Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw...

of 24 /24
Beltrum Medler Ruurlo Borculo Barchem Lochem Veldhoek Linde Wildenborch de Bruil het Broek Lintvelde Eefsele Colofon Uitgave: Weevers Grafimedia Nieuwstad 30 - Postbus 22 7250 AA Vorden Telefoon: (0575) 55 10 10 Fax: (0575) 55 10 86 E-mail: [email protected] Lid De volledige inhoud van deze krant verschijnt ook op internet en in het openbare archief: www.contact.nl ALARMNUMMER 112 politie ambulance brandweer POLITIE (0900) 88 44 HUISARTSENPOSTEN Zutphen (0900) 200 9000 Doetinchem (0314) 32 98 88 Winterswijk (0900) 500 9000 ! nnp Verspreidingsgebied: Ruurlo - Barchem - De Bruil - Het broek Alle Edities Bronckhorst Noord Bronckhorst Midden Bronckhorst Zuid Contact Warnsveld Elna Groenlose Gids Contact Ruurlo S K J I L E G A D OP INTERNET Deze week: Het was genieten tijdens de lustrumpicknick Hervormde Kerk Barchem viert 150-jarig bestaan Plannen aangepast verplaatsing Willibrordusschool De ROV verwelkomt nieuwe inwoners De Bruil opent reeks van volks- en schoolfeesten NBvP/Vrouwen van Nu op toe- komst voorbereid Woensdag 1 juni 2011 35e jaargang no. 52 Deze verruiming lijkt haaks te staan op de ernstige bezuinigingen waarmee de bibliotheek geconfronteerd wordt, maar is onderdeel van het door de ge- meenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre in samenspraak met de bi- bliotheek, opgestelde ACTA rapport. Daarnaast staat in dit rapport ook dat de collectie en het aantal vierkante meters verkleind dient te worden. Om te kunnen anticiperen op de si- tuatie vanaf 1 juli 2012, wanneer in Berkelland de subsidie gehalveerd wordt, wordt er binnenkort al over- gegaan tot deze eerste stappen. De be- zuinigingen veroorzaken onder meer dat straks het aantal openingsuren met gekwalificeerd personeel sterk zal moeten verminderen. Gefaseerd wil Bibliotheek Oost-Achterhoek hierin een aantal stappen maken. In de huidige situatie staan er vaak twee medewerkers in de bibliotheek, in de nieuwe situatie op momenten dat het druk is nog even twee, maar in principe één. Door nu al de ope- ningstijden te verruimen (met één aanwezige medewerker en binnen de huidige formatie-uren) verwacht Bibliotheek Oost-Achterhoek dat de stroom bezoekers beter gespreid gaat worden en er minder sprake zal zijn van piekbelasting. Op die wijze kan de kwaliteit van de dienstverlening behouden worden. Een volgende fase is dat de bibliotheek een aantal uren geopend zal zijn zonder dat er personeel aanwezig is. Dit is dan mo- gelijk door de nu al aanwezige self- serviceapparatuur en de introductie van beveiligingspoorten. Uiteindelijk ontstaat dus de situatie dat bezoe- kers een groot aantal uren per week terecht kunnen in de bibliotheek om bijvoorbeeld boeken uit te zoeken of een tijdschrift te lezen, met daar- naast de mogelijkheid om op vaste tijdstippen zoekvragen te stellen aan en inlichtingen te verkrijgen bij een bibliotheekmedewerker. Bibliotheek Oost-Achterhoek zoekt momenteel naar partners die zich als voordeur- delers in de huidige panden van de bibliotheken willen vestigen. Ook wordt overwogen om te verhuizen naar een multifunctionele accommo- datie (bijvoorbeeld een Kulturhus), waar al meerdere instellingen of ver- enigingen gebruik maken van een gebouw. Op die manier (en dankzij de aanwezige selfserviceapparatuur in de bibliotheken en nieuwe bevei- ligingspoorten) zou tijdens de onbe- mande openingsuren de ‘voordeur- deler’ zorg kunnen dragen voor het houden van toezicht. VERKLEIND Daarnaast zal er (allereerst in de vesti- ging Borculo, waar in de loop van dit jaar de bovenverdieping afgestoten zal gaan worden) een start gemaakt worden met het verkleinen van de collectie, gezien het feit dat er straks minder ruimte is om boeken en an- dere media te plaatsen. De collectie die overblijft zal nu nog meer gericht zijn op het leengedrag van de klanten van de bibliotheek. De keuze zal min- der groot zijn, maar is, zoals de klant gewend is van de bibliotheek, afge- stemd op de actuele behoefte. Met name de collectie informatieve boe- ken zal, vergeleken met bibliotheken zoals we die kennen van een aantal jaren geleden, sterk verkleind wor- den. De collectie fictie (leesboeken en romans) zal voornamelijk bestaan uit de meest populaire titels. Natuurlijk blijft het mogelijk om meer gespeci- aliseerde titels aan te vragen via de digitale bibliotheek. Met deze stap- pen wil Bibliotheek Oost-Achterhoek binnen het beperkte budget een zo optimaal mogelijke bibliotheekvoor- ziening creëren voor haar klanten en inwoners van de gemeente Berkel- land. Verruiming van aantal openingsuren in Ruurlo Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost – Achterhoek zullen vanaf 8 juni haar openingstijden voor het publiek verruimen. Zo zal de bibliotheek in Ruurlo vanaf 8 juni ook op za- terdag van 10.00 tot 12.30 uur geopend zijn. Daarnaast is op dinsdag, woensdag en donderdag de Ruurlose bibliotheek een half uur eerder open (13.30 uur). Momenteel zijn de bibliotheken gemiddeld 22.5 uur geopend, na de uitbreiding van uren gaat dit naar 25.5 uur. De bibliotheek in Ruurlo is vanaf 8 juni ook op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur geopend. Daarnaast is op dinsdag, woensdag en donderdag de Ruurlose bibliotheek een half uur eerder open. Op het programma van het festival staan onder meer optredens van De Heinoos, De Jan van Brusselband, Achterhood, DJ Ivo van Breukelen, The Fools, De Corana’s, Bökkers Dut Normaal (coverband van Normaal), DJ Tim Little, DJ Bacchie, The Loco Loco Disco Show en Disco ‘88. ‘Goe- demorgen Reurpop’ is dit jaar nieuw. De Ruurlose muziekvereniging Sop- hia’s Lust verzorgt samen met het Barchemse gezelligheidskoor Efkes Anders vanaf 10.00 uur een speciaal koffieconcert onder de titel ‘Goede- morgen Reurpop’. Zaterdag 18 juni begint het festival om 18.30 uur en zondag 19 juni om 13.30 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café de Naober, Plaza ‘t Snack- huus, Everwennink Totaal Gemak en Focus Fashion in Ruurlo en via de internetsite www.reurpop.nl Hans Kazàn opent Reurpop 2011 Ruurlo - Goochelaar en televisiepresentator Hans Kazàn (1953) zal op zaterdagavond 18 juni om 18.30 uur de vierde editie van het 2-daagse Ruur- lose muziek- en popfestival Reurpop officieel op een ludieke wijze openen. Tapijt Laminaat Parket Gordijnen Inbetweens Zonwering Matrassen Boxsprings PVC Vloeren Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761 Deze week in Contact Tapperij en Eeterij De Smoks Markt 21-23, 7021 AA Zelhem Tel. (0314) 62 00 55 Drie-gangen-aspergemenu Kop aspergesoep *** Asperge Hollandse wijze of Asperge met zalm *** IJs met verse aardbeien 29,50 Inleveren advertenties en berichten Maandag 13 juni 2 e pinksterdag is ons bedrijf gesloten. In verband hiermee verzoeken we advertenties en berichten in te leveren op donderdag 9 juni voor 17.00 uur. Redactie weekblad Contact

Embed Size (px)

Transcript of Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw...

Page 1: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Beltrum

Medler

RuurloBorculo

Barchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

ColofonUitgave: Weevers GrafimediaNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA VordenTelefoon: (0575) 55 10 10Fax: (0575) 55 10 86E-mail: [email protected]

De volledige inhoud van deze krant verschijnt ook op internet en in het openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

HUISARTSENPOSTENZutphen (0900) 200 9000Doetinchem (0314) 32 98 88Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Verspreidingsgebied: Ruurlo - Barchem - De Bruil - Het broek

Alle Edities BronckhorstNoord

BronckhorstMidden

BronckhorstZuid

ContactWarnsveld Elna Groenlose

GidsContact Ruurlo

SKJILEGADOP INTERNET

Deze week:

Het was genieten tijdens de lustrumpicknick

Hervormde KerkBarchem viert150-jarig bestaan

Plannen aangepastverplaatsing Willibrordusschool

De ROV verwelkomt nieuwe inwoners

De Bruil opent reeks van volks- en schoolfeesten

NBvP/Vrouwen van Nu op toe-komst voorbereid

Woensdag 1 juni 201135e jaargang no. 52

Deze verruiming lijkt haaks te staan op de ernstige bezuinigingen waarmee de bibliotheek geconfronteerd wordt, maar is onderdeel van het door de ge-meenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre in samenspraak met de bi-bliotheek, opgestelde ACTA rapport. Daarnaast staat in dit rapport ook dat de collectie en het aantal vierkante meters verkleind dient te worden. Om te kunnen anticiperen op de si-tuatie vanaf 1 juli 2012, wanneer in Berkelland de subsidie gehalveerd wordt, wordt er binnenkort al over-gegaan tot deze eerste stappen. De be-zuinigingen veroorzaken onder meer dat straks het aantal openingsuren met gekwalificeerd personeel sterk zal moeten verminderen. Gefaseerd wil Bibliotheek Oost-Achterhoek hierin een aantal stappen maken. In de huidige situatie staan er vaak twee medewerkers in de bibliotheek, in de nieuwe situatie op momenten dat het druk is nog even twee, maar in principe één. Door nu al de ope-ningstijden te verruimen (met één aanwezige medewerker en binnen de huidige formatie-uren) verwacht Bibliotheek Oost-Achterhoek dat de

stroom bezoekers beter gespreid gaat worden en er minder sprake zal zijn van piekbelasting. Op die wijze kan de kwaliteit van de dienstverlening behouden worden. Een volgende fase is dat de bibliotheek een aantal uren geopend zal zijn zonder dat er personeel aanwezig is. Dit is dan mo-gelijk door de nu al aanwezige self-serviceapparatuur en de introductie van beveiligingspoorten. Uiteindelijk ontstaat dus de situatie dat bezoe-kers een groot aantal uren per week terecht kunnen in de bibliotheek om bijvoorbeeld boeken uit te zoeken of een tijdschrift te lezen, met daar-naast de mogelijkheid om op vaste tijdstippen zoekvragen te stellen aan en inlichtingen te verkrijgen bij een bibliotheekmedewerker. Bibliotheek Oost-Achterhoek zoekt momenteel naar partners die zich als voordeur-delers in de huidige panden van de bibliotheken willen vestigen. Ook wordt overwogen om te verhuizen naar een multifunctionele accommo-datie (bijvoorbeeld een Kulturhus), waar al meerdere instellingen of ver-enigingen gebruik maken van een gebouw. Op die manier (en dankzij

de aanwezige selfserviceapparatuur in de bibliotheken en nieuwe bevei-ligingspoorten) zou tijdens de onbe-mande openingsuren de ‘voordeur-deler’ zorg kunnen dragen voor het houden van toezicht.

VERKLEINDDaarnaast zal er (allereerst in de vesti-ging Borculo, waar in de loop van dit jaar de bovenverdieping afgestoten zal gaan worden) een start gemaakt worden met het verkleinen van de collectie, gezien het feit dat er straks minder ruimte is om boeken en an-dere media te plaatsen. De collectie die overblijft zal nu nog meer gericht zijn op het leengedrag van de klanten van de bibliotheek. De keuze zal min-der groot zijn, maar is, zoals de klant gewend is van de bibliotheek, afge-stemd op de actuele behoefte. Met name de collectie informatieve boe-ken zal, vergeleken met bibliotheken zoals we die kennen van een aantal jaren geleden, sterk verkleind wor-den. De collectie fictie (leesboeken en romans) zal voornamelijk bestaan uit de meest populaire titels. Natuurlijk blijft het mogelijk om meer gespeci-aliseerde titels aan te vragen via de digitale bibliotheek. Met deze stap-pen wil Bibliotheek Oost-Achterhoek binnen het beperkte budget een zo optimaal mogelijke bibliotheekvoor-ziening creëren voor haar klanten en inwoners van de gemeente Berkel-land.

Verruiming van aantal openingsuren in RuurloEerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk

Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost – Achterhoek zullen vanaf 8 juni haar openingstijden voor het publiek verruimen. Zo zal de bibliotheek in Ruurlo vanaf 8 juni ook op za-terdag van 10.00 tot 12.30 uur geopend zijn. Daarnaast is op dinsdag, woensdag en donderdag de Ruurlose bibliotheek een half uur eerder open (13.30 uur). Momenteel zijn de bibliotheken gemiddeld 22.5 uur geopend, na de uitbreiding van uren gaat dit naar 25.5 uur.

De bibliotheek in Ruurlo is vanaf 8 juni ook op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur geopend. Daarnaast is op dinsdag, woensdag en donderdag de Ruurlose bibliotheek een half uur eerder open.

Op het programma van het festival staan onder meer optredens van De Heinoos, De Jan van Brusselband, Achterhood, DJ Ivo van Breukelen, The Fools, De Corana’s, Bökkers Dut Normaal (coverband van Normaal),

DJ Tim Little, DJ Bacchie, The Loco Loco Disco Show en Disco ‘88. ‘Goe-demorgen Reurpop’ is dit jaar nieuw. De Ruurlose muziekvereniging Sop-hia’s Lust verzorgt samen met het Barchemse gezelligheidskoor Efkes

Anders vanaf 10.00 uur een speciaalkoffieconcert onder de titel ‘Goede-morgen Reurpop’. Zaterdag 18 junibegint het festival om 18.30 uur enzondag 19 juni om 13.30 uur. Kaartenzijn in de voorverkoop verkrijgbaarbij Café de Naober, Plaza ‘t Snack-huus, Everwennink Totaal Gemaken Focus Fashion in Ruurlo en via deinternetsite www.reurpop.nl

Hans Kazàn opent Reurpop 2011Ruurlo - Goochelaar en televisiepresentator Hans Kazàn (1953) zal op zaterdagavond 18 juni om 18.30 uur de vierde editie van het 2-daagse Ruur-lose muziek- en popfestival Reurpop officieel op een ludieke wijze openen.

TapijtLaminaatParketGordijnen

InbetweensZonweringMatrassenBoxspringsPVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Deze week in Contact

Tapperij en Eeterij De SmoksMarkt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Drie-gangen-aspergemenuKop aspergesoep

***Asperge Hollandse wijze of

Asperge met zalm***

IJs met verse aardbeien

29,50

Inleveren advertenties en berichten

Maandag 13 juni 2e pinksterdag is ons bedrijf gesloten. In verband hiermee verzoeken we advertenties

en berichten in te leveren op donderdag 9 juni voor 17.00 uur.

Redactie weekblad Contact

Page 2: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

ColofonAanleveren advertenties/berichten:Maandagmorgen voor 12.00 uurStudio Contact (Decocom Computers)Zuivelweg 9, 7261 BA RuurloPostbus 12, 7260 AA RuurloTel. (0573) 45 12 86E-mail: [email protected]

Correspondent:Dhr. J. HendriksenGarvelinkplein 6 7261 CK RuurloTel. (0573) 45 15 58E-mail: [email protected]

Voor bezorgklachten:Kremer Verspreidingen RuurloTel. (0573) 45 25 32 ofgertie.p[email protected] ofWeevers Grafimedia - VordenTel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en berichten is niet toegestaan

Contactjeszijn uitsluitend bestemd voor par ti-culieren en verenigingen. Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale adver-tentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 80 karakters; elk karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,17 (incl. btw) extra. Dubieuze of anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden administratiekosten berekend à € 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste bereken-methode.

PAPENBORGVLEESBEWERKINGWilgendijk 6, 7136 JJ Zieuwent

Tel. 0544 – 35 15 52mob. 06 – 54 30 71 68.

Voor al uw huisslachtingen.

Ook voor losse verkoopaan huis.

Tevens verzorgen wij uwbarbecue schotels.

Protestantse Gemeente Ruurlo-BarchemDonderdag 2 juni: De Hoeksteen Barchem: 10.00 uur: Mevr. A.H. van der Bunt (Warnsveld). Combidienst. Hemelvaartsdag. Zondag 5 juni: Dorpskerk Ruurlo: 10.00 uur: Mevr. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra (Driebergen-Rijsenburg). Kinderne-vendienst/Kinderoppas.

Hervormde Gemeente BarchemDonderdag 2 juni: De Hoeksteen Barchem: 10.00 uur: Mevr. A.H. van der Bunt (Warnsveld). Combidienst. Hemelvaartsdag. Zondag 5 juni: 10.00 uur: Mevr. J. Ruiterkamp (Bathmen). Dialectdienst. Kindernevendienst/Kinderoppas.

R.K. Sint Willibrordus Kerk RuurloWoensdag 1 juni: 19.00 uur: Heilige Mis. Past. ten Klooster m.m.v. Gemengd Koor.Donderdag 2 juni: Hemelvaartsdag: Geen dienst. Zaterdag 4 juni: Geen dienst. Zondag 5 juni: 10.00 uur: Heilige Mis. Past. Hogenelst. Woensdag 8 juni: 10.00 uur. Heilige Mis. Past. Hogenelst m.m.v. Gemengd Koor.

TandartsHemelvaart 2/3 juni en 4/5 juni G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 -12.00 uur.

Huisartsenpraktijk de LindeNieuwe Weg 7, 7261 NL Ruurlo.Mw. E. Klein Horsman, tel. (0573) 45 23 50.Mw. M. Koelewijn, tel. (0573) 45 23 50.Dhr. A.H.K. Plasmans, tel. (0573) 45 13 67.Dhr. J.H. Sportel, tel. (0573) 45 19 00.Receptenlijn (0573) 45 38 11. Spoedlijn (0573) 45 45 45.

ZIEKENHUIZEN Zutphen, Streekziekenhuis Het Spittaal, den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.Doetinchem, Slingeland Ziekenhuis, Kruisberg se weg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.Winterswijk, Streekziekenhuis Koningin Bea trix, Beatrixpark 1, 7100 GG Winterswijk, tel. (0543) 54 44 44.Voor informatie zie gemeentegids, blz. 29 en 31.

APOTHEEK Apotheek ’t Rikkelder, ’t Rikkelder 22, tel. 45 45 22, (06) 22 51 44 42, apotheker V.A. Bohnenn.Openingstijden: ma t/m vr 8.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur; za 11.00-14.00 en 17.00-18.00; zo 17.00-18.00 uur.Op alle dagen (24 uur) voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Belt u dan (0573) 45 45 22; b.g.g. (06) 22 51 44 42.Bij ontslag uit het ziekenhuis hebben wij voor de medicatie een speciale bezorgservice.

De Graafschap dierenartsenVorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de volgende telefoonnummers:Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78Paard: (0575) 58 78 70Voor meer informatie kunt u kijken op www.degraafschapdierenartsen.nl

Bibliotheek Ruurlo Openingstijden: Dinsdag: 14.00 - 20.30 uurWoensdag: 14.00 - 17.30 uurDonderdag: 14.00 - 17.30 uurVrijdag: 10.00 - 17.30 uur

UitvaartenBegrafenisvereniging ‘Hulp bij overlijden’, tel. (0573) 45 25 84.Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.Monuta Kamperman uitvaartverzorging. Uitvaart verzor gers Gerrit Wissink, Wilko Eijkelkamp en Anouk Vehoff. Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0573) 45 13 13.Uitvaartverzorging Heijting & De Vet, Ruurlo.Tel. dag en nacht (0573) 49 18 50 / www.heijtingendevet.nlAula aan de Domineesteeg.Hanny Hillebrants Uitvaartzorg met aandacht.Tel. (06) 10 68 14 19 / (0573) 25 38 02

Servicepunt gemeente BerkellandNieuwe weg 5, Ruurlo (Kulturhus).Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Wooncorporatie ProWonenPostbus 18, 7270 AA BorculoWoonwinkel Vorden/Borculo/RuurloTel. (0575) 43 85 60 / [email protected] Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/ZelhemTelefoon: (0544) 39 48 [email protected] / www.prowonen.nl

Informatie- en adviespunt voor ouderen Iedere maandagmiddag van 14.00-16.00 uur, spreekuur voor ouderen in het Kruisgebouw.

VVV Ruurlo Tel. (0573) 45 39 26 / [email protected]. t/m vr. van 9.30-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-14.00 uur.

Yunio Oost GelderlandTel. (0900) 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg.

Sensire algemeen maatschappelijk werkTel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereikbaar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoon nr. bellen of kijken op www.sensire.nl. Ruurlo: ’t Rikkelder 22.

