(Elektronische) Leeromgeving

of 44/44
(Elektronische) Leeromgeving Concept v0.1 Sociale Media in de BPV Jan Kees Meindersma ([email protected] ) Mieke van Keulen ([email protected] )
 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  1

Embed Size (px)

description

(Elektronische) Leeromgeving. Sociale Media in de BPV Jan Kees Meindersma ( [email protected] ) Mieke van Keulen ( [email protected] ). Concept v0.1. Wat speelt er in de BPV?. Inleiding Al jaren zijn er knelpunten en klachten rond het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of (Elektronische) Leeromgeving

 • (Elektronische) LeeromgevingConcept v0.1Sociale Media in de BPVJan Kees Meindersma ([email protected])Mieke van Keulen ([email protected])

 • Wat speelt er in de BPV?

  Inleiding

  Al jaren zijn er knelpunten en klachten rond het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming(BPV) binnen BOL opleidingen van het MBO. Gebrekkige communicatie en afstemming tussende school, het leerbedrijf en de student liggen vaak ten grondslag aan veel van deknelpunten. Web 2.0 en social media zijn in de kern gericht op communicatie en lijken idealeinstrumenten te zijn om hierin verbetering aan te brengen.

  Kennisnet wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten door hetontwikkelen van een samenhangend concept.

  Het concept heeft als uitgangspunten:

  Er wordt maximaal gebruik gemaakt van web 2.0/social media die nu al vrij beschikbaar zijn op het internetHet concept is direct toepasbaar. De school, het leerbedrijf en de student hoeven geen grote (ict) veranderingen door te voeren om het concept toe te passenHet concept draagt bij aan het oplossen van de 9 belangrijkste knelpunten in de BPVDe fasen uit het BPV protocol zijn richtinggevend geweest in de uitwerking van de knelpunten en oplossingen.

 • De 9 belangrijkste knelpunten in de BPV

  Voorbereiding &Matching BPV-periode Beoordeling EvaluatieVoorbereiding en matchingStudenten komen onvoorbereid het bedrijf binnenScholen en leerbedrijven hebben er moeite mee om tot een gezamenlijke positionering van de BPV te komen BPV-periodeHet leerbedrijf weet niet wat de studenten moet lerenLeervragen die studenten tijdens de stage hebben, worden door de school te weinig voorzien van een passend aanbodHet is onvoldoende duidelijk wie de aanspreekpunten zijn vanuit de school en vanuit het bedrijfDe frequentie en intensiteit van de begeleiding vanuit de school is onvoldoende

  Beoordeling Tijdens de stage wordt onvoldoende tijd besteed aan reflectie op de voortgang en het zichtbaar maken van spontane leerervaringenDe afronding van de stage verloopt inefficint en moeizaam

  EvaluatieKnelpunten in BPV-trajecten blijven bestaan i.p.v. dat ze structureel opgelost wordenVERANTWOORDING VAN DE AANPAK

 • Verantwoording van de aanpak

  Deskstudy van bestaande onderzoeken Gesprekken in de praktijk (BPV cordinatoren, studenten, leerbedrijven)Expertise Cinop, Twynstra Gudde en Kennisnet

  Resultaat: Een lijst met de 9 belangrijkste knelpunten met een onderscheid tussen oorzaak en gevolg (wat gaat er mis)Klik hier voor de uitgebreide lijst

 • Knelpunten 1-3123

  OorzakenKnelpuntWat gaat er misDe gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen zijn onvoldoende scherpHet leerbedrijf is niet betrokken bij de afspraken die de school en de student makenDe student wordt in de opleiding onvoldoende voorbereid op de stage Studenten komen onvoorbereid het leerbedrijf binnenDe student kan het werk niet goed doenDe student haalt onvoldoende uit zijn stagePraktijk is ontevreden over gedrag en houding van studentenHet ontbreekt aan structurele samenwerkingEr is te weinig strategische overleg tussen BPV-cordinator en HRM managerContact is voornamelijk 1-op-1 en sterk persoonsafhankelijk Scholen en leerbedrijven hebben er moeite mee om tot een gezamenlijke positionering van de BPV te komen School en leerbedrijf blijven twee gescheiden wereldenDe student krijgt te maken met verschillen tussen de wereldenHet is niet duidelijk wat school en leerbedrijf minimaal van elkaar kunnen en mogen verwachtenEr wordt te weinig informatie uitgewisseld tussen school en leerbedrijfDe school informeert het leerbedrijf onvoldoende over de leerinhoud die in de stage centraal dient te staanHet leerbedrijf weet niet wat de student moet leren

