Eindopdracht Roel in \'t Veld

30
InZicht Roel in ‘t Veld Syndicaat 5 Alwin Nijhuis 6 november 2009 Marcel van der Priem Ali Rabarison Stefan Scheeringa Anil Soerdjbalie

description

 

Transcript of Eindopdracht Roel in \'t Veld

Page 1: Eindopdracht Roel in \'t Veld

InZicht Roel in ‘t Veld

Syndicaat 5 Alwin Nijhuis6 november 2009 Marcel van der Priem

Ali RabarisonStefan ScheeringaAnil Soerdjbalie

Page 2: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Inleiding

Met deze opdracht zouden we als syndicaat 5 heel tevreden zijn geweest als de kerndocent maar geen Roel in ’t Veld was.

We hebben, ook gelet tot de beperkte tijd en middelen die we hadden, gekozen voor 2 methodieken:

Toekomstgericht onderzoek

Crowd searching

Page 3: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Balanceren tussen Broosheid en Maakbaarheid

Page 4: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Veranderingen in het Openbaar Bestuur zijn noodzakelijk

Page 5: Eindopdracht Roel in \'t Veld

2003 2005,

70 % reductie

Complexe netwerken. Digitaal informatie verkeer

Page 6: Eindopdracht Roel in \'t Veld
Page 7: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Roel in ‘t Veld

De constante factor in het Openbaar Bestuur

Page 8: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Kwalitatief onderzoek•Medewerkers van Vrom;

•Martijn vd Steen;

•Mark van Twist;

•Henk Wesseling;

•Wim Derksen

•Linze Schaap

Page 9: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Constanten

•Veerkracht of resilience;

•Aandacht voor dynamiek en statica;

•Conflicterende waarden;

•Verwevenheid met praktijk Openbaar Bestuur;

•Incoherente waardenpatronen;

•Stijl en Effect.

Page 10: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Stijl•dwingende zoeken naar intellectuele verdieping

•zichtbare ongenoegen richting degenen die zich er makkelijk vanaf willen maken

•kracht door confrontatie

•themakeuze uit ongenoegen

•Ordening door:1. disorde in de samenleving 2. mechanismen die kunnen verzachten

Page 11: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Nieuwe inzichten (thema’s) van Roel in ‘t Veld•Veerkrachtige en robuuste openbaar bestuur;

•Maatschappelijke elite in verantwoordelijkheid nemen;

•Vorming van tegenmacht;

•De nieuwe ambtenaar, ambtenaar 3.0;

•Streven naar netwerkstructuur;

•Ecocratie

Page 12: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Zoeklichten•Maatschappelijke elite in verantwoordelijkheid nemen;

•Ecocratie;

•De nieuwe ambtenaar, ambtenaar 3.0.

Page 13: Eindopdracht Roel in \'t Veld

• Merito (Meritum= verdienste)• Cratie (kratos = macht)

Page 14: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Ontwikkelingen duurzaamheid

Page 15: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Duurzaamheid en overheidIs duurzaamheid een thema waarmee de overheid veerkracht toont, toekomstgericht denkt, gebruikt maakt van wetenschappelijke kennis, in netwerken participeert en de ontwikkeling stimuleert?

Duurzaamheid als belangrijk thema opgenomenin het regeerakkoord met ambitieuze plannen, maar ook bij programma-akkoorden vanprovincies en gemeenten

Page 16: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Crisis en de p’s

Page 17: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Is er aansluiting?• Al deze initiatieven markeren een duidelijke trend: een wassende

onderstroom van initiatieven die uiting geven aan het toenemende gevoel van urgentie en de roep om daadkracht vanuit de samenleving. De samenleving vraagt uitdrukkelijk om actie en vraagt om een tempoversnelling die de overheid niet kan bijbenen. Het momentum is de afgelopen 25 jaar nog niet zo groot geweest.

• De overheid moet géén nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en het proces van verduurzaming van Nederland niet gaan regisseren.

• De overheid moet niet sleuren en trekken maar voorwaarden scheppen:geen nieuwe nota’s, regels en plannen maar verbindingen leggen en barrièresopheffen.

Uit : Duurzaamheid: van onderstroom naar draaggolfop de rand van een door braak, 2007, prof. dr. Ir. Jan Rotmans

Page 18: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Departementale dominantie

“Willens en wetens” aug 2009

Page 19: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Wordt de onderstroom nog een draaggolf?

Page 20: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Duurzaamheid

Er gebeurt al wel veel……

….duurzaamheid is een ‘moving target’….

Maar er is ook nog veel te doen…..

Page 21: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Duurzaam leiderschap

Duurzame ontwikkeling vereist andere dan de

klassieke (sturings)instrumenten

Duurzaamheid moet worden verankert in de

(beleids)processen van overheidsorganisaties en

in de mindset van ambtenaren.

Page 22: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Edward Burtynsky; worldchaning.com

We are drawn by desire - a chance at good living, yet we are consciously or unconsciously aware that the world is suffering for our success. Our dependence on nature to provide the materials for our consumption

and our concern for the health of our planet sets us into an uneasy contradiction. For me, these images function as reflecting pools of our times.

Page 23: Eindopdracht Roel in \'t Veld
Page 24: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Cultural creatives

1. zorg wereld ecologische problemen2. anti achterstelling van vrouwen en kinderen3. kritisch t.a.v. materialisme en economisch gewin4. aandacht voor anderen in omgeving5. nastreven betere leefomgeving6. persoonlijke levensstijl

Page 25: Eindopdracht Roel in \'t Veld
Page 26: Eindopdracht Roel in \'t Veld
Page 27: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Generatieclash

Page 28: Eindopdracht Roel in \'t Veld

Generatie Einstein

• Sociale verbanden belangrijker dan het individu

• Kenmerkt zich door natuurlijk netwerkgedrag. Generatie Einstein houdt niet van hiërarchie, maar voelt zich thuis in netwerkorganisaties

• Democratie is niet het stemmen via politieke partijen is, maar waar oprecht de meeste stemmen gelden

• Onderwerp is belangrijk en niet de politieke structuur

• Niet individualistisch, maar collectivistisch

• Communicatie betekent: praten met elkaar. Mensen gaan met elkaar om op basis van hun interesses en niet op basis van hun leeftijd, afkomst of sociale klasse  

• Generatie van informatieverwerking, heeft meer met creatief en multidisciplinair denken van Albert Einstein dan met het rationeel, logisch en lineair denken

Page 29: Eindopdracht Roel in \'t Veld
Page 30: Eindopdracht Roel in \'t Veld

The world according to Roel

Een kwestie van tijd?