EigenWijs nummer 3 oktober 2015

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of EigenWijs nummer 3 oktober 2015

 • "Ik heb mijn droombaan. Met pgb op het juiste spoor!"

  03

  het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget

  10 - 2015

  Nationale Ombudsman bijt zich vast in pgb-trekkingsrecht > p 13

  Eigen regie, de kern van 20 jaar pgb

  ||| Win prijs met woordzoeker > p10 ||| Herindicatie in alle wetten > p16 ||| drie praktijkverhalen over eigen regie > p 20

  20 jaar

  10-10-20

  15

 • advertentieadvertentie

  LevinLaan van Vredenoord 332289 DA Rijswijk (ZH)

  Zelf zorg inkopen met uw PGB?

  Wie zijn wij?Levin is een zelfstandige dochterorganisatie van Middin opgericht om zorgvragers met een PGB beter van dienst te kunnen zijn. Levin is door haar slanke omvang een kleine flexibele organisatie met korte lijnen.

  Waarvoor kunt u bij ons terecht?Wij bieden een breed scala aan zorg- en ondersteuningsdiensten aan PGB en parti-culiere klanten. Individuele en groepsbegelei-ding, logeeractiviteiten, dagbesteding en ondersteuning binnen het bijzonder onder-wijs. Levin biedt antwoorden op individuele vragen, maar biedt ook oplossingen voor vragen in groepsverband.

  WooninitiatievenLevin heeft ruime ervaring in het helpen opzetten van wooninitiatieven en Levin biedt tevens dagelijkse en 24 uur ondersteu-ning, verzorging en verpleging. Ongeacht de grootte van de groep kan Levin maatwerk leveren. Onze ondersteuning, zorg en hulp is erop gericht dat onze klanten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden in een bescher-mende woonomgeving. Of het nu om 3 of 10 bewoners gaat, dat maakt voor ons geen verschil. Er wordt altijd samen met de klant naar de optimale oplossing van zijn of haar vragen gekeken

  Meer weten?Neem contact met ons op [email protected] telefonisch op 070 - 820 0523.

  Begeleiding en opvang Op een actieve manier

  Individueel en GroepEffectief leren door te doen

  [email protected]

  Leer- en Ervaringstrajecten

  BIKKERSHORN 8 WESTERLEE

  Op zeer ruime kavel van 1275m2 gelegen vrijstaande semibun-galow met ruime vrijstaande stenen garage, stenen schuur en blokhut. De woning is de afgelopen jaren gemoderniseerd en aangepast voor hulpbehoevende mensen. Er is een ruime slaapkamer en badkamer beneden, alle deuren op de begane grond zijn verbreed zodat men met een bed op rolstoel er door kan. Zelfs de keuken heeft een laag gedeelte waar mensen in een rolstoel bij kunnen. De tuin is zeer beschut en biedt veel privacy. Zie voor meer informatie funda.nl

  Op eigen kracht, met ondersteuning!

  Thuisbegeleiding / gezinsbegeleiding Dagbesteding voor volwassenen Speciale tiener/puber/jongens/meiden groepen Logeeropvang (weekendopvang) Vakantieopvang Samenwerking met vrijwilligers en ketenpartners (CJG, wijkteams, bewindvoerders)

  Voor meer informatie: www.active4you.nl Tel. 040-2595095 Tel. 043-3638030

  Active4you heeft contract met diverse gemeenten in Brabant, Midden- en Zuid Limburg

  Active4you is een WTZI erkende organisatie die begeleiding biedt aan mensen met niet

  aangeboren hersenletsel, een verstandelijke en/of psychiatrische beperking

  Maatwerk in zorg, kleinschalig, persoonlijk n professioneel.

  Standaard voorzien van o.a. set zitverkleiners, 5-punts fixatie, instelbare zitting, rugleuning en hoofdsteun. Met opties als draaiplaat, zit- en rugverlengers en voetsteunen creert u voordelig de juiste autostoel voor uw kind!

  De autostoel die mee groeit!Maak kennis met de Carrot 3 autostoel met Isofix-bevestiging. De Carrot 3 geeft juiste ondersteuningaan kinderen die bijvoorbeeld onvoldoende spiercontrole in de nek, de romp, de heupen en/of de benen hebben.

  telefoon: 0031 (0)229 285010 - e-mail: [email protected]

  Hoorn - Uitgeest - Amersfoort

  Brommobiel(rijbewijs AM)

  Canta(rijbewijsvrij)

  Scootmobiel Carpo 4 ltd.

  Veenendaal - Amsterdam - Den Haag

  BEL GRATIS: 0800 - 0239988

  Aanbieding:17km/h scootmobiel voor:

  2.999,- Kijk op www.homeinstead.nl voor de vestiging bij u in de buurt.

  Wij zijn er graag voor uZorg op maat is niet alleen beschikbaar voor

  degene die het particulier kan betalen.

  Zorg op maat is via een Pgb bij Home Instead

  beschikbaar voor iedereen!

  advertentie

 • 04 nr 03 - 2015 eigenwijs eigenwijs nr 03 - 2015 05

  ColofonEigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belan-genvereniging van mensen met een persoons-gebonden budget, in samenwerking met Mybusinessmedia. Leden en abonnees van Per Saldo ontvangen het magazine 4 keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap.

  Postbus 191613501 DD UtrechtT 0900 742 48 57 ( 0,20 p/m) Ledenservice (030) 230 40 66 (ma-do 10.00-17.00 uur)I www.pgb.nlE [email protected] EigenWijsT (030) 231 93 55E [email protected] hoofdredacteur Martha VlastuinRedactie Marilou KornmannMet medewerking vanSandra Gerritsen, Mireille Gnther, Pauline Gransier, Ellen Jooren, Hans van der Knijff, Marja Morskieft, Annelies Scheepens, Marjan Schuring, Cynthia VogelerFotografie Peter Damen en Jacqueline de HaasVormgeving BuroDaan grafische vormgeving, Markelo

  MYbusinessmediaPostbus 86323009 AP RotterdamAdj. Uitgever Marjan LeendersAdvertentiesDemani SalesElli DoorninkT (0316) 22 71 55

  Tarievenwww.pgb.nl/magazine-eigenwijs/adverteren-in-eigenwijsDruk Drukkerij Roelofs, EnschedeOplage EigenWijs: 25.000

  EigenWijs is voor mensen met een visuele beperking ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de ledenadministratie van Per Saldo. Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door de inkomsten van adverteerders. Per Saldo draagt echter geen verant-woordelijkheid voor de inhoud van de advertenties. Wij verzoeken u eventueel negatieve ervaringen te melden via de servicelijn van Per Saldo. U kunt er ook voor kiezen EigenWijs alleen digitaal te ontvan-gen. Kijk op www.pgb.nl/magazine-eigenwijs/ja-ik-wil-eigenwijs-voortaan-digitaal-lezen. Per Saldo, Utrecht, oktober 2015. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto-matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voor-afgaande toestemming van Per Saldo.

  De opzegtermijn voor lidmaatschap of abonnement is een maand voor de vervaldatum. Opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden. Het lidmaatschap kan echter onmiddel-lijk worden beindigd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beindiging van het lidmaatschap.

  24

  28

  13

  20

  het verhaal13-15 Nationale Ombudsman bijt zich

  vast in pgb-trekkingsrecht, met aanmoediging voor Per Saldo: Niet stoppen, ga door!

  16-17 Herindicatie in alle wetten, met knelpunten en tips wat te doen

  20-23 "Mijn leven volledig in eigen hand", persoonlijke assistentie met een pgb een verademing

  24-27 Gek van treinen, met pgb op het juiste spoor, Karsten heeft zijn droombaan

  28-31 Stichting Sascha, een pareltje in de zorg, met focus op de individuele behoefte van elke bewoner

  de opening6-10 Met het laatste nieuws voor

  budgethouders over vergoedingenlijst Wlz, de Wooninitiatieven dag 2015, de jubileum-woordzoeker en meer!

  de column7 Onze eigen wegenwacht:

  Zorgverzekeraar, wat zeg je me nou?

  8 Mijn wijs: Mijn eigen leven terug

  11 Pauline, 20 jaar eigen regie: proost op ons eigen leven!

  32 Juristen: juridisch ingrijpen steeds vaker noodzakelijk, om het pgb te kunnen gebruiken waar het voor bedoeld is.

  wat doet per saldo voor u?11 Per Saldo Winkel Met aanbiedingen voor leden

  met dit keer een Squease drukvest voor kinderen, de Bite Away, de Paingone en gezichtscrme

  33 Vraag het Per Saldo Met vragen en antwoorden over afwijzing van het pgb door de zorgverzekeraar en de gemeente.

  34-35 Cursussen en ledenbijeenkomsten Voor beginners en gevorderden,

  voor budgethouders, professio-nals en wooninitiatieven. Met nieuwe cursusdata tot en met december 2015.

  20 jaar pgb, 20 jaar eigen regie

  voorwoord

  Een 20-jarig bestaan is een heuglijk feit dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Geen groot feest in deze tijd waarin veel puzzelstukjes nog op hun plaats moeten vallen. Waar dit jubileum zich wel goed voor leent is stilstaan bij hoogte- en dieptepunten, opnieuw vaststellen waar het pgb werkelijk voor bedoeld is en waar Per Saldo voor wil gaan.

  Hoogte- en dieptepunten2007 > de zorgzwaartepakketten voor budget- houders werden gentroduceerd. Daardoor was er geen sprake meer van zorg op maat. Per Saldo heeft zich hier-van altijd tegenstander getoond en pleit nu voor een maatwerkprofiel in de Wlz. 2010 > wachtlijst op 1 juli. Per Saldo zorgde ervoor dat mensen in de meest schrijnende situaties niet de dupe werden en streed ervoor om de wachtlijst zo snel moge-lijk weer op te heffen. Dat gebeurde per 1 januari 2011.2011 > het pgb werd voor 90% afgeschaft, gevolgd door een hoogtepunt: de actie van Per Saldo op het Plein. Het pgb overleefde! 2014 > 10-uursgrens voor budgethouders met een indi-catie voor alleen begeleiding. Per Saldo voerde actie, met als resultaat dat de maatregel niet ging gelden voor 40.000 bestaande budgethouders.2015 > zwaar dieptepunt, de regeling rondom het trek-kingsrecht, met langdurig grote zorgen voor heel veel budgethouders en zorgverleners. Per Saldo zit op het vinkentouw en weet uiteindelijk te bewerkstelligen dat de regeling wordt vereenvoudigd en de budgethouder, en niet zoals tot dan toe het systeem, centraal komt te staan.2015 > het pgb wettelijk verankerd in Jeugdwet, Wlz en Wmo. Verankering in de Zvw zal in 2016 volgen. Een absoluut hoogtepunt, waardoor het pgb op grond van de wet kan worden opgeist. 2015 > starten van de pilot integraal pgb in Delft en Woerden.

  Kern van het pgb: eigen regie Laten we het nog eens expliciet vaststellen. Het pgb is de afgelopen jaren ook ingezet waarvoor het oorspronkelijk niet bedoeld was, zoals ter vervanging van gewenste, maar niet verkrijgbare zorg in natura. Het pgb is een middel om eigen regie te voeren. Eigen regie, een term die als modewoord niet zijn werkelijke waarde mag verliezen. Want wat is het eigenlijk, waarom is het zo belangrijk dat u of uw naaste daar bewust voor kiest? Omdat eigen regie voordelen heeft, maar ook eigen ver-antwoordelijkheid met zich meebrengt. Eigen regie moet u zelf nemen, dat regelt niemand anders voor u. Dat ver-eist doorzettingsvermogen, zelf actie ondernemen en je niet laten kisten door tegenslagen. In dit nummer daar-

  om drie verhalen waarin budgethouders, hun verwante en een wooninitiatief laten zien hoe allesbepalend eigen regie met een pgb voor hen is. U leest de interviews vanaf pagina 20. Deze impressies geven precies weer waar de kracht zit van het pgb, waardoor mensen met (zware) beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen wonen waar ze zich thuis voelen.

  Speerpunten van Per SaldoEr is veel gebeurd in die 20 jaar en er blijft nog altijd veel te doen. Om een goed lopend trekkingsrecht te krijgen, dat

  in dienst van en niet ten nadele van budgethouders werkt. De Nationale Ombudsman heeft de gang van zaken onderzocht. Zijn conclusies sluiten aan bij die van Per Saldo. U leest erover op pagina 13.

