EINDEJAARS ACTUALITEITEN · PDF file ACTUALITEITEN 2012...

Click here to load reader

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EINDEJAARS ACTUALITEITEN · PDF file ACTUALITEITEN 2012...

 • E.K. Williams Nederland B.V. is onderdeel van Brouwers Adviseurs & Accountants Zwolle / Arnhem / Deventer / Genemuiden

  EINDEJAARS ACTUALITEITEN

  2012

  120410_Omslag_EKW_eindejaarsactualiteiten_2012.indd 1-2 06-11-12 17:11

 • EKW Utrechtsestraat 61 6811 LW Arnhem T 026 353 78 70 F 026 353 78 50

  [email protected] www.ekw.nl

  EKW.nl @EKWtweets

  Brouwers / accountants / adviseurs / personeelsdiensten / corporate Finance

  Zwolle Deventer Genemuiden Arnhem T 0570 85 50 00 [email protected] www.brouwers.nl

  Brouwers.nl @BrouwersNL

  ACCOUNTANCY, RETAILADVIES EN BEDRIJFSSOFTWARE

  Handen aan ‘t stuur, blik vooruit, gas erop. Dat is úw manier

  van ondernemen als retailer. In een branche met voelbare

  concurrentie is stilstaan geen optie. U hebt maar één uit-

  daging. Hoe zorgt u dat u alles onder controle houdt? Dat

  u snelheid maakt - maar alleen op de goede weg? Dat u

  bijstuurt zonder uw voorsprong te verliezen?

  Retailondernemers in heel Nederland betrekken EKW bij

  deze uitdaging. Al meer dan 45 jaar combineren wij de

  dienstverlening van een accountantskantoor met de

  expertise van een branchespecialist. Dat doen we op een

  unieke manier: frequent - bijvoorbeeld elke maand - staat

  er bij onze klanten een consultant van EKW op de stoep.

  Vaste prik. Om administratieve ondersteuning te bieden

  én om advies te geven. Al meer dan 45 jaar praten we

  met retailers, delen we hun ambities, kijken we mee in

  hun winkel en overwinnen we samen bergen en dalen.

  Die ervaring brengen we mee en dat blijkt voor onze

  klanten een succesfactor te zijn.

