ecolor iso Paneel

of 26 /26
Toepassingsrichtlijnen ECOLOR ISO PANEEL Specifieke technische gegevens geldig voor het geïsoleerde ECOLOR ISO paneel Kijk voor de laatste versie op onze website www.eternit.nl/golfplaten en klik op een van de foto’s.

Embed Size (px)

Transcript of ecolor iso Paneel

 • 1

  toepassingsrichtlijnenecolor iso Paneel Specifieke technische gegevens geldig voor het gesoleerde ECOLOR ISO paneel

  Kijk voor de laatste versie op onze website www.eternit.nl/golfplatenen klik op een van de fotos.

 • Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.Uitgave: april 2014

  Hiermee vervallen alle vorige uitgaven.

  2014 Eternit B.V.

  Kijk voor de laatste versie op onze website www.eternit.nl/golfplatenen klik op een van de fotos.

  Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Uitgever:Eternit B.V.Haven 12 7471 LV GoorPostbus 17 7470 AA GoorTel. 0547-28 88 88Fax 0547-28 87 77E-mail [email protected]

 • 1

  Inhoudsopgave

  hoofdstuk pagina

  1 ECOLOR ISO 3

  1.1 Productsamenstelling 3

  1.1.1 Normalisatie 3

  1.1.2 Managementsystemen 3

  1.2 isolatie 4

  1.2.1 Isolatiepaneel 4

  1.2.2 Afmetingen 5

  1.2.3 Kleuren en afwerkingen 6

  1.2.4 Normalisatie - certificaten 6

  1.3 HulPstukken 6

  1.3.1 Hulpstukken van vezelcement 6

  1.3.2 Hulpstukken andere dan vezelcement 8

  1.4 licHtdoorlatende Platen 9

  1.4.1 Bovenkant van de lichtplaat 9

  1.4.2 Onderkant van de lichtplaat 9

  1.4.3 Zijkant van de lichtplaat 9

  1.4.4 Hulpstukken voor afwerking van de isolatie 9

  1.5 afmetingen en samenstelling 10

  1.5.1 De lijm 11

  1.5.2 Verlijmen van de isolatie aan de golfplaat 11

  1.5.3 Verpakking transport en opslag 11

  2 Algemene montagegegevens 12

  2.1 daken 12

  2.2 montage 14

  2.3 Bevestigingen 17

  2.3.1 Plaats en aantal van de bevestigingen van de golfplaten en nokstukken 17

  2.3.2 Montage van zonnepanelen 18

  3 Principedetails 19

  4 Veiligheid 22

  4.1 montage 22

  4.2 Bewerking en demontage 22

  4.3 onderHoud en reiniging 22

  5 Meer informatie 23

 • 2

 • 3

  1. ECOLOR ISO

  1.1 ProductsamenstellingHet ECOLOR ISO paneel is samengesteld uit de Ecolor golfplaat en een isolatiepaneel. Dit laatste is verlijmd met de golfplaat teneinde een gesoleerd paneel te verkrijgen. De twee onderdelen van het gesoleerde paneel, de golfplaat en de isolatie, worden hierna afzonderlijk beschreven.

  Afmetingen en gewichtenDeze lengtes zijn verkrijgbaar:

  ECOLOR is een geregistreerde merknaam en wordt officieel vermeld als ECOLOR.

  Mechanische eigenschappenEcolor golfplaten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de NEN-EN 494 (zie Toepassingsrichtlijnen Ecolor).

  1.1.1 normalisatieDe golfplaten en de hulpstukken voldoen aan de eisen zoals vermeld in de norm NEN-EN 494 Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken - Productspecificatie en beproevingsmethoden. Volgens deze eis zijn de ECOLOR golfplaten geklasseerd als C1X, wat de klassering is op basis van golfhoogte, breuklast en buigmoment.

  In het kader van de Europese Verordening N 305/ 2011 (CPR) is er een DOP (prestatieverklaring) opgesteld die terug te vinden is via www.infodop.com of op de website www.eternit.nl en de website van de leverancier van de isolatie www.recticelinsulation.be.