  Om een integraal pgb te krijgen. Met als voorlopig succes dat de staatssecretaris onlangs zijn steun aan de ontwikkeling daarvan heeft toegezegd. Zodat bud-gethouders een grote mate van bestedingsvrijheid hebben en zo min mogelijk regellast ondervinden. Met n indicatie, n budget, n manier van handelen. Zonder zich te hoeven bekommeren over de vraag wie dat betaalt uit welke wet. Dat wordt dan achter de schermen geregeld.

  Om budgethouders goed toe te rusten met informatie en advies, zodat het pgb wordt ingezet door degenen die er bewust voor kiezen en er goed mee om weten te gaan. Om budgethouders en/of hun naasten te ondersteunen, de weg te wijzen, zodat zij in staat zijn om eigen regie te voeren.

  Om het pgb ook mogelijk te maken voor bud-gethouders die alles zelf willen regelen behalve de financin. Per Saldo dringt aan op een persoonsvolgend budget, waarmee dat mogelijk gemaakt kan worden.

  Ten slotteOndanks alle hobbels op de weg zit er toch maar n ding op: doorgaan! Omdat het leiden van ons eigen leven ons te lief is. Ik hoop dat deze EigenWijs u daarbij zal inspireren en informeren. En ziet u het even niet meer zitten, bel of mail Per Saldo! Ook dr zijn wij voor. Even ontluchten en wellicht een goed advies kunnen net dat kleine beetje ruimte geven om weer verder te gaan. De kans om uw zorgen te delen en nieuwe impulsen op te doen krijgt u ook op onze feestelijke ALV op zaterdag 10 oktober. Ik hoop u daar te mogen begroeten!

  20 jaar

  Aline Saers,Directeur Per Saldo

 • eigenwijs nr 03 - 2015 0706 nr 03 - 2015 eigenwijs

  de opening

  Nieuws van Per SaldoContact met Per SaldoOm uw vraag zo snel mogelijk op de goede plek n beantwoord te krijgen, kijkt u op de website van Per Saldo bij www.pgb.nl/contact. Stuurt u uw persoonlijke vraag bijvoorbeeld via de Per Saldo winkel of in antwoord op de nieuwsbrief dan is de kans groot dat uw bericht pas veel later wordt gezien.

  Meldpunt 'Juiste Loket'Meldpunt voor mensen die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, niet weten welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verantwoordelijk is, en/of vragen hebben over het Wlz overgangsrecht/herindicatietraject van het CIZ (de groep mensen die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz zonder verdere beoordeling). Stuur uw mail naar [email protected] Of bel naar (030) 7897878.

  Juridische ondersteuning nodig? Word (tijdig) pluslidNaast juridische ondersteuning bij bezwaarprocedures valt ook uitgebreid dossieronderzoek onder het pluslidmaatschap. Ook kunt u als pluslid een steunpuntafspraak maken met een pgb-consulent, voor een gesprek op ons kantoor in Utrecht. Per Saldo werkt samen met het advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten. Deze advocaten nemen in opdracht van Per Saldo bezwaar- en (bij uitzondering) beroepzaken in behandeling. Dit doet Per Saldo alleen voor plusleden, onder bepaalde voorwaarden. Kijk daarvoor op www.pgb.nl/lid-of-abonnee-worden/lid-worden.

  Wooninitiatieven dag 2015Ook dit jaar is er weer een speciale dag voor wooninitiatieven, bestemd voor ouders en verzorgers van bewoners en toekom-stige bewoners van wooninitiatieven. Ook andere belangstellen-den zijn welkom. De dag wordt gehouden in Utrecht, op zaterdag 28 november, van 10 tot 16 uur. Het thema draait dit jaar om continuteit en goede zorg. Met s ochtends volop aandacht voor actualiteiten in wetgeving en beleid speciaal van belang voor wooninitiatieven. Er zullen twee nieuwe uitgaven worden gepre-senteerd: n over kostenbesparingen bij wooninitiatieven en de ander over financieringsmodellen voor de woning. s Middags is er een gevarieerd workshopprogramma met aandacht voor onder andere zelfwerkgeverschap en kwaliteit van zorg, mentorschap/bewindvoering en crowdfunding. Speeddaten bij Per Saldo en het fonds NSGK staat evenals vorig jaar ook weer op het programma. U kunt zich vanaf 19 oktober tot 14 november inschrijven via pgb.nl. Kosten: Voor abonnees wooninitiatieven zijn 12,50, voor niet-abonnees 20,00.

  Daarom is een pgb zo belangrijk

  Naam: Karsten Budgethouder sinds: 2003Pgb: begeleiding vanwege klassiek autisme

  Door het pgb heb ik al jaren dezelfde zorgverlener die me snapt en die me helpt om verder te komen. Dat is erg belangrijk, want mijn droom, mijn leven zoals ik dat wil, stond op het spel. Nu heb ik bereikt wat maar weinigen voor mogelijk hielden: ik ben treinmachinist! Vanaf pagina 24 leest u hoe Karsten zijn droombaan heeft verworven: dankzij passende begeleiding ingekocht met het pgb.

  is het pgb voor u ook zo belangrijk? en wilt u ons uw verhaal vertellen en op de foto voor onze cover? stuur dan een e-mail naar [email protected] en wie weet prijkt u dan binnenkort zelf op onze cover!

  beeld: peter damen

  NieuwsRatificatie VN-verdrag voor personen met een handicapDe regering beloofde eerder het VN-verdrag voor personen met een han-dicap in juli van dit jaar te ratificeren. Helaas is dit niet gehaald. De ratifica-tie staat nu gepland voor de week van 5 oktober. Lees meer nieuws over het VN-verdrag op www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/vn-verdrag/.

  Derde editie Hulp van het Jaar verkiezing van startVerdient uw hulp de titel Hulp van het Jaar 2015? Laat dan uw waardering blij-ken door hem/haar te nomineren voor Hulp van het Jaar. Het draait in deze verkiezing om het persoonlijke verhaal. Wat maakt uw hulp zo speciaal? Van 7 september tot en met 18 oktober kunnen budgethouders, collegas en familie een hulp nomineren via www.hulpvanhetjaar.nl. Het publiek kan vervolgens stemmen op degene die zij het beste vinden. De winnaar zal in de week van 16 november 2015 bekend gemaakt worden en krijgt de felbegeerde titel Hulp van het Jaar 2015. Prijs: een ballonvaart van Nationale Ballonvaartbon.

  Steun bij regelen zorg op schoolOm na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 scholen en ouders te informeren over de nieuwe situatie, is de Handreiking Onderwijs en Zorg opgesteld. Hierin staat in vier stappen uitgelegd hoe u als ouder passende zorg tijdens onderwij-suren kunt regelen voor uw kind. De hand-reiking kunt u vinden op pgb.nl > Dit is een persoonsgebonden budget 2015 > Jeugdwet > Welke zorg van uw gemeente?. Ouders die zich willen laten ondersteu-nen bij het regelen van zorg op school kunnen vanaf 1 augustus terecht bij onderwijs-zorgconsulenten. Deze functio-narissen zijn door het ministerie van OCW speciaal daarvoor aangesteld. U kunt deze consulenten bereiken via Bureau Onderwijsconsulenten, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur via het centrale num-mer 070 312 28 87 of [email protected] ook www.onderwijsconsulenten.nl

  de opening

  Zorgverzekeraar, wat zeg je me nou?

  Tegenwoordig schiet ik van de ene verbazing in de andere. Waren het in mijn vorige column de gemeenten die met allerlei kletspraat geen pgb toekennen aan budget-houders. Dit keer verwonder ik me over zorgverzekeraars. Waar ik nu toch achter kwam tijdens mijn reizen! En ding is zeker, aan een goede ventilatie kan het op de kanto-ren van de zorgverzekeraars niet ontbreken. Want wat is het geval? De medewerkers moe-ten hun toiletbezoek plannen. Op vaste tijden mogen ze gebruik maken van de wc en lukt dat niet, dan zit er maar een ding op: laten gaan Die Hans, hij maakt een grapje, denkt u nu. Nee, dit is volle ernst. Zorgverzekeraars vinden toiletbezoek namelijk planbare zorg. Zo ook slikproblemen waardoor je het benauwd krijgt en kunt stikken. Een verhoogde kans om acuut comateus worden? Allemaal planbaar, vindt de zorgverzekeraar. Dat doe je op de tijd dat er iemand voor je klaar kan staan. Iemand van een instelling wel te ver-staan, want een pgb krijg je er niet meer voor. Ho eens even, denk ik dan, planbare zorg op geplande tijden? Welke instelling kan dat geven? Instellingen komen op hn tijd, op de tijd die past binnen hn rooster en helpen je op de manier die zij willen.

  Tijdens de ledenbijeenkomsten van deze nazomer hoor ik vele verhalen over onbegrijpe-lijke afwijzingen van een pgb door zorgverzekeraars. Een van de meest schrijnende is die van een man van rond de 60, jarenlang een pgb vanwege vele lichamelijke beperkingen. De man is radeloos, want hij is al maandenlang zijn pgb kwijt. Van mij hoeft het leven niet meer, zegt hij in en in verdrietig. Wat denk je Hans, wat zou jij ervan vinden als je met poep in je broek moet wachten tot er iemand komt? Dat doen we babys niet eens aan! En dan de mevrouw, tenger, rond de 60, reuma, lopend met een rollator, 20 jaar pgb dat nu is afgewezen vanwege planbare zorg. Dat is ook zo in mijn geval, zegt ze eerlijk. Maar ik heb in al die jaren zon goede verstandhouding opgebouwd met mijn zorgverle-ners. Dat is nu weg. De kwaliteit van zorg is sindsdien enorm verslechterd. Ik krijg steeds weer iemand anders. En waarom, een pgb is toch niet duurder?

  Mocht u, om voor u onbegrijpelijke redenen een afwijzing krijgen voor uw pgb-aanvraag bij de zorgverzekeraar, dan is mijn advies: leg u er sowieso niet bij neer! U kunt het zien als de aanleg van een nieuwe snelweg. Die is niet in een keer klaar, daarvoor moet u soms een eindje om, soms over hobbelige, bochtige stukken. Samen moeten we ervoor zorgen dat die pgb-snelweg goed geasfalteerd raakt en we er over een poosje met zn allen overheen zoeven, zonder hobbels, zonder omleidingen. Daar hebt u zelf een belangrijke rol in. Dat moet u zich goed realiseren. Niet teleurgesteld opgeven of actie van anderen verwachten. Nee, bent degene die bepaalt hoe uw leven wilt leiden, mt eigen regie, mt een pgb. Per Saldo wil u hierin ten volle ondersteunen, absoluut! Blijf bellen*, blijf komen naar de ledenbijeenkomst ook bij u in de buurt. Intussen pikken we al uw signalen op en zijn we er achter de schermen met onze collectieve belangenbehartigers volop mee aan de slag.

  Let ook op nieuwe informatie op onze website die binnenkort verschijnt, met de meest voorkomende oneigenlijke redenen waarom zorgverzekeraars een pgb afwijzen.* Leden krijgen uitgebreid advies, niet-leden wordt de weg gewezen naar informatie waar ze mee verder

  kunnen.

  column

  hans van der knijff onze eigen wegenwacht

  Budgethouders vinden voor hen belangrijk nieuws op www.pgb.nl

 • eigenwijs nr 03 - 2015 0908 nr 03 - 2015 eigenwijs

  de opening

  Wet langdurige zorgVergoedingenlijst Wlz 2.0 beschikbaarDe nieuwe vergoedingenlijst, die in is gegaan op 1 september, is nu voor leden te downloaden op pgb.nl > Dit is een persoonsge-bonden budget 2015 > Wlz > Formulieren en officile informatie om te downloaden.

  Trekkingsrecht, de knelpuntenHalf september was het achtste Tweede Kamerdebat over het trekkingsrecht. Per Saldo stuurde een brief met knelpunten en vroeg de Kamerleden in het overleg met de staatssecretaris niet alleen te kijken naar de herstelwerkzaamheden op de korte termijn, maar ook de verbeterpunten voor komend jaar op de agenda te zetten. De staatssecretaris deed daarop een aantal belangrijke toezeggingen en uitspraken over de volgende punten.

