Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en … · 2016. 12. 5. · Jaarverslag 2011...

of 15/15
Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland 1 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag 2011
 • date post

  15-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en … · 2016. 12. 5. · Jaarverslag 2011...

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  1

  Een brug slaan tussen mensen die iets

  te bieden hebben en mensen die

  daarmee geholpen kunnen worden.

  Jaarverslag 2011

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  2

  Drachten, mei 2012

  Geachte lezer,

  Laat ik beginnen deze keer allen die in 2011 in onze gemeente een bijdrage leverden aan de

  doelstelling en missie van onze stichting daarvoor heel hartelijk te bedanken. En dat betreft

  heel veel mensen; meer dan 600 vrijwilligers die een project deden, medewerkers van

  maatschappelijke organisaties en leden van verschillende kerken, vrijwilligers voor

  ondersteuning, presentaties en groepsbegeleiding, betaalde medewerkers, leden van het

  comité van aanbeveling en bestuursleden.

  We hebben in 2011 een flinke groei meegemaakt en gaan nog steeds uit van een groeimodel

  om ons doel beter te kunnen realiseren. Het aantal kerken en maatschappelijke organisaties

  waarmee we contact kregen en met wie we projecten gedaan hebben is weer toegenomen.

  Details kunt u verder in dit verslag lezen. Van enkele successen behalve de behoorlijke groei

  van het aantal projecten zijn nog te noemen:

  - de oprichting van de 50 e stichting Present in ons land in Opsterland in mei, waarbij

  HKH Maxima aanwezig was en ook een delegatie van onze stichting

  - 170 jongeren aan de slag op een zaterdagmiddag

  - de start van een tijdcollecte

  - het provinciaal overleg van de stichtingen in Friesland met als doel elkaar te inspireren

  en van elkaar te leren

  - het uitbreiden van het aantal vrijwilligers voor presentaties en groepsbegeleiding

  Jammer is dat we aan fte’s moesten inleveren vanwege onze financiën. Dit blijft een punt

  van zorg, omdat we als stichting zelf onze financiën op orde moeten zien te krijgen via

  gemeente, woningcorporaties, fondsen, kerken, bedrijven en particulieren. We hebben dan

  ook zeer betreurd dat we om financiële redenen Marrit van Oosterloo niet meer in dienst

  konden houden. We zijn blij met Anita Merkus die elke week als vrijwilligster onze

  coördinator Harry van Wieren ondersteuning biedt.

  Een belangrijke taak blijft ons bekend te maken bij alle relevante partners zoals kerken,

  (maatschappelijke) organisaties, politieke partijen, verenigingen en bedrijven. Daarom

  hebben wij dit jaar o.a. zo’n 20 bedrijven benaderd om ons bekend te maken en hen de

  mogelijkheden te bieden in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen van ons

  aanbod gebruik te maken. Dit is niet een groot succes gebleken. Wij hebben ons ook

  aangesloten bij Ben’er, een digitaal platform dat probeert een hulpvraag van welke aard ook

  z.s.m. bij de hulpgever terecht te laten komen.

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  3

  Ik spreek tot slot de hoop uit dat ieder die participeerde in een activiteit van Stichting

  Present Smallingerland, welke dan ook, zich geïnspireerd wist door ons doel en missie!

  Voorzitter bestuur Stichting Present Smallingerland

  Jan Dijkstra

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  4

  Jaarverslag 2011

  Stichting Present Smallingerland

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  5

  Stichting Present Smallingerland

  Onze missie: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die

  daarmee geholpen kunnen worden.

  Onze visie: Stichting Present Smallingerland wil vanuit een christelijke, sociale motivatie een

  maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare

  mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving.

  Werkwijze: Stichting Present doet een beroep op bestaande of te vormen groepen om zich

  incidenteel in te zetten. De bereidheid van mensen om zich in te zetten is het vertrekpunt.

  Vervolgens draagt Present er zorg voor dat de hulp ook aangeboden wordt aan mensen die

  daar daadwerkelijk mee geholpen zijn.

