Een praktijkvoorbeeld: Opleiden in de papier en ... Kortom, Wat maakt Marlijn Academie uniek. Door...

download Een praktijkvoorbeeld: Opleiden in de papier en ... Kortom, Wat maakt Marlijn Academie uniek. Door samen

of 3

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Een praktijkvoorbeeld: Opleiden in de papier en ... Kortom, Wat maakt Marlijn Academie uniek. Door...

 • Marlijn Academie / Papierschool en 3Antonius /De MBO aanpak die werkt! De Langeweg 22 - 4771 RB Langeweg - / Pag. 1 / 3

  Een praktijkvoorbeeld: Opleiden in de papier en kartonindustrie

  Kortom: eén aanpak voor alle doelgroepen?

  De sector De productiebedrijven in de papier-en kartonindustrie in Nederland werken samen in de Koninklijke vereniging van Nederlandse papier en kartonfabrieken. De sector heeft 3833 medewerkers bij 18 bedrijven op 22 productielocaties. Voor die productie zijn 36 productielijnen beschikbaar. Die produceren voor 27% grafisch papier, voor 4 % sanitair papier en voor 69% verpakkingspapier en karton. De productie is ruim 2,6 miljoen ton en de omzet is bijna 1,7 miljard euro.(cijfers 2016) Zie: https://www.youtube.com/watch?v=CfJWeswJOIw De scholingsbehoefte Binnen de papier en kartonnage industrie is een grote behoefte aan professionalisering gezien de vergaande automatisering van het machinepark. Op niveau 3 en 4 vinden sinds 2013 gespecialiseerde MBO opleidingen plaats binnen De papierschool. De papierschool is een samenwerking tussen Marlijn Academie en de Human Factory, de brancheopleider binnen de VNP. Human Factory organiseert de opleiding op de werkvloer en Marlijn academie bewaakt het mbo niveau en organiseert de beoordeling en certificering/diplomering. Deze samenwerking is zo succesvol dat nagenoeg alle papierbedrijven in Oost Nederland, inmiddels werkenden hebben aangemeld bij de papierschool. De kartonnage bedrijven willen nu ook aansluiten maar hebben minder diepgaande technologische kennis en vaardigheden nodig. De personeelsbehoefte De gemiddelde leeftijd van de papiersector is 49 jaar en om deze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden met de technologische ontwikkeling die gaande is, is opleiden een must. Deze behoefte is breed in de sector aanwezig. Met certificaten kunnen gediplomeerden hun inzetbaarheid op peil houden. De VNP heeft recent besloten het scholingsaanbod aan de zittende medewerkers uit te breiden met certificaten die bestaan uit kerntaken en werkprocessen van bestaande kwalificaties. Dat maakt snelle inzetbaarheid en verbreding van de functies mogelijk. Een basiscertificaat voor productie en planning is de meest acute behoefte gezien de behoefte aan nieuw, snel inzetbaar personeel. Voor nieuwe intreders en zittende medewerkers zonder diploma procestechniek is het van belang dat de medewerker zo snel mogelijk op een verantwoord productieniveau wordt gebracht, zijn werk goed kan plannen en de machine veilig kan bedienen. Het basiscertificaat Papier en Karton is er op gericht die inzet snel op het niveau van de mbo kwalificatie tot stand te brengen. Het certificaat wordt de voorwaarde voor de zelfstandige plaats aan de productiemachine. Daarna worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld het volledige diploma te behalen. De participatiedoelgroep De sector biedt voldoende werkgelegenheid voor de participatiedoelgroep. Naast de gespecialiseerde bedieningsfuncties aan de productielijnen is er behoefte aan routinematige ondersteunende functies in de logistieke werkzaamheden, de behandeling van grondstoffen en de eenvoudige bedieningsfuncties. In de kwalificatiestructuur van het mbo zijn de werkprocessen te vinden ( veelal op niveau 2) waaruit deze functies bestaan. Dit zijn kleinere verzamelingen van werkprocessen die worden samengesteld op basis van de behoefte van het bedrijf en de mogelijkheden van de kandidaat. Als de opleiding daarvoor succesvol is verlopen dan verstrekt het bedrijf een praktijkverklaring met het kenmerk van het bedrijf en van de VNP. Daarmee is de inzetbaarheid van de kandidaat voor die werkzaamheden in de gehele sector geborgd. De opleiding Binnen de geselecteerde werkprocessen zijn nadere uitwerkingen gemaakt met werkopdrachten om aan te kunnen sluiten bij de bediening van verschillende soorten productiemachines en bij de productie voor verschillende opdrachtgevers. Dat biedt de opleiders ook de mogelijkheid om rekening te houden met leermogelijkheden in de praktijk; leertempo van de kandidaten en intensiteit van de begeleiding. Lesmateriaal, werkopdrachten en collectieve leersituaties worden ontleend aan de bestaande opleidingen in uitvoering bij de Papierschool. De opleiding zal geheel binnen het bedrijf worden georganiseerd door de papierschool. De werkopdrachten worden afgesloten met STARR opdrachten en beoordeling om bewaking van het mbo niveau te realiseren. De planning van het traject is individueel maatwerk. Collectieve instructie en intervisie ondersteunen het leerproces. Dit is een binnen de papierschool beproefde werkwijze. Kortom, Wat maakt Marlijn Academie uniek. Door samen de MBO-beroepstaal in te zetten op weg naar werk zorgen we voor eenduidigheid, een werkend perspectief, en een sluitende aanpak voor alle doelgroepen en voor de deelnemer betere kansen op (leren) functioneren, duurzame participatiemogelijkheden en perspectief op een volwaardig MBO diploma.