Sensire thuiszorg24-uurs zorg, diëtiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon zorg centrum De Bundeling. Tel. (0314) 35 74 19, 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl - E-mail: [email protected] ‘Klein Arfman’, Arfmanssteeg 2 te Ruurlo, tel. (0573) 45 00 04. Thuiszorgwinkel, Beatrixpark 1 te Winterswijk, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief). Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00 - 11.00 uur bij ProWonen, Kerkplein 20.

Thuiszorg Buurtzorg Ruurlo Een landelijke Thuiszorgorganisatie voor Verpleging en Verzorging thuis, professioneel en persoonlijk.Wijkverpleegkundige 24 uur direct bereikbaar (06) 57 56 50 20www.Buurtzorgnederland.com

VoedingsdeskundigePraktijk voor Orthomoleculair Voedingsadvies.Voedingsadvies voor overgewicht en/of gezondheidsklachten. Rita Asselman, Vrochterdijk 4a Barchem, tel. (0573) 44 17 21. [email protected]

MasseurVoor zowel (sport-)blessures, gespannen schouders, -nek als spanningshoofdpijn of diverse andere klachten. Tevens ontspan -ningsmassage. (Sport)masseur Gerrit Asselman, Vrochterdijk 4a, 7244 PJ Barchem, tel. (0573) 44 17 21 / (06) 51 28 04 21.

APS pijn- en stresstherapiepraktijkAnette Leusink, Höfteweg 2M, tel. (0573) 45 11 50.Site: www.anetteleusink-aps.vpweb.nl

Nagel- en schoonheidssalon Melanie, Pedicurepraktijk ArianneVoor schoonheidsbehandelingen, nagelstyling, visagie en pedicure Specialisatie Diabetes en Reuma). Melanie Rusink en Arianne Klein Bleumink, Borculoseweg 15, Ruurlo, tel. (06) 24405107. www.salon-melanie.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Manuele therapie, Oedeem therapie, Zwanger Fit en Kindertherapie Kulturhus Nieuwe weg 5-08, tel. (0573) 45 81 38.T. van Zadelhoff, F. Nauta, H. Kok-Felgner, L. van Steenes, M. van Zadelhoff en Emma van Zadelhoff-Rijnders.

Yoga, meditatie en ontspanning.Jan Geertsma, tel. (0573) 49 17 56.Mariëtte van Lierop, tel. (0573) 45 46 10.

Praktijk voor oefentherapie Cesar J.T.M. Ernst, Praktijkadres: Kulturhus, Nieuwe weg 5-07, 7261 NL Ruurlo, tel. (0573) 45 39 10.

Tafeltje Dekje en Stichting Hulp in Nood Inlichtingen mevr. D. Hogen vonder, tel. (0573) 45 37 20 b.g.g. (0573) 452536 of 452759. Bellen tussen 12.00-14.00 uur.

AmivediTel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-dieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dieren-ambulance, tel. (0900) 99 91 999.

Pluspunt RuurloKulturhus, Nieuwe Weg 5.06 7261 NL Ruurlo, tel. (0545) 25 02 50. Openingstijden: ma t/m vr van 8.30-12.30 uur. Uitleen zorghulpmiddelen, aanmeldpunt voor voorzieningen op het ge-bied van Wonen, Zorg en Welzijn. De dienstver lening is gratis. De Zonnebloem afdeling Ruurlo Website: http://ruurlo.zonnebloem.nlSecretariaat: mevr. P. Betting, tel. (0573) 45 18 64.Inlichtingen voor bezoekwerk: mevr. J. Ribbers (0573) 45 30 91.

Psychologische adviespraktijk voor kinderen, jongeren en ouders Mevrouw drs. C.H.M. Stolk-Steenbrink, kinder- en jeugd-psychologe, Dorpsstraat 10, 7261 AW Ruurlo, tel. 45 02 47.

Psychotherapeutische Consulten, individueel, partner-relatieHeleen Romonesco, Boomgaard 12, 7261 HB Ruurlo.Tel. (0573) 45 39 06 www.heleenromonesco.nl

GAIA Praktijk voor Creatieve Therapie Muziek Centrum voor Natuurlijk Tijdsbewustzijn. Yvon Taken-Alofs, Muldersweg 3, 7261 LG Ruurlo, tel. (0573) 45 24 36.

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost-Achterhoek p/a Verpleeghuis ‘de Molenberg’, Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo, tel. (0544) 46 38 71.

Rode Kruis afdeling BerkellandSecretariaat: Henk Veenstra, tel. (0573) 45 35 81. Welfare: Dika Roekevisch, tel. (0573) 45 17 39.

VIT Oost-Gelderland en Steunpunt MantelZorg Borculoseweg 4, 7261 BJ Ruurlo, tel. (0573) 43 84 00, fax (0573) 45 47 74. E-mail: [email protected],www.vitoost-gelderland.nl Koepel voor vrijwillige thuiszorg-organisaties in Oost- Gelderland en regionaal steunpunt voor mantelzorgers. Dagelijks geopend van 9.00 - 15.00 uur.

Pedicuresalon IdaVoor complete voetverzorging inclusief voetmassage. Ida Bensink-Rietman, Branderveenweg 1a, Ruurlo. Aant. Diabetische voet Gedipl. Lid Pro voet, tel. (0573) 49 13 80.

Voetstudio WendyVoor al uw pedicurebehandelingen. Wendy Peters, Beu ke noot 20, Ruurlo. Gediplomeerd lid ProVoet, tel. (0573) 42 16 70 www.voetstudiowendy.nl

Hospicegroep de LelieLeliestraat 34-1, 7101 CJ Winterswijk, tel. (0543) 52 11 11 www.hospicedelelie.nl, hieronder valt ook de vrijwillige termi nale thuiszorg Oost Achterhoek.

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Voor thuiszorg, verpleging en verzorging, tel. (0544) 47 41 00. Internet: www.szmk.nl / E-mail: [email protected]

Logopediepraktijk RuurloKarianne van Kooten, ‘t Rikkelder 22d, 7261 BE Ruurlo, tel. (0573) 45 45 78 / [email protected]

MEE Oost-Gelderland Ondersteuning bij leven met een beperking. Tel. (0314) 34 42 24, [email protected], www.mee-og.nl

GGNet, regio Breng Wal Specialist in geestelijke gezondheidszorg. Afdeling volwassenen-zorg: Beatrixpark 1, 7101 BN Winterswijk. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur. Tel. (0543) 54 44 55. Verwijzingen via de huisarts.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

KLUSJESMANvoor alle kleine klusjes

in, om of aan uw woningJelle - ☎ - 453515

kleine klusjes-kleine prijsjes

Aardbeien te koopVan de volle grond

(de lekkerste)

Kwekerij ReukersScheiddijk 11Mariënvelde

0573-461377

Lichte tour amazone heeft tijd over voor het geven van dressuurlessen B t/m ZZ-zwaar niveau. Nicole Ekkerink 06-41860053 Halle

In verband met een reorganisatie van onze bezorgwijkenzijn wij zijn op zoek naar betrouwbare bezorgers(sters)voor het weekblad Contact bij u in de buurt.

Leeftijd vanaf 13 jaar.(Ouderen zijn ook welkom)Ook voor vakantie werk!

Schrijf een briefje met je persoonlijke gegevens naar:Kremer Verspreidingen RuurloBarchemseweg 21 7261DA RuurloMailen mag ook: [email protected]

Te huur: 5 of 6 pers. Chalets in Belgische Ardennen (Durbuy) op park met overd. zwembad Info: 0544-377378 / 371819 of www.verhuurchalets.nl zo-mervakantie nog vrij

�We hebben ze weer!

Verse aardbeienFamilie van AmerongenSchuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 64 08

Opslagruimte te huur

o.a. inboedel (verhuizing)

T 06-51577095

Hofstedewww.bth.nl

Grote partij overjarige

merkfietsen. o.a.: Gazelle,

Batavus, Sparta, Raleigh, Puch

2 HALEN, 1 BETALEN

of 50% KORTING* De partij staat in ons filiaal Beltrum OP=OP

* Geldt niet bij fietsenplan of inruil

Vlaai van de weekKersenvlaai 6-8 pers. € 6,75

Woensdag = Meergranendag3 meergranen naar keuze € 6,75

Donderdag = Brooddag4 broden voor € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbieding Ham-asperge broodje € 1,00 Roombroodje € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 24 mei t/m za. 4 juni

ALOË VERA PRODUCTEN EN WELLNESS AVONDEN

Tel. 0575 521316 www.jannienijkamp.myflpbiz.com

Verloren, begin mei in Ruurlo: Slavenarmband, zilver. Aandenken. Heeft U hem gevonden? Wilt U dan bellen: 06 51547964.

Lekker in uw vel?Herbalife uitgebalanceerde voeding!Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Page 3: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Uitvaartzorgmet aandacht

Bert van Genderen koopt en haalt uw boeken en betaalt

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

�������������� ����������������������������������������

��!�"���#����������!������$�����!��

%&����% �� & '�(� )& *�) ����+��,����-��-������,��-��������+���.�/�0

)& *)&%��"���'%�

�������������������

�� � �� �1� ����2) &��"��

������������������������������������������� !"

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN� nieuwe grafmonumenten� restauratie grafmonumenten� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 2157251 WH VordenTelefoon (0575) 55 29 28

Varkensmarkt 8, LichtenvoordeBeltrumsestraat 60, GroenloDorpsstraat 18, Ruurlo

Oxalis voor betaalbare topkwaliteit2 Bos kas chrysanten 3,98 2 Bos dubbele pioenrozen 5,98 2 Lavendelplanten 4,982 Campanula planten 4,98 Mooie franse geranium 1,-

Geldig: maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni

KNALLER

Hoera! 21-05-2011

Lenk is geboren!

Lammert Gerrit-JanHij weegt 3790 en is 53 cm lang.

Lammert en Marleen Blikman - Weernink

Modijk 47261 KG Ruurlo

Page 4: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Nieuws uit B e r k e l l a n d

VRACHTWAGENS EN HOOGWERKER De eigen vrachtwagens met zout-strooier bezorgden menig kind een leuk ritje in Borculo. In het bakje van een hoogwerker, die normaal voor snoeiwerkzaamheden wordt in-gehuurd, kon je op 21 meter hoogte prachtig uitkijken over de gemeen-tewerf. Maar ook over heel Borculo, in de verte was zelfs de televisietoren van Markelo te zien.

RIOOL, AFVALINZAMELING EN DEMONSTRATIES GMB was er met een inspectiewagen voor het riool. Via een camera in het riool van de Korenbree was te zien dat het riool er nog prima uitzag, maar dat twee kikkers het riool als

hun verblijfplaats hadden verkozen. Dusseldorp was er met de modernste rioolreiniger. Er waren verschillende demonstraties: leggen van grasbeton-stenen, huisvuilcontainers legen en aan de overkant van de gemeentewerf werd voorgedaan hoe je zandwegen egaliseert en bermen maait.

Uitleg was er over het delven van een graf en wat daar allemaal bij komt kijken. En bezoekers konden alles te weten komen over de afvalinzame-ling in Berkelland.

ZOUT EN IJSJES Hoewel niet actueel met dit warme weer, was er met eigen ogen te zien hoe de voorraad zout in Berkelland er bij ligt. Wel actueel was de ijscokar.

De gratis ijsjes vonden gretig aftrek door jong en oud.

QUIZ EN KLEURWEDSTRIJD Aan een leuke en leerzame quiz de-den zo’n dertig bezoekers mee. Ook voor de kleurwedstrijd was veel ani-mo. Kinderen kleurden - soms met de tong uit hun mond – enthousiast één van de vijf kleurplaten in. Eénenveer-tig personen raadden naar het aantal straten en wegen in Berkelland. Wie de prijswinnaars zijn, wordt binnen-kort bekendgemaakt.

SNOEPPOTJE Onder het motto: ‘leuk dat u er was’, kreeg elke bezoeker een kleine atten-tie in de vorm van een glazen potje met snoep. Naar schatting bezochten zo’n 500 mensen de open dag. Voor meer foto’s kijk op onze website www.gemeenteberkelland.nl - Beleef Berkelland - fotoalbum

Veel belangstelling voor open dag nieuwe gemeentewerfHet weer werkte mee en dat maakte de open dag van de nieuwe ge-meentewerf aan de Korenbree in Borculo op zaterdag 21 mei tot een groot succes. Er was door medewerkers van alles georganiseerd.

OP WEG NAAR ÉÉN BUITENDIENST Architect Herman van der Heijden sprak de aanwezigen toe en wethou-der Leo Scharenborg ging in zijn toe-

spraak in op het proces ‘Op weg naar één buitendienst’. In dat proces gaat het om een kleinere buitendienst die zo efficiënt mogelijk functioneert

vanaf één centrale locatie. Er wordt steeds meer werk ‘in de markt’ ge-zet, waardoor er minder medewer-kers bij de buitendienst nodig zijn. In 2005 telde de buitendienst nog 45 medewerkers, intussen is dat aantal geslonken tot 30. De wethouder had complimenten voor de medewerkers voor hun medewerking in dit hele proces. Er waren ook complimenten voor het feit dat de bouwkosten tus-sen de 400.000 en 450.000 euro lager uitvallen.

De nieuwe gemeentewerf in Borculo is geopendEén voor één riep Hein Bloemen van elke voormalige gemeente een medewerker naar voren die een foto van ‘zijn’ oude gemeentewerf als puzzelstuk op een bord plakte. Zo prijkten er vier foto’s van de oude werven van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede op een wand. Met een draai aan het bord en de woorden van de burgemeester: “Vier keer de goede oude tijd en dan nu de goede nieuwe tijd’ verscheen een grote foto van de nieuwe gemeentewerf aan de Korenbree 17 in Borculo. De officiële opening op vrijdag 20 mei was daarmee een feit.

CDA heeft vertrouwen in dit proces. De uitgangspunten van leesbevordering zijn voor het CDA goed gekozen en sluiten aan bij ‘Samen Anders’. De Bibliotheek Oost Achterhoek kan aan de slag. We hebben vertrouwen in dit pro-

-

gelden voor herinrichting De DorpsBöke is een goed initiatief dat vanuit de kleine kernen gedragen moet worden en waar de verantwoordelijkheid moet liggen. Wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en wensen een ieder hierbij veel succes. Marian Bolster CDA fractie.

D66 is voorstander van vier gelijke service-bibliotheekpunten in elke grote kern en met ruimere openingstijden. D66 heeft ingestemd met de nieuwe kaders leesbevordering en het bijbehorende bedrag van 550.000 euro voor Bibliotheek Oost-Achterhoek (BOA) en 18.000 euro voor leesbevordering in de kleine kernen voor DorpsBöke. Uitgangspunt is om jongeren tot 14 jaar (gratis) te stimuleren om te lezen, maar ook dat er in elke kern een plek is waar alle inwoners elkaar kunnen ontmoe-ten, lid of geen lid. D66 is voorstander van vier gelijke service bibliotheekpunten in elke grote kern en met ruimere openings-tijden. De nieuwe organisatievisie van het BOA, gebaseerd op de nieuwe rol en taken zien we met vertrouwen tegemoet. Het aantal locaties waar je met elkaar kunt lezen en elkaar kunt ontmoeten, neemt toe!

VVD Lezen was, is en blijft leuk in Berkelland.

De VVD heeft zich sterk gemaakt voor een bibliotheekvoorzie-ning, waarbij de aandacht voor leesbevordering voor de jeugd tot 12 jaar op de voorgrond staat. Daarnaast blijft voor iedere inwoner van Berkelland deze voorziening toegankelijk, hetzij door een bezoek aan één van de vestigingen van de bibliotheek in de vier grote kernen of door gebruik te maken van de in-ternetservice. Wij zijn blij met het initiatief van de al veel be-sproken DorpsBöke. Een initiatief dat de mogelijkheid biedt om in iedere kleine kern een ontmoetingsplaats te realiseren waar lezen op de voorgrond staat. Deze boekencorners kunnen ook fungeren als afhaal- en brengpunt voor de bibliotheekproducten die via internet zijn besteld bij de bieb. Zogezegd de bieb op de hoek van de straat. Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst, waarbij wij een goede relatie en samenwerking met de Biblio-theek Oost Achterhoek als zeer waardevol zien.

PVDA is faliekant tegen deze rigoureuze bezuiniging op lees-bevordering. Lezen en laten lezen. Een paar weken geleden stond in Con-tact het juichende verhaal over de ‘nieuwe bibliotheek’. Ja, het wordt anders. In de Berkellandse bibliotheek van na de bezui-nigingen zult u het namelijk met minder moeten doen: met minder boeken en met minder deskundige medewerkers die u de weg wijzen naar de boeken die uw leven kunnen verande-ren. De PvdA is faliekant tegen deze rigoureuze bezuiniging op leesbevordering. Maar, de PvdA is blij dat er in vier kernen een bibliotheekvoorziening overeind blijft. Daar kunnen Berkellan-ders elkaar ontmoeten en inspireren. Laten we allemaal blijven lenen en lezen, in de bieb!

GEMEENTEBELANGEN verzet zich tegen de bezuinigingen. Gemeentebelangen heeft zich vanaf het begin verzet tegen de bezuinigingen bij de Bibliotheek. Bij de behandeling van het beleidskader hebben wij, om vele redenen, verzocht het beleids-

kader terug te nemen. Er zijn veel onduidelijkheden over de consequenties voor burgers en samenwerkende gemeenten. Digitalisering en noaberschap als toverwoorden voor de bezui-nigingen. Er is niet gekeken naar haalbaarheid, betaalbaarheid, ook voor de burgers, maar zeker ook gewenstheid als het gaat om de andere belangrijke functies van de bibliotheek. De func-tie van de bibliotheek en andere instellingen zijn van groot be-lang. We moeten vooral geen krimp bevorderen.

OBL wil niet dat de nieuwe bibliotheek een internetcafé/gamehal of koffieshop wordt. De fractie van Ondernemend Berkelland ziet dat er geen we-zenlijk andere of betere alternatieven voorhanden zijn die voor hetzelfde geld gerealiseerd kunnen worden, als het stuk leesbe-vordering wat door de raad is aangenomen. Als we meer willen, moeten we meer betalen. En dat geld is er niet. OBL wil niet dat de nieuwe bibliotheek een internetcafé/gamehal of koffieshop wordt. Een bibliotheek is om te lezen, lokkertjes prima maar het café heeft al concurrentie genoeg. Geen onderscheid tussen Borculo. Eibergen, Neede of Ruurlo: Een gelijke verdeling van het bibliotheekwerk over de kernen, en voor de kleine kernen de dorpsböke gerund door vrijwilligers.

GROEN LINKS is tegen de bezuinigingen op de bibliotheek. Bibliotheek belangrijk voor iedereen! GroenLinks is tegen de bezuinigingen op de bibliotheek. Ze zijn te hoog, gaan te snel en lossen weinig op. De bibliotheek zorgt voor meer dan boeken uitlenen. Het is een bron van informatie en heeft een rol in het culturele leven van Berkelland. Dit alles stelt het college in de waagschaal. De zogenaamde ‘DorpsBöke’ zijn een (dure) achter-uitgang ten koste van de Gelderse bibliobus. Het snelle geld telt voor D66, CDA en VVD. Geld dat u straks moet betalen. Groen-Links wil een volwaardige bibliotheek die vooruit kan kijken. Daar hebt u recht op! Dat is belangrijk voor alle Berkellanders.

Onder de loep: ‘Beleidskader voor leesbevordering’De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 17 mei gesproken over het beleidskader voor leesbevorde-ring. Wat vinden de politieke partijen ervan?

In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de

gemeenteraad heeft genomen. In deextra raadsvergadering van 24 mei heeft de gemeenteraad besloten:

-der voor de algemene muzikalevorming.

voor het sociaal cultureel werk.

Als de hamer valt...Als de hamer valt, is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeente-raad.

AGENDA20.30 uur Behandeling van het be-zwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2011. Daar-

bij heeft het college van burgemeesteren wethouders besloten het verzoekom functieverandering naar wonen,voor het perceel Berenschotweg 3b inRuurlo, buiten behandeling te laten.

INFORMATIE Voor vragen kunt u contact opnemenmet het secretariaat van de commis-sie bezwaarschriften, kamer Grond-gebied, afdeling Intern Advies, tel. (0545) 250 597.

Commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied vergadert op 7 juniDe commissie bezwaarschrif-ten, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op dinsdag 7 juni 2011 een hoorzit-ting in de raadzaal van het ge-meentehuis in Borculo.

Op deze beide dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. Voor

noodgevallen kunt u het centrale nummer 0545-250 250 bellen.

Gemeentewinkel, Service-punten en Pluspunt gesloten op 2 juni (Hemelvaartsdag) en op 3 juniDe Gemeentewinkel, de Servicepunten en de vestigingen van Pluspunt(het Wmo-loket onder andere voor uitleen en zorgaanvragen) en alleandere gemeentelijke diensten zijn op donderdag 2 juni (Hemelvaarts-dag) en op vrijdag 3 juni gesloten.

Op dinsdag 14 juni, na Pinksteren - kunt u weer bij de Gemeen-tewinkel terecht voor allerlei aanvragen.

