwaarden

Page 38: Elektronische lessen als Onderwijstijd

38

Voldoende werkplekkenof nog beter draadloos internet

Randvoorwaarden

Page 39: Elektronische lessen als Onderwijstijd

39

ICT intensief onderwijs; elektronische lessen, net als klassikale lessen, opnemen in taakbeleid.

Randvoorwaarden

Page 40: Elektronische lessen als Onderwijstijd

Voordelen elektronische lessen

40

Meer ICT in het onderwijs - attractief onderwijs (multimedia, interactie, actualiteit, etc.)- meer feedback op het leerproces (onderwijsautomatisering)

Makkelijker voldoen aan urennorm onderwijstijd- meer tijd voor individuele begeleiding- tijd voor de ontwikkeling van nog mooiere elektronische lessen

Tot slot