Een persbericht schrijven voor wetenschappers

of 22 /22
Een persbericht schrijven voor wetenschappers Roeland Kortleven Vrijdag 9 mei 2008 Universiteit Hasselt

Embed Size (px)

description

Een presentatie over 'persberichten schrijven voor wetenschappers'.

Transcript of Een persbericht schrijven voor wetenschappers

 • 1. Een persbericht schrijven voor wetenschappers Roeland Kortleven Vrijdag 9 mei 2008 Universiteit Hasselt
 • 2. Een persbericht schrijven
  • Vloeit niet zomaar uit de pen of uit je vingers
   • Schrijfproblemen zijn vaak denkproblemen
   • Een persbericht schrijven vraagt een gestructureerde aanpak
   • Belangrijke keuzes maken vooraleer de eerste letter van het bericht wordt getypt
 • 3. Een persbericht schrijven
  • Verschillende stappen zetten
   • Welk nieuws heb ik allemaal te vertellen? (nieuwswaarde)
   • Wat is het hoofdonderwerp (invalshoek)?
   • Welke journalisten en lezers wil ik bereiken? (doelpubliek)
   • Hoe bouw ik het artikel inhoudelijk op? (inhoudelijke structuur)
   • Hoe schrijf ik de tekst uit? (schrijfstijl en vorm)
 • 4. Stap 1: het nieuws
  • Uitgangspunt van je tekst is de nieuwswaarde
  • Nieuws is wat een journalist vindt wat nieuws is.
  • Waarom zou jouw bericht in de pers moeten verschijnen?
 • 5. Stap 1: het nieuws
  • Voor dat je een bericht schrijft, moet je op zoek naar de potentile nieuwswaarde.
  • Kijken door de bril van een journalist
  • Vooral: voor je doelgroep relevante conclusie van het onderzoek, specifieke aanbevelingen,
  • Minder: de uitgangspunten, het kader, de achtergrond van het onderzoek, de wetenschappelijkheid,
 • 6. Stap 1: het nieuws
  • Test nieuwswaarde: aantal vragen
   • Het nieuws heeft te maken met een verandering?
   • Het nieuws levert nieuwe (verrassende) informatie op of werpt een nieuw licht op de situatie?
   • Over dit onderwerp is veel discussie?
   • Dit nieuws levert een bijdrage aan een groot (maatschappelijk) probleem?
   • Er is onderzoek uitgevoerd over dit nieuws en dit is al gepubliceerd?
 • 7. Stap 1: het nieuws
   • Belangenorganisaties zullen verheugd of afkeurend reageren op het nieuws?
   • Wijkt het nieuws af van de geffende paden?
   • Haakt het nieuws in op wat al in de media speelt?
   • Heeft het nieuws impact op het dagelijkse leven van de lezer/ doelgroep?
 • 8. Stap 1: het nieuws
  • Opdracht 1: zoek in jouw rapport of onderzoek naar de elementen met potentile nieuwswaarde
   • Met welke feiten/ kernboodschappen zou je in het nieuws kunnen komen?
   • Waarom heeft dit potentile nieuwswaarde?
 • 9. Stap 2: de invalshoek
  • De invalshoek
   • Wat is het hoofdonderwerp en de invalshoek van het persbericht?
    • Vaststelling, waarschuwing, aanbeveling,
   • Wie zal het uiteindelijke bericht lezen?
   • In welke media maakt het persbericht de grootste kans op publicatie?
 • 10. Stap 2: de invalshoek
  • Pas je persbericht aan.
   • Algemene media of gespecialiseerde pers?
    • Laagdrempelig
    • Niet overladen met details
    • Geen vakjargon: overschat de kennis van de lezer niet.
   • Lokaal of nationaal?
    • Regionaal: focus op het plaatselijke aspect
  • Doelpubliek bepaalt invalshoek
 • 11. Stap 2: de invalshoek
  • Opdracht 2: wat is het hoofdonderwerp en in welke media maakt mijn nieuws het meeste kans?
   • Invloed op de uiteindelijke tekst?
   • Kennisniveau van de lezer?
   • Focussen op bepaalde feiten?
   • Welke invalshoek kiezen?
 • 12. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Persbericht heeft een bepaalde structuur
   • Geschreven als een kant en klaar krantenartikel
   • Vaste elementen: titel, inleiding, basistekst opgedeeld in alineas
