Een Muur Met Brieven

Click here to load reader

download Een Muur Met Brieven

of 83

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Een Muur Met Brieven

  • 1. EEN EEUWIGHEID MET BRIEVENVOOR DEEEN EEN EEUWIGHEID MUUR METVOORBRIEVENMET BRIEVEN DE EEN MUUR BRIEVENEEUWIGHEID MET BRIEVENMET EEUWIGHEID BIEVEN MET EEN EEUWIGHEID MUUR EEN EEUWIGHEID MUUR MET BRIEVEN EEUWIGHEID METBRIEVENEEUWIGHEIDVOOR DEVOOR DE VOOR EEUWIGHEID VOORDEDEEEUWIGHEID MET METMUUR MUUR BRIEVEN OOR EEUWIGHEID BRIEVEN VVOOR EEUWIGHEIDDE DE METMET VOOR MUURVOOR MUURBRIEVEN BRIEVENEENEEN

2. IN DIT CITATENVERHAAL staan de fictieve dagboek-brieven centraal van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses BEATRIX aan haar geliefde PO TJU I.IN 2005 vindt een dorpsgek de brieven in een archief en besluit er zinnen uit op s werelds mooiste muren te schrijven.PAS WANNEER we de zinnen achter en onder elkaar zetten is het mogelijk de inhoud van de brieven te lezen en te genieten van al wat kroon en liefde was.GAANDEWEG echter leren we ook de dorpsgek kennen, wiens aantekeningen bewaard zijn gebleven.GROTENDEELS zijn de zinnen in dit verhaal afkomstig van coryfeen uit de Nederlandse literatuur. Van Achterberg tot Zuiderent, van Reve tot Vroman, van Wolkers tot Kopland. Zij passeren allemaal de revue. Honderdzeventien in totaal: songteksten en artikelen incluis. Lilian Caessens 2009 3. DE CORIFEEN 4. DE PRINSES DE PRINSES 5. DE DORPSGEK 6. HET VERHAAL 7. O, Landgenoten HELLA S. HAASSE 8. De koningin heeft het hart op de tong.Critici schreeuwden vijf jaar geledenmoord en brand, maar het illustreert weldat ook het staatshoofd een 'gewone'Nederlander is. Dat is natuurlijk enigszins raargeformuleerd, want deze formulering lijktte leiden naar de filosofische vraag ofhet ooit toeval is dat iemand ergenswordt geboren. De menselijke Beatrix, zebestaat. Bekend is dat zij haar dagboekin de vorm van brieven schreef. Het verloren dagboek, dat ik uiteindelijkging schrijven . . . BRONNEN: QUEEN BEATRIX ROYALBLOG.NL KONINGIN STIEKEM EEN DOORSNEE ZEVENTIGER COLIJN EN DE HAARLEMMERMEER DOOR DR. H. LANGEVELD DE VOLKSKRANT. NIEUWS BINNENLAND. ANNE FRANK BOUDEWIJN BCH 9. LEES DIT DAN als een lang verwachte brief, en wees gerust, en vrees niet de gedachte dat U door deze woorden werd gekust:'ik heb je zo lief'. . LEO VROMAN 10. Je komt terug Po Tsju I, altijd wacht ik s avonds bij de vijver, waar we elkaar het eerste zagen, bij het heuveltje.JAN JACOB SLAUERHOFF 11. Terug uit de witte winter in het witte huis in de witte kamer in het witte bed op het witte laken smelten wij mond op mond samen tot het witte wezen dat wij zijn als de nacht begint.VICTOR VROOMKONING 12. Zo heeft het leven hier ons geformeerd: een wil, verwant aan deze barre hoven, een hart, dat duldt en eindeloos begeert, de wilde hemel van de droom daarboven. J.C. BLOEM 13. Liefde, ja is wetvervulling. U weet toch van de Perzen en de Meden, die mensen dus, van wie een wet kan zijn? WILLEM BILDERDIJK DRS. P. 14. EEN KIND ontwaakt 15. op deze wereld, ziet om zich heen enkijkt naar zichzelf, vol verbazing overalles wat het ziet en voelt. ToenBeatrix, onze vorstin in spe als jongeloot aan de Oranjestam haar moedersstokje plechtig overnam was ik erbij enfeestte vrolijk mee. Vandaar loopt deweg met alle incidenten van toen naarnu. Aan de voet van die mooie