Elektrische auto niets nieuws

download Elektrische auto niets nieuws

of 31

Embed Size (px)

Transcript of Elektrische auto niets nieuws

 • Elektrische auto, niet nieuw !

  Lees dit verhaal over macht politiek en lobby.

 • In 1996 werd de eerste elektro-auto, de EV1 (Electric Vehicle 1), van General Motors in de USA geproduceerd en reed rond in de straten van Californie.

 • Het waren snelle autos: van 0 tot 100 km/h in slechts 9 seconden! En ze maakten weinig geluid!

 • Ze gaven geen vervuiling van de directe omgevingZe hadden geen uitlaat!

 • Men kon ze eenvoudig opladen met behulp van stroom In de eigen garage!

 • Hoe kan dat?10 jaar later waren deze autos van de toekomst verdwenen!Men moet weten, dat deze autos niet gekocht konden worden.

  De huurovereenkomsten werden stomweg niet verlengd!

 • VERNIETIGDGeneral Motors haalde alle EV1 autos terug ondanks protest van de gebruikers. En toen werden ze

 • Al deze autos!

 • In 1997 presenteerde Nissan de elektro-auto Hypermini in Tokyo. De gemeente van de stad Pasadena in Californie (USA) besteld deze autos voor haar ambtenaren.

 • Men waarderde deze autos zeer, omdat ze makkelijk te bedienen waren en men probleemloos overal kon parkeren. Ze waren in het stadsverkeer zeer efficient.

 • De gemeente probeerde de autos te kopen... maar Nissan weigerde.In augustus 2006 liep de huurovereenkomst tussen Pasadena en Nissan af.

 • VERNIETIGEN! Nissan nam alle autos terug, om ze te...

 • Deze elektrische auto, een technisch hoogontwikkeld product werd door de gebruikers vanaf 1997 zeer gewaardeerd. In 2003 besloot Toyota tot de produktie van de RAV4-EV (EV=Electric Vehicle).

 • De kosten van het opladen bedroegen slechts 2,70 US$.In 2005 liep de huurovereenkomst af.

 • Toyota haastte zich om al deze voertuigen onverwijld terug te halen om ze te... VERNIETIGEN!

 • Gewonnen! Eindelijk werkte Toyota mee en gaf toestemming aan de huurders van deze autos, om de voertuigen te mogen kopen .Toen echter begonnen enkele Amerikaanse burgers zich te organiseren! In een poging de RAV4EV te redden, richtten ze de vereniging DontCrush op.Deze vereniging oefende 3 maanden lang druk uit op Toyota.

 • Desondanks werd het model niet meer geproduceerd en de accu NiMH EV-95 niet opnieuw gefabriceerd. Waarom? In 2005 kocht de fusie van Chevron-Texaco de patenten van de accu voor 30 miljoen US$ en ontmantelde de fabriek.

 • Toevallig is, dat terwijl de elektrische voertuigen massaal vernietigd werden, die met verbrandingsmotoren goed beschermd werden.In juni 2001 namelijk ondervond de 23 jarige activist Jeffrey Luers, die zich het lot van de oerbossen aantrok, de volgende treurige ervaring:

 • Hij werd tot 22 jaar en 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij 3 Hummers (Amerikaanse auto, oorspronkelijk voor militair gebruik, die zeer veel benzine gebruikt) in de fik had gestoken. Hiermee wou hij aandacht vragen voor de grote gevaren van deze veelzuipers voor onze planeet.

 • De Lobbys van de grote oliebedrijven wilden niet dat de elektische autos overleefden!En zo worden vanwege de olie oorlogen gevoerd en wereldwijd mensen gedood voor een energiebron die onze hele planeet dramatisch vervuilt!

 • Maar er bestaan niet alleen technologien met behulp van elektriciteit uit het stopcontact!BMW/MERCEDES heeft al een commerciele auto ontwikkeld die met waterstof aangedreven wordt!

 • Enige tijd geleden werd openlijk de Genepax gepresenteerd. Dit gaat over de enige auto die met Waterdamp aangedreven wordt.

  Ja, je leest het goed: Deze auto loopt op alleen maar water!

  Maar dat is nog niet alles: Het water dat gebruikt wordt hoeft niet eens gefilterd te zijn en het heeft de potentie om met slechts 1 liter, 1 uur lang 80 km/h te rijden!

 • Vraag je dan eens af:Hoe is het mogelijk dat deze autos niet wereldwijd worden verkocht? Deze autos hadden jaren geleden al onze huidige vervuilende en dure wagens moeten hebben vervangen! Waarom komt dat niet op het nieuws?

  Waterdamp is de enige uitstoot van autos die op waterstof rijden. Dat betekent dat er geen enkele schadelijke uitstoot is! Waterstof en lucht als enige bestanddelen van de verbranding een vrijwel kostenloze bron van transport!

 • Stel je eens voor wat een vat olie zou kosten als die niet gebruikt zouden worden voor transportmiddelen? De geringe vraag zou de prijs van olie enorm laten dalen

  Heb je gehoord dat een groep uit het Amerikaanse Congres concludeerde dat vandaag de dag de helft van de prijs van ruwe olie bepaald word door SPECULANTEN?

  Onder die speculanten zitten grote investeringsfondsen uit de USA en Europa.

 • Weet u wie er belang bij heeft dat de olieprijs zo hoog is? Qui bono?De oliemaatschappijen die met behulp van de macht van het geld, de wetgevende machten in de USA en Europa onder hun controle hebben.

  De families - Bush (2 Amerikaanse presidenten), Rockefeller, Rothschild, het Englse koningshuis, Beatrix als grootaandeelhouder van Shell etc. -, die door hun enorme vermogens de hele industrie controleren die van hun olie afhankelijk is.

 • Wist u dat biobrandstof het gebruik van fossiele olie in stand houdt? De biobrandstof wordt met aardolie gemengd, om het verbruik daarvan te verminderen Op deze manierwordt aardolie als belangrijke bron voor transportvoertuigen behouden.

  Die mannen begrijpen het, niet waar? Trap er niet in.

 • Daarbij zorgt het gebruik van biobrandstof uit bijvoorbeeld mais en ander gewas voor enorme prijsverhogingen van landbouwgronden en voedsel... Ook ontstaat er een enorme speculatie op voedselproductie via de termijnhandel die ook prijsverhogend werkt.Arme wereldburgers kunnen hun dagelijks eten niet betalen terwijl Westerlingen hun autos aftanken Voor het produceren van biobrandstoffen wordt Tropisch Regenwoud in versneld tempo gekapt.

 • Kent u het Sneeuwbaleffect?Stuur deze informatie aan 10 vrienden, die op hun beurt ook weer 10 vrienden bereiken zo gaat deze info naar iederen ter wereld.In een paar maanden zullen het miljoenen mensen zijn die de volgende vraag stellen: Waarom werden er eerste elektrische auots gemaakt en vervolgens vernietigd?

 • VERSPREID DEZE INFOPRAAT ER OVER MET VRIENDENMAAK ANDEREN BEWUST!Alleen op die manier kan er iets tegen de macht van de olie worden ondernomen. Het gaat om uw gezondheid en die van uw kinderen en onze PlaneetLaten we opkomen voor onze rechten!