Een schandalige miskleun uit de categorie Betuwelijn. Rapportage meldpunt Klachten Reintegrat

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De steeds maar duurder wordende schoolboeken moeten voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis worden. De ouderbijdrage moet afgeschaft worden en ook het lesgeld moet verdwijnen. Dat zijn de conclusies die de SP trekt in het rapport “Onwijs duur onderwijs”. De enquête van de SP onder ouders met schoolgaande kinderen toont aan dat veel gezinnen enorme moeite hebben om de steeds hoger wordende schoolkosten op te brengen.

Transcript of Een schandalige miskleun uit de categorie Betuwelijn. Rapportage meldpunt Klachten Reintegrat

 • Jan de Wit Paul Ulenbelt Fetse Visser

  Een schandalige miskleun uit de categorie Betuwelijn

  Rapportage Meldpunt Klachten Rentegratie

 • 2

  Een schandalige miskleun uit de categorie Betuwelijn

  Rapportage Meldpunt Klachten Rentegratie

  Jan de Wit Tweede-Kamerlid SP

  Paul Ulenbelt

  Medewerker Tweede-Kamerfractie SP

  Fetse Visser Medewerker Tweede-Kamerfractie SP

  december 2004

 • 3

  1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 3

  2. Inleiding 4

  3. Klachtenmeldpunt 6

  3.1 Klachtenformulier 6 3.2 Aantal klachten 7

  4. Klachten 8 4.1 Werkwijze en Dienstverlening 8 4.1.1 "Het bedrijf doet niets!" 9 4.1.2 "Ik word niet serieus genomen!" 9 4.1.3 "Ze zetten me alleen maar achter de computer!" 10 4.1.4 "Ik word verkeerd geadviseerd!" 10 4.1.5 "Worden de reiskosten vergoed of niet!?" 11 4.2 Intimidatie en provocatie 12 4.3 Cursussen en scholingen 12 4.4 Het verkeerd voorstellen van zaken aan het UWV 13 4.5 De kop indrukken van eigen creativiteit 14 4.6 Sollicitatiecursussen 14 4.7 Financin 15

  5. Samengevat 17

 • 4

  2. Inleiding Rentegratiebedrijven: een vloot lekkende modderschuiten op weg naar het minuscule eilandje Werk. Dat is het beeld dat wordt opgeroepen door de tweehonderd klachten die in nog geen twee maanden zijn binnengekomen bij het digitale Meldpunt Klachten Rentegratie van de SP. De klachten zijn afkomstig van mensen die een beroep doen op WW, WAO of bijstand. De overeenkomsten tussen de klachten zijn opvallend en veelzeggend. De klagers melden een ondeskundige en mensonwaardige behandeling, intimidatie en dreigen met korting op de uitkering, verdraaiing van feiten, overbodige cursussen en scholing die niet aansluit bij opleiding en ervaring en vooral zakkenvullerij door de bedrijven, omdat ze niets voor je doen maar er wel geld voor opstrijken. De citaten schetsen een ontluisterend beeld. Hoewel het hier niet gaat om een representatief onderzoek, verwijzen de klachten naar structurele problemen bij de rentegratiebedrijven. De kern van het probleem lijkt dat de rentegratiebedrijven minstens zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, als de mensen die gerentegreerd moeten worden. De bedrijven beschikken niet over contacten met ondernemingen die personeel zoeken. Ze hebben de mensen die werk zoeken of moeten zoeken vaak niet meer te bieden dan uitgeknipte advertenties en langzame computers om vacaturesites te bezoeken. Het credo van het kabinet is:Werk boven inkomen. Het tovermiddel heet: rentegratie. Maar als er geen werk is, als werkgevers ouderen en mensen met een handicap niet willen hebben, zijn rentegratie-inspanningen perspectiefloos. Ze bieden werkzoekenden valse hoop en werken ontluistering en verbittering in de hand. Wil rentegratie succesvol worden, dan zullen er geschikte banen moeten zijn. Werkgevers zullen verplicht moeten worden om het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de potentile beroepsbevolking. De overheid moet banen scheppen waar mensen met beperkingen naar vermogen kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. De honderden miljoenen die nu bij rentegratiebedrijven terecht komen, kunnen daarvoor beter aangewend worden. De Algemene Rekenkamer (3-11-2004) heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsbemiddeling en rentegratie van werklozen. De kritiek op de opdrachtgevers UWV en CWI is onthutsend. Er is te weinig inzicht in de door hen geleverde inspanning, er is geen zicht op het aantal werkzoekenden dat een baan vindt en het is daardoor voor de Rekenkamer niet mogelijk om uitspraken te doen over de resultaten van het beleid. In 2004 is meer dan 500 miljoen euro publiek geld bij ruim tweehonderd private bedrijven terecht gekomen. Het ministerie weet niet welke winsten ze hebben gemaakt en wie de eigenaren van deze bedrijven zijn. En wat nog belangrijker is: het ministerie weet niet hoeveel

 • 5

  mensen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen door inspanning van de rentegratiebedrijven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het ministerie de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om beter zicht op de uitvoering te verkrijgen, geen vervolg geeft. Zoals het er nu uitziet is rentegratie een schandalige miskleun uit de categorie Betuwelijn. De privatisering van de rentegratiemarkt leidt slechts tot verliezers. Rentegratie-inspanningen hebben alleen zin als er perspectief is op werk. Daarom bepleit de SP:

  - uitvoering van het advies van de Algemene Rekenkamer dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich een beter beeld vormt van de uitvoering van de rentegratie;

  - een diepgaand onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het werk van de rentegratiebedrijven en de manier waarop zij met mensen omgaan (zijn de mensen die willen of moeten rentegreren wel gebaat bij het werk van rentegratiebedrijven?);

  - een verplichting voor middelgrote en grote werkgevers om 5 resp. 7% van hun arbeidsplaatsen open te stellen voor (arbeids-)gehandicapten;

  - rentegratietrajecten moeten alleen aangeboden worden door het UWV en de Gemeenten als er een duidelijk perspectief is op een reguliere arbeidsplaats.