  CompensatieregelingDe invoering van de trekkingsrechten heeft veel leed opgeleverd, daar moet net zoveel aandacht voor zijn als voor materieel gele-den schade. Per Saldo wil dat het drempelbedrag om een aan-vraag te kunnen doen lager wordt. Van Rijn heeft aan de Kamer gemeld hierover met Per Saldo in overleg te gaan. Bovendien moet er maatwerk komen voor mensen met aantoonbare grote schadeposten.

  En budget per wet en maximum uurtarievenPer Saldo heeft de afgelopen maanden aangedrongen op n budget per wet (en niet voor elke zorgfunctie n), plus het uit-schakelen van maximale uurtarieven. De toepassing van beide levert problemen op bij zowel het uitvoeren van het pgb als de uitvoering van het trekkingsrecht. VWS onderkent de problemen en onderzoekt momenteel wat er voor nodig is om deze op te lossen.

  Ondersteuning budgethouderHet pgb vergt veel kennis en kunde van een budgethouder. De staatssecretaris is het zeer eens met een oproep om de communicatie aan de budgethouder te verbeteren. Hij vindt het bovendien belangrijk dat genteresseerden in een pgb vooraf goed weten wat er van hen wordt verwacht. Er wordt onder-zocht hoe de structurele ondersteuning van budgethouders vorm moet krijgen.

  FraudeVWS gaat gaat kijken hoe zorgkantoren en gemeenten een pro-minentere rol kunnen spelen als het gaat om het terugvorderen van budget bij de zorgaanbieder in plaats van bij de budgethou-der. Vorderingen op budgethouders worden opgeschort zolang niet duidelijk is door wie de onrechtmatigheid is veroorzaakt. Ook zal VWS samen met Per Saldo onderzoeken of er een zwarte lijst van zorgaanbieders is samen te stellen, zodat budgethou-ders vooraf zijn gewaarschuwd.

  Wmo/JeugdwetVoorbereiding op het keukentafelgesprek en persoonlijk planPer Saldo krijgt veel vragen over hoe u zich het beste kunt voor-bereiden op het keukentafelgesprek met uw gemeente.

  Op pgb.nl > Dit is een persoonsgebonden budget 2015 > Wmo of Jeugdwet > Keukentafelgesprek leest u wat u voorafgaand, tijdens en na het gesprek kunt doen en vindt u een lijst met mogelijke gespreksonderwerpen. Hier vindt u ook meer infor-matie over het maken van een persoonlijk plan.

  Kunt u hier onvoldoende mee uit de voeten, dan kunt u een cursus volgen bij Per Saldo in Utrecht. Kijk op pagina 34.

  Daarnaast geeft Per Saldo samen met Ieder(in) workshops door het hele land, waar u gratis aan kunt deelnemen. Kijk op pagina 34.

  Rechter verplicht gemeenten gesprek aan te gaan over thuishulpVeel gemeenten moeten bezuinigen op huishoudelijke hulp. Daardoor krijgen veel mensen minder of zelfs helemaal geen uren meer vergoed. U kunt dan vaak wel aanspraak maken op de algemene voorziening van de gemeente, maar moet dit zelf betalen. De rechter oordeelde dat de gemeente verder in gesprek moet gaan met de aanvrager, om tot een passende oplossing te komen. Op www.pgb.nl/actie-goed-pgb-in-alle-wetten/een-goed-pgb-bij-gemeente/gemeente-stopt-huishoudelijke-hulp leest u wat u tegen het stopzetten of wijzigen van de hulp kunt doen.

  ZorgverzekeringswetMeld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijsTe veel ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervin-den problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. Gelukkig slaan de twee betrokken ministeries VWS en OCW - nu de handen ineen om knelpunten op te los-sen die zich voordoen bij de inzet van zorg op school. Per Saldo vraagt ook wat dit punt betreft: meld uw problemen! Ook als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt of als u niet weet welk zorgloket verantwoordelijk is voor het organiseren van zorg en ondersteuning op school. U kunt dat melden bij Meldpunt Juiste Loket (zie pagina 6). Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

  Pgb-vriendelijkste zorgverzekeraarOp de website van Per Saldo kunt u zien welke verzekeraar dit jaar het gunstigste pakket heeft voor mensen met een pgb. Eind november zal deze pagina vernieuwd worden, zodat u kunt zien welke verzekeraar in 2016 pgb-vriendelijk is en u mede op grond daarvan uw keuze voor een zorgverzekeraar kunt baseren. Voor algemene informatie over zorgverzekeraars leest u meer op de website van Ieder(in) > https://iederin.nl/themas/zorg-en-onder-steuning/zorgverzekering/.

  Mijn eigen leven terug

  Toen ik twintig jaar geleden voor het eerst over het pgb hoorde, had ik er helemaal geen tijd voor. Een vriendin was ermee bezig, ze bestudeerde de regelingen voor 'personal assistance' in Angelsaksische landen, schreef beleidsstukken en bewerkte politici.Ik werd al moe als ik eraan dacht, ik was namelijk druk met het organiseren van mijn zorg. Met een kreukelig lichaam een gezin met twee kleintjes draaiend houden, een poetshulp, was-hulp en opvang voor de jochies regelen als ik weer langdurig in het zieken-huis lag, het was een uitputtingsslag. Intimiderende indicatieme-vrouwen, beledigende thuiszorgmanagers die bepaalden wat er in (mijn!) huis mocht gebeuren. Puzzelen met geld. Mijn leven werd geregeerd door de werkschemas en kuren van de zorgorganisa-ties, die het werkelijk koud liet of ik ook nog een leuk leven kon leiden. Ik hd niks te willen en te bepalen, dat deden zij veel beter.Dus ik vond het maar een extra belasting: weer een nieuwe rege-ling. Maar mijn vriendin was bijzonder vasthoudend en praatte me de wachtlijst op.

  Vr ik het wist had ik een pgb n had ik de touwtjes van mijn leven weer in handen. Ik kon het iedereen aanraden: een pgb gaf me mijn leven terug. De privacy binnen mijn huis. Ik bepaalde wie er wat kwam doen, op mijn voorwaarden. Heel praktisch als je een Goede Tijden Slechte Tijden aandoening hebt. En ik hield energie over om weer in de maatschappij mee te doen.Nederland was destijds koploper wat betreft de emancipatie van mensen met beperkingen. Er was een sterke gehandicaptenbewe-ging die ijverde voor een betere rechtspositie.We zijn 20 jaar verder nu. Per Saldo, onze belangenvereniging, is een sterke speler die in zorgbeleidsland serieus genomen wordt. Het pgb bestaat nog steeds, maar is ook ingewikkelder en bureaucratischer dan ooit. Voortdurend negatief in het nieuws. Gemeentes die een pgb zouden moeten verstekken, doen hun best hun kwetsbare bur-gers naar familie, vrienden en het Leger des Heils te verwijzen. Zorgverzekeraars honoreren een groot deel van de zorgaanvragen niet of stellen onzinnige eisen.

  En ik? Ik ben over de rand gekieperd. Ik kan de stress van de uitbetalingsellende niet langer aan. Het angstzweet breekt me uit bij het idee van de 25e indicatie. De zevende ordner met pgb-administratie barst uit zn voegen. Ik neem een zorg-timeout. Met gemengde gevoelens, dat zeker. Want ik weet dat als ik zover ben en weer over een pgb kan beschikken, ik weer kan leven zoals ik dat wil

  marja morskieft mijn wijs

  column

  ICTOndanks twijfels of het huidige systeem van de SVB het trek-kingsrecht wel aankan, is het nog niet duidelijk of er op de langere termijn iets nieuws ontwikkeld moet worden of dat het huidige systeem aangepast moet worden. Daar kijkt VWS nog naar. De uitvoering van de betalingen weghalen bij de SVB en bijvoorbeeld overdragen aan gemeenten, is volgens Van Rijn niet in het belang van de budgethouder.

  20 jaar pgb, 20 jaar per saldo, 20 jaar eigen regieOp maandag 5 en zaterdag 10 oktober wordt stilgestaan bij dit heuglijke feit. Op maandag samen met degenen die beroepsma-tig betrokken zijn bij het pgb, op zaterdag samen met leden en abonnees van Per Saldo. - Komt u de 10e niet naar Utrecht, volg ons dan op deze dag via Twitter, #pgb20jaar. - Meer informatie over het programma vindt u op www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuws/actueel/jubileumbijeenkomst-en-alv-10-oktober-2015. - Lees ook het voorwoord van Aline Saers op pagina 4.

  20 jaar

  Blijf uw problemen melden!De problemen rondom het trekkingsrecht zijn nog steeds niet opgelost. Al laat het aantal geslaagde uitbetalingen een stabiel beeld zien en wordt er in 95% binnen tien werkdagen betaald, dat neemt niet weg dat dit in 5% nog altijd niet het geval is. Blijf daarom uw problemen melden! Dat kunt u doen via de paarse vierkante knop rechts op www.pgb.nl > Problemen met de SVB, meld het hier.

  Wanneer u deze knop aanklikt komt u ook bij andere onder-werpen die het trekkingsrecht aangaan, zoals het declareren van het verantwoordingsvrije bedrag in Wlz, Jeugdwet en Wmo en meer informatie over de rol van de SVB bij een pgb-Zvw.

  Voor de meeste actuele informatie gaat u naar de website van de SVB: www.svb.nl/pgb.

  Voor praktische informatie van Per Saldo over wat u moet weten en wat u moet doen voor het trekkingsrecht kijkt u op www.pgb.nl/trekkingsrecht.

 • eigenwijs nr 03 - 2015 1110 nr 03 - 2015 eigenwijs

  de opening

  Deze laatste maanden heb ik veel fysieke tegenslag gekend en nog. Daardoor realiseer ik mij steeds meer hoe belangrijk het pgb is voor mij in mijn leven. Mijn adequate, mee-denkende, maar ook lieve zorgteam is er voor mij. In

  moeilijke tijden is het zeker belangrijk om te reflec-teren, maar hoe leg ik concreet uit wat het pgb voor mij en vele anderen zo onmisbaar maakt? Laat ik

  teruggrijpen op mijn eigen leven.Als ik een nacht niet heb kunnen slapen door

  mijn recent gediagnosticeerde tinnitus ofte-wel oorsuizen, dan stuur ik een appje

  dat ik vandaag in bed blijf. Mijn zorgteam let op en

  zorgt voor mij met veel aandacht en flexibiliteit.

  Als ik verzorging nodig heb terwijl ik

  op pad ben voor mijn vrijwilligerswerk

  gaat een van mijn zorgverleners, met veel plezier, met mij mee.Ik kan hulp vragen aan mijn moeder zonder mij bezwaard te voe-len. Een gelijkwaardige moeder- en dochterrelatie staat voor mij op nummer een. Als ik naar het toilet moet op de universiteit of mij slecht kan orinteren op waar ik moet zijn, dan staan mijn zorgverleners ook voor mij klaar. Waar en wanneer dat is, is geen probleem. De mensen die ik in dienst heb en zelf heb uitgekozen, dankzij het pgb, zorgen ervoor dat ik met hun ondersteuning, mijn leven kan leiden zoals ik dat wil. Namelijk, deelnemend aan de Nederlandse samenleving. Ondanks de zorg die ik nodig heb.Lieve medewerkers van Per Saldo, gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum. Ik zie jullie mooie organisatie als ht voorbeeld van doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en kracht. Ik leer daar veel van, ook wat betreft mijn eigen beweging 'Wij staan op!'. Laten we met zijn allen Per Saldo bedanken voor het feit dat ze altijd naast ons staan en ons nooit in de kou zullen laten staan. Met Per Saldo nog steeds staande, is er nog steeds hoop voor eigen regie in ons leven met beperkin-gen. Een leven waar wij alles uit moeten en kunnen halen. Proost!

  pauline gransier

  meer lezen op: www.paulinegransier.com

  column

  20 jaar pgb, 20 jaar Per SaldoEen woordzoeker die alles te maken heeft met dit jubileum.

  streep de woorden weg en vind de oplossing met de resterende letters. Stuur deze op naar [email protected], met als onderwerp: oplossing woordzoeker 20-jarig jubileum.

  Onder de inzenders met goede oplossingen verloten we drie cadeaubonnen van 20,-!

