Eikenblad december 2011

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Het gratis infomagazine van de stad Eeklo

Transcript of Eikenblad december 2011

 • het eikenbladeikeneikeneikeneikeng r a t i s i n f o r m a t i e m a g a z i n e v o o r e e k l o d e c e m b e r 2 0 1 1 n r . 8

  na

  jaa

  r 201

  1

  stree

  tfood

  -m

  arke

  t a

  ctie

  f asie

  lcen

  trum

 • 2Beste Eeklonaren,

  v.u. College van burgemeester

  en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

  hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde,

  communicatie- en informatiecordinator

  Vormgeving en Lay-out one advertising

  info@one-advertising.be

  Colofon

  Het einde van 2011 komt stilaan in zicht. Een reden te meer om van deze gelegen-heid gebruik te maken om het personeel van alle stadsdiensten te bedanken voor hun inzet en gedrevenheid bij het realise-ren van vele projecten.

  Ht project van 2011 op vlak van jeugdbe-leid was het nieuwe jeugdcentrum. Nadat

  het gebouw volledig ontmanteld werd tot zijn basisstructuur, was 2011 dan ook het jaar van de opbouw. Er werd met man en macht gewerkt en het jeugdcentrum kreeg meer en meer vorm. In september konden jongeren, buurtbewoners en genteresseerden van dichtbij kennisma-ken met de werken tijdens een opendeuravond op de werf. Ondertus-sen zijn de binnenwerken gestart en in een laatste fase zal ook het huis in de Kerkstraat 123 gesloopt worden en zal de aanleg van de buitenomgeving aangepakt worden.

  In 2012 staat er dan ook een grote verandering op til op jeugdig vlak. Rond april verhuist de stedelijke jeugddienst naar de nieuwe locatie. Inschrijvingen en activiteiten van Grabbelpas en 12 plus, uitleendienst, jongereninformatiepunt, vormingsmomenten rond themas zoals drugs en seksualiteit, zullen vanaf dan in de Kerkstraat 121 plaatsvinden. De nieuwe uitvalbasis van de jeugddienst zal ook jeugdhuis De Loch-tink, vergaderruimtes, repetitieruimtes en een middelgrote polyvalente zaal voor activiteiten van allerlei aard huisvesten. We hopen dan ook dat het jeugdcentrum the place to be zal worden, een bruisende plek voor alle kinderen en jongeren in Eeklo en waar ook de buurt zich thuis voelt. Het belooft een moment te worden om naar uit te kijken!

  Tot slot wens ik u allen een aangename kerstperiode en een voorspoe-dig 2012 toe!

  Ann Van den DriesscheSchepen van Jeugdwelzijn

  Foto: Inge De Smet

  Sluitingsdagen kerst- en eindejaarsperiode

  BiBliothEEk: 24 december, 26 december, 31 december

  StADSkAntoor StADhuiS: 26 december

  tickEtShop cc DE hErBAkkEr: van 26 december t.e.m. 6 januari

  Bko: van 26 december t.e.m. 30 december

  JEugDDiEnSt: van 26 december t.e.m. 30 december;

  van 2 t.e.m. 6 januari open van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

  contAinErpArk: 24 december, 26 december, 31 december

  SporthAl: 25-26 december en 1 januari

  ZWEMBAD: Zie pagina 13

 • 3Inhoud

  5

  26

  26

  32

  10.000 stappen

  Huysmanhoeve

  Actief eindejaar

  Feestneus Geldhof

  StADSkAntoorIndustrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.bemilieudienst (09 I 218 28 20, milieudienst@eeklo.be) stedenbouw (09 I 218 28 40, stedenbouw@eeklo.be)huisvesting, uitvoeringsdiensten (09 I 218 28 10, td@eeklo.be) secretariaat (09 I 218 28 50, secretariaat@eeklo.be)financile dienst (09 I 218 28 60, belastingen@eeklo.be)personeelsdienst (09 I 218 28 70, personeelsdienst@eeklo.be)communicatie (09 I 218 28 96, info@eeklo.be)lokale economie, toerisme en evenementen (09 I 218 28 59, tijs.blomme@eeklo.be)stadsarchief (archief@eeklo.be)