  Den Haag, december 2004

 • 6

  3. Klachtenmeldpunt 3.1. Klachtenformulier De start van de inventarisatie is gemaakt op 25 september 2004. Vanaf dat moment konden mensen via een link de website SP.nl en op het door SP-Kamerlid Jan de Wit ingestelde Waoplein.nl een klachtenformulier invullen. Het klachtenformulier bestond uit de volgende zaken:

  1. Klacht 2. Naam 3. E-mail 4. Leeftijd 5. Man/Vrouw 6. Zou u eventueel uw verhaal aan een krant of radioprogramma willen vertellen? 7. Wilt u een eventueel rapport over dit onderzoek ontvangen? (alleen per e-mail)

  In de onderstaande afbeelding is de opzet van het klachtenformulier weergegeven.

  Figuur 3.1. Klachtenformulier op internet

 • 7

  3.2. Aantal klachten In de periode van 25 september 2004 t/m 16 november 2004 zijn 222 reacties binnengekomen. Hierbij waren 216 klachten, voor het overige bestonden ze uit verzoeken om meer informatie en contact, van onder andere de pers en genteresseerde organisaties. Van de 216 klachten waren de meeste bruikbaar. Er waren 23 klachten over het wao- en ww-beleid in het algemeen. Omdat dit onderzoek specifiek gericht is op de rentegratie, zijn deze klachten niet in dit onderzoek meegenomen. Niettemin worden deze klachten wel gebruikt door de Kamerfractie.

 • 8

  4. Klachten Uit het ruime aanbod aan klachten is een selectie gemaakt op onderwerp. Opvallend is dat de meeste klachten hetzelfde zijn van aard. Daarom is de volgende verdeling gemaakt:

  1. Werkwijze 2. Intimidatie en provocatie 3. Cursussen en scholingen 4. Het verkeerd voorstellen van zaken aan het UWV 5. De kop indrukken van eigen creativiteit 6. Sollicitatiecursussen 7. Financin

  4.1 Werkwijze en Dienstverlening Rentegratiebedrijven worden door onder andere UWV, Gemeenten en werkgevers ingezet om personen verder te helpen op de arbeidsmarkt. Kort gezegd: het vinden van een baan. Vreemd genoeg bestaat het merendeel van de binnengekomen klachten uit verhalen over desinteresse van consulenten, weigering tot hulp aan de werkzoekende, zr slechte contacten, slechte faciliteiten, enz. Velen stellen zich de vraag of de bedrijven de werkzoekende wel aan het werk wllen helpen. Een zorgelijke ontwikkeling. Heel veel klachten gaan over de dienstverlening van het bezochte rentegratiebedrijf, met als belangrijkste kritiekpunten:

  1. Het bedrijf doet nagenoeg niets om de clint te begeleiden; 2. De clint wordt absoluut niet serieus genomen; 3. De clint moet verplicht een aantal dagdelen komen en wordt dan achter een computer

  gezet; 4. Het bedrijf adviseert de clint verkeerd; 5. Er bestaat grote onduidelijkheid over de vergoeding van reiskosten.

 • 9

  Voorbeelden

  Op de vraag wat het rentegratiebedrijf mij in de toekomst kon bieden was het antwoord: we hebben wel een sollicitatiecursus voor u of een cursus voor analfabeten (ik was arts voordat ik ziek werd). Op de vraag of ze mij konden helpen bij het vinden van een werkgever en het begeleiden bij werkhervatting was het antwoord: dat moet u zelf doen. Ik voel me behoorlijk in de kou staan en niet serieus genomen. (Een 43-jarige vrouw)

  Nu moet ik wekelijks naar een zogenaamde sollicitatietraining van het rentegratiebedrijf. Daar heb ik geen bezwaar tegen, want het gaat tenslotte om mijn toekomst op de arbeidsmarkt. Maar, daar gaat het fout. De medewerkster daar behandelt mij, maar ook anderen, als een brugklasser. Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij door het bedrijf gevraagd om een medische verklaring van mij oogarts. Ik zit voor een deel in de WAO in verband met een visuele handicap. Volgens FNV mag een bedrijf dit NIET vragen. Volgens het rentegratiebedrijf mag er zoveel niet, maar moet ik dit maar voor lief nemen. "Je wilt toch wel aan het werk?" krijg je dan te horen. (...) Er wordt wel gedreigd dat men bij het niet goed functioneren een negatieve aanbeveling naar het UWV kan sturen, hetgeen uiteraard, zo meldt men erbij, gevolgen zal hebben voor de uitkering. Ik voel mij zo langzamerhand een roepende in de woestijn. Nog steeds geen werk, een onbegrepen gevoel door de behandeling van het rentegratiebedrijf. Het UWV vindt het allemaal erg vervelend, maar onderneemt ook niet echt stappen. Ze vermelden het wel in mijn dossier, maar daar blijft het bij. Ik word er bijna gek van. (Een 39-jarige man)

  Bij het bureau kwam ik in een traject waar ik terug viel in een kleuterklas. Een groep volwassen mensen kreeg de opdracht om een vla