Editie | augustus / oktober 2013 | nr 5 Editie | mei ... editie 3 .pdfEditie | mei / juni 2015 | nr...

Click here to load reader

download Editie | augustus / oktober 2013 | nr 5 Editie | mei ... editie 3 .pdfEditie | mei / juni 2015 | nr 3 Onderzoek alles bewaar het goede. diaconie: Maasstraat 148, 1079 BK Telefoon:

of 20

 • date post

  12-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Editie | augustus / oktober 2013 | nr 5 Editie | mei ... editie 3 .pdfEditie | mei / juni 2015 | nr...

 • Editie | augustus / oktober 2013 | nr 5

  Gemeenteblad 4Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

  Editie | mei / juni 2015 | nr 3

  Onderzoek alles &bewaar het goede

 • diaconie: Maasstraat 148, 1079 BK Telefoon: 404 47 08 email: info@diaconie.com www.diaconie.com* Algemeen secretaris: Dhr H. Wilzing* Secretaresse: Mw. H. Brouwer* Diaconaal werker: Mw S. Nap tel. 020 4044708, email: s.nap@diaconie.com ING-bank: NL80INGB0004620048Insingerbank: 22.37.48.730

  Gemeenteblad nr. 4 loopt van 28 juni t/m 22 au-gustus. Ons Gemeenteblad verschijnt 7 keer per jaar. U ontvangt hiervoor in juni/juli een accept-giro. De artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de Kerkenraad weer. Inleverdatum kopij: 8 juni 17.00 uur.

  kerkenraad * Voorzitter Dhr L. Zoodsma Telefoon:Kerkelijk Service Bureau* Secretaris Dhr A. Verschoor Postadres Handboogstraat 4-6, 1012 XM* Beleidsmedewerker Drs. P.A.S. Schilderman paulschilderman@luthersamsterdam.nl

  Predikanten:Ds. A.E. Keuning; Ds S. van Kammen; Ds A. Whle, Ds M.A.J. BrouwerRedactie: Alice Nederkoorn, Sietse van Kam-men, Elsa Aarsen, Jetske Wilders, Marja Nijholt, Wim van Houten

  kerkelijk service bureau Handboogstraat 4-6, 1012 XMTelefoon: 623 15 72ING-bank: NL40INGB0004600107 ABN-AMRO bank: NL45ABNA0543629945 t.n.v. College van Kerkrentmeesters der Ev-Luth Gemeente Amsterdam

  E-mail adressen: algemenezaken@luthersamsterdam.nl Wim van Houten, hoofd KSB kerkenraad@luthersamsterdam.nl Jetske Wilders, gemeenteblad, kerkenraad leden.adm@luthersamsterdam.nl Meridith Richaards, ledenadministratie financielezaken@luthersamsterdam.nl Robbert Abel, financile administratie

  2 | Gemeenteblad | Agenda en inhoud

  Amsterdam-Regio

  Haarlem pag 6 De Nieuwe Stad pag 8

  Amsterdam-Stad

  Oude Lutherse Kerk pag 12

  Huis op het Spui pag 18

  Diaconie pag 16

  Rooster kerk pag 20

  Onderzoek alles, bewaar het goede

  ReisinformatieLutherse kerk Haarlem is op zondag vanuit

  Amstelveen te bereiken met buslijn 356

  vanaf het busstation. Vertrektijd 09.38 uur.

