Een frisse blik op innovatie in Nederland! · Uitgebreid innovatieproces (alle 4 de stappen) Weinig...

of 42/42
2009 Een frisse blik op innovatie in Nederland!
 • date post

  04-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Een frisse blik op innovatie in Nederland! · Uitgebreid innovatieproces (alle 4 de stappen) Weinig...

 • 2009

  Een frisse blik op innovatie in Nederland!

 • Het Oog op Innovatie?

  Oog op Innovatie wordt een jaarlijks onderzoek

  naar de stand van innovatie in Nederland.

  Specifiek gaan we in op hoe succesvolle

  organisaties zich onderscheiden. We presenteren

  feiten en lessen waar u uw voordeel mee kunt

  doen.

  We zijn erg benieuwd naar uw mening over het

  onderzoek. Deel deze met ons. Kent u mensen

  voor wie dit onderzoek interessant is? Deel het

  onderzoek met hen!

  Het rapport volgt drie hoofdthema's: de stand

  van innovatie, het innovatieproces en de

  innovatiecultuur.

 • Snel de opvallende

  resultaten

  Klant, personeel en management van

  organisaties zijn de voornaamste bronnen voor

  ideeën voor succesvolle organisaties.

  Concurrenten als bron voor ideeën gebruiken is

  juist niet slim.

  Dit zijn allemaal bronnen uit de directe

  omgeving van de organisatie. Nederlandse

  organisaties kijken weinig naar andere

  branches.

  Ondanks dat er vaak wordt geroepen dat

  organisaties in de kosten snijden, geldt dit voor

  het innovatiebudget slechts in 40% van de

  gevallen.

 • Snel de opvallende

  resultaten

  Sterker nog, bij 60% van de succesvolle

  bedrijven stijgt het innovatiebudget zelfs. Vooral

  succesvolle kleine organisaties investeren zo

  anticyclisch.

  Succesvolle organisaties hebben een

  uitgebreid structureel belegd innovatieproces.

  Ze bepalen vooraf het innovatiedoel en

  gebruiken een goed filter om ideeën te

  toetsen.

  De marketingafdeling is belangrijk, ze zijn vaak

  betrokken binnen het innovatieproces van

  succesvolle organisaties.

 • Snel de opvallende

  resultaten

  Een aparte innovatieafdeling betrekken of

  eindverantwoordelijk maken is vaak juist geen

  goed idee.

  Kleine organisaties zijn vaker succesvol in

  innovatie.

  Ze hebben meer ideeën, voeren ze vaker uit,

  leren beter, geven ruimte voor mislukking,

  hebben minder last van het poldermodel en

  belonen betrokkenen vaker financieel.

  Allemaal factoren die bijdragen aan een

  vruchtbare innovatiecultuur.

  Als laatste: letten op hoe een innovatie te

  verdedigen is zeer belangrijk.

 • De stand van innovatie

 • Deze organisaties

  inspireren Nederlandse

  bedrijven het meest

  Feit: Google en Apple worden het meest genoemd als innovatieve organisaties.

 • Kleine organisaties zijn

  succesvoller in innovatie

  31%18%

  34%41%

  40%

  37%

  41%41%

  29%45%

  25%17%

  Nederland Kleine organisatie Middlgrote organisatie Grote organisatie

  Succesvolle organisatie per grootte

  Weinig succesvol Succesvol

  De gekozen definitie van succes op het gebied van innovatie bestaat uit

  de volgende factoren:

  •Percentage winst uit nieuwe producten

  •Percentage huidige producten die in de aflopen 5 jaar zijn

  geïntroduceerd

  •Winstontwikkeling in de afgelopen 5 jaar

  •Ontwikkeling aantal werknemers in de afgelopen 5 jaar

  •Eigen beoordeling innovativiteit

  Op basis van de optelsom van deze factoren zijn bedrijveningedeeld in succesvol, gemiddeld succesvol en weing succesvol.

