Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen ... Waarom kiezen voor een educatieve master...

Click here to load reader

download Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen ... Waarom kiezen voor een educatieve master (ge£¯ntegreerd

of 32

 • date post

  17-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen ... Waarom kiezen voor een educatieve master...

 • Educatieve Master in de Cultuurwetenschappen

  Masterinfoavond Letteren 4 maart 2020

 • Waarom kiezen voor een educatieve master?

 • Waarom kiezen voor een educatieve master (geïntegreerd of als zij-instromer)?

   interesse niet verdunnen, maar versterken en verbreden

   passie overbrengen op jongeren

   vakdidactische opleiding

   het diploma is vereist voor vaste benoeming + meer loon

   versterking organisatorische en communicatieve vaardigheden

   pluspunt bij sollicitaties in het hoger onderwijs en in de culturele sector

   persoonlijke en intense begeleiding door praktijklectoren (specialisten)

   stap-voor-stap-groeitraject wordt voorzien

 • Structuur van de opleiding (1) • Vanuit BA geschiedenis, keuze uit:

  o Integrale educatieve master 120 stp

  • 15 stp LERAAR in BA3 + 45 stp LERAAR in MA, 75 stp DOMEIN in MA

  • 60 stp LERAAR in MA, 60 stp DOMEIN in MA

  o Verkort traject voor zij-instromer (na of met behalen domeinmaster):

  component leraarschap 60 stp

  Resultaat blijft 120sp = diploma master geschiedenis (van de

  oudheid) + diploma educatieve master

   (in jaar 2 integr EM dubbel inschrijven: shared booking)

 • Structuur van de opleiding (2)

  • Archeologen, kunstwetenschappers en musicologen:

  volgen verkort traject voor zij-instromer (na / met het

  behalen van domeinmaster): component leraarschap

  60 stp

 • Integrale

  educatieve

  master in de

  cultuurwetenscha

  ppen: uitzicht (1)

 • Integrale educatieve master in de

  cultuurwetenschappen: uitzicht (2)

  • Verschillen integrale educatieve master (120 stp) – domeinmaster (60stp) en verkort traject (60 stp): in eerste

  geval

  o Spreiding domein en leraarschap (m.i.v. stage) gemengd over de

  twee MA Jaren

  o In het luik ‘verdieping’ van domein geschiedenis: mogelijkheid

  opname OPO’s uit module PAV

  o Vakdidactisch georiënteerde masterproef bij voorkeur hier te

  situeren

 • Verkort traject leraarschap voor zij-instromers:

  5 luiken

 • Luik: Algemene educatieve vorming

  • Dit luik bestaat uit twee OPO’s: o ‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1’ (LIMBO 1) (6 stp)

  o ‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2’ (LIMBO 2) (6 stp)

  • LIMBO 1 (aangeboden in het 1e semester) wordt opgenomen bij het begin van de opleiding, LIMBO 2

  (aangeboden in zowel het 1e als het 2e semester) aan het

  einde ervan.

  • LIMBO 1 = zelfstudie + de testmomenten zelf plannen

 • Luik: Vakdidactiek (1) • De eerste te volgen vakdidactiek voor:

  o BA / MA Geschiedenis (van de oudheid): geschiedenis

  o MA Kunstwetenschappen: kunstwetenschappen

  o MA Musicologie: musicologie

  o MA Archeologie: geschiedenis

  • Elke vakdidactiek: o 6 stp eerder theoretisch georiënteerd

  o 3 stp eerder praktisch georiënteerd (~ leren lessen voorbereiden /

  klasmanagement / micro-teaching)

  o Bestaat uit colleges en seminaries

  o Evaluatie: examen en permanent

  • In het luik verbreding/verdieping kan je één tot twee bijkomende vakdidactieken opnemen (cfr. Infra)

 • Luik: Vakdidactiek (2)

  • Vakdidactiek geschiedenis: o ‘Vakdidactiek geschiedenis’ (3 stp)

  o ‘Vakdidactiek geschiedenis – uitbreiding’ (3 stp)

  o Vakdidactiek geschiedenis – vertaling naar de praktijk’ (3 stp)

  • Vakdidactiek kunstwetenschappen o ‘Kunst- en cultuurvakken op school en in het DKO’ (3 stp)

  o ‘Cultuurparticipatie en –beleid op school’ (3 stp)

  o ‘Omgaan met kunst en muziek in de praktijk’ (3 stp)

  • Vakdidactiek musicologie o ‘Muziek- en cultuurvakken op school en in het DKO’ (3 stp)

  o ‘Cultuurparticipatie en –beleid op school’ (3 stp)

  o ‘Omgaan met kunst en muziek in de praktijk’ (3 stp)

 • Luik: Stage (1) - algemeen

  • Stage gekoppeld aan vakdidactiek

  • Drie niveaus: o Klas (40u lesstage)

  o School (meso-activiteiten)

  o Individuele leerling (diversiteitsstage)

  • Driestapsmodel: observatie – participatie – zelfstandig functioneren

  • De drie stappen geïntegreerd in elk stage-onderdeel: o Initiatiestage

  o Ingroeistage

  o Doorgroeistage

 • Luik: Stage (2) - geschiedenis

  • ‘Initiatiestage geschiedenis’ (3 stp)

  • ‘Ingroeistage 1 geschiedenis’ (3 stp)

  • ‘Ingroeistage 2 geschiedenis’ (6 stp)