  Uitstappen halte Raaksbrug 10.08 uur

  Op werkdagen vertrekt de bus vanaf

  Bijlmerstation

  AGENDA Augustanakerk13-05 Lutherhof-Vesper met maaltijd

  (Lutherhof) 17.00 uur

  14-05 AugustanaTuindag met Vesper

  en Koorconcert 14.00-18.30 uur

  10-06 Lutherhof-Vesper met maaltijd

  (Lutherhof) 17.00 uur

  AGENDA De Nieuwe Stad

  Hemelland voor de kinderen, 10.30 uur

  10-05: Moederdag dienst

  17-05 Hummeldienst, 10.45 uur

  14-05: Hemelvaartsviering, 10.30 uur

  21-05: Uitje van Brasa 09.30 uur

  24-05: Pinksterviering met begeleiding

  van koor TNCV, 10.30 uur

  10 en 24 Mei Verkoop van eten (na de

  dienst) Elke Zondag: Boekentafel

  AGENDA AMSTELVEEN11-05 Bezoekgroep Amstelveen 10.30uur

  21-05 Als Jona in de Wallevis 14.00uur

  ??-07 Zomeruitje Amstelveen 10.00uur

  AGENDA Oude Lutherse Kerk

  16-05 Symphony of Peace Prayers 18-22.00

  21-06 Lutherse Mis (zie Kerkdiensten) 11.00

  AGENDA Maarten Lutherkerk

  11-05 MLK Burenmaaltijd 18.30 uur 11-05 MLK Singalong 20.00 uur12-05 MLK KoffieMetThemaEnLunch 10.30 13-05 Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (met ontbijt) 07.00 uur13-05 Oecumenisch Morgengebed Beatrix-park 10.00 uur19-05 MLK Meezingbende 20.00 uur21-05 MLK uitvoering Theater MeteLKaar 20.00 uur22-05 MLK uitvoering Theater MeteLKaar 15.30 uur24-05 Oecumenische Pinksterdienst in Plein van Siena (Rijnstraat 109)

  AGENDA Haarlem

  12-05 Gebedsgroep 20.00uur

  14-05 Hemelvaartsuitje Jeugd 10.00uur

  20-05 Huiskring Beverwijk 20.00uur

  28-05 Voorjaarstocht 10.00uur

  28-05 Meditatiegroep 20.00uur

  09-06 Gebedsgroep 20.00uur

  04-06 Paulus in gewone taal 19.00uur

  19-06 Met volle mond 19.00uur

  19-06 Start Kerkennacht Haarlem 20.00uur

  vervolg AGENDA MLK

  Vertrek vanaf MLK om 9.30 uur - aanvang viering 10.30 uur26-05 Diakonaal Pinkstercaf (middag en avond)27-05 MLK Tabula Rasa free impro concert 21.00 uur07-06 Eredienst in de MLK 15.30 uur 29-05 MLK Solo Piano Combinations concert 19.30 uur30-05 MLK Wonderland 15.30 uur01-06 MLK Burenmaaltijd 18.30 uur 01-06 MLK Singalong 20.00 uur09-06 MLK KoffieMetThemaEnLunch 10.30 uur12-06 MLK InstantMusicDay 20.00 uur20-06 MLK bustocht (hele dag)21-06 MLK Zomerconcert SBCN-orkest 15.00 uur24-06 MLK Tabula Rasa free impro concert 21.00 uur27-06 MLK Wonderland 15.30 uur

 • Ik denk dat dat een van de moeilijkste op-

  gaven is: iemand nemen zoals hij is, en niet

  zoals je hem hebben wilt. Als je een soort ide-

  aalbeeld in je hoofd hebt, bijvoorbeeld van

  hoe je man of je vrouw zou moeten zijn, en

  je gaat de ander daar aan afmeten, dan zul je

  vrijwel altijd teleurgesteld worden, - en je zult

  die ander ook nooit echt leren kennen. Want

  je ziet alleen maar wat je zien wilt. Die ander

  kan je nooit eens verrassen, je zult nooit eens

  verwonderd opkijken en zeggen: h kun jij

  ook zo zijn? Want je hebt al in je hoofd zitten

  hoe die ander moet zijn. En er zijn maar twee

  mogelijkheden: hij voldoet wel of hij voldoet

  niet aan je verwachtingen. Verrassingen zijn

  uitgesloten.