 • Innovatief Nederland

  richt zich vooral op

  kleine innovaties

  32%

  68%

  De aandacht van organisaties ligt op:

  Strategische innovatiesIncrementele innovaties

  Feit: 2 op de 3 organisaties innoveren vooral incrementeel

  Met incrementele

  innovaties worden kleine

  (operationele) innovaties

  bedoeld, die een kleine

  impact hebben op de

  organisatie. Denk

  bijvoorbeeld aan een

  organisatieblog starten op

  de eigen website.

  Grote strategische

  innovaties zijn innovaties

  die een grote impact

  hebben, vaak op de

  gehele organisatie. Denk

  aan een kledingwinkel die

  alleen via internet gaat

  verkopen.

 • De focus ligt vooral

  op product- en

  dienstinnovatie

  1%

  26%

  47%

  64%

  66%

  79%

  1%

  23%

  40%

  54%

  61%

  74%

  1%

  24%

  50%

  70%

  69%

  85%

  2%

  30%

  51%

  69%

  68%

  80%

  Geen

  Manier van leveren

  Communicatieboodschap en/of media

  Producent en/of diensten veranderen

  Manier van werken

  Nieuwe producten en/of diensten

  Grote organisatie Middelgrote organisatie Kleine organisatie Nederland

  Feit: Kleine organisaties innoveren minder

  op communicatie en kleine veranderingen

 • Beter inspelen op klant-

  behoeften voornaamste

  reden innoveren

  4%

  14%

  22%

  47%

  81%

  2%

  8%

  24%

  43%

  82%

  Vanwege de wil van de aandeelhouders

  Wijzigingen in wet-en regelgeving

  Vanwege de concurrentie

  Meer efficiënt te werk gaan

  Beter inspelen op de behoeften van de

  klant

  Weinig succesvol Succesvol

  Les: Laat wijzigingen in wet- en regelgeving of een efficiëntere manier van werken niet leidend zijn voor innovatie.

  Feit: Aandeelhouders zijn geen driver voor innovatie.

  Feit: 1 op de 4 organisaties innoveert vooral vanwege concurrentie

 • Ideeën komen vooral van

  klanten en personeel

  23%

  5%

  13%

  23%

  33%

  28%

  49%

  64%

  31%

  3%

  10%

  20%

  13%

  43%

  59%

  79%

  Overig

  Externe bureaus

  Leveranciers

  Andere branches

  Concurrenten

  Management

  Personeel

  Klanten

  Kleine organisaties

  Succesvol Weinig succesvol

  7%

  21%

  18%

  21%

  36%

  31%

  58%

  69%

  12%

  12%

  14%

  14%

  29%

  43%

  79%

  86%

  Overig

  Externe bureaus

  Leveranciers

  Andere branches

  Concurrenten

  Management

  Personeel

  Klanten

  Grote organisaties

  Succesvol Weinig succesvol

  Bronnen voor ideeën

 • Kopieer niet uw directe

  concurrent, ontwikkel als

  management zelf ideeën

  17% 16%

  21%

  36%

  31%

  61%

  69%

  12%

  6%

  18% 19%

  45%

  67%

  81%

  Leverancier Externe bureaus Andere branches Concurrenten Management Personeel Klanten

  Bronnen voor ideeën

  Weinig succesvol Succesvol

  Les: Luister actief naar de directe omgeving van uw organisatie. Uw klanten, personeel en management zijn goede bronnen voor ideeën. Succesvolle

  organisaties maken hier actief gebruik van. Kijk daarnaast minder naar concurrentie voor het opdoen van ideeën.

  Feit: Grote organisaties nemen vaker een extern bureau in

  de arm om tot nieuwe ideeën te komen.

  Feit: Zowel bij grote als bij kleine organisaties zorgen vooral

  klanten, personeel en het management voor goede ideeën

  Feit: Kleine organisaties halen hun ideeën vaak uit andere

  bronnen (internet, trendrapporten). Ook kijken ze meer naar

  andere branches.

 • Bij meest succesvolle organisaties in

  huidige crisis stijgt innovatiebudget

  Les: Investeer in innovatie, juist in moeilijke tijden.