Wester hebik vaak in gedachten gestaan,ik heb erdikwijls staan te dromen. Al dieAmsterdamse mensen. Zij zingen over hunsores & lol, hun belevenissen en destad. Ik heb met hen gedronken engelachen, gekust en geweend. BRONNEN: DOMINEE KAREL TER LINDEN DRIEK VAN WISSEN FRANS BOSMAN JOHNNIE JORDAAN WIM SONNEVELD JOHNNIE JORDAAN REMCO CAMPERT 16. HOE LANG AL zat ik hier, al voor de tijd dat de tijd begon, niemand zag me, maar ik zat hier al eindeloos te kijken, zoals nu.RUTGER KOPLAND 17. Weer ligt die straat aan beide einden in mist gevat;geen ander gaat voorbij. GERRIT ACHTERBERG 18. Zo gaat het, zo ging het en zo zal het altijd gaan. Ik geloof dat het enige is wat ik ooit leerde: dat ik proberen moet en weten, dat het over gaat. EDDY VAN VLIETMARIA VASALIS 19. Voor wie ik liefheb, wil ik heten. Bij wie is wat ik liefheb nog in trek? NEELTJE MARIA MIN JEAN PIERRE RAWIE 20. IK BEN SIMPEL ik benstapel,ik dedorpsgek, zo u wilt HENK VAN ULSEN 21. Ik wil de goden in mijn polsslag. Hier en daar een dorpsgek vecht nog zijn eigen oorlog, leunt nog tegen zijn leeggeruimd toneel van de wereld en wacht nog op volgende week, betere komedianten. Bea, Bea, oude vrouw. De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Ik ben alleen mijn eigen bondgenoot. BRONNEN: HANS ANDREUS HANS ANDREUS 100 woorden FERNANDO PESSOA W.F. HERMANS 22. IK HEBde brieven 23. in het archief gevonden in 2005. Ikherinner me die dag nog goed, want mijnvriendinnen en ik kregen een onstopbaregiechelbui - dat was beslist niet leuk,en we schaamden ons vreselijk, maar wekonden maar niet stoppen. Laatst heb ik al die brieven en fotosweer eens tevoorschijn gehaald. Ik lashaar brieven na en schreef er zinnenuit op de muur. Om iets bloot teleggen. Een muur met brieven voor deeeuwigheid. BRONNEN JO DE RUYCK uit: MARIEKE en haar tijd aan de ULO MAARTEN T HART JAN WOLKERS TH LAU uit: BRIEVEN AAN OVERLEDENEN 24. Enschreefer opzinnen de uit muur 25. IK ZOU NOOIT de aanblik van uw schoonheid kunnen verdragen zonder in het voorgevoel van een ramp te moeten leven. JAN JACOB SLAUERHOFF 26. Wel kon ik, met eenvleugelreppen, werelden uitden chaos scheppen. JAN JACOB SLAUERHOFF 27. Een rijstebrijberg ben ik doorgegaan van schoolse weetjes en verplichte stof, waar drang naar vrijheid niet was toegestaan, waar alles op mij viel en niets mij trof. GERRIT KOMRIJ 28. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Er kan geen dood beginnen in deze nieuwe huid. GERARD REVE GERRIT ACHTERBERG 29. Ik ben een stem, stervend en koud, vol winterse woorden. Ik leef nog, ons gesprek is niet af, maar ik leef deze laatste dagen gebogen, over woorden die ik doorstreep, weer opschrijf.REMCO CAMPERTRUTGER KOPLAND 30. HIER woont 31. een filosoof met geitenogen en bleke,uitgezakte pukkelwangen. Van mijnvrienden de schilders heb ik het kijkengeleerd. Zo zag iedereen wat, de ndit, de ander dat. Pas later kreeg heteen verhaal. Ik maak ons een schilderij zonderachterkant, zonder bleke plekken op demuur, een uitzicht. Ik, in weekhartiggezelschap, delf, hak, in deonvolkomenheid het geluk zoekend. BRONNEN: PATTY SCHOLTEN REMCO CAMPERT MARTINUS NIJHOFF MENNO WIGMAN FERDINAND WITTENBERG MARK BOOG 32. SCHRIJVENDERWIJS werd ik wakker bij nacht omdat er woorden stonden te blaten onder het open raam waar ik lag. GUILLAUME VAN DER GRAFT 33. Wij willen kunnen spreken (in een logische helderheid) en kunnen zien.ROLAND BARTHES 34. Wacht een maand, een jaar, de eeuwigheid en een seconde meer, maar kom, voor ik mijn ogen sluit.INGMAR HEYTZE 35. Ik lig hier op een veel te grote baar. ED HOORNIK 36. Doodgaan is niet te beschrijven, ook al heb ik aan den lijve die krimpende kou gevoeld onder de zwetende huid en de verwarring in het hoofd van niet meer blijven. Ik ben teveel een mensch geweest, een mensch, die gilde, en klaagde en schreideHANS ANDREUS WILLEM KLOOS 37. Wellicht in uw herinnering zal ik stollen verstijven, niet lang meer blijven maar verbleken tot verleden en wat toen? De mooiste idioot die ik ooit zag lag op zijn rug een heel heelal te zijn. JOTIE T HOOFT MENNO WIGMAN 38. EEN KORTE alinea 39. in de brief trof mijn aandacht, en ik kon niet meer luidop lezen, want er kwamen tranen in mijn ogen.Ze schreef niet alleen over een andere werkelijkheid, maar ook over een andere wereld. Wie schrijft riskeert, en mooi zijn dat doet pijn. BRONNEN: SIMON VESTDIJK THEO VAN GOGH ROB NIEUWENHUYS 40. BEMINDE VRIEND, het koude weer is op komst en als teken van onze liefhebbende zorgen tref je hierbij een want aan voor je linkerhand en een mofje voor je rechterarm.JAN DE HARTOG 41. Ik ben niet vrij heb niet het recht jullie alleen te laten, als opgeslotenen in dat domein van stomme schimmen, sprakeloos en klein.JOSEPH BRODSKY 42. Netzomin als bezit leidt tot geluk, veel licht tot begrip van een tekst, de zinloosheid van de wereld een zinnige filosofie is - tussen Eufraat en Tigris is alles wat je onthouden moet. L. VAN DER ESSEN & G.J.HOOGEWERF 43. Denk niet wanhopig: God wat moet ik nog?nogNEL BENSCHOP 44. REALISEERT u zich 45. nu wel, dat we niet naar het toppuntvan een stolpvormige wolkenhemel gaan?In de loop der mediarevoluties is onzebeleving van wat echt is en wat niet,steeds verder ineengeschoven. Maar hetgeestigste is als zotten en domorenelkaar prijzen in hun wederzijdsebrieven, gedichten en lofzangen. BRONNEN: KLAAS DIJKSTRA JAAP BLOEM D. ERASMUS 46. CICERO schreef 47. vele brieven aan zijn ouders en zijnvrienden, filosofen kozen de briefvormvoor hun geleerde verhandelingen, zoalsEpicurus of Seneca; zijn hele levenuitte Erasmus zich in brieven enVoltaire verstuurde meer dan zestigjaar lang bijna elke dag een langebrief. Als je niet geschift was, zou jehet worden. "Maar goed, dat vrouwtje dus. We kunnen niet anders dan haar voorzichzelf laten spreken. BRONNEN: PAUL DEPONDT HARRY MULISCH MARCUS HEERESMA H. DEN HARTOG VAN T SPIJKER 48. DE VREUGDE soms komt in mijn kamer met een gezicht van spijt. We zullen er niet klaar voor zijn en toch zullen we sterven. HUGO CLAUS ERWIN VOGELEZANG 49. Want alles is bij de dag zo innig niet. Maar als het hart nog jong is, hoe weinig hindert dat!WILLEM KLOOSNICOLAAS BEETS 50. DIT IS GELUK!P.C. BOUTENS 51. Moge de geur van dit bosje je herinneren aan je geliefde heide en aan de dag waarop je er weer in vrijheid kunt ronddwalen. Dan vangt in mij misschien het zingen aan.JAN DE HARTOGANNEKE BRASSINGA 52. Ik slaap nog niet, ik volg de nachtbrakers, een jonge idioot of kindse grijsaard, van wie de stappen klinken op de keien; ik laat en neem de last van mijn bestaan en ik daal af, daal dieper af dan ooit hier in dit tijdsgewricht, hier in dit volk. MARIO LUZI 53. DAAR, door de nevel 54. loopt een boer op kromm