Aanvragen van onder andere paspoorten en uittreksels niet mogelijk op vrijdag 10 juniHet aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten, rijbe-wijzen, verklaring omtrent gedrag en uittreksels bij de gemeente is op vrijdag 10 juni niet mogelijk. Dit heeft te

maken met computerwerkzaamheden aan de Gemeente-lijke Basisadministratie.

Page 5: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Nieuws uit B e r k e l l a n d

O m g e v i n g s v e r g u n n i n gAANVRAGEN (REGULIERE PROCEDURE) De volgende aanvragen om een omge-vingsvergunning zijn binnengekomen. Het maken van bezwaar is pas mo-gelijk als het college een besluit heeft genomen op de vergunningaanvraag.

Ruurlo

en wijzigen inritten (23 mei 2011)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE) Het college van burgemeester en wet-houders van Berkelland heeft voor de volgende projecten vergunning ver-leend. De datum van verzending staat achter de omschrijving. Deze vergun-ningen liggen ter inzage in de Gemeen-

Ruurlo -

houdend dakbeschot (23 mei 2011)

2011)

C o l l e c t i e s e n a c t i e sVERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 5 juni t/m 11 juni

Hele gemeente

-nisatie

D r a n k e n H o r e c aAANVRAGEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN De volgende aanvraag om een groot-

schalig evenement is binnengeko-men. Belanghebbenden kunnen ge-durende twee weken een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij het college van burgemeester en

Ruurlo

werden altijd gehouden aan de Wil-denborchseweg. Dit jaar is het de bedoeling dat het verplaatst wordt

op de hoek van de Groenloseweg en

B e s t u u r l i j k e z a k e nVERORDENINGEN, REGLEMENTEN EN BELEIDSREGELS VASTGESTELD

bespaart 2011’ (1 juni 2011).

-

juni 2011).

B o u w v e r g u n n i n gVERLEENDE BOUWVERGUNNING Het college van burgemeester en wet-houders van Berkelland heeft voor het volgende plan vergunning verleend.

De datum van verzending staat ach-ter de omschrijving. Deze vergunning

Ruurlo -

kensfokbedrijf (23 mei 2011)

G e b r u i k s v e r g u n n i n gVERLEENDE GEBRUIKSVERGUNNINGEN Het college van burgemeester en wet-houders van Berkelland heeft de vol-gende gebruiksvergunningen verleend. De datum van verzending staat achter de omschrijving. Deze vergunningen liggen ter inzage in de Gemeente-

Ruurlo -

2011 (12 mei 2011)

R u i m t e l i j k e o r d e n i n g ONTWERP-STRUCTUURVISIE BUISLEIDINGEN

-lieu. U kunt hiervoor dus niet terecht

Den Haag.

buisleidingen en het milieueffectrap-

naar aanleiding van deze ontwerp-

-

ruimtelijkeplannen. nl kunt u de vi-siekaart inzien. Hierop is aangegeven

vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Zienswijzen Zienswijzen kunnen bij voorkeur digi-taal worden ingediend via www.cen-

-

-

-

van het ministerie van Infrastructuur -

structuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlijke stof-

veel leidingstroken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe buisleidingen

-micaliën. Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in hun bestem-mingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN RUURLO, BEDRIJVENTERREINEN 2011

een nieuw bestemmingsplan voor de

Het gaat hier om het gebied dat glo-baal begrensd wordt door de Groen-

-

is een behoudend bestemmingsplan. Dit betekent dat vooral de bestaande situatie in het plan wordt vastgelegd. In het nieuwe bestemmingsplan wor-den alle geldende oude bestemmings-plannen voor de bedrijventerreinen

-len die er nu nog zijn tussen de vele bestemmingsplannen worden hier-mee zo veel mogelijk weggewerkt.

Inloopavond -

21.00 uur een inloopavond. Hier kun-nen belangstellenden het bestem-mingsplan inzien en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente.

Inzage Het voorontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt van woensdag 1 juni tot en met 12 juli 2011 ter inzage

Inspraakverordening kan iedereen in deze periode van zes weken zijn mening geven over het voorontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indie-nen van zienswijzen.

V e r k e e rTIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Het college van burgemeester en wet-houders heeft besloten de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen in

Ruurlo

met uitzondering van fietsers en-

-ze maatregel geldt niet voor vracht-

zullen hen uitgeleide doen in tegen-

Instellen eenrichtingsverkeer (rijrich-

voor de Dekkersweg. instellen van

voor de Wiersseweg en Dekkersweg.

Openbare bekendmakingen

VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN TER INZAGE Berkelland wil het aantal bestem-mingsplannen terugbrengen van 400 naar 40. De meeste nieuwe bestem-mingsplannen voor de woongebieden

bedrijventerreinen aan de beurt. Het voorontwerpbestemmingsplan (con-cept) voor de bedrijventerreinen van

dat het ter inzage kan worden gelegd. -

komst op woensdag 8 juni 2011 van

WAAROM NIEUWE PLANNEN?

nieuwe Wet ruimtelijke ordening voor 1 juli 2013 nieuwe bestem-mingsplannen maken. Bestemmings-plannen zijn belangrijk voor iedereen

die in Berkelland woont of werkt. Die plannen moeten dus actueel en dui-

gemeenten bestaan nog veel verschil-len tussen diverse oude bestemmings-plannen. Berkelland wil die verschil-len zoveel mogelijk wegwerken.

WAT VERANDERT ER? De nieuwe bestemmingsplannen ge-ven vooral de bestaande situatie weer. Inhoudelijk verandert er niet veel. De vorm van de plannen verandert

op grond van de nieuwe Wet ruim-telijke ordening en zijn te bekijken via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl

WAAR, WANNEER EN VOOR WIE ZIJN DE PLANNEN IN TE ZIEN? Het voorontwerpbestemmingsplan

kan iedereen vanaf woensdag 1 juni tot en met 12 juli 2011 inzien in de

Hier kunt u terecht met eventuele vragen. De plannen kunnen digitaal worden bekeken via de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl

WILT U UW MENING GEVEN?

voor de bedrijventerreinen organi-seert de gemeente ook een inloop-avond. Dan kunt u het plan bekijken en met ons overleggen wat in uw

de inloopbijeenkomst op 8 juni 2011. In de periode van zes weken dat de plannen ter inzage liggen kunt u uw mening geven over het voorontwerp-bestemmingsplan. Dit heet het indie-nen van zienswijzen. U kunt schrif-telijk zienswijzen indienen door een brief te sturen aan burgemeester en

indienen van mondelinge zienswij-zen kunt u contact opnemen met

-

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan ‘Ruurlo, Bedrijventerreinen 2011’De gemeente Berkelland maakt nieuwe bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen. Het voorontwerpbestemmingsplan (concept) voor de bedrijventerreinen van Ruurlo is nu zo ver af dat het ter inzage kan worden gelegd. Op woensdag 8 juni 2011 wordt er een inloopbijeen-komst gehouden bij Grandcafé Restaurant De Luifel, Dorpsstraat 11 in Ruurlo. In de loop van 2011 volgen ook de andere bedrijventerreinen.

INLOOPBIJEENKOMST

vervoer ook toegankelijk voor hen die slechtziend of moeilijk ter been

-bruiken.

Zo kan iedereen met de bus zonder afhankelijk te zijn van speciaal ver-

OPHOGEN EN GELEIDELIJN De perrons worden opgehoogd met 18 centimeters. De opgehoogde hal-tes lopen tot straathoogte af en krij-gen een geleidelijn voor slechtzien-

-reikbaar zijn. De bussen zijn al eerderaangepast aan de nieuwe richtlijnenvoor toegankelijk vervoer en zijn ge-lijkvloers gemaakt.

TIJDELIJKE BUSHALTES De werkzaamheden starten in juni

haltes worden in één keer aangepast.

zodat de buslijnen tijdens de werk-zaamheden hun gewone route kun-

mensen gebruik maken van een tij-delijke halte.

Deze haltes worden aangegeven met verkeersborden aan de weg en infor-matieborden bij de halte. Het duurt tot eind van het jaar voordat alle bus-haltes zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen van toegankelijk openbaar vervoer.

18 bushaltes en 2 buspleinen in Berkelland worden verhoogd

Reizen met bus wordt voor iedereen makkelijkDe bus nemen wordt de komende jaren voor iedereen makkelijker gemaakt. Ook voor passagiers die slecht ter been of slechtziend zijn of een kinderwagen bij zich heb-ben, wordt het openbaar vervoer toegankelijker. Dit jaar gaat de gemeente Berkelland 18 bushaltes en twee buspleinen in Berkelland ophogen en gelijkmaken met de instap van de bus. De werkzaam-heden beginnen in juni en duren tot september.

In Ruurlo worden de volgende haltes en buspleinen opgehoogd naar een gelijkvloerse instap:

van ‘t Rikkelder

De subsidie is te krijgen voor de volgende maat--

de gemeente.

OP = OP De regeling start per 1 juni 2011 en duurt tot ui-

-

bij ons heeft ingediend laten wij weten of u in aanmerking komt voor de subsidieregeling. Wij

eerst maalt’ en ‘op = op’. De woningen moeten

OFFERTES De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd in de periode 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. De maatregelen

-sidie uitkeren. Bij de aanvraag moeten offertes overlegd worden.

WEES ER SNEL BIJ -

ces dat de subsidiepot binnen twee weken leeg

bij te zijn!

AANVRAAGFORMULIER

is vanaf 1 juni 2011 te downloaden via gemeente-

aanvraagformulier verkrijgbaar in de Gemeente-winkel in Borculo.

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in woningen ook in 2011De subsidieregeling Achterhoek Bespaart

-ten weer 300 Berkellandse huiseigenaren de mogelijkheid te bieden om maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor energie-besparende maatregelen in hun woning. Hiermee willen we huiseigenaren van wo-ningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en kli-maat.

Page 6: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Wat is: A. Pleren.

B. Boksenbier.

C. Wallee.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Allereerst zal er een echte circus in-gang zijn met echte rode gordijnen, net als in een echt circus! Eenmaal binnen in de tent zal natuurlijk de zandbak, ieder jaar weer een succes-

nummer, niet ontbreken. Maar er ismeer! Wat te denken van een échteclown! Deze Pipo zal er alles aan doenom met de kinderen plezier te ma-ken. Daarnaast zal een kinder discoshow voor entertainment zorgen enzullen er spelletjes en wedstrijdengehouden worden met als thema na-tuurlijk.. circus!

Voor de jonge artiesten liggen erjongleer ringen, diabolo’s, jongleer-ballen en kegels klaar zodat ze zichnaar hartenlust kunnen uitleven. Na-tuurlijk zal er ook dit jaar voldoendegratis ranja en snoep verkrijgbaarzijn voor de kids.

Dus dames en heren, jongens en meis-jes, komt dat zien, komt dat zien, hetcircus komt naar Reurpop! Gratis en-tree voor alle kinderen t/m 12 jaar!

Hoog geëerd Reurpoppubliek!Ruurlo - Dames en Heren, jongens en meisjes, komt dat zien komt dat zien! Het circus komt naar Reurpop! En wel op zondagmid-dag 19 juni. Speciaal voor de kin-deren t/m 12 jaar is er op zondag-middag weer de kindertent. Ieder jaar wordt deze tent speciaal voor de kinderen ingericht zodat ook de kleinere Reurpop bezoeker-tjes kunnen genieten van het Reurpop festijn! Dit jaar heeft de kindertent als thema ‘circus’ en zal voor de kinderen van alles te doen zijn wat hiermee te maken heeft.

De spelers v.l.n.r. Jaap Freken, Johan Rouwenhorst, Toon Buunk en Leo Buunk.

Kasteel A kampioen!

Ruurlo - De biljarters van Kasteel A kampioen 2010 - 2011.

Een chip is zo groot als een rijstekor-rel en wordt eenmalig onder de huid geplaatst. De chip bevat een uniek nummer wat afgelezen kan worden met een speciale ‘chipreader’.

Via de databank kan vervolgens het adres en telefoonnummer van de ei-genaar worden achterhaald. Het is dan ook belangrijk dat deze adresge-gevens correct zijn.

Het LICG wijst erop dat huisdiereige-naren ervoor zorgen dat deze gege-vens up-to-date blijven, ‘identificeren, registreren en controleren!’

HOE CONTROLEERT U DE REGISTRATIE VAN HET CHIPNUMMER?Er bestaan diverse databanken waar-op huisdieren geregistreerd staan.Nadat uw huisdier bij De GraafschapDierenartsen van een chip is voor-zien, wordt de registratie door uwdierenarts verzorgd bij de Nederland-se Databank Gezelschapsdieren. Omde gegevens te controleren kunt kij-ken op www.chipnummer.nl waaropNederlandse databanken zijn aange-sloten. Hier vult u het chipnummer van uwhuisdier in, die u kunt vinden in zijn/haar vaccinatieboekje of paspoort. Nahet invullen van het nummer ziet uop deze site of uw dier bekend is bijeen van de databanken. Als u door-klikt naar de betreffende databank,kunt u de gegevens controleren. Metname is een juist telefoonnummervan groot belang voor het opsporenvan een vermist dier.

HEEFT U EEN HOND OF KAT, MAAR IS DEZE NOG NIET GECHIPT? Dan kunt u bij De Graafschap Die-renartsen tijdens de maanden juni enjuli uw huisdier laten chippen vooreen gereduceerd tarief. Komt u alleenvoor het chippen? Dan wordt er geenconsult berekend! Voor het makenvan een afspraak zijn wij op werkda-gen bereikbaar op telefoonnummer0575-587888. Voor meer informatiekunt u ook kijken op onze websitewww.degraafschapdierenartsen.nl

Identificeren, registreren en controleren!Al enkele jaren ondersteunt De Graafschap Dierenartsen de Juni chipmaand van het LICG. “ Maak van je dier geen asielzoeker” luidt de slogan vanuit het Lan-delijk Informatie Centrum Ge-zelschapsdieren. Ook dit jaar on-dersteunt de dierenartspraktijk de actiemaand, maar breidt deze actie uit tot en met juli! “Wij vinden het belangrijk dat huis-dieren gechipt zijn. Het komt regelmatig voor dat huisdieren bij ons binnengebracht worden en de eigenaar nog niet bekend is. Op het moment dat het dier een chip heeft, kan de eigenaar gelijk op de hoogte worden ge-steld”, aldus Erik Stoelhorst, dierenarts bij De Graafschap Dierenartsen.

De start en het einde van de drie toch-ten was op het evenemententerrein De Hietmaat in Hengelo Gld. De start was elke dag tussen 11.00 en 12.30 uur. Uiterlijk om 18.00 uur moesten de deelnemers weer terug zijn. De deelnemers konden alle drie routes rijden, maar één of twee routes was ook mogelijk. De afstanden van alle routes waren ongeveer dertig kilo-meter.

Op de eerste dag, 27 mei, werd het evenement geopend door Martien Plevier, voorzitter van de Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse. Vorig jaar is het een stichting gewor-den, maar de organisatie is in handen van de drie verenigingen: In Stap en Draf uit Hengelo, In de Reep’n uit Vorden en Onder de Zweppe uit Zel-hem. Leden van deze verenigingen hadden in hun eigen gebied mooie routes uitgezet.

Op de eerste dag (27 mei) deden 55 deelnemers mee, verdeeld in 40 men-ners en 15 ruiters. De route ging rich-ting Vorden, Linde en omstreken. De

tweede dag (28 mei) gingen 65 deel-nemers (40 menners en 25 ruiters) van start voor de route Hengelo en omgeving richting het Zand en de buurtschappen Veldhoek en Vars-sel. De slotdag (29 mei) trok 77 deel-nemers (55 menners en 22 ruiters). Hier ging de route richting Zelhem en omgeving met onder meer het buitengebied van Halle.

De leden van de drie menverenigin-gen hadden mooie routes uitgezet die voerden voor een groot deel over onverharde wegen. Er waren weg-getjes opgenomen die normaal niet toegankelijk zijn. Speciaal voor dit evenement waren ze open gesteld door de landgoedeigenaren. “Als or-ganisatie zijn we daar heel blij mee”, zeggen Wim Kruisselbrink en Mar-tien Plevier van de stichting. Van de mogelijkheid voor overnachting met pensionstalling voor paarden, is steeds meer belangstelling. Hier wordt redelijk gebruik van gemaakt. “Anderen laten alleen hun paard bij een boer achter en rijden zelf met hun auto naar huis”.

Helmy en Berry uit Zelhem doen mee met een aanspanning met een Half-linger. Ze doen voor de eerste keer mee en rijden alle drie dagen de rou-tes. “Het is heel goed georganiseerd. Er zijn onderweg stempelposten, toi-letten en er is water voor paarden. Al-les is perfect geregeld. Het is leuk om mee te doen en er is onderling ook veel contact. We rijden in deze omge-ving wel vaker, maar dit is toch weer anders”, zeggen beiden. Cilia Hey-ting en haar partner Jeen uit Ruurlo doen mee met een aanspanning die getrokken wordt door twee Welsh pony’s. Het is voor de eerste keer dat ze meedoen en doen alle drie dagen mee. Ze zijn lovend over de mooie routes en de goede verzorging van het evenement.

De opzet van de Paarden Meerdaagse is dat menners en ruiters op een ge-moedelijke manier en in een rustige sfeer de mooiste plekjes in de ge-meente Bronckhorst ontdekken. Er waren allerlei paardenrassen te zien.

Veel pony’s maar ook grote paarden zoals Friezen, KWPN en Belsen. De organisatie van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse was na afloop tevreden over het verloop. De be-langstelling neemt toe. Volgend jaar krijgt het een vervolg.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Menners en ruiters genieten van Bronckhorst

Hengelo - Met succes werd voor de derde keer de Bronckhorster Paar-denmeerdaagse gehouden. De driedaagse tocht werd gehouden op 27, 28 en 29 mei. Er waren veel deelnemers, zowel menners als ruiters. Zij waren heel tevreden over de mooie routes en de perfecte organisatie van het evenement.

Voorganger is Jansje Ruiterkamp uitBathmen. De dienst begint om 10.00uur. Een kerkdienst in de moeder-taal, het Achterhoeks dialect, komtzo dichtbij. Kom ook eens en maakhet mee, het raakt je.

Thema ‘Weggoan en thuuskomm’n’

Kerkdienst in Achterhoekse streektaalBarchem - In de Hervormde kerk in Barchem wordt zondag 5 juni een kerkdienst in de Achterhoek-se streektaal gehouden. Het the-ma zal zijn ‘Weggoan en thuus-komm’n’.

Page 7: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

En zo kan het gebeuren dat de Ruurlo F6 alsnog de kampioentitel voor zich

opeiste. De pupillen werden afgelo-pen weekeinde tijdens het jaarlijkse

jeugdkamp alsnog officieel gehul-digd.

Op de foto van links naar rechts: Jort Bressers, Ries Schuurman, Rik Ver-schuren, Jonathan Slot, Sebe van Tuil, Bart Ribbers, Lars Roekevisch, Joep van den Berg en Niels Bonsel.

Ruurlo F6 gehuldigd tijdens pupillenkamp

Ruurlo - Waren ze nu wel of geen kampioen geworden. De pupillen van Ruurlo F6 waren er in eerste instantie vanuit gegaan dat Bon. Boys F9 uit Haaksbergen de kampioensvlag mocht hijsen op basis van een beter doel-saldo. Maar dat bleek uiteindelijk toch niet doorslaggevend te zijn. Het onderlinge resultaat telde. In die viel in het voordeel van Ruurlo uit.

De makelaars leverden adressen aan van bewoners die in 2010 in Ruurlo zijn komen wonen en de 7 bestuursle-den hebben in totaal 119 Welkomst-boxen rondgebracht. De Ruurlose Ondernemers Vereniging zet zich in om de leefbaarheid en het

winkelklimaat in Ruurlo te vergro-ten. Zo organiseert de ROV jaarlijks een feestelijke PallumZundag, de in-tocht van Sinterklaas, de krasloten-actie en de Reurlse Winterdag. Maar de ROV doet meer. Zij verzorgt ook de feestverlichting en versieringen

op speciale hoogtijdagen, de beplan-ting van de bloembakken en, niet te vergeten, het sneeuwruimen in barre winterse perioden.

De Welkomstboxen bleken een goede manier om nieuwe inwoners te intro-duceren bij het uitgebreide onderne-mersaanbod in Ruurlo. Want, wat u ook nodig heeft, bijvoorbeeld een hypotheek, verzekeringen, een jas of lekkere rookworst - Ruurlo heeft het!

De ROV verwelkomt nieuwe inwoners

Ruurlo - De Ruurlose Ondernemers Vereniging heeft eind 2010 en begin 2011 een actie georganiseerd om nieuwe inwoners van Ruurlo te verwelkomen. Dit gebeurde door middel van een Welkomstbox, waarin de leden-ondernemers waardebonnen en cadeautjes hadden gedaan.

De inbraak is vrijdagmiddag 27 mei ontdekt. Het is nog onduidelijk hoe men de schuur is ingekomen. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

Gereedschap weg bij inbraak schuurRuurlo - Bij een inbraak in een schuur bij een woning aan de Buitenvelderweg in het Ruurlose buitengebied is gereedschap gestolen.