  33%

  9%

  38%

  32%

  29%

  57%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Weinig succesvol Succesvol

  Nederland

  (Sterk) stijgen

  Gelijk blijven

  (Sterk) dalen

  30%

  4%

  39%

  30%

  30%

  65%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Weinig succesvol Succesvol

  Kleine organisaties

  (Sterk) stijgen

  Gelijk blijven

  (Sterk) dalen

  35%

  19%

  41%

  31%

  24%

  50%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Weinig succesvol Succesvol

  Grote organisaties

  (Sterk) stijgen

  Gelijk blijven

  (Sterk) dalen

 • Oorzaak daling budget

  bijna altijd crisis

  Feit: Het

  innovatiebudget

  daalt bij kleine

  organisaties

  harder dan bij

  grote organisaties.

  Als we enkel kijken

  naar succesvolle

  organisaties, valt

  op dat juist kleine

  bedrijven meer

  anticyclisch

  investeren (zie

  vorige pagina)

  Feit: De

  economische crisis

  is de hoofdreden

  dat het

  innovatiebudget

  daalt. Andersom

  werkt dit niet.

  Organisaties zien

  stijgingen van het

  budget wel los van

  de crisis.

  23%13%

  27% 31%

  36%

  35%

  34%39%

  41%52%

  39%30%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Het innovatiebudget zal naar verwachting in 2010…

  (Sterk) dalen

  Gelijk blijven

  (Sterk) stijgen

  15%

  57%

  8%

  18%77%

  25%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Daling door de economische crisis

  Stijging door de economische crisis

  De invloed van de economische crisis

  (Zeer) mee eens

  Neutraal

  (Zeer) mee oneens

 • Conclusies

  Stand van innovatie

  Nederlandse organisaties innoveren vaak op

  kleine incrementele thema’s.

  Het belangrijkste uitgangspunt van innovatie is

  beter inspelen op de behoefte van de klant.

  Succesvolle organisaties halen ideeën voor

  innovatie bij de klant, het personeel of het

  management vandaan, niet bij concurrenten.

  Het innovatiebudget stijgt bij veel organisaties,

  ondanks de economische crisis.

  Vooral succesvolle kleine organisaties investeren

  anticyclisch.

 • Het innovatieproces

 • Structureel belegd innovatie-

  proces met ideeënfilter zorgt

  voor succesLes: Stel vooraf een concreet doel voor elk nieuw innovatietraject begint.

  Zorg daarnaast voor een goed ideeënfilter, hierdoor kiest u de goede ideeën uit. Zo richten succesvolle organisaties hun proces in.

  8%

  64%

  47%

  70%

  56%

  1%

  81%

  66%

  78%

  65%

  Geen van bovenstaande

  Stap 4: Aan de slag gaan met ideeën

  Stap 3: Ideeën kiezen

  Stap 2: Ideeën bedenken

  Stap 1: Doel / Gewenst resultaat vaststellen

  Succesvol

  Weinig succesvol

  30%

  41%

  28%20%

  31%

  49%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Beknopt innovatieproces (1 stap) Gemiddeld innovatieproces (1 of 2 stappen)

  Uitgebreid innovatieproces (alle 4 de stappen)

  Weinig succesvol Succesvol

  Feit: Grote organisaties hebben vaker een uitgebreid innovatieproces, waarin ze meerdere

  stappen in het innovatieproces bewust gestructureerd inrichtten. Middelgrote organisaties

  hebben vaak een gemiddeld innovatieproces.

 • Vooral bedenken en

  implementeren ideeën

  gebeurt gestructureerd

  4%

  72%

  58%

  77%

  60%

  3%

  78%

  59%

  79%

  57%

  5%

  68%

  54%

  74%

  60%

  4%

  71%

  61%

  76%

  62%

  Geen van bovenstaande

  Stap 4: Aan de slag gaan met ideeën

  Stap 3: Ideeën kiezen

  Stap 2: Ideeën bedenken

  Stap 1: Doel / Gewenst resultaat vaststellen

  Grote organisatie Middelgrote organisatie Kleine organisatie Nederland

  Feit: Grote organisaties stellen vaker eerst een

  doel voordat ze aan een nieuwe innovatie

  beginnen. Kleine organisaties implementeren

  weer meer innovaties.

