Effectief Netwerken

of 14 /14
Mitchell van Vliet 4 September 2009

Embed Size (px)

description

Onderzoeksresultaten netwerkonderzoek onder marketeers

Transcript of Effectief Netwerken

 • 1.
  • Mitchell van Vliet 4 September 2009
 • 2.
  • Locatie
  • Netwerken
  • Onderzoeksresultaten
  • Aan de slag
 • 3.
  • De Search & Co Groep is een groep bureaus voor werving, selectie en uitzending van professionals in de vakgebieden redactie, marketing, communicatie, creatieven, hrm, management support en expats. www.searchco.nl
  • Dit onderzoek is uitgevoerd door Mitchell van Vliet van Marketing & Co. Vragen? Aarzel niet om contact met hem op te nemen: http://www.marketingco.nl/contact
 • 4.
  • Wat is netwerken?
  • Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnenhelpen in je werk, je carrire en je privleven. Maar dat is slechts n kant van de medaille. Dat netwerk is er niet alleen voor jou, het is de bedoeling dat ook de anderen er iets wijzer van worden. Netwerken is geven en nemen. Dus ook jij helpt mensen in je netwerk aan informatie en nieuwe contacten en geeft iemand net die tip over die ene leuke baan die goed bij haar past. Zo help je elkaar. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten. De crux is dat je weet wat je wilt bereiken en hoe jeje netwerk gebruikt, onderhoudt en uitbreidt.
  • Wat wil je bereiken met je netwerk?
  • Netwerken gaatmakkelijker als je weet wat je doelen zijn, wantdan kun je ermetanderen over praten. Op kortere termijn kun je op een rij zetten wat je de komende tijd op je werk moet realiseren. Inzicht in je doelen op langere termijn krijg je door zelfonderzoek te doen. Waar ben je goed in, wat wil je ontwikkelen en waar wil je over vijf jaar staan?
  • Bedenk juist wat je voor anderen kunt betekenen.
  • Als dat helder is, valt een nieuwe kennis sneller in het juiste "vakje" en kun je ook een vraag aan iemand die je ontmoet concreter formuleren.
 • 5.
  • Wie zitten er in je netwerk?
  • In principe is iedereen die je kent of gekend hebt n die een positieve indruk van jou heeft, je netwerk. Je vrienden, familie, oude klasgenoten, docenten, mensen van je sportvereniging, (oud-)collegas... Je netwerk is groter dan je denkt. Bovendien hebben mensen uit jouw netwerk zelf ook weer een netwerk. Zo kun jij je netwerk dus weer uitbreiden door gebruik te maken van contacten van anderen. Er is ooit uitgerekend dat je binnen drie schakels (de vrienden van de vrienden van jouw vrienden) toegang hebt tot alle mensen in Nederland. Met goed netwerken moet je dus bijna bij iedereen aan tafel kunnen komen.
  • Breng je netwerk in kaart
  • Het isaan te raden je eigen netwerk eens een keer voor jezelf in kaart te brengen en te ordenen.Elk netwerk bestaat uit een aantal velden. Een veld isbijvoorbeeld je vorige werk, sport ofmensen die je van een opleiding kent.
  • Maak bij voorbeeld in Outlook categorien aan in je contactpersonen. Of sorteer je hele doos visitekaartjes eensop verschillende velden.
  • Oefenen? Doe een verkenning van je (nu georganiseerde)netwerk. Aan de hand van je doelen op korte en lange termijn kun je vragen formuleren: als ik X wil weten, in welke velden kan ik dan het beste zoeken... Als ik een baan in sector X wil, wie ken ik daar dan...? Zo oefen je in het zoeken naar de juiste contacten.
 • 6.
  • Bouw je netwerk uit
  • Het op- en uitbouwen van je netwerk gaat vaak vanzelf. In je werk en priv ontmoet je nieuwe mensen en daarmee nieuwe mogelijkheden.
  • Natuurlijk kun je mensen ook gericht benaderen voor jouw doelen, bij voorbeeld door iemand te bellen voor een afspraak. Hoewel veel mensen dat lastig vinden, is het vooral een kwestie van doen. Dan zul je vanzelf merken dat netwerken vaak heel erg leuk is . Bedenk voor jezelf maar eens een situatie waarbij je anderen advies geeft, omdat je op een bepaald terrein meer kennis hebt dan de ander. Dat doe jewaarschijnlijk met veel plezier en inzet. En dit geldtook voor de persoon die jij benadert om te netwerken.
  • In het algemeen geldt: als je met mensen praat, luister en vraag goed door. Zo kun je aan een heleboel informatie komen waarjij wat aan hebt, of waarmee je de ander wellicht verder kan helpen. Let op! Het is heel belangrijk,dat je interesse oprecht is, anders kan het resultaat nog wel eens erg tegen vallen!
  • Goede gelegenheden om te netwerken
