Educatieve projecten secundair onderwijs

of 10/10
ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN SECUNDAIR ONDERWIJS
 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ontrafel met je klas de geheimen van de natuur. We staan klaar voor jouw leerlingen met een gamma educatieve projecten. Het aanbod werd aangevuld en vernieuwd en wordt steeds begeleid door een degelijk opgeleide educatieve gids. Ontrafel alle geheimen van de natuur via excursies in de Limburgse heide en bossen. Prikkel je zintuigen en ga op onderzoek, gewapend met een tabletcomputer en onderzoeksmateriaal, .... Bekijk snel ons aanbod, er is zeker een activiteit op maat van jouw klas.

Transcript of Educatieve projecten secundair onderwijs

 • ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE

  GEHEIMEN VAN DE NATUUR!

  EDUCATIEVE PROJECTEN

  SECUNDAIRONDERWIJS

 • EEN BOS, MEER DAN

  BOMEN ALLEEN

  VERNIEUWD!

  De leerlingen vergelijken twee bostypes die opmerkelijke verschillen vertonen. Hoe dit te verklaren is, komen ze te weten tijdens deze boeiende activiteit.

  Doelgroep: 1ste graad (A-stroom) en 2de graad (aso), maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumProvinciedomein NieuwenhovenBosmuseum GerhagenDuur: 3 uurPrijs: 50 euro per groep

  NATUURZOEKTOCHT, MEER

  DAN ZOEKEN ALLEEN

  VERNIEUWD!

  De leerlingen voeren zelfstandig in klei-ne groepjes verschillende opdrachten uit en vinden zo hun weg in de natuur. Op een actieve en speelse manier maken ze kennis met het leven in de natuur, gebruiken ze al hun zintuigen en werken ze met een kompas.

  Doelgroep: 1ste graad (B-stroom), maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 1,5 uur

  EXPLORER

  In de app "eXplorer" onderzoeken leerlingen, op een recent ontdekt eiland X, biodiversiteitswaarden en het gebruik van duurzame energiebronnen. Deze hypermoder-ne onderzoekers trekken in kleine groepjes de natuur in met een heuse tabletcomputer.

  Doelgroep: 1ste graad (B-stroom), maximum 1 groep tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 2,5 3 uur

  TIP !

 • DE SPEURNEUS IN HET

  BOS (BOSZOEKTOCHT)

  De leerlingen leren hun weg in het bos te vinden door in kleine groepjes zelfstandig verschillende opdrachten uit te voeren. Als een echte speurneus ontdekken ze het leven in het bos.

  Doelgroep: 1ste graad (B-stroom), maximum2 groepen tegelijkPlaats: Provinciedomein NieuwenhovenDuur: 1,5 uurMeer info en reserveren via 011687981 of [email protected]

  WATER VAN ALLE

  KANTEN BEKEKEN

  Tijdens deze activiteit ontdekken leer-lingen de werking van een kleinschalig waterzuiveringsstation en maken ze kennis met het leven in en rondom de vijver.

  Doelgroep:1ste graad (B-stroom), maximum2 groepen tegelijkPlaats: Provinciedomein NieuwenhovenDuur: 2,5 3uurMeer info en reserveren via 011687981 of [email protected]

  STILTEWANDELING

  Tijdens een stiltewandeling maken leerlingen kennis met het geluid van de stilte en leren zo de natuurgeluiden kennen. Zwijgen mag, maar moet niet.

  Doelgroep: 1ste graad (B-stroom), maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumVVV-kantoor VoerenDe Lieteberg - ZwarteputWoutershof Kempen-BroekBosmuseum GerhagenDuur: 2,5 3 uurPeriode: heel het jaar

 • HEIDE-EXCURSIE

  Leerlingen ontdekken de geheimen van de Mechelse Heide samen met een gids. Ze maken kennis met verschillen-de aspecten van de heide: de bodem, het relif, de dieren en de planten. Interessante proefjes en waarnemingen wisselen elkaar af.

  Doelgroep: 1ste graad (B-stroom), maximum3 groepen tegelijkPlaats: Nationaal Park Hoge KempenDuur: 2,5 3 uur/volledige dagPrijs: halve dag: 25 euro/ volledige dag: 50 euro

  IS STILTE EEN

  VERDACHT GELUID?

  Dit is een veldwerkproject waarbijde geluiden in de natuur en de menselijke omgeving op een wetenschappelijke manier worden onderzocht.Kortom: een combinatie van wetenschap, bele-ving en spel.

  Doelgroep: 1ste graad (A-stroom) en 2de graad aso, maximum 1 groep tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 2,5 3 uurPrijs: 50 euro per groep (inclusief werkboekje en twee gidsen per groep)

  EEN VIJVER, MEER DAN

  WATER ALLEEN

  De leerlingen onderzoeken het leven in en rond de vijver en maken kennis met verschillende soorten waterplanten en -dieren. Voor de 2de graad wordt ter aanvulling ook een wateranalysekoffer verhuurd.

  Doelgroep: 1ste en 2de graad so, maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumProvinciedomein NieuwenhovenDe WissenDuur: 2,5 3 uurPrijs: 50 euro

  OP SPEURTOCHT IN

  KERKEWEERD

  In kleine groepjes doen de leerlingen in-teressanteonderzoeken in Kerkeweerd, het natuurontwikkelingsgebiedaan de Maas in Stokkem. De leerlingen kiezen zelf hun thema en materiaal en gaaner onder begeleiding van een gids meeaan de slag.