  Brandreactie Vezelcement golfplaten van Eternit en de bijhorende hulpstukken voldoen aan de eisen die worden gesteld in NEN-EN 494 voor de klassering reactie bij brand: - voor de gecoate golfplaten: klasse A2-s1, d0- voor de golfplaten zonder coating: klasse A1 s1, d0- In het kader van externe brandeisen Brooft1

  voldoen de vezelcement golfplaten aan alle eisen.

  Geluidsisolerend De hoge massa per m dakoppervlak zorgt voor een goede geluidsisolatie. Contactgeluiden van regen of hagel worden gedempt.

  1.1.2 managementsYstemenGolfplaten en hulpstukken worden geproduceerd onder de normen ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

  1.1

  lengte (mm) 1220 1525 1600 1830 2135 2440

  gewicht ECOLOR ISO (kg) 18,8 23,6 24,8 28,4 33,2 37,9

  Voorgeboorde gaten X X X X X X

  Afgeschuinde hoeken X X X X X X

  Zonder afgeschuinde hoeken X X X X X X

  Afgeschuinde hoek voor onderkant X X X X X X

 • 4

  1.2 ISOLATIEDe isolatie is een PIR product (Poly-Iso-Cyanuraat)

  1.2.1 isolatiePaneelDe isolatie bestaat uit een kern in Taufoam van Recticel. Dit product heeft een bijzondere cel-structuur die borg staat voor een isolatiemateriaal met grote stabiliteit, ook bij hogere temperaturen.De isolatiepanelen zijn voorzien van een bekleding, bestaande uit een licht gewafelde aluminiumfolie zichtzijde witgelakt, achterzijde aluminium kleurig.

  Randafwerking:De randen worden voorzien van sponningen of een zaagsnede in de langszijde van de platen

  1.2

  Specificatie isolatie en technische gegevens EenheidVolumegewicht in de kern Kg/m Circa 30Mechanisch gedrag

  - Druksterkte bij 10% vervorming CS(10/Y)150 volgens NEN-EN 826

  kPa

  kg/cm

  >150

  1,5Dampdiffusieweerstandsgetal van het Taufoam by Recticel 50-100Treksterkte loodrecht op het oppervlak: TR80 volgens NEN-EN 1607 Pa 80Waterabsorptie lange termijn WL(T)2 volgens NEN-EN 12087 % < 2Brandgedrag end use volgens classification report NEN -EN 1287 Euroclass B-s2, d0Warmtegeleidingscofficient D volgens NEN-EN 12667 W/mK 0,024 Warmteweerstand RD (nieuwwaarde)

  - bij dikte 40 mm

  - bij dikte 50 mm

  - bij dikte 100 mm

  m.K/W

  m.K/W

  m.K/W

  1,65

  2,05

  4,15Dimensionele stabiliteit DS(TH)8 volgens NEN-EN 1604

  - Vochttest 48u, 70C, 90% RV

  Lengte- en breedteverandering

  Dikteverandering

  - Vochttest 48 u, -20C

  Lengte- en breedteverandering

  dikteverandering

  %

  %

  %

  %

  2

  6

  1

  2Toleranties afmetingenHaaksheid mm/m 3Vlakheid mm/m 3Lengte mm 0-2Breedte mm 0-2

  Dikte mm< 50 2

  >75 +5,-3

 • 5

  1.2.2 afmetingenDe lengte van de isolatie is steeds gelijk aan de lengte van de golfplaat minus de overlap van 200 mm. Afhankelijk van de gewenste RC waarde kan worden gekozen voor een isolatiedikte van 40, 50, 60, 80 of 100 mm.