  Oprichting in 2008: In 2007 is een werkgroep in Smallingerland gestart om de mogelijkheden

  van een stichting te onderzoeken. Op 7 februari 2008 kwam het tot de oprichting van

  Stichting Present in Smallingerland en in dat najaar hebben de eerste 10 groepen vrijwilligers

  zich ingezet. In 2011 is het aantal groepen gegroeid naar 91.

  “Ze wilde de hele dag wel op de trap zitten en naar haar halletje kijken” Datum: 19-11-2011 Aantal vrijwilligers: 2 We kwamen rond 10.00 uur aan. Mevrouw was erg nerveus. Gelukkig was er iemand van de hulpverlening. We hebben eerst even rustig bij elkaar gezeten en kennis gemaakt. Met mevrouw kregen we een goed en plezierig contact. Ze bleek humor te hebben, waar we goed bij konden aansluiten. De klik ontstond. De hal moest opgeknapt worden. De vitrages bij en op de voordeur zou de mw. van de hulpverlening gaan wassen. Harm heeft tussendoor ook nog even de verwarming gerepareerd. Mevrouw was daar erg mee ingenomen. Harm en ik zijn al gauw aan het werk gegaan. Gelukkig was het mooi weer, zodat de behangtafel die ik zelf meegenomen had buiten kon staan en de voordeur open gezet. In huis was het nl bloedheet. Geen fijne werktemperatuur. Mw. had gelukkig opvang in de kamer. Behang eraf stomen, grondverf aanbrengen, plafond sauzen en behangen. Helaas voor ons was het patroonbehang. Dit is arbeidsintensiever, waardoor we niet meer aan de trapopgang zijn toegekomen. Mevrouw was erg blij met het resultaat en dankbaar evenals wijzelf. Ze wilde de hele dag wel op de trap zitten en naar haar halletje kijken, zei ze. Volgend jaar weer. Martin

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  6

  Jaar 2011 2010 2009 2008

  Aantal projecten 91 56 49 10

  Gemiddelde duur (uren) 4,4 4,6 4,5 5,5

  Totaal aantal uren 2493 1172 1080 309

  Aantal vrijwilligers 615 259 239 55

  Tabel 1: Aantal projecten en inzet

  Nagenoeg elk project heeft impact op de groep en de hulpontvanger. Op de website van

  Present (www.stichtingpresent-smallingerland.nl) kunt u persoonlijke verhalen lezen van

  deelnemers die projecten hebben uitgevoerd. Hieronder noemen we enkele projecten die in

  het bijzonder vermelding waard zijn:

  Vanuit Stichting Present Smallingerland is een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van Stichting Present Opsterland. Zo zijn er vanuit Smallingerland diverse projecten begeleid in Opsterland. Op 31 mei 2011 werd in het bijzijn van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima de akte getekend door het bestuur en notaris Anna de Vries.

  In Drachten wordt jaarlijks het christelijke jongerenevenement Square georganiseerd. Stichting Present Smallingerland heeft projecten georganiseerd voor 170 jongeren op de zaterdagmiddag van het evenement.

  Op 17 september werd het eerste gezinsproject uitgevoerd de familie A. Bosma. Vijf gezinsleden hebben een tuin opgeknapt voor een alleenstaande moeder.

  Groepen deelnemers

  Diverse groepen melden zich aan voor een project via Present. Hierbij een overzicht:

  Achtergrond Aantal groepen

  2011

  2010 2009 2008

  Kerken 47 33 40 5

  Jongeren 16 4 3 2

  Politiek 1 1 2 0

  Flex/vrienden 14 11 3 2

  Bestuur 1 0 1 1

  Bedrijf 7 6

  Overig 5 1

  Totaal 91 56 49 10

  Tabel 2: Verschillende achtergronden van de groepen deelnemers

  http://www.stichtingpresent-smallingerland.nl/

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  7

  Present heeft een christelijke identiteit er is dan ook vanaf het begin samenwerking gezocht

  met de kerken. In onderstaande tabel is te zien uit welke kerken de overige groepen

  kwamen:

  Kerkgenootschap Aantal groepen

  2011

  Aantal groepen 2010 2009 2008

  GKV 14 8 4 2

  VBG Bethel 13 10 12 2

  Open Thuis 3 4 6 1

  PKN 13 7 15 -

  CGK 2 1 0 0

  Samengesteld 2 3 3 -

  Totaal 47 33 40 5

  Tabel 3: Kerkelijke achtergrond van de groepen kerkelijke deelnemers

  In 2011 is gestart met een nieuwe werkvorm: de TijdCollecte. In samenwerking met de

  diaconie van een kerk wordt tijdens een themadienst over ‘dienstbaarheid’ een collecte

  gehouden onder de gemeenteleden. De gemeenteleden kunnen uit vijf data kiezen, na de

  collecte worden van deze aanmeldingen groepen gemaakt. Zie ook onze website over deze

  werkvorm (Kerk Present Programma). De TijdCollecte is gehouden bij de GKV De Fontein in

  Drachten, dit resulteerde in 106 aanmelden voor het seizoen 2011/2012. Ook andere kerken

  zijn geïnteresseerd in deze werkvorm.

  Maatschappelijke organisaties

  In samenwerking met maatschappelijke organisaties bereidt Stichting Present

  Smallingerland haar projecten voor. De hulpverleners kennen immers de cliënten en weten

  of de aangeboden hulp gepast is en nodig. Vanaf de start van Present in 2008 is

  samenwerking gezocht met zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties in Smallingerland.

  Inmiddels is er contact met ruim 25 organisaties. In onderstaande tabel ziet u met wie de

  afgelopen jaren een project is uitgevoerd.

  Maatschappelijke organisatie aantal 2011 2010 2009 2008

  Budget beheer Accolade i.s.m. Maatschappelijk Werk

  1 2 1

  JeugdhulpFriesland 3 1 1

  Leger des Heils 1 1

  Maatschappelijk Werk Friesland

  3 1

  http://stichtingpresent.nl/smallingerland/cm/697/kerken

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  8

  Praktische zorggroep Open Thuis 2

  10 voor Toekomst | Leger des Heils 7 1

  Talant 18 11 13 1

  Werkgroep AZC 2

  ZuidOostZorg 20 17 9 1

  GKB 1

  MOS 11 2 4

  St. Kerk en Vluchteling 3

  Thuiszorg De Friese Wouden 4 3 4

  Vluchtelingenwerk 4

  Zienn 3 7 3

  Jeugdzorg 2 1

  In de Bres 1

  LFB 1

  Limor 1

  Maatschappelijk werk Nij Smellinghe 1 2

  PKN Diaconaalwerk 1 1

  't Skûtsje 1

  Twaspan (Harkema) 1

  PI Groep 1

  Noorderbrug 3

  TVO Groningen 2

  Zorg Intens 1

  J.P. van de Bent 6

  Overig 6 3

  Totaal 90 56 49 11

  Tabel 4: Projecten weergegeven naar maatschappelijke organisaties

  Met regelmaat sturen we een lijst

  met beschikbare groepen naar de

  hulpverleners/contactpersonen

  van de maatschappelijke

  organisaties. Ook kunnen de

  hulpverleners hun projecten

  melden wanneer er nog geen

  groepen beschikbaar zijn.

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  9

  Type projecten

  Via Present kunnen groepen zowel praktisch aan de slag, als ook mee doen aan een sociaal

  programma, zoals een activiteit organiseren voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld

  wandelen met dementerende mensen in een rolstoel). De verhoudingen waren de afgelopen

  jaren als volgt:

  Soort project 2011 2010 2009 2008

  Praktisch 70 45 39 9

  Sociaal 20 10 9 1

  Beide 1 1 1 1

  Tabel 5: Verdeling type projecten sociaal/klus

  Locatie project 2011 2010

  Smallingerland 68 43

  Opsterland 13 6

  Elders 10 7

  Tabel 6: Verdeling projecten van Present Smallingerland naar gemeente

  Gezinsproject: “Geweldig om samen met onze volwassen kinderen een dag te besteden aan mensen die wel een handje hulp kunnen gebruiken. Gewoon doen!” Datum: 17-09-2011 Aantal vrijwilligers: 5 Zaterdag 17 september is de dag om samen met ons gezin een praktisch project uit te voeren voor de stichting. De ontmoeting met de mevrouw waarvoor we de tuin onderhoudsvrij zouden maken verliep soepel. Over het weer hadden we zeker niet te klagen. Niet te warm gelukkig want deze opmerking van een van de zonen geeft aan dat het niet het lichtste werk betrof: “we hawwe it swit yn ‘e panty”. We zijn begonnen met de voortuin. Dit verliep iets minder vlot dan we in eerste instantie gedacht hadden, maar tegen de middag was de voortuin, gestript en de bestrating geschoond van alle kit en mos. Heel wat hak,- spit- en zaagwerk werd door de mannen zonder klagen verricht. Na ruim onthaalt te zijn in de lunchpauze met voor ieder een lekkerbekje, konden de heren zich vermaken met het vullen van de tweede aanhanger vol groenafval. Zelf heb ik me wederom gestort op de tegelvloer. Rond half drie was er een zee van ruimte ontstaan, zowel voor als achter. Ruimte voor de kinderen om te spelen. Dit tot grote dankbaarheid van de mevrouw, waar we het project voor mochten doen. Om samen met onze jongste zoon zijn opmerking de dag af te sluiten: “Wot bin we moai foart net!!!” Fam A. Bosma (Gezinsproject)

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  10

  Gemeente Smallingerland & MOS Via de MOS heeft de gemeente Smallingerland een subsidie gegeven van 15.000 met de bedoeling dat de werkzaamheden van Stichting Present geëvalueerd moesten worden. Op basis van deze evaluatie blijkt dat onze stichting ook subsidie voor 2012 krijgt (€ 7.500,00) in het kader van de subsidie voor vrijwilligersactiviteiten en niet meer via de MOS. Via onze nieuwsbrieven informeerden wij steeds alle politieke partijen en het college van B&W over onze activiteiten. Met de betreffende wethouder en gemeenteambtenaar is de afspraak gemaakt dat wij hen steeds via rapportages op de hoogte houden van onze activiteiten. Onze samenwerking met de MOS is steeds positief geweest.

  “Mevrouw was de hele dag een beetje van slag door de aangeboden hulp…” Datum: 16-07-2011 Aantal vrijwilligers: 6 Verhuizen door 6 vrijwilligers van de Drachtster P.K.N.-wijkgemeente “De Oase” (Voor een alleenstaande moeder met 3 kinderen). Om 8.30 uur moesten wij ons allemaal verzamelen bij het oude huis van mevrouw. Er was een vrijwilliger die zou met de auto en een grote kar komen maar tot onze verrassing kwam hij aanzetten met de grote verhuisbus van “De Oase”. Ook waren er vrijwilligers die met de auto kwamen zodat daarin ook dozen verhuisd konden worden. Mevrouw en haar 3 kinderen hadden alles wat in dozen verhuisd kon worden, ingepakt en op de dozen geschreven waar het heen moest (o.a. kamer, keuken, slaapkamer enz. daarom is een intake gesprek ook zo belangrijk). Mevrouw was ondertussen naar haar nieuwe huis gegaan om ons daar weer op te vangen. Alles werd in een rap tempo in de bus en in de auto,s geladen. En alles werd weer in een rap tempo uitgeladen bij het nieuwe huis van mevrouw. Ook haar 3 kinderen hielpen mee met de verhuizing. Mevrouw zorgde tijdens deze verhuizing weer voor de koffie en thee en koek. De grootste klus was dat de wasmachine naar boven gebracht moest worden, maar met sterke vrijwilligers is dit ook gelukt. Volgens de zoon van mevrouw waren zij nog nooit zo snel verhuisd. Alles verliep deze dag gesmeerd. Omdat mevrouw haar tweezitbankje versleten was heeft de diaconie haar een tweezitbankje uit de Oasehal geschonken waar zij superblij mee was. Voor deze dag was regen voorspeld, maar we hebben geluk gehad dat het droog bleef. Tegen 12.00 uur was de klus geklaard. De diaconie verzorgde ter afsluiting weer voor de soep en de broodjes. Wij als vrijwilligers vonden het fijn en dankbaar werk om voor deze mevrouw in deze situatie iets te betekenen. Mevrouw was de hele dag een beetje van slag door de aangeboden hulp, toch waardeerde zij de hulp zeer. Wij hebben als groep vrijwilligers mevrouw en haar 3 kinderen, een goede en een fijne tijd toegewenst in hun nieuwe woning. Janke Terpstra