  De student kan tijdens zijn stage niet werken aan de benodigde opleidingscompetenties De student boekt onvoldoende voortgangHet leerbedrijf ziet de student als extra, goedkope krachtHet aanbod van het leerbedrijf sluit onvoldoende aan op de leerbehoefte

 • 456Knelpunten 4-6

  OorzakenKnelpuntWat gaat er misScholen laten studenten los tijdens de stage; studenten worden niet gestimuleerd tussentijd leervragen aan de school te stellen.De koppeling tussen theorie/ vaardigheidlessen op school en de stage is dun; het leeraanbod vanuit school is onvoldoende online en on time beschikbaarPraktijk en theorie staan niet met elkaar in verbindingLeerbedrijf denkt te veel vanuit functie en stimuleert studenten te weinig om leervragen te stellenLeervragen die studenten tijdens de stage hebben, worden door de school te weinig voorzien van een passend aanbodStudenten weten niet dat ze tussentijds leervragen kunnen stellen en blijven met hun leervragen zittenStudenten worden niet / onvoldoende in hun leerbehoeften voorzienDe toegevoegde waarde van de stage voor de opleiding van de student is laagStudenten worden niet op maat ondersteund bij hun leervragenDe school en het leerbedrijf maken alleen impliciete afspraken over rolverdelingVerantwoordelijkheden zijn vaak niet formeel belegdLeerbedrijven richten zich alleen op de uitvoering van de stage, niet op de fases daar omheenHet is onvoldoende duidelijk wie de aanspreekpunten zijn vanuit de school en vanuit het bedrijf Het is voor de student onvoldoende duidelijk wat hij wanneer moet doenDe studenten/school/bedrijf weten niet bij wie ze terecht kunnenKlachten worden pas achteraf gemeld i.p.v. tijdens de stageHet bezoeken van stageplekken wordt als erg arbeidsintensief ervaren, vooral door logistiek rondom bezoekenPOP/PAP staat los van de begeleidingDe frequentie en intensiteit van de begeleiding vanuit de school is onvoldoendeDe student voelt zich niet ondersteund door de schoolLeerbedrijven voelen zich onvoldoende ondersteund

 • 789Knelpunten 7-9

  OorzakenKnelpuntWat gaat er misAfwezigheid begeleide reflectie op ervaringen tijdens de stageEr is onvoldoende ruimte voor reflectie en voortgangsmonitoring georganiseerdHet eindverslag / proeve van bekwaamheid neemt een te dominante rol in gedurende de gehele stageDoordat afronding van de stage vaak veel papierwerk is, is dit erg arbeidsintensiefTijdens de stage wordt onvoldoende tijd besteed aan reflectie op de voortgang en het zichtbaar maken van spontane leerervaringenDe stage kent onvoldoende diepgangRendement van de stage is niet optimaal; er kan meer uit de stage geleerd wordenOverzicht voortgang student gedurende de stage ontbreektDe student voelt zich te weinig ondersteundOnvoldoende informatie-uitwisseling tussen school en leerbedrijf over beoordelen stageVerantwoordelijkheden en procedures m.b.t. de beoordeling zijn niet vastgelegdHuidige beoordelingsvormen zijn erg arbeidsintensief (voor school en leerbedrijf)Beoordelaars hebben niet de juiste competentiesDe afronding van de stage verloopt inefficint en moeizaamDe kwaliteit van de beoordeling is onvoldoende. Hierdoor ontstaan ook problemen met afronden van examenonderdelenDe beoordeling voegt te weinig toe aan het leerproces van de studentVeel onduidelijkheden over rollen en takenErvaringen worden door school en leerbedrijf niet gedeeld Veel wisselingen in bezetting op de schoolGeen periodieke evaluatie tussen school en leerbedrijfAd hoc cultuur Knelpunten in BPV-trajecten blijven bestaan i.p.v. dat ze structureel opgelost wordenVeel problemen worden ad hoc opgelostDe aandacht van de school en het leerbedrijf gaat op aan het oplossen en repareren van veelal dezelfde problemen

