EGC2013 Mark Herbold

of 38 /38
Welkom Esri GIS Conferentie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of EGC2013 Mark Herbold

Page 1: EGC2013 Mark Herbold

Welkom

Esri GIS Conferentie

Page 2: EGC2013 Mark Herbold

Jullie werk

Dbase – Spotzi parkeren

Hoogheemraadschap van Delfland - Projectenkaart

RoyalHaskoningDHV –

Waterkwaliteitsmonitor

Sinfore - Wijkscan

Kadaster – 4-daagse

Kadaster – Automatische

generalisatie

Scouting Nederland – Project groepsontwikkeling

Page 3: EGC2013 Mark Herbold

Jullie werk

Waterschap Rijn en IJssel - Vergunningverlening Veiligheidsregio IJsselland – Waterongevallen

Veiligheidsregio IJsselland –

Digitale bereikbaarheidskaart

Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid –

Brandkranen en waterputten

Provincie Gelderland - Bodemsanering Provincie Noord-Brabant –

Cultureel erfgoed

Waterschap Reest en Wieden –

Mobiel peilbeheer

Page 4: EGC2013 Mark Herbold

Jullie werk

Gemeente Goes - Bestemmingsplannen

Gemeente Rotterdam – Buurtmonitor

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Gemeente Bronkhorst - GeoBasis

Gemeente Maasdriel - Basisregistraties

Gemeente Uden –

Geurbelasting

Gemeente Goirle - WOZ waarde

Gemeente Goirle - Speelvoorzieningen Gemeente Zwolle –

Leerlingverdeling

Gemeente Zwolle - Expertisecentrum

Page 5: EGC2013 Mark Herbold

Jullie werk

Stedin - Storingen

Vitens – Risicogebieden

schaliegaswinning

Alliander – impact

Noord-Zuidlijn

Prorail –

Schematics

Havenbedrijf Rotterdam – Asset management

KWR - Waterhardheid

Prorail – Incidentmanagement

Page 6: EGC2013 Mark Herbold

Organisatieportalen

Page 7: EGC2013 Mark Herbold

Onze wereld verandert We moeten deze veranderingen

begrijpen om in actie te komen

Sociale conflicten

Biodiversiteit

Schaarse grondstoffen

Klimaatverandering

Energie

Landgebruik Verstedelijking

Ongelijkheid

Globalisering

Water

Ecologische veranderingen

Natuurlijke hulpbronnen

Economische ontwikkeling

Armoede

Ontbossing Gezondheid

Voedsel

Bevolkingsgroei

Culturele diversiteit

Page 8: EGC2013 Mark Herbold

Eerst begrijpen, dan actie Ook dichter bij huis

Photo by Gunnar Ries | License: CC BY-NC-ND 2.0

Photo by Wouter Gerritsma | License: CC BY-NC-SA 2.0

Photo by Alix Guillard | License: CC BY-SA 2.0

Photo by marie-II | License: CC BY-NC-SA 2.0

Photo by M. Minderhout | License: CC BY-SA 3.0

Page 9: EGC2013 Mark Herbold

Kaarten vertellen verhalen GIS brengt ze tot leven

Geografie is het fundament voor

het begrijpen van onze wereld

Page 10: EGC2013 Mark Herbold

Hoe bereiken we de rest van de organisatie?

Page 11: EGC2013 Mark Herbold

Informatie delen

Eenvoudig Platform

Page 12: EGC2013 Mark Herbold

Facebook | Mijn platform voor vrienden. Beïnvloedt mijn verwachtingen op het werk

Page 13: EGC2013 Mark Herbold

Geo-informatie platform Informatie delen

Eenvoudig

Page 14: EGC2013 Mark Herbold

ArcGIS | Mijn Geo-informatie platform. Informatie beheren, analyseren en gebruiken