   • Inhoudelijke structuur van de omgekeerde piramide: lezer toelaten om af te haken.
 • 13. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Titel: kernachtige samenvatting van de kernboodschap. Geschreven als een krantentitel.
   • Zo kort mogelijk
   • Geen leestekens
   • Schrap overbodige woorden (voorzetsels, hulpwerkwoorden, lidwoorden,)
   • Duidelijk, dus niet dubbelzinnig of cryptisch
    • Vb. Arts kleedt patinten uit
 • 14. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Inleiding: vat het hele artikel samen
   • Geef antwoord op de relevante vijf ws en h: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
  • Alineas:
   • per alinea n kerngedachte
   • Uitwerken van elementen uit de inleiding
  • Tussentitels:
   • Aandacht trekken op belangrijke alinea
  • Geen verwijzingen!
 • 15. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Omgekeerde piramide: val met de deur in huis
   • De basis van het persbericht - het fundament - staat bovenaan
   • De minder belangrijke zaken staan lager in de tekst
   • Begin bij het algemene, de details vind je later terug in de tekst
   • Suggestie: in laatste alinea informatie over de onderzoeksinstelling
   • Onderaan: contactgegevens
 • 16. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Begraaf het nieuws niet in details
   • Intelligente mensen hebben de neiging om te nuanceren.
   • Ze beseffen hoe complex de situatie is, zien nuances en verschillende invalshoeken, en hebben de neiging dit uit te werken
  • Maar wie te veel zegt, zegt niets.
   • prioriteiten bepalen!
   • Beter zelf doen dan de lezer of de journalist, want dit vergroot risico op misverstanden.
 • 17. Stap 3: Inhoudelijke structuur
  • Opdracht 3: werk een inhoudelijke structuur uit
   • Werk met kernwoorden een inhoudelijke structuur uit?
   • Welke alineas ga je uitschrijven?
   • Welke informatie moet er zeker in en wat niet?
 • 18. Stap 4: uitschrijven van de tekst
  • Maximumlengte: 1 A4, liefst nog minder
  • Schrijf zakelijk. Geen reclametaal of filosofische uitweidingen. Wel: heldere en to the point voorbeelden.
  • Blijf objectief. Jezelf teveel op de borst kloppen, wekt argwaan op.
  • Schrijf actief. Vermijd woorden als worden, zullen en kunnen.
  • Maak de zinnen niet te lang. Geen lange bijzinnen. Splits lange zinnen op.
 • 19. Stap 4: uitschrijven van de tekst
  • Schrijf over jezelf, over de organisatie in de derde persoon. Niet: ik of wij
  • Citeer. Ideaal om tekst te verlevendigen.
  • Vermijd vakjargon. Voor algemene pers: schrijf voor een lezerspubliek van 14 jaar.
  • Geen oubolligheid, wel modern spreektaal.
   • Verboden woorden: doch, reeds, derhalve, echter, thans, nopen, inzake, op die wijze, teneinde, eveneens, jongstleden, aanstaande,
 • 20. Stap 4: uitschrijven van de tekst
  • Schrijf in de tegenwoordige tijd. Geeft een sfeer van actualiteit.
  • Vermijd clichs (kogel door de kerk, groen licht geven,): kill your darlings
  • Lees je tekst (hardop) op papier na en laat de tekst door anderen nalezen. Geen taal- of spellingfouten.
  • Kom los van de tekst uit het rapport of het wetenschappelijk werk. Niet: copy & paste
 • 21. Stap 4: uitschrijven van de tekst
  • Lay-out
   • Rechtstreeks in mail, niet als bijlage
   • BCC in plaats van CC
   • Geen bijlagen
   • Zo weinig mogelijk lay-out
   • Duidelijk PERSBERICHT bovenaan
   • Verwijzing onderaan:
    • GSM-nummer woordvoerder
    • Info over foto- of beeldmateriaal
 • 22. Stap 4: uitschrijven van de tekst
  • Opdracht 4: Schrijf het persbericht voor jouw onderzoek of rapport uit volgens de regels van de kunst.