Editie 37 december 2012

download Editie 37 december 2012

of 24

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Editie 37 december 2012

 • Wijkkrant uitgegeven door stichting

  Wijkraad Douve Weien / Caumerveld

  De Groene WijkDecember 2012 editie 37

 • De Groene Wijk Editie december 2012

  2

  INDEX

  Pag. 2 Computercursussen

  Pag. 3 In memoriam Ton Bok

  Pag. 4 Vuurwerk

  Pag. 5 Prettige feestdagen

  Pag. 6-7 Historie van de wijkraad (4)

  Pag. 8-9 Werken in de wijk

  Pag. 9 Activiteiten 2013 senioren

  Pag. 10 Stichting Boekensteun Heerlen

  Pag. 11 Heksen op Halloween

  Pag. 11/12 Meedoen of aan de kant staan

  Pag. 13 Uit vervlogen tijden

  Pag. 14 Sinterklaas was in ons midden

  Onderstaande cursussen kunnen voor u van belang zijn, als u problemen hebt met

  computer, internet etc.

  De prijzen voor de 10 lessen zijn minimaal. (red. De Groene Wijk)

  COMPUTERCURSUSSEN

  De Stichting M.S.P. en Parkstad Computer Cursussen bieden de volgende compu-

  tercursussen aan:

  Cursus basis computervaardigheden

  Leer op een makkelijke manier omgaan met de computer. In 10 lessen leer je o.a.

  omgaan met de muis, brieven schrijven, tabellen maken, bestanden opslaan en

  kopiren en e-mailen. Deze cursus is geschikt voor iedereen die met een computer

  wil leren omgaan.

  Cursus Internet en E-mail

  Dit is het vervolg op de basis computercursus en hier leer je hoe je veilig kunt

  internetten, e-mailen en het gratis bellen via internet met Skype. De cursus bestaat

  uit 10 lessen.

  Cursus Downloaden

  Ook dit is een vervolg op de basiscursus. In deze cursus van 5 lessen leer je hoe je

  op een veilige en legale manier foto's, muziek en video's kunt downloaden.

  De cursussen worden gegeven in het wijkgebouw M.S.P. aan de Eindhovenstraat 51

  (Schaesbergerveld) te Heerlen.

  Voor verdere informatie kunt u bellen naar: 06-20612824 of 06-30429008.

  Stichting MSP.

  Pag. 15 Op zoek naar nieuwe leden

  Pag. 16 Bericht van BSO Tarcisius

  Pag.16/17 Herfstwandeling 25 oktober

  Pag. 18 Muzikaal luisteren 4 oktober

  Pag. 18 Zonnepanelen in Douve Weien

  Pag. 19 BSO Windekind

  Pag. 20 De Tovercirkel

  Pag. 21 Windekind verbouwing

  Pag. 22/23 Werkgroep Wijkontwikkeling

 • De Groene Wijk Editie december 2012

  3

  Ton Bok is niet meer onder ons. Hij stierf

  op woensdag 7 november 2012.

  Zijn gezondheid liep de laatste tijd zo

  sterk terug dat zelfs hij het gevecht niet

  meer aankon.

  Ton was een bijzonder mens. Iemand die

  als hij ergens achter stond het allerbeste

  naar boven bracht, niet alleen uit zichzelf

  maar ook uit de personen rondom hem.

  Ton inspireerde en liet het nooit afwe-

  ten.

  Wij kennen hem als een mens die ons

  wijkblad De Groene Wijk op een hoog

  niveau wist te brengen. Hij was degene

  die onze website www.degroenewijk.nl

  gestalte gaf.

  Ook was Ton degene die een aantal jaren

  het jaarlijkse wijkfeest organiseerde en

  met zijn team tot een succes bracht.

  Voor onze wijkraad is hij een onvervang-

  bare collega en het zal moeilijk zijn om

  de juiste vervanging voor hem te rege-

  len.

  Niet alleen wij missen hem, maar ook

  zijn vrouw Minie en zijn dochter Diana

  en haar familie.

  Wij wensen hen veel sterkte toe om deze

  moeilijke tijd door te komen.

  Ton, je was een kei van een vent.

  Dank je voor alles wat je voor onze wijk

  Douve Weien/Caumerveld hebt gedaan.

  Bestuur en werkgroepleden van

  Stichting Wijkraad

  Douve Weien/Caumerveld

  In Memoriam Ton Bok

 • De Groene Wijk Editie december 2012

  4

  Vuurwerk is prima, maar dan

  wel veilig!

  Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een

  traditie. Leuk, mooi, spannend en spec-

  taculair al dat sier- en knalmateriaal.

  Maar het brengt ook de nodige risico's

  met zich mee. Risico's voor uzelf, uw

  familie n uw huisdieren. Let daarom

  goed op bij de aankoop n het afsteken

  van vuurwerk.

  Meld illegale handel en overlast

  Bij veel ongevallen met vuurwerk is er

  sprake van verboden consumenten-

  vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal

  een veel zwaardere lading dan is toe-

  gestaan en ook ontbreekt vaak de ge-

  bruiksaanwijzing. Opslag van dit verbo-

  den vuurwerk levert enorme veilig-

  heidsrisico's op. Daarom worden illegale

  handel, illegaal vervoer n illegale op-

  slag van verboden vuurwerk hard aan-

  gepakt door politie en justitie. Daarbij

  kunnen we altijd uw hulp gebruiken. Als

  u weet waar illegaal vuurwerk is opge-

  slagen of wordt doorverkocht, kunt u dit

  doorgeven via de anonieme tiplijn 0800-

  7000. Hebt u overlast van vuurwerk, bel

  dan met de lokale politie via nummer

  0900-8844.