  120410_Omslag_EKW_eindejaarsactualiteiten_2012.indd 3-4 06-11-12 17:11

 • 1

  Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip..................................................................... 3 Ook werknemerspremies over de bijtelling auto van de zaak……………….……….…………..……..…. 3 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt werkgeversheffing.………………………………..……..…... 3 Afschaffing werknemersdeel en franchise Awf.……………………………………………….…..…….... 3 Inleg levensloopregeling ook aftrekbaar voor de werknemersverzekeringen……….…………..……..….. 3 Bereid u voor.......................……………………………………………….…………..………..…............. 3 Wijzigingen in de loonheffing uit de Belastingplannen 2013 en het regeerakkoord ………..….….... 3 Verhoging loongrens afdrachtvermindering S&O………………………………….…………..…..….….. 3 Toch geen forensentaks................................……………………………………………….…....…............ 4 Ingrijpende maatregelen voor de eigen woning…………………………………………….……..….... 4 Renteaftrekbeperking nieuwe eigenwoningschuld.……………………………………………….…….…. 4 Restschulden in box 3…….……...................................................……………………….……..…............ 4 Informatieplicht bij lening van een niet-renseigneringsplichtige geldverstrekker……………….…….….. 4 Overgangsregelingen eigenwoningschuld.…….………………………………………………….…….…. 4 Afschaffing KEW, SEW en BEW…….…………………………….……..…............................................. 5 Schenken en erven Vraag het mantelzorgcompliment aan voor de partnervrijstelling in de erfbelasting……..…….….. 5 Voorwaarden.......................……………………………………………….…………..………..…............. 5 Attentiepunten voor de schenk- en erfbelasting bij de jaarovergang…………..…………..…….…... 6 Bespaar erfbelasting via schenking aan uw kinderen………………………………………….…….…...... 6 Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen………………………………………………..…….…... 6 Geef de juiste WOZ-waarde op van de geërfde woning……………………………………….…….…..... 6 Denk aan het doorlichten en aanpassen van uw testament………………………………………….……... 6 Omzetbelasting Is uw administratie klaar voor de gewijzigde BTW-factureringsregels?………….…..…….……….. 7 De gewijzigde factuurvereisten…………………..................................……………………….…….……. 7 Introductie van de vereenvoudigde factuur…………………………….........…………….…….……….... 7 Versoepeling regels voor elektronisch factureren……………………………..............………….…….…. 8 Nationale factureringsregels bij grensoverschrijdende prestaties………….......................................….…. 8 Uitbreiding (internationale) controle facturen…………………………………………....................……... 8 Bereid u voor op de beperking van de BTW-vrijstelling voor paramedische diensten…………...…. 8 Gevolgen voor de BTW-heffing………………………………...............……………………….….….…. 8 Actiepunt: administratie aanpassen………………………………………...............….…….…………….. 9 Andere BTW-actualiteiten en actiepunten bij de jaarovergang………………………..…….……….. 9 Uitbreiding uitstelregeling BTW-afdracht…………………………………………….…….…………….. 9 Herrekening en herziening van voorbelasting……………………………………….…….………..……... 9 BTW-correctie privégebruik auto van de zaak............................................................................................. 9 BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen……………………………………….…….……….……... 10 De overgangsregeling voor woon/werkpanden….....................................................……..…….…...…….. 10 Pensioen en lijfrente Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd met gevolgen …………………...…….………..............…. 10 Snellere verhoging van de AOW-leeftijd……………………….…….………………...………………..... 10 Wijziging ingangsdatum aanvullend pensioen………………………………….……...………………….. 11

 • 2

  Pensioenmaatregelen in de Belastingplannen 2013………………………........................………….…. 11 Invoering vitaliteitssparen gaat niet door…………………………………….……................................…. 11 Fiscale tegemoetkoming voor vermindering pensioen in eigen beheer………………………….……..…. 11 Wijziging pensioenopbouw bij verplichte deelname ondernemers……………………………….…….…. 11 Ook aftrek vrijwillig betaalde pensioenpremies ………………………………………………….…….…. 11 Sociale zekerheid en arbeidsrecht Zieke flexwerkers moeten sneller aan de slag……………………………................……..…...…….…. 11 Wie zijn de ‘vangnetters’?…………………........................................................………….…….…........... 11 Premievaststelling wordt afhankelijk van instroom in Ziektewet en WGA…………………….……....…. 12 Premiedifferentiatie afhankelijk van de werkgeversgrootte…………………………………..….…….….. 12 Publiek of privaat verzekeren?…………………………….…….…............................................................ 12 Aanscherping criteria voor ZW-uitkering….…………………………………………….….............….…. 12 Sneller terug aan het werk...................………………………………………………....................…….…. 13 Wijzigingen in de mobiliteitsbonussen…...........…………………………................……..…...…….…. 13 De wijzigingen………...........................……………………………………............................….…….…. 13 Wel of geen samenloop…………………..........................................…………………………….…….…. 14 Ingrijpende hervormingen in het ontslagrecht en de WW op komst………...…………………….…. 14 Ontslagrecht: preventieve toets blijft maar dubbele ontslagroute vervalt…………………………..…..…. 14 Transitiebudget voor scholing…......................................................………………………………………. 14 Ontslagvergoeding bij onterecht ontslag.......…………………………………………………….……..…. 14 Versoberingen in de WW…..............................………………………………………………….……..…. 14 In deze digitale Eindejaarsactualiteiten is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 7 november 2012 verwerkt. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Deswege wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 • 3

  Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip Op 1 januari