 • Sociale media in de BPV

 • BlogboekWat is het?Hoe werkt het?Wat zijn de voordelen?Wat zijn de kritische factoren?De student houdt wekelijks een online blogboek bij om zijn leerervaringen gedurende de BPV zichtbaar te maken

 • BlogboekWat is het? (1)NAAR BLOGBOEK

 • BlogboekWat is het? (2)NAAR BLOGBOEK

 • BlogboekWat is het? (3)NAAR BLOGBOEK

 • BlogboekHoe werkt het?Voorbereiding &matchingEvaluatieBeoordelenBPV-periodeVoorbereiding & matchingOp school wordt de student voorbereid op het werken met een blogboek Een student leest blogboeken van andere (oud) studenten om informatie te krijgen over het leerbedrijf (werkwijze en werkzaamheden, cultuur, feitelijke informatie, etc) voor een goede voorbereiding en matching met het leerbedrijf

  BPV-periodeDe student houdt minimaal wekelijks een blogboek bij waarin hij zijn persoonlijke ervaringen en zijn vorderingen ten aanzien van zijn leerdoelen beschrijftDe student gebruikt het blogboek om te kunnen reflecteren op zijn stageMedestudenten leren van elkaar door elkaars blogboek te lezen en hierop te reagerenDe BPV begeleider en/of de praktijkbegeleider heeft vaste momenten waarop hij reageert op het blogboek in de vorm van commentaar of feedback

  Evaluatie Het blogboek geeft de BPV cordinator input voor het evaluatiegesprek over de samenwerking tussen het leerbedrijf en de school en is een bron voor de kwaliteitscyclus van de BPV in de schoolDe deelnemer kan aan de hand van het blogboek makkelijker reflecteren op het geheel van de stageBeoordelenDoor het blogboek ontstaat er een archief over de gehele BPV-periode van de student; de leerontwikkeling wordt zichtbaarHet blogboek vervangt het stageverslag en maakt onderdeel uit van de summatieve toetsing

  NAAR BLOGBOEK

 • BlogboekWat zijn de voordelen?Door het lezen van andere blogboeken is de student beter voorbereid op de stage

  Leervragen en knelpunten die studenten tijdens de stage hebben, worden door de begeleiders eerder gesignaleerd

  De intensiteit van de begeleiding neemt toe zonder dat het aantal fysieke stagebezoeken toeneemt

  NAAR BLOGBOEKDe eindbeoordeling vindt plaats op basis van een tijdens de stage opgebouwd verslag in plaats van alleen het achteraf opgestelde stageverslag

 • BlogboekWat zijn de kritische factoren?Things to do

  Afspraken maken over het gebruikWie doet wat? (rol van de praktijkbegeleider, van de BPV begeleider en van de student)Hoe vaak wordt er een blogboek bijgehouden door de student?Hoe vaak wordt het blogboek beoordeeld/ bekeken door de BPV begeleider en praktijkbegeleider?Hoeveel tijd krijgt de BPV begeleider om de blog na te kijken?Welke afspraken maak je over de mate van openheid van het blogboek (wie mogen het blogboek allemaal lezen)?Hoe wordt het blogboek ingepast in de beoordelingssystematiek (rekening houdend met geldende regelgeving)?Hoe bereid je studenten en begeleiders voor op deze manier van werken?Wat zijn de consequenties als het blogboek niet goed wordt bijgehouden?

  Afspraken over de inhoudWat moeten studenten vastleggen?Hoe open of voorgestructureerd is het blogboek?Waar zal de BPV begeleider/praktijkbegeleider op beoordelen?

  Praktische vragenIn hoeverre hebben studenten en begeleiders voldoende toegang tot computers en internet?In hoeverre is het werken met een blogboek bekend bij studenten en begeleiders?NAAR BLOGBOEK

 • Voorbeeldenwww.blog.com www.bloggers.nl www.blogger.comwww.wordpress.com

 • NetwerkWat is het?Hoe werkt het?Wat zijn de voordelen?Wat zijn de kritische factoren?Voor de BPV bouwt de student via LinkedIn aan een netwerk binnen en buiten de school

 • NetwerkWat is het? (1)NAAR NETWERK

 • NetwerkWat is het? (2)NAAR NETWERK

  meindersma01 - Mis een sheet waar hij of zij contact zoekt ... met een oud leerlingen