  Doelgroep: 1ste graad SO en BSO, maximum2 groepen tegelijkPlaats: Maascentrum De Wissen Duur:2,5 3uurPeriode: van april tot november

  EDUCATIEVE PROJECTEN

  SECUNDAIRONDERWIJS

 • KLIMAATEXCURSIE

  Tijdens de Klimaatexcursie krijgen de leerlingen inzicht in factoren die invloed kunnen hebben op de opwarming van ons klimaat en hoe ze actie kunnen ondernemen en zelf steentjes kunnen bijdragen tot oplossingen.Themas die aan bod komen zijn weer, klimaat en het (versterkt) broeikaseffect, mobiliteit en klimaat, klimaat en de veestapel, voedselketens in de war en de eco-logische voetafdruk.Enkele Limburgse planten- en dier-soorten die invloed ondervinden van het veranderende klimaat vor-men de rode draad in het project.

  Doelgroep: 2de en 3de graad aso, maximum 1 groep tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 2,5 uurPrijs: 50 euro per groep

  NIEUW !Limburg is een groene provincie. Wij kunnen dit alleen maar blijven als ook de toekomstige generaties het belang van biodiversiteit en duurzaamheid begrijpen.

  Via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is er een uitgebreid educatief aanbod uitgewerkt voor alle secundaire scholen.

  Ik hoop dat vele kinderen en scholen er gebruik van maken.

  Ludwig Vandenhove gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur

 • IN HET SPOOR VAN DE

  GROTE GRAZERS

  Dit veldstudieproject laat je kennisma-kenmet de halfwilde paarden (ko-niks)en runderen (galloways) van het natuurontwikkelingsgebied Kerkeweerd in Stokkem.

  Doelgroep:2de en 3de graad, maximum2 groepen tegelijkPlaats: Maascentrum De Wissen Duur: 2,5 3 uurPrijs: 50 euroPeriode: van april tot november

  KORSTMOSSEN, SNUFFELPALEN

  VAN ONS MILIEU

  Korstmossenonderzoek is een echt we-tenschappelijke materie. Met dit project leren de leerlingen op welke manier korstmossen goede indicatoren zijn voor luchtverontreiniging en klimaatop-warming.

  Doelgroep: 2de en 3de graad so, maximum 1 groep tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 2,5 uurPrijs: 50 euro

  DE WIJERS, EEN BEELD

  VAN EEN LANDSCHAP

  Met deze uitleenbare tassen verken-nen leerlingen per fiets het gebied De Wijers en voeren onderweg allerlei opdrachten uit. Ze verkennen het fy-sisch-geografisch en cultuurhistorische landschap van De Wijers. Ze onder-zoeken hoe de belangrijkste actoren in het gebied ondanks conflicten door samenwerking toch tot oplossingen kunnen komen.

  Doelgroep: 2de en 3de graad so, maximum 1 groep tegelijkStartplaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: een hele dagPrijs: gratis (50 euro voor huur van maximum 50 fietsen)Geen begeleiding door een educatieve gids

  EDUCATIEVE PROJECTEN

  SECUNDAIRONDERWIJS

 • PRAKTISCH

  TENZIJ ANDERS VERMELD

  - Inclusief educatieve gids- prijs per project en groep: 25 euro - periode: april tot oktober 2015meer info of reservatie:

  Provinciaal Natuurcentrum011 26 54 [email protected]

  Uitgebreide info over deze educatieve projecten vind je op www.pnc.be/natuurenmilieueducatie

  OVERIGE AANBOD

  Genteresseerd in het overige aanbod voor het lager onderwijs van de provincie Limburg? Surf naar onderwijs.limburg.be en schrijf je in op de nieuwsbrief!

  ADRESSEN LOCATIES

  Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-StokkemProvinciedomein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg, 3800 Sint-TruidenVVV-kantoor Voeren, Kerkplein, 3798 s-GravenvoerenDe Lieteberg Zwarteput, Zuurbroekstraat 16, 3690 ZutendaalWoutershof Kempen-Broek, Grootbroekstraat 46, 3640 KinrooiBosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10, 3980 TessenderloNationaal Park Hoge Kempen, Mechelse Heide, 3630 MaasmechelenProvinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk

  Gra

  fisc

  h o

  ntw

  erp

  : Dio

  n B

  oo

  dts

  - F

  oto

  's: R

  ob

  in R

  eynd

  ers

  - G

  rafi

  sche

  Pro

  duc

  ties

  , Inf

  orm

  atie

  en

  Co

  mm

  unic

  atie

  , pro

  vinc

  ie L

  imb

  urg

  VU

  : Jan

  Mam

  pae

  y -

  Pro

  vinc

  iaal

  Nat

  uurc

  entr

  um, C

  raen

  even

  ne 8

  6, 3

  60

  0 G

  enk

 • limburg.be

  Een initiatief van deprovincie Limburg

  Zelf de wind, licht, bodem, ... onderzoeken met speciale apparatuur was geweldig. Ons groepje vond zelfs sporen van een wild zwijn Melissa (13 jaar) over eXplorer.