Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring...

of 13 /13
Economische wereldcrisis Economische wereldcrisis

Embed Size (px)

Transcript of Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring...

Page 1: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

Economische wereldcrisisEconomische wereldcrisis

Page 2: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

ECONOMIE VS jaren ‘20ECONOMIE VS jaren ‘20Grote economische bloei(fabulous,gay and Grote economische bloei(fabulous,gay and

roaring twenties)roaring twenties)

Massaproductie en massaconsumptieMassaproductie en massaconsumptie

↓ ↓

Vooral luxe goederenVooral luxe goederen

-auto-auto

-radio-radio

-stofzuiger-stofzuiger

-ijskast-ijskast

Page 3: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

Oorzaken crisisOorzaken crisisGrote bloei was schijnGrote bloei was schijnSchaduwzijdenSchaduwzijden-grote kloof arm- rijk→ overproductie en-grote kloof arm- rijk→ overproductie en onderconsumptie →systeem van afbetalingonderconsumptie →systeem van afbetaling (live now.pay later)(live now.pay later)-crisis in de landbouw(overproductie)-crisis in de landbouw(overproductie)-export lastig door hoge tariefmuren VS(protectio--export lastig door hoge tariefmuren VS(protectio- nisme)→ dollarschaarste in Europa nisme)→ dollarschaarste in Europa -te weinig toezicht overheid → zwakke bedrijven-te weinig toezicht overheid → zwakke bedrijven-speculeren op de beurs met geleend geld→-speculeren op de beurs met geleend geld→ koerswaarde veel hoger dan nominalekoerswaarde veel hoger dan nominale waardewaarde

Page 4: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

BeurskrachBeurskrachZwarte donderdag:Zwarte donderdag:Ineenstorting beurs na slechte jaarverslagen→Ineenstorting beurs na slechte jaarverslagen→banken/bedrijven failliet →ontslagen →geenbanken/bedrijven failliet →ontslagen →geenkoopkracht →productie inkrimpen→ nog meerkoopkracht →productie inkrimpen→ nog meerontslagen →geweldige werkeloosheidontslagen →geweldige werkeloosheidCrisis slaat over naar Duitsland→ Engeland/Crisis slaat over naar Duitsland→ Engeland/Frankrijk →rest van de wereldFrankrijk →rest van de wereldElk land probeert de crisis op eigen wijze op Elk land probeert de crisis op eigen wijze op te lossen (economisch nationalisme) bvte lossen (economisch nationalisme) bvdoor protectionismedoor protectionisme

Page 5: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

New DeaLNew DeaLIn 1932 wordt Roosevelt gekozen tot presi-In 1932 wordt Roosevelt gekozen tot presi-dent. dent. Crisis is niet conjunctureel maar structureelCrisis is niet conjunctureel maar structureelHij komt met de New DealHij komt met de New DealPrincipes van KeynesPrincipes van Keynessluitende begroting →begrotingstekortsluitende begroting →begrotingstekortHerstel van de koopkrachtHerstel van de koopkracht-werkgelegenheidsprojecten-werkgelegenheidsprojecten-minimumprijzen landbouwproducten-minimumprijzen landbouwproducten-sociale wetgeving-sociale wetgeving-devaluatie van de dollar-devaluatie van de dollar

Page 6: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

Effect van de New DeaLEffect van de New DeaL

Door de New Deal wordt de crisis niet Door de New Deal wordt de crisis niet opgelost (pas door WO II)opgelost (pas door WO II)WelWel-economisch herstel-economisch herstel-vooral herstel van vertrouwen-vooral herstel van vertrouwenTegenstanders zeiden:Tegenstanders zeiden:The red man in the White HouseThe red man in the White HouseGeen socialistische/communistische aanpakGeen socialistische/communistische aanpak(kapitalisme aangepast dmv overheidstoezicht)(kapitalisme aangepast dmv overheidstoezicht)neokapitalismeneokapitalisme

Page 7: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

RooseveltRoosevelt

Page 8: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

AlfabetwettenAlfabetwetten

EBAEBA Emergency Banking Act Emergency Banking Act

AAA Agricultural Adjustment ActAAA Agricultural Adjustment Act

SSA Social Security ActSSA Social Security Act

TVA Tennessy Valley AuthorityTVA Tennessy Valley Authority

NIRA National Industrial Recovery ActNIRA National Industrial Recovery Act

Page 9: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

ConjunctuurConjunctuur

Page 10: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

New DealNew Deal

Page 11: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.
Page 12: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.

Effect New DealEffect New Deal

Page 13: Economische wereldcrisis. ECONOMIE VS jaren ‘20 Grote economische bloei(fabulous,gay and roaring twenties) Massaproductie en massaconsumptie ↓ Vooral.