Editie 1 2009 Regenboogmagazine

Click here to load reader

 • date post

  09-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Editie 1 van het Regenboogmagazine

Transcript of Editie 1 2009 Regenboogmagazine

 • REGENBOOG MAGAZINEEDITIE 1 MEI 2009

  Douwe Bedankt!In beeldCarel Vial

  De Regenboog 2009 #1.indd 1 26-02-2010 12:56:46

 • 1

  REGENBOOG MAGAZINE IS HET CONTACTORGAAN VAN KLASSEORGANISATIE DE REGENBOOGCLUB

  BESTUUR

  Voorzitter: Henk Bergsma

  E-mail: [email protected]

  Penningmeester: Nard van Breemen

  E-mail: [email protected]

  Bankrekening Nr. 48.98.45.657

  t.n.v. Regenboogclub - Amstelveen

  Secretaris: Robert Kampschreur

  E-mail: [email protected]

  Correspondentie-adres: Postbus 13

  2380 AA Zoeterwoude

  Tel. 071 - 580 40 00

  Fax. 071 - 580 28 05

  Vertegenwoordiger regio West: Frank Tol - [email protected]

  Frank Bik - [email protected]

  Vertegenwoordiger regio Noord: Maarten Versluis - [email protected]

  Tjerk Feenstra - [email protected]

  Technische commissie: Tjerk Feenstra - [email protected]

  Redactie Regenboog Magazine: Raoul Oosthoek, Thom Ringsma,

  Wouter Fleers, Wim van t Hoogerhuys

  E-mail: [email protected]

  Website: Robert Kampschreur

  E-mail: [email protected]

  Vormgeving: Do Company

  Productie: Scanlaser

  Fotografie: RB magazine / Wim Haze

  30e jaargangNummer 1Mei 2009

  REGENBOOG MAGAZINE

  De Regenboog 2009 #1.indd 2-1 26-02-2010 12:56:47

 • REDACTIONEEL 3

  Beste Regenboogvrienden en -vriendinnen,

  De afgelopen winter hebben wij zeker niet stil gezeten. De ver anderingen

  in de economie hebben ook bij de redactie gevolgen gehad. Nee er is

  niemand ontslagen en er is niemand failliet, maarwe hadden wel te maken

  met adverteerders die met zeer moverende reden afscheid van ons namen.

  Gelukkig zijn wij instaat geweest de ontstane gaten weer te vullen en dus

  kunnen wij vol vertrouwen de toekomst van het Regenboog Magazine

  tegemoet zien. Want wat is de Regenboogclub zonder magazine.

  Ook hebben we deze winter keuzes gemaakt. De opmaak van het magazine

  is verhuisd naar Studio 142. Zij zitten bij Platform P in het pand. Maakt de

  communicatie wel heel eenvoudig. Mocht u verschillen zien met vorige edities

  dan klopt dat. Wij blijven bezig om het Magazine te verbeteren rekening

  houdend hedendaagse wensen. Zo ook het drukwerk. Werd dat eerst nog in

  offset gedaan, voor u ligt het eerste exemplaar wat geprint is. Scanlaser is

  hiervoor verantwoordelijk. Wij zijn met Frank Tol om de tafel gaan zitten en zie

  het resultaat.

  Als dank voor alles wat Douwe voor de Regenboogclub heeft gedaan hebben

  wij gemeend hem maar eens op cover te zetten. Henk Bergsma heeft het

  voorwoord van de voorzitter weer plichtsgetrouw verzorgd. Tjerk Feenstra heeft

  als voorzitter van de TC een stuk ingeleverd. Verder is het beloofde interview

  met Carel Vial in deze editie te vinden. Hoe gezellig was het bij Carel thuis,

  en wat kan hij vertellen. Een mooi verhaal van Peter Hoogendam over de

  wedergeboorte van de Regenboog 7. Ron van Eijk die na jaren sponsoring

  terugblikt, en een stukje over de Kaagweek en in het bijzonder aandacht voor

  de Businessclub op de Kaag.

  Uiteraard prijkt op de middenpagina de advertentie van onze nieuwe

  hoofdsponsor BMW.

  Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol zeilseizoen toe.

  De Redactie

  Wat kunt u zoal in deze editie verwachten

  BRON BVLGARI CARTIER CHOPARD IWC MAURICE LACROIX OMEGA ORIS POMELLATO SCHOEFFEL SCHOLL TAG HEUER TAMARA COMOLLI ULYSSE NARDIN VERTU

  Schiekade 4 | 3032 AJ Rotterdam | +31 (0)10 4 66 86 16 | www.juwelier.nu

  De Regenboog 2009 #1.indd 2-3 26-02-2010 12:56:52

 • 4 5

  Beste zeilvrienden,

  Er staat weer een nieuw zeiljaar voor de deur, er gaat dus weer veel gebeuren.

  Als je wilt, kan je vanaf nu elk weekeinde tot eind september ergens met je boog

  in het water en om bekers en podiumplaatsen strijden.

  Het seizoen startte eigenlijk met een ALV, die op 18 maart plaatsvond en die

  mede in het teken stond van het afscheid van Douwe Zwart. Het is nogal wat als

  je kunt zeggen dat je bij elkaar ongeveer 25 jaar in verschillende functies in het

  bestuur hebt gezeten. Douwe komt uit een bekende Friese regenboogfamilie

  die al generaties meedraait. Dat zijn hart aan onze club verpand is, is dan ook

  bijna logisch. Wat een tijd en wat een inzet voor onze club! Er rest dan maar 1

  ding en dat is een groots BEDANKT DOUWE!! Het liefst wil hij dit vertrek geheel

  geruisloos voorbij laten gaan, maar dat kunnen we niet toestaan dus naast

  deze mooie voorplaat vinden we nog wel een geschikt moment om onze dank

  te tonen.

