Een antiek instrument

26
Les 7 dd. 4 December 2012 Rietveld-lyceum Doetinchem De OERKNAL / BIG BANG v.s.w. Corona Corona Borealis Zevenaar

description

Les 7 dd. 4 December 2012 Rietveld -lyceum Doetinchem De OERKNAL / BIG BANG v.s.w . Corona C orona Borealis Zevenaar. Een antiek instrument. Een moderne radiotelescoop ( D renthe ). “ALMA” een van de 64 . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Een antiek instrument

Page 1: Een antiek  instrument

Les 7 dd. 4 December 2012

Rietveld-lyceum

Doetinchem

De OERKNAL / BIG BANG

v.s.w. Corona Corona Borealis Zevenaar

Page 2: Een antiek  instrument

Een antiek instrument

Page 3: Een antiek  instrument

Een moderne radiotelescoop (Drenthe)

Page 4: Een antiek  instrument

“ALMA”

een van de 64

Page 5: Een antiek  instrument

H-R- diagram (Herzsprung-Russell-diagram)

Page 6: Een antiek  instrument

Beknopte lessen gehad over de Zon, Planeten het Zonnestelsel en als laatste: instrumenten en Sterrenstelsels

MESSIER 83

DIT STERRENSTELSEL, EEN VAN DE MINIMAAL 200. MILJARD, REEDS GEZIEN IN EEN VORIGE LES.

MET 200 MILJARD STERREN, GASWOLKEN, MET ZWART GAT IN HET HART.

AFSTAND: 15 MILJ. L.J

SNELHEID: 1000KM/SEC.

Laatste les zijn beandeld : de Sterrenstelsels

Page 7: Een antiek  instrument

GRAFISCHE weergave van de ONTWIKKELING van het HEELAL. Van OERKNAL tot HEDEN in 13,7 miljard jaar. =HET ZICHTBARE HEELAL.

Werkelijkheid: BOLVORMIG. HEDEN een DOOSNEDE van 45-50 miljard Licht-Jaren.

Page 8: Een antiek  instrument

• Historie 1 (blz.214 - 228 - 229)• WAT MEN DACHT EN WIST.• Voor 1923 geen overtuigend idee dat naast melkwegstelsel er meer

sterrenstelsels waren. • Eind 19e eeuw discussies en vermoedens. In 1923 bevestiging door

Hubble.• Lemaitre(Belg+priester 1894-1966): heelal vroeger compacter. Ontstaan

door explosie van oeratoom. • 1929: Hubble(U.S.A.1889-1953) ontdekte uitdijing van het heelal.• George Gamov(1904-1968): werkte idee(1945-”50) van Lemaitre uit.: het

jonge heelal heet >> spontane kernfusie. • Vervolgens de theorie: ”Hot Big Bang” >> alle elementen gevormd.• Fred.Hoyle(G.B.1914-2001); introduceerde de naam “Big Bang”. Toonde

aan: Alle zware elementen gevormd bij kernfusiereacties in inwendige van sterren.

• Oerknaltheorie:interressante maar onbewijsbaar. Tot :

Page 9: Een antiek  instrument

• HISTORIE 2• In jaren 60: kentering; WEL aanwijzingen !!

• Metingen hoeveelheden in heelal van helium,deuterium,lithium, komen nauwkeurig overeen met voorspellingen van oerknaltheorie, met extreem hete, compacte beginfase.

