eDay 2014: Macaw Marketing Automation (Sjoerd Mesker)

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Internet

 • view

  636
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of eDay 2014: Macaw Marketing Automation (Sjoerd Mesker)

PowerPoint Presentation

INTELLIGENTE MARKETINGVoor slimme marketeers

Sjoerd Mesker - Online strateeg

www.macaw.nlHet verhaal achter: De kip Heeft u wel eens een kip geaaid, stevig vastgehouden, of zelfs geknuffeld?

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit relevant is voor Marketing Automation. Dat zal ik u uitleggen.

Een tijd geleden is er een groep onderzoekers geweest die onderzoek heeft gedaan naar het gedrag van kippen. Het onderzoek ging als volgt: In een omheinde omgeving stonden 2 kippenhokken. De hokken zijn even groot, even licht en hebben dezelfde hoeveelheid voer. Er is echter 1 cruciaal verschil. Namelijk, in slechts 1 van de hokken werden de kippen verwelkomd met een aai of een knuffel van een mens.

Wat bleek, na een aantal dagen ging geen enkele kip meer het hok in waar geen mens aanwezig was om haar te verwelkomen. Kortom, kippen worden graag geknuffeld. De onderzoekers hebben hiermee een heel specifieke en relevante behoefte voor de kip aan het licht gebracht die eerder nog niet bekend was.

Het is juist het ontdekken en herkennen van deze behoefte en het gedrag die dit voorbeeld zo relevant maakt.

www.macaw.nlHet verhaal achter: Robert S Woodworth Er is al veel onderzoek gedaan naar behoeften en we weten en er is dus al veel over bekend. Deze persoon is Robert S Woodworth die in 1918 de drijfveertheorie heeft opgesteld.

In deze theorie beschrijft hij dat bepaalde fysiologische behoeften of drijfveren, gedrag motiveren en dat je dit gedrag blijft vertonen totdat de drijfveren zijn gereduceerd.

Dit is een hele mond vol, maar het komt er op neer dat je bijvoorbeeld gaat eten als je honger hebt en gaat drinken als je dorst hebt. Net zo lang tot je honger of dorst over zijn.

www.macaw.nlHet verhaal achter: Sigmund Freud Deze persoon is al bekender dan de vorige. Het is Sigmund Freud, de Oostenrijkse neuroloog die bekend is geworden als de grondlegger van de psychoanalyse.

Freud stelde dat motivatie en daarop volgend gedrag voortkomt uit onbewuste behoeften en dat deze motieven veranderingen ondergaan tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassene.

Waar Woodworth dus keek naar de fysiologische kant van behoeften en drijfveren, keek Freud naar de psychologische kant.

www.macaw.nlHet verhaal achter: Abraham Maslov Het zal u niet ontgaan dat de laatste van dit illustere trio een veel vrolijkere blik heeft dan zijn voorgangers. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij een belangrijke ontdekking heeft gedaan. Namelijk dat motieven voortkomen uit behoeften die geordend zijn volgens een bepaalde prioriteit, de behoeftenhierarchie.

Met deze informatie moet het te doen zijn om te raden wie deze laatste persoon is. Juist, het is Abraham Maslow. U weet wel, die van die piramide.

www.macaw.nlHet verhaal achter: Homer Simpson Wat al de hiervoor besproken gedragswetenschappers met elkaar gemeen hebben, is dat ze erkenden dat er behoeften bestaan. Dat deze behoeften psychologisch of fysiek van aard kunnen zijn en dat ze motieven bieden voor het tonen van bepaald gedrag.

Om dus nog even terug te komen op het voorbeeld van de kippen: De kip heeft een specifieke behoefte, namelijk fysieke aanraking en gaat zich hiernaar gedragen door alleen nog maar naar het hok te gaan waar ze geknuffeld wordt.

Dit is waar het echt interessant wordt voor marketeers. Je kan dus kennelijk het gedrag van kippen benvloeden door ze een behoefte te laten voelen waarvan ze zich waarschijnlijk nog helemaal niet bewust waren.

www.macaw.nlHet verhaal achter: De wortel en de stok Het grappige is dat dit ook geldt voor consumenten. Voor een marketeer is het dus zeer waardevol om de behoeften van jouw doelgroepen beter te leren kennen.

Nog waardevoller is het als je de toekomstige behoeften van jouw doelgroepen zou kunnen voorspellen zodat je er ruim op tijd op kunt inspelen.

En helemaal ideaal is het natuurlijk als je behoeften bij individuen kunt creren door bijvoorbeeld bekend te zijn met gedrag dat ze eerder hebben vertoond.

www.macaw.nlHet verhaal achter: De marionetten Eerder hebben we al geconcludeerd dat een behoefte leidt tot gedrag. En als marketeer wil je dat gedrag graag benvloeden.

Soms zijn behoeften echter nog niet zo sterk dat degene die ze voelt bereid is om het daarbij behorende gedrag te vertonen.

Of anders, en misschien wat platter gezegd, om het door de marketeer gewenste gedrag te vertonen, bijvoorbeeld het aanschaffen van jouw product of dienst.

Idealiter weet je als marketeer wie er binnen jouw doelgroep een behoefte heeft aan jouw product of dienst. Weet je precies wanneer hij deze behoefte voelt, en weet je of deze behoefte latent aanwezig is of al heel expliciet.