  StADhuiS (dienst burgerzaken)e-loket via www.eeklo.be/bestuur_diensten/stadsdiensten/e_loketMarkt 34tel. 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be

  StEDEliJkE SporthAlBurg. Lionel Pussemierstraat 157tel. 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.bewww.eeklo.be/sport

  Sport- En SpElcEntruMOostveldstraat 160-162(stedelijk zwembad, sporthome, openlucht sport- en spelcentrum)tel. 09 I 377 36 00 sportdienst@eeklo.bewww.eeklo.be/sport

  kunStAcADEMiE BEElD - MuZiEk - WoorDPastoor De Nevestraat 26tel. 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.bewww.kunstacademie-eeklo.be

  BiBliothEEkMolenstraat 36tel. 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.bewww.eeklo.be/bibliotheek

  cultuurcEntruM DE hErBAkkErPastoor De Nevestraat 10tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

  JEugDDiEnStJ.F.Willemsplein 13tel. 09 I 377 77 07 jeugddienst@eeklo.bewww.eeklo.be/jeugd

  lokAAl DiEnStEncEntruM ZonnEhEEMSchietspoelstraat 9tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@scarlet.bewww.zonneheem.be

  SociAAl huiSKaaistraat 34tel. 09 I 218 17 01 sociaalhuis@dezuidkaai.be

  contAinErpArkRinglaan 56tel. 09 I 378 36 62www.eeklo.be/wonen_leven/containerpark

  BrAnDWEEr En DiEnSt 100Gentsesteenweg 2tel. 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.bewww.eeklo.be/brandweer

  politiETieltsesteenweg 18tel. 09 I 376 46 46 politie@pzmeetjesland.bewww.pzmeetjesland.be

  ocMWVisstraat 16tel. 09 I 377 25 32 info@ocmweeklo.bewww.ocmweeklo.be

 • 4eeklonieuwsStad heeft gladheidbestrijdingsplan De stad heeft een gladheidbestrijdingsplan waarin wordt bepaald wat, wanneer en door wie wordt gestrooid, en in welke volgorde. Overdag gebeurt het strooien door de eigen diensten. s Avonds, s nachts en bij hoogdringendheid staat een externe firma voor het strooien in.

  Welke wegen eerst?De toegangswegen naar de hulpdiensten (brandweer, politie) en de toegangsroute naar AZ Alma worden prioritair gestrooid. De gewestwegen (N9, N49 Expresweg, N434 Boelare-Blommekens, R43 Ringlaan, N455 Balgerhoeke) worden gestrooid in opdracht van de Vlaamse overheid. De stad komt hierin niet tussen.Na het vrijwaren van de toegang tot de hulpdiensten en AZ Alma zorgt de stad voor het strooien van de prioritaire Eeklose wegen: Heilig Grafstraat, Koning Albertstraat, Korte Moeie, Mandeweegsken, Oostveldstraat, Raverschootstraat, Tieltsesteenweg, Veldekens, Vrom- bautstraat en Zandvleuge. Ook de wegen rond alle basis- en middel-bare scholen, rusthuizen, de industrieterreinen, de aanrijroutes naar de scholen en de wegen met openbaar vervoer worden altijd in de eerste fase meegestrooid.