  • Netwerken kan overal en altijd. De volgende gelegenheden zijn bij uitstek geschikt:
  • congressen, workshops en seminars
  • borrels en recepties binnen en buiten je eigen bedrijf
  • verjaardagen (al moet je oppassen dat je niet de hele tijd over je werk zit te praten)
  • opleidingen, trainingen en cursussen
  • via je online identiteit op internet
  • door je aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van vakgenoten
 • 7.
 • 8.
  • Op 16 juni 2009 is dit onderzoek gestart en 31 augustus kwam met het 30 e diepte-interview een eind aan de interviewreeks. Op basis van kwalitatief onderzoek is onder 30 ervaren marketeers(van senior marketeer tot marketing directeur ) onderzoek verricht om te benchmarken hoe er wordt genetwerkt en in welke mate.
  • Gelukkig antwoordde alle marketeers op de vraag in hoeverre zij netwerken belangrijk vinden met erg belangrijk. De deelnemers van dit onderzoek gaven aan, dat het belangrijk is om op te hoogte te blijven van trends en mogelijkheden die er zijn op andere vakgebied en om te vertalen en toe te passen op de eigen branche, als tweede werd genoemd dat carriretechnisch netwerken cruciaal is en een derde interessegebeid informatieverschaffing in privsferen.
  • Uit dit onderzoek is gebleken dat 83% van de ondervraagde marketeers, zich vooral begeeft op netwerkvlak in fysiek opzicht. 90% van de ondervraagde maakt gebruik van LinkedIn. Wat vooral opvalt is dat slechts 23% van de marketeers dit actief gebruikt en ook actief deelneemt in verschillende subgroepen.
  • Veel marketeers gaven in eerste instantie aan het interessant te vinden om vooral met vakgenoten van gedachte te wisselen. Wat erg opvalt is dat uiteindelijk de behoefte die de marketeer heeft ,vaak niet door deze groep wordt bevredigd op een netwerkaangelegenheid. Nieuwe ideen voor de vraag waarmee een marketeer zit op het moment dat hij of zij gaat netwerken , wordt vaak niet bevredigd op deze aangelegenheid, maar komt juist uit onverwachte hoek. 90% van de marketeers beantwoorde op de vraag : is netwerken alleen interessant voor je indien er alleen vakgenoten komen?, dan ook resoluut nee.
 • 9.
  • Op n marketeer na, maakt iedereen wel gebruik van fysieke aangelegenheden. Dit varieert heel erg sterk in vorm. Zo wordt er door een groot aantal wel eens een vakinhoudelijke beurs bezocht zoals de nationale marketing, mwg, marcom beurs, e-merce day etc. Daarnaast zijn regiogebonden netwerkbijeenkomsten erg populair, 80% van deze marketeers bezoekt per jaar minimaal twee maal een soortgelijke bijeenkomst.
  • Zojuist werd al beschreven dat vakgerelateerde beurzen en congressen populair zijn, maar ook zeker regiogebonden initiatieven. Uit dit onderzoek is gebleken dat vakgerelateerde beurzen die betaalbaar /kosteloos zijn, niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Bij doorvragen blijkt, dat er slechte tot geen opvolging is na een eerste kennismaking. Regiogebonden initiatieven leveren meer op, omdat je daarbij herhaaldelijk dezelfde personen tegenkomt en er al een bepaalde band is ontstaan. Daarnaast geeft bijna 87% aan, dat er op sportverengingen en familiebijeenkomsten het meest efficint wordt genetwerkt. Opvallend daarbij is, dat wederom de samenstelling van mensen niet vakinhoudelijk overeen hoeft te komen.
 • 10.
  • Voorbeeldfilmpje justitie met gegevens van P eter van Tees.
  • http://www.marketingfacts.nl/berichten/20090813_zo_maak_je_campagne_op_hyves/
  • Mocht je gebruik maken van Hyves, dan heb je bovenstaand filmpje wellicht ontvangen. Wat justitie hiermee probeert aan te tonen, is dat je online identiteit voor nagenoeg een ieder makkelijk opvraagbaar is. Veelal wordt dit nog onvoldoende op waarde geschat. Juist voor marketeers is het belangrijk om een eenduidig beeld te schetsen als iemand op jouw naam zoekt.
  • Ruim de helft van de ondervraagde marketeers maakt zowel gebruik van LinkedIn en Hyves of Facebook. Juist voor deze groep is het erg belangrijk om goed na te denken, hoe je, je wilt profileren online. Zoals verschillende respondenten zelf aangaven kun jij bijvoorbeeld een foto plaatsen van jezelf met een glas ros op terras. Zelf ben je, je dan van geen kwaad bewust en zie je er een onschuldige vakantiefoto in. Een toekomstige opdrachtgever/zakenpartner kan daar weer totaal anders over denken.