  W M O H U L P N E T S J I L E M M I L S

  T E K O L E T S I U J Z O R G T P T E W

  N E T R E K H E T R E C H T T N S W V I

  E I N R E I G E N R E G I E S E A L V N

  S N A Z Z P J U B I L E U M A L G L D K

  S D L O T R E D U O H T E G D U B D W E

  U I P E I T C A G E S P R E K S L W U L

  S C G B I V V T E W D G U E J N I V B

  R A R O G N A T T N E M E N N O B A D Z

  U T O X J P U I O P T E S T G C G G Z N

  C I Z 3 E J T A L D A R G A A R V N A A

  T E B U E I U K L I N F O M M G D L

  I V R G I S Z I N E A V N G U A A V P

  G S E R D L M M A I L U S V G R A A I T

  L V G T I E E E X T R A Z R O T R E E

  Z G D I S J I W N E G I E E F W V S G

  A C T U A L I T E I T E N E P E L N D

  R R O O T N A K G R O Z E I G E R E Z U

  T H C E R T U W G G A F S P R A K E N B

  P O H S K R O W K L I E E T N E E M E G

  oplossing

  woorden

  AANVRAAGABONNEMENTACTIEACTUALITEITENADVIESAFSPRAKENALVAUTISMEBOX3BUDGET BUDGETHOUDER

  BUDGETPLANCIZ CONSULENTCURSUSSENEIGENREGIEEIGENWIJSEXTRAFORUM GEMEENTEGESPREK GGZ

  HULPINDICATIEINFOJEUGDJEUGDWETJUBILEUMJUISTELOKETKEUZEKWALITEITLESLG

  LIDLVGMAILMAATWERKPERSALDOPGBPLUSLIDREGIERRTSLIMMELIJSTENSVB

  TESTTREKHETRECHTUTRECHTVGVNGVRAAGVVVWSWETWINKELWLZ

  WMOWORKSHOPZGZINZORGZORGKANTOORZORGPLANZVWZZP

  20 jaar eigen regie: proost op ons eigen leven!

  Squease kindervestmet pompHet lichtgewicht drukvest geeft een comfortabele stevige druk op het bovenlichaam vergelijk-baar met een stevige knuffel. Het drukvest kan helpen om beter te concentreren, sneller in slaap te vallen of om rustig te worden wanneer je overprik-keld, angstig of gestrest bent. De diepe druk helpt zintuiglijke informatie beter te verwerken en integreren en een overprikkeld of angstig zenuwstelsel te kalmeren, vergelijkbaar met hoe inbakeren onrustige babys helpt ontspannen. De achter-kant is opblaasbaar, de meer flexibele stof aan de voorkant zorgt dat de kinderen vrijuit kunnen spelen en bewegen. Bij de twee kindermodellen kunnen ook de schouderbanden worden versteld. Verkrijgbaar in de maten 110-134 en 128152.

  per saldo winkel

  Bite AwayDe Bite Away is een medisch hulpmiddel voor uitwendig gebruik bij steken en beten van muggen, paardenvliegen, horzels, wespen, bijen, brandnetels of kwallenbeten. Bij gebruik na de steek/beet worden de jeuk (pijn) en de zwelling voorkomen of sterk verminderd. Maar ook bij later ge-bruik wordt de jeuk aanzienlijk minder. Niet gebruiken op wonden en slijmvliezen. Gecertificeerd volgens de wet op medische hulpmiddelen.

  Kijk op www.persaldowinkel.nl en vind snel en eenvoudig alle voordelen!

  Aantrekkelijke korting voor leden!

  voor 265,00

  van 295,00

  de klantenservice van de per saldo winkel is op alle werkdagen te bereiken via [email protected] en van 09:00 tot 18:30 uur via telefoonnummer 0545 251066. de winkelmedewerkers helpen u graag bij uw vragen over producten. voor vragen over het pgb kunt u bij de ledenlijn terecht.

  voor 29,95

  van 34,95

  voor 48,95

  van 54,95

  Aanbiedingen*

  voor 10,75

  van 12,50

  Gezichtscreme

  Pain gone

 • eigenwijs nr 03 - 2015 13

  het verhaal

  Bij een opvallend hoog aantal klachten over n en dezelfde kwestie komt hij in de actie. 800 waren het er medio augustus, over het thema dat vele budgethouders n Per Saldo dit jaar in een wurggreep hield. Een onderzoek volgde en eind augustus trok de Nationale Ombudsman veel aandacht met het rapport Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. De roep om een een-voudiger systeem met de budgethouder centraal wordt hierin volledig ondersteund. Een opsteker voor Per Saldo, ook al omdat het rapport bevestigt dat het systeem tot dan toe zo heilig was, dat veel praktisch en constructief advies geen kans kreeg. Is een ommezwaai daarom wel realistisch of moeten we met de problemen leren leven? In gesprek met Reinier van Zutphen, de huidige Nationale Ombudsman.

  Met aanmoediging voor Per Saldo: Niet stoppen, ga door!

  Nationale Ombudsman bijt zich vast in pgb-trekkingsrecht

  Je stopt niet na de strafbepaling, maar kijkt verder wat je eraan kunt doen. Meewerken aan verbeteringen, breed gericht. Iets in die zin kunnen betekenen voor mensen, daar word ik door getriggerd. Dat heeft vooral te maken met mijn hang naar nieuwsgierigheid en drang om elke dag weer te leren van mezelf.

  RapportDe brug naar het rapport is daarmee snel gelegd. Van Zutphen: De belangrijkste conclusie in ons rapport over het trekkings-recht is dat de overheid moet willen leren van eerdere ervarin-gen, zeker in situaties als deze waarbij je te maken hebt met kwetsbare burgers. Maar het gebeurde niet. Waarom niet? Ik denk dat toen de hectiek begon, ieder op zijn eigen stukje ging staren. De SVB naar wat zij fout deden, de gemeente naar haar verantwoordelijkheid, de landelijke overheid naar haar belang. Vervolgens werden die stukken niet bij elkaar gelegd, raakte het gemeenschappelijke doel uit zicht, leken oplossingen verder weg dan ooit. De beste stap in de goede richting is naar mijn idee gezet in het rondetafelgesprek van de Nationale Ombudsman op 12 juni, samen met alle ketenpartners (red.: de ketenpartners zijn alle betrokkenen: VWS, VNG, ZN, zorgkantoren, SVB). Per Saldo zat daar ook bij. Toen kreeg men oog voor elkaars problemen en werd de noodzaak van verbindende schakels ingezien. Per Saldo hield een fel pleidooi voor vereenvoudiging, voor de mens cen-traal. Het leek zon open deur, maar op dat moment bood deze oplossing alle partijen de juiste kans om zonder gezichtsverlies verder te komen. Die weg in nu ingezet.

  Zijn agenda zat vol, toch trok hij tijd voor ons uit, als we maar naar zijn huis wilden komen. Geen enkel pro-bleem natuurlijk, het werd een keukentafelgesprek, tussen de slingers van een eerdere kinderverjaardag. Intussen mochten de twee dochters van basisschoolleeftijd zich-zelf vermaken omdat de school een studiedag had. Wij zitten tegenover een toegankelijk ogende, makkelijk en snel pratende man. Van Zutphen (55) zit nog niet zo lang in de functie. Hij is op 31 maart 2015 bedigd voor zes jaar. In de pers wordt hij beschreven als professioneel neutraal, uitgesproken, helder en toegankelijk, aarzelt niet om dingen bij de naam te noemen, de publieke kant van de Ombudsman lijkt hem op het lijf geschre-ven. Dat klinkt veelbelovend.

  AchtergrondHij is opgegroeid op de Zuid-Veluwe. Zijn vader was directeur van een internaat voor wat we nu mensen met een verstande-lijke beperking zouden noemen. We woonden daar zelf ook. Prima jeugd gehad. Omdat ik niet wist wat ik wilde studeren werd het rechten, een studie die me vanaf dag 1 in zijn greep hield. Ik zag dat ik er veel kanten mee uit kon. Er was een bijzondere hoogle-raar, niet door iedereen geliefd, maar voor mij als student een bron van inspiratie. Na studeren en werken op de Erasmus Universiteit koos Van Zutphen voor de rechtspraak en was rechter in Almelo, Amsterdam, Curaao. Deed projecten in Estland en Marokko. En dan nu na 30 jaar deze voor hem best logische stap. Bij de Nationale Ombudsman gaat het verder dan ik gewend ben in de rechtspraak.

  tekst: martha vlastuin | beeld: jacqueline de haas

  >> lees verder op pagina 14

  LevinLaan van Vredenoord 332289 DA Rijswijk070 [email protected]

  Nieuwe wooninitiatieven in Den Haag15 september jl. zijn zorgaanbieder Levin en Stichting Ons Thuis een nieuw wooninitiatief gestart in Wateringse Veld. Het wooninitiatief is bestemd voor mensen met het Prader Willi Syndroom. Elke bewo-ner heeft een eigen zit-/slaapkamer. Persoonlijke ondersteuning en aandacht staan voorop bij de te leveren zorg. Er is 24 uur per dag be-geleiding aanwezig en er wordt gewerkt met gekwalificeerde zorgmede-werkers met speciale aandacht voor scholing door Prader Willi deskun-digen. Ons Thuis en Levin zijn vorige jaar in november 2014 gestart met de plannen. Tien maanden later wordt er gestart met de komst van de eerste Prader Willi bewoners september jl.In november 2015 openen ook twee kleinschalige woongroepen genitieerd door Levin in Wateringse Veld met 24 uur begeleiding. En met vijf zelfstandige appartementen inclusief een gezamenlijk trefpunt. Daarnaast start een woongroep voor acht bewoners met eigen zit-/slaapkamers en verschillende gezamenlijke ruimten. Voor deze woongroepen zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

  Vraag neemt toeLevin ziet het aantal vragen toenemen voor kleinschalige woonvormen midden in de samenleving. Iedereen wil graag zelfstandig wonen, samen boodschappen doen en koken, naar je werk of dagbesteding gaan en in het weekend in je eigen tuin werken of op pad gaan om leuke dingen te doen. Om dit te kunnen realiseren is maatwerk ondersteuning nodig. Levin kan met praktijk voorbeelden aantonen dat dit met een PGB heel goed mogelijk is.

  Ontwikkelen van initiatieven Er komt veel kijken bij het opzetten van een wooninitiatief, soms jaren van voorbereiding. Levin helpt initiatiefnemers om kleinschalige initia-tieven op te zetten of Levin doet dit zelf.

  Op dit moment worden de eerste stappen gezet voor het realiseren van nieuwe initiatieven. Levin is betrokken bij een lokale samenwer-king om een initiatief op te zetten in het Westland met 24 plaatsten voor jongvolwassenen met een beperking, planning 2016. Bij voldoende belangstelling volgt in 2017 een nieuwbouw project in

  de omgeving van Zoetermeer voor 20 bewoners.

  Startende initiatieven lopen vaak tegen allerlei obstakels aan bij het ontvouwen van hun plannen aan de buitenwereld. Belangrijke partij-en - zoals wooncorporaties - die nodig zijn bij de realisatie willen een professionele gesprekspartner om risicos te beheersen. Levin beschikt over een breed netwerk en expertise om te helpen bij het concretiseren van woonprojecten. Hierdoor is het plan kansrijker en de doorlooptijd van een project wordt aanzienlijk verkort.De basis van een goed functionerend wooninitiatief is een open samen-werking tussen initiatiefnemers en zorgaanbieder is Levins filosofie. Elke woongroep is speciaal met zijn eigen unieke bewoners en wensen. Een Levin zorgteam moet hierop aansluiten voor de optimale match. Bij wooninitiatieven in Voorburg en Houtwijk Den Haag waar Levin samenwerkt gaat het ook zo.

  OndersteuningLevin kan ondersteunen en adviseren van planvorming tot aan de daadwerkelijke inrichting van de huishouding. Voor de start van een traject moet eerst de financile haalbaarheid worden getoetst, anders is een project gedoemd te mislukken. Dit geldt voor zowel de woon- als de zorgexploitatie.

  De HoogtIn Houtwijk is in zeer korte tijd een samenwerking opgezet met Veren-ging De Hoogt. De Hoogt en Levin zijn opgetrokken naar de woon-corporatie om goedkeuring te krijgen voor hun ideen. Van plan tot realisatie was weinig tijd beschikbaar: maar drie maanden. Dit Huzaren stukje lukte. Levin biedt nu ander half jaar ondersteuning bij De Hoogt aan 16 bewoner. Het verenigingsbestuur en het Levin management overleggen regelmatig met elkaar in het belang van de bewoners over alles wat in- en om het woonintitiatief afspeelt. Kennis op verschil-lende terreinen wordt continue gedeeld; van praktische onderwerpen rondom indicaties, de woonondersteuning en zorgfinanciering tot aan zaken over het te voeren huishoudbudget en het aanvragen van de juiste subsidies en toelagen voor bewoners.

