Elektronisch contracteren

download Elektronisch contracteren

of 116

 • date post

  27-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  605
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Elektronisch contracteren

 • 1. Elektronisch contracteren SSR Utrecht21 november 2012 mr. Marten Voulon m.b.voulon@umail.leidenuniv.nl Docent Universiteit LeidenLegal Counsel, ING Insurance

2. Lis BV 3. Programma Inleiding Totstandkomingpauze Moment van totstandkoming Vormvereisten Bewijs van de elektronische overeenkomstlunch Algemene voorwaarden Informatieplichtenpauze Ontbindingsrecht 4. Inleiding Wetgever legt een verantwoordelijkheid bij leverancier Het wanorde-argument Bewijsaspecten Regelgeving Technologieneutraal? Wat offline geldt, moet ook online gelden 5. Rechtsbronnen BW Europese richtlijnen Overeenkomst op afstand(97/7) Elektronische handtekeningen (1999/93) Elektronische handel (2000/31) Overeenkomst op afstand inzake financile diensten (2002/65) Oneerlijke handelspraktijken (2005/29) 6. Rechtsbronnen Richtlijn overeenkomst op afstand (97/7) Overeenkomst op afstand Pre-contractuele informatieplicht(art. 4 7:46c lid 1) Post-contractuele informatieplicht (art. 5 7:46c lid 2) Herroepingsrecht (art. 6 7:46d) 7. Rechtsbronnen Richtlijn elektronische handtekeningen (1999/93) Gelijkstelling elektronische handtekening met handgeschreven handtekening (art. 5 3:15a) Toelating als bewijsmiddel (art. 5) Aansprakelijkheid CSP(art. 6 6:196b) Regeling van:o Geavanceerde elektronische handtekeningo Gekwalificeerd certificaato Veilig middel 8. Rechtsbronnen Richtlijn elektronische handel (2000/31) Diensten van de informatiemaatschappij Algemene informatieplicht(art. 5 lid 1 3:15d lid 1) Prijsinformatieplicht(art. 5 lid 2 3:15d lid 2) Pre-contractuele informatieplicht(art. 10 lid 1 & 2 6:227b lid 1) Informatieplicht contractsvoorwaarden(art. 10 lid 3 6:227b lid 2) Plaatsing van de order (art. 11 6:227c) Aansprakelijkheid ISP(art. 12, 13 & 14 6:196c) Indirect?: o Elektronisch contracteren(art. 9 6:227a) 9. Rechtsbronnen Richtlijn overeenkomst op afstand financile diensten(2002/65) Financile diensten Pre-contractuele informatieplicht (art. 3, 4 & 5) Herroepingsrecht(art. 6 4:28 Wft) 10. Rechtsbronnen Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) Implementatie in o.a. afd. 6.3.3a BW Verbod op oneerlijke handelspraktijken Voorschriften t.a.v. informatieverstrekking Wet handhaving consumentenbeschermingo Consumentenautoriteit 11. Rechtsbronnen Nieuwe richtlijn consumentenrechten 2011/83/EU PbEU 22 november 2011, L 304/64 Samenvoeging van de richtlijnen:o Colportage(85/577)o Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten(93/13)o Overeenkomst op afstand (97/7)o Garanties voor consumptiegoederen (1999/44) Hesselink & Loos, Het voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten,Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009 12. Rechtsbronnen Nieuwe richtlijn consumentenrechten Enkele hoofdlijnen: o Maximale harmonisatie o Levering goederen without undue delay, maar < 30 dagen o 14 dagen bedenktijd o Standaardformulier voor uitoefening herroepingsrecht Implementatietermijn o Uiterlijk op 13 december 2013(art. 28 lid 1) o Overgangsrecht contracten gesloten na 13 juni 2014(art. 28 lid 2) 13. Totstandkoming 3:33, 3:35, 3:37 lid 1, 6:217 lid 1 Website (webwinkel, marktplaats, internetveiling) E-mail SMS Chatbericht Tweet Ping 14. Innerlijk voorbehoud/niet-kenbare scherts 15. Totstandkoming Wil, verklaring en vertrouwen Hof s-Hertogenbosch, 22 januari 2008, LJN BC2420 (syll. p. 55)o LCD televisie Staat drie dagen te koop voor 99,90 in die tijd 17 bestellingen, telefonisch contact Otto Daarna drie dagen voor 99,- 11.490 consumenten bestellen 14.000 TVs, schriftelijk contact Ottoo Stichting Postwanorder Belangenbehartiging van consumenten die max. 2 TVs bestelden Vrees voor wanorde (vgl. Duitse Sofortkauf-jurisprudentie)o Hof: Gemiddelde consument (r.o. 4.16) 16. Gemiddelde consument? 17. Totstandkoming 18. Totstandkoming Wil, verklaring en vertrouwen Hof s-Hertogenbosch 22 juli 2008, LJN BE0004o Exco biedt Jaguarmotor aan op eBay, X heeft winnend bodo Exco levert niet, X doet vervangingskoopo Jaguar/Daimler motor V8 4.01 oder 3.2 1997 bis 2004o Exco: algemene advertentie!o Rechter: gezien bedoeling eBay: voldoende bepaald aanbod 19. Totstandkoming Wil, verklaring en vertrouwen Ktr. Zwolle 16 januari 2010, LJN BK3717 (zie ook Spanjaard, syll. p. 19)o Aanbod Harley Davidson FL1340 op eBayo Winnend bod: 3.250,-o Gedaagde: per abuis minimum-startprijs van 1,- i.p.v. 7.000,-o Rechter: Regels van de veilingsite van toepassing Deze bepalen: verkoper is verplicht transactie te voltooien Gebruikersovereenkomst ontzegt niet een beroep op oneigenlijke dwaling (!) Oneigenlijke dwaling voldoende aannemelijk Maar: eiser mocht gerechtvaardigd vertrouwen Met toepassing van 6:109: helft gevorderde schadevergoeding toegewezen 20. Totstandkoming