Ecologie bs 3

of 21 /21
Populatie po·pu·la·tie (de; v; meervoud: populaties) 1voor statistische doeleinden geselecteerde of bijeengebrachte groep individuen of zaken

Embed Size (px)

description

Basisstof 3 van thema 5 ecologie ath. 5

Transcript of Ecologie bs 3

  • 1. Populatie populatie (de; v; meervoud: populaties) 1voor statistische doeleinden geselecteerde of bijeengebrachte groep individuen of zaken

2. Habitat In een ecosysteem heeft iedere soort zijn eigen habitat (leefplek), waar het microklimaat gunstig is. 3. Niche Soorten hebben niet alleen een eigen leefplek maar ook een eigen rol in een ecosysteem. 4. Niche Opdracht: Teken een optimumkromme voor de menselijke temperatuur. Orgaanfunctie in % op de y-as en de temperatuur in C op de x-as. 27 C Dodelijk 32 C Kritiek (organen uitval) 37 C Optimum 39 C Lage koorts 42 C Hoge koorts >44 C Afsterven van cellen De werking van een eigen niche is het best te zien in een optimumkromme. 5. Niche Opdracht: Teken een optimumkromme voor de menselijke voedselinname. Orgaanfunctie in % op de y-as en de hoeveelheid voeding in kcal op de x-as. Optimum Over- gewicht Morbide Obesitas Onder- gewicht Malnutritie Let op gegevens niet voor volledige waarheid aannemen 6. Niche 0 20 40 60 80 100 120 0 1000 2000 3000 4000 Prestatie Inname Kcal Optimumkromme voedselinname van de mens Series1 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Enzymactiviteit% Temperatuur in C Optimumkromme Lichaamstemperatuur van de mens Series1 Stress Optimum 7. Niche 0% -- normal heat regulation and performance 1% -- thirst is stimulated, heat regulation during exercise is altered, performance begins to decline 2% -- further decrease in heat regulation, increased thirst, worsening performance 3% -- more of the same 4% -- exercise performance cut by 20 - 30% 5% -- headache, irritability, "spaced-out" feeling, fatigue 6% -- weakness, severe loss of thermoregulation 7% -- collapse is likely unless exercise is stopped Bron: Nutrition for Cyclists, Grandjean&Ruud, Clinics in Sports Med. Vol 13(1);235-246. Jan 1994 8. Niche 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Enzymactiviteit% Temperatuur in C Optimumkromme Lichaamstemperatuur van de mens Series1 0 20 40 60 80 100 120 0 1000 2000 3000 4000 Prestatie Inname Kcal Optimumkromme voedselinname van de mens Series1 9. Niche 0 20 40 60 80 100 120 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Enzymactiviteit% Temperatuur in C Optimumkromme Lichaamstemperatuur van de mens Series1 0 20 40 60 80 100 120 0 1000 2000 3000 4000 Prestatie Inname Kcal Optimumkromme voedselinname van de mens Series1 Temperatuur Kcal 10. Niche Wederzijdse uitsluiting: Twee soorten kunnen niet dezelfde niche in een gebied bezetten Fundamentele Niche: de niche die een organisme zou kunnen hebben Gerealiseerde Niche: de niche die een organisme daadwerkelijk heeft ingenomen 11. Het verspreidingsgebied van de ijsvogel: Zomerverblijf trekvogels Verblijf standvogels Overwinteringsgebied trekvogels Populatiedichtheid 12. Populatiedichtheid 13. Wereldwijd worden haaiensoorten bedreigd door (onnodige) overvisserij. Populatiedichtheid 14. Super- & Mesopredatie 15. Eerder Basisstof 1 Organisatieniveaus (a)biotische factoren Experiment van het ecosysteem op een steen Basisstof 2 Optimumkromme, tolerantiegrenzen en verspreidingsgebied De invloed van Abiotische factoren op individuen Basisstof 3 Invloeden op populatie van factoren 16. Vandaag Hoe benvloeden factoren populaties? Populatiedichtheid / Groei Biologisch evenwicht en Draagkracht 17. Draagkracht 18. Andere invloeden populatiedichtheid Geboorte- & Sterftecijfer Immigratie & Emigratie Populatiegroei Bij onbeperkte hulpbronnen (overschot voedsel): populatie groeit exponentieel (J-vormige groeicurve) Bij beperkte hulpbronnen: evenwicht wordt bereikt --> stabiele populatie (S- vormige groeicurve) 19. Biologisch evenwicht 20. Populatiedichtheid Berekenen Kwadrant methode Lijn-transect Merken en terugvangen 21. Verspreidingspatronen Gegroepeerd, regelmatig of verspreid.