 • NetwerkWat is het? (3)NAAR NETWERK

  meindersma01 - Zou hier een specifieke groep maken niet te generiek van BPV leerlingen

 • NetwerkWat is het? (4)NAAR NETWERK

 • Netwerk Hoe werkt het?Voorbereiding &matchingEvaluatieBeoordelenBPV-periodeVoorbereiding & matchingDe BPV begeleider stimuleert het gebruik van LinkedIn in de voorbereiding op de BPV De student heeft/maakt een LinkedIn profiel. Hierin plaatst hij o.a. zijn CV, informatie over de huidige opleiding en leerdoelen/wensen, POP / PAP In de sollicitatiefase orinteert de student zich via LinkedIn op stagemogelijkheden bij verschillende bedrijven en linkt zich aan de interessante mensenDe opleiding maakt op LinkedIn een groep aan voor stagiaires met contacten, links, nuttige websites, onderwijsmateriaal, etc. De opleiding creert een groep op LinkedIn waarin alumni van de eigen opleiding bereikbaar worden voor vragen over de BPV

  BPV-periodeDe student plaatst ervaringen bij zijn profiel (beschrijving van de opleiding, stages,etc) op LinkedIn (soort CV)Student kan lid worden van een groep van medestagiaires De student kan eventueel gericht vragen stellen via zijn LinkedIn netwerkDe student kan zijn blog en zijn Twitter koppelen aan LinkedIn

  Evaluatie De student evalueert na afloop van zijnBPV wat zijn loopbaanwensen zijn en pastop basis van deze evaluatie eventueel zijnnetwerk en profiel aanBeoordelenHet leerbedrijf en de student plaatsen een referentie/aanbeveling op elkaars LinkedIn profielen BPV docent plaatst indien wenselijk referenties op het LinkedIn profiel van de studentNAAR NETWERK

 • NetwerkWat zijn de voordelen?De student bereidt zich beter voor op de stage (maakt een bewustere keuze voor het bedrijf waar hij/zij stage gaat lopen)Leerbedrijven hebben door het LinkedIn profiel van de student een beter beeld bij wat de student moet leren

  NAAR NETWERK

 • Netwerk Wat zijn de kritische factoren?Things to do

  Afspraken maken over het gebruikWie beheert de groepen vanuit de opleiding (zowel huidige groepen als bereikbaarheid oud-studenten)?Hoe open /gesloten wordt er gewerkt met LinkedIn?Wat wordt er wel/niet gekoppeld aan het profiel van een student?Welke afspraken worden er gemaakt over de werkwijze/gedragsregels?Op welke manier kan de huidige voorbereiding op de BPV worden vervangen/ondersteund door LinkedIn?

  Afspraken over de inhoudMaak afspraken over wat er in het profiel van de student nodig is om LinkedIn functioneel in te kunnen zetten in de BPV

  Praktische vragenWat hebben studenten, BPV begeleiders en praktijkbegeleiders nodig om de nieuwe werkwijze via LinkedIn te kunnen uitvoeren?De student, school en het leerbedrijf moeten voldoende toegang hebben tot internet en een computer

  NAAR NETWERK

 • Voorbeeldenwww.LinkedIn.com

 • LeervraagWat is het?Hoe werkt het?Wat zijn de voordelen?Wat zijn de kritische factoren?De student kan via zijn telefoon en/of pc zijn leervraag direct stellen aan zijn begeleiders en medestudenten

 • LeervraagWat is het? (1)NAAR LEERVRAAG

 • LeervraagWat is het? (2)NAAR LEERVRAAG

 • Leervraag Hoe werkt het?Voorbereiding &matchingEvaluatieBeoordelenBPV-periodeVoorbereiding & matchingIn de voorbereiding op de stage wordt gesproken over het belang van snelle begeleiding in het geval van (adhoc) leervragen. De student stelt minimaal n leervraag per week De student leert dat hij via telefoon/pc (twitter, yammer) verschillende personen kan raadplegen om antwoord te krijgen op zijn (adhoc) leervragen en wat de voor- en nadelen zijn van deze openheidDe student en de BPV begeleider spreken af hoe de telefoon/pc een oplossing kan zijn voor deze (adhoc) leervragen en maken afspraken over het gebruikBPV-periodeDe student kan tijdens zijn stage direct vragen stellen aan de bpv begeleider, (mede)studenten en externen (korte termijn)Medestudenten en ander genteresseerden reageren wanneer zij willen (afhankelijk van mate van openheid van het middel)De BPV begeleider houdt regelmatig zijn telefoon en/of pc in de gaten om de (adhoc) leervragen te volgen De vragen en de reacties worden gedurende de stage gebundeld door de BPV begeleider. De begeleider krijgt het overzicht van alle vragen die de student heeft gesteld. En worden behandeld in terugkomdagen