  Neem gerust contact op voor meer informatie! Marlene Ruigrok van Houtum 06-22491409 / marlene.ruigrok@marlijnacademie.nl

 • Marlijn Academie / Papierschool en 3Antonius /De MBO aanpak die werkt! De Langeweg 22 - 4771 RB Langeweg - / Pag. 2 / 3

  De mbo-aanpak die werkt!

  Een diametraal andere kijk op- en benadering van werken en onderwijs, die leidt tot beter functioneren in het werk,

  met kans op een mbo-diploma.

  Wie zal ooit zeggen dat hij/zij niets meer geleerd heeft sinds hij werkt. Het leren gaat vaak juist veel makkelijker als men ‘werkt’ in de praktijk. De praktijk bewijst dat de motivatie om te leren enorm toeneemt op het moment dat hiermee het perspectief op een betaalde baan en mbo diploma ook toeneemt Marlijn Academie heeft een diametraal ander perspectief op leren en werken, namelijk eerst werken en dan pas leren. De praktijkroute naar arbeid en het mbo-diploma. “de MBO aanpak die werkt” waarbij mensen leren werken en leren waarvoor ze verantwoordelijk zijn vanuit hun beroep. Het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te leren beter te functioneren, met de mbo-taal als hulpmiddel. En als beloning een heus MBO diploma. Marlijn Academie heeft twee unieke specialismes, die zij ook als zodanig in de markt heeft gezet. De Papierschool en.3Antonius. Samen met de papier, kartonnage en procesindustrie specialist Vapa/Human Factory is de Papierschool opgericht om MBO 3-4 operators op te leiden die zowel beroepsmatig competent als inhoudelijk sterk zijn en daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de steeds hogere eisen van de industrie. Zie het praktijkvoorbeeld op de volgende pagina. Het doel van 3Antonius is succesvolle arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te bevorderen, door inzet van de Boris en BBL en OVO (derde leerweg) leerwerktrajecten, waardoor bedrijven beter begeleid worden en deelnemers gewoon als leerling de tijd en begeleiding krijgen om zich te bekwamen in hun beroep en een erkend MBO diploma kunnen behalen. Hoe? We leren medewerkers, leerlingen, praktijkopleiders, jobcoaches en andere begeleiders in mbo-taal de taken en doelen in een beroep en in het bedrijf bespreken we met de praktijkopleider de voortgang aan de hand deze mbo-werkprocessen. Waarom werkt dit? De mbo-beoordelingscriteria helpen de praktijkopleiders en begeleiders in het bedrijf om in eenduidige, duidelijke taal hun mensen aan te spreken en dat maakt het een zeer effectief en eerlijk instrument waar leidinggevende en leerlingen heel blij van worden. Het werkt, ook in de praktijk. Dat deze aanpak werkt voor bedrijven blijkt uit het onderwijsinspectierapport van april 2017 en de hoge klanttevredenheid van 8.1, gegeven door bedrijven, praktijkopleiders en leerlingen. Men ervaart deze werkwijze als praktisch en vooral als een aanpak waarin het (leren) werken en functioneren op een werkplek centraal staat. De beloning En hoe mooi is het als het niet als op deze wijze het leren functioneren en gewoon leren werken beloond kan worden met een mbo-bouwsteen of mbo-diploma. Gewoon omdat je doet wat je moet doen en weet wat er van je wordt verwacht. Je kent je verantwoordelijkheid en hebt de vrijheid en vertrouwen om deze ook te nemen. Voor wie werkt deze praktijkroute? Voor schooluitvallers van VSO en ROC,’s, werkzoekenden, mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt èn voor werkenden zonder startkwalificatie, kortom voor iedereen die bijzonder is of tijdelijk tussen wal en schip valt en voor wie de normale route van school naar werk niet de juiste weg is gebleken. Voordelen voor werkgevers (leer)bedrijven om leerwerktrajecten aan te bieden.

  - De werkgevers bepalen zelf welke ‘(kern)taken’ een leerling moet beheersen binnen een bepaald beroep. - Starten als leerling schept andere verwachtingen en geeft de leerling meer ruimte om te groeien. - Tijdens de matching worden duidelijke afspraken vastgelegd in mbo-taal. Dit document bevat de deeltaken die de kandidaat

  moet gaan beheersen en ook de gedragscriteria die daarbij horen. - De praktijkopleider van het bedrijf neemt mede het examen af en bepaalt of iemand bekwaam is. - De praktijkopleider stuurt naast beroepsvaardigheden ook automatisch op werknemersvaardigheden omdat de juiste

  beroepshouding logisch samenhangt met het werk en vervat zijn in de beoordelingscriteria. - De praktijk leert dat circa 60% van de leerlingen in dienst wordt genomen door het leerbedrijf. - Duidelijk aangeven van wat men verwacht en wat de verantwoordelijkheid is, leidt tot betere prestaties. - Doordat de werkgever duidelijker de verwachtingen neerlegt, levert de leerling meer productiviteit.

  “Het leren moet zinvol en van toepassing op het dagelijks leven zijn.‘Verwachtingen van de leraar g