EINDRAPPORT Tabletmarkt

download EINDRAPPORT Tabletmarkt

of 22

 • date post

  10-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  2

Embed Size (px)

description

tabletmarkt macro omgeving

Transcript of EINDRAPPORT Tabletmarkt

beweging binnen de tabletmarkt

IOP blok 1beweging binnen de tabletmarkt

CEV1C

BEWEGING BINNEN DE TABLETMARKT

door

Otman Amari, Thijs de Boer, Younes Bouchikhi, Charlotte Heijmans, Mart Jonker, Esme Luger

Hanzehogeschool GroningenInstituut voor Marketing en ManagementCommercile economieStudiejaar 1Begeleider Hanzehogeschool Groningen: Andr HoeksmaDatum: 27-09-2015 te Groningen Rapport IOP 1CEV1C groep 5 Vakcode: MMVP15IOP1

VoorwoordWij, Younes, Otman, Mart, Thijs, Esme en Charlotte zijn zes eerstejaarsstudenten van de Hanzehogeschool te Groningen. In het eerste blok van dit studiejaar hebben wij de opdracht gekregen om een markt in kaart te brengen. Wij hebben gekozen voor de tabletmarkt. Dit rapport is opgesteld voor Hanze B.V., omdat zij willen weten of het aantrekkelijk voor hen is om toe te treden tot de tabletmarkt. De afgelopen acht weken zijn wij bezig geweest met de opzet van dit project en hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de tabletmarkt. Graag willen wij nog de heer Hoeksma bedanken voor zijn hulp en het geven van feedback tijdens de loopbaan van dit project.

ManagementsamenvattingEen team van 6 studenten heeft een rapport opgesteld voor Hanze B.V.. In dit rapport wordt de tabletmarkt in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen de tabletmarkt en wordt antwoord gegeven wat de belangrijkste kansen en bedreigingen zijn binnen de externe omgeving (macro- en meso-omgeving).

In dit rapport is er antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: hoe ziet de tabletmarkt er binnen Nederland op dit moment uit?De conclusie die uit deze centrale vraag voortkomt is dat de tabletmarkt moeilijk toetreedbaar is. Door middel van deze conclusie kunnen wij aanbevelen dat het toetreden tot de tabletmarkt een risicovolle onderneming is.

Doordat er binnen deze markt twee grote spelers zijn, namelijk Samsung en Apple, is naamsbekendheid verkrijgen binnen deze markt erg lastig. Dit komt mede doordat Nederlanders erg trendgevoelig zijn en daarom zich vastklampen aan het merk dat ze al hebben of wat dit moment populair is.

De consequenties voor Hanze B.V. zijn dat zij goed moeten overwegen of zij het risico willen nemen om tot deze moeilijk toetreedbare markt toe te treden.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: InleidingPagina 6Hoofdstuk 2: OnderzoeksverantwoordingPagina 7Hoofdstuk 3: De macro-omgevingPagina 8-9Hoofdstuk 4: De meso-omgevingPagina 10-11Hoofdstuk 5: De afnemersanalysePagina 12-13Hoofdstuk 6: Conclusie en aanbevelingPagina 14LiteratuurlijstPagina 15Bijlage Pagina 16-23

1.InleidingIn de huidige maatschappij lijkt het wel alsof je niet meer zonder kan. Overal om je heen zie je tablets. Mensen op de werkvloer maken er veel gebruik van, op middelbare scholen en hoger onderwijs wordt er al veel mee onderwezen en zelfs kleine kinderen leren inmiddels te tellen door middel van een tablet. Het is ook wel een zeer handig apparaat en je kan door de steeds betere technische innovaties meer met je tablet. A a Aa Voor Hanze B.V. gaan wij onderzoeken of het aantrekkelijk is om in deze markt toe te treden. We bespreken de kansen en bedreigingen kijkend naar de macro- en meso-omgeving van de tabletmarkt en de afnemersanalyse van de afnemers van de tabletmarkt. AlsMet de uitkomsten van dit onderzoek willen wij Hanze B.V. advies geven of het aantrekkelijk is om toe te treden tot de tabletmarkt.

De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: hoe ziet de tabletmarkt er binnen Nederland op dit moment uit?

Bovenstaande centrale vraag kunnen we opdelen in de volgende deelvragen: Wat zijn de kansen en bedreigingen binnen de macro-omgeving? A Wat zijn de kansen en bedreigingen binnen de meso-omgeving? A Wat zijn de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de afnemersanalyse? AIn het tweede hoofdstuk bespreken wij de onderzoeksverantwoording. Hierin wordt weergegeven hoe we dit onderzoek hebben gedaan en waarom. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk antwoord gegeven op de eerste deelvraag over de kansen en bedreigingen binnen de macro-omgeving. Hierna bespreken wij in hoofdstuk 4 de kansen en bedreigingen binnen de meso-omgeving. Daaropvolgend zal in hoofdstuk 5 in kaart worden gebracht wat de kansen en bedreigingen zijn die voortkomen uit de afnemersanalyse. Ten slotte stellen wij in hoofdstuk 6 een conclusie op met behulp van de antwoorden op de voorgaande deelvragen.