  Samen kleinschalige wooninitiatieven realiseren

  Werken in de keuken van De Hoogt

  Geschakelde woningen Wateringse Veld

  Westland

  Levin helpt initiatiefnemers die opzoek zijn naar een kleinschalige woon-vorm graag verder. Heeft u een vraag over onze diensten? Wilt u eens vrijblijvend met ons overleggen over uw eigen plannen?Neem dan contact met ons op.

 • eigenwijs nr 03 - 2015 1514 nr 03 - 2015 eigenwijs

  het verhaal nationale ombudsman

  Niet stoppen!Van Zutphen begrijpt de frustratie van Per Saldo dat de kwestie daarmee niet direct is opgelost en er sprake lijkt van een hard-nekkig probleem. Medisch gezien zou je inmiddels spreken van een stoornis. Is verandering dan wel een rele optie of moeten we ermee leren leven? Van Zutphen: Mijn advies is: niet stop-pen! Niet stoppen met kritisch commentaar leveren. Blijf jezelf serieus nemen en ga door met signaleren van de problemen en aandragen van oplossingen. Ik zie toch wel wat beweging en ik trek heel graag naast jullie op om ervoor te zorgen dat bur-

  gers - niet alleen op dit punt - het vertrouwen in de overheid weer terugkrijgen. We kunnen niet meer om systemen heen, dat is duidelijk, maar ze moeten niet leidend zijn. Zeker niet in dit geval, waarbij de overheid het belang van de mens die zorg nodig heeft constant in het vizier zou moeten hebben en op grond daarvan beslissingen zou moeten nemen. Het gebeurde niet: belangen van een SVB, van gemeenten, ze telden zwaarder. En zelfs nu, nu het roer om is, blijkt hoe moeilijk het is anders te gaan denken. Maar die patronen mogen zich niet blijven herha-len, daarom nogmaals, niet stoppen, doorgaan!

  Invloed Een instituut als de Nationale Ombudsman krijgt al gauw het imago van een zoethoudertje. Burgers kunnen er hun klach-ten kwijt, er wordt serieus naar gekeken en dan? Belandt het zoveelste rapport in het archief van de website? Van Zutphen: Nee, als Nationale Ombudsman laten we het onderwerp niet los. Hoe het zo fout kon gaan bij het trekkingsrecht staat niet op zichzelf. Bij de manier waarop dit gebeurt zie je parallellen met andere onderwerpen. Neem de kinderopvangtoeslag, ook daarin

  loopt niet alles even soepel en is het systeem een struikelblok. Het wordt knokken voor verandering, maar die moet er wl komen. Voor die ALS-patint bijvoorbeeld, die mij als schrijnend voorbeeld op het netvlies staat. Om te voorkomen dat papieren nergens zijn gebleven. Om te voorkomen dat kleine foutjes zoals niet aanvinken van n hokje, tot grote gevolgen leidt, zelfs tot stoppen van het hele budget. Om te stimuleren dat er eerder en beter contact is met gedupeerden. Om te voorkomen dat onvol-doende gekwalificeerd personeel wordt ingezet.

  LefAan de betrokkenheid en inzet van de man achter de Nationale Ombudsman valt na een stortvloed van misstanden nauwelijks meer te twijfelen. Hij weet waar hij het over heeft en is uiterst gemotiveerd om het verschil te maken: chte verandering. Daarvoor is volgens hem meer nodig: Dat wordt een enorme klus, dat reali-seer ik me goed. Wat er nodig is, om te beginnen, is lef tonen. Door als instantie of overheid gewoon eens toe te geven wat je niet kan en dat te laten zien. Stel dat dit vorig jaar was gebeurd, op het go-no go moment. Wetende dat er mensen in de problemen zouden komen. Dan had je kunnen besluiten het systeem nog even niet in te voeren, maar had je je tekorten wel moeten toegegeven. Nu liep

  het zo massaal mis, waardoor de problemen niet meer te handelen waren. Neem de tijd, denk goed door wat besluiten betekenen voor de personen die het aangaat en voer pas in wanneer het echt kan. Van Rijn staat als bewindspersoon nog altijd onder grote druk. Ik neem geen standpunt over hem in, maar ik constateer wel dat hij het lef heeft te zeggen dat hij ons rapport gaat gebruiken bij het toewerken naar verbetering. Dat is zon startpunt waar je wat mee kan. Dat kunnen we in de man waarderen.

  GemeentenHet vertrouwen herstellen tussen burger en overheid: het is d missie van de Nationale Ombudsman. Van Zutphen weet niet van loslaten en blijft in de gaten houden hoe het verder gaat met het trekkingsrecht. Het helpt als iemand blijft zeggen wan-neer het weer mis gaat of aan de andere kant, laat zien waar verbeteringen optreden. Daarin hebben wij een belangrijke rol. We gaan nu op gemeentelijk niveau aan de slag. Ik werk name-lijk ook voor 300 gemeenten in Nederland als Gemeentelijke Ombudsman. De ervaring leert dat gemeenten zich niet altijd voldoende in de materie hebben verdiept. En dan heb ik het nog niet eens over de communicatie, c.q. de houding van gemeen-ten ten opzichte van hun inwoners. Burgers moeten zich altijd serieus genomen voelen. Dat moet onder andere tot uitdrukking komen in de manier waarop gemeenten communiceren. Dat is zo ongelooflijk belangrijk! De komende periode ben ik op locatie, ga de straat op en praat ik met wijkteams en bestuurders.

  We nemen afscheid in de stellige overtuiging elkaar te blijven informeren. Om te kijken hoe we elkaar van dienst kunnen zijn en vooral om elkaar kunnen versterken in het bereiken van het zo belangrijke doel: een goed trekkingsrecht ten dienste en niet ten nadele van de budgethouder!

  TIP AAN ALLE BETROKKENENVan Zutphen: Laat het ook weten als de ander iets goed doet. Ketenpartners, patinten- en belangenorganisaties, zeg niet alleen wat er misgaat bij die ander, maar ook wat er wl goed gaat. Jezelf een schouderklopje geven is al gauw arrogant, dat moet een ander voor je doen. Daarom zeg ik nu: Gelukkig maar dat er Per Saldo is, anders was het allemaal veel erger geweest.

  DE ROL VAN PER SALDOAls belangenvereniging ziet Per Saldo het als haar taak een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een goed trekkingsrecht-systeem. Lang voor invoering werd al meegedacht. De SVB bouwde in opdracht van de overheid het computerprogramma en budget-houders deden mee aan een pilot. Helaas, het leidde achteraf niet tot het gewenste resultaat. Dat vermoeden had Per Saldo al, maar de makers dachten daar anders over. Ze wilden de invoering door laten gaan, in de verwachting dat de fouten met noodscenarios zouden kunnen worden opgelost. Het vervolg kent u: een ongekende chaos die vele budgethouders, c.q. zorgverleners trof.

  Wat een frustratie, bij u, als individu, omdat u steeds meer weer tegen de muren van de SVB opliep. En bij ons als organisatie, omdat de praktische oplossingen die we steeds maar weer aandroegen, steeds maar weer niet konden worden overgenomen. Vanwege eigenlijk maar n reden, die ook steeds maar weer werd herhaald: dat kan het systeem niet aan. Een frustrerende ervaring rijker verzette Per Saldo eind mei de bakens. In een rondetafelgesprek deed Per Saldo de oproep: zet de mens centraal, maak het systeem eenvoudiger. Dat kwam wl aan. Het blijkt de sleutel naar de oplossing, waar vervolgens nog heel hard aan gewerkt moet worden. Want afstappen van een jarenlang opgebouwd systeem is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat de overheid bereid is te leren, ziet de Nationale Ombudsman als een van de belangrijkste, meest hoopvolle stappen in de goede richting.

  Voor u als budgethouder is dit alles nauwelijks te volgen. U wilt maar n ding: tijdige uitbetaling van uw zorgverleners. Dat daar zon taai systeem tussen zit dat zich maar moeilijk laat slechten, daar hebt u geen boodschap aan. Stel iemand aan die het snel en goed kan oplossen, wordt geroepen. Helaas, was het maar zo simpel, dan was het al lang gebeurd. Maar er is hoop: er wordt gewerkt aan een eenvoudiger systeem, waar alle ketenpartners, inclusief gemeenten, achter staan. In de praktijk blijkt het nog oh zo moeilijk om het vizier standvastig op de mens gericht te houden, maar dat treft, Per Saldo zit er meestal bij en trekt dan hard aan de bel.We zijn er dus nog niet, maar aangemoedigd door de Nationale Ombudsman blijven we doorgaan tot er uiteindelijke een systeem zal zijn dat uw gemak dient, waardoor een zorg minder hebt in plaats van vele meer!

  VALKUILENAls tip voor Per Saldo om de kans van slagen te vergroten, zegt Van Zutphen: Ga niet op de stoel van de ander zitten om, met alle goede bedoelingen, te redden wat er te redden valt. Neem niet de verantwoordelijkheid van een ander over, dat maakt de ellende doorgaans alleen maar groter. Met jullie directeur heb-ben jullie trouwens een pittig wapen in handen, waar gespreks-partners maar moeilijk omheen kunnen.

 • eigenwijs nr 03 - 2015 1716 nr 03 - 2015 eigenwijs

  het verhaal herindicatie in alle wetten

  het CIZ zal tussen oktober 2015 en mei 2016 herindiceren. Het overgangsrecht voor deze groep is verlengd tot uiterlijk 1 januari 2017.

  De knelpunten Een aantal mensen van de groep Wlz-

  indiceerbaren die in de Wlz blijven, heeft bericht gekregen met de vraag om hun hele administratie opnieuw op te sturen. Dit zorgt voor onnodige frus-tratie, omdat deze informatie al bekend moet zijn bij het CIZ.

  Er is onduidelijkheid over de groep budgethouders met een zzp ggz-c, beschermd wonen. Er wordt momen-teel de laatste hand gelegd aan het ver-woorden wanneer deze groep precies onder de Wlz valt. Ook loopt er inmid-dels een onderzoek naar de afbakening voor mensen met een ggz-beperking. Per Saldo is bij zowel het ene als het andere onderzoek betrokken. Duidelijkheid voor de ggz-doelgroep zal er uiterlijk zijn op 1-1-2017.

  Aan de nieuwe zorgprofielen, het vervolg op de zorgzwaartepakketten, wordt nog gewerkt. Per Saldo wil meer aandacht voor multi-problematiek en pleit voor een maatwerkprofiel. Nu is het nog zo dat zorgprofielen uit-gaan van n dominante grondslag. Daarmee kunnen budgethouders met een dubbele of met zelfs meer dan twee grondslagen (of beperkingen) tekort worden gedaan.

  Budgethouders die met hun zzp niet uitkomen, maar verhoogd met maxi-maal 25% wel, kunnen gebruik maken van de regeling Extra Kosten Thuis. Is er meer dan 25% extra budget nodig, dan spreken we van 'meerzorg'. Budgethouders die met deze regelin-gen te maken hebben, kampen met bureaucratie en/of hebben (nog) geen zicht op een passend budget, omdat ze niet in aanmerking komen voor een meerzorgregeling. Deze zijn beiden slechts voor een beperkt aantal zzps beschikbaar is. Een toereikend budget en een maatwerkprofiel voor deze zeer kwetsbare groep verdient de hoogste prioriteit en kan niet wachten tot 2016. Per Saldo dringt aan op spoedige invoe-ring van een maatwerkprofiel zonder veel bureaucratie.

  De vrees bestaat dat mensen uit de groep Wlz-indiceerbaren na herindi-

  catie in de Wlz drastisch minder uren zullen krijgen. Daarom is de toeganke-lijkheid van onder andere de meerzorg zo belangrijk. Passende zorg in de eigen vertrouwde omgeving is alleen voor de meest kwetsbare budgethouders mogelijk als deze regelingen toereikend zijn en er een maatwerkprofiel komt. De zorgprofielen die op dit moment nog worden gehanteerd zijn onge-veer gelijkgetrokken met de daarvoor bestaande zzps. Het wachten is op de definitieve zorgprofielen. De bijbeho-rende bedragen zijn nog niet bekend.