  Vooraanzicht vlakke sponning

  Vooraanzicht W3 sponning - enkel aan de zijkanten(alleen op aanvraag)

  1.2

  werkende breedte 1047 mm

  1045 mm 1045 mm

  20 m

  m

  18 mm

  20 mm

 • 6

  1.3 HULPSTUKKEN

  1.3.1 HulPstukken van veZelcement Een breed scala aan hulpstukken laat toe dat voor bijna alle dakdetails een technisch goede oplossing met golf-platen te realiseren is. Deze hulpstukken hebben dezelfde samenstelling als de golfplaat. Ook de afwer-king is identiek. Afhankelijk van de dakhelling kan voor een specifieke oplossing worden gekozen in overleg met de afdeling Toepassingstechniek & After Sales.

  Specifieke hulpstukken voor ECOLOR ISO worden verderop omschreven.

  Alle opgenomen gewichten zoals vermeld in de tabellen hierna zijn gemiddelde gewichten. Het werkelijke gewicht kan hiervan afwijken door bijvoorbeeld het vochtigheidsgehalte.

  1.2.3 kleuren en afwerkingenDe geleverde ECOLOR ISO panelen hebben een witte onderkant.

  1.2.4 normalisatie - certificatenKeymark 001-BK-514-004-0023-W001ATG/H750.

  normenDe producten zijn gecertificeerd volgens NEN- EN 13165.

  Het is van belang dat alle isolatie, welke in direct contact komt met de buitenlucht, wordt beschermd tegen indringen van ongedierte en vogels.

  1.3

  totale breedte (mm) massa (kg)5 t/m 45 1147 8,1

  afdichting in de nok:- Oplossing met een gebogen metalen plaat (continu doorlopende isolatie)- Toepassing van een geprofileerd onderstuk aan de onderkant van het dak bij toepassing van een open nok.

  Plaatsingsrichting:

  altijd rechts naar links

  werkende breedte bijtoepassing van:

  ECOLOR: 1047mm

  k-nok

 • 7

  1.3

  voorbeeld:

  Helling = 20

  Openingshoek = 140

  v-nok

  voorbeeld:Dakhelling = 30Openingshoek = 120

  Lengte L = 150 en 300 mm

  Plaatsingsrichting:rechts naar links (zoals afgebeeld - mof rechts)

  werkende breedte bij toepassing van:ECOLOR 1047 mmBovenstuk

  massa (kg)5 t/m 45 5,0

  uitvoering:

  geen rechts en links

  universeel vormstuk

  mk-topgevelstuk

  Plaatsingsrichting:

  rechts naar links

  (zoals afgebeeld)

  Onderzijde dient voorzien te

  worden van een afdekplaat

  (niet leverbaar door Eternit) d-doorvoer

 • 8

  1.3

  1.3.2 HulPstukken andere dan veZelcement

  geperforeerd onderstuk in aluminium

  Ondersteuningsprofiel onderzijde dak, leverbaar in de lengtes 50 mm, 100 mm en 180 mm.

  Maximale perforatie met gaten diam. 4 mm

  1047

  1047

  Type 2: 180 mm ipv 50 mm

 • 9

  1.4

  1.4 LICHTDOORLATENDE PLATEN

  De lichtdoorlatende platen dienen dubbel of driewandig te zijn.

  1.4.1 Bovenkant van de licHtPlaatDe lichtplaat wordt op de gording op dezelfde hoogte als de PIR isolatie geplaatst. Dit kan een houten blokje zijn. De PIR dient beschermd te worden met het geperforeerde hulpstuk dat ook bij de nok wordt toegepast. De ventilatie blijft 200 cm / lm.

  1.4.2 onderkant van de licHtPlaatHier rust de lichtplaat op de onderliggende plaat. Er is wel een geperforeerd-hulpstuk nodig zoals ook bij de nok wordt toegepast. De ventilatie blijft 200 cm / lm.

  1.4.3 ZiJkant van de licHtPlaatDe PIR van de links en rechts liggende panelen moet beschermd worden (zie foto boven).

  1.4.4 HulPstukken voor afwerking van de isolatieStoeltjesprofiel in de lengte van de plaat.

 • 10

  1.5

  1.5 AFMETINGEN EN SAMENSTELLING

  Zijaanzicht ter hoogte van de golftop van de golfplaat

  Dwarsdoorsnede van het paneel

  Dwarsdoorsnede van het paneel met sponning

  Vooraanzicht 2 platen

  Bovenaanzicht

  Vooraanzicht 2 platen met sponning

  1095

 • 11

  1.5

  1.5.1 de liJmDe lijm is een PSA smeltlijm op basis van EVA, APAO en rubber.

