Educatieprogramma najaar 2020 · PDF file 2020. 8. 20. · Actualiteiten...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Educatieprogramma najaar 2020 · PDF file 2020. 8. 20. · Actualiteiten...

 • 1

  Educatieprogramma najaar 2020 Fiscaal

   Aansprakelijkheid voor de adviseur

   Afwikkeling van een nalatenschap, civiel en fiscaal

   Bedrijfsopvolging in de IB en bij bv’s

   Bedrijfsopvolging in de IB en bij bv’s (ONLINE)

   Btw actualiteiten (3 uur)

   Btw actualiteiten (3 uur) (ONLINE)

   Btw en buitenland (incl. Brexit)

   Btw en horeca

   Driedaagse btw-cursus (meerdaags)

   Het bv-recht bezien vanuit fiscaal juridisch perspectief

   De eigen woning

   Eindejaarsactualiteiten

   Fiscaal Adviseur (FA) - Utrecht

   Fiscale aspecten van de auto

   Fiscale aspecten vastgoed

   Fiscale aspecten vastgoed (ONLINE)

   Fiscale behandeling van saldolijfrente (ONLINE)

   De fiscale praktijk voor gevorderden (meerdaags)

   De fiscale valkuilen van echtscheiding

   De fiscale valkuilen van echtscheiding (ONLINE)

   Levenstestament

   De nasleep van de COVID crisis

   De nasleep van de COVID crisis (ONLINE)

   Excessief lenen van eigen BV door wetgever

   Excessief lenen van eigen BV door wetgever (ONLINE)

   Onbelast, resultaat uit werkzaam heden of winst uit onderneming

   Polislezen (ONLINE)

   Proactief belastingadvies

   Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken

   Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken (ONLINE)

   Structuuroptimalisatie bij bv’s

   Structuuroptimalisatie bij bv’s (ONLINE)

   Tweedaagse btw-cursus (meerdaags)

  Personeel

   Actualiteiten arbeidsrecht en sociale zekerheid

   Actualiteiten arbeidsrecht en sociale zekerheid (ONLINE)

   Flexwerk en ontslag op staande voet

   Flexwerk en ontslag op staande voet + De zieke werknemer: re-integratie, privacy en sociale zekerheid

   De zieke werknemer: re-integratie, privacy en sociale zekerheid

   Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) (meerdaags)

   Salaris actualiteiten

   Salaris actualiteiten (ONLINE)

   Werkkostenregeling

   Werkkostenregeling (ONLINE)

 • 2

  Accountancy  Accountancypraktijk voor beginners (meerdaags)

   Accountancypraktijk voor gevorderden (meerdaags)

   Cijferanalyse in de samenstelpraktijk

   Jaarverslaggeving in het mkb

   Risicogericht samenstellen

   Toekomstgericht rapporteren en adviseren

   Waardebepaling van ondernemingen in het mkb

   Wwft in de praktijk

   Wwft in de praktijk (ONLINE)

  Algemeen

   Emotionele intelligentie

   Financiële Planning (FFP)

   Financieringsadvies in 2020

   Financieringsadvies in 2020 (ONLINE)

   Goed overleggen kan iedereen

   Masterclass mkb ondernemerscoach

   Mkb Ondernemerscoach (gehele traject)

   Onderneming verkoopklaar maken

   Power BI

   Security awareness

   Security awareness (ONLINE)

   Stilstaan is geen optie in de praktijk (verplicht educatieonderwerp 2020 NOAB-leden)

   Tweedaagse training Financial Life Planning

   Het vitale kantoor

  E-learning en overig

   Tax Talks voor NOAB-leden (ONLINE)

   Individuele en maatwerk coaching

 • 3

  De Aansprakelijkheid voor de adviseur (ONLINE) Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden. Steeds meer neemt de overheid het standpunt in dat adviseurs een poortwachtersfunctie hebben ten einde fiscale fraude en witwassen door hun cliënten in een vroeg stadium te constateren. Niet of niet juiste naleving van deze wettelijke taken kan leiden tot aanzienlijke boetes. Zelfs strafrechtelijke vervolging ligt al snel op de loer. Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat (ex) cliënten de adviseur civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor vermeende fouten. Adviseurs lopen vandaag de dag op een toenemend aantal terreinen gevaar bij de uitoefening van hun beroep. In deze cursus zal worden ingegaan op de diverse gevaren die je als adviseur loopt. Zo zal worden ingegaan op de vraag tot hoever je geheimhoudings- plicht reikt van alles wat je in het kader van je beroep van je cliënt weet. Wanneer ben je daarvan ontheven? Ook komen de civiel- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheden aan bod. Wie kan je tuchtrechtelijk aansprakelijk stellen? In het tweede deel van de cursus zal worden ingegaan op de mogelijkheden van de overheid om je, in je hoedanigheid van adviseur, te beboeten. We zien dat de overheid steeds vaker een medeplegers- of medeplichtige boete oplegt aan adviseurs. Maar de Belastingdienst heeft zelfs de mogelijkheid om de adviseur strafrechtelijk te laten vervolgen. Die drempel ligt een stuk lager dan veel adviseurs denken! Welke criteria moet de Belastingdienst in acht nemen bij zijn keuze om tot beboeting of strafrechtelijke vervolging van de adviseur over te gaan? Tot slot zal nog stil gestaan worden bij de mogelijke aansprakelijkheden van de adviseur op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Met name zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in de Wwft per 25 juli 2018 op basis van de Vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Onderwerpen

