Een nieuw Europees model, is dat mogelijk ?

download Een nieuw Europees model, is dat mogelijk ?

of 52

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een nieuw Europees model, is dat mogelijk ?. Europa, d e genese. Men is begonnen het concept van Europa te definiëren voor de 2 e Wereldoorlog . De oorsprong ervan kan zelfs teruggevoerd worden naar de 18e eeuw - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Een nieuw Europees model, is dat mogelijk ?

Un nouveau modle conomique europen est il possible? Union Bancaire, Union fiscale et Union budgtaire

Een nieuw Europees model, is dat mogelijk?

Europa, de geneseMen is begonnen het concept van Europa te definiren voor de 2e Wereldoorlog. De oorsprong ervan kan zelfs teruggevoerd worden naar de 18e eeuwIn haar optimistische versie kan Europa zo gedefinieerd worden: het is een politieke gemeenschap van vrije en gelijke volkeren, die democratie aanbidt, respectvol is tegenover de verscheidenheid van hun identiteit, waarden en aspiraties en verlangend om aan de niet-Europese volkeren, met een passie voor dezelfde ambities, te tonen dat het mogelijk is.In haar pessimistische versie zou Europa de oplossing kunnen zijn voor de politicus die zich ontdoet van zijn macht om die toe te vertrouwen aan een hoger niveau, supranationaal, waar men in feite dezelfde regeringsleiders vindt zetelend in de Europese Raad maar deze keer buiten het bereik van het volk en zijn stemmen.De politiek zou er alleen nog de rol kunnen spelen van communicatieknechtje van de multinationals die de pen vasthouden van de wetgevers van de Europese CommissieNa de representatieve democratie zou men op die manier tot de representatieve macht komenEuropa, de geschiedenisEr zijn altijd meerdere mogelijke wegen naar politieke creaties geweest maar diegene die rekening hielden met de bevolking zijn afgevoerd zoals die van mei 1948 voorgesteld aan het Congres van de Europese Beweging van Den Haag dat de duimen heeft moeten leggen tegen het verdrag van Rome en zoals de akkoorden van Havana die van tafel geveegd zijn ten voordele van de GATT Nieuwe pogingen om Europa democratischer te maken zijn in de loop van de geschiedenis opgedoken zoals de pogingen van Altiero Spinelli, Europees Parlementslid verkozen in 1979, die een Europese constituante voorstelde of het voorstel van Denis de Rougemont die een Senaat van de Regios voorstelde die, hoewel aanvaard door het Europees Parlement in 1984, werd verworpen door Jacques Delors. Gevolg gevend aan het voorstel van Coudenhove Kalergi in 1947 om een Grondwetgevende Europese Volksvergadering op te richten gebaseerd op de parlementsleden van alle Europese landen. Europa, verschillende redenen voor haar lanceringGroot-Bretagne op wie de VS in het begin hun hoop hadden gesteld wou slechts een Europa onderworpen aan een handeldrijvende wereldorde; Frankrijk wou maar van Europa weten voor zover het diende als keurslijf voor Duitsland en het toeliet de terugkeer van haar economische macht politiek te controleren, Duitsland had Europa nodig om terug een politieke en morele maagdelijkheid te creren en zijn natuurlijke hinterland terug te vinden.Europa, 3 projecten Er waren drie concurrerende projecten bij het lanceren van Europa: het ene wetgevend, strijdend voor de verkiezing door algemeen stemrecht, van een Europese Beraadslagende Vergadering, het ander federalistisch dat een procedure van laag naar hoog verdedigde, vertrekkend van bemiddelende instanties om naar de Europese instellingen te gaan en het derde, souvereinistisch dat de oprichting van een Europese regering op basis van afstand van nationale souvereiniteit naar voren schoof. die 3 politiesche tradities uitdrukkenDe Franse gebaseerd op de grondwetgevende vergaderingDe federale die men terug vindt in de federale staten (Belgi; Nederland, Duitsland )En de Engelse gebaseerd op het souveraineDeze laatste traditie heeft het gehaald; verlies aan souvereiniteit door de nationale staten, winst aan souvereiniteit voor een extranationale entiteitNochtans was een meer democratisch voorstel gedaan geweest: dat van Paul Reynaud et Edouard Bonnefous volgens hetwelk een Europese algemene vergadering moest verkozen worden met algemene verkiezingen a rato van een afgevaardigde per miljoen inwoners.From stars and stripes to stars and chainsJullie dromen van een verenigd Europa, autonoom en socialistisch. Maar indien dit Europa de bescherming van de Verenigde Staten weigert, zal het onvermijdelijk in de handen van Stalin vallen Woorden van een van de protagonisten van Les Mandarins, roman van Simone de Beauvoir The only way that the people of Europe can repay the American people for their sacrifices in two wars and in the European Recovery Programme is to overcome their ancient nationalism, to recognize the identity of their interests, and create a living, vital European Community, able once more, as they have in the past, to contribute to the forward march of Western Christian civilization boodschap van de Amerikaanse senator Fulbright gelezen door Coudenhove-Kalergi tijdens het Congres van Den HaagNa de Tweede Wereldoorlog werpt de Amerikaanse administratie zichzelf op als een essentile en beslissende steun voor de eenmaking van Europa. Gedurende