  Daar waar de ALV rustig en harmonieus verliep, was daaraan voorafgaand, in

  januari, de Technische Vergadering van eigenaren erg tumultueus en moeizaam.

  Mede door inbreng van een derde (geen lid) met volmacht, ontstond er een scne

  die in menige film niet misstaan zou hebben. Uiteraard kunnen we dan met de

  statuten in de hand gaan staan zwaaien, maar wij zijn een Heeren Club met

  dubbel E, dus wij lossen dat met de persoon in kwestie op. Het noopt ons wel

  om eens kritisch naar onze statuten te kijken en met een aantal aanpassingen te

  komen. Duidelijk beleid van het bestuur is, om na afronding van de Commissie

  Bijlard, tot een bevriezing te komen van de Klassenvoorschriften om zo rust in de

  club te krijgen. We zijn al zo ver met de aanpassingen van deze KV dat we met

  trots kunnen zeggen dat de vorming van een eenheidsklasse zeer nabij is.

  Dat zijn hart aan onze club

  verpand is, is dan ook

  bijna logisch

  REGENBOOG NIEUWS

  Ruim 7 jaar is de KWS en in het bijzonder Hugo en zijn team met dit centrum bezig geweest

  18 en 19 April gaf de KWS weer traditioneel het eerste startschot tijdens de

  openingswedstrijden op Sneek. Daar kwam een verrassende winnaar uit:

  Lucas Bouma. Fantastisch en super voor hem maar ook voor de club dat er zo

  langzamerhand steeds meer mensen om de podiumplekken kunnen varen. Op

  de zaterdag van dit weekeinde werd door de KWS, onder leiding van aftredend

  voorzitter Hugo Snoekc, een fantastisch trainingscentrum voor kielboten

  geopend en uiteraard hebben wij als cadeau de KWS een mooie Holland/

  Friesland plaat ter beschikking gesteld. Ruim 7 jaar is de KWS en in het bijzonder

  Hugo en zijn team met dit centrum bezig geweest. Het is lovenswaardig dat er

  zulke fijne vrijwilligers zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de zeilsport.

  Tijdens de komende teamwedstrijden en het NK zullen we zeker gebruik maken

  van dit centrum.

  Rest me jullie allemaal een fantastisch zeilseizoen te wensen met vele mooie

  boeirondingen. Volgens mij hebben we in ieder geval 7 dopen/tewaterlatingen

  voor de deur staan, waarbij die van Rob de Kraa, tijdens de Voorkaag, de 1e

  zal zijn. Veel plezier!

  Uw voorzitter

  Henk Bergsma

  De Regenboog 2009 #1.indd 4-5 26-02-2010 12:56:57

 • 6 7 TEChNISChE COMMISSIE

  AAngEpASTE KlASSEnvooRSchRIfTEn

  Tijdens de laatste Technische Vergadering van Eigenaren (TVE) op 18 maart

  2009 zijn de notulen van de vorige TVE van 21 januari 2009 goedgekeurd en zijn

  enkele nader uitgewerkte wijzigingsvoorstellen aangenomen.

  De notulen van de beide vergaderingen zijn terug te vinden op de website van

  de Regenboogclub.

  De door de vergadering goedgekeurde wijzigingen worden door de Technische

  Commissie Wedstrijdklassen (TCW) van het Watersportverbond beoordeeld,

  waarna deze, tegelijk met het aanpassen aan de ISAF structuur, in de

  Klassenvoorschriften worden verwerkt.

  Wij verwachten dat dit binnenkort gereed zal zijn en zullen u hierover berichten

  op de website van de Regenboogclub.

  gERUchT hollE mASTEn

  Al enige tijd wordt er in regenboogkringen gesproken over mogelijk hol

  gefabriceerde regenboogmasten.

  Over de vraag of dit toegestaan is, kunnen we kort zijn.

  De Klassenvoorschriften zeggen hierover onder punt 2.5.1: Materiaal hout, van

  n soort, holle masten zijn verboden.

  Indien zou blijken dat er met een holle mast aan wedstrijden deelgenomen

  wordt, dan gelden hiervoor volgens de Regels voor het Wedstrijdzeilen zware

  sancties.

  U bent dus gewaarschuwd!

  De TC houdt niet van aanhoudende geruchten en wij hebben daarom diverse

  mastenmakers benaderd en informatie gevraagd over het productieproces

  en navraag gedaan of er inderdaad sprake geweest is van de fabricage en

  leverantie van holle masten.

  Alle benaderde mastenmakers ontkennen holle masten voor de regenboogklasse

  gemaakt en geleverd te hebben.

  Wel worden er masten gemaakt waarvan de kern uit een apart onderdeel

  bestaat, overigens wel van dezelfde houtsoort.

  Deze zomer gaat de TC het gewicht van masten inventariseren.

  Indien voldoende mastenmakers willen meewerken zouden we ook de

  doorbuiging van de diverse masten onder gelijke belasting willen testen.

  We houden u op de hoogte van de resultaten.

  Materiaal hout, van n soort,

  holle masten zijn verboden.

  maar het had ook heel anders af kunnen lopen

  chEcK DE conDITIE vAn DE KIElBoUTEn vAn Uw REgEnBoog wAAR DE hIjSogEn

  AAn BEvESTIgD zIjn!

  Het is verstandig aan het begin van het seizoen om, voor de veiligheid van uzelf

  en anderen, de hijsogen van uw regenboog en de kielbouten waaraan deze

  bevestigd zijn nauwkeurig te controleren.

  Het is bij ons bek