Zo kun je boodschap aanpassen aan de ontvanger en precies die informatie voorschotelen die: OF de behoefte bij de klant verder aanwakkert OF die de klant juist direct aanzet tot het gewenste gedrag.kopen.

Consument

mer

www.macaw.nlHet verhaal achter: De Maslovpiramide en de consument 1 Laten we dan nog even terugkomen op Maslow en de behoeftenhierarchie die hij beschrijft in zijn bekende piramide.

Maslow stelt hierin dat de mens bepaalde basisbehoeften heeft zoals voeding, een dak boven je hoofd en veiligheid. Zodra deze basisbehoeften zijn ingevuld kan een mens de piramide verder beklimmen en invulling geven aan andere behoeften zoals, sociale behoeften, erkenning en waardering en zelf ontplooiing.

Door de jaren heen is daar Wifi, of eigenlijk het internet bij gekomen, een hulpmiddel dat je kan helpen om al je mogelijke behoeften in te vullen.

www.macaw.nlHet verhaal achter: De Maslovpiramide en de consument 2 Laten we het gedrag van consumenten eens langs de Maslow piramide leggen.

De basisbehoefte aan informatie van consumenten werd vroeger ingevuld met een overload aan informatie van zendende leveranciers.

De mogelijkheden om deze informatie te toetsen en te filteren waren beperkter dan tegenwoordig. De consument beschikt vandaag over veel betere middelen om precies die informatie te selecteren die hij interessant en waardevol vindt.

Om invulling te geven aan sociale behoeften bezoekt de consument een groot aantal sociale kanalen waarin meningen met peers kunnen worden gedeeld.

Een tree hoger op de piramide zijn merken steeds beter in staat om de klant te herkennen en erkennen en ze hiermee het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden.

Dit zorgt er allemaal voor dat de consument steeds beter in staat is om zijn behoeften vorm te geven.

De consument is veranderd van een koper in een Empowered consumer

Marketeer

Informatieoverload, vroeger consument, nu marketeerLegio datawebsiteGebruikersgedrag van bekende klanten en onbekende prospectsOn- / offline reputatie van je merkKlantgegevens uit loyaliteitsprogrammasuitingen in social media door consumenten1 manier effectief: AutomatiserenWerkweek van 60 weer naar 40 uur, effectiever en vakinhoudelijkerDoor beter structuur in data en automatiseren processenKlanten prospects, socialer, relevanter en beter getimed benaderenMeer aandacht aan ze besteden, inspelen op behoefte aan erkenningJezelf verder inhoudelijk ontplooien op jouw vakgebied

www.macaw.nlHet verhaal achter: De Maslovpiramide en de marketeer 1 Aan de andere kant kunnen we ook de werkzaamheden van de marketeer tegen de Maslow piramide aanleggen.

Waar vroeger de consument werd gebombardeerd met een overload aan informatie, is dat nu het geval voor de marketeer.

Als marketeer heb je toegang tot een enorme hoeveelheid data: Data over je websiteData over gebruikersgedrag van herkende klanten en nog niet herkende prospectsData over de on- en offline reputatie van je merkKlantdata uit loyaliteitsprogrammasInformatie over uitingen van consumenten in social media. En ga zo maar door

www.macaw.nlHet verhaal achter: De Maslovpiramide en de marketeer 2 Er bestaat eigenlijk maar 1 manier om hier als marketeer effectief mee om te gaan. Automatiseren! Door middel van automatisering kun je je van je 60-urige werkweek weer een 40-urige te maken die EN effectiever is EN waarin je je ook weer veel meer met de inhoud van je vak bezig houdt!

Door het aanbrengen van structuur in je data en het automatiseren van processen kun je je als marketeer meer focussen op de interessantere bovenkant van de Maslow pyramide.

Bijvoorbeeld door je prospects en klanten socialer, relevanter en beter getimed te benaderenDoor meer aandacht te besteden aan jouw potentile klanten en hier mee in te spelen op hun behoefte aan erkenningdoor meer te testen en te varirenEn door jezelf te ontplooien op jouw vakgebied

www.macaw.nlHet verhaal achter: De intelligente marketeer En dat is waar de intelligente marketeer om de hoek komt kijken.

Als je in de jaren 50 van de vorige eeuw had gevraagd hoe de intelligente marketeer in 2014 er uit zou zien, dan zou men waarschijnlijk een beeld hebben geschetst dat er ongeveer zo uitziet als op de vorige pagina.

Gelukkig hebben we tegenwoordig geen vergieten en elektroden nodig, maar bestaan er Marketing Automation oplossingen om het leven van de marketeer makkelijk, overzichtelijker en tegelijkertijd ook leuker en uitdagender te maken.

www.macaw.nlHet verhaal achter: De kapper in het jaar 2000 Wat je concreet met Marketing Automation kunt doen is in het kort volgende:

Marketing Automation helpt jou met het meten, stroomlijnen en automatiseren van je marketing processen. Daardoor kun je je omzet sneller laten groeien en de efficintie, effectiviteit en ROI van je marketinginspanningen laten toenemen.

Hierdoor hou je meer tijd en ruimte over om echt te luisteren naar consumenten, relevanter te worden in je uitingen en om waard