  Evaluatie De BPV begeleider, praktijkbegeleider en de student halen uit de gebundelde vragen de belangrijkste evaluatiepuntenBeoordelenDe gebundelde vragen vormen een aanvullende bron in de formatieve beoordeling van de student

  NAAR LEERVRAAG

 • De student heeft een direct aanspreekpunt in het geval van adhoc leervragen

  Spontane leervragen en knelpunten in de stage worden direct zichtbaar en eerder voorzien van een antwoord en worden gesteld op het moment dat ze zich voordoen authentiek dus.

  Leervraag Wat zijn de voordelen?

  NAAR LEERVRAAG

 • Leervraag Wat zijn de kritische factoren?Things to do

  Afspraken maken over het gebruikHoe gaan we elkaar bereiken: welke middelen zetten we in (twitter, yammer)? De inzet van middelen is afhankelijk van openheid en privacy van de vragenWelke momenten bouwen we in om terug te komen op de (adhoc) leervragen?Welke mensen commiteren zich aan de afspraken?Welke afspraken maken we over omgang, privacy en openheid van de vragen?Op welke manier krijgen deze leervragen een plek in de stagebegeleiding en in de beoordeling?

  Afspraken over inhoud Wat voor type vragen kunnen worden gesteld via de telefoon/pc? Bij het gebruik maken van een open media als twitter moet met de privacy en de veiligheid van de student en het leerbedrijf rekening gehouden worden

  Praktische vragenHebben studenten en de begeleiding voldoende toegang tot computers/telefoon en internet?Is de begeleiding gewend te werken met middelen als twitter, yammer?

  NAAR LEERVRAAG

 • Voorbeelden www.twitter.com Twitter is openbaar en voor iedereen toegankelijk (met eventueel mogelijkheden van afscherming) www.yammer.com Yammer kan je afscheiden voor een bepaalde groep enwordt daardoor in veel in organisaties gebruikt

 • KwaliteitsverbeteringWat is het?Hoe werkt het?Wat zijn de voordelen?Wat zijn de kritische factoren?Door elektronische gegevens over de BPV te verzamelen en deze regelmatig te analyseren, ontstaan structurele verbeteringen in de BPV

 • KwaliteitsverbeteringWat is het? KWALITEITS-VERBETERING

 • Kwaliteitsverbetering Hoe werkt het?CheckDoPlanActCheckDe kwaliteitscyclus van de BPV wordt op een structurele manier ingezet. Er wordt nagedacht over relevante informatie en hoe deze wordt gebruiktDe BPV verantwoordelijke zet o.a. een elektronische vragenlijst uit bij de bedrijven en de BPV begeleiders studentenDe BPV verantwoordelijke maakt een analyse van de webbased informatiegegevens en van de bestaande bedrijfsvoeringgegevens (harde cijfers vanuit tevredenheidsonderzoeken, crm, financin, etc.)In een analyse van de gegevens worden conclusies zichtbaar gemaaktActOp basis van de analyse worden maatregelen bedacht om de BPV in de volgende ronde te verbeteren Er vindt een terugkoppeling plaats richting BPV begeleiders, leerbedrijven en studentenAlle maatregelen worden geregistreerd in een centrale informatiedatabase die voor iedereen toegankelijk is

  DoTijdens de BPV periode verzamelt de BPV verantwoordelijke de relevante informatie die hij gebruikt voor de checkfasePlanDe BPV verantwoordelijke bereidt de nieuwe BPV periode voor op basis van de geformuleerde maatregelen

  KWALITEITS-VERBETERING

 • De kans is groter dat knelpunten in BPV structureel worden opgelost

  Kwaliteitsverbetering Wat zijn de voordelen?

