Eerste stappen met CLIL

30
Eerste stappen met… Edushock Antwerpen 28 januari 2015 Marie-Leet Bens Immaculata Instituut Oostmalle

Transcript of Eerste stappen met CLIL

Page 1: Eerste stappen met CLIL

Eerste stappen met…

EdushockAntwerpen

28 januari 2015

Marie-Leet BensImmaculata Instituut

Oostmalle

Page 2: Eerste stappen met CLIL

Immaculata Instituut Oostmalle

http://immalle.be

Page 3: Eerste stappen met CLIL
Page 4: Eerste stappen met CLIL
Page 5: Eerste stappen met CLIL

1. In Europa2. In Vlaanderen3. In Immaculata Oostmalle4. Voor de leerkracht5. Voor de leerling6. In de praktijk7. In vraag en antwoord

Eerste stappen met CLIL

Esthetica in het Frans

Page 6: Eerste stappen met CLIL

1. CLIL in Europa

Page 7: Eerste stappen met CLIL

2. CLIL in Vlaanderen

September 2007 September 2013

Page 8: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

SEPTEMBER We gaan ervoor!

Page 9: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

OKTOBER Info en didactisch materiaal verzamelen

• literatuur• online

Samenstellen van het (uitgebreid!) aanvraagdossier

• geïnteresseerde leerkrachten & directieteam• betrokken vakgroepen

Overlegmomenten

• personeelsvergadering• ouderraad• schoolraad• begeleidingsdienst• LOC• leerlingenraad• personeelsraad• …

Page 10: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

NOVEMBER Planning van informatiespreiding

• brochure, website…• campusvergadering• scholengemeenschap• scholenoverleg met de gemeente• …

Page 11: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

JANUARI Finaliseren aanvraagdossier

FEBRUARI Indienen aanvraagdossier

Page 12: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

APRIL Officiële goedkeuring

MEI Introductie in de klassen met potentiële CLIL-leerlingen

• info op de website• CLIL-stand op de ‘informatiedag’• brief aan de ouders• informatiesessie in de klassen

Page 13: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

JUNI Aanmelding kandidaten

AUGUSTUS Toelatingsklassenraad

Page 14: Eerste stappen met CLIL

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

SEPTEMBER Start

OKTOBER CLIL promoten binnen de school

NOVEMBER Aanvraagdossier uitbreiding

Page 15: Eerste stappen met CLIL

4. CLIL voor de leerkracht

• Beheersing – en ontwikkeling – van• zaakvak• vreemde taal : diploma’s en/of attesten• didactische competenties

• Ondersteuning van • directie• vakgroepen• begeleidingsdienst – netwerk • departement onderwijs – KUL – CTO • ondersteunend personeel• …

Page 16: Eerste stappen met CLIL

4. CLIL voor de leerkracht

• Motivatie, creativiteit, inzet en enthousiasme • didactisch materiaal• didactische werkvormen

Page 17: Eerste stappen met CLIL

5. CLIL voor de leerling

• Duale focus• vakinhoud leerplandoelstellingen!• + taalinhoud• = ontwikkeling van

receptieve en productieve vaardigheden

• Waarom kiezen voor CLIL?• maatschappelijke relevantie• positief leerrendement• OOK positief voor moedertaal…

• Motivatie, inzet, enthousiasme…Leren m

et plezie

r!

Page 18: Eerste stappen met CLIL

Positieve effecten van CLIL- Communication

= taalvaardigheid

- Content = zaakvakinhouden

- Cognition = cognitieve vaardigheden

- Culture = interculturele

vaardigheid

Bron: Strobbe L., Sercu L. (2011). Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen. KU Leuven.

CLIL voor leerkracht EN leerling

Page 19: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Voordelen? Nadelen? • Ontwikkeling van didactisch materiaal• Tijdsdruk• Heterogene klasgroepen• Aanpassingen aan lessenrooster• Evaluatie van vakinhouden én taalcompetenties• Betrokkenheid• …

Voorbeelden…

Page 20: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 21: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 22: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 23: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 24: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 25: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 26: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 27: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 28: Eerste stappen met CLIL

6. CLIL in de praktijk

Page 29: Eerste stappen met CLIL

7. CLIL in vraag en antwoord

• Wat met ‘instromers’?

• Heterogene klasgroepen

• Aanpassingen aan lessenrooster

• Evaluatie van vakinhouden én taalcompetenties

• Vervangingen

• …

Page 30: Eerste stappen met CLIL

Klaar voor de toekomst met…

[email protected]

Twitter @BensBel