Er zijn weer mooie looproutes uitge-zet waarbij genoten kan worden van het mooie buitengebied van Ruurlo en omstreken. Zoals gebruikelijk zal er iedere avond gestart worden vanaf woonzorgcentrum De Bundeling tus-sen 18.00 en 18.30 uur (behalve op vrijdag). Vrijdag zullen de starttijden

per afstand verschillend zijn zodat al-le wandelaars gezamenlijk om 20.00arriveren bij de Kerst Zwartschool.Vanaf dit punt zullen de deelnemersonder de muzikale begeleiding vande Sophia’s Lust door het dorp naarDe Bundeling wandelen. Op vrijdag3 juni vindt de voorinschrijving van 20.00tot 21.00 uur bij café De Keizerskroonplaats. Inschrijven op maandag- endinsdagavond is ook mogelijk. JongGelre Ruurlo hoopt dat de vierdaagseevenals voorgaande jaren weer eengezellig festijn gaat worden. Voormeer informatie kunt u terecht bijSander Dijkman, tel. (0573) 452646 ofAnniek Langermans, (0573) 452383.

Van 6 tot en met 10 juni

Avondwandelvierdaagse RuurloRuurlo - Evenals voorgaande ja-ren organiseert jongerenvereni-ging Jong Gelre Ruurlo ook dit jaar weer de jaarlijkse avondwan-delvierdaagse in Ruurlo. Deze zal volgende week van 6 tot en met 10 juni plaatsvinden. Wederom is er dit jaar de mogelijkheid om uit drie afstanden te kiezen, na-melijk vijf, tien of vijftien km.

Liesbeth Wolthekker heeft jarenlange ervaring als schoonheidsspecialiste. Sinds een paar jaar is zij overgegaan op de behandelingmethode van Dr. Hauschka. Deze methode kenmerkt zich door de holistische (kijkend naar het hele lichaam) en antroposofische benadering. Belangrijk daarbij is het feit dat de mens in zijn geheel wordt bekeken en niet in delen. Bij Liesbeth Wolthekker kunt u verschillende be-handelingen ondergaan.

U kunt kiezen uit een ontspannings-behandeling, een reinigings- of een revitaliseringbehandeling. De behan-deling werkt door op lichaam, ziel en geest. Daarbij wordt de lymfestroom op gang gebracht door middel van een lymfestimulerende massage. Dit is een massage op de lymfebanen die door iedereen als zeer weldadig wordt ervaren.

Afvalstoffen worden versneld afge-voerd waardoor men zich uitgerust, ontspannen en energieker voelt. De-ze behandeling zorgt ervoor dat uw schoonheid gaat stralen en u zich als herboren voelt. Zonder belastende

afvalstoffen komt alles meer in ba-lans waardoor de mens beter functi-oneert. Ook kunt u bij haar terechtvoor bijvoorbeeld epileren en het ver-ven van wimpers en wenkbrauwen.Tijdens de behandeling laat de Ruur-lose schoonheidsspecialiste u kennismaken met de producten van Dr.Hauschka. Deze producten zijn hon-derd procent natuurzuiver. Dat bete-kent dat er voor de bereiding van deproducten uitsluitend gebruik wordtgemaakt van het beste uit de natuur.Synthetische conserveringsmidde-len, kleur- en geurstoffen makenhier geen deel van uit en vanzelfspre-kend wordt er niet op dieren getest.Door de producten van Dr. Hauschkawordt uw huid gestimuleerd in haarnatuurlijke werking en wordt daar-door niet extra belast.

AFSPRAAK MAKENBent u nieuwsgierig geworden naarwat Dr. Hauschka voor ú kan beteke-nen? Belt u Liesbeth Wolthekker ge-rust voor het maken van een afspraakof voor informatie, tel. (0573) 451105.In de maand juni heeft ze een speci-ale kennismaking behandelingsactie.

Bij schoonheidsspecialiste Liesbeth Wolthekker

Onderga een Dr. Hauschka schoon-heidsbehandeling

Ruurlo - Dr. Hauschka is het honderd procent natuurzuivere cosme-ticamerk dat de huid opnieuw in evenwicht brengt en stimuleert omzichzelf te onderhouden. Naast de decoratieve cosmeticalijn en eenuitgebreide serie producten voor gezicht, lichaam en haar, bestaat erook de Dr. Hauschka behandeling. Bij schoonheidsspecialiste LiesbethWolthekker in Ruurlo wordt gewerkt volgens deze unieke behandel-methode. En dat is een energieke ervaring.

Liesbeth Wolthekker heeft jarenlange ervaring als schoonheidsspecialiste. Sinds een paarjaar is zij overgegaan op de behandelingmethode van Dr. Hauschka.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Page 8: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Een speler komt uit Montenegro, dit houdt verband met de strategische samenwerking die Schuurman BRC is aangegaan met de club VK Budva M:TEL uit Montenegro. Mede door deze samenwerking wil BRC zich de komende jaren verder ontwikkelen in Europa. Zowel de jeugd als het de herenselectie kan regelmatig sparren

met de top van Europa. Via Budva zijner diverse mogelijkheden om tegenandere teams te spelen en gezamen-lijk te trainen, zoals Jug Dubrovnik, Primorje/EB en Partizan/Raifeissen uitBelgrado. De andere speler, Lars vander Laan (21), heeft de jeugdopleidingbij AZ & PC uit Amersfoort doorlopenen hij heeft in de Keistad enige jarenhoofdklasse ervaring opgedaan. Van-uit de AZ & PC opleiding is hij doorge-stroomd naar de nationale jeugd enA-selectie. Lars van der Laan was eenvan de spelers van het Jong Oranje-team, dat in 2009 vierde is gewordenop de EJK in Istanboel.

Nieuwe spelers voor Schuurman BRCBorculo - Landskampioen water-polo Schuurman Borculo Ruurlo Combinatie heeft zich in de afge-lopen week voor het komend sei-zoen versterkt met twee nieuwe spelers.

Voorzitter Janny Wassink doelt hier-mee op de toekomst van de NBvP/Vrouwen van Nu Ruurlo. ,,We zijn een actieve afdeling. De talloze acti-viteiten die we organiseren en die de leden zelf aandragen worden uiter-mate goed bezocht door onze leden. We staan midden in de maatschap-pij en de Ruurlose gemeenschap en voor elke discussie open en zijn een gezellige en creatieve club van he-dendaagse vrouwen. En al onze com-missies en besturen zijn goed bezet.” Kortom de grootste vrouwenvereni-ging van Ruurlo is springlevend on-danks haar gepensioneerde leeftijd die de vereniging deze week bereikt. NBvP/Vrouwen van Nu Ruurlo viert zaterdagmiddag 4 juni namelijk haar 65-jarig bestaan. Een speciale jubile-umcommissie bestaande uit Marian Tragter, Henny Klokman, Dini Lig-terink en Marietje Neerlaar hebben een afwisselend feestprogramma sa-mengesteld voor de leden. Hoe het programma er uitziet blijft tot op de dag een verrassing voor de 175 leden tellende vereniging. ,,Zelfs ik weet niet wat ons te wachten staat”, zo zegt Janny Wassink (54) die al dertig jaar lid is van de Ruurlose afdeling. Janny werd in vergelijking met anno 2011 relatief op jonge leeftijd lid van de toen nog Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen geheten vereni-ging. Evenals de leden van de jubi-leumcommissie was ze geen lid van plattelandsjongerenorganisatie Jong Gelre Ruurlo. En dat is wel opvallend. Marietje Neerlaar: ,,Jong Gelre Ruurlo was in onze jonge jaren niet zo actief in tegenstelling tot nu.” NBvP/Vrou-wen van Nu Ruurlo is een vereniging van vrouwen die een breed scala aan creatieve, sportieve- en culturele acti-viteiten voor haar leden organiseert. Oprichters van de afdeling Ruurlo wa-ren 65 jaar geleden de wat beter gesi-tueerde vrouwen van Ruurlo. Onder

leiding van mevrouw Esselink-Kok uit Lochem van de provinciale organi-satie was de vrouw van dominee Van Arkel samen met mevrouw Klomp en Elkink één van de initiatiefnemers en grondleggers van de afdeling. De officiële oprichting vond op 4 juni 1946 in café Kerkhoven plaats. De lo-catie van oprichting is nog steeds de locatie waar de vrouwen elkaar bijna maandelijks treffen. Café-restaurant De Tapperij vormt namelijk voor de meeste activiteiten de locatie van sa-menkomst.

BIBLIOTHEEKKenmerkend uit het verleden waren de bustochten die de vrouwen voor de ouderen uit Ruurlo organiseerden. Na verloop van tijd zijn die reisjes ko-men te vervallen en organiseerden de vrouwen ook jaarlijks een kerstfeest voor de ouderen. Dit feest wordt nog steeds georganiseerd voor de Ruur-lose ouderen. De wieg van de huidige bibliotheek stond eveneens bij de plattelandsvrouwen. In 1951 riepen de vrouwen ‘De Boekenkist’ in het leven waar leden een boek konden lenen. Later is hieruit de Nuts bibli-otheek ontstaan met toegang voor iedereen. Een leuke inkomstenbron voor de vrouwen is momenteel de organisatie van de jaarlijkse rommel-markt. Janny Wassink: ,,Het is een leuke inkomstenbron waarmee we talloze activiteiten binnen onze ver-eniging kunnen ondersteunen.”

INSTROOMDe instroom van nieuwe leden is momenteel beperkt en veelal zijn de vrouwen dik veertigers als ze lid wor-den. ,,Maar eerder kun je ze ook niet binnenhalen. De vrouwen moeten eerst een beetje gesetteld zijn”, zo ver-klaart de voorzitter. Tien procent van de leden is jonger dan 55 jaar blijkt uit een telling van Janny Wassink.

Veertig procent is tussen de 55 en 65 jaar. Janny ziet de toekomst van af-deling Ruurlo rooskleurig tegemoet. Samenwerken doen de ‘Vrouwen van Nu’ ook met de andere plaatselijke vrouwenverenigingen. Niet intensief, maar toch. Er wordt zo af en toe een gezamenlijke avond georganiseerd in samenwerking met Visie en Passage. Janny: ,,Dat is een goede zaak. We zijn wel verreweg de grootste club. Maar natuurlijk hebben we diverse raakvlakken.”

UITDRAGENNaast de maandelijkse bijeenkomsten

op informatief of creatief gebied kent afdeling Ruurlo ook allerlei commis-sies en ‘clubjes’ binnen de vereniging die elkaar regelmatig of bijna weke-lijks treffen. Voorbeelden: een agra-rische commissie, een reiscommissie, een volksdansgroep, twee tuinclubs, een leeskring, een zangkoortje en een yogagroep. Naast het bestuur on-derhouden de wijkhoofden (16) ook nauwe contacten met de leden. De wijkhoofden verzorgen onder meer de post en de contributie-inning en ‘lief en leed’. Kortom een bezige afde-ling die zoals het letterlijk in de statu-ten staat als doel heeft een vereniging

te zijn door vorming en ontwikkelingvan vrouwen hun besef van verant-woordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, inhet bijzonder in plattelandsgebieden.Janny Wassink: ,,Dat is heel formeelen een mond vol. Waar het kortwegop neer komt is dat we een gezelligeen creatieve club van hedendaagsevrouwen zijn. Niet voor niets heeft de landelijke organisatie aan de ver-enigingsnaam enkele jaren geleden de titel Vrouwen van Nu toegevoegd.We zijn vrouwen van nu anno 2011.En dat we willen naar buiten toe ookuitdragen.”

Ruurlose afdeling viert 65-jarig bestaan

NBvP/Vrouwen van Nu op toekomst voorbereidRuurlo - Er wordt wel eens gezegd: ,,Een slimme meid is op haar toe-komst voorbereid, maar een plattelandsvrouw neemt daarbij het voor-touw.” Wie die pakkende slogan heeft bedacht weet voorzitter Janny Wassink van de Ruurlose afdeling van de NBvP/Vrouwen van Nu niet. Maar desbetreffende persoon die de slogan bedacht heeft is zijn (of haar) gewicht in goud waard. Immers ‘de slimme meid’ is typisch zo’n uitspraak die je nooit meer vergeet.

Het bestuur van de NBvP/Vrouwen van Nu Ruurlo: Achterste rij v.l.n.r.: Marian Tragter, Janny Wassink en Mini Klein Bluemink. Voorste rij v.l.n.r.: Adrie Mackaay, Reina Schotsman en Gerrie Halfman Vooraan zittend: Henny Klokman.

De turners kwamen uit onder meer Dalfsen, Vriezeveen, Borne, Deven-ter, Duiven, Silvolde en Eibergen. De in totaal veertien juryleden de-den hun uiterste best om zo eer-lijk en precies mogelijk te jureren. De juryleden kwamen uit Overijs-sel en Gelderland, waaronder Irma Klein Brinke uit Ruurlo die in deze finale het onderdeel brug jureerde. Om deze finalewedstrijd te kun-nen organiseren moesten er vanuit de Ruurlose gymnastiekvereniging RGV vele vrijwilligers meewerken. De plaatselijke EHBO droeg ook haar steentje bij om eventuele ongeluk-jes of verwondingen te verzorgen. Een van de EHBO vrijwilligers was Moenk Tackenkamp die recent was geslaagd voor haar EHBO diploma. Diverse werkzaamheden werden door selectieleden van RGV Ruurlo verzorgd, namelijk Bram Smalen, Timon Lobeek en Tom van Duren. Door deze jongens werden onder andere jurybriefjes opgehaald, kof-fie en broodjes rond gebracht en de

kassa beheerd bij de ingang voor de entreeheffing. De cijferinvoer moest natuurlijk met de groots mogelijke accuratesse gebeuren. Dit werd ook door vrijwilligers gedaan: namelijk door Milou Boswinkel en Laura Tem-mink. Deze beide ‘dames’ hebben drie wedstrijden zeer nauwkeurig de cijferinvoer verzorgd. Het geluid en muziek werd verzorgd door Rudi Boswinkel die tevens zitting heeft in de activiteitencommissie van RGV Ruurlo.

Het draaiboek van de wedstrijdor-ganisatie werd verzorgd in samen-spraak met de Productgroep van Turnen Heren District Oost. De wedstrijdleiding voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie was in handen van Charles Wansink uit Ruurlo. Tijdens de wedstrijd werden de turners vanaf de tribunes gade-geslagen door meegereisde ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen en allerlei belangstellenden. De tribu-nes waren geheel bezet zodat er nog

vele stoelen moesten worden bijge-zet om iedereen een mooie zitplaats te verzorgen. De belangstelling was uitzonderlijk groot voor deze finale wedstrijd. De bezoekers werden dan ook niet teleurgesteld door de tur-ners die er een spetterende wedstrijd van maakten.

HOOG NIVEAUIn deze finale werd op een hoog niveau geturnd, dit bleek wel uit de cijfers die erg hoog waren voor een finale wedstrijd. Iedere turner deed zijn uiterste best om zo hoog mogelijk te eindigen om uiteinde-lijk op de hoogste podiumplaats te eindigen, namelijk de eerste plaats. Er werd geturnd in de klasse benja-min niveau 15, 14, 13 en 12, instap niveau 15, 14, 13 en 12, pupil niveau 14, 13, 12 en 11, jeugd niveau 13, 12 en 11 en een groep van junior 1 ni-veau 11/12. Er werden in totaal drie wedstrijden geturnd waarvan de eer-ste begon om 9.20 uur en de derde wedstrijd eindigde om 17.50 uur. Er waren diverse medailles te verdelen over de diverse niveaus.

Wie geïnteresseerd is naar de uitsla-gen van deze wedstrijden kan deze bekijken of downloaden van de site van de KNGU district Oost: www.oost.kngu.nl

District Oost van KNGU te gast in Ruurlo

Districtsfinale turnen verloopt vlekkeloosRuurlo - Het was zaterdag 28 mei een drukte van jewelste in sporthal ’t Rikkenhage. Er werd in de Ruurlose sporthal namelijk gestreden om het districtkampioenschap Turnen Heren van het district Oost Nederland van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie waar-aan verenigingen uit Gelderland en Overijssel deelnamen. In het to-taal deden aan deze finale wedstrijd 43 verenigingen mee. Er waren 142 turners ingeschreven voor de districtkampioenschappen.

Pianohouse speelt alleen maar num-mers die op verzoek van de toeschou-wers wordt aangevraagd. Via speciaal ontworpen bierviltjes kunnen men-sen opschrijven welk nummer ze graag willen horen. De viltjes worden naar het podium gebracht en vervol-gens zal er gespeeld worden. Vervol-gens kan er uit volle borst worden

meezongen. Ook lekker swingen is iets dat niet weg te denken is bij eenoptreden van Pianohouse. The Pianohouse werd eind 2005 inNederland opgericht door ErnestoOosthuizen. Amerikaanse pianobarsfascineerden hem. De entertainendepianist, flexibel inspelend op sfeerdoor het honoreren van verzoeknum-mers moest de basis zijn van zijn ei-gen Hollandse concept. Duidelijk an-ders dan de collega’s op de boulevardvan Scheveningen, met een mix vanervaren en jonge talentvolle muzi-kanten en allround repertoire in eenfrisse en sprankelende uitvoering. De muzikanten houden op ieder mo-ment feeling met het publiek. Aan-vang 22.00 uur.

Repertoire in frisse en sprankelende uitvoeringThe Pianohouse bij De NaoberRuurlo - Zondagavond 12 juni komt de Pianohouse naar café Nao-ber in Ruurlo. Wat in Amerika al jaren lang een bekend fenomeen is, wordt tegenwoordig ook in Neder-land op de kaart gezet. Muzikan-ten met een piano en gitaar nemen plaats op het podium en wachten op de inbreng van het publiek.

Page 9: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Het jaarlijkse Bruilse buurt- en volks-feest kenmerkt zich door haar klein-schaligheid, compactheid en gezellig-heid. Zeker omdat dit jaar de muzi-kanten van De Sleppers zaterdagmid-dag tijdens de volks- en kinderspelen en de kleedjesmarkt hun podium in de tent verruild hadden voor een boerenwagen die op de feestweide was geparkeerd. Adrem reageerden Ype-Jan Banda, Rick Kamperman, Peter Weenk en Michiel Ras op het geen wat voor hun ogen gebeurde. Tot schutterskoning 2011 werd Evert

van de Visger uitgeroepen. Na 235 schoten schoot Evert in de vijfde schietronde de laatste houten resten van de vogel naar beneden. Het was voor de derde keer in de geschiede-nis dat de Ruurloër tot koning van De Bruil werd uitgeroepen. De laatste keer was dertig jaar geleden. Dinie Hendriksen werd bij het vogelgooien tot koningin gekroond. Jeugdprinses werd Laura Uenk. Als sluitstuk van het middagprogramma begeleidden zaterdag de vier muzikanten van De Sleppers de altijd spectaculaire stoe-

lendans. Dit jaar stonden er voor de ‘dans’ stevige oude caféstoelen in een grote kring opgesteld. Vorig jaar sneuvelden door het fanatisme van de deelnemers maar liefst zeven stoe-len. Ook nu werd het meubilair niet ontzien. Duw- en trekwerk leverde de nodige hilariteit op. Zaterdag werd het Bruilse feestprogramma rond het middaguur geopend met een kleine net verzorgde (kinder)optocht ge-volgd door diverse volks- en kinder-spelen en een kleedjesmarkt. Niet na-dat eerst wethouder Fredm Mulkens van de gemeente Berkelland iedereen welkom had geheten. Zaterdagavond deinde onder leiding van Hans Keu-per de tent op en neer op muziek van de populaire dialectband Boh Foi Toch.

Zondagmorgen vertrokken onder leiding van Bennie Hanskamp bijna zeventig oldtimer tractoren voor de Asperge toertocht met als rustlocatie aspergeboerderij Ten Broeke in Lo-chem. De Edelweiss Kappele uit Gelse-laar besloot zondagmiddag muzikaal het afwisselende feestprogramma. In samenwerking met jongerenver-eniging Jong Gelre Ruurlo werd het Bruilse feest vrijdagavond geopend met het trekkersleppen. Met vereen-de krachten trokken zestien teams (zes personen) landbouwtractoren voort. Na afloop van het trekkerslep-pen trad de Vordense band Woodstar in de feesttent op.

UITSLAGEN BRUILS FEEST 2011: Vogelschieten: Koning: romp en staart: Evert van de Visger; kop: Herman Uenk; rechtervleugel: Gerwin ter Maat; linkervleugel: Wim ter Maat.

Vogelgooien: Koningin:romp: Dinie Hendriksen; staart:Linda Mercellina; kop: Ineke Vruggink; lin-kervleugel: Janny Wassink; rechter-vleugel: Gretha Faber.

Klepelschieten Jeugd:1. Laura Uenk(jeugdprinses); 2. Rick Peters; 3. Sam Hendriksen.

Klepelschieten volwassenen: 1. Appie Hendriksen; 2. Wim Langenbarg; 3. Johanna Wolsink.

Schijfschieten: 1. Wim Langenbarg; 2. Maik Hendriksen; 3. Appie Hendriksen.