  • ‘Doorgroeistage geschiedenis’ (6 stp)

  • ‘Diversiteitsstage’ (3 stp)

 • Luik: Stage (3) - kunstwetenschappen

  • ‘Initiatiestage kunst in het onderwijs’ (3 stp)

  • ‘Ingroeistage kunst in het onderwijs’ (3 stp)

  • ‘Doorgroeistage kunst in het onderwijs’ (6 stp)

  • ‘Doorgroeistage kunst in musea’ (6 stp)

  • ‘Diversiteitsstage’ (3 stp)

 • Luik: Stage (4) - musicologie

  • ‘Initiatiestage muziek’ (3 stp)

  • ‘Ingroeistage 1 muziek’ (3 stp)

  • ‘Ingroeistage 2 muziek’ (3 stp)

  • ‘Doorgroeistage muziek’ (6 stp)

  • ‘Diversiteitsstage’ (3 stp)

 • Luik: Stage (5) - algemeen

  • Stage bijkomende vakdidactiek OF internationale stage : i.p.v. ‘doorgroeistage’ (G&M), ‘doorgroeistage onderwijs’ (K)

  Opgelet: Stage 2e bijkomende vakdidactiek: bovenop 60sp te nemen

  • Stages hoofdzakelijk in secundair onderwijs Vlaamse gem. 2e – 3e graad ASO-BSO-KSO-TSO // -DKO (voor K&M)

  • Kunstwetenschappen: ook stage in informele educatieve setting

  • Doorheen stage-OPO’s/Ola’s: (met verplichte aanwezigheid) o Seminaries: verdieping (bv. leermiddelen, binnenklasdifferentiatie, ICT …)

  o Intervisie

  o Evaluatiegesprekken

 • Luik: Stage (6) - algemeen

  • Begeleiding:

  o Vanuit KU Leuven: praktijklector (je toegewezen bij

  begin stage)

  • Voorbereiding

  • Bezoeken met intervisie

  • evaluatiegesprekken

  o In de school: vakmentor

  • Toewijzing stagescholen: cfr. supra

 • Luik: Stage (7) - algemeen

  • Stageportfolio: elektronisch (Toledo MyPortfolio)

  o Dossierportfolio: opladen lesvoorbereidingen, verslagen en

  reflecties

  o Ontwikkelingsportfolio: reflectie over en aantonen van gemaakte

  voortgang via zelfanalyse en Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

  o “Finale”: mondelinge eindpresentatie over geheel van je stage

 • Luik: Stage (8) - algemeen

  • Praktische aspecten:

  o Parallellessen

  o Co- en teamteaching

  o Leerlijn

  o Reflectie

  o Feedback

  o Programmatie (ook volle dagen - hoeven níet aangesloten)

 • Luik: Stage (9) - algemeen

  • Evaluatie van de stageOPO’s/Ola’s:

  o quotering door de praktijklector en de titularis van het OPO

  o op basis van verslagen van de vakmentoren, de observaties door de

  lector en de beoordeling van de stageportfolio (de kwaliteit van de

  opgeladen documenten).

  • Valorisatie lesopdracht of interimopdracht kan verrekend worden als stage (afhankelijk van omvang opdracht, vak ...):

  LIO of valorisatie onderwijsopdracht

 • Luik: Verbreding/Verdieping (1)

  Faculteitsspecifiek aanbod voor de EM cultuurwetenschappen

  o bijkomende vakdidactiek: (6stp)

  • Geschiedenis

  • Kunstwetenschappen

  • Musicologie

  • PAV-maatschappelijke vorming

  • voor archeologen: ook aardrijkskunde

   Voorwaarde: 30sp domeinkennis; zie voor concreet overzicht

  https://www.arts.kuleuven.be/studeren/master/em/programma/vakdidactiek

   Belang keuzeluik BA

  https://www.arts.kuleuven.be/studeren/master/em/programma/vakdidactiek

 • Luik: Verbreding/Verdieping (2)

  Faculteitsspecifiek aanbod voor de EM cultuurwetenschappen

  o faculteitsspecifieke OPO’s

  • G: ‘Cultuureducatie: leer- en onderwijsprocessen in historische

  musea en erfgoedsites’ (3stp)  verplicht

  • K & M: ‘Cultuureducatie: leer- en onderwijsprocessen in

  historische musea en erfgoedsites’ (3 stp)

  • G: ‘Cultuur op school’ (3stp)

  o specialisatie-OPO’s binnen het eigen domein

  • G: ‘Geschiedenis en onderwijs’ (6 stp)

  • K: ‘Publiekswerking in musea’ (6 stp)  verplicht

  (opgelet: dubbele oormerking niet toegelaten)

 • Luik: Verbreding/Verdieping (3)

  • Universiteitsbreed aanbod: keuze over vestigingsplaatsen heen (zie programma-overzicht)

  Bv. service learning, burgerschapsvorming, computer assisted

  language learning, onderwijsrecht, wetenschap en duurzaamheid,

  psychologie van de adolescentie …

 • Luik: Masterproef (onderwijsonderzoek)

  • Volledige onderzoekscyclus (6stp) o in Leuven: specifiek aanbod EM CW

  o Andere vestigingsplaatsen: interfacultair aanbod

  • Ola 1: kennismaking met vakdidactisch onderzoek en specifieke onderzoeksmethodes

  • Ola