Effects of bariatric surgery on gastroesophageal motor function

download Effects of bariatric surgery on gastroesophageal motor function

of 32

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Effects of bariatric surgery on gastroesophageal motor function

 • Effects of bariatric surgery on gastroesophageal motor function

  Jan Steven Burgerhart MD PhD

  15 juni 2016

 • 1e promotor: prof. dr. P.D. Siersema, UMC Utrecht,

  2e promotor: prof. dr. A.J.P.M. Smout, AMC

  Copromotor: dr. P. C. van de Meeberg, Slingeland Ziekenhuis

  Van 2008-2013 werkzaam als:

  arts-onderzoeker op Afdeling Maag-, Darm- en

  Leverziekten van het UMC Utrecht

  arts in de Nederlandse Obesitas Kliniek

 • To shed more light on the relation

  between obesity and GERD

  and on the effects of bariatric surgery

  on gastroesophageal motor function and reflux

  Aim of the thesis

 • Relation between obesity and GERD

 • Bariatric surgery

 • Systematic review:

  The effects of conservative and surgical treatment for

  obesity on gastresophageal reflux disease

  Aliment Pharmacol Ther 2009

  Retrospective study:

  Nocturnal and daytime esophageal acid exposure in

  normal-weight, overweight and obese patients with reflux

  symptoms - Eur J Gastroenterol Hepatol 2014

 • Esophageal motor responses to increasing adjustment of

  an implanted gastric band - Neurogastroenterol Motil 2013

  Effect of sleeve gastrectomy on gastroesophageal reflux -

  Obes Surg 2014

  Increased belching after sleeve gastrectomy - Obes Surg

  2015

  Association between postprandial symptoms and gastric

  emptying after sleeve gastrectomy - Obes Surg 2015

  Prospective studies

 • Maagband:

  beperkt volume eters

  kan via poortje aangepast worden

  te strakke afstelling geeft dysfagie

  en op termijn slokdarmdilatatie

  aantal ingrepen sterk afgenomen

  Doel studie: bestuderen van het effect

  Van maagbandplaatsing en het bijvullen

  ervan op de slokdarmmotiliteit

  Gastric band adjustment

 • Baseline characteristics

 • High resolution manometry

  20 mmHg

  isobaric contourIntra

  Bolus

  Pressure

  (mmHg)

  Distal

  Contractile

  Integral

  (mmHg.cm.s)