  Bij zzp 4 t/m 7 VV en zzp 4 t/m 8 VG is het inschakelen van een gewaarborgde hulp verplicht. Dat is iemand die ver-antwoordelijk is voor het nakomen van verplichtingen die horen bij het hebben van een pgb en voor de kwaliteit van geleverde zorg. De gewaarborgde hulp wordt ingeschakeld als het zorgkantoor vindt dat de budgethouder vanwege zijn beperking niet in staat is zelf het budget te beheren. Elk zorgkantoor hanteert andere regels. Per Saldo pleit voor eenduidigheid en is in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en met zorgkantoren.

  WAT KUNT U DOEN?Krijgt u als Wlz-indiceerbare de komen-de tijd een nieuwe indicatie en ziet u dat het bedrag dat u per 1 januari 2017 krijgt veel lager is dan nu? Wacht niet te lang en meld dit bij Per Saldo! De eventuele bezwaarprocedure kost tijd, waardoor u beter zo snel mogelijk aan de bel kunt trekken.

  ZvwOp 21 september zou er een debat plaats-vinden over de verankering van het pgb in de Zvw. Helaas is dit debat uitgesteld en laat de verankering op zich wachten. Wel was er die dag een hoorzitting over de wijkverpleging. Het positionpaper van Per Saldo leest u op www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb, het nieuwsbericht van 21 september.Terugkomend punt in de Zvw is dat zorg-verzekeraars het pgb nog steeds vaak afwijzen. Het is dan ook erg belangrijk

  om aan te geven waarom u een pgb wilt. Motiveren waarom zorg in natura niet passend is, is niet verplicht, maar kan wel ondersteunend zijn bij uw verhaal. Wat zijn bijvoorbeeld dingen die u niet zou kunnen doen met zorg in natura, maar wel met een pgb? Benoem deze specifiek. Positief punt is dat er weinig signalen zijn dat het aantal uren na herindicatie fors afneemt.

  De knelpunten Zorgverzekeraars gaan verschillend om

  met de definitie planbare zorg, n van de vier criteria om voor een pgb in aanmerking te komen. Deze voorwaar-de telt bij veel zorgverzekeraars erg zwaar mee. De wijkverpleegkundige gaat over wt u nodig hebt, de verze-keraar bepaalt hoe. Laat dus al aan de wijkverpleegkundige weten waarom uw zorg niet van tevoren te plannen is en wat er zou gebeuren als u deze zorg niet in de vorm van een pgb krijgt.

  Per Saldo hoort dat herindicaties na het afgeven al snel ingaan. Met name bij lagere toekenning leidt dit tot proble-men. Budgethouders hebben dan niet veel tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

  Wat ook speelt is de invoering van het informeel en formeel tarief. De invoe-ring van het 20,- tarief voor infor-mele zorgverleners is uitgesteld tot 1 januari 2016, maar wie hier straks wel of niet onder zullen vallen is nog niet duidelijk. Per Saldo pleit voor een dui-delijke afbakening en een daarbij pas-send tarief en is nog steeds in gesprek met onder andere Zorgverzekeraars Nederland. Per Saldo vindt bijvoorbeeld dat mensen met een arbeidsovereen-komst moeten kunnen vallen onder het formeel tarief. De verschillen in tarie-ven zijn nu te groot.

  Waar vind ik een wijkverpleegkundige die mij kan indiceren? Dit is een steeds vaker gestelde vraag van budgethou-ders die geen gebruik willen maken van de wijkverpleegkundige van de eigen zorgverzekeraar. Uit vrees dat deze geen onafhankelijk besluit kan nemen.

  Per Saldo wil dat met name gemeen-ten en zorgverzekeraars beter op de hoogte raken van de wet- en regel-geving rondom het pgb. Dat zorgkantoren op een goede manier informatie overdra-gen aan zorgverzekeraars en/of gemeen-ten. Hierbij mag niemand tussen wal en schip vallen. In de collectieve belan-genbehartiging van Per Saldo worden de knelpunten in alle wetten, die hierna beschreven worden, allemaal opgepakt en ter sprake gebracht bij de betreffende instantie, zodat er een oplossing voor komt. Daarnaast ondersteunt Per Saldo haar leden met een advies op maat, via de pgb-consulenten. Zodat u goed beslagen ten ijs komt bij uw herindicatie. Want hoe u het ook wendt of keert, bent degene die bepaalt waarom u een pgb nodig hebt om uw eigen leven te leiden op de door u gewenste manier. Per Saldo wil daarbij graag uw steun in de rug zijn!

  Wmo/JeugdwetDeadline herindicatiesStaatssecretaris Van Rijn liet alle gemeen-ten weten dat de herindicaties van men-sen met overgangsrecht voor 1 oktober 2015 afgerond moeten zijn. Per Saldo drong aan op versoepeling, zodat zorgvul-digheid vr snelheid kan gaan. Dat kost tijd. Vervolgens is besloten dat gemeen-ten voor 1 oktober aan budgethouders moeten laten weten wat zij doen. Als de nieuwe indicatie er op 1 oktober nog niet is, wordt de huidige indicatie verlengd tot uiterlijk 1 mei 2016.

  De knelpunten Veel gemeenten blijken niet op de hoog-

  te te zijn van de wet- en regelgeving of blijken over onvoldoende deskundigheid te beschikken om tot een juiste herbeoor-deling te kunnen komen.

  Veel gemeenten hebben geen informa-tie over de vraag hoe ouders voor een pgb vanuit de Jeugdwet in aanmerking kunnen komen. Onwetendheid mag volgens Per Saldo geen excuus meer zijn. Gemeenten moeten zich aan de wet houden en zorgen dat haar inwo-ners passende zorg krijgen.

  Gemeenten hebben lange tijd nodig om tot een beslissing te komen om een pgb toe te kennen. Hierdoor wordt de termijn van afhandeling van twee maanden vaak ruimschoots overschre-den. Ook zijn er signalen dat gemeen-ten een pgb afgeven voor een periode van maar een paar maanden, omdat zij willen kijken hoe het gaat. Dit levert onnodige onzekerheid op voor de bud-gethouder en zijn zorgverlener.

  Er zijn ook gemeenten die het pgb weigeren omdat zij vinden dat familie-leden deze ondersteuning moeten ver-richten in de vorm van mantelzorg. Zie ook vraag 2 op pagina 33.

  Sommige gemeenten willen de budget-houder aan de keukentafel zien. Voor kin-deren of volwassenen met bijvoorbeeld autisme kan dit erg belastend zijn. Een vertegenwoordiger zou het gesprek in dat geval moeten kunnen overnemen.

  Sommige gemeenten wijzen af omdat zij menen dat de budgethouder goed geholpen is met de door de gemeente ingekochte zorg in natura of een alge-mene voorziening, terwijl de budget-houder of de ouders uit ervaring weten dat deze hulp niet gaat werken.

  Niet alle gemeenten bieden onafhan-kelijke clintondersteuning. Dit zou wel moeten.

  Voor Wmo en Jeugdwet geldt dat de nieuwe budgetten soms veel lager zijn dan de oude. Hierdoor is het voor een aantal mensen niet mogelijk de beno-digde zorg in te kopen. Gemeenten

  mogen zelf de tarieven vaststellen, als deze maar toereikend zijn om kwalita-tief goede zorg in te kopen. Deze regel wordt niet overal goed nageleefd.

  Er worden soms veel te lage indicaties gesteld. Zo werd iemand met een zzp ggz-3 C geherindiceerd voor individuele begeleiding voor slechts 4 uur per week.

  WAT KUNT U DOEN?Eigen regie opeisen betekent ook dat u zelf moet aangeven waarom u een pgb nodig hebt en welke indicatie u nodig hebt om uw zorg rond te krijgen. Na jaren van strijd is de vechtlust om dit voor elkaar te krijgen voor sommigen nog maar moeilijk op te brengen. Toch is dit de enige weg. Weet u gesteund door uw belangenver-eniging. Als lid kunt u vier werkdagen per werk bellen met Per Saldo. Doe dat ook, beter te veel dan te weinig! Mailen kan ook. Kijk op www.pgb.nl/contact.

  WlzBudgethouders die rechtstreeks de Wlz zijn ingegaan, krijgen geen herindicatie. Hoe te zijner tijd het huidige zzp zal wor-den omgezet in een nieuw profiel, is nog niet helder. Dat is van latere zorg. Voor de groep Wlz-indiceerbaren, de budget-houders die niet automatisch, maar op hun eigen verzoek zijn doorgestroomd in de Wlz, speelt er op kortere termijn meer. Zij zouden voor 1 januari definitief in een bepaalde wet moeten vallen Wlz, Jeugdwet, Wmo of Zvw - waarvoor eerst nog een herindicatie verricht moet wor-den. De datum is inmiddels verschoven,

  Het einde van het overgangsrecht komt voor de meeste budgethouders in zicht. Dat betekent dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gesprekken gaan voeren en onderzoek gaan doen om tot een passende indicatie te komen. Een proces dat lang niet altijd vlekkeloos verloopt.

  Met knelpunten en tips wat te doen

  Herindicatie in alle wetten

  KLACHTEN OVER UW HERINDICATIE?Meld het Per Saldo! Lees op pgb.nl het bericht 'Hoe verlopen de aanvragen pgb in alle wetten?' en vul de enqute in.

  MELDING-DOEN-MOE? Geef niet op, bel Per Saldo!

  VOELT U ZICH VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR GESTUURD? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Juiste Loket via pgb.nl > Dit is een persoonsge-bonden budget 2015 > Meldpunt Juiste Loket.

 • eigenwijs nr 03 - 2015 1918 nr 03 - 2015 eigenwijs

  Contactgegevens:Jacqueline van der BendM 06-288 355 25E [email protected] www.jobs4care.nlZorgstudenten bieden begeleiding aan kinderen en jong volwassenen met een beperking. Zorgstudenten volgen een studie op het gebied van zorg, pedagogiek, psycholo-gie en onderwijsLandelijke dekking

  U WILT NIET NAAR EEN VERZORGINGSHUIS,U WILT THUIS BLIJVEN WONEN. (PGB vergoed)

  Bel of mailT 0346-252959 E [email protected]

  Stichting RAZT 088-328 03 28 E [email protected] I www.raz.nl

  Thuiszorg, zorghotelservice, huishoudelijke verzorging, personenalarmering, maal-tijdservice, woonsupport, verpleging

  eigen zorgwijzereigen zorgwijzer

  TAR . begeleiding . coaching . advies . training

  venestraat 214

  9402 gs Assen

  T: 06-54 34 34 80

  T: 0592-86 76-16

  E: [email protected]

  I; www.dolstra.info

  Ondersteuning in drenthe en Groningen aan mensen met autisme, ad(h)d,nld met of zonder lichte beperking . vanaf 12 jaar.

  begeleiding coaching advies trainingVenestraat 2149402 GS AssenT 06-54 34 34 80E [email protected] www.dolstra.info

  Ondersteuning in Drenthe en Groningen aan mensen met autisme, ad(h)d,nld met of zonder lichte beperking. vanaf 12 jaar.

  Dennenweg 2257545 WE ENSCHEDET 053-43 47 967E [email protected] www.pgbinzicht.nl

  Uw veilige en betrouwbare keuze voor administratie, advies en pgb-beheer. Neem n contact met ons op voor een afspraak.Pgb-Inzicht werkt landelijk.

  Poelruitstraat 85143 AK WaalwijkM 06-302 716 05 E [email protected] www.atelierjamaika.nl

  Dagbesteding in gezinssfeer (zaterdag t/m donderdag)

  Begeleiding op maat voor kinderen, jongeren en volwas-sen (zowel op locatie als in mijn atelier)

  Creatieve programmas

  Maatman ZorggroepT 0495-57 46 74E [email protected] www.maatmanzorggroep.nl

  Zorggebied: Limburg en regio EindhovenMensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen

  huishoudelijke verzorging

  persoonlijke verzorging

  verpleging ondersteunende begeleiding

  gezins-begeleidingrubrieken ICTlogeer-opvang bemiddelingambulante begeleiding huisvesting vervoer vakanties coachingbegeleiding

  Plaats hier uw advertentie!