Ringsteken met paard en dogkar 1. Henk Peters; 2. Linda Goorman; 3. Marise/Arjan Klein Bluemink.

Stoelendans kinderen: 1. Lisa de Graaf; 2. Sam Hendriksen; 3. Bernard van Delft.

Stoelendans vrouwen1. Irma Buunk; 2. Nathalie van Koppen; 3. Ans van Delft.

Stoelendans mannen: 1. Jan Bats; 2. Rick Peters; 3. Erwin Zieverink.

Prijs van boodschappenmand ra-den: Jolanda Peters: op 13 eurocent nauwkeurig.

Fietsen tegen de klok: 1. Rick Peters en Lisa de Graaf; 3. Job Geurtsen.

KINDEROPTOCHTEenlingen: 1. Joshua Mercellina (Mafketel & Bel-hamer); 2. Gijs te Winkel (Marsman)3. Lynn Coerts (Prinses op de fiets).

Duo’s: 1. Marise en Frederike KleinBluemink (Keukenprinsessen); 2. Jor-di en Stijn Buunk(Buurman & Buur-man); 3. Rachel en Vere van Koppen(Mega Mindy + hond Stoffer).

Groepen: 1. Silas, Harm, Marc, Em-ma, Fleur en Fleur (Sterke Sleppers);2.Marte, Jade en Marjolein(Zilverkoets)3. Suzan, Niek, Betteke, Tieme, Thom,Darren, Lynn, Alieke en Lieke (Drie-sprong 100 jaar).

Trekkersleppen: Winnaars: Jeugd-klasse: Groep 5/6: Sterke Trekkers;Groep 7/8: Sleppers zoeken naam. Vrou-wen: De Jopies; Mannen tot 600 kilo:DKR; Mannen boven 600 kilo: De Keet.

Evert van de Visger nieuwe schutterskoning

De Bruil opent reeks van volks- en schoolfeesten

De Bruil - Als eerste opende buurtschap De Bruil en Omstreken afgelo-pen weekeinde de reeks van buurt-, volks- en schoolfeesten in Ruurlo. Het werd op de feestweide achter café ’t Haantje aan de Stapeldijk een gezellig driedaags festijn. De festiviteiten werden uitermate goed bezocht. Het feestprogramma was omvangrijk en de weergoden waren de feestgangers ook goed gestemd.

Het nieuwe koningspaar en de jeugdprinses van De Bruil: Dinie Hendirksen, Laura Uenk en Evert van de Visger.

Suzan, Niek, Betteke, Tieme, Thom, Darren, Lynn, Alieke en Lieke tijdens de optocht methun creatie: Driesprong 100 jaar.

Stoere mannen verzamelden al hun krachten bij het Trekkersleppen.

De jeugd liet zich bij het trekkesleppen ook van haar beste kant zijn.

De stoet van oldtimertractoren stond onder leiding van Bennie Hanskamp.

Ook vrouwen namen zondagmorgen plaats achter het stuur van een oldtimer.

Maar liefst zeventig oldtimers namen deel aan de Bruilse oldtimertoertocht.

Page 10: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Daarom konden geïnteresseerden onlangs bij Univé aangeven welke in-stellingen een Victor Veilig verdien-den in verband met een bestaande onveilige verkeerssituatie. Univé gaf namelijk Victor Veilig poppen weg

in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Victor Veilig is een opval-lend kunststof mannetje dat weg-gebruikers attendeert op (spelende) kinderen in de buurt. Buurtvereni-ging De Pas (Haarlo), De Dorpsschool

(Vorden), Hessenstraat (Borculo), HW Heuvelschool (Borculo) en Buurt-vereniging Constantijnlaan (Ruurlo) werden tijdens de actieperiode aan-gemeld en kwamen als winnaars uit de bus. Linda Wezinkhof mocht na-mens het Univé-kantoor te Ruurlo de Victor Veilig poppen uitreiken. Mede namens haar collega’s hoopt zij dat Victor Veilig zal bijdragen tot een vei-liger verkeerssituatie!

Een verkeersveilige buurt met Univé

Veiligheid op straat vindt iedereen belangrijk. Toch zien we dat er in onze buurt regelmatig te hard wordt gereden. Zeker in een buurt waar kinderen spelen, zoals bij scholen, verenigingen en speeltuinen is dat onverantwoord.

Univé medewerkster Linda Wezinkhof (geheel rechts) overhandigt de poppen aan mevrouw Markink, mevrouw Smit, de heer Van der Weide en mevrouw Essink (v.l.n.r.).

Het team werd bezet door Roan Mombarg uit Hengelo gld, Genet te Slaa uit Heelweg, Aniek Reimes, Han-nah Wormgoor en Naomi Overkamp allen uit Eibergen. De eerste partij tegen judo A7 wisten ze met te win-nen met 30/20 in het voordeel van Buitink. De volgende partij tegen

judo Goes verloren ze met 20/30. Dekleine finale om de 3e plaats moestenze tegen Haaglanden, hier konden zede wedstrijden niet met overmacht inhun voordeel te beslissen en verlorenze met 20/30.De jongens tot 15 jaar debutant in ophet NK teams konden tegen Essinken Slingeland niet in alle gewichts-klasse’s winst behalen en werdenhierdoor 7e. Dit team werd vertegen-woordigd door Bastain Schumakeruit Zelhem, Luc van Hal uit Hengelogld, Joris Berends, Hengelo gld, Ste-ven Brockotter en Jan Willem Schok-kin uit Eibergen en Berend Luesinkuit Hengelo Gld.

NK Teams meisjes -12 jaar Buitink 5e plaats

Ruurlo - Het meisjes team tot 12 jaar van judoschool Leo Buitink behaalde zaterdag 28 mei jl in Nijmegen de 5e plaats van Neder-land. Voor de tweede keer wist het meisjes team van judoschool Leo Buitink tot 12 jaar het NK voor teams te behalen.

Bij deze huidanalyse bepalen we al-tijd eerst je huidtype. Pas dan weten we hoe gevoelig je huid is voor zon-licht. Ons huid analyse apparaat “de skinspecialist” meet uw huidcondi-tie nauwkeurig. In enkele seconden wordt er op basis van deze meting een passend zonadvies gegeven.

SMEREN IS GEZOND!Bij een goed zonadvies hoort ook zoncosmetica. Je hebt een mooie huid en dat wil je zo houden! Wij werken met het totaalconcept van het Italiaanse top merk [comfort zone]. [comfort zone] wordt geïnspi-reerd door de natuur. Natuurlijke

ingrediënten gaan hand in hand samen met de wetenschap voor op-timale resultaten. De verpakkingen zijn milieuvriendelijk en de produc-ten worden niet getest op dieren en zijn volledig goedgekeurd met een FDA keurmerk. Voor de ontwik-keling van de producten wordt al-leen gebruik gemaakt van (groene)energie, gewonnen uit zon, wind en water.Het [sunsoul] systeem van [comfort zone is de effectieve bescherming tijdens het zonnen. De argan olie in dit product is het schoonheidsgeheim van de Berber vrouwen, een ultieme antioxidant. Andere toevoegingen zorgen voor een elastische huid en voorkomen cel beschadiging tijdens het zon-nen.

Mijn huidige zonnebrandcrème de juiste? Wil men er zeker van zijn of de huidige zonnebrandcrème de juiste is? Breng deze mee en de schoonheidsspecialisten van Mar-tine Hair + Beautysalon geven U een eerlijk advies. Op donderdag 9 juni as. houden wij een [suns-oul] dag. Schrijf u nu in voor een gratis deelname aan deze test en gratis zonneadvies! Martine Hair + Beautysalon, Sint Michielsstraat 2B, Hengelo Gld, 0575-465715, www.martinehairenbeauty.nl

Gratis Zonadvies bij Martine Hair + BeautysalonHengelo - Geniet van de zon, maar denk aan uw huid. Wees lief voor je huid, bescherm hem goed! De zon is fantastisch maar heeft ook een ‘schaduwkant’. Je huid kan reageren met zonne-allergie, verbranding, huidver-oudering en in het ergste geval zelfs huidkanker! Martine Hair + Beautysalon neemt zonnen serieus, maar jou ook. Daarom is al ons personeel opgeleid en doen wij een huidanalyse d.m.v. onze skinspecialist. We luiste-ren naar uw wensen. En geven een gericht advies, waarbij jouw welzijn voorop staat.

Concerten waar eigenaars en musici Jack van Dodewaard en Rita Boshart meestal zelf musiceren. Deze inloop-concerten blijken een groot succes en Het Klavier gaat daar ook dit jaar mee door. Jack van Dodewaard speelt 4 ju-ni pianowerken en improvisaties uit eigen repertoire en Rita Boshart zingt alvast liedjes uit haar soloprogramma

‘Rita zingt…’ Een programma dat zein dit najaar volledig zal spelen inde Lindesche Molen. Hierin verteltze het verhaal van 35 jaar zingen enliedjes schrijven.

Het programma bij Het Klavier duurtin totaal een klein uurtje en de toe-gang is gratis! Voor wie dat wil, biedtdit inloopconcert ook de gelegenheidom nader kennis te maken met devele mogelijkheden die Het Klavier tebieden heeft. Na afloop is er dan ookde gelegenheid om van gedachten tewisselen over muziek, pianospelenen piano’s. Het volgende inloopcon-cert is 2 juli. Meer info op www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij Het KlavierVorden - Voor het derde achter-eenvolgende jaar organiseert Het Klavier aan de Ambachtsweg 2A (Industrieterrein Het Werk-veld) in de zomermaanden de zogenaamde ‘inloopconcerten’. Zo ook op zaterdag 4 juni vanaf 15.30 tot 16.30 uur.

Op 4 juni staan van 10.00 tot 12.00 uur de Ruurlose vrouwen paraat voor de ontvangst van de spullen bij de familie Ligtenbarg aan de Hallerweg 6 in Ruurlo.

NBvP/Vrouwen van NuInzameling spullen rommelmarktRuurlo - Zaterdagmorgen 4 juni kunnen er weer spullen ge-bracht worden voor de jaarlijkse rommelmarkt van de NBvP/Vrouwen van Nu Ruurlo die zaterdag 23 juli op het Kerkplein plaatsvindt.

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Beestachtig leuke vakantie! Dat er niet meer aan de grens gecon-troleerd wordt binnen de Europese Unie, betekent niet dat er voor het meenemen van huisdieren geen regels meer gelden. In de meeste landen bestaan nog altijd stren-ge voorschriften. Ze variëren van verplichte documenten en recente inentingen tot bloedonderzoeken en lange wachttermijnen. Niet alleen de douane, maar ook de camping-houder, hotelier of een agent op straat kan vragen aan te tonen of het huisdier aan de invoereisen vol-doet. Die regels zijn er niet zomaar. Ze dienen een belangrijk doel: de bescherming van de gezondheid van dier en mens. Ver van huis komt het dier immers in aanraking met allerlei insecten, parasieten en ziek-teverwekkers, waartegen het geen natuurlijke weerstand heeft. Deze kunnen niet alleen de gezondheid van het huisdier bedreigen, maar ook dat van de mens. Verplichte vac-cinaties tegen hondsdolheid (rabiës) en gezondheidscontroles vooraf hel-

pen dit risico te beperken. Voor het huisdier start de vakantie dan ook met een uitstapje naar de dieren-arts. Hij of zij weet welke parasieten het huisdier tegen kan komen op de betreffende vakantiebestemming en welke maatregelen de eigenaar hiertegen kan nemen. Zo kan het huisdier straks veilig mee op reis!

Tropische temperaturen Niet alleen in het buitenland maar ook in Nederland kan de temperatuur hoog oplopen. En daar zijn honden en katten minder goed tegen bestand als mensen. Honden en katten heb-ben namelijk alleen zweetklieren in de voetzolen en door middel van hijgen raken zij de warmte kwijt. Dit betekent dat binnen enkele minuten in een stilstaande auto het huisdier al oververhit kan raken. Laat een huisdier dan ook nooit alleen achter in de auto, ook het open houden van ramen biedt onvoldoende verkoe-ling! Voorkom ook grote inspanning overdag met warm weer, al wil de hond misschien nog zo graag verder

wandelen of spelen. Zorg ook voor voldoende schaduwrijke plaatsen en vers drinkwater. Door de grotere wandeling in de ochtend te plannen kan naast oververhitting ook voet-zoolbeschadigingen worden voorko-men. Tijdens de zomeravonden is het wegdek nog warm, waardoor voetzooltjes snel beschadigen.

www.degraafschapdierenartsen.nl

• Herkennen, behandelen en voor-komen van oververhitting!

• Vakantie, ook leuk voor uw huis-dier!

• Waarom mijn huisdier vaccineren?• Juni en juli chipactie!

Contactinformatie

Gezelschapsdieren0575-587888Landbouwhuisdieren 0575-587877Paard0575-587870

Dankzij de open grenzen binnen Europa, nemen steeds meer vakantiegangers hun hond of kat mee op reis. Geheel zonder gevaar is dat niet. Op tal van bestemmingen komen parasieten en ziekteverwekkers voor, die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kat en hond. Blijft het huisdier in Nederland dan verdient het ook extra aandacht. Honden en katten kunnen hun warmte moeilijker kwijt raken dan men-sen. Het ‘s avonds fietsen met de hond kan al oververhitting veroorzaken.

Tropische temperaturen en leuke uitstapjes voor huisdieren niet zonder gevaarVeilig de zomer door!

Page 11: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Hyundai Atos Prime 1.1 bj. 2004 57.300 kmSuzuki Swift 1.3 bj. 1998 145.000 kmOpel Corsa 1.2 S2 bj. 1997 164.800 kmNissan Primera 2.0 bj. 1997 139.900 km

ZOMERACTIE: BANDEN VOOR PERSONENAUTO’S, BESTELWAGENS, AANHANGERS EN CARAVANS

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.) Tel. (0575) 46 27 79 Fax (0575) 46 05 55

Opel Astra Caravan1.6 S ZR, 2000, 143.696 km

LBC by H&H

Trendy damesmodevoor gunstige prijzen

Koopzondagactie!ALLES 10% KORTING

Maak ook kennis met onze prachtige lingerie!!!

Burg. Galleestraat 6b, Vorden

Wij zoeken per direct een fulltime gastvrouw/heer

Ben jij representatief, gastvrij en houdt je van afwisseling?

Interesse? Reageren kan per mail [email protected]

t.a.v. Clemens Reijrink

Tel. 0544-371287 Hotel Restaurant Reijrink Lievelde

www.reijrink.nl

3 JUNI 4 JUNI 5 JUNI

5

5.00

0,-

Page 12: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Loon- Grond en StraatwerkOnsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Ambachtsweg 2b, Vorden0575-552794

www.het-klavier.nl

4 juni van 15.30 tot 16.30 uur

‘inloopconcert’piano improvisaties van en door

Jack van Dodewaard&

liedjes uit ‘Rita zingt…’door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS

HET KLAVIER

PIANO’S VLEUGELS

Boek nu voor de leukste zomer!

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo Tel: 0573 – 454 680 • [email protected]

Stationsstraat 7 • Zelhem

Tel. 0314 626 171 • [email protected]

www.reisburoavanti.nl

«»SCHEIDEN IN EEN DAG

Snel, goed en met respect uit elkaar.www.scheidenineendag.nl

«»

Burg. Galleestraat 97251 EA Vorden

tel. (0575) 55 13 81

Bovendien ontvangt u vrijdag en zaterdag, tegen inlevering van deze advertentie

10% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

Op de koopzondag geven we zelfs, tegen inlevering van deze advertentie

20% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

* Dit geldt alleen voor de afgeprijsde artikelen, niet in combinatie met andere acties/cheques.Openingstijden: Vrijdag 3 juni: 09.30 tot 21.00 uur.

Zaterdag 4 juni: 10.00 tot 17.00 uur. Koopzondag 5 juni: 12.00 tot 17.00 uur.

3JUNI

4JUNI

5JUNI

2010.

5 JUNI KOOPZONDAG in VORDEN

Page 13: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Diverse showroom BoxspringsHalve Prijs

PARKEREN VOOR DE DEUR Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Spreien 20-50% korting

Showroommatrassen

vanaf 159,-

Badmattenvanaf 10,-

Toilet + Bidetmatten

vanaf 5,-

Diverse showroomsLedikanten + bedbodems

20-50% KORTINGKeukensets

vanaf 5,-en nog veel meer

Badjassenheren - dames - kinder

vanaf 24,95

Hoofdkussenssynthetisch + veren + dons enz.

vanaf 15,-

HonderdenDekbedden

dons + wol + synthetisch

vanaf 29,-

HEEL VEELHOESLAKENS

jersey - katoen satijn - badstof

vanaf 5,-

Badhand-doekenvanaf 5,-

Badlakensvanaf 10,-

DUIZENDDekbed-

overtrekken1 persoons

vanaf 15,-2 persoons

vanaf 25,-litsjumeaux

vanaf 29,-

VERBOUWINGSTOTALE

LEEGVERKOOP

Page 14: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een ‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u zich ook aanmelden voor een gratis diner! Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via de website www.winnenmetweevers.nL

3-gangen menuHet menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De koks van de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website www.winnenmetweevers.nL

12 MAANDEN,

12 heerlijke

recepten

RESTAURANT VAN DE MAAND

j u n ifox partycentrum

In de maand juni zetten we de schijnwerpers op Party-centrum Fox in Vragender. Een trendy en stijlvol buffet-restaurant. Het samenstellen van je eigen voor-, tussen-, hoofd- en dessertgerecht doe je hier uiteraard zelf, maar door het overweldigende aanbod en de variëteit van de gerechten is het af en toe best achter de oren krabben. Bediening aan tafel is er voor de dranken en ook de borden worden telkens keurig uitgehaald. Hier-mee hebben Ton en Danielle Fox niet alleen een formule gevonden met een goede prijs/kwaliteit verhouding, maar ook met de juiste sfeer en in een eigentijdse verrassende setting. Italiaanse Saltimbocca staat deze maand als hoofdgerecht op onze kalender. Italiaanse invloed heeft ook de speciale culinaire avond die op 11 juni bij Fox op de agenda staat. De zomer is in aantocht. Raadpleeg de website voor de actuele buffetavonden, wekelijks van vrijdag tot en met zondag en zie dat, ook als feestlocatie, het partycentrum een geschikte plek is. Het is zelfs een offi ciële trouwlocatie. www.foxpartycentrum.nl

fox partycentrum: Italiaanse saltimbocca van Coquilles met lavarisotto en een lauw-warme pestodressing

Hoofdgerecht. Aantal personen: 10. Basisbereiding: zie www.winnenmetweevers.nl

Ingrediënten: 20 Jacobsmosselen (schoon) | olijfolie | grof zeezout | 20 plak-ken Serranoham. Voor de pesto: 1/2 ltr. olijfolie | 2 bosjes basilicum | 100 gr. pijnboompitten | 100 gr. Pecorinokaas | zout. Voor de risotto: 1 kg. risotto | 2 ltr. kippenbouillon | water | 2 teentjes knofl ook | 3 laurierblaadjes | 4 gesnipperde sjalotten | prikkers | peper en zout | 1 bosje lavas | geraspte kaas (Oude, Parmesaan of Pecorino).

Bereiding: Voor het opdienen: Oven voorverwarmen op 180 ºC. Lavas fi jnsnijden en deze samen met de geraspte kaas toevoegen aan de Risotto. De pesto licht verwarmen, de coquilles 3 min. in de oven op 180 ºC. Maak van de risotto per portie een bolletje en plaats deze midden op het bord. De coquille er bovenop leggen, besprenkelen met pesto en bestrooien met wat korrels grof zeezout. Garneer daarna af met een blaadje Lavas.

Weevers menu

Verschillende gerechtentafels waar onze koks

à la minute allerhande snoepereitjes

in het klein verzorgen. U bepaalt zelf welke

voor-, tussen-, hoofd- en dessertgerechten u eet!

28,50

www.foxpartycentrum.nl | Winterswijkseweg 13 | 7134 NB Vragender | 0544 37 14 27

Page 15: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

I N S TA L L AT I E - B A D K A M E R S - T E G E L S - N AT U U R S T E E N - S A U N A’ S

Vanaf 60,- p/m² incl leggen€ Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² €

incl btw geldig tot 1 juni 2011

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E [email protected] www.gotinkinstallatie.nl

TE KOOP GEVRAAGDAlle merken en bouwjaren

AUTO’S ENBEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André BoschkerRuurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682www.boschker.nl

Te koop: KIPPEN AAN DE LEGGoossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS

houtkachels gaskachels speksteenkachels pelletkachels

Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlVincent SpiegelenbergOude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

SLAGERIJ & SLACHTERIJ

BEERTENDorpsstraat 17 71 Tel. 0544-351205

Wegens vakantie zijn we 3 en 4 juni GESLOTEN.

��������������� ���������

meubelenparket

tapijtenlaminaat

slaapsystemengordijnen

zonweringprojectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, RuurloTel. (0573) 45 31 93

Markt 9, GroenloTel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Molenweg 117055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29www.bruggink-bv.nl

NOG JAREN GENIETEN VAN UW WONING, DANKZIJ

EEN VERBOUWING OF OPKNAPBEURT!