  Feit: 2 op de 5 organisaties stellen

  geen concreet doel voordat er

  wordt begonnen aan een

  innovatietraject.

 • De betrokkenen en

  eindverantwoordelijken bij

  het innovatieproces

  Op de volgende pagina’s vindt u welke

  afdelingen betrokken en eindverantwoordelijk

  zijn bij de verschillende stappen van het

  innovatieproces

  De conclusies zijn alleen getrokken op basis van

  de antwoorden van de grote organisaties (250+

  werknemers).

  Dit omdat kleine organisaties vrijwel altijd de

  directeur / CEO als betrokkene en

  eindverantwoordelijke hebben.

 • Betrek marketing en R&D bij

  Stap 1: Doel bepalen

  73%

  58%

  35%

  42%

  33%

  13%

  16%

  5%

  71%

  71%

  32%

  58%

  39%

  3%

  10%

  6%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Betrokkenen

  Succesvol Weinig succesvol

  58%

  11%

  2%

  7%

  13%

  0%

  0%

  0%

  48%

  29%

  0%

  10%

  13%

  0%

  0%

  0%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Eindverantwoordelijke

  Succesvol Weinig succesvol

 • Betrek R&D, verkoop,

  marketing en CEO bij

  Stap 2: Ideeën bedenken

  39%

  56%

  24%

  52%

  68%

  14%

  15%

  27%

  42%

  79%

  36%

  73%

  48%

  21%

  21%

  21%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Betrokkenen

  Succesvol Weinig succesvol

  24%

  15%

  2%

  15%

  32%

  0%

  0%

  2%

  30%

  21%

  0%

  24%

  21%

  0%

  0%

  0%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Eindverantwoordelijke

  Succesvol Weinig succesvol

  Les: Een aparte innovatieafdeling blijkt geen garantie voor succes. Organisaties die succesvol innoveren betrekken deze afdeling minder bij het

  bedenken van ideeën, daarnaast is deze afdeling veel minder vaak verantwoordelijk voor deze stap bij succesvolle organisaties.

 • Financiën, externen,

  verkoop en marketing

  vaak succesvol betrokken

  bij Stap 3: Ideeën kiezenLes: Ook bij ideeënselectie is de aparte innovatieafdeling minder succesvol

  als eindverantwoordelijke. Ook opvallend is dat marketing bij bijna alle succesvolle bedrijven wordt betrokken bij het kiezen van de ideeën.

  73%

  56%

  27%

  40%

  48%

  15%

  23%

  4%

  61%

  85%

  42%

  42%

  42%

  12%

  33%

  12%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Betrokkenen

  Succesvol Weinig succesvol

  24%

  15%

  2%

  15%

  32%

  0%

  0%

  2%

  30%

  21%

  0%

  24%

  21%

  0%

  0%

  0%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Eindverantwoordelijke

  Succesvol Weinig succesvol

 • Maak marketing, R&D of

  CEO eindverantwoordelijk

  voor Stap 4: Aan de slag

  Les: Betrek bij de implementatie bijna alle afdelingen. De aparte innovatieafdeling wordt juist minder vaak door succesvolle organisaties

  betrokken of eindverantwoordelijk gemaakt op het gebied van innovatie.

  24%

  55%

  32%

  37%

  56%

  16%

  16%

  15%

  28%

  64%

  39%

  53%

  42%

  22%

  25%

  11%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Betrokkenen

  Succesvol Weinig succesvol

  12%

  22%

  2%

  23%

  23%

  0%

  3%

  2%

  17%

  25%

  3%

  22%

  19%

  0%

  0%

  0%

  Directeur / CEO

  Marketing

  Verkoop

  R&D

  Innovatie

  Inkoop

  Financiën

  Extern bureau

  Eindverantwoordelijke

  Succesvol Weinig succesvol

 • Conclusies

  Innovatieproces

  Succesvolle organisaties hebben een uitgebreid

  en structureel belegd innovatieproces.

