Ecologie in de stad: bevindingen stadsmonitor

download Ecologie in de stad: bevindingen stadsmonitor

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Ecologie in de stad: bevindingen stadsmonitor

1. Instrumenten voor de praktijk Ecologie in de stad 17/03/2015Congres Stadsmonitor 2. DOEL Ecologische bekommernissen worden meer en meer een vaste waarde in de subtop van stedelijke beleidsprioriteiten in Vlaanderen. Welke instrumenten worden er ontwikkeld om burgers, overheden en ondernemingen te ondersteunen? En welke projecten kunnen als voorbeeldfunctie voor andere steden werken? 17 maart 2015 Congres Stadsmonitor 3. 14h20 14h35 Ecologie in de Stadsmonitor spreker: Annelies Jacques 14h35 14h50 Project omgevingskwaliteit spreker: Axel Verachtert 14h50 15h05 Natuurwaardeverkenner stad spreker: Steven Broekx 15h05 15h25 Reflectie en praktijkvoorbeelden spreker: Paul Geerts 15h30 16h00 Vragen Programma 4. Ecologie in de stadsmonitor Annelies Jacques 5. 5 Stadsmonitor 2004 Stadsmonitor 2006 Stadsmonitor 2008 Stadsmonitor 2011 Stadsmonitor 2014 6. 6 Stadsmonitor 2004 Stadsmonitor 2006 Stadsmonitor 2008 Stadsmonitor 2011 Stadsmonitor 2014 Stadsmonitor Visie Indicatoren Natuur en milieu 7. 7 Stadsmonitor 2004 Stadsmonitor 2006 Stadsmonitor 2008 Stadsmonitor 2011 Stadsmonitor 2014 Stadsmonitor Visie Indicatoren VISIE 1. Milieugebruiksruimte (ecologische voetafdruk) 2. Ecopolismodel (lobbenstad) INDICATOREN Survey data: groenindruk van de eigen buurt, indruk van netheid in de stad en in de buurt Geregistreerde data: oppervlakte waardevolle natuur, huishoudelijk afval, milieuzorg op school, oppervlaktewaterkwaliteit, niet-milieuvriendelijke voertuigen GIS-indicator: bereikbaar openbaar buurtgroen 8. 8 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concep Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 6 december 2011 Milieugebruiksruimte Ecopolismodel Beperken van milieugebruiksruimte Zuinig en hernieuwbaar gebruik grondstoffen Kwantiteit en kwaliteit van groen en milieu Aandacht voor leefbaarheid en beleefbaarheid Milieuvriendelijkheid van het wagenpark Huishoudelijk afval Bereikbaar openbaar buurtgroen Indruk van de netheid in de buurt en de stad Huishoudelijk afval Energieverbruik en energiepeil Oppervlakte natuurgebieden met effectief natuurbeheer Tevredenheid over het aanbod aan groen in de stad Groendaken Waterzuivering Speelruimte in de wijk Groenindruk van de eigen buurt Wat met concepten als veerkracht en ecosysteemdiensten? Wat met realiteit van klimaatverandering? 9. 9 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 Januari 2013 Leemtes Andere focus Veerkracht Veerkracht slaat in essentie op de capaciteit van een systeem om met verstoringen of schokken (ook ingrijpende) om te gaan en zich te handhaven of indien nodig (ook fundamenteel) aan te passen. Ecosysteemdiensten Ecosysteemdiensten zijn al de goederen en diensten die ecosystemen aan de maatschappij leveren. Deze zijn niet gratis, onkwetsbaar en onuitputtelijk. 10. 10 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 Juni november 2013 1. Update visiematrix Integratie veerkracht en ecosysteemdiensten Belangrijke nieuwe elementen: eigen verantwoordelijkheden inwoners (vb. milieubewust handelen en consumeren, delen), STOP-principe, klimaat 2. Evaluatie indicatorenset Voorstel tot aanpassing van 8 bestaande indicatoren en voorstel voor 20 nieuwe indicatoren Na stedenstuurgroep: aanpassing 8 bestaande indicatoren en voor 13 nieuwe indicatoren 11. 11 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 Juni-november 2014 OBSTAKELS Weinig bestaande indicatoren Relevantie indicatoren Ruimtelijke aspect Kaarten te downloaden via www.stadsmonitor.be 12. 