  LEUK EN STOERMoerstraatseweg 42C, 4727 SN, Moerstraten (Roosendaal)T 0165-32 61 55E [email protected] www.leukenstoer.nlIndividuele en groeps-begeleiding, weekend- en vakantieopvang voor kinderen (7 t/m 16jr) met autisme en normale begaafdheid

  Even met FlakkvakWinterstraat 83247 CH Dirksland T 06-302 987 77E [email protected] www.evenmetflakkvak.

  vpweb.nl

  Florein ZorgKoningin Julianalaan 372c2274 JV Voorburg (Zuid-Holland)T 071-579 70 00E [email protected] www.florein.nl

  Uitje? PGB? Bel nu!

  De Fochtel Zuideinde 56T 0516-58 82 01 E [email protected] www.defochtel.nl

  Leer-werk boerderij, begeleid wonen en dagopvang voor ouderen. Contactpersoon: Petra van Rozen

  Advies en Coaching voor een duurzame oplossing! Welpart B.V. Stationsstraat 2b 1211 EM Hilversum T 035 72 00 003 E [email protected] I www.welpart.nl Hulp bij aanvragen zorg en voorzieningen. Contra-expertise bezwaar en beroep. Coaching & Begeleiding. Vraag naar ons aanbod!

  Advies en Coaching voor een duurzame oplossing! Welpart B.V. Stationsstraat 2b 1211 EM Hilversum T 035 72 00 003 E [email protected] I www.welpart.nl Hulp bij aanvragen zorg en voorzieningen. Contra-expertise bezwaar en beroep. Coaching & Begeleiding. Vraag naar ons aanbod!

  Groepsaccommodatie in de ArdennenMedendorf 11B 4760 BllingenT 00 32 474 244688E [email protected] www.snowviewlodge.beAangepaste groepsaccom-modatie voor 20 pers. in de Belgische Ardennen

  De WolfskuilWolfskuil 157731 AP OmmenT 0529-451631E [email protected] www.wolfskuil.nlVakantie voor iedereen!Actief genieten in Ommen.Groepen van 10 tot 60 personen.

  De MerelaarAltenastraat 124542 RZ Hoek T 015 21 21 451I www.merelaar.nl Beleef de seizoenenVakantiewoning 8 p. in polders zeeuws-vlaanderen particulier

  De Verborgen KrachtSpanjaardsdijk 797434 RS te Lettele en Koerkampsweg 2 LetteleT 06-465 356 44 E [email protected] www.verborgenkracht.nllogeeropvang, ouderbegeleiding en ambulante begeleidingkinderen met psychiatische problematiek

  Sociaal Maatschappelijk Steunpunt

  Van Harenstraat 183027 EV RotterdamT 06-425 76 586E [email protected] www.smsrotterdam.nl

  Pgb- advies,bemiddeling en administratie

  PGB-INZICHT

  Administratie Advies Beheer Pgb-gelden Hulp bij Intensieve Controle

  vanaf 30,50 per maand *

  kijk op www.pgbinzicht.nl of bel n voor een afspraak: 053 434 79 67

  Ga naar onze website voor meer informatie over onze diensten en de kosten*

  Stichting XmotionFokkerstraat 11-8 2811 EN ReeuwijkT 0182-60 18 53E [email protected] www.xmotion.nlVoor mensen met ADHD en/of Autisme. Zorggebied randstad;Ambulante begeleiding,Logeeropvang8-30 jaar/ Dagopvang met skien,duiken, paardrijden, klimmen etc.8-18 jaar/ Zorggebied landelijk;vakanties 8-35 jaar.

  T (0800) 0830E [email protected] www.philadelhia.nl

  Zorg, wonen, welzijn, logeren, werken, leren en dagbesteding. Via een PGB of in natura.

  Hanzeplein 1, ingang 479713 GZ GroningenT 0900-100 10 20 ( 0,10 p/m)E [email protected] www.umcgroningenthuis.nlThuiszorg waar Groningen trots op is! Verpleging & verzorging, gespecialiseerde kindzorg, bege-leiding, palliatieve zorg

  ZieZeZoJames Wattstraat 71817 DC AlkmaarT 072-512 87 21E [email protected] www.ziezezo.nlGespecialiseerde kinder-thuiszorg in Noord Hollandcontactpersoon: P. Dolfing

  Uw uitzendorganisatie in het noorden! Met vestiging in:T 0513-485656 (Friesland)T 050-5530945 (Groningen)E [email protected] I www.helpinghands.nl Uw zorgvraag is onze uitdaging! Gekwalificeerd en ervaren

  personeel voor begeleiding, verpleging en verzorging

  Informeer naar het PGB

  Therapeutische AWBZ zorginstelling de OaseFollega (Friesland) M 06-543 252 85E [email protected] www.deoase.infoWoensdagmiddag/weekend en vakantieopvangKinderen met oa ASS/PDD-NOS/ADHD 5 t/m 18 jaarGediplomeerde begeleiding!Intake en proef dagdeel gratis!

  Postbus 1911440 AD PurmerendT 0900-202 1979 ( 0,10 p/m)E [email protected] www.particura.nl

  Thuiszorgorganisatie met vestigingen in Amsterdam, Purmerend en Den Haag

  t BoerehiemAangepaste vakantieapparte-menten op zorgboerderij

  Fam. Tolsma, Kanaalwei sud 12, 9245 HD Nij BeetsT 06-103 052 21E [email protected] www.boerehiemnijbeets.nlTilliften en hoog/laagbed aan-wezig. Heel geschikt voor gezin-nen met kinderen. Het hele jaar geopend. Op de boerderij is altijd wel wat te beleven.

  Neem contact op met Elli [email protected] - 22 71 55

  De Ruigenhoek

  De RuigenhoekIJsselmondselaan 334a3064 AW ROTTERDAMT 010-4532875E [email protected]

  Voor jonge mannen met eenverstandelijke beperking (en PGB).Neem contact op voor meer informatie.

  vakaepark De kine beles

  Ruime rolstoel vriendelijke tuin met overdekt terras. Zeer geschikt voor woongroepen

  en grote gezinnen. Incl. de faciliteiten van ons

  nabijgelegen vakantiepark!

  Rheezerweg 79 Hardenberg tel. 0523-26 13 03

  www.kleinebelties.nl

  AAngepAste VAkAntie-bungAlow Den blijen

  Hemert (gescHikt Voor 12 pers.) Als lid van Per Saldo kunt u veel antwoorden vinden op de

  Slimme lijstjes. Op elk Slim lijstje staat specifieke informatie per onderwerp. Het zijn kennis- en wegwijzers in de veelomvat-tende materie rondom het pgb en zijn te vinden op www.pgb.nl > Informatie om te downloaden. Er zijn er 36.

  Een paar voorbeelden van Slimme lijstjes zijn:- Administratie in kort bestek - Arbeidsovereenkomst, hoe werkt dat? - Bezwaar maken tegen indicatiestelling AWBZ - Bezwaar maken tegen beslissing zorgkantoor - Overbelast, indicatie voor respijtzorg - Salaris of (uur)tarief van uw zorgverlener - Zorgzwaartepakket

 • eigenwijs nr 03 - 2015 2120 nr 03 - 2015 eigenwijs

  interview

  "Mijn leven volledig in eigen hand"

  Persoonlijke assistentie met een pgb een verademing

  dick cochius

  >> lees verder op pagina 22

  Dick Cochius is 47 jaar en heeft een aangeboren spierziekte. Hij is 24 uur per dag afhankelijk van zorg, met chronische

  thuisbeademing. Als lid van de werkgroep De Rode Bril strijdt Dick samen met Per Saldo voor een pgb voor persoonlijke assistentie in de Wlz. Dat krijgt hij zelf vanaf 1 april 2015. Daardoor kan hij zijn Fokuswoning gaan verruilen voor een nieuw appartement,

  geregeld via de woningcoperatie en de gemeente Arnhem. Voor hem voelt het alsof hij daarmee zijn leven terugkrijgt,

  met volledige eigen regie. Dick is iemand die zich, ondanks zijn minimale lichaamsfuncties, nooit heeft laten beperken. Op de

  vraag wanneer hij besloot te gaan vechten voor een volwaardig bestaan, kan hij geen antwoord geven. Als zijn zorgverlener hem helpt met: Dick, dat besluit heb je nooit genomen, want je deed altijd al wat je wilde, reageert hij instemmend: Zo is het, ik heb

  het altijd al gedaan!

  Toen hij klein was zetten zijn ouders hem met rolstoel en al tussen de andere kinderen. Bij de Sinterklaasoptocht bijvoorbeeld. Hij en zijn broer mochten zichzelf zien te redden. Dick speelde ook gewoon op straat en haalde in de puberteit kattenkwaad uit. Je kon onder mijn rolstoel goed vuurwerk verstoppen. Dat staken we af als het eigen-lijk niet mocht. Op het speciaal onderwijs was hij vaak ziek, maar gooide er ook wel met de pet naar. Dat waren nog andere tij-den met minder mogelijkheden voor men-sen met een beperking. Er was nog nau-welijks een computer in gebruik op school. Achteraf vind ik dat wel jammer. Al met al houdt Dick aan zijn jeugd het gevoel over dat hij erbij hoorde. Vanuit die grondhouding is hij verdergegaan. Dat betekent voor hem, bijna als vanzelfspre-kend, continu mogelijkheden vinden om lichamelijke beperkingen geen belemme-ring te laten zijn om zich te ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij.

  WonenOp dit moment woont Dick op de vierde verdieping van een flatgebouw bij het winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Een ruime zonnige woning met balkon. Wat wil je nog meer?, zal een argeloze bezoeker

  zich onwillekeurig afvragen. Totdat Dick vertelt dat hij beperkt werd door de zorg die een organisatie als Fokus kan bieden. Te weinig zorg op maat. Nu hij een pgb voor persoonlijke assistentie heeft, kan hij 7x24 uur een zorgverlener inzetten. Was hij voorheen, bijvoorbeeld bij nachtelijke alarmering, afhankelijk van de komst van een medewerker, nu slaapt er altijd iemand bij hem op dezelfde kamer. Is er iets met de beademing, dan wordt er binnen seconden ingegrepen. Dat is noodzakelijk omdat hij-zelf slechts seconden zelfstandig kan adem-halen. Daarna komt hulp te laat. Daarnaast hoeft Dick de zorg die hij binnen of buiten zijn appartement krijgt niet meer te schei-den. Er is altijd iemand in zijn nabijheid die meebeweegt in zijn behoeften, op zijn tijd, op de plaats waar hij wil zijn, op de manier waarop hij dat wil. Voor Dick is dit een ver-ademing, in zijn geval letterlijk en figuurlijk.

  Persoonlijke assistentieDe zorgverleners zijn zijn armen en benen, bij handelingen gedurende de volledige dag. Inclusief persoonlijk verzorging met contactlenzen verzorgen en in en uit doen, baard trimmen en kammen, eten geven, aan zijn neus krabben bij jeuk, papier klaar-leggen, post openmaken, om maar wat te noemen, naast de meer specialistische

  tekst: martha vlastuin beeld peter damen

  20 jaar pgb20 jaar Per Saldo 20 jaar eigen regieAnno 2015 staat het pgb sterker dan ooit: in drie wetten veran-kerd, de vierde volgt. Waarom is het pgb als middel voor eigen regie zo belangrijk? In drie inter-views leest u waar het pgb wer-kelijk voor bedoeld is: ondanks een zware beperking je eigen leven leiden, jezelf ontwikkelen om je droombaan te kunnen krijgen en met een pgb wonen waar jij je thuisvoelt en je kunt worden wie je bent.

  Dick met zorgverleners Sven Beke en Giso Hatt

 • eigenwijs nr 03 - 2015 2322 nr 03 - 2015 eigenwijs

  INSPIRATORIn Evald Krog (71, spieratrofie) ziet Dick de persoon die hem ertoe heeft gebracht te strijden voor het persoonlijk assisten-tiebudget. U leest meer over hem op internet, waar u ook deze treffende uitspraak zult tegenkomen: Als u de juiste grondhou-ding aanneemt, is er geen grens aan wat dit leven kan bevatten. Het enige is dat de persoon die de agenda bepaalt, een lange weg moet gaan. Ik heb een geweldig leven gehad. Wilt u een documentaire over hem zien, kijk op www.cultureunplugged.com/play/3396/A-Subtle-Movement-of-Air.

  interview dick cochius

  zorg die sondevoeding en beademing vragen. Ik overleg bijna alles met mijn zorgverleners, maar bepaal uiteindelijk zelf wat er gebeurt. Dat gaat ook om alledaagse dingen. Zorgen voor de kat bijvoorbeeld. Die heb ik kunnen nemen sinds ik over het persoon-lijk assistentiebudget beschik. Dat kon voorheen niet want als het beest op mij springt, kan ik hem niet wegduwen. Intussen maakt Timmy lachwekkende capriolen op de krabpaal en vertelt Dick dat hij s nachts aan zijn voeteneind slaapt. Kunnen kiezen voor een huisdier, hoe belangrijk is het, hoe schrijnend dat het in veel gevallen gewoon niet kan. Fijn voor Dick dat dit nu wel mogelijk is en er na deze ontmoeting nog een tweede katje is bijgekomen: Truusje.