  Een concreet doel bepalen voordat geïnnoveerd

  wordt en het gebruik van een ideeënfilter zijn met

  name succesfactoren in dit proces.

  Succesvolle organisaties betrekken de

  marketingafdeling bij het gehele proces. R&D

  betrekken ze bij doelbepaling, ideeën bedenken

  en uitvoering. Een aparte innovatieafdeling

  betrekken of verantwoordelijk maken is juist niet

  slim.

  De financiële afdeling wordt succesvol betrokken

  bij de keuze en implementatie, maar hindert bij

  het doel bepalen.

 • De innovatiecultuur

 • Stimuleer het aantal

  ideeën, het is de grondstof

  voor innovatie

  Feit: Grote en middelgrote organisaties hebben vaker een tekort aan ideeën dan kleine organisaties

  28%

  7%

  13%

  4%

  59%

  89%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Aantal ideeën

  Tekort aan ideeën Neutraal Voldoende ideeën

  17%7%

  24% 19%

  11%7%

  13%12%

  73%85%

  64% 68%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Aantal ideeën

  Voldoende ideeën

  Neutraal

  Tekort aan ideeën

 • Ideeën toetsen onder

  doelgroep wordt niet lastig

  gevonden

  40%

  38%

  17%

  11%

  44%

  60%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Ideeën toetsen onder doelgroep

  (Heel) lastig Neutraal (Helemaal) niet lastig

  48% 49% 48% 46%

  18% 15% 24% 16%

  34% 36% 28% 38%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Ideeën toetsen onder doelgroep

  (Heel) Lastig

  Neutraal

  (Helemaal) niet lastig

 • Slechts 1/3 van de ideeën

  wordt uitgevoerd door

  weinig succesvolle

  organisaties

  Feit: Nederlandse organisaties zijn verdeeld of ze ideeën implementeren, sommige organisaties doen

  dit wel, andere niet. Het zijn vooral de kleine en middelgrote organisaties die veel van hun ideeën

  implementeren.

  Feit: Succesvolle organisaties doen meer met hun ideeën dan minder succesvolle organisaties.

  35% 26% 29%48%

  19%17% 20%

  20%

  47%56% 51%

  34%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Uitvoering van ideeën

  Geïmplementeerd

  Neutraal

  (Helemaal) niets gedaan

  50%

  19%

  20%

  16%

  30%

  64%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Uitvoering van Ideeën(Helemaal) niets mee gedaan Neutraal Geïmplementeerd

 • Let op hoe uw innovaties

  te verdedigen zijn

  Les: Geef de externe verdedigbaarheid van uw innovaties veel aandacht. Het is belangrijk dat uw innovatie niet meteen gekopieerd kan worden door

  uw concurrenten.

  55%

  44%

  19%

  12%

  26%

  45%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Verdedigbaarheid

  (Helemaal) niet belangrijk Neutraal (Heel) belangrijk

  45% 46% 46% 42%

  16% 11% 20% 18%

  39% 43% 35% 39%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Verdedigbaarheid

  (Heel) belangrijk

  Neutraal

  (Helemaal) niet belangrijk

 • Het innovatiegeheugen:

  leer van uw vorige

  innovaties

  Les: Uit elk innovatietraject valt een les te halen voor nieuwe innovatietrajecten, succesvolle organisaties zijn hier actief mee bezig.

  Feit: Veel organisaties in Nederland leren van vorige innovaties. Vooral kleine organisaties kijken naar

  vorige innovaties.

  51%

  24%

  16%

  16%

  33%

  60%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Leren van vorige innovaties

  (Helemaal) niet leren Neutraal (Helemaal) wel leren

  36% 29% 31%46%

  17%15% 17%

  18%

  47% 56% 52%36%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Leren van vorige innovaties

  (Helemaal) wel leren

  Neutraal

  (Helemaal) niet leren

 • Innovaties moeten mogen

  mislukken

  Feit: Bij veel organisaties in Nederland mag een innovatie mislukken. Kleine organisatie svinden het

  minder erg dan grote organisaties wanneer een innovatie mislukt.