  Het leerbedrijf en de school kunnen op basis van relevante informatie tot betere afstemming over de strategische positionering van de BPV komenKWALITEITS-VERBETERING

 • Kwaliteitsverbetering Wat zijn de kritische factoren?Things to do

  Afspraken maken over het gebruikWelke informatie is wel of niet geschikt is voor de kwaliteitscyclus?Welke afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid van informatie?Welke functie/persoon wordt verantwoordelijk voor de BPV kwaliteitscyclus?

  Afspraken over de inhoudWelke onderwerpen zijn belangrijk om mee te nemen in de evaluatie? (afgeleid van de smart doelstellingen/kpis)

  Praktische vragen/eisenIs er goede ict infrastructuur die de instrumenten kunnen ondersteunen?Is er een koppeling van informatie met overige systemen binnen de school?Welke informatie-tools gebruikt de school al?KWALITEITS-VERBETERING

 • Voorbeeldenwww.surveymonkey.com SurveyMonkey biedt een systeem waarmee je onderzoeken kan uitvoeren, kan beheren en analyseren en waarmee ja als organisatie verbetering kan toepassen

 • Strategische samenwerkingHoe werkt het?Wat zijn de voordelen?Wat zijn de kritische factoren?De school en het leerbedrijf realiseren een betere samenwerking op directieniveau

  STRATEGSICHESAMENWERKINGWat is het?

 • Strategische samenwerkingWat is het?

  STRATEGSICHESAMENWERKING

 • Strategische samenwerkingHoe werkt het?STRATEGSICHESAMENWERKINGKeuze maken vooraantalleerbedrijvenEvaluatieIn de praktijkbrengenPlan vanaanpak makenKeuze maken voor een aantal bedrijvenMaak een keuze voor een aantal bedrijven waarmee je intensief de samenwerking wil aangaan. Bijvoorbeeld op basis van het aantal stagiaires dat werkt bij een leerbedrijf, een leerbedrijf met perspectief op groei en pr waarde of op basis van de positie in de regioPlan van aanpak makenDe school bekijkt per leerbedrijf welke kansen er zijn om de samenwerking optimaal te benutten, bijv; zoveel mogelijk studenten plaatsenDe school en het leerbedrijf maken afspraken om die kansen te benuttenTussen de school en het leerbedrijf wordt een plan van aanpak gemaaktIn de praktijk brengenHet plan van aanpak wordt uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn dat het aansluit bij het BPV beleid en dat er eigenaren zijn, bijvoorbeeld de accountmanagerEr zijn regelmatig contactmomenten tussen de school en het leerbedrijf op directieniveau om informatie uit te wisselen. Social media en web 2.0 bieden mogelijkheden om op een eenvoudige manier informatie uit te wisselen of voor contact te zorgen tussen de school en het leerbedrijf. Bijvoorbeeld: google docs, sharepoint, wikispacesDe afspraken worden gemonitord. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van web 2.0/social media. Bijvoorbeeld door een webagenda of digitaal takenoverzichtOrganiseer regelmatig bijeenkomsten met je netwerk van leerbedrijven

  EvaluatieEvalueer samen met het leerbedriif of het plan van aanpak nog volstaatEvalueer of er aanpassingen nodig zijn in de lijst van keuze voor de bedrijven

 • Strategische samenwerkingWat zijn de voordelen?De scholen en leerbedrijven kunnen beter tot een gezamenlijke positionering van de BPV komen

  Er is meer sturing mogelijk op de afspraken tussen het leerbedrijf en de school

  De kwaliteitsverbeterpunten worden opgenomen in het strategisch beleid tussen de school en het leerbedrijf

  STRATEGSICHESAMENWERKING

 • Strategische samenwerkingWat zijn de kritische factoren?Things to do

  Is er een actueel overzicht van relatiegegevens?Zijn er afspraken over wie wat doet, wat de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling is, hoe de bestuurlijke en werkorganisatie op elkaar zijn afgestemd en welke cordinatiemechanismen worden toegepast?Is het mogelijk je als school te verdiepen in het leerbedrijf; is duidelijk wat de spelregels en omgangsvormen zijn om tot besluitvorming en afspraken te komen? Is het mogelijk voor de school en het leerbedrijf om de gezamenlijke belangen voorop te blijven stellen? (win-win situatie) Staat de school op een toegankelijke en open manier in contact met de leerbedrijven? STRATEGSICHESAMENWERKING

 • Voorbeeldenwww.googledocs.comwww.wikispaces.com

  ********************************************