  Bij zeer extreme omstandigheden worden ook alle overige straten en wijken op het grondgebied van Eeklo gestrooid. Dit mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de wegen naar de hulpdien-sten, de prioritaire wegen en de wegen rond alle basis- en middelbare scholen, rusthuizen, de industrieterreinen, de aanrijroutes naar de scholen en de wegen met openbaar vervoer. Bij een strooizouttekort gaat coDE rooD in en wordt enkel gestrooid op de wegen naar de hulpdiensten en de prioritaire invalswegen.

  hoe strooien?We maken een onderscheid tussen droog- en natstrooien, het strooi-en met zand, het borstelen en het sneeuwruimen. Het droogstrooien

  gebeurt bij voorspelling van gladheid en ijzel, ook bij het vaststellen van reeds op-getreden gladheid wordt deze methode toegepast voor het autoverkeer. Bij hevige sneeuwval (+ 4 cm) wordt er overgescha-keld op sneeuwruimen en daarna strooien. Voor de kleinere wegen en fietspaden wordt er bij sneeuwval overgeschakeld op borstelen met nadien eventueel nog het strooien of pekelen.

  Het strooien met zand wordt momenteel enkel toegepast op het fiets-pad langs de spoorweg, aangezien er daar groenzones aangelegd zijn die op een zo natuurlijk mogelijke manier dienen aangepakt te worden. Door het strooien met zand wordt de impact op het milieu zo klein mogelijk gehouden. De fietspaden die door de schoolgaande jeugd worden gebruikt, worden behandeld door de groendienst via een kleine tractor: borstelen bij lichte sneeuwval, ruimen bij zware sneeuwval, pekelen bij gladheid.

  De trottoirs dienen sneeuw- en ijsvrij gemaakt te worden door de be-woners. Bij niet-bewoning moet de eigenaar hiervoor instaan. Stad Eeklo strooit zelf op trottoirs in de buurt van openbare voorzieningen en aan openbare gebouwen.Het strooien van verbindingsfietspaden, het Wilgenpark en de wijk aan de Polydoor Lippenslaan gebeurt via alternatieve tewerkstelling.

  Aan vijf openbare gebouwen worden zoutkisten geplaatst (stadhuis, Zonneheem, ABC-site, sporthal en zwembad). Op die manier is daar altijd een kleine zoutvoorraad aanwezig om de toegang tot de gebou-wen sneeuw- en ijsvrij te houden.De verkoop van zakjes zout aan de balie in het Stadskantoor is sedert vorige winter AFgESchAFt.

 • 510.000 stappen in de stad Het stadsbestuur van Eeklo en vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Gezond+ zetten hun schouders onder het Vlaams 10.000 stappen project. Want bewegen is makkelijker dan je denkt. Wie per dag 10.000 stappen zet, verbetert zijn/ haar gezondheid.

  Eeklo is de derde Meetjeslandse gemeente, naast Nevele en Aal-ter die aan de 10.000 stappen meedoen. Het project wil op diverse beleidsthemas inspelen: het draagt bij tot een betere gezondheid; je kan dit concept prima inpassen in je dagelijkse leven; het draagt bovendien bij tot een betere lichaamsconditie en tot het algemeen welzijn. Meer te voet gaan in plaats van met de auto leidt ook tot vlot-ter, duurzamer en milieuvriendelijker verkeer. Ook toeristen worden aangezet tot het maken van een wandeling tussen diverse stadsge-bouwen / vrijetijdscentra.

  Het stadsbestuur Eeklo plaatste op verschillende locaties in het cen-trum wegwijzers die je aanzetten om de auto aan de kant te schuiven en te voet te gaan. Op die wegwijzers vind je niet alleen de wandeltijd van punt A naar punt B maar meteen ook het aantal stappen.

  Op de diverse gratis randparkings in de stad staat een 10.000-stap-penwegwijzer. Op die plaatsen kan je je wagen gratis achterlaten en beseffen dat het te voet allemaal niet zo ver is. Je vindt de wegwijzers aan het Jan Frans Willemsplein, de sporthalparking, de Burggraven-straat, het Gebr. Van de Woestijneplein, de stationsparking, maar ook aan het stadskantoor en op de Markt.

  Omdat de meeste mensen geen idee heb-ben hoeveel