Eius talks human profiling sept 14

Click here to load reader

 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Welkom bij de eerste editie van EiUS Talks

Transcript of Eius talks human profiling sept 14

 • 1, september 2014

  HUMAN PROFILING EEN GESPREK IN 3D!

  GENEREER 65% MEER INFO IN DEZELFDE TIJD VOLG DE BESTE TAALCURSUS OOIT. LICHAAMSTAAL

  INTEGRITEIT, HET GROOTSTE GOED VAN DE MENS!

  OP ZOEK NAAR: ONDERSCHEIDING EN SUCCES?

 • Iedere dag spreekt u mensen en ontvangt u informatie op basis waarvan u besluiten neemt. Belangrijke of minder belangrijke besluiten, ze hebben allen n ding gemeen, ze moeten juist zijn. En om de juiste besluiten te kunnen nemen, heeft u de juiste informatie nodig!

  Wij zijn EiUS en zijn de bedenkers van Human Profiling:

  communicatie in 3D

  Human Profiling gesproken informatie in 3D

  ZOU HET NIET NUTTIG ZIJN ALS ER EEN

  METHODE ZOU BESTAAN WAARMEE U

  BINNEN EEN AANTAL MINUTEN KUNT

  VASTSTELLEN OF UW GESPREKSPARTNER

  U DE WAARHEID VERTELD? EN STELT U

  ZICH EENS VOOR, DAT DE TECHNIEK VAN

  DEZE METHODE U 65% MEER

  INFORMATIE OP ZOU LEVEREN IN

  HETZELFDE TIJDSBESTEK, WAARDOOR U

  SNELLER, BETERE BESLISSINGEN KUNT

  NEMEN? WAT ZOU U ERVAN VINDEN OM

  EEN GESPREK IN 3D TE KUNNEN

  PLAATSEN WAARDOOR U NIET ALLEEN

  WAARHEDEN VAN LEUGENS KUNT

  ONDERSCHEIDEN, MAAR VOORAL DE

  INTENTIES VAN UW GESPREKSPARTNER

  KUNT ONTDEKKEN? FICTIE?.....VANAF NU

  NIET MEER!

  HUMAN PROFILING

  De Correspondent over Albert Drent (voormalig directeur Het Hofnarretje in Amsterdam): Hij neemt het zichzelf kwalijk dat hij niet doorhad wat zich afspeelde in de periode dat M. op zijn crche werkte. Met de kennis van nu had hij Robert M. natuurlijk nooit aangenomen. En dat hij misschien niet uitermate nauwkeurig de bedrijfs-administratie bijhield, dat kan ook wel kloppen (al was hij daarin zeker geen uitzondering in de brance).

 • Wat zou het onderscheidend en verrijkend zijn om lichaamstaal volledig te kunnen spreken. Wat

  een schat aan feitelijke informatie zou dat dan opleveren! Woorden kunnen liegen, lichaamstaal

  niet! Onderhandelingen met leveranciers, klanten en belanghebbenden worden effectiever en

  succesvoller. Risicos worden verkleind, bijvoorbeeld omdat een kandidaat die liegt over zijn of

  haar cv niet verder komt dan het eerste gesprek. U begrijpt klantvragen beter en speelt daar dus

  efficinter en effectiever op in. Uw oordeel of advies komt sneller en steviger gefundeerd tot stand

  en veronderstellingen worden door lichaamstaal bevestigt of ontkracht. Kortom, het spreken van

  lichaamstaal levert directe winst op en verkleint risicos.

  wat gezegd wordt is interessant, maar wat niet gezegd wordt is veel interessanter

  Lichaamstaal, vaak een ontbrekende factor in onze opvoeding

  Van kinds af aan hebben wij leren lezen en schrijven, maar nooit hebben geleerd hoe we lichaamstaal kunnen lezen, laat staan begrijpen. De waarde van een gesprek waarop wij veel van onze beslissingen baseren komt daarmee in een heel ander daglicht te staan. Een gesprek vormt ineens een fragiele basis om conclusies te trekken wanneer we de lichaamstaal onvoldoende beheersen en daarmee dus de intenties niet zullen ontdekken. Dit, met alle risicos van dien.

  Met lichaamstaal maken we onze informatie compleet en kunnen we intenties ontdekken

  Op het moment dat we met iemand in gesprek zijn krijgen we informatie via woorden en gedrag, anders gezegd, een combinatie van verbale en non-verbale communicatie.

  De verhouding tussen woorden en gedrag tijdens een gesprek blijkt verre van in balans. Onze communicatie bestaat voor 93% uit lichaamstaal (gebaren en stem) en slechts voor 7% uit woorden. Om informatie compleet te ontvangen, moeten we op zoek gaan naar de achtergrond (intenties).

  Hoe betrouwbaar zijn mensen?

  1% van de mensen is volledig betrouwbaar;

  1% van de mensen is volledig onbetrouwbaar;

  98% handelt situationeel! Deze wetenschap doet een enorm beroep op ons abstractievermogen om te schakelen tussen verschillende type mensen, karakter-eigenschappen, waarden en normen.

 • Hierboven ziet u de circle of communication

  waarin het verschil tussen 2D en 3D

  communicatie wordt weergegeven. Links geeft

  communicatie in 2D aan. De gecentreerde

  driehoek geeft de basis aan waarop een besluit

  wordt genomen wanneer men lichaamstaal niet of

  nauwelijks spreekt. De basis voor een conclusie of

  besluit wordt in dit model gevormd door de

  essentile woorden en een klein deel lichaamstaal.

