Eindwerk otc nsaid

26
Over-the-counter NSAID’s: Problematisch? Coomans Caroline, Dine Jennes, Elien Mertens, Lisa Willekens Promotor: Prof. Dr. Schoenmakers

Transcript of Eindwerk otc nsaid

Page 1: Eindwerk otc nsaid

Over-the-counter NSAID’s:

Problematisch?

Coomans Caroline, Dine Jennes,

Elien Mertens, Lisa Willekens

Promotor: Prof. Dr. Schoenmakers

Page 2: Eindwerk otc nsaid

Inleiding: NSAID’s in de media• Filmpje youtube

• http://www.youtube.com/watch?v=cj7PNN3EBGs

Page 3: Eindwerk otc nsaid

NSAID’s in de media

• Gazet van Antwerpen 11/05/2013:

Page 4: Eindwerk otc nsaid

Inhoud

• Wat is OTC?

• Doelstellingen en onderzoeksvragen

• Materiaal en methode

• 2 onderzoeken

o Patiëntenbevraging

• Resultaten

• Bespreking

o Apothekersbevraging

• Resultaten

• Bespreking

• Sterkte/zwakte analyse

• Conclusie

Page 5: Eindwerk otc nsaid

Wat is over-the-counter (OTC)?

• Niet voorschriftplichtig

• Niet terugbetaald

• Publiciteit toegelaten

Page 6: Eindwerk otc nsaid

Doelstellingen & Onderzoeksvragen

• Doel:

o Aandacht voor nevenwerkingen NSAID’s

o Omgang van apothekers met de verkoop NSAID’s OTC

• Onderzoeksvragen:

o Profiel v/d patiënt die NSAID OTC koopt

o Aanpak OTC NSAID-verkoop door apotheker

o Visie apothekers op communicatie artsen – apotheker

Page 7: Eindwerk otc nsaid

Materiaal en methode

2 Enquêtes:

o Patiëntenbevraging

• Profiel patiënt

• Self-awareness

o Apothekersbevraging:

• Aanpak OTC NSAID verkoop

• Multidisciplinaire samenwerking

Page 8: Eindwerk otc nsaid

Patiëntenbevraging

Page 9: Eindwerk otc nsaid

Resultaten patiëntenbevraging

Page 10: Eindwerk otc nsaid

Verkoop

Ibuprofen 200 mg

Ibuprofen 400 mg

Ibuprofen siroop

Andere

Page 11: Eindwerk otc nsaid

Dosis & toedieningsvorm

0

5

10

15

20

25

30

35

Kinderen (0-9 jaar) Adolescenten (10-29 jaar) Volwassenen (30-59 jaar) Ouderen (60+ jaar)

Ibuprofen 200 mg

Ibuprofen 400 mg

Ibuprofen siroop

Andere

Page 12: Eindwerk otc nsaid

Infectie

Andere

Kinderen

Hoofdpijn

Infectie

Andere

Adolescenten

Menstruatiepijn

Hoofdpijn

Menstruatiepijn

InfectieAndere

Volwassenen

Spier- en

gewrichtspijn

Hoofdpijn

Infectie

Andere

Ouderen

Spier- en

gewrichtspijn

Menstruatie

pijn

Indicatie

Page 13: Eindwerk otc nsaid

Comorbiditeiten

0

5

10

15

20

25

30

Volwassenen (30-59 jaar) Ouderen (60+ jaar)

Maagzuur/zweer

Hypertensie

Hartfalen/hartinfarct

Suikerziekte

Nierfunctie achteruitgang

Geen van bovenstaande

Weet niet

Page 14: Eindwerk otc nsaid

Concomitante medicatie

Bloedverdunner Cortisone Antidepressivum Maagbeschermer

Kinderen (0-9 jaar) 0 0 0 1

Adolescenten (10-29 jaar) 0 0 0 1

Volwassenen (30-59 jaar) 3 2 1 7

Ouderen (60+ jaar) 5 0 1 2

0

2

4

6

8

Page 15: Eindwerk otc nsaid

Bespreking patiëntenbevraging

• NSAID-verkoop: 1 verpakking per dag

• Dosering: Ibuprofen 400 mg meest populair

• Toedieningsvormen:

o Kinderen: siroopvorm

o Ouderen: transdermaal

• Indicatie:

o Kinderen: infectie

o 30-59 jaar: spier- en gewrichtspijnen

Page 16: Eindwerk otc nsaid

Bespreking patiëntenbevraging

• Comorbiditeiten en nevenwerkingen:

o Volwassenen: maagzweer en hypertensie

o Geen nierinsufficiëntie

o Cave: ouderen met multipathologie

• Concomitant geneesmiddelengebruik:

o Bloedverdunners

o SSRI’s

Page 17: Eindwerk otc nsaid

Bevraging apothekers

Page 18: Eindwerk otc nsaid

WHAM

• W: Voor wie is de medicatie?

• H: Hoelang heb je de klachten al waarvoor je deze

medicatie wil nemen?

• A: Welke acties heb je al ondernomen & Heb je nog

andere klachten?

• M: Neem je nog andere medicatie?

Page 19: Eindwerk otc nsaid

Resultaten apothekersbevraging

• 111 respondenten

Page 20: Eindwerk otc nsaid

Comorbiditeiten

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Apotheker(es) Apotheek-assistent(e) Student(e)

Maagzuur/maagzweer

Hypertensie

Hartfalen/hartinfarct

Diabetes Mellitus

Nierinsufficiëntie

Geen van bovenstaande

Page 21: Eindwerk otc nsaid

Registratie op naam

42.99%

47.66%

7.48%

1.87%

Altijd Soms Zelden Nooit

Page 22: Eindwerk otc nsaid

Nood aan…

102

5

Ja

Nee

Medisch dossier

83

24

Ja

Nee

Lokaal overleg huisarts

102

6

Ja

Nee

Bijscholing medicatie

Page 23: Eindwerk otc nsaid

Bespreking apothekersbevraging

• Goede response rate met representatieve verdeling

• 50 plussers relatief ondervertegenwoordigd

• Overwicht aan vrouwen in lijn met gekende cijfers

• Meer aandacht voor gastro-intestinale dan

cardiovasculaire of renale nevenwerkingen

• Inzage in gedeelte medisch dossier gewenst

• Vragende partij:

o Overleg huisarts

o Multidisciplinaire bijscholingen

Page 24: Eindwerk otc nsaid

Sterkte/Zwakte analyse

• Patiëntenbevraging

o Kleinschaligheid (-)

o Verschillende enquêteurs, beperkte voorbereiding (-)

o Vragenlijsten (-)

o Verspreide bevraging in verschillende regio’s (+)

• Apothekersbevraging

o Kleinschaligheid (-)

o Bevragingen niet ad random -> selectie o.w.v. logistieke

redenen (-)

o Bevraging verschillende beroepsgroepen (+).

Page 25: Eindwerk otc nsaid

Conclusie

• Voor- en nadelen aan OTC

• Patiënt

o Kennis onvoldoende?

• Apotheker

o Expliciete anamnese noodzakelijk

• Arts

o Meer communicatie met apotheker

• Gedeeld medisch dossier!

• Meer onderzoek vereist

Page 26: Eindwerk otc nsaid

Bedankt voor uw aandacht

én medewerking!

Graag uw vragen en opmerkingen