  Rechter legt straf op

  Iemand die wordt gepakt tijdens het

  vervoeren, verkopen of voor het opslaan

  van illegaal vuurwerk krijgt een proces-

  verbaal van de politie. Daarna is het aan

  de rechter hoe hoog de straf zal zijn.

  de rechter hoe hoog de straf zal zijn. Bij

  illegale vuurwerkhandel komt het vaak

  zelfs tot gevangenisstraffen. Jongeren

  die zorgen voor vuurwerk-overlast of

  daarmee schade veroorzaken komen

  doorgaans bij bureau Halt terecht. Om

  verdere straf te voorkomen moeten zij

  afgesproken werkzaamheden doen en

  de eventuele schade herstellen of

  vergoeden. Zie voor meer informatie op

  www.haltlimburgzuid.nl.

  Veilig vuurwerk

  Legaal vuurwerk mag door iedereen

  vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december

  worden gekocht bij de erkende vuur-

  werkhandelaren. Goedgekeurd vuur-

  werk is altijd voorzien van een lont, een

  Nederlandse gebruiksaanwijzing en het

  opschrift 'geschikt voor particulier

  gebruik'. Afsteken mag alleen op 31

  december 2012 vanaf 10.00 tot 1 januari

  2013 02.00 uur. Als u dit vuurwerk

  afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing

  heeft u weinig kans op ongelukken. Uit

  oogpunt van veiligheid vraag ik u en uw

  kind(eren) na de jaarwisseling zorg te

  dragen voor het opruimen van de

  vuurwerkresten. Dit om te voorkomen

  dat er in het nieuwe jaar nog ongelukken

  gebeuren door het spelen met vuur-

  werkresten.

  Bij deze wens ik u alvast een goede en

  veilige jaarwisseling toe en een gezond

  en gelukkig 2013.

  Uw wijkagent, Fred Janssen

 • De Groene WijkDe Groene Wijk Editie december 2012

  Prettige Feestdagen.

  Kerstmis, oudejaarsavond en het nieuwe jaar staan

  weer voor de deur. December, met ook nog de Sin-

  terklaasviering is en dat is een open deur intrappen

  een gezellige maand waarin toch het intieme familie-

  gebeuren een hoofdrol speelt. Dat laatste is voor een

  aantal onder ons echter niet meer weggelegd. Zij staan

  eenzaam en alleen in de wereld of hebben met een of

  andere kwaal te lijden. Ook zijn er veel mensen, zeker

  in deze crisistijd, die de touwtjes niet meer voldoende

  aan elkaar kunnen knopen. Het bestuur van de

  wijkraad en alle werkgroepleden zijn zich er-

  van bewust dat het helaas niet overal feest is.

  Ook in dit jaar hebben wij geprobeerd om vervelende knelpunten in onze wijk aan

  te kaarten bij de daartoe aangewezen instanties en zo mogelijk ook mee op te los-

  sen. Helaas kunnen wij niet aan alle negatieve zaken een einde maken.

  In het komende jaar zetten wij onze schouders er weer onder. Wij zullen de leef-

  baarheid proberen te vergroten, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van de mede-

  werking van u allen. Wij zullen hierop dan ook zichtbaar terugkomen.

  Het bestuur en alle medewerkers van de werkgroepen

  wensen alle wijkgenoten toe:

  Een zalig Kerstfeest, een gezellige Oudejaarsavond en een

  gelukkig en gezond Nieuwjaar.

  Attentie

  Onze website www.degroenewijk.nl kan helaas een tijd niet worden bijgewerkt.

  Wij hopen op korte termijn dit euvel te kunnen oplossen.

  5

 • De Groene Wijk Editie december 2012

  Historie van onze wijkraad.

  (Een serie van 5 artikelen)

  Financin en behaalde

  resultaten (4)

  Financin

  Toen de vier initiatiefnemers startten

  met het op poten zetten van een wijk-

  raad, was er nog geen cent in kas.

  Zij wilden toch beginnen en wel met het

  houden van een enqute om te polsen of

  er voldoende steun kwam vanuit de wijk,

  maar vooral ook om medestandersen

  medewerkers te werven.

  De eerste kosten werden door de vier

  initiatiefnemers gedragen. Toen de

  rondvraag uitwees dat zij konden steu-

  nen op een groot aantal wijkgenoten die

  de oprichting van een wijkraad positief

  vonden en dat er ook verrassend veel

  personen daadwerkelijk een steentje

  wilden bijdragen, was dat het sein om

  door te gaan.

  Er werden een paar ondernemers in de

  wijk gevonden, die bereid waren een

  financile bijdrage te leveren. Helaas zijn

  er in onze wijk weinig bedrijven

  gevestigd.

  Vervolgens werden aan de mensen die

  het initiatief positief steun-den, een

  kleine bijdrage op vrijwillige basis

  gevraagd. Hierdoor werd ook een

  weliswaar wankele - financile basis

  voor de wijkraad gelegd.

  Het innen van de bijdrage van de

  bewoners bleek een tijdrovende bezig-

  heid te zijn. Ook de sponsorbijdragen

  konden de kosten die minimaal werden