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  11

  Woningcorporaties Zowel Accolade als WoonFriesland steunen het werk van Present Smallingerland. Accolade

  stelt kantoorruimte beschikbaar en WoonFriesland geeft jaarlijks een gift. Daarnaast heeft

  WoonFriesland in het voorjaar een project gedaan bij ZuidOostZorg. Met 18 collega’s zijn ze

  met bewoners van Bertilla naar de kinderboerderij geweest, een onvergetelijke dag voor de

  bewoners.

  Personeel

  Door teruglopende inkomsten is het aantal fte’s van 0,6 naar 0,4 fte gegaan. We hebben om

  die reden helaas afscheid moeten nemen van Marrit Oosterloo. Zij heeft in het voorjaar van

  2011 een andere baan kunnen vinden. We zijn blij met Anita Merkus die vanaf de zomer

  2011 op vrijwillige basis op kantoor is en de administratie ter hand neemt. Daarnaast geven

  vijf vrijwilligers regelmatig presentaties aan groepen die zich willen inzetten en drie

  vrijwilligers begeleiden de projecten bij de uitvoering. Jaarlijks is er voor alle vrijwilligers,

  teamleden en bestuursleden een uitwisseling en (vernieuwde) kennismaking.

  Communicatie

  Om de relaties van Stichting Present Smallingerland op

  de hoogte te houden van de ontwikkelingen, stuurden

  wij vijfmaal een nieuwsbrief. Deze digitale nieuwsbrief

  gaat naar ruim 225 adressen waaronder deelnemers,

  politici en giftgevers.

  Inkomsten

  De inkomsten voor 2011 bedroegen in totaal €47.623,-. De volgende instellingen hebben het

  werk van Stichting Present Smallingerland financieel mogelijk gemaakt:

  WoonFriesland 3.000

  Gemeente Smallingerland 15.000

  Provincie Fryslan 8.865

  ING Bank 7.500

  Movision 3.000

  Woningcorporatie Accolade 6.000

  Giften overig 4.258

  Totaal 47.623

  Graag verwijzen wij u naar de

  jaarrekening die onderdeel is van

  dit jaarverslag.

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  12

  Plannen voor 2012

  In 2012 willen we 100 projecten realiseren. Om deze beweging van ‘omzien naar elkaar’

  vorm te geven heeft Stichting Present Smallingerland de volgende speerpunten voor 2012:

  1. Inzet van 100 groepen. Waarvan 15 door flexgroepen; 2. Twee TijdCollectes die gezamenlijk minimaal 30 groepen leveren; 3. Een PR activiteit waarbij de kerken het Present Statement tekenen; 4. Twee bedrijven (naast Philips en Rabo) die zich inzetten via Present en daar een

  financiële vergoeding voor geven;

  5. Vijf vrijwilligers voor presentaties, vijf voor projectbegeleiding en 1 voor kantoor.

  Bestuursleden Stichting Present Smallingerland

  Jan Dijkstra (voorzitter)

  Ammy van Eerden (bestuurslid)

  Jan Sikko Klinker (penningmeester)

  Klaas Rozema (secretaris)

  Betty Westerhof (bestuurslid)

  Simone Vermeulen (notulist)

  Leden operationeel team

  Harry van Wieren (coördinator)

  Anita Merkus (Administratieve ondersteuning)

  Adres:

  Stichting Present Smallingerland

  Postbus 387

  9200 AJ Drachten

  Kantooradres: Moleneind ZZ 95, 9203 ZX Drachten

  Tel.: 0512 543354 (dinsdag en vrijdag tussen 8.30 uur - 17.00 uur)

  E-mail: [email protected]

  KvK: 01126974

  Rekeningrekening: 1021.60.732

  mailto:[email protected]

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  13

  Ervaring van een hulpverlener

  Stichting Present Smallingerland heb ik als heel positief ervaren. Het eerste telefonische contact, de aanmelding via de website, het maken van een afspraak en ook de uitvoering door de vrijwilligers verliepen soepel en plezierig. Geen lange wachttijd, maar conform het verzoek van mijn cliënt werd de klus voor de kerst van 2011 uitgevoerd, grote klasse! De klus betrof het afsteken en witten van het erg bladerend keukenplafond. De vrijwilligers hebben zich gewetensvol ingezet om een goed resultaat te realiseren bij deze lastige klus. Mijn cliënt is blij en heel tevreden met het resultaat en geniet er nog elke dag van. Kortom Stichting Present Smallingerland: heel goed bezig en een dikke pluim! Heel erg bedankt en veel succes met dit mooie initiatief. Dicky Kloosterman Van de betreffende hulpontvangster hebben wij ook een kaartje ontvangen met de volgende tekst: “ Alsnog hartelijk dank voor het netjes maken van mijn keuken. Ik ben er zeer tevreden over en ook de samenwerking met de mannen was zeer prettig”.

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  14

  Zaterdagmiddag, 4 juni, gingen 170 jongeren naar diverse locaties in Smallingerland en

  Opsterland om hun handen uit de mouwen te steken bij ZuidOostZorg, Leger des Heils en

  Talant.

  - Bij Talant locatie 'De Wouden' gingen jongeren wandelen met mensen met een

  verstandelijke beperking. En praktisch aan de slag: ramen wassen, tuinen opknappen en

  schoonmaken. Op locatie 't Ulenest in Ureterp ging een roep een dierenverblijf bij een

  dagbesteding voor mensen met een erstandelijke beperking schuren en verven.

  - Bij ZuidOostZorg locatie 'Bertilla' gingen jongeren terrassen schoonmaken, bloemetjes

  planten en wandelen met bewoners. Op locatie 'De Wiken' gingen jongeren samen met

  de bewoners een fruitcocktail maken.

  - Bij het ontmoetingscafé van het Leger des Heils in Drachten ging een groep het gebouw

  opknappen en een andere groep met buurtkinderen naar het Spijkerdorp.

  Een reactie van een van de jongeren: "Wij gingen met ons groepje naar een gehandicapten

  tehuis in Drachten. Eerst kregen we een rondleiding door het huis. Dit was eigenlijk al best

  indrukwekkend want bijna niemand van ons had een gehandicapt iemand in zijn kenniskring.

  Nu pas beseften wij hoe gehandicapten eigenlijk leefden. Ook kwamen er direct allerlei

  vragen over de gehandicapten. Deze gehandicapten hadden een geestelijke leeftijd van 6

  jaar. Er was maar een vrouw die een beetje praatte en je heel lief aan keek. Ook was er

  iemand die je erg stevig in de hand kneep als je hem een hand gaf. Verder hebben wij die

  middag klusjes daar gedaan zoals keuken schoonmaken, ramen zemen en rolgordijnen

  ophangen. Sommigen van ons voelden zich wat beter thuis dan de anderen maar het heeft

  eigenlijks op ons allemaal wel indruk gemaakt. Het was super!"

  Jelmer Zandstra

  Deze acties waren een programmaonderdeel van het christelijk jongerenevenement 'Square'

  dat dat weekend gehouden werd in het Friesch Congrescentrum Drachten. Vrijdagavond

  ontvangen de leiders van de groepen een instructie voor de werkzaamheden van zaterdag.

 • Jaarverslag 2011 Stichting Present Smallingerland

  15

  Jaarrekening 2011 Stichting Present Smallingerland