• Waarnemingen Radiostelsels: Heelal zag er vroeger anders uit.• (Hoyle’s idee: onveranderlijk heelal >> niet meer juist)• 1965: Ontdekking achtergrondstraling door Penzias en Wilson • (Bell Lab. USA)

Bell LabJanskie antenne

Page 10: Een antiek  instrument

MODERNE OERKNAL THEORIE• Berekeningen op basis van de huidig bekend zijnde fysische wetten. Deze zijn pas

mogelijk vanaf circa 5x10 -44 seconde na de oerknal. Daarvoor niets bekend.• Aan het begin: Quantumfluctuatie. Daarna extreem supercompacte samenstelling

van energie en evoluerende velden• Er zijn theoriën over, maar die zjjn hier te moeilijk!! (temp: >>1028 Kelvin) (begon in

Singulariteit).• Energie wordt materie, De materie vriest als het ware uit tijdens het uitzetten van

de ruimte. De materie geeft zwaartekracht die het uitzetten afremt • Inflatie periode: (Guth 1981) korte periode van exponentiele versnelling.

Oorzaak: Het inflatonveld, dat een negatieve druk geeft. Eerste elementaire deeltjes ontstaan dan (waaronder quarks en electronen). Samenvoegen van quarks: geeft protonen dat zijn waterstofkernen en ook

neutronen.• Na 3 minuten: ook kernen van: helium, deuterium en lithium.• Na 380.000 jaar : heelal voldoende afgekoeld, Daardoor binden electronen zich aan

de protonen. Eerste neutrale atomen. Licht kan vrij passeren• Ontstaan Kosmische Achtergrondstraling. daarin dichtheids fluctuaties: in

afkoelende oermaterie, daarvoor een ondoorzichtig plasma.• Veel later: Vorming van de eerste sterren-(stelsels)

Page 11: Een antiek  instrument

OERKNAL: temperaturen van miljarden graden

en zeer hoge druk.

Na 380.000 jaar temperatuur en druk enorm

verlaagd. Ontstaan van atomen.

Heelal wordt doorzchtig.

BEGRIP:ER WAS GEEN LEEG HEELAL,

NA DE OERKNAL ONTSTONDEN:RUIMTE en TIJD +

ENERGIE en MATERIE.ONTSTAAT HET HEELAL.

Page 12: Een antiek  instrument

ACHTERGROND STRALING OPNAME VAN HET OUDSTE ZICHTBARE DEEL VAN HET HEELAL.

380.000 JAAR NA DE OERKNAL.Heden een temperatuur van 2,7 graden Kelvin= min 270 gr.Celsius

Links: De hele aardeOnder: Het hele heelal

Page 13: Een antiek  instrument

VERDELING VAN MATERIE

BOVEN : HEDEN 13,7 miljard jaar na de Oerknal

ONDER: 380.000 JAARna de Oerknal

Page 14: Een antiek  instrument

Hierna de volgende les

Page 15: Een antiek  instrument
Page 16: Een antiek  instrument
Page 17: Een antiek  instrument

Deel van het heelal Op basis van

gemeten afstanden /verdeling

Page 18: Een antiek  instrument

IN DE BEGIN FASE DE ONTWIKKELING van GROTE / ZWARE STERRENVELE MALEN DE ZON. Tot zeker een 1.000 maal.

DAARNA VORMING VAN STERRENSTELSELS.

Page 19: Een antiek  instrument

Computer simulatieDe structuur van het huidige Heelal = een “spons”.

De “lijnen” zijn in feite miljoenen sterrenstelsels met plaatselijke verdichtingen(geel)

Page 20: Een antiek  instrument
Page 21: Een antiek  instrument

Animatie

in rood grootste verzameling.Donkerblauw: leeg en donkere

materie en donkere energie

Page 22: Een antiek  instrument

Een prachtopname van drie sterrenstelsels.De twee grootste beinvloeden elkaar. Mogelijk in de

toekomst eenbotsing door elkaar vliegen

Page 23: Een antiek  instrument

CENTRUM VAN HET MELKWEGSTELSEL. OP EEN 22.000LICHT JAREN AFSTAND VAN DE AARDE

Page 24: Een antiek  instrument
Page 25: Een antiek  instrument

SOMBRERO—sterrenstelsel(Messier 104)Afstand: 50.miljoen Licht Jaren

een van de 177 miljard sterrenstelsels

Page 26: Een antiek  instrument