  De rest is onderbuik gevoel en intutie. Over het

  algemeen waardevolle, maar geen harde

  raadgevers. Ziet u hoe klein de basis

  eigenlijk is waarop wij dagelijks

  belangrijke beslissingen nemen?

  De rechtse circle of communication is hetzelfde basismodel, maar dan in

  3D. Door woorden in combinatie te brengen met lichaamstaal stelt u vast

  of iemand de waarheid spreekt of bewust liegt. Op zich interessant, maar

  u zou Human Profiling te kort doen als u het uitsluitend als een

  leugendetector zou gebruiken. Het kan veel meer, namelijk het stelt de

  intenties van een persoon vast. Het totaalbeeld wordt net als in een 3D

  film completer omdat de intenties (de achtergrond) een hele belangrijke

  rol gaan spelen. Het beeld moet ook scherper. Dit doet u doormiddel van

  het stellen van de juiste vragen op het juiste moment. Wij noemen deze

  manier Security Questioning en is n van de belangrijkste bestanddelen

  van Human Profiling. Een juiste toepassing van Human Profiling genereert

  zon 65% meer informatie dan een gesprek in 2D. Bovendien bent u

  in staat om leugens en tekenen van bedrog te herkennen.

 • Specialiseer uzelf, uw team, uw managers en uw medewerkers in waarheidsvinding en lees intenties van mensen.

  Herken tekenen van bedrog en voorkom risicos voor uzelf en uw organisatie.

  Genereer 65% meer informatie in hetzelfde tijdsbestek!

  Wees onderscheidend in een markt van meer van hetzelfde.

  !! Volg de inspirerende, spannende en interactieve opleiding Human Profiling voor Professionals.

  !!!! Onderstaande modules worden tijdens de twee-daagse theoretische leerweg behandeld:

  EIUS BIEDT DE OPLEIDING AAN IN EEN TWEE-DAAGSE THEORETISCHE LEERWEG,

  DIE ZOWEL IN-COMPANY ALS CENTRAAL IN NEDERLAND VERZORGT WORDT.

  OM HET ONDERSCHEIDENDE KARAKTER NOG MEER VORM TE GEVEN, BIEDT

  EIUS DE OPLEIDING TEVENS AAN ALS REGISTEROPLEIDING, WAARMEE U DE

  ERKENDE TITEL CIS ACHTER UW NAAM DRAAGT. DE REGISTEROPLEIDING

  HUMAN PROFILING, ALSMEDE DE TITEL CIS (CERTIFIED INTEGRITY SPECIALIST)

  ZIJN GEREGISTREERD BINNEN DE STICHTING IPVC (INSTITUUT VOOR

  PROACTIEVE VEILIGHEID EN CERTIFICERING).

  Module 1: Wat is Human Profiling, wat is de oorsprong en hoe is dit het beste toe te

  passen

  Human Profiling vind haar theoretische basis in Predictive Profiling. Het verschil is echter,

  dat Predictive Profiling uitgaat van een directe dreiging voor de veiligheid van anderen, met

  andere woorden, iedereen is verdacht of een target. Human Profiling daarentegen gaat uit van

  het gedrag dat iemand laat zien op het moment dat woorden worden uitgesproken. Het is

  een praktische interviewtool die zeer gemakkelijk te integreren is in onze dagelijkse professie. In deze module

  staan we stil bij de vraag wat Human Profiling is, hoe het tot een techniek is geworden en we gaan dieper in op

  de oorsprong van Human Profiling. Daarnaast leert u hoe u dit kunt toepassen in uw professie en wordt het

  besef gecreerd dat Human Profiling net zo automatisch kan als ademen.

 • Module 6: Hoe werkt leugendetectie?

  In zijn algemeenheid is het voor een mens zeer complex om te liegen. Hij moet continu en in een hoog tempo verbanden leggen tussen wat

  hij heeft gezegd en wat hij gaat zeggen. Een interviewer heeft het allergrootste voordeel dat hij of zij de regie voert over themas die aan

  de orde komen en vooral welke vragen er gesteld worden. De meeste interviewtechnieken zijn gebaseerd op NLP (Neuro Lingustisch

  Programmeren). Leugendetectie op basis van Human Profiling gaat verder. Human Profiling gaat niet uit van een vaststelling of iemand liegt

  of de waarheid spreekt,

  het gaat uit van

  intenties. Tijdens deze

  module zoomen wij in op

  de redenen waarom wij

  zouden liegen. We

  vergelijken NLP met

  Human Profiling. Na de

  module bent u in staat

  het verschil te zien tussen

  profilen en verhoren en

  een gesprek op een

  constructieve manier te

  laten verlopen.

  Module 2: Security

  Questioning

  Security Questioning is te

  omschrijven als een methode om

  snel achter de intentie van een

  persoon te komen. Het is een

  specifieke manier van het stellen

  van vragen en het herkennen

  signalen die direct verband

  houden met de antwoorden die

  worden gegeven. Deze specifieke

  manier van vragen stellen

  verhoogt cognitieve druk en

  maakt het voor een persoon die

  bijvoorbeeld leugenachtig is, of

  intenties heeft om een bedrijf of

  anderen te beschadigen, vrijwel

  onmogelijk om met succes door

  het gesprek te komen. Het is erg

  belangrijk te benadrukken, dat

  met het stellen van vragen niet

  gezocht wordt naar bewijs dat

  iemand kwaad in de zin heeft.

  Module 3: Implementatie van Human Profiling in onze

  Professie.

  Bij Hu