  Zoals wij een ideaalbeeld van elkaar kunnen

  hebben, zo kunnen wij ook een ideaalbeeld

  van God hebben. Bij zon God stellen we ons

  dan bijvoorbeeld voor dat hij alles kan wat

  mensen niet kunnen. Als er een God is, dan

  moet Hij zus of zo zijn, en dit of dat doen, hij

  moet in n klap een einde kunnen maken

  aan de ellende waar je in zit, en als Hij dat niet

  doet, dan ben je terleurgesteld, dan hoeft

  die God voor jou niet, of niet meer. Want hij

  voldoet niet aan je verwachtingen.

  Wie de God van de bijbel wil leren kennen,

  kan het beste beginnen bij het boek Exodus.

  Daar wordt duidelijk wat voor een God deze

  God is. Die God is niet een vage god, niet een

  soort hogere macht, wat dat ook zijn moge.

  Het is ook niet een God die er alleen maar

  wil zijn voor de mensen van zijn club, het is

  niet een God die er alleen maar wil zijn voor

  mensen, die zijn zoals hij ze hebben wil. Hij

  stelt geen eisen vooraf, hij neemt de mensen

  zoals ze zijn, met hun goed en hun kwaad en

  hij is met ontferming over hen bewogen.

  Het verhaal begint bij een groep mensen, Is-

  ralieten, die in Egypte zo erg te lijden heb-

  ben van slavernij en verdrukking dat ze het

  uitschreeuwen van ellende. Ze jammeren

  het uit. Er wordt helemaal niet gezegd dat

  het gelovige mensen zijn en dat ze in hun

  nood bidden tot God of zo. Nee, ze

  schreeuwen het uit van ellende, zo hard, dat

  het bij wijze van spreken naar de hemel op-

  stijgt. God wordt er als het ware in zijn rust

  door gestoord. Hij kijkt uit de hemel naar

  beneden, en ziet hen. Hij ziet hun verdruk-

  king, hij kent hun smarten. En Hij daalt neder

  om hen te redden. Niet als een grote ti-ta-

  tovenaar, die in n klap een einde maakt

  aan de elllende van de mensen. Nee, hij redt

  hen door Mozes erop af te sturen. Mozes is

  gevlucht uit Egypte en leeft op veilige af-

  stand van de ellende waarin die mensen

  verkeren. God roept Mozes om dat volk uit

  te leiden uit Egypte, uit het land van de ver-

  drukking. Mozes sputtert tegen en zegt: wie

  ben ik, dat ik dat zou kunnen doen? En dan

  zegt God: Ik zal er zijn, met jou! Dan vraagt

  Mozes naar de Naam van God, en het ant-

  woord is hetzelfde: Ik zal er zijn, zoals ik er

  zijn zal. Dat is dus de Naam van God, en daar

  mogen we hem op aan spreken: dat Hij er zal

  zijn. Hij zal er zijn met ons, met de mensen

  in hun vreugde en hun verdriet. Hij zal erbij

  zijn, maar niet zoals wij Hem hebben willen,

  maar zoals Hij er bij zal zijn. Deze Naam is

  een onthulling, maar tegelijk ook een ver-

  berging, een verhulling. Aan de ene kant de

  belofte van aanwezigheid Ik zal er zijn voor

  jou, maar tegelijk ook een voorbehoud:

  namelijk: zoals Ik er zijn zal. De manier

  waarop Ik er zijn zal staat nog niet vast. Niet

  voor Mijzelf, niet voor jou. Want het moet er

  levend toegaan tussen jou en Mij. Ik behoud

  Mij het recht voor om de manier waarop Ik

  erbij zal zijn, steeds opnieuw te kiezen. Dan

  blijft onze relatie levend, bewogen.

  We horen ook voor we God er zal zijn:

  voor mensen in nood, voor mensen die het

  uitschreeuwen van ellende. En ook voor

  | www.luthersamsterdam.nl | 3

  Algemeen

  Mozes, voor die man die door Hem ge-

  roepen wordt om er nu ook te zijn voor de

  mensen in nood. En we horen ook he God

  er bij is: ontfermend en reddend.

  Dit is het eerste, het belangrijkste verhaal

  over God. Daar leer je Hem kennen. En als