   geheimhoudingsplicht

   civielrechtelijke aansprakelijkheid

   tuchtrechtelijke aansprakelijkheid

   medeplegers- en medeplichtige boete

   strafrechtelijke vervolging van de adviseur

   aansprakelijkheid op basis van de Wwft

  Meer informatie en inschrijven Terug naar inhoudsopgave

  https://www.noab.nl/educatie/online-de-aansprakelijkheid-voor-de-adviseur

 • 4

  Afwikkeling van nalatenschap, civiel en fiscaal Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden. Steeds vaker krijg je van je cliënt de vraag om hem of haar bij de afwikkeling van de nalatenschap te begeleiden of daarin te adviseren. Hoe pak je dit aan? Welke tips heb je? Oftewel wat zijn de erfrechtelijke do’s en don’ts bij de afwikkeling, zowel civiel als fiscaal. De erfenis is niet zelden een bron van familieconflicten en daarbij heb je één van je grootste erfgenamen, de fiscus, niet zelf voor het kiezen. Door ongelukkige passages in je testament of schenkingsakte zijn dure fouten snel gemaakt. Hoe voorkom je dat je laatste wil uitloopt op een erfrechtelijk bloedbad en houd je het -ook fiscaal gezien- gezellig. Kortom, erven zonder scherven! Bernard Schols zal je dan ook, mede aan de hand van zijn populaire boek 'Voorkom ruzie bij de kist', in deze cursus vele erfrechtelijke tips meegeven, zowel civiel als fiscaal. Onderwerpen

   Wat is een afvullegaat? Wat is de ventieltechniek?

   Wat is een democratieclausule? Waarom is het boedelregister van belang voor de afwikkeling?

   Wat is het verschil tussen een twee- en een driesterrenexecuteur?

   Wat is het verschil tussen een boedelnotaris en een betrokken notaris?

   Wat is een jabulani-legaat?

   Waarom ‘altijd’ beneficiair aanvaarden? De (fiscale) gevolgen van verwerping

   Hoe blijf ik uit de wettelijke vereffening?

   Welke termijnen zijn van belang, bijvoorbeeld met het oog op de legitieme portie

   Wat is het belang van een verklaring van erfrecht?

  Meer informatie en inschrijven Terug naar inhoudsopgave

  https://www.noab.nl/educatie/afwikkeling-van-een-nalatenschap-civiel-en-fiscaal

 • 5

  Bedrijfsopvolging in de IB en BV’s

  Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden. Bedrijfsopvolging is een ingrijpend proces. Naast de emotionele en financiële aspecten speelt de fiscale wetgeving een belangrijke rol. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten rondom de bedrijfsopvolging. De fiscale wetgeving bij een bedrijfsopvolging is complex. Er kan sprake zijn van een heffing van inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting of erfbelasting. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om genoemde belastingen te voorkomen of door te schuiven naar de bedrijfsopvolger. Een goede en tijdige voorbereiding is noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de voorbereiding voor een succesvolle bedrijfsopvolging. Zo wordt aandacht besteed aan het opzetten van een goede structuur, maar vooral welke eisen er worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de bedrijfs- opvolgingsregeling tijdens leven of bij overlijden. Onderwerpen

   schenken van IB onderneming

   doorschuiven inkomstenbelastingclaim aanmerkelijk belang

   de structuur

   materiele ondernemingseis

   vrijstelling overdrachtsbelasting

   bezitseis en voortzettingseis

   vrijstelling schenk- en erfbelasting Meer informatie en inschrijven Terug naar inhoudsopgave

  https://www.noab.nl/educatie/bedrijfsopvolging-de-ib-en-bij-bv-s

 • 6

  Bedrijfsopvolging in de IB en BV’s (ONLINE) Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden. Bedrijfsopvolging is een ingrijpend proces. Naast de emotionele en financiële aspecten speelt de fiscale wetgeving een belangrijke rol. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de fiscale aspecten rond