  1.5.2 verliJmen van de isolatie aan de golfPlaatDe isolatie wordt verlijmd aan de vezelcement golfplaat met een lijm zoals boven omschreven.

  1.5.3 verPakking transPort en oPslagDe gesoleerde panelen worden om en om gestapeld (negatieve stapeling). Elke pallet bevat 14 ECOLOR ISO panelen in geval van een isolatiedikte van 40mm. Maximaal 2 pallets hoog stapelen.

  Op de bouwplaats dienen de pallets in ieder geval op een vlakke ondergrond geplaatst te worden en afgedekt te worden met een luchtdoorlatend dekzeil. Niet-afgedekte panelen, die in stapels opgeslagen liggen, kunnen bij beregening kalkuitbloei vertonen, die de afwerkingslaag kunnen beschadigen.

 • 12

  2

  2 ALGEMENE MONTAGE- GEGEVENS De ECOLOR ISO panelen kunnen toegepast worden op zowel daken met een minimale helling van 5 als gevels.

  onderconstructieDeze toepassingsrichtlijnen zijn specifiek bedoeld voor de verwerking van ECOLOR ISO panelen profiel Ecolor nr.76, bevestigd op een onderconstructie van hout. Er worden een aantal basisprincipes weerge-geven die moeten worden gevolgd. Voor afwijkingen of verder advies, kan men terecht bij Eternit afdeling Toepassingstechniek & After Sales.

  Alvorens de panelen aan te brengen, dienen de betref-fende bouwconstructies op veiligheid en draagvermo-gen te zijn onderzocht. Voorts wordt verwezen naar de officile algemene veiligheidsvoorschriften. Daken van vezelcement mogen slechts belopen worden met gebruikmaking van loopplanken. 2.1 dakenDe draagconstructie dient te bestaan uit houten gordingen met een minimale breedte van 70 mm.

  draagconstructie en ondergrond De onderliggende, ondersteunende constructie opge-bouwd uit houten gordingen en/of dakelementen dient voldoende vlak, recht en haaks te zijn en dient te vol-doen aan de eisen als gesteld in de NEN 6702 TGB 1990 belastingen en vervormingen.Onderlinge hoogteverschillen tussen stuik- en langs naden alsook tussen de dragende regels onderling mogen niet groter zijn dan 10 mm. Doorbuigingen groter dan 1/500 van de overspanning (ca. 2 mm/m1) moeten ontoelaatbaar worden geacht. Hoogteverschillen ten gevolge van doorbuiging, het niet haaks zijn of onzorgvuldige montage van de dragende regels kunnen het aanzicht van het uit Ecolor golfplaten aangebrachte dak schaden. De bevestiging van tengels en houten oplegregels dient te voldoen aan de gestelde eisen van de NEN 6702, 6707 en NPR 6708. Windverbanden dienen te worden ingelaten. Indien geen sprake is van een onderdak kunnen er additionele eisen gesteld worden aan de stijfheid van gordingen. Aan Ecolor golfplaten kan geen schijfwerking ontleend worden. Het is derhalve zaak de gordingen in dergelijke gevallen op dubbele buiging te berekenen of andere passende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het toepassen van klossen of trekstangen.

  minimale afmetingen De minimale breedte van houten gordingen bedraagt voor de bevestiging van panelen 70 mm.

  Houtkwaliteit De houtkwaliteit van houten dakonderdelen dient minimaal Kwaliteitsklasse C overeenkomstig NEN 6760 en NEN 5466 (KVH 1980) te zijn.