PROFITEER BIJ ONSVAN 13% KORTING OP DE LOONKOSTEN OOK

NA 1 JULI

Bruggink verlengt uw voordeel ook na 1 juli voor badkamers en dakkapellen! Bel voor meer informatie of maak een afspraak: 0315 24 29 29.

6% BTW REGELING VERLENGD?

Nieuw in LochemHet Verfparadijs

30% tot 40% voordeliger op Sikkensverven

Zutphenseweg 2Hoek Albert Hahnweg

Lochem

www.bettingressing.nl

Batterij 12 Groenlo Tel. 0544 - 476170

U vindt altijd de juiste tegel

Romaans verband 6 cm dikantraciet

van 24,95

nu 5 19,95

Trommelsteen6 cm dik

in 2 kl. leverbaar van 22,50

nu 5 15,95

SierbestratingAKTIE!

TUINHUISJESin elk gewenst model en maat, onderhoudsarm.Eventueel door ons geplaatst.Kok TuinhuizenRuurlotel. 06-27347008na 17.00 uur

Droger Stuk?Bel Rowi Elektro voorvakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h

(tussen de middag gesloten) of digitaal aanvragen op

www.rowielektro.nl

Page 16: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Martijn Prent, woonachtig nabij Huize Kieftskamp in het buurtschap Linde bij Vorden, weet waar hij over praat en heeft zelf inmiddels twee echtscheidingen achter de rug. Het idee om te komen tot het bureau ‘scheiden in één dag ‘ werd geboren in Rome. Martijn: ‘ Dat was in de pe-riode tijdens mijn tweede scheiding. Allemaal een hoop gedoe. Ik dacht toen bij mijzelf, dat moet allemaal beter kunnen. Mijn vriend en oud- klasgenoot Stef Henselmans, toen ook inmiddels gescheiden, dacht er hetzelfde over. Al brainstormend vonden wij dat een scheiding snel en goed opgelost moet worden. Uiter-aard met respect voor beide partijen. Als een scheiding goed verloopt, dan pas kun je verder met je eigen leven’, zo zegt Martijn Prent.In Nederland eindigt 30 tot 35 pro-cent van alle huwelijken in een schei-ding, zo zegt hij. ‘De reden van een scheiding zijn legio. Veel ruzie, langs elkaar heen leven, een andere part-ner, vreemd gaan, noem maar op. En hoe gaat het dan vaak. Beide partners nemen een advocaat. Dan kom je in een soort ‘loopgravenoorlog’ terecht. Iedereen bemoeit zich er mee en hoe langer een scheiding duurt, des te groter de problemen. De kosten van een lange strijd met twee advo-caten bedragen al gauw 10.000 euro. Bij ons bureau ‘scheiden in één dag‘ bedragen de kosten 3000 euro! Hoe wij werken? Wanneer een paar ons kenbaar maakt te willen scheiden en

daarbij onze hulp inroept dan doen wij al gelijk het nodige ‘voorwerk’.Wij sturen beiden een lijst op met vragen hoe men bijvoorbeeld denkt de regeling met kinderen op te los-sen, financiële aspect (huis/hypo-theek) en dat soort zaken. Daarna komen de (dan nog) partners ‘s och-tends om half tien bij ons binnen en zetten we alles op een rijtje. Onze in-steek daarbij is om beiden te helpen om door een moeilijke periode heen te komen. Tijdens zo’n dag uiteraard wel de nodige pauzes, want het is een intensieve dag. Uiteindelijk wor-den in overleg met betrokkenen de afspraken op papier gezet en gaat het dossier naar de rechtbank, waarna de rechter uitspraak doet. Wanneer wij op zo’n dag constateren dat beide partijen het eens zijn geworden, geeft dat ook ons een goed gevoel. Wij bie-den ze aan, indien ze daar behoefte aan hebben, om na verloop van tijd de scheiding nog eens te evalueren. Uiteraard kunnen ze ons altijd bel-len’, zo zegt Martijn Prent.De thans 53-jarige Vordenaar, werd in 1958 in Den haag geboren maar verhuisde al vrij snel met zijn ou-ders naar Helmond, waar Martijn de middelbare school bezocht.’Daar zat ik samen op school met Stef Hensel-mans. Op gegeven moment verloren wij elkaar uit het oog en kwamen elkaar tijdens een schoolreünie weer tegen en nu werken we samen’, zo zegt Martijn Prent, die vervolgens na de middelbare school in Amsterdam

psychologie studeerde. Na een korte periode in de verpleging en de psy-chiatrie te hebben gewerkt nam hij een psychologisch adviesbureau in Den Haag over. Martijn: ‘Ik ben toen met een Francaise getrouwd en naar Frankrijk vertrokken waar ik ook zes

jaar als psycholoog heb gewerkt. In 1998 ben ik, na mijn scheiding te-ruggekeerd naar Nederland. Ik heb nog een poos in Lochem gewoond en inmiddels al weer een paar jaar hier in Linde en dat bevalt mij geweldig. Momenteel verricht ik nog allerlei

werkzaamheden in het bedrijfslevenen richting toekomst op het bureau‘scheiden in één dag‘.

We hebben gemerkt dat daar veel be-hoefte aan is’, zo zegt hij. Zie www.scheidenineendag.nl

Martijn Prent van gelijknamig bureau:

‘Scheiden in een dag voorkomt een boel ellende’Vorden - Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: Scheiden doet leiden. Een echtscheidingsprocedure, dikwijls een doffe en dure ellende. Wan-neer je Martijn Prent mag geloven, kan het allemaal heel anders. ‘s Morgens als toekomstig gescheiden paar bij elkaar komen en aan het eind van de dag ‘rustig’ uit elkaar gaan. Daarvoor heeft drs. Martijn Prent (psycholoog/mediator) samen met advocaat mr. Stef Henselmans het bureau ‘scheiden in één dag‘ opgericht.

Martijn Prent.

De picknick werd georganiseerd voor de vrijwilligers met hun gasten, in totaal 62 personen. Omdat het een lustrumjaar was, hadden een viertal bestuursleden het plan opgevat om zelf heerlijk eten te maken voor alle-maal! En dat met groot succes, liefst vijfgangen werd opgediend, waarvan

met heel veel smaak werd genoten. Een groot geluk was dat het ook nog een stralende dag was, de sfeer was uitmuntend dus het kon niet stuk.

Ongetwijfeld zullen er in Ruurlo veel meer liefhebbers voor deze pick-nick zijn geweest, echter de afdeling

Ruurlo is daartoe organisatorisch en vooral financieel niet in staat. Be-stuursleden Petra Betting, Joke van der Heiden, Aaltje Megelink en Joke Ribbers werden met veel applaus be-dankt voor hun geweldige werk.

De plaatselijke supermarkten Plus Kogelman en Supercoop zorgden voor de nodige ondersteuning waar-voor men heel dankbaar was. Een fotoreportage kunt u vinden op de website http://ruurlo.zonnebloem.nl

Zonnebloem RuurloHet was genieten tijdens de lustrumpicknick

Ruurlo - De Zonnebloem afdeling Ruurlo organiseerde woensdag 25 mei een picknick, deze keer extra feestelijk vanwege het 35-jarig be-staan van de afdeling. De picknick werd voor het derde jaar gehouden, wederom in de tuin en schuur van Aaltje en Arend Megelink.

Omdat het een lustrumjaar was, hadden een viertal bestuursleden het plan opgevat om zelf heerlijk eten te maken voor allemaal!

Op een kleibaan komen de tractoren namelijk veel beter tot hun recht dan op de zandbaan die tot 2009 nog werd gebruikt in de ‘Oltwater Arena’. ,,Vooral de tractoren in de Superklas-se kunnen op een ondergrond van klei met hun speciaal geprepareerde banden veel meer grip krijgen dan op een zandbaan. Dat komt het kijkple-zier voor het publiek en de sportieve prestaties van de deelnemers duide-lijk ten goede”, zo verklaart Wim Meerbeek van de buurtvereniging de aanlag van de baan. Over een lengte van 130 meter en een breedte van tien meter werd door de leden een 30 tot 40 centimeter dikke kleilaag op een van de twee banen ingebracht. In totaal goed voor bijna vierhonderd kubieke meter klei. In de komende

weken moet de klei uitharden om zo-doende een optimale baan te verkrij-gen. Meerbeek: ,,Eigenlijk hadden weeind vorig jaar de baan al willen aan-leggen. Maar toen is het er niet vangekomen.” De klei is afkomstig vande Azewijnse steenfabriek Den Daas.De tekkertrekwedstrijden in Ruurlodie deel uitmaken van de TrekkertrekStichting Twente Achterhoek (TSTA) competitie vinden dit jaar op tweedagen plaats. Zaterdagavond 23 julibeginnen de wedstrijden om 19.00uur. Zondag 24 juli gaan de eerste deelnemers in de diverse klassen om9.30 uur van de start. Opgave voordeelname is mogelijk via de website www.brouwershoek.net en op 7 julivanaf 20.30 uur in ’t Brouwershoek aan de Höfteweg 8 in Ruurlo.

Buurtvereniging De BrouwershoekSpeciaal aangelegde kleibaan voor trekkertrekRuurlo - Buurtvereniging De Brouwershoek heeft onlangs aan ’t Olt-water/Brouwershoekweg een speciale permanente kleibaan aangelegdvoor haar tweejaarlijkse trekkertrekwedstrijden die de buurtvereni-ging dit jaar in juli organiseert.

Over een lengte van 130 meter en een breedte van tien meter werd door de leden een 30 tot 40 centimeter dikke kleilaag op een van de twee banen ingebracht.

Page 17: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Vlakbij de boerderij van Dick en Jo-landa Asselman aan de Vrochterdijk zijn de aspergevelden (2.5 hectare) te vinden. Het hele jaar door wordt er hard gewerkt om de kwaliteit van de lekkerste asperges vanaf april weer aan te kunnen bieden. In de winter-maanden moet het veld rusten. Van-af februari worden de aspergebedden aangeploegd en worden ze afgedekt met folie. Medio april is er gestart met het steken van de asperges. De allerjongste aanplant wordt dan gespaard: alleen de twee tot tienjarige planten worden gestoken. Er wordt in alle vroegte gestart met steken en gaat soms de gehele dag door. Afhan-kelijk van de opbrengst worden er extra werknemers ingezet. Asperges kunnen wel tot twaalf centimeter per dag groeien. Bij zeer zonnig weer kan het zijn dat de asperges wel tot twee keer per dag gestoken worden. Folie over de bedden kan ervoor zor-gen dat dit teruggebracht wordt tot eenmaal per dag. Er wordt gestoken tot 24 juni, Sint-Jan. De plant moet dan weer op krachten komen voor het jaar erna. Alleen asperges welke voor het laatste jaar gestoken wor-

den, mogen langer worden gestoken.Asselman Asperges levert eerste klas asperges. De vers gestoken asperges komen rechtstreeks naar de winkel, waar ze gewassen worden en gelijk gesorteerd op lengte en kwaliteit. Het hele proces gebeurt handmatig. Iedere asperge moet daarom met de hand gecontroleerd worden op kleur, vorm en diameter. Voor de klanten die de asperges liever geschild willen meenemen, is een volautomatische schilmachine aanwezig. Door mid-del van zestien vlijmscherpe messen, worden de asperges veilig en snel geschild. Wie ze dan nog langer wil bewaren, kunnen de (geschilde) as-perges ook vacuüm geseald worden. Wat levert Asselman Asperges nog meer? Bij Asselman Asperges kunt u ook terecht voor een complete as-perge maaltijd. Dat houdt in, dat u niet alleen de overheerlijke asperge kunt verkrijgen, maar ook zaken als de aardappel, ham, boter en gewel-dige wijnen die prachtig samengaan met de asperges. De wijnen komen van een Duitse Landgoed en zijn een heerlijke aanvulling op de verfijnde smaak van de asperge.

Asperges 24 uur per dag uit ‘de muur’ verkrijgbaar

Welkom tijdens open dag bij Asselman Asperges

Barchem - Asselman Asperges is een begrip in de Achterhoek. Vanuit Barchem bieden Dick en Jolanda Asselman de lekkerste asperges aan. Deze echte Achterhoekse asperges worden op eigen terrein geteeld. Da-gelijks worden de asperges momenteel vers gestoken en rechtstreeks naar het verkooppunt aan de Vrochterdijk gebracht. Hier worden ze verder verwerkt zodat men ze in talrijke soorten en maten kan ko-pen. Laat u verrassen door deze lekkernij en kom zaterdag 4 juni naar Barchem als Asselman Asperges van 11.00 tot 16.00 uur een open dag en een asperge-, wijn- en kaasproeverij organiseert. Tevens is ook de nieuwste aanwinst te zien. Een automatiek waar 24 uur per dag as-perges uit de ‘muur’ kunnen worden gekocht. Ook andere (streek)producten kunnen uit deze automatiek worden ‘getrokken’.

Tijdens de open dag is zaterdag ook de nieuwste aanwinst van Dick Asselman te zien. Een automatiek waar 24 uur per dag asperges uit de ‘muur’ kunnen worden gekocht.

Het spits wordt afgebeten door de wa-terpolovereniging die traditiegetrouw de organisatie van de zwemvierdaag-se in handen heeft. Op woensdagmid-dag 29 juni staat het jaarlijkse´World

of Soccer´ op het programma. Sport-federatie Berkelland zal dan een boar-dingvoetbal toernooi organiseren.Viade basisscholen volgt hierover meerinformatie.

Verder staan er onder andere lucht-beddenraces, glijwedstrijden, het Oud-hollandse ´badmeestergooien´maarook duiklessen (met zuurstoffles enal) op het programma.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? De activiteitenkalender ligt vanaf vol-gende week op het zwembad De Mee-ne dat ook op Hemelvaartsdag en opbeide Pinksterdagen gewoon open is!

Zomermaanden zwembad De Meene vol met activiteitenRuurlo - De maanden juni, juli en augustus zien er weer veelbe-lovend uit volgens de activiteiten-kalender van zwembad De Meene. Dankzij inspanningen van diverse personeelsleden en de medewer-king van Sportfederatie Berkel-land staan er weer verschillende leuke, uitdagende en soms zelfs spectaculaire activiteiten op de activiteitenkalender.

Als u overweegt om te gaan bere-genen is het verstandiger eenmaal langdurig te sproeien, dan iedere avond een beetje. De reden hiervoor is dat verdamping er voor zorgt dat er weinig effectief vocht overblijft voor het gazon en de beplanting. Het meeste rendement wordt be-reikt in de avonduren. Bij beregenen met grondwater is er vaak een hoog ijzergehalte in het water aanwezig en wees vandaar alert op de sproei-wijdte. Verhardingen dienen niet ge-raakt worden, want het ijzergehalte laat roestvorming op uw verharding achter die nauwelijks is te verwijde-ren. Als u exact wilt weten hoeveel u beregend kunt u een regenmeter plaatsen. Ondanks de droogte is er veel kleur in de tuin te bekennen. De bladkleuren groen, geel en rood zijn het meest voorkomend. Kleuren spe-len een belangrijke rol in onze bele-ving van tuinen. De kleur groen geeft een neutrale aanblik in de tuin en zorgt voor een natuurlijk evenwicht. De kleur rood geeft een warme uit-straling en geeft in onze beleving een oase van rust, terwijl de kleur geel zorgt voor frisheid en openheid in uw tuin. Naast de bladkleuren zijn er volop bloemen te zien. De pioen-rozen, papaver, lavendel, geitenbaard en klimrozen zijn momenteel echte Eyecatchers. Door in uw tuin reke-ning te houden met hoogtes, bloei-tijd en bladkleur is er het hele jaar door een bewonderswaardige tuin te creëren. Dit kunt u verder uitbreiden door een waterelement, pergola’s of beelden toe te voegen.

SNOEIENConiferen worden volgens het boekje rond de langste dag geknipt. Dit kan natuurlijk ook, alleen vind ik het

jammer dat vooral hogere vaste plan-ten worden beschadigd tijdens hetopruimen en dat soms een tweedesnoeibeurt noodzakelijk is vanwegede tweede groei. Ik zelf knip bij voor-keur begin september de coniferen,want dan is één snoeibeurt voldoendeen zijn de meeste hoge vaste plantenuitgebloeid. De coniferen hebben dan nog vol-doende tijd om nieuw uit te lopenen de wintertijd te trotseren. Doorbepaalde vaste planten na de bloei te-rug te knippen is er een tweede bloeimogelijk. Kattenkruid, vrouwen-mantel, monnikskap en floxen zijnhier slechts enkele voorbeelden van.Mocht u niet tevreden zijn over uwHosta blad, door vergevorderde blad-aantasting, dan kunt u het beste hetvoltallige blad tot aan de grond te-rugknippen. U krijgt er geen tweedebloei van, maar het blad loopt weeropnieuw uit en zal een geringerebladoppervlakte er op na houden

OVERIGE TIPSSteek of knip grasranden af, knipuitgebloeide rozen op twee voltal-lige bladeren onder de uitgebloeidebloem af, voorkom verdroging in uwtuin, klimplanten aanbinden, bekalkuw broeikas of breng schaduwmat-ten aan, controleer het waterniveauin vijver, buxusheggen kunnen ge-knipt worden en controleer uw be-planting op luizen en slakken.

Geniet uiteraard ook van al het mooiswat de flora en fauna ons te biedenheeft en dan verzorg ik u in juli graagvan nieuwe tuintips van de maand.

Robert Eekelder,[email protected]

Veel kleuren in de tuin

Tuintips juni door Robert Eekelder

Ruurlo - De maand mei is een zeer droge maand geweest en overal zieje sproei installaties volop in bedrijf. Voor agrariërs is beregenen purenoodzaak om enigszins voldoende oogst van het land te halen. In par-ticuliere tuinen wordt er ook regelmatig beregend, want wie wil er nueen bruin verdord gazon voor zijn huis?

Als u overweegt om te gaan beregenen is het verstandiger eenmaal langdurig te sproeien,dan iedere avond een beetje.

Voor twee Ruurlose meisjes was er bijna een podiumplaats in het voor-uitzicht. Helaas viel Joyce Bosman, instap niveau elf van de balk en eindigde daardoor op een zevende plaats. Ook stond Fleur van de Lecq drie ronden lang op een podiumplek

maar werd uiteindelijk twaalfde bij de pupillen twee niveau negen. Bij de pupillen een waren de hoogste plaat-sen voor Milou Hoitink en Evelien van Alten. Zij eindigden beide op een twaalfde plaats. De overige meisjes eindigden in de middenmoot. Ook dit was een goede prestatie omdat bij alle niveaus het deelnemersveld uit 36 tot 40 meisjes bestond.

De RGV sluit het wedstrijdseizoen komend weekend zaterdag af met toestelfinales in Hellendoorn voor de meisjes vanaf niveau NTS zeven. Hier aan doen zeven meisjes mee. Ook op zondag is er nog een turntoernooi in Deventer. Hieraan doen veertien RGV meisjes mee.

RGV meisjes in finale 5e divisieRuurlo - Negen meisjes van de Ruurlose gymnastiekvereniging RGV namen zaterdag deel aan de finale van de vijfde divisie van het district Oost van de KNGU. Zij hadden zich weten te plaatsen via de drie voorronden die ze afgelo-pen seizoen hadden geturnd. Het was een echte finale. De meisjes waren aan elkaar gewaagd en de scores lagen dicht bij elkaar.

Zoals ieder jaar kan er dan weer op vier avonden een beetje aan de conditie worden gewerkt, met natuurlijk als hoogtepunt de over-handiging van de welverdiende medaille. De afstanden die ge-zwommen moeten worden, zijn ook dit jaar weer voor de kinderen tot twaalf jaar 300 meter en voor de groten 450 meter. Dat is voor iedereen met enige conditie heel goed vol te houden.Kijk voor meer informatie op de website www.schuurman-brc.nl

Van 20 tot en met 24 juni

Datum zwem-vierdaagse Ruurlo bekendRuurlo - In de week van 20 t/m 24 juni wordt er in het prach-tige openluchtzwembad van Ruurlo De Meene voor de 38e keer een zwemvierdaagse geor-ganiseerd door de zwem- en po-lovereniging Schuurman BRC.

STREEKPRODUCTENIn het aspergeseizoen is tegelijkertijd ook de aardbei volop aanwezig. As-selman heeft dan ook in deze periode volop de Hollandse Zomerkoninkjes op voorraad.

Tevens is er ambachtelijk boerenijs in zestien verschillende smaken, af-komstig van een van de beste Boeren-ijs boerderijen in de omgeving. Spe-ciaal voor de zakelijke markt levert Asselman Asperges haar producten snel en op maat. Vele restaurateurs in de omgeving zijn overtuigd van de kwaliteit van de asperges van Assel-man en kunnen hun specifieke wen-sen kenbaar maken. Of het nu gaat om asperges die op het bord gepre-senteerd worden, of de basis vormen van bijvoorbeeld een aspergesoep, As-selman levert ze. Uw bestelling wordt dezelfde dag nog voor u in behande-ling genomen en klaargezet, dan wel rechtstreeks bij u afgeleverd. Asper-ges worden ten alle tijden separaat in kratjes geleverd, zodat u precies kunt zien welk soort(en) er geleverd is (zijn).