een tiental jaren draagt een organisme gedoopt American Committee on United Europe (ACUE) hiertoe bij. Het komt er, voor de VS op aan de soviet macht in te dijken en de electorale doorbraak van het communisme te onderdrukken. Dit organisme financierde de Europese beweging tot in 1960.De Amerikaanse regering eist eveneens de realisatie van een douane-unie tussen haar Europese partners en wenst het openstellen van hun markten met de bedoeling er goederen en kapitalen te slijten.Men moet niet vergeten dat de BRD onder de direct bestuur stond van de Amerikanen van 1945 tot 1957. Personen zoals John Mc Cloy, militaire gouverneur voor de militaire Amerikaanse bezettingszone in Duitsland en vriend van Jean Monnet, hielden toezicht over de terugkeer van Duitsland naar het statuut van staat, wat hen, men kan het zich inbeelden, enige invloed gaf mbt de politieke orienteringen waarvan ze pleitbezorger waren.Jean Monnet was in de jaren 30 een bankier in de VS die werkte voor de maatschappij Blair &Co vooraleer het filiaal van de Bancamerica in San Francisco op te richten. Hij telde tussen zijn vrienden de gebroeders Dulles waarvan n, Allen, directeur van de CIA was van 1953 tot 1961.Deze Amerikaanse inmenging heeft de hele tijd voortgeduurd. In 1973, ten gevolge van het einde van de convertibiliteit van de dollar in goud, hebben de Europese munten zich vastgeklampt aan de mark in de Monetaire Slang wat niet in de smaak viel bij de Amerikanen die bij monde van hun president Nixon verklaarden Is het mogelijk het principe van Atlantische eenheid wat defensie en veiligheid betreft te verzoenen met de meer en meer regionalistische economische politiek van de EU? Henry Kissinger ging zelfs zover te dreigen met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.Vandaag nog, voor elke vergadering van de Europese Raad, zend het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken berichten en notas naar de Permanente vertegenwoordiging van de lidstaten om zijn mening te geven over de onderwerpen op de agenda.Europa, Nobelprijs voor de VredeHet aanvaarden van het Marshallplan betekende het zich economisch, sociaal en dus politiek op n lijn stellen met de VS. Ogenschijnlijk een gebaar van vrede is het Marshallplan de onthuller van de renaissance van een koude oorlog 30 jaar eerder ontstaan.Het Marshallplan heeft niet echt het economisch herstel in Europa bevorderd. Het heeft alleen gedeeltelijk de vlucht van de Europese kapitalen naar de VS gecompenseerd. Een vraag van de Franse regering aan de VS om haar te helpen de verborgen activa van haar onderdanen te lokaliseren werd geweigerd.Europa was in oorlog in Kosovo en Libi en wat te zeggen over haar sociale politiek die door het moeilijker maken van de mogelijkheid werk te vinden en door de lonen en de sociale verworvenheden naar beneden samen te drukken kan vergeleken worden met een economische oorlog.Van Java tot Madagascar, van Tonkin tot Algerije gingen de Europese overwinnaars van verdrukking en racisme onder de nazis in hun respectievelijke kolonies over tot willekeurige arrestaties, volksdeportaties, standrechtelijke executies en foltering (koloniale oorlogen)In sommige voorsteden van grote Europese steden kan men op sommige momenten nagenoeg spreken van een burgeroorlog.Blokken van kapitalistische staten, de Gemeenschappelijke Markt was een instrument van strijd tegen de socialistische landen. Voor de VS is dit de economische basis van de NAVO. Dit is zozeer waar dat, toen men in 1962 discussieerde over de eventuele toetreding van Zweden en Zwitserland men hen zei dat dit onmogelijk was want deze landen waren neutraal Jacques NikonoffTer gelegenheid van het opnieuw onderhandelen van het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, heeft Hilary Clinton gesproken over een economische NAVO.Europa: een liberaal project van in het beginDe methode Monnet verdedigt Frankrijk en Itali niet alleen tegen het gevaar van intern communisme maar dwingt hen, onder druk van de concurrentie hun economie efficienter en liberaler te maken Daniel Villey, liberaal econoom, 1958 Men zal de harde wetten van de internationale competitie inroepen om aan te tonen dat een hoog niveau van werkgelegenheid maar zal kunnen gegarandeerd worden als de arbeiders zich redelijk tonen merkt, visionair, Jean Duret directeur van het Studiecentrum van de Confdration gnrale du travail (CGT) op aangaande van de Gemeenschappelijke Markt in 1956.Deze tradities zijn de erfenis van een verschillende geschiedenis, ja zelfs een verschillende cultuurHoe moet men een politiek compromis dat de Europese politieke machten opricht, onderhandelen te vertrekken van verschillende principes van populaire ligitimiteitDe Duitse grondwet van 1948Indien Frankrijk, traditioneel meer revolutionair, de macht aan het volk geeft door rechtstreekse algemene verkiezingen impliceert dit dat een wet op elk moment kan veranderd worden indien de kiezers er zo over beslissen. In Duitsland is alles bevroren door een wet die in regels de aspiraties van de Duitse middelklasse codificeert en dit sinds 1948. Deze juridische normen staan boven de politieke souvereiniteit.In Frankrijk creert het algemeen kiesrecht het recht, in Duitsland vloeit het voort uit het recht