  UES

  LES

  Transition zone

  Dry swallow

 • Measurement

  3-way tap

  external

  pressure

  transducer

  MONITOR

 • De gemiddelde distale contractiliteitsintegraal (DCI) en de

  intrabolus druk (IBP) namen af na plaatsing van een maagband

  Het vullen van de maagband had direct een uitgesproken

  stimulerend effect op de door slikken genduceerde

  contracties van de slokdarm, waarbij een stijging werd gezien

  van de DCI

  Bij maagbandvulling boven de 5 ml werd een opwaartse

  verplaatsing van de onderste slokdarmsfincter (LES) gezien,

  wat een indicatie is voor verkorting van de slokdarm

  Results

 • Manometry after 6 ml adjustment

  Functional obstructionIBP

  DCI

 • Vulling van de maagband leidt tot directe versterking van

  de slokdarmperistaltiek en een duidelijke verkorting van de

  slokdarm

  Patinten van wie de slokdarm minder goed reageert op

  uitstroombeperking naar de maag toe, zouden wel eens

  sneller dysfagie na maagbandplaatsing kunnen

  ontwikkelen

  Conclusions

 • Inmiddels wereldwijd meest

  toegepaste bariatrische ingreep

  Technisch minder complex en

  minder langetermijn complicaties

  vergeleken met de gastric bypass

  Nog relatief nieuw, follow-up data

  tot 9 jaar

  Effect of sleeve gastrectomy on gastroesophageal reflux

 • Tot 40% van de obese patinten heeft refluxklachten

  Bij ernstige reflux is gastric bypass ingreep van voorkeur

  De novo refluxklachten (tot 12% van de patinten) is een

  belangrijk klinisch probleem na een sleeve gastrectomie

  Doel studie: bestuderen van het effect van een sleeve

  gastrectomie op zure en niet-zure gastro-oesofageale

  reflux, refluxklachten en de slokdarmfunctie

  Sleeve and reflux

 • Baseline characteristics / methods

 • Tekst

  Titel

 • Refluxsymptomen veranderden niet significant na LSG, andere

  klachten (opboeren, pijn in epigastrio en braken) namen wel

  toe

  Zuurexpositie van de slokdarm (zowel staand, liggend als in

  totaal) nam significant toe

  Percentage normale slokdarmcontracties bleef onveranderd, l

  distale contractiliteitsintegraal (DCI) en LES-druk namen af

  Results

 • Na een sleeve gastrectomie is er een significant

  toegenomen zuurexpositie van de slokdarm, hetgeen het

  gevolg kan zijn van een afgenomen rustdruk van de LES

  Conclusion

 • Vervolgstudie, specifiek gericht op opboeren voor en na

  een sleeve gastrectomie

  Gebruikte techniek: impedantiemeting

  Increased belching after sleeve gastrectomy

 • Belching

 • Swallowing

 • Opboeren kwam significant vaker voor na een LSG, met ook

  een significante stijging van de symptoomscore (p=0.04)

  Totale hoeveelheid boeren nam ook toe (p=0.03)

  Aantal supragastrische boeren veranderde niet opvallend na

  LSG

  Het aantal slikken nam significant af (p=0.03), en ook het

  aantal luchtslikken leek te dalen (p=0.08)

  Results

 • Na LSG een duidelijke toename van opboeren

  Aantal episodes van (lucht)slikken na LSG lijkt af te nemen

  en het aantal supragastrische boeren blijft constant

  Mogelijke oorzaken: veranderde anatomie na LSG en de

  toegenomen slokdarmreflux

  Conclusions

 • Bij kleine groep patienten blijven er chronische klachten

  van moeite met eten na de sleeve gastrectomie

  Doel studie: relatie onderzoeken tussen deze klachten en

  gestoorde maagontlediging

  Gastric emptying after sleeve gastrectomy

 • Baseline characteristics

  Group I Group II

  Sex (M/F) 5/8 1/6

  Age (yrs) 46.1 8.5 44.7 7.2

  Weight before LSG (kg) 134.1 38.4 116.7 12.8

  BMI before LSG (kg/m2) 45.5 10.7 40.5 4.5

  Weight after LSG (kg) 95.8 33.7 86.9 14.7

  BMI after LSG (kg/m2) 32.5 10.0 30.0 4.2

  Excess weight loss (%) 69.6 19.3 69.5 26.3

  Time after LSG (months) 17.1 1.6 16.7 1.0

 • Vragenlijst bij inclusie, op basis daarvan indeling in groep

  met en zonder symptomen

  Maagledigingonderzoek gedurende 90 minuten:

  150 ml sinaasappelsap (64 kcal), gelabeld met Indium-

  111

  Pannenkoek (276 kcal), gelabeld met Technetium-99

  Tijdens maaglediging VAS score m.b.t. klachten op 5, 10,

  15, 30 en 60 minuten na maaltijd

  Methods

 • VAS scores voor pijn in epigastrio, misselijkheid en

  opboeren waren significant hoger in groep II (groep die

  vooraf hoge symptoomscore had)

  Pre-ontledigingsfase (vast voedsel), T (vast voedsel) en

  calorische ledigingssnelheid verschilden niet significant

  tussen groep I en II

  Results

 • Patinten die meer symptomen rapporteerden

  voorafgaand aan het onderzoek, gaven ook meer klachten

  aan tijdens de maagledigingsstudie

  Er was echter geen verschil in maagledigingskarakteristieken

  tussen beide groepen, wat suggereert dat gestoorde

  maaglediging geen belangrijke uitlokkende factor is voor

  postprandiale symptomen na LSG.

  Conclusion

 • Bariatrische chirurgie is hoewel ingrijpend effectief bij

  mensen met morbide obesitas en daaraan gerelateerde

  comorbiditeit

  Adequate follow-up van deze patinten is van groot

  belang, ook ten aanzien van de gastro-intestinale gevolgen

  Take home message