Effectief Vergaderen & Onderhandelen

of 36 /36
EFFECTIEF VERGADEREN

Embed Size (px)

description

Een scholing voor bewonerscommissies over effectief vergaderen en onderhandelen. Wat is het doel van elk agenda punt? Hoe communiceer je en welk effect heeft dat op een ander? Onderhandelen, het is geen vechten maar ook geen samenwerken.

Transcript of Effectief Vergaderen & Onderhandelen

 • 1. EFFECTIEF VERGADEREN
 • 2. MEDEDELINGEN
  • Tijden
  • Mobieltjes
  • Toiletten
  • Koffie / thee
  • Roken
  • Parkeren
  • Nooduitgang
  • Evaluatie
 • 3. VOORSTELLEN
  • Uw naam
  • Uw rol in het bestuur
  • Wat wilt u uit deze scholing halen?
 • 4. DOELSTELLING
  • U gaat een vergadering in met een duidelijk beeld van het doel van die vergadering.
  • U herkent de informele rollen van uzelf en andere deelnemers en gaat hier op een zinvolle manier mee om.
 • 5. DOELEN BEREIKEN
  • Neem actief deel aan discussies
  • Stel vragen
  • Doe de opdrachten
  • Neem deel aan activiteiten
  • Deze scholing is voor u, door actief deel te nemen haalt u er maximaal resultaat en voldoening uit.
 • 6. VERGADEREN
  • Boeiend?
  • Inspirerend?
  • Zinvol?
  • Tijdverspilling?
 • 7. VERGADERDOELEN
  • Deelnemers informeren
  • Een probleem in kaart brengen
  • Ideen genereren / brainstormen
  • Mengingen peilen
  • Draagvlak creren
  • Tot een gezamenlijk oordeel komen
  • Besluiten nemen
  • (Werk)afspraken maken
 • 8. VERGADEREN: HOE?
  • Procedure
  • Interactie en sfeer
  • Vergaderrollen
   • Voorzitter
   • Deelnemer
   • Notulist
 • 9. VOORZITTER
 • 10. DEELNEMER
 • 11. NOTULIST
 • 12.
  • Vastleggen afspraken
  • Afgesproken acties en genomen besluiten
  4. Actie en besluitenlijst
  • Vastleggen van afspraken en voortgangscontrole
  • Belangrijkste besluiten + de argumenten daarvoor
  3. Essentie verslag (per agendapunt)
  • Geheugensteun deelnemers
  • Informeren achterban
  • Weergave van het belangrijkste dat iedere spreker naar voren heeft gebracht
  2. Essentie verslag (per spreker)
  • Verantwoorden aan achterban
  • Documenteren
  • Letterlijke weergave van alles wat gezegd is
  1. Woordelijk verslag Functie Inhoud Soort verslag
 • 13. PROCEDURE
  • Op tijd komen
  • Agenda volgen
  • Uit laten praten
  • Het nagestreefde doel
  • De beschikbare tijd
  • Afbakening van het onderwerp
  • Manier van besluit nemen
  • Volgorde van sprekers
  • Niet toegestane gespreksbijdragen
 • 14. Voorzitter of inbrenger van agendapunt zegt:
 • 15.
  • Bij het agendapunt achterban meer betrekken en beter informeren wil ik vandaag een beeld proberen te krijgen van de omvang en de ernst van het probleem.
  • We zouden alvast wat mogelijke oplossingen op tafel kunnen leggen, maar ik denk dat we volgende maand pas zover zijn dat we daar beslissingen over kunnen nemen.
  • Ik stel voor dat we eerst een rondje maken van het beeld dat iedereen heeft van het probleem. We hebben vandaag 15 minuten voor dit agendapunt, dus ik stel voor dat we ons strikt tot het onderwerp zelf beperken.
  • Ik weet dat het onderwerp niet los staat van andere zaken die momenteel spelen, maar die komen op een ander moment aan de orde. Pieter ik begin bij jou
 • 16. INTERACTIE EN SFEER
  • Verbaal
  • Non-verbaal
  • Automatisch
 • 17. FORMELE ROLLEN
  • Voorzitter