 • 13

  2.1

  Maatvoering draagconstructie en panelen A: werkende lengte - 200: lengteoverlap in mm

  C: gordingsafstand eventueel paneel met tussengording

  Tekening met verdeling van de panelen beginnende onderaan het dakvlak en eventueel verzagen van het laatste paneel aan de nok (tekening en tabel eerste afstand A daarna standaardafstand C tot aan de nok).

  Maximale gordingafstanden voor ECOLOR ISO

  plaatlengte (mm)

  lengteoverlap 200 mm (B) nuttige Lengte (A)

  lengteoverlap 200 mm (B)gordingsafstand (C)

  1220 1020 1020

  1525 1325 1325

  1600 1400 1400

  1830 1630 815

  2135 967 967

  2440 1120 1120

 • 14

  2.2

  2.2 MONTAGE

  dakenDe plaats van de bovenste gordingen wordt zo bepaald dat een voldoende overlap van het nokstuk over de bovenste rij platen wordt verkregen. Aan hand van onderstaande tabel en figuren kan men de juiste plaats van de nokgording bepalen in functie van de helling en het type nokstuk.

  Plaats van de nokgording

  1 De nokgordingen dienen gekoppeld te worden tot een starre verbinding. Dit teneinde bewegingen van de nokken en de bovenste panelen te vermijden.

  Dakhelling in Verlengd

  K-nokstukV-nokstuk

  5 155 136

  10 150 140

  15 145 144

  16 144 145

  20 139 148

  25 133 152

  30 127 157

  35 120 162

  40 112 168

  45 103 175

  k-nok

 • 15

  2.2

  montageUitzetten van de ECOLOR ISO golfplatenvolgens de ronddekken methode.A: totale plaatbreedte - B: tussen 120 140 mm bij gebruik van S-windveerstuk - B: tussen 80 100 mm bij gebruik van M-windveerstuk.

  Wanneer men op een zadeldak K- of V-nokstukken gebruikt, mag de uitlijning van beide dakvlakken onaf-hankelijk van elkaar gebeuren.

  Bij plaatsing van K-nokstukken wordt in de overlap en de mof een soepele dichting aangebracht teneinde een goede licht- en waterdichtheid te verkrijgen.

  daken ronddekkenRonddekken is een systeem waarbij de plaatsing begint vanuit de rechter benedenhoek van elk dakvlak. De plaatsingswijze is onafhankelijk van de windrichting. Het standaardgamma van de ECOLOR ISO golfplaten is volledig aan deze plaatsingswijze aangepast.

  Ronddekken met golfplaten

  1047 1047 1047

  1047 1047 1047

 • 16

  2.2

  afdichtingen

  Plaats van de afdichting in de lengteoverlap1. Kitsnoer

  Foto: Plaats van de afdichtingen

 • 17

  2.3

  2.3 Bevestigingen

  2.3.1 Plaats en aantal van de bevestigers van de panelen en hulpstukken

  Dikte van de isolatie

  Diepte schroef in de

  onderconstructielengte schroef

  40 50 18050 40 18060 30 18070 50 19080 50 20090 50 210

  100 50 220

  Dak-elementen

  Plaats AantalPlaats op golftop

  ECOLOR ISO Golfplaat

  in het dakvlak lengte-overlap 2

  op dakzijkanten lengte-overlap 3

  op onderkant onderste gording 3

  nokstukken lengte-overlap 3

  in het dakvlak tussengording 1

  op dakzijkanten tussengording 1

 • 18

  2.3

  2.3.2 montage van ZonnePanelenBij het plaatsen van zonnepanelen op een bestaand dak, gedekt met golfplaten, dient tenminste met het volgende rekening te worden gehouden; Zonnepanelen mogen niet worden geplaatst op een

  dak met asbesthoudende golfplaten. De geldende voorschriften voor het plaatsen van

  golfplaten - met name de plaats en het aantal bevestigers - moeten strikt worden nageleefd.

