EGC2013 Mark Herbold

Click here to load reader

 • date post

  17-Dec-2014
 • Category

  Technology

 • view

  109
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of EGC2013 Mark Herbold

 • 1. Welkom Esri GIS Conferentie
 • 2. Jullie werk Kadaster Automatische generalisatie Hoogheemraadschap van Delfland - Projectenkaart Scouting Nederland Project groepsontwikkeling Sinfore - Wijkscan RoyalHaskoningDHV Waterkwaliteitsmonitor Dbase Spotzi parkeren Kadaster 4-daagse
 • 3. Jullie werk Provincie Gelderland - Bodemsanering Provincie Noord-Brabant Cultureel erfgoed Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid Brandkranen en waterputten Veiligheidsregio IJsselland Digitale bereikbaarheidskaart Veiligheidsregio IJsselland Waterongevallen Waterschap Rijn en IJssel - Vergunningverlening Waterschap Reest en Wieden Mobiel peilbeheer
 • 4. Jullie werk Gemeente Goes - Bestemmingsplannen Gemeente Zwolle - Expertisecentrum Gemeente Goirle - WOZ waarde Gemeente Zwolle Leerlingverdeling Gemeente Goirle - Speelvoorzieningen Gemeente Uden Geurbelasting Gemeente Maasdriel - Basisregistraties Gemeente Bronkhorst - GeoBasis Gemeente Rotterdam Buurtmonitor Nationaal Programma Rotterdam Zuid
 • 5. Jullie werk Stedin - Storingen Havenbedrijf Rotterdam Asset management Alliander impact Noord-Zuidlijn Vitens Risicogebieden schaliegaswinning Prorail Schematics KWR - Waterhardheid Prorail Incidentmanagement
 • 6. Organisatieportalen
 • 7. Natuurlijke hulpbronnen Ongelijkheid Globalisering Sociale conflicten Economische ontwikkeling Armoede Gezondheid Ontbossing Ecologische veranderingen Verstedelijking Bevolkingsgroei Landgebruik Schaarse grondstoffen Culturele diversiteit Klimaatverandering Voedsel Water Biodiversiteit Energie Onze wereld verandert We moeten deze veranderingen begrijpen om in actie te komen
 • 8. Photo by Alix Guillard | License: CC BY-SA 2.0 Photo by marie-II | License: CC BY-NC-SA 2.0 Photo by Wouter Gerritsma | License: CC BY-NC-SA 2.0 Photo by Gunnar Ries | License: CC BY-NC-ND 2.0 Eerst begrijpen, dan actie Photo by M. Minderhout | License: CC BY-SA 3.0 Ook dichter bij huis
 • 9. Geografie is het fundament voor het begrijpen van onze wereld Kaarten vertellen verhalen GIS brengt ze tot leven
 • 10. Hoe bereiken we de rest van de organisatie?
 • 11. Platform Informatie delen Eenvoudig
 • 12. Facebook | Mijn platform voor vrienden. Benvloedt mijn verwachtingen op het werk
 • 13. Geo-informatie platform Informatie delen Eenvoudig
 • 14. ArcGIS | Mijn Geo-informatie platform. Informatie beheren, analyseren en gebruiken
 • 15. Desktop Web Device Gentegreerd Eenvoudig Open Server Online Content en Services ArcGIS is een platform Voor beheren, analyseren en gebruiken van geo-informatie
 • 16. Desktop Web Device Gentegreerd Eenvoudig Open ArcGIS Flexibel in gebruik
 • 17. Vrijheid | Altijd, overal en op elk device
 • 18. Vrijheid | Brengt alle informatie naar het veld en weer terug
 • 19. Eenvoudig | Passend bij de taak die je uitvoert
 • 20. Dynamische koppelingen Combineren en visualiseren Hyperlinks Mashup Gentegreerd Ruimtelijke analyse Modelleren In drie klikken bij alle relevante informatie
 • 21. Kenniswerkers Bestuurders GIS-professionals Klanten/burgers Mobiele werkers Enterprise Integratie ArcGIS Organisatiebreed Transformeert de rol van GIS
 • 22. Verbindt organisaties en mensen Verwijdert de barrires
 • 23. Microsoft Office Bedrijfssystemen Spreadsheets Esri Maps for . . . Geo-Enabling Office IBM Cognos SharePoint MicroStrategy SAP Salesforce Dynamics Werk in de omgeving die je gewend bent
 • 24. Gentegreerd Eenvoudig Open Server Online Content en Services ArcGIS Robuust en betrouwbaar
 • 25. Ruimtelijke analyses Workflows Datakwaliteit Geografische data Datamodellen Professioneel GIS Het fundament voor organisatiebreed gebruik
 • 26. Klaar voor gebruik Best beschikbare Wereldwijd Content Een levende atlas
 • 27. Basiskaarten Operationele data Geocodering Routering Reistijden Content Open Data Demografie Onder handbereik binnen drie klikken
 • 28. Gentegreerd Eenvoudig Open ArcGIS Geografisch Content Management Systeem
 • 29. Content Management | organiseert gebruikers, groepen, informatieproducten en apps
 • 30. Informatieproducten De schakel tussen de GISprofessional en de gebruiker
 • 31. Desktop Web Device Gentegreerd Eenvoudig Open Server Online Content en Services ArcGIS is een Platform In de Cloud . . . . . . en On-Premises
 • 32. Configuratie versus maatwerk Benut de kracht van het platform Integreer met andere systemen via webservices of standaard ETL processen Gebruik standaardcomponenten
 • 33. Partners | breiden het ArcGIS-platform uit met gespecialiseerde expertise en oplossingen
 • 34. Developers | open APIs en SDKs
 • 35. Waterschap Scheldestromen Elke organisatie verdient een held
 • 36. Platform transformeert de man