  Zorg voor een eenduidig beeld online: Eigen website Hyves Blog Facebook LinkedIn Plaxo Xing MSN Ning
 • 11. Microblogging is een vorm van internetdienst die gebruikers in staat stelt korte tekst- of multimediafragmenten op het internet te publiceren . Voor LinkedIn, Facebook & Hyves is dit slechts een onderdeel, maar Twitter biedt deze dienst uitsluitend aan en is daarmee ook het bekendste voorbeeld. Ruim 16 % van de marketeers maakt op dit moment gebruik van Twitter. Veelal om te kijken hoe het werkt en wat het kan opleveren. Veel marketeers zijn echter zeer afhoudend met het gebruik van Twitter, veelal omdat de eerste reactie vaak is, ik vind het raar om te vermelden wat ik aan het doen ben of ga doen. Een soortgelijke opmerking kwam in 93% van de gevallen voor. Dus zelfs de marketeers die zich wel hiervoor aan hebben gemeld vinden het nog wennen. Met het stellen van de vraag in hoeverre marketeers bekend zijn met Twitter en dat gebruiken, werd er in alle gevallen vanuit de marketeer zelf beantwoord. Vooral in de consumentenmarketing biedt Twitter een uitkomst om je doelgroep te gaan volgen in de hoop dat jouw product dan ook wordt gevolgd. Apple is hier een mooi voorbeeld van die deze tool goed inzet in haar online marketing. In Nederland staat deze toepassing helaas nog in de kinderschoenen. Wel proberen een aantal bedrijven een community om het product/merk heen te bouwen, maar Twitter zit daar vaak niet bij. Voor de Nederlandse markt is Twitter nog een question mark, dus zeker het overwegen waard om uit te proberen!
 • 12.
  • Zes tips voor het goed gebruiken van je netwerk
  • Onthoudt dat een goede netwerkrelatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Wees dan ook open en oprecht in je interesse in anderen: anderen prikken er meteen doorheen als je een praatje komt maken met een verborgen agenda.
  • Bij ontvangen van visitekaartje, kondig aan dat je gebruik maakt van LinkedIn en je nieuwe contact daarvoor zal uitnodigen. Stuur z.s.m. een bericht en kom je gemaakte afspraak na!
  • Begin met geven voordat je gaat nemen!
  • Let op je reputatie! Zorg ervoor dat je een goede naam hebt en houdt. Verwijs bijvoorbeeld geen mensen door naar jouw contacten als je twijfelt aan hun motieven.
  • Denk bij netwerken vooral aan de lange termijn. Misschien kun je nu nog niets met een contact, over een half jaar blijk je ineens een vraag te hebben waar dit contact je mee kan helpen.
  • Krijg je een uitnodiging waarop je nietkunt ingaan, laat dat altijd even weten. Zo toon je betrokkenheid.
  • Niet doen
  • Doen alsof je interesse in de ander hebt.
  • Verwachten dat anderen je helpen. Netwerken is meer het uitgooien van visjes. Wordt er niet gehapt: ook goed (en wie weet wat iemand later nog met jouw vragen doet).
  • Mensen online (via LinkedIn) benaderen zonder gegronde aanleg.
  • Doe geen negatieve uitspraken over anderen. Zorgt voor een slechte pr van jezelf en kan een nare spin-off hebben.
 • 13.
  • Probeer in de toekomst dus meer te denken aan de belangen van de persoon waarmee je het gesprek aan gaat en probeer die persoon verder te helpen door iemand uit jouw netwerk aan hem of haar voor te stellen. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren, dat als je altijd oprecht genteresseerd bent in de ander en die probeert verder te helpen, dit automatisch zich gaat terug betalen in de toekomst! Stuur na een eerste kennismaking een enthousiast bericht via LinkedIn. Dit is een kleine moeite en zorgt ervoor dat je elkaar niet uit het oog raakt!
  • Netwerk voor een ander.
  • Maak duidelijke afspraken en volg deze op!
  • Wat moet je kunnen om goed te netwerken?
  • Goed kunnen luisteren
  • Sociaal vaardig zijn
  • Inlevingsvermogen hebben
  • Snel verbanden kunnen leggen
  • Kunnen adviseren
  • Breed genteresseerd zijn
  • Hulpvaardig zijn
 • 14. Voor de marketeers, nogmaals hartelijk dank voor deelname aan dit onderzoek! 1euroCPM ASR Bonduelle Carat Nederland De Telegraaf Eminent Europe Eneco Fortis Investments Holland Casino Incubator 3+ IntercommIT Konica Minolta KPMG KPN Lotto NXP Semiconductors Octagon Paul Hartman b.v. Politieacademie Rabobank RBI RBS Restaurant Management Group Ricoh Sony Europe TetraNed Thomas Cook Triodos Bank UBM international media Z-Card Voor vragen kun je terecht bij Mitchell van Vliet: [email protected] 020-5285941 06-11214657