  • Deelnemer
  • Notulist
 • 18. INFORMELE ROLLEN
  • Welk vergadertype - Belbin
  • Welke stijl van communiceren - Oomkes
 • 19. TEAMROLLEN
  • Teamrollen: typen van gedragspatronen
  • Aanvullen of tegenwerken
  • Negen teamrollen (Belbin) - actiegeorinteerde - mensgeorinteerde - beredeneerde
 • 20. COMMUNICATIESTIJLEN
  • Oomkes deelt mensen in naar hun communicatiestijl.
  • Op grond van communicatiestijl, vier type mensen.
  • Elk type heeft zijn eigen ideale werkwijze en omgangsvorm.
 • 21. HUISWERK - BELANGRIJK
  • Eerst uw teamrol bepalen
  • Dan rustig de informatie over de 9 rollen lezen
  • Vervolgens uw communicatiestijl bepalen
  • Dan de toelichting op de 4 communicatiestijlen lezen
  • Vier documenten
   • 2 x mini test
   • 2 x achtergrond informatie
 • 22. BEDANKT!
  • Volgende week, zelfde tijd en plaats.
  • U haalt er het meeste uit, als het lukt deze week uw huiswerk te doen.
  • Bedankt voor uw aandacht en inzet vanavond.
 • 23.
 • 24. ONDERHANDELEN
 • 25. MEDEDELINGEN
  • Tijden
  • Mobieltjes
  • Toiletten
  • Koffie / thee
  • Roken
  • Parkeren
  • Nooduitgang
  • Evaluatie
 • 26. HUISWERK
  • Informele Vergaderrollen
  • Communicatie stijlen
  VORIGE WEEK
  • Vergaderdoelen
  • Procedure
  • Interactie en Sfeer
  • Informele Vergaderrollen
  • Communicatiestijlen
 • 27. WELKE ROLLEN?
  • INFORMEEL
  • 9 rollen Belbin
  • 4 communicatie stijlen Oomkes
  • FORMEEL
  • Voorzitter
  • Deelnemer
  • Notulist
 • 28. WAT IS ONDERHANDELEN Vechten Onderhandelen Samenwerken
  • Tegengestelde doelen: niet bereid tot compromis
  • Tegengestelde doelen: bereid tot compromis
  Gemeenschappelijke doelen
 • 29. ASPECTEN VAN ONDERHANDELING
  • Inhoud
  • Spelregels
  • Machtsbalans
  • Sfeer
  • Psychologisch inzicht
  • Techniek
 • 30. INHOUD
  • Onderwerp van onderhandeling: de zaak die centraal staat
  • Doelstelling
  • Onderhandelingsstrategie
  • Onderhandelaars denken vaak in scenario's
  • Als de ander dt inbrengt, doe ik dt tegenbod
  • Kiest de ander deze strategie, dan reageer ik z
 • 31. SPELREGELS | PROCEDURE
  • Onderhandelingspartners
  • Doel van onderhandelingen
  • Termijn
  • Praktische zaken
 • 32. MACHTSBALANS
  • Kennis (voorkennis) en deskundigheid
  • Bezit van (schaars) product
  • Tijd
  • Hirarchische positie
 • 33. SFEER
  • Rust
  • Privacy
  • Respect
 • 34. VRAGEN STELLEN
  • Open gesloten
  • Welk effect
  • Hoe herkennen
  • Ander soort vragen
 • 35. PSYCHOLOGISCH INZICHT
  • Zelfkennis (individu of team)
  • Inschatting van de ander
  • Verbaal en non-verbaal contact
 • 36.
  • D onderhandelingstechniek bestaat niet
  • Wat werkt en wat niet, verschilt per situatie
  • Flexibiliteit is belangrijk
  TECHNIEK
 • 37. STRATEGIEN
  • Verras de ander
  • Maak gebruik van je beperkte bevoegdheid
  • Onderhandel stap voor stap
  • Houd wisselgeld bij de hand
  • Wees duidelijk over principes
  • Houd de deur open
 • 38. SUCCESVOL ONDERHANDELEN
  • Aandacht voor relatie
  • Aandacht voor resultaat
  • Optimisme
  • Geduld
  • Langere termijn visie
  • Respect voor de ander
  • Redelijkheid
 • 39. VRAGEN | CONTACT [email_address] @ASWbewoners facebook.com/asw.bewoners http://www.linkedin.com/company/amsterdams-steunpunt-wonen http://nl.linkedin.com/in/petrafisher