Page 15: EGC2013 Mark Herbold

ArcGIS is een platform Voor beheren, analyseren en

gebruiken van geo-informatie

Geïntegreerd

Eenvoudig

Open

Server Online Content

en Services

Desktop Web Device

Page 16: EGC2013 Mark Herbold

ArcGIS Flexibel in gebruik

Desktop Web Device

Geïntegreerd

Eenvoudig

Open

Page 17: EGC2013 Mark Herbold

Vrijheid | Altijd, overal en op elk device

Page 18: EGC2013 Mark Herbold

Vrijheid | Brengt alle informatie naar het veld en weer terug

Page 19: EGC2013 Mark Herbold

Eenvoudig | Passend bij de taak die je uitvoert

Page 20: EGC2013 Mark Herbold

Geïntegreerd In drie klikken bij alle relevante

informatie

Mashup

Combineren en visualiseren

Modelleren

Ruimtelijke analyse

Dynamische koppelingen

Hyperlinks

Page 21: EGC2013 Mark Herbold

Organisatiebreed Transformeert de rol van GIS

Bestuurders Klanten/burgers Mobiele

werkers

Kenniswerkers Enterprise

Integratie

ArcGIS GIS-professionals

Page 22: EGC2013 Mark Herbold

Verbindt organisaties en mensen Verwijdert de barrières

Page 23: EGC2013 Mark Herbold

Geo-Enabling Werk in de omgeving die je

gewend bent

Microsoft Office

Esri Maps for . . .

• Office

• IBM Cognos

• SharePoint

• MicroStrategy

• SAP

• Salesforce

• Dynamics

Spreadsheets

Bedrijfssystemen

Page 24: EGC2013 Mark Herbold

Server Online Content

en Services

ArcGIS Robuust en betrouwbaar

Geïntegreerd

Eenvoudig

Open

Page 25: EGC2013 Mark Herbold

Professioneel GIS Het fundament voor

organisatiebreed gebruik

Ruimtelijke analyses

Workflows

Datakwaliteit

Datamodellen

Geografische data

Page 26: EGC2013 Mark Herbold

Content Een levende atlas

Wereldwijd

Best beschikbare

Klaar voor gebruik

Page 27: EGC2013 Mark Herbold

Content Onder handbereik binnen drie

klikken

Basiskaarten Operationele data Geocodering Routering Reistijden

Open Data Demografie

Page 28: EGC2013 Mark Herbold

ArcGIS Geografisch Content

Management Systeem

Geïntegreerd

Eenvoudig

Open

Page 29: EGC2013 Mark Herbold

Content Management | organiseert gebruikers, groepen, informatieproducten en apps

Page 30: EGC2013 Mark Herbold

Informatieproducten De schakel tussen de GIS-

professional en de gebruiker

Page 31: EGC2013 Mark Herbold

Server Online Content

en Services

Desktop Web Device

ArcGIS is een Platform In de Cloud . . .

. . . en On-Premises

Geïntegreerd

Eenvoudig

Open

Page 32: EGC2013 Mark Herbold

Gebruik standaardcomponenten

• Configuratie versus maatwerk

• Benut de kracht van het platform

• Integreer met andere systemen via

webservices of standaard ETL processen

Page 33: EGC2013 Mark Herbold

Partners | breiden het ArcGIS-platform uit met gespecialiseerde expertise en oplossingen

Page 34: EGC2013 Mark Herbold

Developers | open API’s en SDK’s

Page 35: EGC2013 Mark Herbold

Waterschap Scheldestromen Elke organisatie verdient een held

Page 36: EGC2013 Mark Herbold

Platform transformeert de manier waarop

we werken

Page 37: EGC2013 Mark Herbold

ArcGIS Online-account voor elke desktop-gebruiker

Page 38: EGC2013 Mark Herbold

We kunnen een betere toekomst creëren . . .

voor de wereld om ons heen

Jullie werk draagt hier nu al aan bij . . .

. . . gebruikmakend van de beste kennis en technologie

Platform GIS versnelt ons begrip . . .

. . . en inspireert tot actie

Door het platform denken te omarmen

en voort te bouwen op jullie huidige werk . . .

. . . kunnen jullie de wereld transformeren

Tijdperk van het platform