Sofortkauf AG Syke 27 september 2004 o Canon i865 printer voor 1,- o Rechter: verkoper is gebonden! [Es] handelt (...) sich (...) um einen Markt, der in besonderem Mae auf die Entschlossenheit und Schnelligkeit des potenziellen Kufers setzt o Anfechtung niet tijdig 21. Totstandkoming Automatisch contracteren Internetveiling Autonome systemen, electronic data interchange, intelligent agent, ambient intelligence Wilsverklaringsprobleem R.E. van Esch, Electronic Data Interchange (EDI) en het vermogensrecht, Deventer:W.E.J. Tjeenk Willink 1999 M.B. Voulon, Automatisch contracteren, Leiden: Leiden University Press 2010 J.J. Linnemann & J.B. Schmaal, Intelligent contracteren, Computerrecht 2010/6, nr.175 22. Totstandkoming 23. Totstandkoming Kortom Geen grote rechtsvragen Gewone toepassing wilsvertrouwensleer Wel nieuw: o Toename in aantallen transacties o Grotere kans op oneigenlijke dwaling 24. Casus Meneer X zit s avonds te internetten Hij heeft zijn dochtertje van anderhalf op schoot Op internetveiling eBay is hij op zoek naar eentweedehands Ikea-krukje van minder dan 10,- Hij wordt afgeleid door een iPad met een startprijsvan 150,- Zijn dochtertje wordt ongeduldig en begint driftig ophet toetsenbord te slaan Door de toetsaanslagen wordt de nu kopen-optievan de iPad gekozen 25. Pauze 26. Moment van totstandkoming Een verklaring heeft werking op moment vanbereiken (3:37 lid 3) Ontvangsttheorie? Mailboxontvangsttheorie Computerontvangsttheorie Ontvangstvernemingstheorie? Snijders, WPNR 2001/6444, p. 433-440, 2001/6445, p. 457-461. 27. Moment van totstandkomingMailbox-ontvangsttheorieComputer-ontvangsttheorieVerzenderGeadresseerde 28. Vormvereisten & elektronische handtekening Klassiek juridisch Technisch Vormvereisten Betrouwbareo schriftelijkheidcommunicatieo handtekening o identificatie bewijs o authenticatie bescherming zwakkere o integriteitpartij o confidentialiteit bescherming tegenoverijling o non-repudiation o etc.. 29. Certificatiedienstverlener Certification Man-in-the-middle attackArt. 6:196B BWService Provider 4 RegistrationCertificate 12Signed message3Certificate Relying holderparty 30. Een certificaatCertificate: Data: Version: 1 (0x0) Serial Number: 7829 (0x1e95) Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption Issuer: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Thawte Consulting cc,OU=Certification Services Division,CN=Thawte Server CA/emailAddress=server-certs@thawte.com Validity Not Before: Jul 9 16:04:02 1998 GMT Not After : Jul 9 16:04:02 1999 GMT Subject: C=US, ST=Maryland, L=Pasadena, O=Brent Baccala, OU=FreeSoft, CN=www.freesoft.org/emailAddress=baccala@freesoft.org Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption RSA Public Key: (1024 bit)Modulus (1024 bit):00:b4:31:98:0a:c4:bc:62:c1:88:aa:dc:b0:c8:bb:33:35:19:d5:0c:64:b9:3d:41:b2:96:fc:f3:31:e1: (...)Exponent: 65537 (0x10001) Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 93:5f:8f:5f:c5:af:bf:0a:ab:a5:6d:fb:24:5f:b6:59:5d:9d: 92:2e:4a:1b:8b:ac:7d:99:17:5d:cd:19:f6:ad:ef:63:2f:92: (...) 31. Elektronische handtekening Elektronische handtekening (3:15a lid 4) Elektronische gegevens Vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens Gebruikt als middel voor authentificatie Naamsvermelding? TAN-code? Ingescande handtekening? 32. Elektronische handtekeningGeachte heer Van der Velde, beste Gerard,Graag maak ik gebruik van je aanbod. De werkzaamhedenkunnen wat mij betreft meteen beginnen.Vriendelijke groet,Niels 33. Elektronische handtekening 34. Elektronische handtekening Geavanceerde elektronische handtekening (3:15a lid 2 sub a t/m d) Elektronische handtekening die voldoet aan de volgendeeisen: Op unieke wijze aan ondertekenaar verbonden Maakt het mogelijk de ondertekenings te identificeren Komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden Op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord 35. Elektronische handtekeningGeachte heer Van der Velde, beste Gerard,Graag maak ik gebruik van je aanbod. De werkzaamhedenkunnen wat mij betreft meteen beginnen.Vriendelijke groet,Niels-----Start signature block-----3081 8902 8181 00C2 6868 0EFF 1B1E 6C2F 377 2BB0 4689-----End signature block----- 36. Elektronische handtekeningNederlandse termEngelse term AfkortingElektronische handtekeningElectronic signature ESGeavanceerde elektronischeAdvanced electronic signatureAEShandtekeningGeavanceerde elektronischeAdvanced electronic signature, AES gebaseerd ophandtekening gebaseerd op een based on a qualified certificate een QCgekwalificeerd certificaatGeavanceerde elektronischeAdvanced electronic signature, AES gebaseerd ophandtekening gebaseerd op een based on a qualified certificate een QC engekwalificeerd certificaat en and created by a secureaangemaakt metaangemaakt met een veilig signature creation deviceeen SSCDmiddel 37. Elektronische handtekening Certificaat (1.1 ss Tw) elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identite