  Les: Een innovatie mag gerust een keer mislukken. Succesvolle organisaties

  accepteren dat en leren er van.

  25%

  13%

  13%

  12%

  62%

  75%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Mislukken van innovaties

  Mag (helemaal) niet mislukken Neutraal Mag (helemaal) mislukken

  18% 14% 18% 19%

  16%13%

  19% 15%

  67% 74%62% 65%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Mislukken van innovaties

  Mag (helemaal) wel mislukken

  Neutraal

  Mag (helemaal) niet mislukken

 • Duidelijke keuze tussen of

  gedegen onderzoeken of

  snel doorvoeren

  Feit: De twee stromingen ‘gedegen onderzoekers’ en ‘snelle doorvoerders’ zijn beiden even groot.

  Veel bedrijven kiezen dus duidelijk voor óf onderzoeken, óf snel doorvoeren.

  39%

  45%

  15%

  15%

  36%

  40%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Innovatieprioriteit

  Goed onderzoek Neutraal Snel doorvoeren

  47% 46% 49% 47%

  15% 13% 14% 17%

  38% 41% 37% 37%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Innovatieprioriteit

  Snel doorvoeren

  Neutraal

  Goed onderzoek

 • Vermijd het poldermodel

  Feit: Vooral kleine organisaties hebben minder last van het poldermodel bij innovatie. Hoe groter de

  organisatie, hoe vaker het poldermodel aanwezig is.

  Les: Probeer het poldermodel bij innovatie te vermijden. Door rekening te

  houden met iedereen en door eindeloze vergaderingen kunnen innovaties maar moeilijk van de grond komen.

  42%

  14%

  16%

  13%

  42%

  73%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Poldermodel

  (Helemaal) aanwezig Neutraal (Helemaal) niet aanwezig

  27%11%

  28%44%

  14%

  11%

  18%

  15%

  57%78%

  53%42%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Poldermodel

  (Helemaal) niet aanwezig

  Neutraal

  (Helemaal) aanwezig

 • Beloon de innovators

  financieel

  Feit: Vooral kleine organisaties belonen de betrokkenen bij een succesvolle innovatie financieel. Bij de

  grote organisaties stimuleert de huidige beloningsstructuur innovatie niet.

  Les: Beloon betrokkenen bij succesvolle innovaties financieel. Dit stimuleert hen om te blijven presteren.

  73%

  46%

  12%

  16%

  15%

  38%

  Weinig succesvol

  Succesvol

  Financiële beloning

  (Helemaal) geen beloning Neutraal (Helemaal) wel een beloning

  59%43%

  66% 69%

  17%

  20%

  17% 15%23%

  37%17% 15%

  Nederland Kleine organisatie

  Middelgrote organisatie

  Grote organisatie

  Financiële beloning

  (Helemaal) wel een beloning

  Neutraal

  (Helemaal) geen beloning

 • Conclusies

  innovatiecultuur

  Succesvolle organisaties stimuleren ideeën. Ze

  vinden het toetsen van die ideeën niet lastig.

  Daarnaast letten ze op de verdedigbaarheid.

  Een sterk innovatiegeheugen zorgt mede voor

  succesvol innoverende bedrijven.

  Het poldermodel is niet bevorderlijk voor innovatie,

  succesvolle bedrijven vermijden dit.

  Een financiële beloning voor betrokkenen stimuleert

  innovatie.

  Op het gebied van innovatiecultuur scoren kleine

  organisaties een stuk beter dan middelgrote en

  grote organisaties. Ze hebben meer ideeën, voeren

  ze vaker uit, leren beter, er mag meer mislukken, ze

  hebben minder last van het poldermodel en

  belonen betrokkenen vaker.