2.OnderzoeksverantwoordingIn dit hoofdstuk geven we weer hoe en waarom we ons onderzoek op die manier hebben gedaan.In hoofdstuk 3 wordt antwoord gegeven op de deelvraag: wat zijn de kansen en bedreigingen binnen de macro-omgeving? We hebben deze deelvraag beantwoord met behulp van deskresearch. Hierin wordt onderzocht wat de kansen en bedreigingen zijn op samenlevingsniveau door middel van DESTEP. Hiervoor zijn verschillende sites op het internet geraadpleegd.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 antwoord gegeven op de deelvraag: wat zijn de kansen en bedreigingen binnen de meso-omgeving? Deze deelvraag hebben wij ook beantwoord doormiddel van deskresearch. Hier wordt een analyse gegeven van de kansen en bedreigingen op niveau van de bedrijfstak. Hiervoor zijn opnieuw verschillende internetsites voor geraadpleegd.

Hierna wordt in hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de deelvraag: wat zijn de kansen en bedreigingen die voortkomen uit de afnemersanalyse? We hebben deze vraag beantwoord doormiddel van een enqute die wij hebben afgenomen bij 100 verschillende mensen. Hier wordt beschreven wat de kansen en bedreigingen zijn op afnemersniveau.

3.De macro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit zes verschillende factoren. In dit hoofdstuk beschrijven we van de verschillende factoren de kansen en bedreigingen. Alle factoren van de DESTEP zijn hiervoor in kaart gebracht.

Demografisch Uit het onderzoek naar de macro-omgeving is gebleken dat het aantal Nederlandse huishoudens te maken krijgt met een forse groei. Volgens een huishoudensprognose door het CBS zal dit in de toekomst alleen maar gaan toenemen. Hier zijn een aantal verklaringen voor. De belangrijkste is dat dit het gedrag veranderd in relaties. Jongeren wonen eerst een tijd alleen voor ze gaan samenwonen. Dit betekent dat elk huishouden zijn eigen tablet moet aanschaffen. De tablet is het populairst onder de leeftijdscategorie 12-25 jaar. Door vergrijzing wordt deze potentiele doelgroep kleiner.

Ecologisch Urbanmining is het recyclen van elektronica. Tablets kunnen gerecycled worden door gespecialiseerde bedrijven, omdat deze apparaten vol zitten met waardevolle materialen. De wereldbevolking neemt alleen maar toe en zal in 2050 oplopen naar 10,3 miljard. Een dreigende schaarste aan grondstoffen kan als gevolg hebben dat de prijzen van deze grondstoffen stijgen.

Sociaal-cultureel Tablets kom je tegenwoordig overal tegen en worden voor allerlei zaken gebruikt. De afname van tablets door huishoudens is het hoogst, namelijk 57%. Daarnaast worden deze apparaten ook veel verkocht aan bedrijven en onderwijsinstellingen. Je kunt hieruit opmaken dat de tabletmarkt alleen maar aan het groeien is. Een nadeel is dat de Nederlandse tabletmarkt een aantal grote marktaandeelhouders heeft. Apple heeft een marktaandeel van 32,4%. Je ziet dus al snel mensen een ipad aanschaffen in plaats van een ander merk.

Economisch

De koopkracht is gestegen. Dit houdt in dat de mensen meer geld hebben om te besteden. Als kans voor ons is dus, dat ze bijvoorbeeld bereid zijn om een tablet te kopen. De koopkracht steeg met 2,7 procent voor de werknemers. Voor de ambtenaren met 3,7 procent. En voor de zelfstandigen met 0,3 procent. De koopkracht is gestegen, maar de mensen geven dan veel meer uit aan wooninrichting en huishoudelijke apparaten. De consumenten hebben 1,3 procent meer uitgegeven dan in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Technologisch

Veel meer kinderen op middelbare scholen kiezen voor een bta pakket. De opleidingen worden ook steeds beter zodat Nederland internationaal aan de top blijft staan als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Dit is een kans voor ons zodat wij als klein land toch mee kunnen doen met de grote spelers binnen de markt. Android bezit 40 procent van de tabletmarkt. En heeft net als Apple eigen technici die meteen de nieuwste software in handen hebben of zelf bedenken. Dit houdt in dat het lastig is om als nieuw bedrijf in deze markt te komen.

Politiek-juridische De politiek heeft bepaald dat tablets fiscaal aftrekbaar zijn voor zakelijk gebruik. Tablets worden veel gebruikt door bedrijven. Ze mogen bijvoorbeeld gratis verstrekt worden aan leraren, als ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Patenten en intellectuele eigendommen die reeds geclaimd zijn door andere aanbieders. Dit is een bedreiging aangezien je niet zomaar elke tablet op de markt mag brengen. Bepaalde software mag je niet gebruiken en je mag het uiterlijk niet allemaal namaken van andere laptops.

4.De meso-omgeving

We hebben de meso-omgeving van de tabletmarkt in kaart gebracht. Deze omgeving bevat een aantal belangrijke groepen waarmee we rekening moeten houden. In dit hoofdstuk vind je de kansen en bedreigingen op meso niveau.

KlantenHet door het tabletbedrijf opbouwen van een goede relatie met hun klanten en het continu inspelen op hun behoefte is ontzettend belangrijk. Wanneer dit vanaf het begin goed gaat, win je het vertrouwen van de klant. Apple is geliefd bij tabletgebruikers, doordat zij overtuigd zijn van hun software en dit de consu