Voor meer informatie: tel. (0573) 441419 of 06 22555 604 of kijk op de website www.asselman-asperges.nl

Page 18: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Tijdens de Barchemse wandelvierdaagse start de verkoop van de prentbriefkaarten met daar-op de Barchemse kerk als ‘parel’ in het midden van het dorp. Dit in een samenwerking met de Stichting Barchemse4Daagse waar de jubileum-commissie blij mee is. Vol trots kan de com-missie ook melden dat er vier wandelroutes en een fietsroute rondom de Barchemse ‘parel’ op korte termijn beschikbaar zijn. Henk Lub-berdink heeft de routes uitgezet en hij weet nu overal in Barchem de weg te vinden. Er wordt nog gewerkt aan de GPS uitvoeringen. De rou-tes worden beschikbaar gesteld aan de lokale horeca, VVV’s en de campings. Het echte jubi-leumfeest in het kader van 150 jaar Hervormde kerk Barchem gaat van start op 2 oktober met een receptie en een optreden van de Bargkapel. In de gehele maand oktober zijn diverse acti-viteiten gepland met onder andere muziekver-eniging Crescendo, de zangkoren Encore, Efkes Anders en Troika, folkloristische dansgroep Wiej Schotst Vedan, Vrouwen van Nu en een speciale Bonte avond voor en door Barchemers. Teveel om op te noemen. De afsluiting is op 6 november als de haan weer terug geplaatst wordt op het hoogste punt van Barchem. Hoge verwachtingen heeft de jubileumcommissie en de vele vrijwilligers die zich nu al aangemeld

hebben voor 22 ok-tober om hun (ver-borgen) talenten aan de Barchemers te latenzien. Alle ruimte in en om de kerk gaat de com-missie inzetten voor onder meer demonstratiemetaalbewerking, houtbewerking, schilderen,fotografie, geocaching, bijenhouderij, kledingmaken, sportduiken, schaken, ouderwetsemaaltijden en nog veel meer. Naast de talentenwil de jubileumcommissie ook graag de verza-melaars ruimte geven om hun verzameling tedelen met de bevolking, bijvoorbeeld een ver-zameling treinen, brommers. Heeft men eentalent in huis, een leuke verzameling of eenaparte hobby, laat het de jubileumcommissieweten en men reserveert een stand voor u op 22oktober. Opgave bij Albert Wonnink, tel (0573)441483 of 06-51133178. Voor de kinderen iser op 22 oktober ook een speciale activiteitgepland. Inmiddels zijn veel bronnen geraad-pleegd om een jubileumboek samen te stellen.Dit wordt nog een hele klus, want er is heel veelmateriaal beschikbaar. Heel Barchem blijkt pas150 jaar oud, want na de bouw van de kerk isde woningbouw op gang gekomen in Barchem.Heeft men nog leuke foto’s, krantenknipsels,films, of dergelijke, stel het beschikbaar aan dejubileumcommissie.

Diverse jubileumactiviteiten in het najaar

Hervormde kerk Barchem viert 150-jarig bestaan

Barchem - Na diverse vergaderingen ter voorbereiding van de festiviteiten in oktober in het kader van het 150 jarig bestaan van de Hervormde kerk in Barchem, is inmiddels de eerste actie geweest met de verkoop van het speciale ‘Torenbrood’. Het brood vond gretig aftrek tijdens de Barchemse rommelmarkt bij de Heksenlaak. Bakkerij Jansen is er voortreffelijk in geslaagd om een geheel nieuw (toren)broodje toe te voegen aan het assortiment dat vanaf heden te koop is in de winkel. Het eerste broodje werd tijdens de rommelmarkt aangeboden aan directeur Hans Nieboer van de Barchschole. In een mum van tijd waren alle honderd broden verkocht door enkele leden van de jubileumcom-missie.

Bakkerij Jansen is er voortreffelijk in geslaagd om een geheel nieuw (toren)broodje toe te voegen aan het assortiment dat vanaf heden te koop is in de winkel.

Tijdens de Barchemse wandelvierdaagse start de verkoop van de prentbriefkaarten met daarop de Barchemse kerkals ‘parel’ in het midden van het dorp.

Met het schrappen van woningbouw aan de Enkeerdlaan is de kostendra-ger voor nieuwbouw van de gebou-wen van de voetbalvereniging en de herinrichting van de velden verdwe-nen. Daarom is er door alle betrok-ken partijen gezocht naar een andere planopzet. Die is gevonden door de huidige gebouwen op ’t Rikkelder in stand te laten. De voetbalvereniging ontvangt een financiële vergoeding voor het afstaan van een gedeelte van de gronden en kan daarmee het voetbalveldencomplex opnieuw in-richten.

De Willibrordusschool komt op het sportveldencomplex, maar dan aan de zijde van de Nieuwe Weg en niet meer aan de Fürstenauerstraat. Door de extra grond ontstaat er voor de ge-meente de mogelijkheid om hier in de toekomst eventueel een concen-tratie van scholen te realiseren. Het schrappen van de woningen heeft al-les te maken met de demografische ontwikkelingen. Er zijn minder wo-ningen nodig. Veel woningbouwplan-nen zijn inmiddels in de ijskast gezet en dat geldt ook voor de woningen die in dit plan waren opgenomen. ,,We moesten het op andere manier aanpakken” zei wethouder Han Boer van de gemeente Berkelland tijdens een (pers)bijeenkomst in de kantine van VV Ruurlo. ,,En ik denk dat we daarin geslaagd zijn. De voetbalver-eniging kan met de financiële vergoe-ding een kwaliteitsslag maken. De accommodatie kan heringericht en opgeknapt worden.”

35 JAARJan Tragter, secretaris van v.v. Ruurlo:,,Onze leden hebben ingestemd metde hoofdlijnen van dit plan. De keuzevoor bijvoorbeeld een kunstgrasveld ofhet opknappen van de kantine is nogniet gemaakt. We gaan de plannen nuuitwerken en hopen in oktober kno-pen door te hakken. Ondertussen zieik het zo dat onze voorgangers hier 35jaar geleden een schitterend complexhebben gerealiseerd en dat wij hopenmet de stappen die we nu zetten voorde komende 35 jaar de zaken weereven goed voor elkaar te hebben.” Lidvan de algemene directie van Stich-ting Katholiek Basisonderwijs Gelder-land (SKBG) Bert Pijnenborg, waar deSint Willibrordusschool onder valt,zegt heel bij te zijn met deze ontwik-keling. ,,De huidige school is in 1929met twee klassen begonnen en in devele daaropvolgende jaren meerma-len verbouwd en uitgebreid tot nu zeslokalen waaronder een noodlokaal. Eris een grote onderhoudsachterstand.Een hele nieuwe school speelt gewel-dig in op dit probleem. En die nieuweschool komt dan ook nog eens opeen prachtige locatie. Vlak naast depannakooi en sportvelden, dichtbijhet Kulturhus en het centrum. En eris ook nog ruimte voor een tweedeschool waardoor er wellicht een extramogelijkheid komt om met anderensamen te werken.” De gemeenteraadspreekt zich komende raadsvergade-ring uit over de plannen. Bij instem-ming kan daarna de procedure totherziening van het bestemmingsplanworden gestart.

Naar sportveldencomplex ’t Rikkelder

Plannen verplaatsing Willibrordusschool aangepast

Ruurlo - De plannen voor de verplaatsing van de Sint Willibrordusschool en de opknapbeurt van het com-plex van voetbalvereniging Ruurlo gaan toch door. Eerder zouden de kosten van een soortgelijk plan worden opgebracht door de bouw van woningen. Door de beperkte mogelijkheden voor woningbouw als gevolg van de bevolkingskrimp gaat deze niet door. Door deels af te zien van de bouw van nieuwe

kleedkamers, kantine en tribune en een extra stuk grond aan de gemeente af te staan kan VV Ruurlo de opknapbeurt, eventueel met aanleg van een kunst-grasveld, nu toch door laten gaan. Daardoor ontstaat er ook een locatie om de nieuwe Willibrordusschool te bouwen. Tijdens een buitengewone ledenvergade-ring gingen de leden van VV Ruurlo op 10 mei ak-koord met de voorgenomen hernieuwde plannen.

De nieuw te bouwen Willibrordusschool komt op het sportveldencomplex, maar dan aan de zijde van de Nieuwe Weg en niet meer aan de Fürstenauerstraat.

Page 19: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Rieteweg 4, Heelweg

(t.o. de Radstake)

www.veenstra-varsseveld.nl

Tel. 0315 - 24 14 51

Fax 0315 - 24 40 60(’s Maandags gesloten)

OOK VOOR DE ALLERGROOTSTE COLLECTIE WANDELSCHOENEN HOOG/LAAG

15 MODELLEN EN BETAALBARE PRIJZEN (ZIE OOK ONZE SITE) DAMES/HEREN 37 T/M 48

AFRITSBROEKEN O.A. LIFE LINE/GELERT VEEL KLEUREN V.A. 29.95 TOT 39.95HEEL VEEL BERMUDA’S - SHORTS - KORTE BROEKEN - KORTE SPIJKERBROEKEN ENZ. ENZ. (DAMES EN HERENMODELLEN)

OVERHEMDEN KORTE/LANGE MOUW M T/M XXXXXXL \\ HEMPJES T/M 5X L \\ POLO’S

KLOMP

EN

LAARZE

NWE

RKSCH

OENE

NPET

TEN (ZO

MER)

HOEDJ

ES (ZO

MER)

SOKK

EN

ZAKLAM

PENZAK

MESSE

NCA

MOUFL

AGE N

ETRIE

MEN

OVERA

LSSTO

FJASSE

NKIN

DEROV

ERALS

VERREK

IJKERS

ZOMERJACKS DAMES/HEREN ALLE MATEN EN KLEUREN BJORNSON \ KJELVIK \ GELERT

FLEECEKLEDING ENORME COLLECTIE DAMES/HEREN OOK IN GEVOERD/WATERDICHT ENZ.

ZOMERBROEKENALLE MATEN

OOK BUIKMATEN !!

De Venterkamp 67261 AH RuurloTelefoon (0573) 45 14 36

Meubelsop maat

Restauratie

Keukens

Interieur

G-star

PePe Jeans

PME

Cast Iron

Dept

NTS

Only

enz. enz. Telefoon (0575) 55 24 26Telefoon (0314) 62 37 06

vr 3 - za 4 - zo 5 juniMagazijnverkoopkortingen tot 75%

Dus héél véél halen ...Héél weinig betalen

KERMIS MARIËNVELDE3, 4, 5, 6 JUNI 2011

Vrijdag : VOICE OF MARIËNVELD

Zaterdag : REMBRANDT

Zondag : REMBRANDT

Maandag : Q5

Page 20: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Een bijzondere locatie, maar ook een bijzonde-re expositie. Een dubbelexpositie. In één ruime zaal en mogelijk buiten, laat Jan Reudink werk zien gemaakt op ‘zijn’ alm in Karintië. De rust en de eenzaamheid aldaar inspireert hem kleur-rijke en verstilde werken te maken waar zo nu en dan de silhouetten van de bergen zichtbaar zijn ondanks dat zijn werk niet naturalistisch genoemd mag worden maar veeleer abstract met een hang naar het impressionisme. In een tweede zaal wordt geheel ander werk geëxpo-seerd. De familie Reudink verzamelde een groot deel van hun leven schilderijen van bekende en minder bekende kunstenaars. Vele technieken en meerdere stijlen. Van wild-life-art tot Me-diterrane landschappen tot abstracte werken, van kunstenaars uit binnen en buitenland. Daar jan Reudink steeds langer in Oostenrijk vertoeft en weinig in Nederland (Ruurlo) is, is hij voornemens zijn collectie schilderijen van anderen, van de hand te doen. De Oranjerie in Ruurlo leent zich daar uitstekend voor om de recente werken van Reudink tentoon te stellen en gescheiden daarvan de collectie van derden in een andere ruimte te exposeren. Vele trou-we bezoekers aan Jan Reudink zijn exposities zullen zich afvragen wat de privé verzameling omvat. Om een greep te doen; een vrij grote hoeveelheid vogel en dieren schilderijen van de Engelse fijnschilder Alan M. Hunt en Veluwse dieren schilderijen van Hans Bulder. Mediter-rane landschappen van de schilders Peter Bol en Lieuwe Kingma en de Italiaanse kunstenaars Marquisini en Alberto Valerie. Ook een schilde-rij van de bekende Ootmarsumse schilder Ton Schulte ontbreekt niet in de collectie evenmin werken van de helaas overleden Bronkhorster

koeienschilder Frans Brinkhorst. Het abstracteof geabstraheerde deel van de verzameling isvan de hand van Jan Sierhuis, Henk Lasche,Dick Tasma, Thijs Buit en vele anderen.

EXPOSITIE VERKOOP Al met al de moeite waard om gedurende de Pinksterdagen een kijkje te gaan nemen in deOranjerie van Kasteel Huize Ruurlo. De schilderReudink is beide dagen van de verkoop expositieaanwezig om u te vertellen over het werk. Entreewordt niet geheven en er is ruime parkeergele-genheid. Huize Ruurlo ligt in een lommerrijkeomgeving die u uitnodigt om na het expositie be-zoek een wandeling te maken. Openingstijden:zondag en maandag (eerste en tweede Pinkster-dag) van 11.00 uur tot 18.00 uur.

In Orangerie bij Kasteel Ruurlo

Bijzondere pinksterexpositie Jan ReudinkRuurlo - Inmiddels is het een traditie ge-worden dat de in Oostenrijk wonende Ne-derlandse kunstenaar Jan Reudink zijn re-cente werken tentoonstelt in Ruurlo. Deze maal vind deze expositie plaats op een bij-zondere locatie. Namelijk in de Orangerie van Kasteel Huize Ruurlo.

Jan Reudink werk zijn gemaakt op ‘zijn’ alm in Karintië. De rust en de eenzaamheid aldaar inspireert hem kleur-rijke en verstilde werken te maken waar zo nu en dan de silhouetten van de bergen zichtbaar zijn

Inmiddels is het een traditie geworden dat de in Oosten-rijk wonende Nederlandse kunstenaar Jan Reudink zijnrecente werken tentoonstelt in Ruurlo.

Onder haar inspirerende leiding von-den eveneens diverse jongeren een weg naar de jeugdbridgeclub Jong

Beginnen. Joke Gotink spant zich alweer een aantal jaren met veel enthousiasme in voor deze taak. Zo-

danig dat zij onlangs tijdens de dis-trictsraadvergadering van Midden- enOost Gelderland door de NederlandseBridge Bond is onderscheiden met dezogeheten ‘Touwtrekker’. De onderscheiding werd aan haar door de voorzitter van de CJB, PaulVonck uitgereikt.Een onderscheidingdie door de bond wordt uitgereikt aan iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor het jeugdbridge inNederland.

Ruurlose vervult ‘touwtrekkesrol’ voor jeugdbridge

Joke Gotink ontvangt bridge onderscheiding

Ruurlo - Een hele generatie schooljeugd in Ruurlo en omgeving volgde in het verleden de minibridge en bridgelessen bij de heer Ivens. Be-langrijk voor de jongeren was niet alleen dat zij kennis konden nemen van de bridgesport, bijzondere opvoedkundige nevenaspecten waren bovendien het leren samenwerken, samen te winnen, maar ook samen te verliezen. Bovendien stimuleert het bridge de vaardigheden in het hoofdrekenen. Later werd deze taak overgenomen door de Ruurlose Joke Gotink.

Joke Gotink spant zich alweer een aantal jaren met veel enthousiasme in voor de jeugdbridge in Ruurlo. .

UITSLAGComb. Wopereis 1-6-17-18-21; H.J. Heinneman 2; G. Nekkers 3-4-5-10-20; H. Dijkman 7-12-19-22-25; Gebr. Meu-lenveld 8-9-16-24; J.H.J. Meulenveld 11; W. Kogelman13; H. Berentsen 14; J. Ras 15-23

De duiven voor de eendaagsefond vlucht ging vanuit Pithiviers. De af-stand voor de duiven was 530 Km. De duiven werden om 7:15 uur ge-lost. De eerste duif werd geklokt om 12.37.14 uur.

UITSLAGComb. Wopereis 1-3-4-9-10-12-13-15-18-20-22-24; H. Berentsen 2-5-7-25;

Gebr. Meulenveld 6-8-14-17-19; L.W. Ter. Maat 11; J.H.J. Meulenveld 16-21; J.H. Ter. Maat 23

Bij de vitesse vlucht was deze vlucht de laatste van dit seizoen, zodat men dan ook de kampioenen voor dit seizoen bekend konden worden ge-maakt.Aangewezen Onaangewezen1 - G. Nekkers 1 - G. Nekkers2 - Comb. Wopereis 2 - J.H.J. Meulenveld3 - G. Pasman 3 - G. Pasman4 - J.H.J. Meulenveld 4 - Comb. Wo-pereis5 - Gebr. Meulenveld 5 - H. Dijkman6 - H. Dijkman 6 - H. Schot7 - H. Heinneman 7 - H. Berentsen8 - J. Ras 8 - H. Heinneman9 - H. Berentsen 9 - Gebr. Meulenveld10 - H. Schot 10 - J. Ras11 - L.W. Ter. Maat 11 - J.H. Ter Maat12 - W. Kogelman 12 - L.W. Ter Maat13 - G. Voskamp 13 - W. Kogelman14 - J.H. Ter. Maat 15 - H. Brundel16 - M. Goldewijk

Duifkampioen op de vitesse werd Gerrit Nekkers met zijn duif 2006 - 1897177. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd. Tip: kijk eens op pvroderlo.nl

Kampioenen P.V. RoderloRuurlo- Zaterdag 28 Mei waren voor de duiven de eerste dubbel-vlucht in een weekend. De duiven voor de vitesse vlogen vanuit Ver-vins, en de duiven voor de eer-ste eendaagsefond vlogen vanuit Pithiviers. De duiven werden ´s morgens al vroeg gelost en had-den een zuid westen wind mee. De vitesse vlucht vanuit Vervins was een vlucht van 304 Km. De dui-ven werden om 8.15 uur gelost. De eerste duif werd om 11.06.57 uur geklokt.

De voorstellingen staan gepland op vrijdag 15 en 22, zaterdag 16 en 23 juli en woensdag 20 juli. Dit jaar is er gekozen voor een klucht die zich afspeelt rondom de grote dorpsboer-derij de Scheper waar van alles ge-beurd, met een vrolijk dorpsleven bij

de bakker, de kapper en de meelhan-del. Omdat vorig jaar de verkoop van de kaarten dusdanig snel verliep en er in een vroeg stadium al werd geïn-formeerd naar de entreekaarten is er voor gezorgd dat de voorverkoop nu al weer van start kan gaan. Wilt u zeker zijn van een plaatsje op de tribune op één van de vijf avonden zorg er dan voor dat u op tijd een kaartje koopt want vol is vol en op is op. De voorverkoopadressen in Ruur-lo zijn bij Plusmarkt Kogelman en Totaal Gemak Everwennink. Aan het openluchtspel werken diverse Ruur-loërs en Barchemers mee.

Plusmarkt Kogelman en Totaal Gemak Everwennink

Voorverkoop kaarten openluchtspelBorculo - Kaarten voor het open-luchtspel in Borculo zijn vanaf 25 mei j.l. te koop op de voor-verkoop adressen of telefonisch te bestellen via het nummer 06 83185322. Er zullen dit jaar vijf uitvoeringen worden gegeven van het openluchtspel ‘Goede raad is goud waard’.

Page 21: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

Wat is: A. Pleren. A1: Met kracht gooien, schoppen. “Frensken pleerden de bal veur de gool en ene van de Holkenborgs schot ‘m der in”. A2: “Hee pleerden de beuke op de grond en leep de kamer uut”.

B. Boksenbier. B1: Bier dat op de derde dag na een bruiloft werd getapt. “’t Boksenbier smaken ‘m neet”. B2: “’n Boksenbier geven”. Een feestje geven.

C. Wallee. Verbastering van, wat blieft u?

AntwoordenWe’j nog van too?

afd. Dialect

Hopend op mooi weer belooft het 18 juni weer een gezellig feest te worden met een afwisselend pro-gramma voor jong en oud. Begin-nend met de gratis kindermiddag, waar een jonge band zorgt voor een gezellige sfeer, een clown die gek-kigheid uithaalt en natuurlijk ge-noeg ander vermaak voor de jonge bezoekers. ‘s Avonds barst het feest los met de Perfect Showband in de ene tent en in de andere tent zullen

bands van Vordense bodem optre-den. De bands Verdwaald, Framed en de Vordense Soppers hebben er zin in. Dus hopelijk jullie ook! Kaar-ten zijn zowel in de voorverkoop als aan de kassa verkrijgbaar. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Tankstation Weulen Kranenbarg, Mitra Sander Pardijs en Fashion cor-ner Vorden.