  Zie hiervoor onze toepassingsrichtlijnen op onze website. Vaak wordt bij het monteren van zonnepanelen het

  golfplaten dak kapot gelopen. Het dak dient tijdens de montage van de zonnepanelen voorzichtig, en met behulp van een stevig bevestigde loopvloer (planken, dakladders o.i.d.) te worden belopen. Of een dak geschikt is om te worden voorzien van zonnepanelen is niet ter beoordeling aan Eternit B.V. Vooraf dient een constructieberekening te worden gemaakt door een deskundig bedrijf voor wat betreft de geschiktheid.

 • 19

  3

  3 PRINCIPEDETAILS

  Bijgaande detailtekeningen zijn bij wijze van voorbeeld toegevoegd.

  Detail dakvoet

  Zijkant dak met M-windveerstuk

  mogelijk afdekprofiel terbescherming van isolatie

  M-windveer

  geperforeerd onderstuk in rvs

  muurplaat

 • 20

  Aansluiting muur met bovenstuk

  Zijaansluiting met muur 1. ECOLOR ISO 2. Schroef 3. Verholen goot 4. Zinken slab

  Bovenaansluiting dakdoorvoer1. Zinken slab 2. Zinken goot 3. B-onderstuk4. Schroefbout 5. Houten keper 6. Onderdak7. ECOLOR ISO

  3

 • 21

  Hoekkeperafwerking1. ECOLOR ISO2. Verholen zinken bakgoot 3. Ruiter 4. Houten lat 5. Onderdak

  open kilgoot 1. ECOLOR ISO2. Gootbodem3. Zinken goot4. Zinken klang

  3

 • 22

  4

  4 VEILIGHEID

  4.1 montageHet plaatsen en onderhouden van daken met ECOLOR ISO panelen moet gebeuren met aangepaste loop-planken, leuningen, vangnetten of veiligheidsgordels. Rechtstreeks lopen op de panelen is verboden.

  4.2 Bewerking en demontageBij de bewerking en het demonteren van asbestvrije vezelcement producten is het aan te bevelen als volgt te handelen: Zo mogelijk in open lucht of in een goed

  geventileerde ruimte werken. Bij voorkeur handwerktuigen of stofarm gereed-

  schap gebruiken, werkend op trage snelheden.

  verzagen:De meest gebruikte werktuigen voor vezelcement-golfplaten zijn: stationaire zaagmachines, traagdraaiend met

  zaagblad met hardmetalen vertanding. handcirkelzaag, traagdraaiend met zaagblad met

  hardmetalen vertanding.

  Boren: voor gaten: spiraalboor met hardmetalen punt

  (of volledig in hardmetaal).

  opmerking: Zagen en boren dient te gebeuren in een droge omgeving. Zaag- en boorstof moeten zo veel mogelijk worden vermeden en ingeval ze toch voorkomen onmiddellijk van de plaat worden verwijderd met een droge microvezel stofdoek. Niet-verwijderd zaag- en boorstof kunnen blijvende vlekken veroorzaken.

  gezondheids- en veiligheidsaspecten:Tijdens de bewerking van de platen kan stof vrijkomen dat de luchtwegen en ogen kan irriteren. Het gebruik van een stofmasker, gehoorbescherming en een veiligheidsbril wordt aangeraden. Afhankelijk van de ruimte waarin wordt gewerkt of de toestellen die worden gebruikt, moet een adequate stofafzuiging of goede ventilatie worden voorzien. Langdurige bloot-stelling aan stof kan de gezondheid schaden.

  4.3 onderHoud en reinigingVoor kleine verontreinigingen kan men de plaat afwassen met een zacht huishoudmiddel of zachte zeep-oplossing, gevolgd door spoelen met schoon water.

 • 23

  5

  5 MEER INFORMATIE

  Deze Algemene technische gegevens vervangen alle voorgaande uitgaven. ETERNIT houdt zich het recht voor deze Algemene technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze Algemene technische gegevens te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.

  Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de ETERNIT documentatie, en op de ETERNIT website.

 • Eternit B.V. Haven 12 7471 LV GOOR

  tel: 0547 - 28 88 88 fax: 0547 - 28 87 77

  Internet: www.eternit.nl