 • Checklist

  innovatie-lessen

  Zet een check bij deze lessen als uw organisatie

  deze beheerst. Meer checks = succesvoller

  innoveren:

  □ Wij gebruiken management,

  personeel en klanten als bron voor nieuwe innovatie-ideeën

  □ Voor ons zijn concurrenten geen belangrijke bron van

  ideeën

  □ Wij investeren in innovatie, juist in crisistijd

  □ Wij zorgen voor een structureel belegd innovatieproces

  □ Wij stellen een duidelijk doel vast, voordat we gaan innoveren

  □ Wij maken gebruik van duidelijke filtercriteria om ideeën aan te toetsen

  □ Wij betrekken de marketing-afdeling bij het gehele innovatie proces en betrekken het management ook bij de implementatie van innovaties

  □ Wij zorgen ervoor dat innovaties niet direct door concurrenten worden

  gekopieerd

  □ Wij hebben een ‘innovatie geheugen’ en leren dus bewust van vorige innovaties

  □ Wij houden het poldermodel buiten de deur bij innovatie

  □ Wij belonen betrokkenen financieel bij succesvolle innovaties

 • Kenmerken van de

  steekproef

 • Onderzoeksopzet

  In het onderzoek ‘Oog op Innovatie'' wordt jaarlijks

  de stand van zaken op het gebied van innovatie

  in Nederland onderzocht. Dit jaar staan de

  volgende onderwerpen centraal: de stand van

  innovatie, de betrokkenen bij innovatie en de

  innovatiecultuur van organisaties.

  In totaal hebben 618 innovatie professionals

  deelgenomen aan dit onderzoek. Hiermee is ‘Oog

  op Innovatie’ één van de grootste

  innovatieonderzoeken in Nederland.

  Selectiecriterium voor deelname is dat

  respondenten betrokken zijn bij innovatie binnen

  hun organisatie.

  Na vergelijking met bekende populatiegegevens

  blijkt dat de steekproef representatief is voor

  werknemers bij organisaties in Nederland.

 • Onderzoeks-

  verantwoording

  Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van

  een online enquête. Uit diverse

  adressenbestanden is een steekproef getrokken.

  Daarnaast werd aan elke respondent gevraagd of

  hij of zij nog andere personen kende die in

  aanmerking kwamen als respondent (snowball

  sampling).

  Als dank voor deelname ontvingen de deelnemers

  een persoonlijke scan over de innovatiekracht van

  hun organisatie en dit rapport.

  Alle ingevulde vragenlijsten werden individueel

  gecontroleerd op validiteit. Vragenlijsten waarbij

  twijfels bestonden over de validiteit werden buiten

  de analyse gehouden. In totaal werden 60

  vragenlijsten uitgefilterd, waarna er 618 geldige

  respondenten overbleven.

 • Colofon

  OnderzoekHet onderzoek ‘Oog op Innovatie’ is een

  nieuw onderzoek naar de staat van

  innovatie in Nederland, uitgevoerd door

  innovatiebureau Six Fingers en

  marktonderzoeksbureau DBMI. Het

  onderzoek wordt jaarlijks herhaald.

  RedactieRob Adams, Stijn Driessen & Bart van

  Leeuwen (Six Fingers)

  Durk Bosma (DBMI)

  Meer informatiewww.oogopinnovatie.nl

 • Six Fingers & DBMI

  Six Fingers is een innovatiebureau. Wij werken samen met

  onze klanten aan doelbepaling, ideecreatie, ideefiltering en

  implementatie. Wij doen dit met onze eigen ontwikkelde

  methode Branchmarking: het toepassen van

  branchevreemde best practices in het innovatieproces. Zo

  bouwen we aan onderscheidend vermogen op basis van

  bewezen succes.

  DBMI is een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in

  onderzoek dat organisaties helpt om vooruit te komen met

  innovatie. We leveren onder meer inzichten die dienen als

  basis voor frisse nieuwe ideeën, toetsen deze ideeën onder de

  doelgroep en helpen de volledige marketingmix in te vullen.

  Onze kracht is dat we in elke stap van het innovatietraject

  kunnen helpen met precies de juiste onderzoeksmethode.