Graag zien wij jullie 18 juni op de kasteelweide in Vorden! Meer in-formatie over het Midzomerfeest en het programma is te vinden om www.stevo.nu

Kaartverkoop Midzomerfeest gestart!Vorden - De kaartverkoop voor het Midzomerfeest op de kas-teelweide in Vorden is gestart!

Een wandelroute van ongeveer 14 kilometer (verkorte route 10 kilome-ter), langs door architect Cuypers ont-worpen objecten.

Een mooie route op de Kranenburg en omgeving. De start is bij de kerk op de Kranenburg (nu Heiligenbeelden-museum), Ruurloseweg 101, 7251 LD

vorden. Daar is op de openingsdagen, dinsdag, donderdag en zondag ook de routebeschrijving te verkrijgen.

Bij de VVV te Vorden ligt de routebe-schrijving ook.

Nieuwe wandelroute op de Kranenburg

Kranenburg - Op zaterdag 21 mei hebben vrijwilligers van Kranen-burgs Belang de routepaaltjes van de Cuypers wandelroute geplaatst.

PRESENTATIE De winkel is ingericht volgen de nieuwste trend op winkelgebied en alle producten worden op een gewel-dige manier gepresenteerd. Voor de klant die snel geholpen wil worden snijden we een gedeelte van het brood

voor zodat men niet meer hoeft te wachten, maar uiteraard is het ook mogelijk om een brood uit te zoeken en te laten snijden. Voor mensen die het brood ongesneden willen is dit natuurlijk ook een mogelijkheid. Bol-letjes, Achterhoekse proem’n stoete

Bakkerij Oude Wesselink opent verbouwde winkel in Ruurlo:‘Tot Pinksteren een tas vullen met onze specialiteiten’

Ruurlo - Na uren zwoegen, schuren en schilderen is het dan eindelijk zover. De winkel in Ruurlo is helemaal in het nieuw en iedereen is trots op het resultaat.

en krentenwegge zijn een aantal pro-ducten die op speciale verkooptafels worden gepresenteerd.

HANDGEMAAKTE CHOCOLADEOp de toonbank komt een speci-ale standaard voor de luxe handge-maakte bonbons. Zo kunt u precies de bonbon uitzoeken die u graag wilt. Op een verkooptafel worden de bon-bons - verpakt in een exclusieve ca-deauverpakking- gepresenteerd. Het is een feest om dit cadeau te geven en te krijgen! Een exclusief en heerlijk cadeau dat altijd in de smaak valt.

BELEGDE BROODJESCroissantjes, broodjes of een lekker hard bolletje heerlijk belegd met ver-se vleeswaren, kaas of gezond. Heeft u weinig tijd, bezoek of gewoon zin in een lekker belegd broodje, dan kunt u natuurlijk nog steeds bij Bakkerij Oude Wesselink terecht.

OPENINGSACTIEDeze week vindt u bij de Contact en de Elna een tas die u kunt laten vul-len in de winkel. U krijgt een tas vol heerlijkheden met € 5,- (!!!!) korting. En omdat het feest is, kan ook ieder-een in Lichtenvoorde e.o. profiteren van deze lekkere actie.

De kinderen brachten een bezoek aan de zagerij. Zij konden daar met eigen ogen zien hoe grote planken worden gezaagd of verdeeld worden in kleine balkjes. De kinderen kregen een heuse rondleiding door het be-drijf. Als klap op de vuurpijl mochten

de kinderen nestkastjes maken. Hetvoorbereidende werk was al verrichtdoor de medewerkers van Schot. Naveel schuren en gaatjes boren was heteindelijk zover: hun nestkastje wasklaar. De Driesprong bedankt Schotvoor hun gastvrijheid.

Kleuters De Driesprong bezoeken firma Schot

Ruurlo - De kinderen van groep een en twee van basisschool De Drie-sprong brachten woensdag 25 mei een bezoek aan firma Schot RuurloBV. Schot Ruurlo BV is al jaren een begrip in het onderhouden enreinigen van silo’s.

Als klap op de vuurpijl mochten de kinderen tijdens het bezoek nestkastjes maken.

Er is weer een mooie tocht uitgezet van ongeveer 25 kilometer met hal-verwege een pauzeplek waar men kan genieten van een kop koffie of

thee en andere versnaperingen. Destartlocatie is bij de familie KleinOvink aan de Lage Scheiddijk 11 in ’tRuurlose Broek. Er kan gestart wor-den tussen 10.00 tot 11.30 uur. Bijtwijfel over het doorgaan van de fiets-tocht in verband met minder goedeweersomstandigheden kan men con-tact opnemen met Diny Schepers, tel.(06) 30 68 85 05.

Familiefietstocht ’t Broek en OmstrekenRuurlo - Buurtvereniging ̀ t Broek en Omstreken organiseert zon-dag 5 juni een gezellige familie-fietstocht waaraan ook niet leden kunnen deelnemen.

Deze bezuinigingen hebben grote ge-volgen voor het bestaansrecht van de peuterspeelzalen. Daarom vinden er momenteel gesprekken plaats met basisscholen en kinderopvangorgani-saties over mogelijke vormen van sa-menwerking in de toekomst. Ter on-dersteuning van deze overgangssitu-atie stelt de gemeente Berkelland een tweejarig innovatiebudget beschik-baar. Hiermee kunnen de peuter-speelzalen zich gaan voorbereiden en

klaarstomen op een toekomst zonder subsidies. ,,Op basis van de gesprek-ken met een aantal potentiële samen-werkingspartijen en bewust van het feit dat er nog veel werk verzet moet worden het komend kalenderjaar, zien we de toekomst van onze peu-terspeelzaal positief tegemoet”, zo verklaart voorzitter Patrick Herben van de Stichting Peuterspeelzalen Ruurlo. In deze roerige tijd willen de peuterspeelzalen echter het school-

jaar, samen met de peuters, op een gezellige manier afsluiten! Hiertoe zullen de komende weken zowel de peuterspeelzaal De Harlekijn als De Speeldoos geheel in het teken staan van het thema ‘Indianen’. Er zal door de peuters gewerkt worden aan to-tempalen, cactussen, indianentooien, en alles wat nodig is om er een echt indianenfeest van te maken.

Natuurlijk zullen er ook spannende indianenverhalen worden verteld. Op alle ochtenden in de week van 20 tot en met 24 juni vieren de peuters een echt indianenfeest op een buitenloca-tie in de wijk ‘t Loo. Nu maar hopen op mooi weer en dat ze de regen tot na de feestweek kunnen uitstellen.

Stichting Peuterspeelzalen Ruurlo

Subsidies peuterspeelzalen worden beëindigdRuurlo - De peuterspeelzaalorganisatie van De Harlekijn uit Ruurlo en De Speeldoos uit Veldhoek zijn vorig jaar door de gemeente Berkelland geïnformeerd over het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen Anders’. De hierin opgenomen bezuinigingen hebben als gevolg dat de subsidies voor peuterspeelzalen binnen de gemeente Berkelland per 1 januari 2013 geheel zullen worden beëindigd.

Page 22: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

De kunstwerken zijn vanaf 29 mei te bezichtigen in de Lindesche mo-len tijdens de openingstijden tussen 11.00 uur en 17.00 uur. De veiling begint op 4 juni om 14.00 uur en zal doorlopen tot ongeveer 20.30 uur.

Het Proathuus verzorgt voor alle vrijwilligers de catering. Leerlingen van het Beeckland college zullen hand en spandiensten verlenen en Ymke Buijk en Cleo Vlogman Wen-dy Addink en het Close to Transvaal

Harmony Choir gaan zingen. Vanaf 15.00 uur gaat Wendy Addink kinde-ren schminken voor € 3,00 per kind, waarvan € 1,50 naar het goede doel gaat. Vanaf 16.00 uur zal Sursum Corda haar opwachting maken.

Deze veiling is mogelijk gemaakt door de inspanning van met name Frans en Margot de Wit en vele spon-soren…Welkom namens alle kunste-naars.

Kunstveiling voor kanjerkinderen in de Lindesche molen

Vorden - Op zaterdag 4 juni vindt er in het kader van de Kunst10daag-seBronckhorst onder auspiciën van KanjersvoorKanjers een grote kunstveiling plaats op het terrein van de Lindesche molen in Vorden buurtschap Linde. Veiling meester is Hans Krabbenborg. De kunst-werken zijn afkomstig uit het hele land. Er is al volop geboden via de website www.kunstvoorkanjerkinderen.nl.

Tijdens de show krijgt de klant bij aankoop van een auto een minimale inruilprijs van € 1.500,- of een korting oplopend tot € 3.000,-. Vraag hiervoor naar de voorwaarden. Bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf

streng gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Er is een uitgebreid assortiment betrouw-bare occasions van diverse merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare prijsklassen.

‘Naast het grote aanbod occasions staat er uiteraard een hapje en drank-je klaar, aldus Jos Herwers’. ‘Boven-dien is er entertainment voor jong en oud’.

Voor de openingstijden van het Knal-lend Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers aan de Kruisbergseweg 8 in Hengelo Gld.Kijk ook op www.herwers.nl

Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers

Hengelo - Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni is het weer zover, het Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers in Hengelo Gld. Ruim 250 occasions met hoge kortingen, spetterende aanbiedingen en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel 2010

Het weekend bestaat uit een volledig ONK programma in de klassen 125cc, Dutch supersport en superbikes. Daarnaast komen er ook de zijspan-nen, classics en IRRC (International Road Racing Championship) in aktie. De trainingen zijn op zaterdag, de ra-ces worden verreden op zondag. In de 125cc is Hamove lid Jerry van de Bunt een van de kanshebbers voor de over-winning. Zijn grootste concurentten in deze klasse zijn Bryan Schouten en Ernst Dubbink. Andere Hamove leden die in deze klasse uitkomen zijn Tasia Rodink en Nick Janssen. Kervin Bos is de grote favoriet in de Dutch supersport, zijn voornaamste tegenstanders zijn Ronald ter Braake, Kevin Valk en Jos van der Aa. Jan Roe-lofs uitkomend voor het PRA team uit Hengelo hoopt zich binnen de top 8 te rijden. Ook Cliff Kloots, Nick van Nieuwenhuizen en Lesley ten Tus-scher zijn leden die in deze klasse aan de start komen. Arie Vos is de favoriet voor de overwinning in de Dutch su-perbike, de klasse die het meest in de belangstelling staat van het publiek. Raymond Schouten daarentegen is er ook op gebrand om voor de overwin-ning te gaan. De Engelse ex MotoGP coureur Chris Burns gaat ook voor de hoogste podiumplek. Hamove lid Bas Winkel rijd dit jaar voor het laatst in Hengelo en zou deze graag willen afsluiten met een plaats op het podium. De leden Wim Theunissen en Frank Bakker zullen er alles aan doen om in de punten te rijden. In de zijspanklasse is het duo Streuer/Endeveld het te kloppen span. Marcel Ritzer en Alex Aarts rijden (wat be-treft Marcel) op hun thuis circuit. Het

zijn debutanten in deze klasse. JarnoOnstenk is het Hamove lid dat rijdt inde Classic klasse. Kanshebber bij de classics is Jan Frank Bakker. De leden die meerijden in de IRRC klasse zijn :Henri Minnen, Piet Reede,Olaf Romijn en Frank Bakker. Bakker(PRA team) rijdt naast de IRRC ook deDutch superbikes. Grote kanshebber in het IRRC is Di-dier Grams uit Duitsland. De Belgenvan Looy en Mertens zullen ook eenplek op het podium willen bemachti-gen. Nederlandse coureurs die met detop meekunnen zijn Johan Frederiksen Frank Bakker. De IRRC klasse rijdtop zondag 2 races om het kampioen-schap. De IRRC klasse heeft naastHengelo races in Belgie, Duitsland enTsjechie en heeft een grote interna-tionale deelname. Op zaterdagavondis er de beroemde Hamove feest-avond met een rijderspresentatie dieaan elkaar gepraat wordt door Diede-rik de Vries. Aansluitend zal de band“Woodstar” het roer overnemen. Hetrepertoire van de band is top 40 mu-ziek vanaf de jaren 60 tot nu. De toe-gang van de avond is gratis!!De zondag staat in het teken van demotorraces. Het pauze programmawordt verzorgd door het WK rallyteam van Van Merkensteijn, dit be-looft een spektakel te worden. Hetteam rijdt het hele WK rally kampi-oenschap. Vanaf de hoofdtribune isd. m. v. een videowall alles tot achterop het circuit te volgen. Ook aan dekinderen is gedacht. Er is een minizweefmolen, springkussen en een mini crossbaan waar de kids op eenminimotor mogen rijden. Tot 12 jaar is de toegang alle dagengratis.

2, 4 en 5 juni

Motorsportspektakel “Varsselring”

Hengelo - Vanaf donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) beginnen op deVarsselring de jaarlijkse motorraces. Deze dag, die overigens vrij toe-gankelijk is, zullen er races zijn om de KNMV cup in de klassen Super-cup 600 en 1000. Verder zijn er vrije trainingen voor de ONK supers-port en superbike coureurs. Ook staat er een race op het programmavan de 50cc classics met machines uit vervlogen tijden.

Lenteraces Assen wedstrijddag 2011 Foto Henk Teerink

De gehele opbrengst komt ten goede aan het gastenfonds van het hospice. Kunstenaars kunnen de fraaie catalo-gus gebruiken voor persoonlijke pro-motie. Men kan de verkoopwaarde van het werk als gift aftrekken van de belasting. Het gastenfonds is in-gesteld om voor de minder bedeelde gasten de verzorgingsbijdrage aan te vullen tot de werkelijke kosten. Dat wil dus zeggen dat iedereen die dat

wil en voor wie een terminaalindica-tie bestaat, ongeacht financiële situ-atie, religie of afkomst, de noodza-kelijke zorg in het huis geboden kanworden. Deze aanvulling is noodza-kelijk voor het voortbestaan van hethospice omdat de bijdragen van Rijk,Gemeente en verzekeringsmaatschap-pijen onvoldoende zijn om de kostente dekken. Men is op zoek naar spon-soren voor deze actie: bedrijven én particulieren. Alle sponsoren wordendesgewenst vermeld tijdens de ten-toonstelling. Het is ook mogelijk hetbedrijf of naam als sponsor in de ca-talogus te laten vermelden. Wil menzich aanmelden als kunstenaar, als kunstgever of als sponsor, neem dantelefonisch of via de mail contact opmet Johan Drewes, [email protected], 0575 517560.

Ten bate van Hospice ZutphenKunstverkooptentoonstelling en veilingZutphen - Op 9, 10 en 11 novem-ber vindt een kunstverkoopten-toonstelling en -veiling plaats in de Walburgkerk. Particulie-ren en kunstenaars uit de wijde omgeving van Zutphen - het ver-zorgingsgebied van het hospice - kunnen een kunstwerk ter be-schikking stellen.

Deze ‘Start Of Summerparty is niets meer dan een leuk feestje met leuke muziek, een zwembad dat extra lang open is, afgewisseld met de enig echte S.O.S. glijwedstrijden en voor-

al veel gezelligheid. Bedoeld dus als een feestelijk begin van een heerlijke zomervakantie! Ook niet-zwemmers zijn van harte welkom! Abonnement-houders hebben gratis toegang, ove-

rige feestvierders betalen een kleine bijdrage. Dus noteer alvast:op 1 juli S.O.S-party op zwembad De Meene. De S.O.S.-party begint om 19.00 uur en duurt tot 00.00 uur. Binnenkort volgt meer informatie over deze en alle overige activiteiten op het zwem-bad!

Start zomervakantie activitetien 2011SOS-party op zwembad De MeeneRuurlo - De zomervakantie begint dit jaar met een zwembadparty! Op vrij-dagavond 1 juli is er op zwembad De Meene de allereerste´S.O.S.-party .́

Page 23: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost

BanenContactVACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContactVACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Eet- en IJssalon

Van Hal Schilderwerken is een schildersbedrijf welk zich voornamelijk bezig houdt met onderhoudswerkzaamheden.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

ERVAREN, VAKBEKWAME SCHILDERS

Die denken binnen ons goed gemotiveerde team te passen.

DENK JIJ DE PERSOON TE ZIJN DIE WIJ ZOEKEN ?Neem dan contact op met Paul Janssen 06 - 19 37 39 88 of 0575 - 44 24 34

Van Hal Schilderwerken v.d. Heijdenstraat 11 7223 LC Baak 0575-442434 06-19373988 www.vanhalschilderwerken.nl

Albert Schweitzerstraat 37131 PG Lichtenvoorde

zoekt:

worden tot wever

Brieven kunnen aan het bovenstaande

Groepsaccommodatie zoekt

Enthousiaste Medewerker/sterVoornamelijk schoonmaakwerkzaamheden

en op aanvraag van groepen hulp bij maaltijdverzorging.Flexibiliteit in uren gewenst.

Ben je geïnteresseerd?Dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen een reactie te sturen:

b.o.n. 19-212 aan Weevers Grafimedia,Postbus 22, 7250 AA Vorden.

www.europlanit.nl

Euro Planit PersoneelsdienstenDienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VRACHTWAGENCHAFFEUR M/VOmgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VCP830590

Werkzaamheden;Voor een relatie in de omgeving van Zutphen, Deventer en Apeldoorn zijn we op zoek naar ervaren chauffeurs. Als chauffeur bestuur je een vuilniswagen en hang je bij toerbeurten de plastic afvalbakken aan de vrachtwagen. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.15 uur. De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard. Aanvang vanaf week 23 tot ongeveer week 37.

Functie eisen;- In het bezit van een digitale bestuurderskaart en een C rijbewijs;- ervaring als chauffeur.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/VOmgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VCP831415

Werkzaamheden;Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn we op zoek naar een ervaren commercieel medewerker binnendienst. Je bent het telefonische aanspreekpunt voor onze relaties voor de verkoop van pompen en toebehoren. Je werkt samen met de buitendienst verko-pers en bent mede verantwoordelijk voor de commerciële resultaten.

Functie eisen:- MBO/HBO werk en denkniveau;- werkervaring in de commerciële binnendienst;- kennis van de Duitse en Engelse taal.

PLANNER M/VOmgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VVN831324 Werkzaamheden;Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een ervaren commerciële planner. Belangrijk is dat je ruime ervaring hebt met het plannen van bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast ga je opdrachten inplannen en aannemen en overleg voeren met de opdrachtgevers. Het bedrijf zal in eerste instantie een half jaar con-tract bieden met daarna de mogelijkheid tot een vaste baan.

Functie eisen:- MBO werk- en denkniveau;- goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal;- bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Doetinchem.

HOUTBEWERKER M/VOmgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK831536

Werkzaamheden;Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een houtbewerker. Als houtbewerker ben je verantwoordelijk voor het afstellen van (houtbewerking)machines, het afkorten van hout volgens werk-/materiaalstaten, het maken van gevelelementen en spanten, het maken van gordingen, schaven van hout en het bieden van ondersteuning aan de buitendienst bij montage op locatie.

Functie eisen; - Ervaring als houtbewerker;- lezen/interpreteren van instructies, tekeningen en maatgegevens;- kunnen laden/lossen met heftruck;- in het bezit van een geldig heftruckcertificaat.

HEFTRUCK CHAFFEUR M/VOmgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO829945

Werkzaamheden;Je zorgt voor de aan- en afvoer van goederen op diverse plaatsen in de productieruimte. Daarnaast verricht je allerlei andere voorko-mende werkzaamheden. De functie wordt uitgevoerd in een 5-ploe-gendienst. Bij gebleken geschiktheid wordt dit een vaste baan. Functie eisen;- LBO werk- en denkniveau;- geldig heftruckcertificaat;- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;- ruime ervaring in een soortgelijke functie.

LEERLING VERSPANER M/VOmgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK831725 Werkzaamheden;Voor een verspanend bedrijf in Vorden zijn wij op zoek naar een (leerling) draaier & frezer. Aan de hand van productiedocumentatie maak je programma’s en bepaal je de juiste verspaningscondities en parameters. Dit voor het bewerken van de producten tot een optimaal product. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor de tus-sentijdse en eindcontrole.

Functie eisen;- Afgeronde opleiding op niveau 3/4 richting verspaning;- ervaring met het instellen en afstellen van een machine.

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BV is sinds jaren specialist in tuinmaterialen. Zoals sierbestra�ng, tuinhout, overkappingen en bijbehorende tuinproducten.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

ENTHOUSIASTE VERKOOPMEDEWERKER (full�me)

Func�e-eisenWij zoeken een jonge representa�eve verkoopmedewerker met een afgeronde commerciële opleiding op minimaal MBO-niveau. Je hebt affiniteit met de tuin-branche en vindt het leuk klanten te adviseren. Daarnaast weet je van aanpak-ken en pikt snel nieuwe zaken op.

Wij biedenEen veelzijdige baan in een pre�ge werkomgeving.Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de func�e.

Uw schri�elijke sollicita�e kunt u richten aan:Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BVt.a.v. Mevr. M. Weulen KranenbargRuurloseweg 45A7251 LA [email protected]

Page 24: Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerkcloud.pubble.nl/05e27930/pdf/...Eerste stappen naar nieuw bibliotheekwerk Ruurlo - Een aantal Berkellandse vestigingen van Bibliotheek Oost