  Ontwikkelen en participatieOndanks beperkte lichaamsfuncties met zijn lippen en rechter duim stuurt hij zijn computer en rolstoel aan - leeft Dick een zeer actief bestaan. Dankzij het pgb voor persoonlijke assistentie kan hij nu volledig participeren in de samenleving en zich persoonlijk blijven ontwikkelen. Dick: Aan mijn verstand mankeert tenslotte niks! Ik werkte voor Spierziekten Nederland en internationale belangenorganisaties. De laatste jaren richt ik me meer op lokale belangenbehartiging en ben ik vanaf begin jaren 90 actief binnen het elektrisch rolstoelhockey. Ik was bondscoach en coach nu een team in de hoofdklasse bij Upward in Arnhem.

  GevechtVijf jaar geleden ging Dick op vakantie naar Denemarken. Daar hebben ze al jaren persoonlijke assistentie. Toen ik terugkwam was ik totaal genspireerd. Ik wilde dit ook in Nederland van de grond krijgen, in de eerste plaats voor de doelgroep waartoe ikzelf behoor, mensen die vanwege beademing acuut in een levensbedreigende situatie kunnen belanden. Vanaf 2011 was er al veel te doen rondom het pgb, ik heb het nu over de periode met de vorige staatssecre-taris. De werkgroep De Rode Bril werd opgericht, genoemd naar Yvonne Westhoek, medeoprichtster van de werkgroep, die opviel vanwege haar bril (kijk voor meer informatie op werkgroepderode-bril.nl. Wij kozen ons moment om ook onze vraag op de agenda te krijgen. Daar is toen keihard voor gelobbyd, samen met Per Saldo, samen met Spierziekten Nederland. En we hebben het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Vanaf 1 januari werden de eerste pgbs per-soonlijke assistentie toegekend, ikzelf heb het vanaf 1 april. Er wordt nog aan de voorwaarden gesleuteld, maar het s er!

  Eigen woningDick kijkt enorm uit naar zijn nieuwe woning die volgend jaar klaar zal zijn. Hij gaat er al regelmatig even kijken om te zien hoe de bouw vordert. Die woning kwam er niet zomaar. Hij scha-kelde zijn plaatselijke netwerk in, dat hij ervan moest overtuigen waarom hij dit zo graag wilde: een gewoon appartement, liefst op de begane grond. Zijn bekendheid door alle maatschappe-lijke activiteiten werkte op een positieve manier aan dit proces mee. Dat kwam hem goed van pas. Mensen lieten zich bijvoor-beeld niet afschrikken door het feit dat hij zich, ook telefonisch, moeilijk verstaanbaar kan maken. Ze kenden hem al, mensen namen de tijd voor hem, lieten hem uitleggen wat iemand met een grote afhankelijkheid beweegt om een ogenschijnlijk com-fortabele situatie te willen verruilen voor een omgeving waarin hij alles zelf moet doen. Ik heb mazzel gehad, is zijn nuchtere conclusie. Ik krijg een woning in het centrum van Arnhem, die ik heb kunnen laten aanpassen aan mijn behoeften, zoals een extra

  PGB VOOR PERSOONLIJK ASSISTENTIE De Wlz is bedoeld voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De meest doelmatige manier om dat te organiseren is in een groep. De regeling voor persoonlijke assistentie, zie wijziging Rlz 20 april 2015, maakt het mogelijk om in bepaalde situaties het toezicht n op n te organiseren en is uitsluitend bedoeld voor een kleine groep volwassenen met volledige regie over het eigen leven, met een zeer zware lichamelijke beperking, die vanuit medisch oogpunt aangewezen zijn permanente hulp om levensbedreigende situaties te voorkomen. Voor hen is het minder doelmatig organiseren van de zorg acceptabel, omdat zij uitsluitend met persoonlijke assistentie zelfstandig kunnen wonen en zelfstandig en veilig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het bedrag is bepaald op basis van 365 dagen, 24 uur per dag met een uurtarief van 25. Het aantal aanvragen is nog beperkt en praktijkervaring met deze nieuwe mogelijkheid is er nog nauwelijks. Een geconstateerd knelpunt de verwachting dat een inwonend partner 8 uur zorg voor zijn/haar rekening kan nemen wordt bekeken. De staatssecretaris zegt de regeling na twee jaar te willen evalueren en vervolgens te beslissen over een doorontwikkeling. (Bron: antwoord VWS op schrifte-lijke Kamervragen d.d. 1 september 2015)

  douche voor mijn zorgverleners, extra stroom in de slaapkamer en alle moderne gemakken, zoals hoe de deuren opengaan.

  Optimale eigen regieHet pgb is van oorsprong bedoeld voor mensen die eigen regie hoog in het vaandel hebben staan. Wat betekent dit voor Dick in de dagelijkse praktijk van alle dag? Ik bepaal alles zelf, hoe laat ik opsta, hoe laat ik naar bed wil. Dat is niet elke dag op hetzelfde tijdstip, de ene dag ben ik eerder moe dan de andere, soms wil ik s avonds laat nog tv-kijken of iets afmaken. Dingen kunnen doen die heel vanzelfsprekend zijn voor iedereen die niet afhankelijk is van de zorg door anderen. Dt is voor mij eigen regie. Alles gebeurt wanneer ik dat wil en vooral ook op de wijze die voor mij pret-tig is, met vaste door mijzelf goed genstrueerde begeleiders. Je moet er veel voor doen, maar door ervoor te gaan heb ik nu wel wat ik altijd al wilde: ik heb mijn leven volledig in eigen hand. Dat gun ik anderen ook! Voor hen blijf ik doorgaan in de strijd die nog zeker niet is gestreden, samen met de werkgroep De Rode Bril, Spierziekten Nederland en Per Saldo!

  ... zijn nieuwe huis in aanbouw

  Op weg naar ...

  Coach van een hockeyteam in de hoofdklasse bij Upward in Arnhem

  Er slaapt altijd iemand bij hem op dezelfde kamer

 • eigenwijs nr 03 - 2015 2524 nr 03 - 2015 eigenwijs

  interview karsten

  Testen die het tegendeel beweren. Ze moeten nog ergens in een la liggen. Karsten zou vanwege klassiek autisme voor maar heel weinig beroepen in aanmerking komen. Misschien ergens ach-teraf in een magazijn! Treinmachinist worden?

  Gek van treinen,met pgb op het juiste spoor

  Karsten heeft zijn droombaan

  Uitgesloten! Zijn moeder vertelde het hem niet. Zij wilde haar zoon niet frus-treren in zijn sterke drive en bleef zeggen: We kijken hoever we komen. Al durfde ze niet echt te geloven dat Karsten het zou redden, ze hield hem niet tegen en deed er alles aan om zijn ontwikkeling te stimuleren. Daar zou hij sowieso profijt van hebben. De blijdschap was niet te beschrijven toen hij drie jaar geleden zijn vergunning - zo noemt de NS het diploma - voor treinmachinist bij de NS behaalde. Het leek een wonder, maar bij nader inzien toch niet. Karsten n zijn moeder hadden er jarenlang hard voor gewerkt. Samen met de juiste begelei-ders, die Karsten snapten en hem op het juiste spoor zetten.

  Bij een van zijn eerste ritten op de trein stond ze met tranen in de ogen op het perron van het station waar hij voorbij kwam te kijken. Zijn voorgeschiedenis schoot als een flits aan haar voorbij. Dan gaat er wat door je heen hoor, als je eigen zoon, waarmee je zoveel hebt doorge-maakt, dit bereikt. Daar zat hij dan, in zijn eentje in die cabine, in staat om als vol-leerd machinist vele reizigers van A naar B te brengen. Wie had dat ooit kunnen denken. Het sterkte haar in hr drive dat je met eigen regie, dankzij het pgb, zoveel kan bereiken. In elk geval heel veel meer dan welke zogenaamde deskundige ooit voorspeld had. We praten met Aline Saers, directeur van Per Saldo, samen met haar zoon Karsten (23).

  Aline, hoe was Karsten als kind?Ingewikkeld. Hij was 1,5 en vloog alle kanten op, kon geen moment eens even rustig stil zitten. Het is

  je eerste kind, wat weet je ervan. Op het kinderdagverblijf vonden ze hem ook wel lastig te handelen, maar in groep 2 van de basisschool werd het serieus. Ze beschre-ven hem als een kind dat eigenlijk niet kon blijven. Dan denk je nog, zo erg kan het toch niet zijn. Afijn, hij was ongeveer 7 jaar toen de diagnose werd gesteld: eerst Asperger, later klassiek autisme. Hij bleef op de reguliere basisschool met een rugzakje en vele therapievormen volgden. Het zou allemaal goed voor hem zijn. Creatieve therapie, psychomotorische trai-ning, sociale vaardigheidstrainingen. Het werd er niet veel beter op. Hij rolde zich op in de gordijnen of deed zijn capuchon over het hoofd. Dacht, als ik niemand zie, dan ben ik er niet. Inmiddels hadden we een pgb en huurden we begeleiding in. Daarvan bleef uiteindelijke n begelei-der over, een psychologe, een hele goede voor Karsten, die hem nog altijd begeleidt. Daarnaast ging hij toentertijd logeren bij een organisatie voor kinderen en jongeren met ggz-beperkingen. Daar leerde hij heel veel in een groep. Wekelijks werd er gericht aan bepaalde vaardigheden gewerkt. s Zomers ging hij er ook mee op vakantie. Dat vond hij heerlijk en het gaf de rest van ons gezin rust tijdens onze vakantie.

  Aline, wat ging er mis op school?Karsten werd niet begrepen. Hij vond communiceren moeilijk, vroeg bijvoor-beeld nooit iets. Daar heeft hij trouwens heel lang last van gehouden en het komt nog voor. Er was destijds ook nog zo wei-

  tekst: martha vlastuin beeld peter damen

  Het sterkte haar in hr drive dat je met eigen regie, dankzij het pgb, zoveel kan bereiken!

  >> lees verder op pagina 26

 • eigenwijs nr 03 - 2015 2726 nr 03 - 2015 eigenwijs

  interview karsten

  nig bekend over autisme. Wat Karsten nodig had waren concrete instructies. Opdrachten als we gaan nu knutselen, zoek een plekje in het andere lokaal, zoek een werkje uit waren te globaal, waardoor hij niet wist wat te doen. Ik droeg de school van alles aan en een leer-kracht ging ook wel een cursus volgen. Maar uiteindelijke ging hij dan toch naar het speciaal onderwijs. Daar kreeg hij vaste begeleiding, ingekocht met het pgb, die uren voor hem in de klas bleef. Eerste doel was om zijn vertrouwen terug te krijgen. Een kanjer van een meester hielp hem daarbij. Op het vso moest ik regel-matig ogenschijnlijk simpele zaken voor hem regelen, die voor hem allesbepalend waren. Heel veel duw-, trek- en sjorwerk. Het speciaal onderwijs gaf Karsten uit-eindelijk onvoldoende uitdaging, er werd niet naar een toekomst toegewerkt.

  Karsten, wat herinner jij ervan?Dat ik na groep 7 toch van de basisschool af ging, dat vond ik niet zo erg. Ik weet nog dat ik als grote jongen altijd naar de kleuterklas werd gestuurd, waar mijn kleine zusje zat. Dat ik alsmaar rondjes liep op het schoolplein. Altijd met mijn gameboy. Dat werkte wel in mijn voor-deel. Ik was een soort specialist in spel-letjes. Daarmee maakte ik mezelf interes-sant voor de andere kinderen. Ik werd niet gepest, nam vriendjes mee naar huis, waarmee ik computerspelletjes deed. Het waren vooral de leraren die het me las-tig ma