12 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 Aangepaste indicatoren buurtproblemen: lawaaihinder, buurtproblemen: milieuhinder, duurzaamheid van de woning, milieuvriendelijkheid van het wagenpark, vervoersmiddelenbezit Nieuwe indicatoren milieubewust gedrag (survey), tevredenheid over het aanbod fietsenstallingen in de buurt, tevredenheid over zicht op groen vanuit de woning, energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van huishoudens, autodelen, bodembezetting naar functie Aangepaste pistes lokale bijdrage tot mondiale klimaatverandering, oppervlakte groen per inwoner Nieuwe pistes eco-effectiviteit van ondernemingen in de stad, hergebruik van materialen, hitte-eiland effect, volkstuinen 13. 13 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 Waar zit de meerwaarde in de Stadsmonitor? Meningen Survey Gedrag Representatief staal van de inwoners van de 13 centrumsteden ouder dan 16 jaar Netto respons: 19.350 eenheden Resultaten op wijkniveau in Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Leuven en Turnhout 14. Bron: survey Stadsmonitor 14 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Aankoop bioproducten lokaal gekweekte groenten of fruit Nooit Uitzonderlijk Maandelijks Meermaals per maand wekelijks meermaals per week dagelijks MILIEUBEWUST HANDELEN 15. Bron: survey Stadsmonitor 15 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 MILIEUBEWUST HANDELEN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen Dagelijks Meermaals per week Wekelijks Meermaals per maand Maandelijks Uitzonderlijk Nooit 16. Bron: survey Stadsmonitor 16 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 MILIEUBEWUST HANDELEN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fiets of te voet voor korte afstanden Nooit Uitzonderlijk Maandelijks Meermaals per maand Wekelijks Meermaals per week Dagelijks 17. 17 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 VERPLAATSINGSGEDRAG VRIJE TIJD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Te voet Auto bestuurder Fiets Auto passagier Bus/tram Trein Motor 18. 18 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 VERPLAATSINGSGEDRAG VRIJE TIJD Vrije tijd Te voet Fiets Bus/tram Auto- bestuurder Auto- passagier 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 Antwerpen 56,9 69,8 37,0 43,6 42,5 46,9 44,0 45,7 29,1 32,9 Gent 43,8 59,7 40,6 49,2 29,6 34,2 51,0 53,1 31,1 30,5 Aalst 40,8 50,7 30,9 36,7 12,5 14,0 58,8 64,2 35,4 41,0 Brugge 42,1 55,3 54,0 61,0 19,7 23,5 54,7 58,2 30,2 36,9 Genk 33,7 44,8 28,6 31,8 17,5 19,2 66,4 72,0 41,6 50,1 Hasselt 38,6 50,4 42,4 48,6 20,1 17,4 62,7 70,4 35,3 40,9 Kortrijk 42,2 47,9 37,4 40,8 10,9 12,8 58,0 66,8 36,0 42,6 Leuven 51,3 66,6 43,3 54,4 25,7 28,7 49,1 48,0 26,0 29,9 Mechelen 51,0 60,9 47,7 49,3 18,2 19,0 51,9 55,8 31,3 36,4 Oostende 59,5 65,9 44,3 46,5 31,5 32,3 43,2 51,5 31,3 32,6 Roeselare 36,8 45,8 44,3 44,9 9,4 12,4 63,1 68,3 36,5 49,3 Sint-Niklaas 38,1 48,1 45,7 51,5 13,6 14,2 56,3 62,6 32,3 40,1 Turnhout 49,8 60,8 52,2 62,7 14,6 15,2 52,7 58,4 32,4 37,3 Totaal 13 steden 48,0 60,2 40,8 47,1 27,6 30,6 51,4 54,9 31,5 35,8 19. Bron: survey Stadsmonitor 19 Stadsmonitor 2011 Ecologie in de stad: nieuwe concepten, nieuwe inzichten? Participatief traject: ecologie in de stad Zoektocht naar data Stadsmonitor 2014 TEVREDENHEID OVER AANBOD MOBILITEIT 0 20 40 60 80 100 Aanbod haltes Aanbod bussen/trams Tevredenheid aanbod haltes openbaar vervoer Daling: 13 steden, Antwerpen, Aalst, Hasselt, Mechelen, Sint-Niklaas en Turnhout Tevredenheid aanbod bussen en trams Daling: 13 steden, Antwerpen, Aalst, Genk, Hasselt, Mechelen, Roeselare en Turnhout 20. CONCLUSIES Specifieke problematiek rond verzamelen ecologische indicatoren Meerwaarde stadsmonitor: meningen en gedrag van inwoners via survey 20